1.028.077

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Világtörténet képekben I-II.

I.: Őskor, ókor, középkor - Az őskortól 1640-ig/II.: Újkor, legújabb kor - 1640-től 1970-ig

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.562 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-099-0
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Előszó (Hahn István)5
Ős- és ókor
Bevezetés (Hahn István)11
Az emberré válás útján20
Az első szerszámok21
Az ősember élete22
Az első "értelmes" emberek23
Gazdagodik a szerszámkészlet24
Az ember és az állatvilág25
Mágia és varázslás26
Istenek, varázslók, törzsfők27
Egyre könnyebb a vadászat az állatokra... de az emberekre is28
A gyűjtögetőkből földművesek lesznek30
A földművelő életmód elterjedése31
Az első lakóházak32
A kőipar és az agyagipar sikerei33
A termékenység és a halál istenei34
A fémek forradalma35
A legrégibb államalakulatok35
Az egyiptomi állam születése36
A piramisépítő fáraók37
A nagy piramisok38
... s az emberek, akik építették40
Háború és béke Egyiptomban42
Az egyiptomi írás44
Egyiptom istenei45
A középbirodalom46
Az egyiptomi dolgozók életéből47
Mítosz és történelem mezsgyéjén48
Királyok Ur városában49
A lagasi templomállam50
Az akkád birodalom51
Az akkád birodalom bukása után52
Hammurapi Birodalma53
Építészet és képzőművészet54
Termelőmunka - szellemi élet55
Kisázsia partjain56
A szigetvilág ébredése57
Monumentális építkezések Európában58
Az Indus völgyi kultúra59
Az újbirodalom fáraói60
Ehnaton, az eretnek fáraó61
A reform kudarca62
II. Ramszesz63
A Hettita Birodalom... és fővárosa: Hattusas64
Birodalmak harca66
Mezopotámia Hammurapi után67
Mezopotámia kultúrájának kisugárzása68
Az Asszír állam kezdetei69
Kréta szigete - a Földközi-tenger úrnője70
A knósszoszi palota71
Kréta tündöklése és pusztulása72
Mükéné, Tirünsz, Pülosz73
Mükéné kincsei74
Nemesek, írnokok, dolgozók75
A tengerjáró akhájok... és hírük Kisázsiában76
A távoli nyugat: Európa bronzkora78
A tenger népei79
A távoli kelet: Kína felemelkedése80
Szent bronzedények81
A vas felfedezése82
Az Asszír nagyhatalom kialakulása82
Az Asszír Birodalom... hatalma csúcspontján84
Babilon városa - Mezopotámia gazdasági és kulturális központja... és az Újbabiloni Birodalom fővárosa86
A Kaukázus legrégibb állama: Urartu88
Irán népei90
A szárazföldi kereskedelem központjai: a karavánvárosok91
A tenger kalmárai: a főníciaiak92
Kánaán és a héberek94
Szaisz, Napata, Meroé95
Atléták Olümpia szent ligetében99
Hajósok, gyarmatosítók100
Gyarmatosítók, gyarmatvárosok102
A pénz megjelenése104
A termelőmunka105
Munkák és napok106
Milétosz: kereskedők, papok, tudósok városa107
Gyarmatosítók és zsoldosok108
Szamosz szigete109
Korinthosz110
Spárta, a katonaállam112
Athén113
Az athéni türannisz és bukása114
Az Apollón-kultusztól a tudományos gondolkodás kibontakozásáig115
Az egyéniség felfedezése a költészetben116
Az etruszk városok és társadalmuk118
Az etruszk művészet120
Itália kis népei121
Róma kezdetének legendája...és valósága122
Közép- és Észak-Európa népei124
Szardínia vaskora126
Midasz és Kroiszosz birodalma127
Médek és perzsák128
A Perzsa Birodalom129
Szellemi élet a Perzsa Birodalomban130
Észak népei132
A szkíta művészet és kisugárzása133
A szabadság védelmében134
Marathón135
A kezdeti vereségtől a döntő győzelemig136
Athén a görög városok élén138
A nyugati görögség harcai139
Az athéni demokrácia140
Politikai intézmények141
A nagy építkezések Athénban...143
... és Athénon kívül144
Az athéni nagyhatalom összeomlása146
A történettudomány megszületése148
Filozófia és szaktudományok149
Az antik dráma klasszikusai150
A képzőművészet klasszikusai152
Thébai felemelkedés154
Szürakuszai a nyugati görögség élén155
A poliszrendszer válsága és bukása156
A válság korának filozófiája157
Képzőművészet és irodalom158
A görög világ peremén - Kisázsia159
Thrakia160
Hispania161
A kelta világ162
Nagy Sándor - a hódító, a szervező és az istenkirály164
Nagy Sándor birodalmának felbomlása166
A Ptolemaioszok Birodalma167
A Szeleukida-Birodalom tündöklése... és hanyatlása168
A pergamoni állam170
Makedónia... és Rodosz171
A hellenisztikus kultúra172
A hellenizmus korának szobrászata174
A makkabeusok175
Az ázsiai görögség176
A Parthus Birodalom176
India a hellenizmus korában178
Kína a Han-dinasztia korában180
A köztársasági Róma182
A köztársaság első harcai183
A régi Róma vallása186
Harcok a Samnis hegyi törzsekkel... és Dél-Itália görög városaival188
Az I. pun háború190
A II. pun háború191
Makedónia megsemmisítése192
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása193
A köztársasági Róma gazdasága194
A köztársaság válsága195
A római rabszolgatartás196
A gladiátorok197
A kelet meghódítója... és a nyugaté198
Március idusa200
A köztársaság bukása201
Augustus202
Augustus politikája: hódítás és békevágy204
A római aranykor szellemi élete206
Augustus családja207
Provinciák - Illyricum, noricum208
Germania, Gallia, Hispania209
Pannonia210
Afrika és a kelet provinciái212
A claudiusok213
Nero214
A falviusok215
Pompei és Herculaneum216
Domitianus217
A belső béke évszázada218
A dákok220
Hadrianus222
Marcus Aurelius224
Róma barbár ellenségei226
Fények és árnyak a Severus-császárok alatt228
Római katonacsászárok... és germán inváziók230
A Szaszanida-birodalom232
A válság mélypontján234
Az illír katonacsászárok235
Társadalom és vallás a birodalom válságának korában236
A dominatus rendjének kialakulása: Diocletanus238
A négyes uralom: sikerei, nehézségei és felbomlása240
Nagy Konstantin egyeduralma241
A dominatus rendszerének kiépítése242
A pogányság halála243
A birodalom utolsó harcai244
Theodosius245
A kettészakadt birodalom246
A hanyatló Róma szellemi élete247
A hunok248
Justinianus százada248
Európa, Ázsia és Északkelet-Afrika az 5. sz. közepén (térkép)250
A középkor
Bevezetés (Kulcsár Zsuzsanna)255
Szent Benedek és az első kolostorok nyugaton264
"Megszelídülve hajtsd meg fejed"266
Róma örököse269
A régi vetélytárs: A Szaszanida-birodalom271
Képrombolók - képtisztelők272
Egy az Isten: Allah, és Mohamed az ő prófétája276
A szent háború, a Dzsihád280
A Kalifa uralma alatt282
Az indiai középkor kezdete288
A nagy fal mögött292
Nagy Károly császársága296
A Frank Birodalom felbomlik300
A vikingek302
Anglia megszületik305
Bizánc és a bolgárok308
Világuralmi ábrándok310
Nomád birodalmak a 7-10. században312
"A magyarok nyilaitól...313
Morvák és csehek316
A lengyel állam megalakul318
A kijevi rusz320
A Clunyi reform324
Canossa...325
A csatorna két partján326
Európa a 11. sz. végén (térkép)330
Zarándokúton332
A szent sírért...334
Az egyházi lovagrendek336
Újabb keresztes hadjáratok338
A reconquista340
Mohamedán hódítók Indiában342
A Szung-császárok Kínája346
Kína és szomszédai, 11. sz.-12. sz. első fele (térkép)350
Khmer352
A felkelő nap országa353
A mongol hódítás356
A mongol hódítás (térkép)358
Dzsingisz kán örökösei361
Az orosz nép harca a tatárok ellen363
Magyarország a 13-14. században367
Falun370
Lovagvárak 376
"Légy bátor..."380
A hűbérúr bíráskodik386
Lovagi költészet388
A középkor legszebb virágai: a városok390
"Kommuna, új és ocsmány szó..."393
A műhelyek népe394
Templomok, várak, paloták építése398
Bányászat401
Veszélyes a kereskedő élete402
Tánc, játék406
Zene408
Betegek és orvosok410
Memento mori413
A keresztény ideál415
A templom418
A kolostor falai között424
A teológia és szolgálólánya426
Hogyan él a világi tudós?429
Kódexek430
Deákok és tanítók432
Eretnekek439
"Isten szegénykéje"440
A császárság és pápaság újabb küzdelmei443
A svájci "eskütársak"446
A német birodalom a további széttagolódás útján447
Az avignoni "fogság"448
Kitör a százéves háború450
"Míg Éva font..."454
Franciaország végveszélyben456
Az "orléans-i szűz"458
A konstanzi zsinat460
A husziták462
Humanizmus és reneszánsz466
A francia királyság megerősödik478
A rózsák harca480
A középkori Lengyelország hatalma csúcsán482
A tatár iga széttörése484
A növekvő félhold488
Dzsingisz kán nyomdokain...492
Konstantinápoly elesik494
Szerbia és Dalmácia498
A második bolgár cárság501
A törökverő502
Mátyás Magyarországa503
Magyarország, 1514...505
A szultánok tovább hódítanak506
Amerikai magaskultúrák508
Az európaiak világa kitágul516
A nagy földrajzi felfedezések, 1488-1597 (térkép)520
Amerika felfedezése522
Cortés meghódítja Mexikót525
Conquistadorok az Inka Birodalomban526
Irtóhadjárat az indiánok ellen527
Gyarmatok... gyarmatok...530
Az áhított zsákmány: Itália532
Európai viszályok, ligák a 16. század első felében540
Németország a 15. században és a 16. század elején543
A wittenbergi tézisek547
A Birodalmi Gyűlés színe előtt...549
A nagy német parasztháború551
Mohács554
"Akié a Föld, azé a vallás"558
Terjednek az új tanok560
Anglia új utakra tér562
Kiépül az anglikán egyház564
Kálvin566
Az ellenreformáció568
A katolikus hit fő védelmezője - II. Fülöp Spanyolországa570
Boszorkányok574
Zsoldosok575
Az abszolutizmus kezdetei Franciaországban576
A Szent Bertalan-éj578
Anglia tengeri nagyhatalommá nő580
A "koldusok" felkelése583
Dávid győz...585
Mohács után...588
A lengyel "Nemesi Köztársaság"591
Havasalföld és Moldva594
Oroszország a felemelkedés útján598
Lengyel támadás Oroszország ellen603
A Kaukázus vidékén606
Az ilkánok, mogul szultánok, szefevidák uralma alatt608
A mogulok Indiája610
Kína a mongol uralom lerázása után614
Az európaiak eljutnak Japánba is619
Afrika622
"Párizs megér egy misét"628
Kiépül a francia abszolutizmus630
A Spanyol Birodalom elveszti hegemóniáját632
Hollandia, a "tőkés mintanemzet"634
A harmincéves háború638
Anglia a forradalom felé halad642
Építészet, szobrászat, festészet a 16. és 17. században644
A barokk zene felé656
És mégis mozog...657
A képek jegyzéke665
A színes mellékletek jegyzéke705
Névmutató707
II. KÖTET
Előszó (Hanák Péter)5
Újkor
Bevezetés (Hanák Péter)15
A világ térképe a 17-18. sz. fordulóján24
Európa a 17. sz. második felében (térkép)26
A tengerek első királynője, Hollandia28
Az abuszolutizmus alkonya Angliában36
Az angol polgári forradalom38
Cromwell protektorátusa42
A restauráció és a "dicsőséges forradalom"44
Az első parlamentáris királyság46
Az angol polgári világ a 18. században48
London egy évszázada52
Polgári tudomány Angliában54
Irodalom, művészetek56
Anglia gyarmati nagyhatalom58
Az Ipari Forradalom kezdetei62
Világhatalomból árnyékbirodalom64
Spanyol művészet a 17-18. században66
Világhatalomból - angol vazallus70
A francia abszolút monarchia a Napkirály korában72
Hadviselés82
A francia abszolutizmus a lejtőn84
A "harmadik rend" élete86
Voltaire és kortársai88
Művészetek, formák a 18. századi Franciaországban92
A német "birodalom"94
A kétfejű sas keletre és délre néz106
Török igából Habsburg-járomba108
Az osztrák abszolutizmus110
II. József112
Csehország114
Horvátország115
Művészet Bécsben116
A barokk a Habsburg-Birodalomban118
Fény és árnyék olasz földön120
A vikingek utódai126
A cárok birodalma128
Oroszország a 17. sz.-ban (1618-1689) (térkép)134
Cári hódítások, jobbágyelnyomás136
Orosz művészet a 17-18. században138
A nemesi Lengyelország140
Lengyelország felosztása142
Európa "betegedő embere": az oszmán birodalom144
Az oszmán birodalom a 17. század második felében (térkép)146
A dunai román fejedelemségek a török világban148
A tengerek védte ország: Japán150
Kína152
A Csing-birodalom a 17. sz. második felében és a 18. szá.-ban (térkép)158
A mesés kincsek országai: Perzsi és India160
Afrika164
Dél-Amerika166
Pionírok, puritánok, indiánok170
Életforma az újvilágban172
A függetlenség felé174
Az Amerikai Függetlenségi háború176
Az ancien régime végnapjai180
Szabadság, egyenlőség, testvériség!182
Alkotmányos monarchia Franciaországban186
A monarchia megdöntése188
Girondisták és jakobinusok190
A forradalmi Párizs192
"Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!"194
A reakció a forradalom ellen, a forradalom a reakció ellen196
Vérző Lengyelország198
A jakobinus diktatúra bukása200
Thermidor után202
Polgárosodás a forradalom után204
A direktórium bukása206
A hatalom csúcsán - a francia "glorie"208
Az empire világa212
Európa Napóleon ellen214
A Napóleoni háborúk (térkép)216
Vereség orosz földön218
A bukás220
Európa 1815-ben (térkép)222
A 19. század224
A bécsi kongresszus és a szent szövetség226
A restauráció228
Vesszen a zsarnokság!231
Realizmus - romantika236
Történelmi stílusok238
Biedermeier240
A század elején ki gondolta volna?244
A gőz forradalmasítja a közlekedést247
Technika és tudomány egyesítése250
Tőkések... és munkások252
Polgárok és nyárspolgárok254
Utópiák egy igazságos társadalmi rendről256
"Rázzátok le láncotok!"258
A chartizmus260
"Világ proletárjai egyesüljetek!"262
Nemzeti ébredés Közép- és Kelet-Európában264
A népek tavasza268
"Tekints reánk, szabadság!"274
48 hanyatló csillaga276
"Európa csendes, újra csendes... elzúgtak forradalmai"278
Oroszország reformja280
A reform Oroszországa282
Itália egyesítése284
"Vérrel és vassal"288
A kiegyezés290
"Nem lesz a tőke úr felettünk"292
A második császárság bukása294
Párizs ostroma - Párizs forradalma296
A kommün298
A véres hét300
Az újvilág302
Háború a rabszolgaság megszüntetéséért306
Régi világok pusztulása
Kína308
India312
Afrika314
Japán316
Találmányok, amelyek átalakították a világot318
A fantázia játékai324
Nagyhatalmi koncert326
Anglia sikerei - Anglia gondjai328
Az amerikai kapitalizmus330
A harmadik köztársaság332
A német birodalom334
Mozdul a cár birodalma336
Megmozdult a cár birodalma338
Az Osztrák-Magyar Monarchia340
A dunai népek szabadságküzdelmei344
Boldog békekorszak348
A művészet megújítói352
A kor ellenzéke - az irodalom354
Operák - szimfóniák356
Az ész diadala358
A gyógyító tudomány360
Tudomány az ember ellen363
Afrika felosztása364
Ázsia felosztása368
Ázsia 1914-ben (térkép)370
Imperializmus372
Fejedelmi találkozók - imperialista blokkok374
Deutschland über alles... und der kaiser überall376
Harcban a világ proletárjai378
A II. Internacionálé381
"Szikrából lobban a láng"384
Az első orosz forradalom386
Ázsia ébredése
Kína388
India390
Törökország391
Korforduló az irodalomban392
Színház a századfordulón394
Új zenei újság396
Új művészet születik398
Sportolók és szurkolók400
Modern közlekedés404
A levegő meghódítása406
Felfedezők407
A nő a modern világban408
A szecesszió410
Az avatgarde413
A modern építészet kezdetei414
Bécs a birodalom alkonyán416
Budapest418
Prága422
Két század határán424
1914-1918426
Szarajevó428
A hadüzenet429
A háború szervezői430
Így kezdődött432
Villámháború - állóháború434
Három trió435
Levegőben - vízen - földön436
Érik a forradalom438
Különháborúk440
Különbékék442
Tájkép csata után... háború után...444
Legújabb kor
Bevezetés (Ormos Mária)449
A cári birodalom végnapjai456
Februártól októberig458
A győztes október462
Új típusú állam születik464
Békét készítenek468
Hadat indítanak470
Európa, 1914-1922 (térkép)472
Élethalálharc474
Forradalom Németországban476
Előre a szovjetekért!480
A monarchia romjai482
Proletár tavasz484
Harcban a világforradalomért - harcban a hazáért486
Forr a világ488
Menetelő Olaszország490
Európa lázas góca: Németország492
A nácizmus jelentkezése494
A jólét bűvölete496
Megbékélés a nagypolitikában500
Békétlenség odahaza502
Revansista erők a kulisszák mögött504
Új világ épül507
Tudomány és technika512
A tudomány és az ember514
A film516
A szovjet film518
Építészet520
Képzőművészet a húszas években522
Bauhaus526
Zene528
Gazdasági válság - politikai válság530
A válság mélypontján532
Amerika problémái534
Mexikó harcban a földért537
A másik Amerika539
Az arab világ540
Fekete Afrika542
Erjedés az elnyomott világban544
A Távol-Kelet világa546
Japán548
Válság Kínában550
Polgárháború Kínában552
A világ két arca
Földművelés554
A víz és felhasználása556
Ipar558
Egy pont a világban560
Horogkereszt a berlini kancellárián562
A náci terror kezdetei564
A barna diktatúra és Európa566
Németország fegyverbe áll569
A nácik és a kultúra570
Diktátorok világa Európában572
Ausztria öngyilkos politikája575
Támadásban a nemzetközi reakció576
A harmincas évek kultúrája
Tudomány578
Irodalom582
Film588
Színpad592
Képzőművészet594
Zene596
Szenzációk a harmincas években598
Sportsikerek600
Harc a francia fasiszta erők ellen603
A szocializmus építése604
Díszszemlék a Vörös téren609
Etióp feláldozása610
"Madrid felett felhőtlen az ég"612
A spanyol polgárháború614
Háborús előkészületek616
Az anschluss618
Japán újra támad620
A spanyol köztársaság elbukása622
"Megbékéltetés"624
A második világháború (Ránki György)626
1939 nyara628
Az első náci siker630
Náci-Németország hódításai, 1939-42 (térkép)632
Az antifasiszta koalíció ellentámadása Európában, 1943-45 (térkép)633
Furcsa háború634
Német győzelem nyugaton636
Francia összeomlás638
Dunkerque642
Háromhatalmi egyezmény és Németország csatlósai646
Balkáni hadjárat648
A Szovjetunió megtámadása650
Moszkva652
Antifasiszta koalíció654
Német támadás 1942-ben656
Az afrikai front658
Sztálingrád660
Az afrikai hadműveletek vége664
A náci hadsereg vezetői666
Akik a szovjet honvédő hadsereg élén álltak667
Szovjet ellentámadás, 1943668
Tengeri háború670
Haditechnika672
Fasiszta terror674
Zsidóüldözés és koncentrációs táborok676
Ellenállási mozgalom678
Bombázás és légiháború682
Partraszállás Olaszországban684
Szovjet előrenyomulás, 1944686
Invázió688
Arcok a háborúból692
Kelet- és Délkelet-Európa felszabadítása695
Nyugat-Európa felszabadítása698
Előkészület a békére700
A német fasizmus teljes összeomlása704
A háború vége Európában708
Távol-keleti háború710
A második világháború után (Ránki György)720
1945722
1946724
1947726
1948728
1949730
1950732
1951734
1952736
1953738
1954740
1955742
1956744
1957746
1958748
1959750
1960752
1961754
1962756
1963758
1964760
1965762
1966764
1967766
1968768
1969770
1970772
Ipar és technika774
Mezőgazdaság776
Atomenergia778
Hadiipar780
Közlekedés, híradástechnika781
Űrutazások782
Fizikusok és társadalomtudósok784
Újabb eredmények a gyógyítás és a vegyészet terén786
Életforma, szokások789
Sport790
Irodalom794
Zene798
Filmművészet804
Képzőművésezt808
Építészet814
A színes mellékletek jegyzéke816
Névmutató822
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II.

A védőborítók szakadtak, foltosak.

Állapot:
2.440 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba
konyv