865.916

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.280 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kihajtható térképmelléklettel.

Fülszöveg

Az elmúlt években általános és sürgető igény mutatkozott Magyarország történetének népszerű tudományos összefoglalása iránt. A szükségleteket már nem elégített ki az 1951-ben készült, az akkori középiskolai tankönyvek összevonása útján keletkezett, s a maga idejében hiányt pótló összefoglalás: A magyar nép története. s minthogy az elmúlt több mint egy évtized alatt nemcsak az igények növekedtek, hanem történetírásunk is sokat fejlődött - szemléleti és módszertani szempontból egyaránt -, vállalkozni lehetett ennek a munkának az elkészítésére, amely adatanyagában is gazdagabb a réginél, s az események történetének részletesebb és szervesebb kifejtését nyújtja. Általánosabb célkitűzése is szélesebb, mint a régié volt: nemcsak a magyar nép történetét tárgyalja, hanem kísérletet tesz Magyarország történetének ábrázolására. Az egykori Magyarország területén élt nem-magyar népek történetének kutatása ugyanis annyira előrehaladt a szomszéd népek történettudományában és nálunk is, hogy e... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó5
A magyar föld és nép története a honfoglalás előtt9
A magyar föld népei a honfoglalás előtt11
A honfoglaló magyarság kialakulása29
Magyarország története a honfoglalástól Mohácsig39
A társadalmi viszonyok fejlődése a honfoglalástól az államalakulásig (896-970)41
A korai feudális társadalom és a feudális állam kialakulása (970-kb. 1061)48
A feudalizmus kibontakozása és a széttagolódás kezdetei (kb. 1061-kb. 1196)62
A feudális széttagolódás növekedése (kb. 1196-kb. 1300)76
Harc a széttagoltság ellen. Az egyszerű árutermelés rendjének kezdetei (kb. 1300-1382)92
A rendi képviseleti állam kialakulása (1382-1456)109
A központosítás kísérlete és válsága (1457-1526)131
A három részre szakadt Magyarország története Mohácstól 1711-ig159
Magyarország három részre szakadása (1526-1573)161
Harcok a rendi magyar állam megteremtéséért207
A magyar rendiség ellenállása a Habsburg és az erdélyi centralizációs törekvésekkel szemben231
Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen253
A török kiűzése Magyarországról282
A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)295
Magyarország a Habsburg abszolutizmus rendszerében. Küzdelmek a polgári átalakulásért; forradalom és szabadságharc 1848-49-ben317
A Habsburg kormányzati rendszer kiépítése319
Gyarmatosító gazdaságpolitika és a felvilágosult abszolutizmus (1740-1795)340
Magyarország a napóleoni háborúk és a Szent-szövetség idején408
A feudalizmus válságának tetőfoka és a polgári átalakulás előkészítése422
Az 1848-1849-i polgári forradalom és szabadságharc483
Időrendi áttekintés551
Képek jegyzéke619
Térképek jegyzéke623
II. kötet
Az abszolutizmus kora Magyarországon, 1849-18675
Az abszolutizmus rendszerének kialakítása7
A gazdasági-társadalmi viszonyok és a közhangulat az elnyomott Magyarországon21
Az önkényuralmi rendszer válsága (1859-1861)41
Az önkényuralom megújítása és a kiegyezés63
A dualizmus kora (1867-1918)73
A dualista rendszer kiépítése és megszilárdítása75
A szabad versenyen alapuló kapitalista gazdasági fejlődés a kiegyezéstől a századfordulóig98
Az életforma átalakulása a 19. század utolsó harmadában110
Tisza Kálmán kormányzati rendszere (1875-1890)117
A Monarchia alkonya 1890-1918131
A dualizmus válságának kifejlődése (1890-1904)131
Magyarország gazdasága és társadalma a századelőn162
A válság mélypontja (1905-1906)197
A koalíciós kormány és ellenzéke216
Úton a világháború felé244
A világháború és a Monarchia felbomlása257
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak281
A polgári demokratikus forradalom283
A Magyar Tanácsköztársaság317
Az ellenforradalom kora Magyarországon361
Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és berendezkedése (1919. augusztus-1924)363
Magyarország a kapitalizmus ideiglenes stabilizációja idején (1924-1929)384
Magyarország a gazdasági válság és a második világháború előkészítésének időszakában (1929-1938)397
Magyarország a második világháborúban (1939-1945)431
A magyar népi demokrácia története465
A népi demokrácia megszületése (1944. szeptember-1945. május)467
Polgári vagy népi demokráciát? (1945. május-1946. augusztus)485
A szocialista átalakulás felé (1946. szeptember-1948. június)509
A szocializmus építésének útján531
Időrendi áttekintés543
Bibliográfiai tájékoztató585
Név- és helyiségmutató621
Képek jegyzéke647
Térképek és grafikonok jegyzéke651
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II.

A kötetek borítója kissé kopottas, foltos, elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II.

A védőborítók szakadozottak.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba