864.559

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Babonák ellen

Kísérlet az erkölcsi világ gazdasági alapjainak meghatározására

Szerző

Kiadó: Grill Károly Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 305 oldal
Sorozatcím: Társadalomtudományi Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv kihajtható mellékleteket tartalmaz. Nyomtatta Légrády Testvérek könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:

Az egyén és emberiség fájdalmas uton halad a hitetlenség felé.
A gyermeknek állandóan „jó" istenkéről mesélnek. Mikor később az élet vaskezével markol bele az ifjú szivébe,... Tovább

Tartalom

Elmélet
A kérdés beállítása: I. A lelki élet nyomora. - Hitetlenség és tudomány. - Az erkölcs vallásos alapja. - A morál tud. megalapozását az egyén érdeke követeli. - II. Tételes vallások társad. szerepe. - Jelen állapotaink. - A nyárspolgár félelme. - A tudás szerepe. - A morál tud. megalapozását az emberiség érdeke követeli3
Az erkölcs meghatározása: I. Mi az erkölcs? - Felelet a vallás szempontjából. - A metafizika álláspontja. - II. Evolucionista felfogás. - A fogalmak igen tág köre. - Menger nézete. - III. Helyes meghatározás. - Nem a cselekvés kritériuma, hanem oka a fontos14
A cselekvés okairól: I. Mese a vízbeugró Pálról. - Utilitarizmus. - Egyéb példák. - Spencer elmélete. - Két alaptételelének bírálása. - II. Harmadik tétele: 1. A visszamenő belátás az egyén szempontjából. - Pikler nézete. - Állatok példája. - Jászi magyarázata. - Bírálás. - 2. Társadalmi belátás. - Marx, Fouillée, Darwin nézete. - Pikler elmélete. - Alkalmazás az állatokra: poszméh, fecskemama, vad bivaly, zerge, oroszlán. - Az elmélet nem kielégítő. - III. Kautsky és Menger nézete. - Átöröklés. - A hangyák esete. - A gazdasági körülmények. - Meg az ész hatása. - Következtetések23
Fejlődéstan
A kutatás módszere: I. A rekonstrukció kérdése. - Megegyezések ősleletek és a ma élő kezdetleges népek között. - Az okozatiság törvénye. - II. Az őskor történetére néprajzi adatok vetnek fényt. - Valószínű tévedések. - A cél45
A gyűjtőgazdaság kora: I. Testi sajátosságok. - Lelki élet. - Gazdasági tevékenység. - Az együttélő emberek száma. - Tartózkodási hely és éghajlat befolyása. - Term. kiválasztás. - Az alkalmasabb egyén társadalmat módosító hatása. - II. Az erkölcsi parancs kritériuma. - A gazdasági helyzet befolyása. - Szánakozás. - Megbánás. - Vallás. - Mindhárom tényező hiányzott. - Parancsok: Lakjál jól! Közösüljetek! - III: Az anyai szeretet kérdése. - Érvek ellene és mellette. - Az ősember nem vette át a felsőbbrendű állatok összes kiváló sajátosságait. - Parancs: Nő, szoptasd a gyermekedet! - Az anyai szeretet hatásai. - Általános szimpátia. - Szülői szeretet. - Nemi morál. - Több parancsot nem lelünk fel54
Halász-vadász népek: I. A gazdasági fejlődés menete. - Jobb eszközök készítése. - Munkaegyesítés és munkamegosztás. - Nemek szerint való munkamegosztás. - Cserélés szokása. - A tulajdon elemei. - Nomád életmód. - Ennek haszna. - A tűz használása. - Húséhség. - Emberevés. - II. Szellemi fejlődés menete. - Beszéd. - Emlékezés, előrelátás, ítélet. - Gondolkodás. - Álom és halál jelensége. - Vallás. - Hatásai: személyesítés és megrögzítés. - A "tabu". - III. Társasági hajlandóságok kialakulása. - Utánzás. - Megszokás s közvélemény. - A büntetési rend. - Tárgyak és állatok büntetése. - Lex tallionis. - A büntetés reflexszerű volta. - Összefoglalás70
Erkölcsi rend: I. Általános morál. - A szülők és gyermekek viszonya. - Rokoni kötelék. - Büntetőjog; hagyomány tisztelése. - Az idegen helyzete; emberevés. - Tulajdonjog. - II. Nemi morál. - A házasság alakja. - Férj jogai. - Nő kötelessége90
Állattenyésztés és földmívelés: I. Gazdasági helyzet. - Baromtenyésztés. - Földmívelés. - Cserekereskedés. - Ipar. - Ezek közvetkezései: a népesség sűrűsödése. - II. Kultúra. - Nevelés. - Belátás fejlődése. - A szimpátia növekedik. - Ok a term. kiválasztás. - Példa. - A vallás konzerváló hatása. - Emberáldozat és szertartás. - Transubstantio Mexikóban. - III. Társadalmi szervezkedés. - Vezéri intézmény. - Előidéző okai. - Belátás szerepe. - Kasztok alakulása. - IV. Büntetési rend. - Vérbosszú. - Kártalanítás. - Érzelmek hatása. - Összefoglalás105
Erkölcsi rend: I. Általános morál: A felsőbbség korlátlan hatalma. - Családalapítás és földművelés. - Gyermekek, aggok védelme. - Vendégszeretet. - Eszményi parancsok. - II. Nemi morál; házassági alak. - Szűziesség követelése. - A nő helyzete gazdasági tevékenységétől függ. - Az asszony rossz sorsa. - Összefoglalás128
A kereszténység erkölcsnemesítő hatásáról: I. A vallás szolgáinak erkölcse. - Keresztény büntetőjog. - Igazságosság. - Felebaráti szeretet. - II. Rabszolgaság és egyház. - Rabszolgatartó pápák. - A papság védi az intézményt. - Kereszténység és jobbágyság, bérmunka. - Babonák. - Az egyház segíti az erőset és elnyomja a gyengét. - III. Kereszténység és családi erények. - Testvéri szeretet. - Szülői szeretet. - Apai szeretet. - Következtetések144
Hűbériség és céhrendszer: I. A rabszolgaság szerepe. - Tökéletlenségei. - Hűbériség okai. - Célszerűség felismerése? - A nagybirtok gyökere vallásos rajongás, szent csalás, világi erőszak. - II. Társadalmi hatások. - Eltérések a múlt korszaktól. - Kulturális együttható. - Maradiság. - III. Városalapítás okai. - Ókori és középkori város. - Céhrendszer. - Eredmények164
Erkölcsi rend: I. Osztálymorál. - Faj, nyelv, foglalkozás hatása. - Megfelelő igazságszolgáltatás, közigazgatás, adóztatás. - II. Törzsszervezet megbomlása. - Felebaráti szeretet. - Engedelmesség. - Lokálpatriótizmus. - Lovagi erények. - Jobbágy lelkülete. - Törvénytelen gyermek. - Uzsora, munka. - III. Nemi morál. - Szemérem. - Szüzesség. - Kialakulásuk menete. - Egynejűség. - Prostitúció. - A nő helyzete. - Összefoglalás182
Kapitalizmus: I. Tőkeképződés közvetlen okai. - Közvetett okok. - Bányászás, gyarmat, ipar. - Belterjes gazdaság. - II. Özönlés a városba. - Politikai összpontosítás. - Kulturális haladás. - Régi keretek pusztulása. - Új eszmék211
Erkölcsi rend: I. Munka. - Vallás. - Szimpátia terjedése. - Kizsákmányolás és háború. - Békeszeretet. - Türelem és igazmondás. - Előrelátás, meg takarékosság. - Pénz mindenhatósága. - Tisztaság. - II. Fajfenntartás. - Házassági alak. - Férfi nemi tisztasága. - III. Család. - Haza. - Népesség sűrűsödése. - Egyenlőségi eszmék221
Következtetések
A múlt: I. Bírálás. - Hézagos felsorolás. - Nem teljes bizonyítás. - Az ókor történetének elhanyagolása. - Kiválasztás és alkalmazkodás törvénye. - II. Gazdasági okok. - Ösztönök. - A lelkiismeret magyarázása. - Pál esete. - III. A néger fiú esete. - Az ész kis szerepe. - A várás. - A kétgyermekrendszer. - Következtetések243
A jövő: I. Tőkeösszpontosulás. - Határai. - A konstruktív előrelátás hiánya. - A kollektivizmus eljövetele szükséges. - II. Szükséges politikai változás. - III. A jövő erkölcstana. - Felebaráti szeretet, egyenlőség. - Egynejűség és a nemek egyenjogúsága. - Prostitúció eltűnése. - Faj nemesítése. - Hazaszeretet alkonya264
A jelen: Igazságszolgáltatás adott viszonyaink között280
Tartalomjegyzék291
Idézett művek295
Betűsoros mutató301

Harkányi Ede

Harkányi Ede műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Harkányi Ede könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen

A borító kissé foltos, sérült, belső oldalán tulajdonosi pecsét található. A könyv kötése kissé megnyílt.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen Babonák ellen

Belülről megerősített példány. A könyv kötése kissé megnyílt.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba