1.042.492

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hármastükör I-III.

I.:Válogatott versek/II.:Válogatott tanulmányok/III.:Válogatott műfordítások

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 667 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Védődobozban. Az I. kötet egy fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Részlet egy X-edik ars poeticából
Örvény fölött tükör
Ars poetica helyett9
Apám nyomában10
Az atyai intelmek-ből11
A múzsához13
Örvény fölött tükör14
Ars poetica15
Barackfa16
Badacsonyi délután17
Meditáció18
Bartók hallgatása közben19
Előhang - az olvasóhoz20
Utóhang - a kritikushoz21
Láttátok-e?
A semmittevőhöz25
Láttátok-e?26
Egy nyomorékhoz28
Seregszemle31
Au Jardin de Luxembourg33
Ahhoz aki jönni fog34
Utószó egy régi vershez - hét év után37
Óda Európához38
Cirkusz41
Az asztronautákhoz43
Arión45
Anyám szeme47
Csak a béke...49
Adónisz siratása
József Attila sírjára55
Záró kórus56
Öngyilkos barátomra57
Két elhurcolt gyermekre58
Kérdés59
A diva halála61
Halálhír62
Tó fölött, ég alatt
Tó fölött, ég alatt67
Indulsz s megállsz68
Tétova óda68
Arcképem alá70
Éjszaka70
Politika71
Irodalom72
Tanácstalanul73
Sirály74
Magamról74
Emlék a jelenről75
Bimbó és virág közt75
Törvény76
Csung Ven76
Dinasztiák77
Koszorúvirág77
Érkezés78
A fügefához80
Perc81
Szabálytalan gázel I.81
Szabálytalan gázel II.82
Nyár
Az arcod87
Opthélia88
Pillanatok90
Nő a tengerparton92
Vázakép92
Emlék93
Tíz évvel ezelőtt94
Közhely95
Ezen a tavaszon96
Szerelmesek97
Veled98
Gyümölcs101
Páros szonett101
Nyári délután102
Alszik103
Velence103
Nyári szárnyasoltár105
Psalmus Eroticus112
A csu ku-tieni barlangban
Dantéhoz131
Dávid király132
Vei Apollón133
Rapa Nui szobrai133
Andrea del Sarto önarcképe alá134
Campo de'Fiori134
Hazatérő csorda135
Egy kis Corelli-darabra135
Bolyai136
Ferenczy Béni Petőfi-szobrára137
Rimbaud137
Az átkozott költő138
Tersánszky hetven éves138
Fantázia139
Kassák139
Bartók Búcsúestje140
Julius Fucik141
Illyés Gyulához141
Ady-Kínából nézve142
A báj halálára142
Egy Melindához143
Szobrok párbeszéde143
Louis Armstrong144
Csi Pai-si mester, a "Csi Ping-i agg", a "Fehér szirt", a "háromszáz pecsét gazdag öreg birtokosa"144
Einstein145
Rózsa146
Önarckép146
Piero della francesca
Szonett...149
...És ami a szonettből kimaradt149
Arezzói alkony: egy a végtelen sok lehetséges tájkép közül...151
...És folytatása, melyben a költemény még mindig súrolja témáját152
Freskó: Konstantin győzelme Maxentiuson153
Harmadik nap. A fal154
Freskó: Próféta157
Szonett: Közjáték158
Éjszaka és hajnal között159
Zárószonett161
Mesék a mese ellen
Mese a virágról165
Mese arról, ki hogyan szeret166
Mese a huszonnyolcadik napról166
Mese ezekről és azokról167
Mese a másik szobáról168
Mese a véletlenről168
Mese a múlt időről172
Mese Párizsról173
Mese a költőről és a kritikusról174
Mese a névről175
A mesék második könyvéből
Mese a reggelről és az estéről179
Mese a többszázról180
Mese a szűzről184
Mese 1968. november 28-ról185
Mese az írásról186
Szerelőszőnyeg
Vallomás a költészetről189
Vázlat egy fiúról194
Apámról201
Öt levél203
Prognósztikon210
Az Epszilon-füzetből232
Forma és tartalom239
II. kötet
Kérdés és felelet5
Költők és utak16
Az isten háta mögött23
Illyés új verseiről29
Kísérlet Rimbaud-ról34
A film mulandósága55
Cirkusz és Inferno61
"Nyitott könyv" és "Titkos írás"70
Szabó Lőrinc összegyűjtött versei77
Vallomás a kritikáról87
Akiknek nem kell a jóság100
Octavio Paz és "Napköve"121
A megoldhatatlan megoldása132
Haranból ágyú141
Babits esztergomi emlékműve előtt154
József Attila159
Picasso - magyarul167
III. kötet
A fordító szonettje5
Aszklepiadész: Édes a szomjúhozónk...7
Poszeidipposz: Kekropsz-földi pohár8
Kallimakhosz: Kisgyermek sírjára9
Tarentumi Leónidasz: Sírfeliratok9
Eratoszthenész: Meglátván Melitét9
Hégészipposz: Hermiónéba való10
Tesszalonikéi Antipatrosz: Bárhol tenger...10
Gadarai Meleagrosz: Páros epigramma11
Markosz Argentariosz: Látod-e, hold12
Gaitulikosz: Habvert szirtfokot12
Rhuphinosz: Gyűlölöm12
Paulosz Szilentariosz: Láttam hő szeretőket13
Agathiasz Szkoliasztikosz: Hozzábújva egészen13
Ismeretlen görög költő: Bárha lehetnék14
Ismeretlen görög költő: Melletted, citeráslány14
Horatius: A barátokhoz15
Deli szép Earl of Murray (skót népballada)16
A kastély grádicsán (francia népdal)17
Guilaume de Machaut: Rondó18
Eustache Deschamps: Ballada arról, miképp úrhodtak el minden bajok, mióta az arany- és ezüstbányákat feltárták19
Charles D'Orléans: Be jó ránézni, Istenem20
Francois Villon: Sírfelirat a "Nagy Testamentum"-ból21
Pierre Gringore: A béke és a háború21
Marguerite de Navarre: Dal24
John Lydgate: Haláltánc25
Edmund Spenser: Mint hajó27
Sir Walter Raleigh: Búcsú az udvartól28
Samuel Daniel: Ha kondor fürtöd28
Rémy Belleau: Szonett29
Olivier de Magny: Békét keresek29
Étienne Jodelle: Mint szorgos kézműves30
Amadis Jamyn: Vénuszhoz, a békéért31
Philippe Desportes: Egy forrásnál31
Antoine Mage de Fiefmelin: A szerző átdolgozásairól és fordításairól Ch. Comte saintes-i ügyvéd úrnak32
Agrippa d' Aubigné: Habár a háború33
Jean de Sponde: Karthágó, a merész33
Jean Ogier de Gombaud: E csodás éjszakán34
Charles Vion de Dalibray: Halandó, ne feledd35
Juan Boscán: Szonett35
Miguel de Cervantes Saavedra: Argamasillának, a La Mancha-i városnak akadémikusai a hős Don Quijote de La Mancha életéről és haláláról hoc scripserunt36
Lupercio Leonardo de Argensola: Szonett39
Lope Félix de Vega Carpio: Kegyetlen szükség40
Francisco de Quevedo: Szatirikus és kritikai episztola40
Niccolo Macchiavelli: Mandragóra (részlet)47
William Shakespeare: II. Richárd50
Jean Racine: Phaedra (részlet)52
Nicolas Gilbert: Óda54
Johann Wolfgang Goethe: Orphikus igék56
Friedrich Schiller: Wallenstein tábora (részlet)57
Heinrich Heine: Rossz csillagzat61
William Blake: A lélek vándora62
Percy Bysshe Shelley: Himnusz az értelem szépségéhez65
John Keats: Endümión (részletek)68
Alphonse de Lamartine: Búcsú Graziellától76
Victor Hugo: A nagyapaság művészete (részletek)76
Aloysius Bertrand: A leprások80
Gérard de Nerval: Arany sorok81
Charles Baudelaire: A macskák81
Charles Cros: A kávéházban82
Stéphane Mallarmé: E szűz, e szertelen83
Paul Verlaine: Arthur Rimbaud-hoz83
Isidore Ducasse, Lautréamont grófja: Költemény (részlet)84
Arthur Rimbaud: Amit a virágokról mondanak a költőnek87
Walt Whitman: Ti jövendő költők92
Robert Browning: Pictor-Ignotus93
Charles Algernon Swinburne: A terhek balladája95
Gerard Manley Hopkins: A Szibilla-jóslatokból97
Enrique González Martinez: Holnapra majd a költők98
Konsztantinosz Kavafisz: A barbárokra várva99
William Butler Yeats: Hogy is ne veszne meg a vén?100
Paul Valéry: Oszlopok éneke101
Rainer Maria Rilke: Orpheusz, Eurüdiké, Hermész103
Antonio Machado: Az én költőim106
Walter de la Mare: Napóleon106
Oscar Venceslav de Lubicz Milosz: A kordé107
Guillaume Apollinaire: Szerelem megvetés és reménység109
Jules Supervielle: E világi család111
Angelosz Szikelianosz: A habokból született112
Ezra Pound: Dória112
Robinson Jeffers: A vad hattyút szeresd113
Umberto Saba: Részeg dalok113
Georg Trakl: Nyugat114
León Felipe: Ex libris: a végére értem114
Max Jacob: Utolsó ítélet115
Blaise Cendrars: Ellentét116
Valéry Larbaud: Alma perdida117
Gottfried Benn: Chopin118
David Herbert Lawrence: Szegénység120
Aldous Huxley: Első filozófus-ének120
Giuseppe Ungaretti: Reggel121
Saint-John Perse: Bóják (részletek)122
Fernando Pessoa: Autopszichográfia124
Fernando Pessoa: Mindennapos felfedezésem125
Fernando Pessoa: Mind azt a sorsot...126
Fernando Pessoa: Lá-bas, je ne sais oú126
Jorge Guillén: Halál a távolban128
Jean Cocteau: Öklözés129
Robert Goffin: King-Porter131
Vlagyimir Majakovszkij: Üzenet a proletárköltőknek132
Borisz Paszternak: A költő halála137
Oszip Mandelstam: A patkó-találó138
César Vallejo: Az idő merénylete141
Tristan Tzara: A tengeri csillagok útján142
Federico García Lorca: Siratóének Ignacio Sánchez Mejías toreádor halálára146
Paul Éluard: Véget nem érő költemény (részletek)153
Louis Aragon: Egy kiállítás öt képe157
Henri Michaux: Életem160
Francis Ponge: Első vázlat a kézről161
Robert Desnos: Annyit álmodtam rólad162
Rafael Alberti: A viador163
Pablo Neruda: A Makcsu Pikcsu ormai165
Vicente Aleixandre: Kinek írok?177
Miguel-Angel Asturias: Itáliai szonettek179
Jorge Luis Borgés: Borgés meg én181
Salvatore Quasimodo: Csak a szerelmet182
Názim Hikmet: Börtönbe kerülőknek néhány tanács183
Jiri Wolker: A beteg184
Remy C. van de Kerckhove: Mikor alkonyattájt...185
Jean Follain: Karnevál186
André Frénaud: Ki?187
René Char: Altatódal187
Guillevic: Tömegsír188
Leonyid Martinov: A festő191
Vladimir Holan: Keats192
Cecil Day-Lewis: Most is így lesz megint?192
Jannisz Ritszosz: Nők193
Wystan Hugh Auden: Két kórus és recitativo194
Cesare Pavese: Jön a halál196
Miguel Hernández: Örökös mennydörgés (részletek)196
Ivan Goran Kovacic: Emlékezés Sztijenyak hegyére200
Albert Camus: Vers a Földközi-tengerről200
Lawrence Durrell: Jelentéktelen reggel202
Octavio Paz: Napköve (részlet)203
Paul Chaulot: Mező209
Delmore Schwartz: A költészet birodalma209
James Laughlin: Nyugtalanítsz212
Robert Lowell: Beszéljünk a házasságban adódó gyötrelmekről213
Alain Bosquet: Második testamentum (részlet)214
Robert Sabatier: Várakozás a hercegre214
Tadeusz Rózewicz: Levett teher216
Elvio Romero: A Vándorlás Könyvé-ből (részlet)217
Szlavko Janevszki: Névtelen219
Vasko Popa: A végtelen bot220
Sidney Keyes: Déli áhitat220
Gianni Toti: A felszabadított idő221
Natalia Correia: Halottvirrasztó221
Ingeborg Bachmann: Fejtsd meg, szerelem!222
Denise Levertov: Harmadik kiterjedés223
Lawrence Ferlinghetti: Hol van Vietnam?225
Allen Ginsberg: Amerika227
Gregory Corso: Ucello230
Andrej Voznyeszenszkij: Kényszerű kitérő231
Kirby Doyle: Furcsa233
Fayad Lamis: Aki magában beszél234
Vlada Urosevic: Hieronymus Bosch235
Charles Dobzynski: Űr-opera (részletek)236
Charles Tomlinson: Le musée imaginaire239
Michel Deguy: Epigramma240
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hármastükör I-III. Hármastükör I-III. Hármastükör I-III. Hármastükör I-III. Hármastükör I-III. Hármastükör I-III.

A védődoboz javított, sérült.

Állapot:
1.890 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba