Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pszichológia 1983/1-4.

Az MTA Pszichológiai Intézetének folyóirata/III. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Marton Magda: A viselkedés szabályozásának két elve - általános lélektani, személyiségpszichológiai és pszichopatológiai megközelítés3
Gordon Claridge: A pszichoticizmus biológiai alapjai - személyes felfogás43
Kulcsár Zsuzsanna: Szenzoros élménykeresés. Biológiai korrelátumok és implikációk a pszichiátriai sérülékenységről69
Klein Sándor:
Habermann M. Gusztáv:
M. A Jeeves: Matematikai struktúrák tanulásának fejlődési sajátosságai87
Szemle
Osmanné Sági Judit: A neuropszichológia néhány problémája123
Fórum
Matematikatörténet - modell - alkotás - alkotáspszichológia (interjú Szabó Árpáddal)139
Recenzió
Kiss Ida: Ambivalencia (Bartha Lajos (szerk.): Pszichológiai Értelmező Szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.) 147
2. szám
Tanulmányok
Kardos Lajos:
Zöld Gyula: "Belátásos" tanulás és állati emlékezet159
Barkóczi Ilona:
Séra László:
Komlósi Annamária: A nagyagyfeltekék funkcionális asszimetriája, a küszöbalatti percepció és egyes elhárító mechanizmusok kapcsolata különböző kísérleti helyzetekben175
Bánki M. Csaba: Sjöbring-féle személyiségdimenziók egészséges és alkoholista személyeknél (a Marke-Nyman temperamentumteszt magyar változata)205
Kozéki Béla:
Deák Ágnes: A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában219
Szemle
Czigler István: Emlékezés arcokra245
Fórum
Néprajztudomány és pszichológia - interjú Voigt Vilmossal277
Vita
Erős Ferenc: K. J. Gergen - a pszichológiai kísérletezés problémáiról289
Kardos Lajos: Válságban van-e a pszichológiai kísérlet?298
Buda Béla: A kísérlet "szimbolikája"307
Pléh Csaba: Ami sajátosan a pszichológiai kísérletezés gondja, s ami nem311
Paneth Gábor: Hozzászólás314
3. szám
Tanulmányok
Ferenc Marton: A tanulás élménye319
Somlai Péter: Kölcsönös megértés intim kapcsolati rendszerekben339
Halász László: Elbeszélés (illetve kivonata) feldolgozása újraolvasások sorozatában359
Szemle
Szirtes József: A beszédészlelés vizsgálata a pszicholingvisztikában és a pszichofiziológiában385
Fórum
Népességtudomány és pszichológia - interjú Monigl Istvánnal425
Vita
Vereczkei Lajos: A tapasztalat válsága avagy a fegyelmezetlen gondolkodás következményei?435
Czigler István: Kinek van szüksége adatokra?452
Recenzió
Nagy János: Győztesek nélkül (Dr. Nádori László/szerk./: Az edzés és versenyzés pszichológiája, Medicina, Sport, Budapest, 1980.)457
Bass László: Kultúra és pszichológia. (Robert Serpell: Kultúra és viselkedés, Gondolat, Budapest, 1981.)464
4. szám
Tanulmányok
Friedhart Klix: Tehetségkutatás. Új út a kognitív intelligenciadiagnosztikában471
Farkas András: Az inverz visszajelzés hatása a valószínűségi tanulási teljesítményre: "Mondj kéket, ha piros jön!"497
László János: Tárgyi és személyközi forgatókönyvek az emlékezetben (II). Kemény interperszonális forgatókönyvek vagy laza sémák?527
Szemle
Ranschburg Jenő: A nemek pszichológiai különbségeinek fejlődéslélektani kérdései (II). A maszkulinitás-femininitás mérése543
Horváth Krisztina: Tárgykapcsolatok - személyiségfejlődés. Margaret Mahler életművéről559
Fórum
Gyógyítás és pszichológia - interjú Magyar Imrével573
Vita
Marton Magda: Hozzászólás587
László János: Miért éppen a kísérlet?592
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem