1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az irodalmi mű mint komplex modell

Tanulmányok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 692 oldal
Sorozatcím: Elvek és utak
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-14-0501-x
Megjegyzés: Kihajtható mellékletet tartalmaz. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"Természetesnek vesszük, mert megszoktuk, de korántsem természetes és magától értetődő, hogy a műalkotás, mondjuk egy rövid lírai vers, néhány vagy néhány tucat nyelvi jel segítségével képes egyfelől magába rögzíteni és akár évszázadokon át tárolni egy emberi élményre, egy adott ember - és - valóság viszonyra vonatkozó adatok sokaságát, és másfelől képes ezt vagy ehhez hasonló emberi élmények egész sorát az olvasókban, akár különböző korok, évszázadok, társadalmak olvasóiban újra létre- s mozgásba hozni." Hankiss Elemér tanulmánya arra keresi a választ, hogyan lehetséges ez. "A dolgozat módszere kifejezetten interdiszciplináris jellegű, több tudományág szemszögéből s módszereinek segítségével próbálja a kérdéseket megfogalmazni s megoldani." És nem utolsósorban: érzékeny, finom műelemzések segítségével is. S mindezt abba a mély meggyőződésben, hogy a " műalkotás az emberi élmények föltárásának, elraktározásának és közvetítésének mind ez idáig egyetlen magas hatásfokkal dolgozó... Tovább

Fülszöveg

"Természetesnek vesszük, mert megszoktuk, de korántsem természetes és magától értetődő, hogy a műalkotás, mondjuk egy rövid lírai vers, néhány vagy néhány tucat nyelvi jel segítségével képes egyfelől magába rögzíteni és akár évszázadokon át tárolni egy emberi élményre, egy adott ember - és - valóság viszonyra vonatkozó adatok sokaságát, és másfelől képes ezt vagy ehhez hasonló emberi élmények egész sorát az olvasókban, akár különböző korok, évszázadok, társadalmak olvasóiban újra létre- s mozgásba hozni." Hankiss Elemér tanulmánya arra keresi a választ, hogyan lehetséges ez. "A dolgozat módszere kifejezetten interdiszciplináris jellegű, több tudományág szemszögéből s módszereinek segítségével próbálja a kérdéseket megfogalmazni s megoldani." És nem utolsósorban: érzékeny, finom műelemzések segítségével is. S mindezt abba a mély meggyőződésben, hogy a " műalkotás az emberi élmények föltárásának, elraktározásának és közvetítésének mind ez idáig egyetlen magas hatásfokkal dolgozó eszköze", s mint ilyen, nélkülözhetetlen. Vissza

Tartalom

Elöljáróban11
BEVEZETÉS
A könyv célja, módszere, fölépítési21
A "struktúra" fogalom definíciója35
A strukturalizmus és a több oldalú kölcsönös kauzalitás elve35
A struktúra mint erőrendszer42
A struktúrák mint törvényrendszer46
A struktúrák rendszere51
Jegyzetek58
A műalkotás: komplex modell66
Struktúra vagy modell?66
A passzív és az aktív modell69
A szerkezeti, a funkcionális és az interstrukturális modell84
A szerkezeti modell85
A funkcionális modell87
Az interstrukturális modell91
Az irodalmi mű mint jelegyüttes és az esztétikum97
Jegyzetek100
AZ AKTÍV MODELL
Az irodalomlélektan főbb irányzatai107
Az asszociációs teória107
A beleérzés-elmélet111
Az alakelmélet116
A behaviorista módszer123
A freudista irányzat128
A jungiánus-antropologikus irányzat135
Jegyzetek140
Az irodalmi mű hatása146
Hatástényezők146
Közvetett hatás150
Az irodalmi alkotás jelentése157
Hatáselméletek161
Jegyzetek167
Az irodalmi hatásfolyamat dinamikus képlete170
A statikus képlet170
A dinanikus képlet171
Élmény, energia, tükrözés, jelrendszer177
Jegyzetek185
Az irodalmi hatásfolyamatban szerepet játszó energiák188
A pszichoszociális energiákról általában188
Alkotó és formáló energiák191
Az energiák nyelvi rögzítése196
Nyelv és energia200
Jegyzetek202
Az aktív modell energiát sugárzó mechanizmusai205
Az Eltérítés205
A Sűrítés212
A Feszültség228
Jegyzetek243
A SZERKEZETI MODELL
A szerkezeti modell négy szintje251
Kosztolányi Októberi táj című versének szerkezeti modellje257
Az élmény nyelvi rögzítése257
A vers szerkezeti modellje266
a) A nyelvi összefüggések szintje266
b) A valóságmozzanatok és jelentések szintje269
c) Az értékmozzanatok szintje271
d) A kompozíciós összefüggések szintje273
A regénybefejezések szerkezeti modellje278
Zárómozzanatok a nyelvi szinten278
Záromozzanatok a kompozíció szintjén282
Zárómozzanatok a valóságszinten287
Zárómozzanatok az értékszinten293
a) Értéktípusok294
b) Egyszerű értékszerkezetek296
c) Értékhalmozás305
d) Értékkonfliktus310
Jegyzetek320
A drámai katarzis szerkezeti modellje324
A katarziselméletek324
A mítoszok és a rossz eredete327
A tragédiák és a rossz eredete332
A "katarzisgépezet"338
A katarzis mint illúzió348
A 20. század és az antikatarzis357
Jegyzetek367
Shakespeare Hamletjának szerkezeti modellje369
Az irodalmi mű "összhatása"369
A "hatásimpulzus" mint közös mértékegysét370
Az első kísérlet372
A hatás "sűrűsége"376
A domináns impulzusok377
Az ismétlő és variáló technika381
A katarzis383
A hatás csatornái385
A hatástáblázat387
A második kísérlet389
Feladatok és lehetőségek399
Jegyzetek405
A szerkezeti modell kvantitatív elemzésének módszerei412
Bevezetés412
a) Strukturalizmus és "neostrukturalizmus"412
b) Az előzmények416
A nyelvi szerkezet421
a) Mérések a hang, a szótag, a ritmus szintjén421
b) Mérések a szó szintjén427
c) Mérések a morfológia és a szintaxis szintjén434
A nem nyelvi szintek437
a) Mérések a kompozíciós mozzanatok szintjén437
b) Mérések a valóság- és az értékmozzanatok szintjén444
Műelemzés és információelmélet447
Jegyzetek453
A FUNKCIONÁLIS MODELL
A makrodinamizmusok467
Jegyzetek485
A mikrodinamizmusok: A) A síkváltás488
Kísérletek az irodalmi hatás intenzitásának mérésére488
Komplex képek: a hatás intenzitásának igen magas foka490
A síkváltás mint a hatás alapvető mozzanata498
A többsíkúság és a síkváltás különböző típusai520
A síkváltás mint az irodalmi valóságábrázlás dialektikus mozzanata518
Jegyzetek520
A mikrodinamizmusok. B) Az oszcillálás522
Az első hipotézis522
Köznyelv és retorika524
Retorika és irodalom527
A második hipotézis534
Népköltészet540
Költészet548
Regény559
Dráma563
Jegyzetek569
Az "oszcillálás" mint az esztétikai élmény forrása574
Jegyzetek596
AZ INTERSTRUKTURÁLIS MODELL
A "vershelyzet"603
A költő dilemmája603
A tér- és az időmozzanatok bekódolása607
A helyzettípusok611
A Helyzet és a Válasz kapcsolata617
A Válasz bekódolása a Helyzet-leírásba625
A vers belső dinamikája630
Jegyzetek633
Kihez szól a vers? A) A magyar költészet635
A kommunikációs viszony mint szemantikai tényező635
A kommunikációs viszony mint történeti tényező646
Jegyzetek659
Kihez szól a vers? B) Az európai költészet663
Jegyzetek681

Hankiss Elemér

Hankiss Elemér műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hankiss Elemér könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell

A védőborító sérült, kopott. A védőborító, a lapélek és néhány lap foltos. A lapélek és a borító elszíneződött.

Állapot:
2.290 Ft
1.140 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell

A védőborító szakadozott és elszíneződött, több lapon aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.290 Ft
1.140 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell Az irodalmi mű mint komplex modell

A védőborító és a lapélek foltosak.

Állapot:
2.290 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba