813.447

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar erdészet

1954-1979

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 390 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-3018-x
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, térképekkel és fotókkal gazdagon illusztrált kiadás.

Fülszöveg

Az erdővel szembeni gazdasági és társadalmi követelmények az elmúlt évtizedekben az egész világon megnövekedtek. Az olajárrobbanás és a nyersanyagválság óta a fának mint energiaforrásnak és nyersanyagnak a jelentősége egyre fokozódik. Ugyanakkor az urbanizáció, a környezetszennyezés, a szabadidő-növekedés következtében az erdő mint tájjelenség és mint bennünket körülvevő természeti környezet fontos része is mindinkább előtérbe került. E változások eredményeként az erdészet korunkban tárgyi tartalmában és működési területében egyaránt új fejlődésnek indult.
E kötet a magyar erdészetnek az utóbbi évtizedekben bekövetkezett fejlődését ismerteti, melynek alapja az 1954-ben kidolgozott és a kormány által elfogadott, természeti adottságainknak, gazdasági lehetőségeinknek és szakmai felkészültségünknek megfelelő gazdaságpolitikai koncepció volt. Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is számon tartott eredményeket hozott. A két világháború közötti időszakban évente 3 millió m3 fát... Tovább

Tartalom

Előszó9
Erdészetpolitika11
A két világháború között12
A felszabadulás után15
Helyünk a világban32
Jövő célkitűzések35
Szervezet41
Az átszervezések időszaka43
A szervezeti stabilizálódás szakasza46
A gazdasági reform utáni szervezetkorszerűsítés48
Erdőrendezés, erdőfelügyelet, üzemterv szerinti erdőgazdálkodás55
Erdőrendezés55
Erdőfelügyelet57
Üzemterv szerinti erdőgazdálkodás58
Az erdőrendezés és az erdőfelügyelet szervezetének változása64
Tervgazdálkodás65
Erdészetünk fejlesztése a középtávú népgazdasági tervek tükrében66
Az I. hároméves terv (1947-1950), a háborús károk felszámolásának terve67
Az I. ötéves terv (1950-1954), a tőkés erdőgazdákodás következényei felszámolásának terve67
A II. hároméves terv (1958-1960), az erdőtelepítés és a nyárfásítás terve72
A II. ötéves terv (1961-1965), a fakitermelés növelésének és a faipar fejlesztésének a terve75
A III. ötéves terv (1966-1970), a fakitermelés nagyarányú növelésének időszaka, a faipar fejlesztése az erdészeti politika szerves része77
A IV. ötéves terv (1971-1975), a hatékonyság fokozásának, az erdő jóléti szerepe növelésének a programja81
Az V. ötéves terv (1976-1980), az átfogó műszaki fejlesztés időszaka, a területi együttműködés programja85
Az erdészetfejlesztés összefoglaló erdményei és távlatai89
Termőhelyfeltárás, fafajpolitika92
A termőhelyismeret kezdetei92
A termőhelyismeret fejlesztése és hasznosítása93
A táji erdőművelés93
Az erdőtipológiai rendszer95
A termőhelytipológiai rendszer96
A termőhelyismeretre alapozott fafajpolitika99
Erdőművelés102
Erdőművelés a felszabadulás előtt102
Erdőművelés a felszabadulás után103
Erdőfelújítás-erdőtelepítés104
Szaporítóanyag-termelés110
Erdőnevelés113
Erdészeti környezetvédelem, erdei üdülés121
Az 1040/1954-es, erédszeti környezetvédelmet megalapozó kormányhatározat122
A fővárosi parkerdő, a városok zöldövezetei123
Az erdők többcélú hasznosítása125
Az országos erdőállomány-fejlesztési terv127
Erdei kiránduló- és üdülőközpontok129
További feladatok130
Vadgazdálkodás - vadászat132
A vadászat jogi és szervezeti megalapozása132
A tervszerű vadgazdálkodás és vadászat kezdete133
Az 1961. évi VII. törvény az erdőkről és a vadgazdálkodásról135
A gazdasági reform a vadgazdálkodásban138
Az erdők egészségi állapota, vegyszerezés146
Az erdővédelem helyezete 1945-1954 között146
Az 1040/1954. MT határozat és a Növényvédelmi Kódex erdővédelmi rendelkezései146
A nyárasok erdővédelme148
A fenyvesek erdővédelme149
A tölgyesek erdővédelme151
Az egyéb faállományok erdővédelme151
A vegyszeres gyomirtás152
A vadkárelhárítás153
Fakitermelés154
A fakitermelés fejlesztése, fontosabb kutatási eredmények154
A fatermesztés, a fakitermelés és a fafeldolgozás integrációja158
A fakitermelés tervezése160
A fakitermelési módok és az erdei fatermékek162
Fakitermelés eljárások167
Gépesítés170
A gépesítés indulása és kezdeti eredméynei171
Az üzemszerű gépesítés fontosabb mozzanatai172
A gépesítés fejlesztése a hatvanas években179
Az erdőgazdasági gépesítés a gazdasági reform első időszakában181
Az erdőgazdasági munkák gépesítésének helyzete és a fejlesztés lehetségei183
Erdőfeltárás187
Erdőfeltárás 1954 előtt187
A negyedszázad erdőfeltárása188
Erdei feltáró hálózatok tervezése188
Erdei feltáró pályák tervezése, építése és fenntartása193
A tervezés szervezete és irányelvei193
Útpályaszerkezetek194
Az építés szervezete és eszközei196
Erdei feltáró pályák fenntartása199
Az erdőfeltárás pénzügyi alapjai és eredményei200
Az erdőfeltárás jövőbeni feladatai203
Magasépítés205
A háború utáni első évek magasépítési beruházásai205
Az ötvenes-hatvanas évek magasépítési létesítményei206
A hetvenes évek magasépítési létesítményei208
Munkaerő-gazdálkodás és szociálpolitika210
A felszabadulás előtt210
A felszabadulás után 1954-ig211
Az erdőgazdaság-fejlesztési határozattól a gazdasági reformig214
A gazdasági reform után218
Fafeldolgozás223
Fűrészipari feldolgozás224
Az államosítás és a faiparfejlesztési határoz224
A fűrészipar fejlesztése az 1955-1970-ig terjedő időszakban226
A fűrészipar rekonstrukciója 1971-79 között230
Csomagoló és tároló fatermékek gyártása234
Ládagyártás234
Hordógyártás235
Padlóburkolóanyag-gyártás236
Hagyományos lemezipar237
Gyufagyártás240
Farostlemez- és faforgácslap-gyártás241
Farostlemez-gyártás242
Faforgácslap-gyártás244
Fakereskedelem249
A fakereskedelem szerepe az erdészetben249
A szervezet és a forgalmazási módszerek251
Az ERDÉRT belkereskedelmi feladatai252
A faellátás252
A fatakarékosság255
A szolgáltatások256
Jövő feladatok257
A LIGNIMPEX külkereskedelmi és fagazdálkodási feladatai258
A szervezet és a kereskedelmi kapcsolatok fejlődése258
A forgalom alakulása259
A külkereskedelem és műszaki fejlesztés263
Jövő lehetőségek, feladatok263
Oktatás, kutatás, szakpropaganda265
Az oktatás265
Általános célkitűzése, szakemberszükséglet265
Felsőfokú szakemberképzés266
A középfokú szakoktatás269
A szakmunkásképzés269
A kutatás270
Az Erdészeti Tudományos Intézet270
A Faipari Kutató Intézet274
Az Erdészeti és Faipari EGyetem276
A szakmai propaganda277
Irodalom285
Melléklet - a legfontosabb adatok gyűjteménye291
Összefoglaló adatok - a fejlődés mutatói293
Erdőterület294
Erdőművelés306
Vadgazdálkodás325
Fakitermelés329
Műszaki fejlesztés343
Munkaerőgazdálkodás350
Fafeldolgozás353
Fafelhasználás359
Külkereskedelem367
Névmutató385
Tárgymutató387
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem