A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 1909. január-december/A Magyar Földrajzi Társaság Tisztikarának és Tagjainak Névjegyzéke az 1909. év derekán

XXXVII. kötet 1-10. füzet

Előszó

Részlet a kötetből:

A hegyi obszervatóriumokról
Irta: Réthly Antal.

A meteorológiai tudomány az emberiség történetének legutolsó két századában emelkedett arra a magaslatra, amelyen ma is... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
A Magyar Földrajzi Társaság szegedi vándorgyűlése 98
Dr. Cholnoky Jenő: Az északnyugati Balkán térképe 112
Dr. Cholnoky Jenő: A M. Földrajzi Társaság harmadik vándorgyűlése 391
Déry József: A Bolyai-obszervatórium helyének kérdéséhez 35
Idősb Farkasfalvi Imre: Berecz Antal emlékezete 433
Dr. Gelei József: A Szent-Anna tó 177
Dr. Gubdnyi Károly: A Fülöp-szigetek 1907-ben 89
Halász Gyula: Angelo Heilprin emlékezete 233
Dr. Havass Rezső: Jelentés 1908-ról 129
Dr. Havass Rezső: Anti vari és az uj montenegrói vasút 49
Dr. Havass Rezső: A trializmus földrajzi szempontból 380
Dr. Havass Rezső: A Magyar Birodalom közjogi térképe az 1867: II., 1868: XXX. törvénycikkek alapján 455
Héjas Endre: A zivatarok földrajzi eloszlása Magyarországon 410
Dr. Jánosi Imre: A Postel-vetület és alkalmazása a szeizmológiában 68
Dr. Lóczy Lajos: Elnöki megnyitó beszéd 377
Dr. Massány Ernő: Ballon- és sárkánymegfigyelések az óceánok felett 22
Dr. Massány Ernő: Jelentés a nemzetközi tudományos léghajós-bizottság Monacoban, f. é. március 3l.-étől április 6.-áig tartott 6. kongresszusáról 352
Dr. Massány Ernő: Jelentés a „Magyar Földrajzi Társaság" alföldi bizottságának aerológiai vizsgálatairól 404
Pintér Pál: Néhány új készülék és kísérlet a föld életjelenségeinek szemléltetésére 345
Radványi Antal: A Görgényi havasokról 201
Réthly Antal: A hegyi obszervatóriumokról 1
Réthly Antal: Jelentés az Alföld tanulmányozása érdekében létesülő szeizmografiai állomásokról 407
Dr. Sawicki Ludomir: A Biharhegység eljegesedésének kérdéséhez 446
Dr. Stein Aurél: Földrajzi és régészeti kutatások Belső-Ázsiában 281, 329
Strömpl Gábor: A zemplénmegyei szirthegység morfológiája 241
Titkári jelentés 145
Trenkó György: A Bodrogköz vízrajzához 295
II. Apróbb közlemények.
Ch. J.: Állandó térszin-változások a san-franciscoi földrengés következtében 40
Bátky Zs.: A középamerikai indiánus-törzsek jövőjéről 72
Dr. Divéky Adorján: Helyesen tanítják-e a Föld gömb-voltának bizonyítékait? 117
R. A.: Az eső befolyása a csapadékra 156
H. Gy.: A Föld legmagasabb hegye 219
H. Gy.: Az Egyesült Államok mezőgazdasági jövője 273
Réthly Antal: A kettősmezői rétegcsuszamlás és rogyás 273
Dr. Beluleszkó Sándor: Dr. Matthäus Much dolgozata 356
H. Gy.: A Hudson-Fulton ünnep New-Yorkban 422
H. Gy.: A Forth-Clyde csatorna 457
H. Gy.: Szikra-táviró Khinában és Japánban 457
H. Gy.: Egyiptom területe és népessége 458
H. Gy.: Vasutak az Andeseken át 458
III. Földrajzi érdekességü események és mozgalmak.
A) Magyarország.
Cholnoky: Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 41
A M Földrajzi Társaság folyóirata (a szerkesztő) 77
Cholnoky: A tudományos léghajózás nemzetközi bizottsága a magyar légvizsgáló állomásról 157
Cholnoky: Eötvös Loránd báró kutatásainak újabb sikere 157
Cholnoky: A középiskolai földrajz-tanítás reformálása 158
Cholnoky: A tordai fahid halála 220
Cholnoky: Budának német fordítása Ofen 276
B) Európa.
Cholnoky: Báthori Ferenc utazása Kola félszigetére 276
C) Ázsia.
Cholnoky: Sven Hedin utazásainak jelentősége 42
R. A.: Tudományos állomás Kiau-csouban 78
Cholnoky: Prinz Gyula dr. a Tien-sanban 277
H. Gy.: Bury arábiai expedíciójának balsikere 358
H. Gy.: Prinz Gyula dr. hazaérkezése 358
H. Gy.: Uj khinai vasutak 422
H. Gy.: Longstaff a Himalájában 423
H. Gy.: Az abruzzoi herceg hazatérése 423
D) Afrika.
Dr. M. E.: Aerológiai kutatások Kelet-Afrikában 221
H. Gy.: Torday a Kongó-államban 223
Halász Gyula: Torday Emil etnográfiái kutatásai a Kaszai vidékén 318
H. Gy.: Vasútépítés Nigériában 358
Halász Gyula: Boyd Alexander Nyugat-Afrikában 423
H. Gy.: A belga trónörökös a Kongó-államban 424
Bertrand Alfréd kapitány levele 459
E) Amerika.
H. Gy.: Svédek a Tűzföldön 223
H. Gy.: Vezényi Árpád Argentínában 359
F) Sarkvidékek.
H. Gy.: Shackleton 43
R. A.: Amundsen R. 79
R. A.: Aerológiai expedíció 79
H. Gy.: Expedíciók az északi sarkvidéken 119
H. Gy.: Tervbevett észak-sarkvidéki expedíciók 120
H. Gy.: Charcot 121
Halász Gyula: Shackleton hazatérése 121
H. Gy.: Nordenskjöld grönlandi utazása 224
H. Gy.: Cook északsarki expedíciója 224
Halász Gyula: Amerikaiak az északi sarkon 319
H. Gy.: Új délsarki expedíció 322
Halász Gyula: Peary az északi sarkon 359
H. Gy.: Nansen jegestengeri útja 366
H. Gy.: Shackleton 366
H. Gy.: Peary és Cook. - Nansen megérkezése Kristianiába. - Nordenskjöld megérkezése Göteborgba. - Bernier kapitány kutatásai. - Isachsen. - Bruce spitzbergeni expedíciója. - Wellman. - Léghajós-expedíció. - Charcot. - Shackleton kitüntetése. - Bruce tervbe vett expedíciója 425-426
G) A földrajz halottai J 909-ben.
Augustin, dr. Franz 461
Bebber, dr. W. J. van 461
Bergholz, dr. Paul 461
Börgen, dr. Carl Nicolai Jensen 461
Bonaparte-Wyse, Lucien Napoleon 461
Brooke, John Weston 462
Böckh János 462
Cust, dr. Robert Needham 462
Codrington, Robert 463
Dammköhler, Wilhelm Karl 463
Du Fief, Jean B. 463
Erk, dr. Fritz 463
Favence, Ernest 464
Gottsche, dr. K. 464
Goeje, Mich. Jan 464
Güll Vilmos dr. 464
Hanusz István 464
Hamy, dr. E. T. 464
Hudleston, Wilfred 465
Inclán, Julián Suárez 465
Kremser, Viktor dr. 465
Matteucci, Vittorio Raffaele 465
Morgan, Edward Delmar 465
Marcel, Gabriel 466
Neumayer, dr. Georg Balthasar von 466
Parkinson Richard 467
Pernter, dr. Joseph Maria 467
Pennesi, Giuseppe 468
Plagemann, dr. A. 478
Peroglio, Celestino 468
Reade, Th. Mellard 468
Ripon marquis 468
Schmeltz, dr. Johann Dietrich Eduard 468
Wardropper 469
Zlatarski, dr. Georg R. 469
IV. Irodalom.
Dr. Pécsi Albert: A tetraéder-elmélet kérdéséhez 427
Cholnoky: A tetraéder-elmélet kérdéséhez 428
Teleki: Behrmann, Walter:Über die niederdeutschen Seebücher des fünfzehnten und
sechszehnten Jahrhunderts 368
Cholnoky: Bezdek József: A délkeleti medencében és határvidékein észlelt
földrengésekről 80
Cholnoky: Csuddky Bertalan: Napkeleti tájak 224
Teleki: Dahlgren, M. E. W.: Voyages Frantjais á Destination de la Mer du Sud avant Bougainville (Teleki) 324
Cholnoky: Dalmácia térképmelléklettel és képekkel 228
Cholnoky: Déchy Mór: Kaukázus 371
Cholnoky: Eötvös Báron Roland: Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und
ihrer Niveauflächen mit Hülfe der Drehwage 126
Halász Imre: Forberger Béla dr.: A szepesi német elem pusztulásáról 322
Halász Gyula: Forster Bowill, W. B. : Hungary and the Hungarians 224
Teleki: Hallberg, Ivar : L'Extréme-Orient dans la Littérature et la Cartographie de l'Occident des XIIIe, XIVe et XVe siécles 368
Cholnoky: Héjas Endre és Réthly Antal: A csapadék gyakorisága Magyarországon 20 állomás 15 évi (1886-1900) megfigyelései alapján 162
Cholnoky: Héjas Endre: Csapadékviszonyok a Tiszavölgyben 163
Ch.: Herman, Ottó : Das Paláolithicum des Bükkgebirges in Ungarn 127
Cholnoky: Horusitzky Henrik: Újabb adatok a löszről és a diluviális faunáról 277
Ch.: Jenovay Jenő : Vitorlákkal a Föld körül 161
Cholnoky: Katzer, Friedrich dr.: Karst und Karsthydrographie 43
Dr. Kogutowicz Károly: Zsebatlasz 82
Cholnoky: Kormos Tivadar dr.: Magyarországi új pleisztocén csigák 277
Cholnoky: Kormos Tivadar dr.: Campylaea banatica (Partsch) Rm. és Melanella Hollandri
Fér. a Magyar Birodalom pleisztocén faunájában 277
Ch.: Kormos Tivadar dr.: A pleisztocén ősember nyomai Tatán 278
Teleki: Kretschmer Konrád : Die italienischen Portolane des Mittelalters. Ein Beitrag
zur Geschichte der Kartogiaphie und Nautik 325
Cholnoky: Malina Gyula: Az 1907. évi árvíz tanulságai 280
Dr. S. Kovács József: Malonyay Dezső: A magyar nép művészete 159
Cholnoky: Massány Ernő dr.: A felsőbb légrétegek meteorológiai viszonyainak kutatása 83
Cholnoky: Muzsi János: Adalékok Hódmezővásárhely néprajzához 81
Cholnoky: Pálfy Mór dr.: A thermális vizek felszinre-emelkedéséről 278
Ch.: Papp Károly dr. és Pazár István: A Mezőség vízhiányának orvoslása 85
Ch.: Papp Károly dr. és Pazár István: A németországi és keletgaliciai
kálisóbányászkodás 86
Cholnoky: Partsch, J.: Die Hohe Tátra zur Eiszeit 45
Cholnoky: Posevitz Tivadar dr.: A Szepesség, utazási kézikönyv 228
Cholnoky: Pécsi Albert dr.: A Föld felületének alakulásáról 374
Teleki Pál gróf: Ravenstein, E. G.: Martin Behaim, His Life and His Globe 123
Ch.: Réthly Antal: Az 1907. évi földrengések 82
Ch.: Réthly Antal: Jelentés straszburgi kiküldetésemről 83
Réthly Antal: Die meteorologischen Beobachtungen auf der Babjagóra und in Árvapolhora im J. 1906. 83
Dr. Beluleszkó Sándor: Seidel, H. : Belsazar Hacquet als Karpathenforscher 367
Halász Gy.: Stokes, Adrián : Hungary. Painted by Adrián and Marianne Stokes 469
Cholnoky: Szabó Márton dr.: A történelem- és földrajztanítás egymáshoz való viszonya 81
Cholnoky: Székány Béla: A jégkorszak 79
V. Társasági ügyek.
Választmányi ülés 1909. jan. 15.-én 45
Választmányi ülés febr 11.-én 87
Választmányi ülés márc. 1.-jén 127
Választmányi ülés márc. 26.-án 164
Választmányi ülés máj. 3.-án 229
Választmányi ülés jún. 9.-én 231
Választmányi ülés okt. 14.-én 430
Választmányi ülés nov. 9.-én 431
Választmányi ülés dec. 9.-én 471
Szakülés 1909. márc. 11.-én 128
Estély 1909. jan. 11.-én 48
Estély 1909. jan. 21.-én 48
Estély 1909. jan. 24.-én 48
Estély 1909. jan. 28.-án 48
Estély 1909. febr. 4.-én 88
Estély 1909. febr. 25.-én 88
Estély 1909. ápr 5. és 6.-án 169
Estély 1909. ápr. 23. és 26.-án 230
Estély 1909. nov. 4.-én 432
Estély 1909. nov. 11.-én 432
Estély 1909. nov. 25.-én 472
Estély 1909. dec. 2 -án 472
Estély 1909. dec. 9.-én 472
Estély 1909. dec. 16.-án 472
Közgyűlés 1909. márc. 26.-án 165
Pénztári kimutatás 170
Vagyonmérleg és előirányzat 172
Balaton-Bizottság számadása 174
Adakozások a Bólyai-obszervatóriumra 48
A M.-Tátra-obszervatórium számadása 175
Az Alföld-Bizottság számadása 175
Mellékletek.
I. tábla. A bjelasnicai obszerv. nyáron. - A bjel. obsz. télen. - Hómérés a bjel. obsz. mellett. - A Sonnblick csúcs a Hohe Tauern hegységben, tetején az obszervatórium. - A Zugspitze obszervatóriuma 8
II. tábla. A Schneekoppe obszervatóriuma nyáron és télen. - Vallót obszervatóriuma a Mont Blancon. - A Mont Ventoux obsz. 8
III. tábla. Antivari épülő kikötője Montenegróban. - Antivari, Montenegro most épülő tengeri kikötő városa és lakosai 56
IV. tábla. Ó-Antivari romjai Montenegróban. - Az uj montenegroi vasút Antivari mögött 56
V. tábla. A Rjeka völgye Montenegróban 64
VI.1) tábla. Táblázat a Postel vetülethez. Távolságok Budapesttől 72
VII.2) tábla. Az mutok Budapesttől 72
VIII. tábla. Bennszülött negritók épülete Luzon szigetén. - Falu a manilai lagúnák
partján 96
IX. tábla. Az Északi-Balkán katonai térképe 112
X. tábla. Kilátás a Kukulyzás oldaláról kelet felé, a Szt.-Anna tóra (Cholnoky J. fényképe). - A Szt.-Anna tó télen. Kilátás a NagyCsomád déli oldaláról, a kápolna felett (Szerző fényképe) 176
XI. tábla. Téli kilátás a Szt.-Anna tóra a bükszádiak lejárója felől, az erdőből, 60 - 80 m. magasan a tó fölött (Szerző fényképe). - Kilátás a Szt.-Anna tóra a kápolna fölül, a Nagy-Csomád oldaláról. Régibb fénykép 176
XII. tábla. A Szent-Anna-tó mélységeinek szintvonalas térképe 184
XIII. tábla. Kifuvott hódűnék és szélmarás a Szt.-Anna-tó jegén. (Szerző fényképe). - A Szt -Anna tó réteges szerkezetű jege. (Szerző fényképe) 192
XIV. tábla. A Mezőhavas környékének térképe, 1:100,000 200
XV. tábla. A Nagy-Küküllő forrása. - A korondi aragonitos forrás 208
XVI. tábla. Angelo Heilprin 232
XVII. tábla. A Kettősmező környékén 1909. március 2.-3.-án megcsúszott terület. Antal Ferenc felvétele. - A kettősmezei földcsúszamlás következtében keletkezett hasadék. (Antal Ferenc felvétele) 272
XVIII. tábla. Stein Aurél dr. 1906-08. évi khínai-turkesztáni és kan-szúi útjának vázlatos térképe, 1:4,000,000 280
XIX. tábla. A Tisza és Bodrog egyesülése Tokajnál. - A Bodrog a szőlöskei hídról, hátul a sátoraljaújhelyi hegyek 296
XX. tábla. A nagykövesdi, volt Rákóczi vár, a Bodrogköz peremén. - Tó a bodrogközi homokbuckák közt, Perbenyik táján. - Futóhomok buckák a királyhelmeci kialudt vulkán oldalán 296
XXI. tábla. Kézirattérkép egy XVII. századbeli hajózási utasításból 368
XXII. tábla. A Bega Nagybecskereken. - A Bega bronzkori morotvája Nagybecskerek utcái közt 392
XXIII. tábla. A Bega écskai kamarazsilipje. - A Bega a két kamarazsilip közt, az ártéri füzesekben 392
XXIV. tábla. Mocsaras ártár Écska és Periasz közt, a löszplató pereméről tekintve. - Mocsaras ártér Periasz közelében, a löszplatóról nézve 392
XXV. tábla. Matics halásztelep a Temes hajdani dunai torkolatában. - A Földr. Társ. vándorgyűlése a Matics-féle halásztelepen 392
XXVI. tábla. Berecz Antal 432
XXVII. tábla. Muntye-Mik csúcs észak felől. - A Bihar-csúcs és Bihar-kárvölgy
északkeletről 446
XXVIII. tábla. Magyarország közjogi térképe 445
Szövegképek jegyzéke.
A Brocken obszervatóriuma és menedékháza a Harz-hegység tetején 8
A Brocken meteorológiai állomásának kilátó tornya 9
A Vesuvio geofizikai obszervatóriuma 11
Arequipa város Peruban, hátul a Misti vulkán 17
A Magas-Tátra télen 21
Sárkány feleresztése hajóról. (A „Skagerak" hajó vizsgálataiból) 23
A sárkány felemelkedett 27
A Möve expedíciós hajón alkalmazott elektromotoros sárkány-motolla 29
Hajókon alkalmazott sárkány-motolla 31
Hotel Marina, Antivari új szállodája 51
Virpazar a Skutari-tó mellett Montenegróban 57
A Skutari-tó montenegrói partjai 61
A Skutari-tó partjának részlete Montenegróban 63
A Skutari-tóba vezető Rjeka-csatorna 65
Az egész Föld képe Postel-vetületben, Budapestre, mint középső pontra szerkesztve 70
Az egész Föld képe Postel-féle vetületben, Budapestre és Budapest antipódusára, mint középső pontokra, két féltekében szerkesztve 71
Guatúzó indiánusok 73
Talamanca indiánusok 75
A Fülöp-szigetek térképe. Mérték: 1:11,300,000 90
Manila egyik utcája 91
Manila kathedrálisa 93
Régi spanyol templom Manila közelében 94
Keverék-vérű nő a Fülöp-szigetekről 95
Manilai mesztic leányok 97
Téli tájkép a Szent-Anna tó partján, a Kukulyzás felől 179
A kolozsvári Egyetem Földrajzi Intézetének hallgatói a Szent-Anna tó partján 181
A Szent-Anna tó környékének szintvonalas térképe 183
A Szent-Anna tó vidékének metszetei 185
A Szent-Anna tavon használt áramlásmutató 189
A 12. ábrán látható jégdarab alsó lapja 193
Légbuborékok eloszlása a Szent-Anna tó jegén 195
A kolozsvári „Város tójá"nak gyertyásodott s újra összefagyott jege 199
A Mezőhavas környékének geológiai térképvázlata 204
Esőmarta sószikla, belső felületén kősó-kérgezéssel, Szovátán 209
Rapsonné vára 213
Asztal-kő (1640) 215
A barkói hegycsoport haránt szelvénye Paul szerint 243
A barkói hegycsoport rekonstruált szelvénye 243
A zemplénmegyei szirthegység geológiai térképvázlata 245
A zemplénmegyei szirthegység harántszelvénye 249
A zemplénmegyei szirthegység látképe Nagymihályból 254
A zemplénmegyei szirthegység topográfiái térképvázlata 257
A gödrösi Holina-völgy hossz-szelvénye 262
Az ordasfalvi Za-lysu-völgy hossz-szelvénye 263
Az őrmezői Dul hossz-szelvénye 263
A várj esze női Starandul-völgy hossz-szelvénye 264
Az ordasfalvai Ture-völgy meszesforrásai 264
A Javorna-völgy harántszelvénye 265
A várjeszenői Kudlova-völgy harántszelvénye 265
A Mocidla-völgy harántszelvénye 265
A zemplénmegyei szirthegység látképe az Orlováról 266
A barkói hegyek látképe a Laborc-szorosból nézve 268
Az Okur-tető északi mellékgerinceinek hossz-szelvénye 269
A Humenska (448) konglomerátumos teteje 270
A kettősmezői földcsuszamlás következtében keletkezett hasadék 274
Kísérleti eszköz a vulkánizmus szemléltetésére 345
A vulkáni kitörés utánzása 345
Iszapvulkán kitörésének utánzása 346
Készülék a magasföldek barázdálódásának bemutatására 347
Barázdált hegy képe homokból 348
Kísérlettel előállított, szaggatott gerinc, oldalvölgyek, nyergek, szakadások 349
Gejzir-készülék 350
Peary felíedezéseinek és sarki útjának térképe 361
Lösz-lakások Titel magasabb utcáiban 391
Titel környékének térképe 393
A Duna és Tisza egyesülésének környéke 395
A titeli plató szakadékai a Tisza partján 397
Löszlakások a titeli plató tiszaparti szakadékaiban 399
Az elpusztult Királyfalva községháza 401
A Földrajzi Társaság III. vándorgyűlésének kiránduló hajója az oppovai Dunapart
előtt 403
A zivatarok eloszlása Magyarországon 1896-1905. években 414
A Bullea teknő völgye 1550-1670 m. magasságban, hátul a Bullea-tó sziklagátja 447
A Bullea-völgy alsó, majdnem elpusztult teknővölgye, 1240-1300 m. magasságban, völgylépcsővel (1300-1580 m) és vízeséssel 449
A Bihar-kár teknő-alakja 452
A Buteasa Kár-völgy 454
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem