Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nyelv 9.

9. osztálynak

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Pedellus Tankönyvkiadó Kft
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 185 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-9224-06-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: PD 014.

Tartalom

Ismeretek a nyelvről5
Jelek és jelrendszerek, a jellé válás8
A jelek típusai10
A közlésfolyamat11
A biokummunikáció /olvasmány/12
Az állati és az emberi kommunikáció különbségei13
A közlésfolyamt funkciói13
Az eredményes közlés feltételei16
A szó mint tett16
A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei, a nem verbális kommunikáció19
A testbeszéd funkciói20
Az empátia21
A nyelv mint jelrendszer26
Nyelv és metanyelv26
A nyelv változékonysága és állandósága27
A nyelv rétegződése28
Összefoglalás29
Mindennapi és művészi kommunikáció30
Összehasonlító szövegelemzési és szövegalkotási gyakorlatok30
A mindennapi élet néhány kapcsolattartó műfajának nyelvi illemtana37
Hétköznapi vagy művészi kommunikáció38
Szövegvizsgálati és szövegalkotási gyakorlatok a közlő próza és a szépirodalom köréből40
A látható nyelv42
Az írás története /olvasmány/42
A kézírás kifejező értéke48
A multimédia eszközeinek kommunikációs hatása51
A magyar nyelv helyesírásának alapelvei56
Hogyan használjuk a szabálykönyvet?57
Összefoglalás52
Az én fogalmazásom, az én helyesírásom63
Beszédhangjaink, a magyar nyelv hangállománya66
A magánhangzók rendszere67
A mássalhangzók rendszere68
A beszédhangok kapcsolódása68
A szótag70
A beszédhangok "jelentése", hangszimbolika70
A betűrend gyakorlása75
Könyvtárhasználati ismeretek /olvasmány/76
Az ETO77
Az élőbeszéd, a beszédhangok kifejező ereje79
Az emberi érintkezés lélektana /olvasmány/80
Ejtéshibák, beszédhibák és javításuk83
Összefoglalás86
Szövegészlelési, szöveghallási és szövegmondási gyakorlatok87
A szókészlet93
A szókészlet mai rétegződése, tagolódása97
A szó- és kifejezéskészlet egységei100
Egynyelvű szótárak103
Az én szókincsem106
Szóalkotás, szókincsbővülés108
A szóelemek /morfémák/108
Miért keletkeznek új szavak?111
A szóképzés111
Az igetövek112
A névszótövek112
A szóképzés lehetőségei114
A szóösszetétel115
A szóalkotás egyéb esetei117
A nyelvújítás /olvasmány/118
A szó és jelentése121
Hangalak és jelentés viszonya122
A jelentésváltozás122
Szótárhasználati és szókincsfejlesztési gyakorlatok128
A nyelvi rokonértelműség130
A fogalmazás építőkövei: szavak és mondatok130
A cím134
Az anyaggyűjtés135
A téma kifejtése136
Szövegalkotási gyakorlatok136
A szófajiság138
Kétarcú jelenségek a szófajok köréből141
Az ige144
A névszók148
A melléknév151
A számnév152
A névmás153
Az igenevek156
A határozószó157
Viszonyjelölő szavak158
Az igekötő158
A névutó160
A névelő161
A kötőszó161
A módosítószó162
A mondatszók163
Az indulatszavak163
A szóelemek165
Az ige jelei165
Az ige ragozása165
A névszók jelei és ragozása165
A névszók ragjai166
Összefoglalás169
Mellékletek170
A nyelvek típusai170
A nyelvcsaládok, 171
Az indoeurópai és a finnugor nyelvek172
A nyelv rétegződése173
A mássalhangzók kapcsolódási törvényei174
Nyelvjárások hangtani sajátosságai175
Tárgymutató178
Az ajánlott szakirodalom jegyzéke181

Hajas Zsuzsa

Hajas Zsuzsa műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hajas Zsuzsa könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9.

A lapélek enyhén foltosak és a borító kissé töredezett. Néhány lapon bejegyzés és aláhúzások találhatók.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9. Magyar nyelv 9.

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba