Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Matematika orvosok és gyógyszerészek részére

Egyetemi segédtankönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 565 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-015-1
Megjegyzés: 160 fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Bevezetés13
Egy kis tájékoztatás magáról a könyvről15
Miről szól ez a tankönyv?15
Mit kell tudnia az olvasónak erről a könyvről?16
Hogyan érdemes olvasni ezt a könyvet?19
Milyen matematikai ismeretek szükségesek a könyv olvasásához?20
Feladatok22
A laboratóriumi munkákban előforduló legfontosabb elemi számadatok23
A százalék értelmezése és kiszámításának módja23
Oldatok és keverékek készítéséhez szükséges számítások25
Adagolással kapcsolatos számítások30
Feladatok32
Néhány tudnivaló a numerikus számolással kapcsolatban33
A pontosság kérdése33
A számolás egyszerű elvégzésének módja36
Számolás logaritmussal39
Feladatok42
Laboratóriumi adatok feldolgozása43
Átlagszámítás43
Szórásszámítás47
Hiba és szórás54
Metodika a hiba meghatározására58
Feladatok62
Számhalmazok63
Általános halmazelméleti alapfogalmak65
Részhalmaz66
Függvény66
Halmazok azonossága67
Feladatok70
A számok különböző fajtái71
Műveletek71
"Egymásba skatulyázott" számhalmazok72
A racionális számok halmaza75
A valós számok halmaza79
A komplex számok halmaza82
Feladatok85
Függvények87
A függvények megadási módja89
Táblázat89
Ábra90
Utasítás91
Implicit függvény92
Feladatok93
A függvények néhány tulajdonsága94
Korlátos függvények94
Monoton függvények96
Periodikus függvények97
Páros és páratlan függvények97
Feladatok100
Függvényekből újabb függvények képzése101
Inverz függvény101
Közvetett függvény105
Összetett függvény107
Feladatok109
Elemi függvények111
Racionális egész függvény114
Függvényérték meghatározása115
Gyökök, gyöktényezők116
A racionális egész függvény ábrája119
Feladatok120
Racionális törtfüggvény121
Polinomok osztása122
Törtek felbontása résztörtek összegére124
Feladatok129
Irracionális függvény130
Páros gyökkitevőjű függvények131
Algebrai függvények133
Feladatok134
Az exponenciális függvények és inverzek135
Az a az x-ediken függvény136
A logaritmusfüggvény138
Elnevezések és jelölések140
Számolás logaritmussal142
Exponenciális és logaritmusos egyenletek146
Feladatok150
A trigonometrikus függvények és inverzeik152
A szögfüggvények153
A szögfüggvények inverz függvényei155
A hiperbolikus függvények157
Feladatok158
Határérték159
Függvények határértéke161
Határérték a végtelenben162
Határérték a végesben168
Jobb és bal oldali határérték172
Folytonosság175
Feladatok177
Elemi függvények határértéke179
Határérték az értelmezési tartomány végpontjaiban179
Összetett függvények határértékére vonatkozó tételek180
Törtek határértéke184
Racionális függvények határértéke188
Feladatok191
Számsorozatok és végtelen sorok192
Számsorozatok192
Végtelen sorok194
Mértani sor197
Függvénysorok199
Feladatok201
Differenciálás203
A differenciálhányados204
A differenciálhányados határértéke205
Differenciál és differenciálhányados207
Differenciálható függvények210
Feladatok212
Elemi függvények deriváltja213
Az első négy differenciálási szabály213
Racionális függvények differenciálása215
Az ötödik és hatodik differenciálási szabály218
Az exponenciális függvények és inverzeik differenciálása222
A trigonometrikus függvények és inverzeik differenciálása225
Összetett függvények differenciálása228
Exponenciális határfüggvények differenciálása233
Feladatok236
Magasabb rendű deriváltak237
Transzcendens függvények deriváltjai238
Racionális egész függvények deriváltjai239
Feladatok240
Néhány kiegészítés a differenciálhányados értelmezéséhez241
A sebesség és a gyorsulás241
A függvénygörbe érintője242
Feladatok242
A differenciálszámítás alkalmazásai243
Nullához és végtelenhez tartó függvények hányadosának határértéke244
Két nullához tartozó függvény hányadosának határértéke244
A L'Hospital-szabály általánosításai249
Feladatok252
Függvények határsorba fejtése253
A Taylor-formula és a Taylor-sor254
Az e az x-ediken, sinus x és cosinus x függvények határsorba fejtése257
Példák függvények határsorba fejtésére259
Feladatok264
Függvénygörbék vizsgálata265
A függvénygörbe kvalitatív vizsgálata265
A függvénygörbe nevezetes pontjai268
A függvénygörbe gyökeinek vizsgálata270
A szélső értékek vizsgálata276
Az inflexiós pontok vizsgálata279
A függvényvizsgálat menete281
Feladatok281
Egyenletek gyökeinek keresése290
A közelítő eljárások és az elektronikus számítógép290
Newton-módszer293
Egyéb eljárások304
Feladatok309
Integrálás311
A differenciálás fordított művelete313
Határozatlan integrál313
Integrálási szabályok315
Alapintegrálok316
Feladatok322
Összetett függvények integrálása323
Szorzatok integrálása323
Közvetett függvények integrálása327
Integrálás helyettesítéssel330
Racionális függvények integrálása336
Integrálás a gyakorlatban340
Feladatok341
Területszámítás342
Műszeres területmérő eljárások343
Területek közelítő kiszámítása344
A határozott integrál mint görbe alatti terület347
Határozott és határozatlan integrál350
A függvénygörbe hosszúságának meghatározása354
Feladatok356
Improprius integrálok358
Végtelen hosszú szakaszokon számított határozott integrál359
Nem korlátos függvények integrálása362
Feladatok634
Differenciálegyenletek365
A differenciálegyenletekről általában367
Ismeretlen függvények meghatározását szolgáló egyenletek367
A differenciálegyenlet megoldása370
A differenciálegyenletek típusai372
Feladatok375
Az y'=ky differenciálegyenlet376
Sugárzások intenzitásának csökkenése376
Az y'=ky differenciálegyenlet összes megoldásai380
A természetben lejátszódó leggyakoribb folyamatok383
A természeti folyamatok törvényszerűségének differenciálegyenlet nélküli származtatása386
Példa az optimális gyógyszeradagolás meghatározására390
Feladatok394
Elsőrendű differenciálegyenletek megoldása395
A változók szétválasztása396
Szétválasztott változójú differenciálegyenletek megoldása402
Az elsőrendű lineáris differenciálegyenlet410
Differenciálegyenletek közelítő megoldása415
Feladatok421
Differenciálegyenletre vezető gyakorlati feladatok423
Kémiai reakciók423
Katalizátorok és enzimek431
Szaporodási folyamatok441
Bomlási és eliminációs folyamatok444
Farmakokinetikai vizsgálatok; a rekeszmodellek448
Feladatok454
Többváltozós függvények455
Ismerkedés a többváltozós függvényekkel457
A többváltozós függvények definíciója457
A kétváltozós függvény szemléletes tárgyalása459
A kétváltozós függvények határértéke és folytonossága461
Feladatok463
Differenciálás és függvényvizsgálat a többváltozós esetben465
A parciális differenciálhányados465
Magasabb rendű parciális deriváltak468
Differenciálhatóság és teljes differenciál472
A teljes differenciál alkalmazása a hibaszámításban476
A z = (x,y) felület alakjának vizsgálata479
A legkisebb négyzetek módszere484
Feladatok490
Integrálás és differenciálegyenletek a többváltozós esetben491
A vonal menti integrál491
A vonal menti integrál kiszámítása497
A kettős integrál501
Teljes differenciálok integrálása504
Parciális differenciálegyenletek508
Feladatok512
Függelék513
Összefoglalók514
Első fejezet514
Második fejezet515
Harmadik fejezet516
Negyedik fejezet517
Ötödik fejezet517
Hatodik fejezet518
Hetedik fejezet.519
Nyolcadik fejezet520
Kilencedik fejezet520
Tizedik fejezet521
Feladatmegoldások522
Az első fejezethez tartozó megoldások522
A második fejezethez tartozó megoldások523
A harmadik fejezethez tartozó megoldások523
A negyedik fejezethez tartozó megoldások524
Az ötödik fejezethez tartozó megoldások527
A hatodik fejezethez tartozó megoldások528
A hetedik fejezethez tartozó megoldások529
A nyolcadik fejezethez tartozó megoldások531
A kilencedik fejezethez tartozó megoldások532
A tizedik fejezethez tartozó megoldások535
Ábrakészítés539
A legfontosabb ábratípusok539
Skálakészítés546
Függvények ábrázolása egyenessel549
Táblázatok556
Mértékegységek átszámítása556
Az e alapú exponenciális függvény táblázata559
A természetes logaritmusfüggvény táblázata562

Hajtman Béla

Hajtman Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hajtman Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Matematika orvosok és gyógyszerészek részére Matematika orvosok és gyógyszerészek részére Matematika orvosok és gyógyszerészek részére Matematika orvosok és gyógyszerészek részére Matematika orvosok és gyógyszerészek részére Matematika orvosok és gyógyszerészek részére

A borító enyhén kopott. A kötet néhány lapján aláhúzások, bejegyzések és jelölések láthatóak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.340 Ft
1.870 ,-Ft 20
9 pont kapható
Kosárba