A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nyelv 11.

Középiskolásoknak

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A 11. évfolyam tananyagában a kerettantervnek megfelelően három témakör szerepel.
A Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban című témakör jelentéstani és stilisztikai fogalmak ismétlése... Tovább

Tartalom

Bevezetés4
Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban
A jelentéstan mint a stilisztika alapja: a szavak jelentésszerkezete, jelentéselemek, jelentésmező, a hangalak és jelentés viszonya6
A szójelentés7
A mondatjelentés11
A denotatív és a konnotatív jelentés, motivált és motiválatlan szavak14
Jelentéstan a nyelvtudományban16
A rokonértelműség (szinonímia)20
Stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték22
Az állandósult szókapcsolatok stílusértéke25
Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban30
Összefoglaló kérdések34
A szépirodalmi stílus
Hangszimbolika36
Ritmusjelenségek37
A hangsúlyozás38
A hanglejtés42
A szünet46
A beszédtempó53
A képszerűség elemei, stíluseszközei62
Az alakzatok (figurák)64
Az összetett költői kép72
A hatáskeltés stíluseszközei78
Egyéni stílus, korstílus79
Fontosabb stilisztikai eszközök összefoglaló táblázata80
Helyesírás
Helyesírás82
A helyesírás értelemtükröző és esztétikai lehetőségei nem szépirodalmi szövegekben85
Szöveggyűjtemény
Versek
Petőfi Sándor: Az ítélet90
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz91
Ady Endre: A fekete zongora91
József Attila: Harmatocska91
József Attila: Bánat92
Nagy László: Kovács92
Szilágyi Domokos: Mozart92
Szilágyi Ákos: Magyar ugar93
Kányády Sándor: Noé Bárkája felé94
Pilinszky János: Kettő94
Novellák
Nagy Lajos: Mire jó a rádió95
Krúdy Gyula: Benczi96
Publicisztika
Ady Endre: Akik nem tanulnak96
Bálint György: Gázálarc teheneken98
Faludy György: Az udvariasság nullája98
Esszé
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet) Jön az erdő100
Gárdonyi Géza: Stílus, nyelv101
Gárdonyi Géza: Élőbeszéd102
Állásinterjú - kérdések a magyar nyelvről103
Tárgymutató104
A felhasznált szakirodalom jegyzéke106
A nyelvhelyességi feladatok megoldását segítő kézikönyvek és szótárak107
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelv 11. Magyar nyelv 11.
Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba