A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1994. évi Konferenciája

Tartalom

Vikár György: Köszöntő 5
Szőnyi Gábor: A magyar pszichoanalízis helyzete és az európai pszichoanalízis 7
A PSZICHOANALÍZIS TÖRTÉNETE. A BUDAPESTI ISKOLA
Haynal András: Ferenczi helye a pszichoanalitikus eszmetörténetben 21
Mészáros Judit: Ferenczi pályakezdése, a korai évek sajátosságai és hatása
a Budapesti Iskolára 31
Nemes Lívia: Bak Róbert pályaképe három tükörben 38
Pfitzner Rudolf: Ferenczi a női szexualitásról 43
KÉPZÉSI RENDSZEREK, SZUPERVÍZIÓ
Alpár Zsuzsa - Halász Anna - Ingusz Iván: A csecsemőmegfigyelés hatása
a pszichoanalitikus gondolkodás kialakulására 57
Bokor László: Résztárgyak interakcióban 66
Harmatta János: Budapest-Berlin: pszichoanalízis a 20-as években 76
TERÁPIÁS KÉRDÉSEK, KAZUISZTIKA
Flaskay Gábor: Adalékok az intellektuális teljesítménygátlás pszichodinamikájához 89
Paál János: Computer-indikálta pszichózisok 97
Riskó Ágnes: Az indulatáttétel és a viszontindulatáttétel jellegzetességei
rákbetegek pszichoanalitikus kezelése során 103
Szerdahelyi Edit: Emigráció mint a trauma ismétlése 110
Vikár György: Fókusz és folyamat az analitikus pszichoterápiában 118
A PSZICHOANALÍZIS NÉHÁNY ELMÉLETI PROBLÉMÁJA
Blümel Ferenc: Belátás és kapcsolat 125
Hidas György: Esemény és fantázia problémája a pszichoanalitikus gondolatvilágban 130
Klaniczay Sára: A "kongruens modell" jelentősége a pszichoanalitikus elméletekben és a gyakorlatban 135
Luka László: A bulimia nervosa néhány aspektusa a nárcizmus szemszögéből 142
Varga Zsuzsanna: Lélektani mese a tárgyvesztésről, a meséről és a varázslatról 147
PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSADALOM
Benedek László: Miért győzött Horn Gyula és az MSzP az országgyűlési választásokon 1994-ben? 157
B. Gáspár Judit: A sors mint neurózis 165
Göncz Kinga: Szabadságnyerés-biztonságvesztés 176
Lukács Dénes: A pre-autonóm felettes-én, mint a diktatúra hatására létrejött személyiségtorzulás 183
Virág Teréz: Holocaust és neurózis 193
PSZICHOANALÍZIS ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
Csillag Mária: A megkapaszkodás szerepe a halántéklebeny epilepsziásoknál 203
Erdélyi Ildikó: Don Jüan és asszonya. A Don Juan-legenda és jelenkori donjuanok a pszichoanalitikus klinikumban 209
Fülöp Márta: A rivalizáció a pszichoanalitikus elmélet tükrében 216
Gergely György: Az affektív tükrözés szerepe a projektív identifikáció és a
hamis szelf kialakulásában 228
Szilágyi Júlia: Rövid összefoglaló összehasonlítás a női pszichoszexuális fejlődés kérdésében. Néhány terápiás megjegyzés 234
Szerkesztői utószó (Lukács Dénes) 243
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem