1.028.043

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Talajtan és agrokémia

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 426 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó
BEVEZETÉS A TALAJTANBA (Fekete Z.)
A talaj fogalma7
A természetes termékenység kialakulása - talajtípusok8
Talajszelvény10
A talaj alkotórészei11
A talajtan13
A talajtan története13
A talajtan mai helyzete hazánkban16
Irodalom16
A TALAJ ÁSVÁNYI RÉSZEINEK EREDETE (Zsoldos L.)
A Föld szilárd kérgének összetétele 17
A talajképződés szempontjából legfontosabb ásványi anyagok18
Szilikátok18
Agyagásványok18
Oxidok, hidroxidok22
Karbonátok22
Szulfátok és szulfidok22
Foszfátok23
Eruptív kőzetek23
Üledékes kőzetek25
Metamorf kőzetek27
A földkéreg történetének vázlata27
Mállás30
Fizikai mállás30
Kémiai mállás31
Biológiai mállás32
Irodalom32
A TALAJ MINT POLIDISZPERZ RENDSZER (Zsoldos L.)
A talaj szemcsenagyság szerinti összetétele, szövete33
A fizikai talajféleség meghatározása, a talaj kötöttsége35
A talaj szerkezete37
Talajoldat39
A talaj kémhatása41
A talaj pufferképessége43
A talaj redoxpotenciálja43
Irodalom44
A TALAJKOLLOIDOK TULAJDONSÁGAI (Zsoldos L.)
A talajban levő kolloidok45
Az elektrolitok szerkezete47
Adszorpció48
Ioncsere50
A talajkolloidok szerkezete51
A talaj adszorpciós viszonyai53
A talajkolloidok koagulációja, peptizációja55
A talaj szerkezetének kialakulása57
Kicserélődési savanyúság58
Hidrolitos savanyúság59
A kolloidok mozgása a talajban59
Irodalom60
A TALAJ VÍZ-, LEVEGŐ- ÉS HŐGAZDÁLKODÁS (Zsoldos L.)
A talaj nedvességtartalma61
A talaj fontosabb hidrológiai állandói61
A talajnedvesség különböző formái64
Kapilláris potenciál, pF érték66
A talaj pórusterének jellemzése67
A talaj vízvezetőképessége69
A talaj vízforgalma72
A talaj levegőgazdálkodása73
A talaj hőgazdálkodása74
Irodalom75
TALAJBIOLÓGIA (Hargitai L.)
A biológiai tényezők szerepe a talajképződésben77
A talajképződés kezdeti szakaszában lezajló biológiai folyamatok77
A makroflóra szerepe a talajképződésben78
Erdős növényi formáció78
Réti növényi formáció79
Lápi növényi formáció80
Mezőségi növényi formáció81
A mikro- és makrofauna szerepe a talajképződésben82
A mikrofauna szerepe82
A makrofauna szerepe82
A talaj-mikroorganizmusok szerepe83
Baktériumok84
Gombák85
Az egyes talajtípusokra jellemző mikroba-társulások87
Talajoltás88
Talajfertőtlenítés89
Irodalom90
TALAJBIOKÉMIA, A TALAJ SZERVES ANYAGA (Hargitai L.)
A talajba jutó növényi és állati maradványok mikrobiológiai átalakulása91
Cellulóz lebontása91
Pektinek és egyéb szénhidrátok lebontása92
A fehérjék lebontása92
A lignin lebontása92
Zsírok és olajok bontása93
Biokémiai folyamatok a talajban93
Enzimek, mérgező és serkentő anyagok95
A humuszképződés alapanyagai és a humuszanyagok képződése97
A humuszanyagok képződésénél szerepet játszó főbb talajbiokémiai folyamatok103
A különböző humuszanyagok, humuszcsoportok képződése105
Korszerű nézetek a humuszról109
A humuszanyagok szerepe a talajdinamikában112
A humuszanyagok szerepe a talaj termékenységében113
A humuszanyagok szerepe a talajok hő- és vízgazdálkodásában114
A humuszanyagok mint kolloid tulajdonságú anyagok hatása a talajszerkezet kialakulásában114
A humuszanyagok szerepe közvetlen tápanyagforrásként115
A humuszanyagok szerepe a talaj tápanyagszolgáltató képességében, a tápanyagok felvehetőségére gyakorolt hatásuk116
A humuszanyagok biokémiai, a növények növekedését sekentő hatása116
A talaj szervesanyag-gazdálkodása117
Irodalom117
TALAJKÉMIA, NÖVÉNYI TÁPANYAGOK A TALAJBAN (Hargitai L.)
A talajban található egyes elemek élettani jelentősége119
A talajok tápanyagtartalma121
A tápanyagok felosztása szerepük és felvehetőségük szerint121
A talajok tápanyagainak felvehetőségét befolyásoló tényezők123
A talajok nitrogéntartalma és nitrogénforgalma126
A talajnitrogén felvehetőségét befolyásoló tényezők126
A talaj nitrogénveszteségének forrásai130
A talaj nitrogén-utánpótlásának temészetes forrásai131
A talajok foszfortartalma és foszforforgalma133
A talajban található foszforformák133
A talajban levő foszfor felvehetőségét befolyásoló tényezők134
A talaj szerves foszfor-készletének felvehetőségét befolyásoló tényezők137
A talajok káliumtartalma és káliumforgalma138
A kálium három fő formájának viszonya139
A kálium felvehetőségét befolyásoló tényezők140
A kalcium szerepe és jelentősége141
A Ca felvehetőségét befolyásoló tényezők141
A Ca-utánpótlás142
A magnézium szerepe és jelentősége142
Az egyéb makroelemek szerepe143
A talaj kéntartalma és a kén szerepe143
A vas szerepe és jelentősége144
A mikroelemek szerepe és jelentősége144
Az elemek biogeokémiai eloszlása. A különböző talajok tápanyagállapota154
Irodalom155
TALAJFEJLŐDÉSTAN ÉS TALAJRENDSZERTAN (Fekete Z.)
Talajgenetika157
Az éghajlat hatása a talajképződésre157
A növényzet hatása a talajképző folyamatokra158
Zonalitás160
A talajképző kőzet hatása161
A domborzat hatása a talajképződésre162
Az emberi tevékenység hatása a talajképződésre164
Talajrendszertan165
Váztalajok175
Sötét színű lithomorf erdőtalajok177
Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok177
Csernozjom talajok181
Szikes talajok183
Réti talajok187
Láptalajok189
Mocsári és ártéri erdők talajai190
Vízi üledékek és hordalékok talajai190
Irodalom191
TALAJFÖLDRAJZ (Fekete Z.)
Földünk talajföldrajzának vázlata193
Hazánk talajföldrajza198
Az Alpok-alja199
Dunántúli dombság201
Dunántúli középhegység203
Északi középhegység204
Kisalföld206
Alföld206
Irodalom211
TALAJHASZNOSÍTÁS (Fekete Z.)
A talaj használatba vétele műveléssel - A művelés egyes kérdéseinek talajtani alapjai214
A megművelt talaj összporozitása és ülepedése214
A megművelt talaj összporozitása és nedvességtartalma215
A művelési mélység talajfizikai alapjai216
A különböző nedvességű talajok művelhetősége219
Különböző talajtípusok művelése220
Az őszi mélyszántás jelentősége a talaj mély, téli víztárolásában220
A homoktalajok mély termőterének kialakítása222
Talajjavítás (Zsoldos L.)224
Savanyú talajok javítása225
Szikes talajok javítása227
Láptalajok javítása229
Homoktalajok javítása229
A művelési ágak talajigénye229
A mezőgazdasági növények talajigénye231
A zöldségnövények talajigénye232
A gyümölcsfélék talajigénye233
A szőlő talajigénye234
Mesterséges kertészeti földkeverékek235
Melegágyi föld237
Az erdő talajigénye239
A talajhasznosítás tudományos irányítása239
Mezőgazdasági talajhasznosítási osztályozás239
Talajbonitálás241
Talajtérképezés243
Regionális talajtérképek244
Átnézetes talajtérképek245
Üzemi talajtérképezés246
Irodalom248
TALAJVÉDELEM (Fekete Z.)
Az erózió fogalma249
Síkvidék erózió251
Hegyvidéki erózió252
Az erózió megnyilvánulásának formái252
A defláció253
Az eróziós folyamatokat kiváltó tényezők254
Egyetemes talajveszteség becslési egyenlet267
Komplex talajvédelem270
Talajvédelmi tervezés271
Szerkezetjavítás272
Tervszerű területrendezés273
A talajművelés védőhatása273
Növénytermesztési védekezési eljárások275
Erdészeti védekezési eljárások276
Kultúrtechnikai védekezési eljárások277
Hóbarázdálás277
A legelők talajvédelme278
Gyümölcsösök talajvédelem (Zsoldos L.)278
Szőlők talajvédelme281
Szél elleni védelem282
Irodalom285
AZ ÖNTÖZÉS TALAJTANI VONATKOZÁSAI (Fekete Z.)
A különböző tájak talajainak vízgazdálkodása287
A különböző talajtípusok vízgazdálkodása290
Az egységes vízháztartás291
A talaj vízkészlete294
A kiszáradás talajfizikai értelmezése és hatása az öntözésre297
A differenciális porozitás összefüggése az öntözéssel299
Kvalitatív öntözési javaslat talajtani mutatók alapján299
Az öntözési normák talajtani vonatkozásai302
Az öntözés hatása a talajra307
Irodalom311
ÁLTALÁNOS AGROKÉMIA (Fekete Z.)
Az agrokémia fogalma és feladata313
A trágyázás fogalma és célja315
A talajerőgazdálkodás fogalma315
A trágyázás fogalma, a trágyák felosztása318
A különböző talajtípusok tápanyagforgalmának kapcsolata a trágyázással319
Trágyázási rendszerek321
Trágyázási módok323
Irodalom325
SZERVESTRÁGYÁZÁS (Hargitai L.)
A szerves trágyák jelentősége ma327
A szervesanyag-utánpótlás és természetes forrásai330
Tarló- és gyökérmaradványok330
A tarló- és gyökérmaradványok mennyisége330
A tarló- és gyökérmaradványok tápanyag- és szervesanyag-tartalma330
A tarló- és gyökérmaradványok szerepe és hatása a talajban331
Zöldtrágyák332
A zöldtrágyák tápanyag- és szervesanyagtartalma332
A zöldtrágyák alkalmazása és hatásuk a talajra332
Zöldtrágyanövények333
Műtrágyakiegészítés333
Nyers növényi maradványokkal való trágyázás334
Mesterségesen kezelt hulladékanyagok és szerves trágyák335
Istállótrágyák335
Az istállótrágya mennyisége335
Az istállótrágya összetétele. Tápanyag- és szervesanyag-tartalma336
Az ürülék mennyisége és minősége336
Az alom mennyisége és minősége338
Az istállótrágya kezelése338
Az istállótrágya minőségének megítélése341
Az istállótrágya hatása a talajra és a növényre341
Komposztok343
A komposztok összetétele, tápanyag- és szervesanyag-tartalma343
A különböző komposztkészítési módok szerepe a komposzt megfelelő minőségének kialakulásában344
Mezőgazdasági hulladékanyagokból készült komposztok344
Komposztált istállótrágya346
Tőzeges trágyák346
Városi szemét- és hulladéktrágyák346
Ipari hulladékok és melléktermékek348
A komposztok alkalmazásának talajtani és agrokémiai problémái348
Iparilag előállított mesterséges szervestrágyák349
Irodalom350
MŰTRÁGYÁZÁS (Fekete Z.)
A műtrágyázás fogalma351
A műtrágyák megválasztása353
A műtrágya adagok megállapítása354
A növény táplálásának időpontja355
A trágyázás agrotechnikája356
Hidropónia és oldattrágyázás358
Levélen keresztül trágyázás359
Nitrogéntrágyázás362
Nitrogén-műtrágyák363
Folyékony N-műtrágyák365
Foszfát-trágyázás367
Foszfor-műtrágyák369
Káliumtrágyázás371
Kálium-műtrágyák372
Összetett trágyák373
Magnézium-, vas- és kálcium-trágyázás. Nyomelem-trágyák375
A növények tápanyagigényének kielégítése műtrágyázással377
Műtrágyázás a talajból kivont tápanyagok alapján377
A növények különleges műtrágya szükséglete378
A műtrágyázás talajtani vonatkozásai382
A talaj tápanyagállapotának vizsgálata382
A talaj tápanyagtartalma és a termés közti összefüggés386
A műtrágyák és talajjavító szerek hatása a talaj kémhatására387
Az elővetemények módosító hatása a műtrágyázásban388
A munkaszervezés és agrotechnika hatása a műtrágyák érvényesülésére389
A műtrágyák konkrét adagolása391
Trágyázási terv készítése393
Irodalom394
TALAJTANI GYAKORLATOK (Hargitai L. - Zsoldos L.)
A talaj helyszíni vizsgálata. Talajszelvények. Talajmintavétel395
A talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra397
A talajok mechanikai összetételének meghatározása (Előkészítő eljárás - Pipettás mechanikai elemzés - Atterberg-féle mechanikai elemzés - Aerométeres eljárás - Kopecky-féle eljárás - Gyorsmódszer Fekete Z. szerint)397
A talaj szerkezetére vonatkozó vizsgálatok398
A talaj szerkezetességére vonatkozó vizsgálatok (A talaj fajsúlya - Térfogatsúlya - A talaj szerkezeti elemeinek meghatározása, agregátum analízis Szavinov - Dvoracsek szerint)398
A talajszerkezet vízállóságára vonatkozó vizsgálatok (Andrijanov módszere - Fagyejev - Viljamsz módszer - Arany - Sekera-féle módszer)400
A talaj kötöttségére és vízgazdálkodására vonatkozó vizsgálatok (Arany-féle kötöttségi szám - A talaj kapilláris vízemelő képessége - A talajok nedvességtartalmának meghatározása - A talaj higroszkópossága)401
A talaj kémhatásával kapcsolatos vizsgálatok (A talaj CaCO3 tartalmának meghatározása - Fiziológiás mész meghatározása - A pH mérése - Kolorimetrikus pH-mérés - Elektromos pH-mérés)401
A talaj szerves anyagának vizsgálata (KMnO4-es humuszmeghatározás - Káliumbikromátos (Tyurin-féle) humuszmeghatározás - A humuszanyagok minőségének meghatározása Hargitai helyszíni módszere szerint)405
A talaj adszorpciós komplexusának vizsgálata (A talaj T-értéke - T - S érték meghatározása)406
Savanyú és szikes talajok vizsgálata (Hidrolitos savanyúság meghatározása - A talaj kicserélődési savanyúságának meghatározása - Vízben oldható összes sótartalom meghatározása - A szóda meghatározása)407
A könnyen oldható tápanyagok laboratóriumi meghatározása (Ammónia és nitrát-nitrogén meghatározása - Könnyen felvehető foszforsav meghatározása Egnér - Riehm szerint - Könnyen oldható káliumtartalom meghatározása Nehring-eljárással)408
Laboratóriumi érlelés foszfor- és kálium-műtrágyázással a szántóföldön várható műtrágyahatás megítélése410
A tápanyag-vizsgálatok adatainak értékelése410
Szabadföldi kísérletek beállítása és értékelése412
A kísérleti tér kiválasztása412
A kísérlet parcelláinak kijelölése412
A hibaszámítás alapfogalmai414
Szóráselemzés415
Példa a kísérleti eredmények értékelésére417
Irodalom419
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv