809.208

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A pszichiátria magyar kézikönyve

Előszó

Lényegében egy két kötetre terjedő mű egyikét tartja most kezében az Olvasó. Az emberi viselkedés kialakulása, megnyilvánulási formái és azok kóros elváltozásai gyakorlatilag egybefüggő témakört... Tovább

Tartalom

A könyv szerzői
Előszó (Füredi János)
A pszichiátria alapkérdései1
A pszichiátria története és helye az orvostudományban (Szilárd János - Janka Zoltán - Füredi János)3
A pszichiátria fogalma és tárgya3
A pszichiátria történetéről3
A pszichiátria és az orvosi gyakorlat9
A pszichiátria differenciálódása11
A magyarországi pszichiátria fejlődése11
A bio-pszicho-szociális egység12
Irodalom12
Pszichiátriai genetika (Trixler Mátyás)15
A genetika és a környezet interakciója15
Általános genetika16
Populációs genetika17
DNS-analízis - molekuláris genetika18
Genetikai tanácsadás28
Irodalom42
Neurokémia a pszichiátriában (Vizi E. Szilveszter)33
Kolinerg transzmisszió34
Noradrenerg transzmisszió35
Dopaminerg transzmisszió38
Szerotonerg transzmisszió39
GABA-erg transzmisszió41
Glutamaterg transzmisszió41
Irodalom42
A pszichiátria társadalmi vonatkozásai (Füredi János - Harmatta János)43
Társadalmi tényezők szerepe a betegségek kialakulásában44
A társadalom szerepe a mentális betegek kezelésében46
Irodalom50
Pszichiátriai epidemiológia (Vitrai József - Vizi János)53
Történeti visszatekintés54
A pszichiátriai betegségek természetes alakulásának jellemzői55
Társbetegségek58
Esetmeghatározás, diagnosztizálás60
Kapcsolódási pontok a társtudományokhoz67
Pszichopatológiai modellek (Buda Béla)73
A modellek fogalma és jelentősége a humán és a társadalomtudományokban73
Betegségkoncepciók a pszichiátriában76
A pszichiátriai betegség megállapításának modellje80
Kóroktani (etiológiai) modellek82
Klasszifikációs rendszerek (Bánki M. Csaba)91
A klasszifikáció típusai91
A klasszifikáció értelme és célja92
Nozológia és anti-nozológia92
Kutatási célú klasszifikációk93
A pszichiátriai zavarok nemzetközi klasszifikációi95
A pszichiátriai zavarok amerikai klasszifikációi97
A klasszifikációs rendszerek konvergenciája99
A pszichiátriai kivizsgálás103
A pszichés zavarok tünetei és szindrómái (Magyar István)105
A kognitív struktúra problémái106
Az affektív struktúra114
Kevert struktúrák115
A biológiai struktúra117
A személyiség119
Irodalom119
Interjú, anamnézis, státus (Szűcs Attila - Mátyássy Adrienne)121
Általános bevezető, fogalmi alapismeretek121
A beteggel való találkozás feltételeinek megteremtése122
A vizsgálói magatartás és felkészülés122
Az interjú technika123
Anamnézis125
Heteranamnézis127
A pszichés státus128
Kórrajzkészítés130
Irodalom134
Laboratóriumi vizsgálatok a pszichiátriában (Rajna Péter)135
Szűrés jellegű rutinvizsgálatok136
Az organikus pszichiátriai zavarok hátterében álló kórfolyamatok csoportosítása a laboratóriumi diagnosztika szempontjából136
Endokrinológiai és biogén amin vizsgálatok139
Pszichotropikumok alkalmazásához kapcsolódó vizsgálatok140
Pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavarok. Drogkimutatás142
Provokációs módszerek142
Főbb gyógyszercsoportok alkalmazása során szükséges alapvizsgálatok144
Elektrofiziológiai vizsgálatok145
Egyéb laboratóriumi vizsgálatok152
Irodalom153
Pszichológiai tesztvizsgálatok (Szakács Ferenc)155
Teljesítménytesztek156
Személyiségvizsgálatok163
Tünetbecslő kérdőívek és skálák176
Képalkotó eljárások (Degrell István)181
Az egészséges és kóros magatartás biológiai alapjait vizsgáló módszerek181
Strukturális képalkotás182
Funkcionális képalkotó módszerek185
Az adatok komputeres utókezelése200
Irodalom202
Mentális zavarok205
Organikus és szimptómás mentális zavarok (Tariska Péter)207
Delírium208
Demencia211
Organikus amnesztikus szindróma220
Egyéb okú mentális zavarok221
Irodalom221
Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok223
Alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok (Környey Edith)223
A drogok használatával összefüggő pszichiátriai problémák és betegségek (Gerevich József)238
Szkizofrénia, szkizotipiás és paranoid kórképek (Trixler Mátyás)255
Szkizofrénia255
Szkizotipiás zavar274
Rövid pszichotikus zavar277
Paranoid zavarok280
Akut paranoid zavar (paranoid reakció)287
Indukált paranoid zavar 288
Szkizoaffektív zavarok290
Hangulatzavarok (Szádóczky Erika)297
Epidemiológia297
Etiológia297
Klinikai megjelenés303
Betegséglefolyás, prognózis307
Klasszifikáció308
Terápia310
Disztímia313
Ciklotímia314
Irodalom314
Neurotikus, stresszhez kapcsolódó és szomatoform zavarok317
Fóbiák és egyéb szorongásos zavarok (Karmacsi Lajos - Bánki M. Csaba)317
Obszesszív-kompulzív zavar (kényszerbetegség) (Németh Attila - Treuer Tamás)332
Disszociatív (konverziós) és szomatoform tünetcsoportok (Ozsváth Károly)342
Viselkedészavar-szindrómák fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva365
A táplálkozási magatartás zavarai (evési zavarok) (Túry Ferenc)365
Szexuális zavarok (Tóth Miklós)379
Alvászavarok (Halász Péter - Janszky József)388
Felnőttkori személyiségzavarok (Budavári Ágota)405
Kialakulásának története406
Osztályozás406
Terápiás lehetőségek408
Specifikus személyiségzavarok409
Kóros szokások és impulzuskontroll-zavarok (Németh Attila - Boncz István)421
Trichotillománia421
Kóros játékszenvedély422
Kleptománia424
Pirománia424
Intermittáló explozív zavar425
Irodalom427
Mentális retardáció (Szilárd János)429
Epidemiológia, gyakoriság429
Az értelmi fejlődés elmaradásának okai 430
Az értelmi fogyatékosság kritériuma433
A mentális retardáció433
Hosszan tartó környezeti károsító hatások433
Részleges értelmi fogyatékosság433
Az értelmi fogyatékosság fokozatai434
Testi tünetek előfordulása435
Kórlefolyás435
Differenciáldiagnózis436
Az értelmi fogyatékosság társadalmi kihatásai436
Terápiás lehetőségek436
A megelőzés lehetőségei 437
Irodalom437
A gyermekpszichiátria néhány alapkérdése (Gádoros Júlia)439
A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája439
A pszichés fejlődés zavarai (fejlődési zavarok)440
Viselkedési és érzelmi zavarok442
A gyermek- és felnőttkor pszichiátriájának kapcsolata446
Irodalom447
Pszichiátriai terápiák449
Biológiai terápiák451
Szorongásoldók (Faludi Gábor)451
Antipszichotikumok (Bartkó György)461
Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok (Rihmer Zoltán - Pestality Péter)469
Elektrokonvulzív kezelés (ECT) (Bánki M. Csaba)490
Pszichiátriai sebészet (Bábel Béla - Lukács Eszter - Nyáry István)498
Pszichoterápiák509
A pszichoterápiás gyakorlat általános kérdései (Szőnyi Gábor)509
Pszichoanalízis, analitikusan orientált módszerek (Szőnyi Gábor)518
Viselkedés- és kognitív terápiák (Tringer László)534
Személyközpontú pszichoterápia (Pintér Gábor)544
Hipnózis a pszichoterápiában (Bányai Éva)549
Relaxációs és szimbólumterápiák (Budavári Ágota)557
Család- és párterápiák (Kurimay Tamás és Füredi János)564
Csoport-pszichoterápiák (Szőnyi Gábor)580
Egyéb pszichoterápiás módszerek (Pintér Gábor)588
A pszichiátria speciális kérdései595
A pszichiátriai ellátás szocioökonomikus vonatkozásai (Rupp Ágnes - Bognár Géza)597
A pszichiátriai megbetegedések társadalmi-gazdasági terhei597
A pszichiátriai ellátás költséghatékonysága és finanszírozása601
A megelőzés és az egészségvédelem perspektívái a pszichiátriában (Buda Béla - Veér András)605
A pszichiátriai megelőzés története605
A megelőzés szemléleti modelljei607
A lelki egészségmegőrzés speciális területei610
A mentálhigiéné hagyományos területei611
A megelőzés biológiai módszerei és kezdeményezései616
Korszerű lelki egészség promóciós programok617
Nemzeti lelki prevenciós és egészségpromóciós progamok620
Mentálhigiéné Magyarországon622
A mentálhigiéné jövője623
Irodalom623
Krízisintervenció és sürgősségi ellátás (Szabó Péter)627
A sürgősség és a krízisintervenció viszonyáról627
Ellátásszervezési szempontok629
Módszerkombináció és krízisintervenció632
Általános stratégiai szempontok634
A krízisintervenció és a betegjogok634
A krízisintervenciós ellátóegység és a krízisintervenciós team 634
Irodalom635
Öngyilkosság (Rihmer Zoltán)637
Epidemiológia638
A szuicid magatartás "okai" - öngyilkossági rizikófaktorok és projektív tényezők640
Az öngyilkosság megelőzése az egészségügyi ellátás keretei között644
Epilógus646
Irodalom647
Rehabilitáció és gondozás (Pető Zoltán)649
Alapfogalmak649
Fogalmi meghatározások649
A rehabilitáció feltételei651
A pszichiátriai rehabilitáció rövid története654
A pszichiátriai rehabilitáció programja655
Pszichiátriai beteg gondozása656
A pszichoszociális rehabilitáció módszerei658
Terápiás közösségek659
Irodalom660
Neuropszichológiai rehabilitáció a pszichiátriában - kognitív rehabilitáció (Pataky Ilona)661
A neuropszichológiai rehabilitáció szerepe a pszichiátriában663
Konzultációs-kapcsolati pszichiátria (Molnár Gyula - Ormay István)669
A határterületi kompetencia kérdései670
A konzultációs-kapcsolati igények és a gyakorlat670
Gyakran felvetődő konzultációs-kapcsolati problémák672
Gyakoribb neurolópiai és határterületi kórképek a kapcsolati pszichiátriában673
A jelen helyzet: adottságok és feltételek683
A konzultatív-kapcsolati pszichiátriával szembeni kihívások és kilátások a jövőben685
Irodalom686
Gerontopszichiátria (Tariska Péter)689
Az öregedés689
A diagnosztika speciális szempontjai a gerontopszichiátriában692
A terápia általános keretei a gerontopszichiátriában692
Részletes gerontopszichiátria694
Etikai aspektusok701
Szociális ellátási hálózat702
Irodalom703
Tanatológia: haldoklók és gyászolók pszichés gondozása (Pilling János)705
A haldoklás pszichés folyamata705
A gyász pszichés folyamata707
Gyászolók pszichés gondozása712
Irodalom713
A forenzikus pszichiátria (Huszár Ilona)715
A forenzikus pszichiátria meghatározása és működési területre715
Pszichiátriai problémák a büntetőeljárásban717
Pszichiátriai problémák a polgári peres eljárásokban721
Információátvitel és -feldolgozás a pszichiátriai zavarokban (Treuer Tamás - Fábián Zsolt)727
Az információ elmélete727
Kognitív pszichológia: reprezentációk, folyamatok és struktúrák731
Információátviteli és -feldolgozási sajátosságok a különböző pszichiátriai zavarokban734
Gyakorlati vonatkozások (Treuer Tamás)737
Irodalom739
A pszichiátria professzionális kérdései741
Szakképzés és továbbképzés (Füredi János - Fornádi Annamária - Kecskés István)743
Szakorvosképzés746
Továbbképzés747
A pszichiátriai kutatások módszertana (Vitrai József - Bitter István)753
A tudományos problémamegoldás sajátosságai753
A vizsgálatok alapelemei755
A pszichiátriában használatos kérdőívek760
Statisztikai elemzés760
A pszichiátriai jogi és etikai vonatkozásai (Fráter Rózsa)769
Jogi szabályozás769
Az orvosi etika771
Pszichiátriai vonatkozások774
Név- és tárgymutató779
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem