A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958

Fülszöveg

A könyvtárak azért teszik közzé évkönyveiket, hogy beszámoljanak életük egy elmúlt szakaszáról, s hogy ízelítőt adjanak dolgozóik tudományos igényű munkájának gyümölcseiből. A mi évkönyvünk is ezeket a célokat szolgálja.
Ki kell tehát fejezni azt a roppant változást, amely a nemzeti könyvtárrá fejlődő Országos Széchényi Könyvtárban az elmúlt évtized folyamán végbement. Az átalakulást az egész művelődésünket átformáló kulturális forradalom határozza meg. Könyvtárunk a szocializmus építésén munkálkodó modern nagyüzemmé fejlődött. A tervezés, gyűjtés, feldolgozás, olvasószolgálat, az irányítás és szervezés feladatai nyomultak tehát az előtérbe; a munka hagyományos területei részben kiszélesedtek, részben újakkal egészültek ki. A munkaterületek értékrendjének megváltozását tükrözi évkönyvünk beosztása is.

Tartalom

Előszó7
A könyvtár életéből
Az Országos Széchényi Könyvtár 1958. évi beszámolója11
Vécsey Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményének fejlődése az elmúlt tizenöt évben80
Sajó Géza: Egy haladó szellemű középkori bölcselő elveszettnek tartott művei nyomában98
A könyvtári munka módszertani kérdéseiről107
N. Rácz Aranka: A katalogizálási szabályok nemzetközi egysége felé107
Simon Mária Anna: A szépirodalom hatásának vizsgálatáról142
Hankiss Elemér: A Hamlet-élmény elemzése (Kísérlet az irodalom társadalmi hatásának mérésére)160
Dezsényi Béla: A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a tudományos dokumentáció nemzetközi szabványosítása183
Gombocz István: Központi csereszolgálatok194
Az OSZK gyűjteményeinek anyagából
Borsa Gedeon: A Breviarium Strigoniense újabban fellelt ősnyomtatvány kiadása229
Kecskeméti István: Johann Joseph Fux ismeretlen zenei kézirata238
Csapodiné Gárdonyi Klára: Wohl Janka emlékalbuma247
Terbe Lajos: Szibériai magyar lapok 1915-1921 (Bibliográfia az omszki Forradalom és Vörös Újság részletes ismertetésével)258
Könyvtár- és művelődéstörténeti tanulmányok
Fazakas József: A magyar papírtörténeti irodalom bibliográfiája287
Nagydiósi Gézáné: Karacs Ferenc rézmetsző-munkássága (Halálának 120. évfordulójára)310
Csép Attila: Csernátony Lajos névtelen és álnevű levelezése a Magyar Hírlapban340
V. Windisch Éva: Miller Jakab Ferdinánd múzeumi igazgató utolsó évei és az Országos Széchényi Könyvtár349
Berczeli Károlyné: A Népszínház könyvtára369
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958

A borító kissé foltos, töredezett. A lapélek enyhén foltosak. A könyv kötése megtört.

Állapot:
2.700 Ft
1.350 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba