A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalombiztosítási jog

Szerző
Lektor

Kiadó: Dialóg Campus Kiadó
Kiadás helye: Budapest-Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 238 oldal
Sorozatcím: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9542-45-8
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A jogi szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 1991. október 1-jén hatályba lépett - azóta többször módosított - 5/1991. (FV. 4.) IM rendelet szabályozza. E jogszabály a jogi szakvizsgák... Tovább

Tartalom

Előszó 11
I. FEJEZET: A MAGYAR TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS RÖVID TÖRTÉNETE 13
1. Egyházi kezdetek 13
2. Bányatársládák 13
3. Segélyegyletek 14
4. Az első kötelező alapú munkás betegbiztosításról szóló 1891. évi XIV. törvénycikk 15
5. A betegségi, valamint a baleseti biztosításról rendelkező 1907. évi XIX. törvénycikk 15
6. A foglalkozási betegségben szenvedők ellátásáról szóló 1927. évi XXI. törvény 16
7. Az öregségi és rokkantsági biztosításról szóló 1928. évi XI. törvény 16
8. A gyermeknevelési pótlékról szóló 1938. évi XXXVI. törvénycikk 16
9. AII. világháború utáni fejlődés 16
10. Az egységes társadalombiztosításról rendelkező 1975. évi II. törvény és módosításai 17
II. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ALAPVETŐ JELLEMZŐI 19
1. A társadalombiztosítás fogalma 19
2. A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás összehasonlítása 20
3. A társadalombiztosítási jog alapvető jogforrásai 21
3.1. Külső jogforrások 22
3.1.1. Magyarország által ratifikált szociális tárgyú ILO-egyezmények 22
3.1.2. 1408/71/EGK rendelet 22
3.1.3. Európai Szociális Karta 23
3.2. Belső jogforrások 23
3.2.1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 23
3.2.2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24
3.2.3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, továbbá a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 24
3.2.4. Az adózásról rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24
3.2.5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 24
3.2.6. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 25
4. A társadalombiztosítás ágazatai 25
5. Társadalombiztosítási alapelvek 25
5.1. A társadalombiztosítási alapelvek típusai 26
5.1.1. Külső alapelvek 27
5.1.2. Belső alapelvek 29
6. A Tbj. törvény célja 50
7. A Tbj. törvény alapvető fogalmai 50
7.1. Foglalkoztató fogalma 51
7.2. Foglalkoztatott fogalma 57
7.3. Tanulószerződés fogalma 58
7.4. Egyéni vállalkozó fogalma 58
7.5. Társas vállalkozás fogalma 63
7.6. Társas vállalkozó fogalma 67
7.7. Kiegészítő tevékenységet folytató személy fogalma 68
7.8. Kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés fogalma 68
7.9. Saját jogú nyugdíjas fogalma 70
7.10. Magánnyugdíj-pénztártagja 70
7.11. Tagságra kötelezett pályakezdő 70
7.12. Magánnyugdíj-pénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó 71
7.13. Segítő családtag fogalma 71
7.14. Eltartott hozzátartozó fogalma 72
7.15. Közös háztartás fogalma 73
7.16. Megbízott fogalma 73
7.17. Külföldi és belföldi fogalma 73
7.18. Járulékalapot képező jövedelem fogalma 74
7.19. Járulék fogalma 75
7.20. Európai Gazdasági Térség 75
7.21. Harmadik állam fogalma 75
7.22. Igazgatási szerv 75
8. A társadalombiztosítási jogviszony 76
8.1. A társadalombiztosítási jogviszony alanyai 76
8.1.1. Foglalkoztatók 77
8.1.2. Kedvezményezettek 77
8.1.3. Társadalombiztosítási igazgatási szervek 102
8.2. A társadalombiztosítási jogviszony tárgya 105
8.3. A társadalombiztosítási jogviszony tartalma 106
8.3.1. Munkavállalói társadalombiztosítási jogviszony 106
8.3.2. Foglalkoztatói társadalombiztosítási jogviszony 107
9. A társadalombiztosítás finanszírozása 107
9.1. A magyar államháztartás felépítése 107
9.1.1. Központi költségvetés 107
9.1.2. Társadalombiztosítási alrendszer 108
9.1.3. Önkormányzati alrendszer 108
9.1.4. Elkülönített állami pénzalapok 108
9.2. Társadalombiztosítási ellátások fedezete 109
9.2.1. Járulékok 109
9.2.2. Egészségügyi hozzájárulás 112
9.3. A járulékfizetés alapvető szabályai 114
9.4. A társadalombiztosítás finanszírozásának módszerei 115
10. Jogkövetkezmények jogsértő bejelentés esetén 116
10.1. Jogsértő bejelentést megvalósítható személyek köre 116
10.2. Esetkörök és azok jogkövetkezményei 117
11. Késedelem, mulasztás következményei 117
11.1. Késedelmi pótlék 118
11.2. Mulasztási bírság 118
11.3. Önellenőrzési pótlék 118
III. FEJEZET: NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 121
1. A magyar nyugdíjrendszer elemei 121
2. A kötelező magánnyugdíj rendszere 122
2.1. A kötelező magánnyugdíj-rendszer alapkérdései 122
2.2. A járadékok fajtái 123
2.3. Magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 124
3. Az önkéntes, kölcsönös nyugdíjpénztárak 124
4. A nyugdíjigazgatás szervezete 125
5. A törvény hatálya, nyugdíjszolgáltatások 126
5.1. A törvény hatálya 126
5.1.1. Személyi hatály 126
5.1.2. Tárgyi hatály 126
6. Saját jogú nyugellátások (öregségi, előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj) 128
6.1. A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjakra vonatkozó szabályok 128
6.1.1. A társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben szabályozott öregségi nyugdíj típusai 128
6.1.2. Az öregségi nyugdíj összege 140
6.2. Rokkantsági nyugdíj 144
6.2.1. Jogosultsági feltételek 145
6.2.2. Országos Orvosszakértői Intézet 146
6.2.3. A rokkantság fokozatai 147
6.2.4. A rokkantsági nyugdíj megállapítása 148
6.2.5. A rokkantsági nyugdíj mértékét befolyásoló tényezők 149
6.2.6. Az arányosan elismerhető szolgálati idő hatása a rokkantsági nyugdíjra való jogosultságra, valamint a nyugdíj mértékére 151
6.2.7. A rokkantsági nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset kiszámítása 151
6.2.8. A rokkantsági nyugdíj összegének kiszámítása 151
6.2.9. A rokkantsági nyugdíj összegének alakulása, ha a nyugdíjigénylő magánnyugdíj-pénztár tagja is 152
6.2.10. Az állapotváltozás hatása a rokkantsági nyugdíj összegére 152
6.2.11. A rokkantsági nyugdíjjogosultság megszűnése 153
6.2.12. A rokkantsági nyugdíjjogosultság feléledése 153
6.2.13. Munkavégzés a rokkantsági nyugdíj mellett 153
6.3. Baleseti rokkantsági nyugdíj 154
6.3.1. A baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultsági feltételei 155
6.3.2. A baleseti rokkantsági nyugdíj megállapításának időpontja 155
6.3.3. A baleseti rokkantsági nyugdíj összege 156
6.3.4. A baleseti rokkantsági nyugdíjjogosultság megszűnése 157
7. A szolgálati idő és igazolása 157
7.1. A szolgálati idő fogalma 157
7.2. Szolgálati időként figyelembe nem vehető időszakok 159
7.3. Arányosan elismerhető szolgálati idő 160
7.4. A szolgálati idő igazolása 161
7.5. A szolgálati idő elismertetése 161
8. A hozzátartozói nyugellátások 161
8.1. Az özvegyi nyugdíj 162
8.1.1. Az özvegyi nyugdíjra (ideiglenes) vonatkozó szabályok 162
8.1.2. Állandó özvegyi nyugdíj 164
8.2. Árvaellátás 167
8.2.1. Az árvaellátás jogosultsági feltételei 167
8.2.2. Az árvaellátás megállapítása rokkantság címén 168
8.2.3. Az árvaellátás folyósításának felső határa 168
8.2.4. Az árvaellátás folyósításának szünetelése 169
8.2.5. Az árvaellátás mértéke 169
8.2.6. A magánnyugdíj-pénztári tagság és az árvaellátás összege 169
8.3. Szülői nyugdíj 170
8.3.1. A szülői nyugdíj jogosultsági feltételei 170
8.3.2. A szülői nyugdíj folyósításának tartama 170
8.3.3. A szülői nyugdíj mértéke 171
8.3.4. A magánnyugdíj-pénztári tagság és a szülői nyugdíj összege 171
9. A nyugellátás iránti igény érvényesítése 172
9.1. Az igénybejelentés 172
9.2. Az igény elbírálása 173
9.2.1. Az öregségi nyugdíjigény érvényesítése 174
9.2.2. A baleseti rokkantsági nyugdíj igénylésére vonatkozó szabályok 175
9.2.3. Az özvegyi nyugdíj megállapítása és igénylése 175
9.2.4. Az árvaellátás igénylése 176
9.2.5. A szülői nyugdíj igénylése 176
9.3. A nyugellátások folyósítása 176
9.3.1. A nyugdíjfolyósítás megkezdése 176
9.3.2. A nyugdíj folyósításának szünetelése 177
9.3.3. Nyugdíjfolyósítás szabályai külföldi tartózkodás esetén 177
9.3.4. Tájékoztatási kötelezettség 177
9.3.5. Nyugdíjelőleg 177
10. Felelősségi szabályok (visszafizetési és megtérítési kötelezettség) 178
10.1. Felelősségi szabályok 178
10.2. Visszafizetési és megtérítési kötelezettség 179
10.3. Késedelmi kamat 180
10.4. Mulasztási bírság 181
10.5. A követelés érvényesítése 181
10.6. Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítésének engedélyezése 182
11. Jogorvoslat 182
IV. FEJEZET: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 185
1. Egészségbiztosítási ellátások 185
2. Egészségügyi szolgáltatások 186
2.1. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 190
2.2. Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások 193
2.3. Részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 194
2.4. Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 194
2.5. Külföldön történő gyógykezelés 195
3. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196
3.1. Terhességi-gyermekágyi segély 197
3.1.1. Terhességi-gyermekágyi segély rendeltetése 197
3.1.2. Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultak köre 197
3.1.3. A folyósítás ideje 198
3.1.4. A terhességi-gyermekágyi segély összege 199
3.1.5. Igénybejelentés helye 199
3.1.6. Az igény benyújtására vonatkozó szabályok 199
3.1.7. Visszamenőleges igény 200
3.1.8. A terhességi-gyermekágyi segély igényelbírálása 200
3.1.9. A terhességi-gyermekágyi segély folyósítása 200
3.2. Gyermekgondozási díj 201
3.2.1. Gyermekgondozási díj rendeltetése 201
3.2.2. Gyermekgondozási díjra jogosultak 201
3.2.3. Gyermekgondozási díj folyósításának időtartama 202
3.2.4. Gyermekgondozási díj összege 202
3.2.5. Igénybejelentés helye 203
3.2.6. A gyermekgondozási díj igénylése 203
3.2.7. Visszamenőleges igény 203
3.2.8. A gyermekgondozási díj igényelbírálása 203
3.2.9. A gyermekgondozási díj folyósítása 204
3.3. Táppénz 204
3.3.1. Táppénz rendeltetése 204
3.3.2. Táppénzre jogosultak 204
3.3.3. Táppénz kezdete 205
3.3.4. Betegszabadságra vonatkozó főbb rendelkezések 205
3.3.5. Táppénz időtartama 206
3.3.6. Táppénzösszege 206
3.3.7. A táppénz alapjánál figyelembe vehető juttatások 206
3.3.8. Igénybejelentés helye 207
3.3.9. Igénybejelentés főbb szabályai 207
3.3.10. Visszamenőleg igényelhető táppénz 208
3.3.11. A táppénz elbírálása 208
3.3.12. A táppénz folyósítása 208
3.3.13. Táppénzre jogosultság a biztosítás tartamára tekintet nélkül 209
3.3.14. Táppénz folyósítását kizáró körülmények 209
3.3.15. Táppénzfolyósítás megszüntetése 210
3.3.16. Táppénzellenőrzés 210
3.4. Gyermekápolási táppénz 210
3.4.1. Gyermekápolási táppénzre jogosultak 210
3.4.2. Gyermekápolási táppénz esetkörei 211
3.4.3. Gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama 211
3.4.4. A gyermekápolási táppénz igénybevétele 212
3.4.5. Gyermekápolási táppénz több gyermek egyidejű betegsége esetén 212
3.4.6. Gyermekápolási táppénz összege 212
3.5. Az egészségbiztosításban méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások 212
3.5.1. Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások 212
3.5.2. Jogosultak köre és esetei 212
3.5.3. A méltányossági kérelem 213
3.5.4. Igényelbírálás 213
3.5.5. Az engedélyezett igénnyel kapcsolatos szabályok 213
3.5.6. Méltányossági alapú egyszeri segély 214
4. Egészségbiztosítási baleseti ellátások 214
4.1. Baleseti egészségügyi szolgáltatás 216
4.2. Baleseti táppénz 217
4.3. Baleseti járadék 218
5. A pénzbeli ellátások igényérvényesítésének szabályai 220
6. Visszafizetési és megtérítési kötelezettség 223
7. Jogorvoslatok az egészségbiztosításban 226
7.1. Visszavonás, módosítás 226
7.2. Fellebbezés 227
7.3. Határozat bírósági felülvizsgálata 228
Jegyzetek 230
Jogszabálymutató 232
Hasznos információk 235
Hasznos linkek és portálok 235
Irodalomjegyzék 236
Tárgymutató 237
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem