821.647

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gyermekszeretet iskolája

Előszó

A világot teremtő és megtartó Szeretet egyik leghatalmasabb megnyilvánulása a szülői szeretet: a gyermek szeretete.
Az örökkévaló isteni jóság és bölcseség gondosan belecsepegtette ezt minden... Tovább

Tartalom

Ajánlás (Írta: Dr. gróf Klebelsberg Kuno, m. kir. vallás- és közoktatási miniszter)
Előszó (Írta: Alexander Imre, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja
Szerkesztői bevezető
A gyermek lelke (Nódrády László dr.)1
Az ismeretlen1
Az újszülött3
A csecsemő fejlődése az első száz nap alatt4
Fejlődés az első félév végéig5
Az első év második fele6
A beszéd fejlődése az első évben7
A negyedik évtől a hatodikig8
A gyermekkor kezdete9
Az iskoláskorú gyermek14
A gyermeknevelés kis kátéja (Nógrády László dr.)18
A szülő nevelői hivatása18
Testi nevelés22
Erkölcsi nevelés24
A gyermek értelmi tevékenysége29
Emlékeztető30
A gyermekek foglalkoztatása a családban (Nógrády László dr.)31
A gyermek és a szórakozás (Nógrády László dr.)34
Társadalmi kötelességek a gyermek iránt (Karácsony Sándor dr.)44
A boldogtalan gyermek52
A társadalom teendői52
A gyermekszeretet-munka megszervezése55
A társadalmi gyermekgondozás megszervezése (B. Czeke Vilma)59
A gyermek foglalkoztatása a családon kívül (Sugár Béla)67
Az ifjúsági vöröskeresztes munka (Angyalné Lőrinczy Erzsébet)73
A játék (Molnár Imre dr.)79
A játékról általában79
A játék fajai81
A játék vezetése83
Játszótéri gyermekfoglalkoztatás (Lukács Sarolta)86
A mese (B. Czeke Vilma)89
A mese jellemzése és fajai90
A mese lélektana92
A mese és a játék kapcsolata95
A mese a nevelésben97
Mesedélutánok rendezése (B. Czeke Vilma)109
Az ének (Harmat Arthúr)116
Az ének pedagógiája118
A kirándulás (Temesi Győző dr.)126
A kirándulásról általában126
A kirándulás pedagógiája130
A kirándulás eredményeinek biztosítása141
Kirándulások rendezése (Temesi Győző dr.)148
Gyermekirodalom (Nógrády László dr.)152
A könyv hatása, általában152
Mesetémák157
Jó könyvek jegyzéke164
Példatár 171
Tervezet a gyermekek szórakoztatásához (52 mesedélután műsora)174
Mesedélután a külvárosban176
Mesék196
Az angyalbárányok 206
A kis kakas gyémánt félkrajcárja206
A vad hattyúk211
Mikulás bácsi keresztfia214
Péterke kabátja219
A szállást kérő róka225
Játékok232
Álmos Jakab232
Ez az én orrom232
Ravasz labda233
Guruló labda233
Békajáték234
Kereső játék235
A só meg a paprika235
Versek és mondókák237
Újévre (Arany János)23
Újévre (Havas István)237
Új honfoglalás (Pohárnok Jenő)238
Ha egyszer újra (Pohárnok Jenő)238
A hős székelyfiú (Pohárnok Jenő)239
A hazug pásztorfiú (Avasy Sándor)239
Eldorádó, vagy a mesés ország (Edvi Illés Pál)240
Krisztus és a madarak (Gyulai Pál)241
Itt a cserebogár (Móra László)242
Hívogató (Havas István)242
A kutya meg a nyúl (Gárdonyi Géza)243
Megjöttek a fecskék (Benedek Elek)243
Szeresd a fát (Benedek Elek)244
Az árva leány (Petőfi Sándor)245
A kis nyúl és a holdvilág (Gáspár János)245
Bárányka és a gyermek (népköltés)246
Akinek a mellé (Kelemen Andor)246
Szülőimhez (Petőfi Sándor)247
Szülőkért (Endrődi Sándor)247
Egér-majális (Benedek Elek)247
Alku (Vargha Gyula)248
A kis katona (Pohárnok Jenő)249
Üzenet Erdélybe (Pohárnok Jenő)249
Én így imádkozom (Pohárnok Jenő)250
Furcsa nóta (Móra László)250
A piszkos gyerek (Avasy Sándor)251
A méhecske (Garay János)251
Madárnyelv (Avasy Sándor)252
Ürgeöntés (Petőfi Sándor)252
Halvány katona (Petőfi Sándor)254
Kis fiú a mezőn (Gáspár János)254
Madárcsalogató (népköltés)254
Madárnyelv (Avasy Sándor)255
Julis néni tücske (Erdélyi József)256
Hivogató (Pista bácsi)256
Szeptemberben (Móra László)257
A kis falióra (Gara Ákos)257
Itt van az ősz, itt van újra (Petőfi Sándor)258
A tyúk (népköltés)258
Kacsa (népköltés)258
Üres már a fecskefészek (Petőfi Sándor)259
Nem megyek én idegenbe (Pósa Lajos)259
Magyar bánat (Nagy András)259
Bő szüret (Vida József)260
A tücsök és a hangya (Czuczor Gergely)260
Az első lecke (Endrődi Sándor)261
Éjjel a Tiszán (Gárdonyi Géza)261
November (Fazekas Jenő)262
Fekete kenyér (Petőfi Sándor)262
Mese (Győry Vilmos)262
Fiamnak (Arany János)263
Mikor a gyermek (Gárdonyi Géza)263
Gyermek és a cicuska (Fekete Mihály)264
Szeresd az állatot! (Móra László)264
Télapó ajándékai (Avasy Sándor)265
Magyar karácsony (Pohárnok Jenő)265
Áldja meg az Isten (Pósa Lajos)266
Karácsony (Szabolcska Mihály)266
Mit mond a szekér?267
Pulykák beszélgetése268
Békák beszélgetése268
Éhes rucák269
Libák beszélgetése270
Segédkönyvek a gyermekszórakoztatáshoz 271
Iskolánkívüli gyermekszórakoztatással foglalkozó egyesületek275
Felekezetiek275
Nem felekezetiek280
A gyermek egészsége (Záborszky István dr.)287
A gyermek testi gondozása287
A fertőző betegségek292
Egészségvédelmi szempontok a gyermekek szórakoztatásánál297
Gyermekvédelem (Kádár Levente dr.)300
A gyermekvédelem fontossága300
Anya- és gyermekvédelem302
Egészségügyi gyermekvédelem304
Az elhagyott gyermekek védelme305
A hadiárvák védelme308
Az ipari foglalkozásban lévő gyermekek védelme308
Testi vagy szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermekek védelme309
Igazságügyi gyermekvédelem310
Erkölcsi romlásnak kitett, vagy züllésnek indult kiskorúak312
Az igazságügyi gyermekvédelem szervezete313
Az iskola-nővérek314
A napközi otthonok (Dr. Széll Józsefné Pekry Olga)315
A gyermekvédelmi intézmények útmutatója 319
Anya- és csecsemővédelem: Szülőotthonok, bölcsődék319
Egészségügyi védelem: Kórházak322
Orvosi rendelők323
Szanatóriumok és erdei iskolák324
Gyermeküdültetés325
Napközi otthonok328
Elhagyottak és árvák védelme: Menhelyek és árvaházak332
Hadiárvaházak340
Ipari foglalkozásban lévők védelme: Tanoncotthonok és tanoncinternátusok341
Testi vagy szellemi fogyatkozásúak védelme:343
Siketnéma-intézetek344
Nagyothallók és beszédhibások intézetei345
Vakok intézetei346
Gyógypedagógiai intézetek347
Nyomorékok intézetei347
Igazságügyi gyermekvédelem: Janítóintézetek350
Átmeneti otthonok350
Az országos Stefánia-Szövetség intézményei351
Gyermekvédelmi egyesületek betűrendes jegyzéke359
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája A gyermekszeretet iskolája

A lapélek és néhány lap kissé foltos.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba