Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Három hét a szabadságharc történetéből

Szeged 1849. július 11 - augusztus 5.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: RepRoStudio
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 368 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN: 963-03-6474-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az élet mindig megy tovább, a film pereg, navigare necesse est - dolgozni, lakni, közlekedni, szórakozni, élni kell, még akkor is, ha a nemzet éppen élethalál harcát vívja szabadságáért, felemelkedéséért. Akkor is, ha ellenséges csapatok kerítik be a várost, a császári fővezér proklamációkat bocsát ki és hadisarcot szednek zsidó honfitársainktól...
Vass László szegedi ügyvéd, negyvennyolcas hagyományőrző. Szereti a várost, ahol él, ezért kutatja történelmét, közelebbről annak a három hétnek az eseményeit, amikor 1849-ben Szeged az ország fővárosa volt. Szerzőnk közel húsz év gyűjtőmunkája során állította össze egyedülállóan érdekes dokumentum-gyűjteményét, melynek révén soha ennyire közel nem kerültek hozzánk a szabadságharcos Szeged mindennapjai.
Könyvünk lapjain valóban filmszerűen peregnek az események. Az ország vezetőinek levelezéséből, korabeli dokumentumok, jegyzőkönyvek és okiratok halmazából bontakoznak ki a történetek, jellemek. "Hazánk nagyjai" - amikor éppen nem... Tovább

Fülszöveg

Az élet mindig megy tovább, a film pereg, navigare necesse est - dolgozni, lakni, közlekedni, szórakozni, élni kell, még akkor is, ha a nemzet éppen élethalál harcát vívja szabadságáért, felemelkedéséért. Akkor is, ha ellenséges csapatok kerítik be a várost, a császári fővezér proklamációkat bocsát ki és hadisarcot szednek zsidó honfitársainktól...
Vass László szegedi ügyvéd, negyvennyolcas hagyományőrző. Szereti a várost, ahol él, ezért kutatja történelmét, közelebbről annak a három hétnek az eseményeit, amikor 1849-ben Szeged az ország fővárosa volt. Szerzőnk közel húsz év gyűjtőmunkája során állította össze egyedülállóan érdekes dokumentum-gyűjteményét, melynek révén soha ennyire közel nem kerültek hozzánk a szabadságharcos Szeged mindennapjai.
Könyvünk lapjain valóban filmszerűen peregnek az események. Az ország vezetőinek levelezéséből, korabeli dokumentumok, jegyzőkönyvek és okiratok halmazából bontakoznak ki a történetek, jellemek. "Hazánk nagyjai" - amikor éppen nem szoborként állnak köztereinken és nem a vértanúknak kijáró virágot fogadják, hanem gyarló-gyötrődő emberként mutatkoznak egymás előtt, előttünk. Testközelből.
Megismerjük gondolatainkat, vívódásaikat - és néhanapján emberi kicsinyeskedéseiket. Majd beszédeik, írásaik gondolatmenetét követve hirtelen, villámcsapásszerűen megérezzük, hogy mi gyújtotta föl a katonák, polgárok, kereskedők vagy honleányok szívét, lelkesedését, s mi adott erőt a halálba induló honvédelmeknek.

Ott vagyunk Szegeden, éljük a mindennapokat. Velük. Kossuth kormányzóval, Szemere miniszterelnökkel, Dembinszky fővezérrel, Raksányi hadnaggyal, Szeged város polgármesterével, a tanácsnokokkal, adószedőkkel, iparosmesterekkel, szállásadókkal, kofákkal, napszámosokkal és sebesült közkatonákkal. És nekünk is gondot jelenthet az aprópénz hiányában vásárolni a piacon, eligazodni az arc nélküli hivatalok közember számára érthetelenül megfogalmazott ügyiratainak és fogadóóráinak kuszaságában - ma sincs másként. És még valami: a régies, néhol suta vagy nehézkes szóhasználat, a más elfeledett igeidők, az ódon hangzás ellenére is rájövünk: anyanyelvünk csodálatos gazdagsága hogyan tükrözi az akkori élet egészét.
Ott vagyunk 1849-ben, a történelem kellős közepén, mikor még áll a független Magyarország; s tudjuk, ezeknek a szegedi napoknak az erőfeszítései is hozzájárultak ahhoz, hogy a leveretés nem vált végzetessé. Vissza

Tartalom

Előszó ajánlásként (Dr. Szalay István)5
Bevezető7
Július 11. szerda
A kormányzó Szegedre érkezéséről15
A kormányzó fogadtatásáról15
Kossuth Lajos kormányzótól - Damjanich János tábornoknak16
Damjanich János tábornok főfelügyelői kinevezése17
Kossuth Lajos kormányzótól - Perczel Miklós ezredesnek18
Kossuth Lajos kormányzótól - Török Gábor kormánybiztosnak18
Kossuth Lajos kormányzótól - a Hadügyminisztériumnak18
Kossuth Lajos kormányzótól - Kossuth Zsuzsanna főápolónőnek19
Kossuth Lajos kormányzótól - Hanczell Márton kormánybiztosnak19
Valiner Móric fogadós kérelme - Szeged város közgyűléséhez19
Szeged város közgyűlésének jegyzőkönyve21
Ifj. Pintér Ferenc számvevőtől - Szeged város tanácsának22
A Város Pénztár állapotáról szóló jelentés (régi szóhasználattal: kitüntetés)23
Újságcikk a közgyűlésről25
Horváth Mihály kultuszminisztert bíráló cikk25
Bíráló cikk Farkas János városi főkapitányról27
Farkas János városi főkapitány válasza a "Látogatás a kormánybiztosnál!" című cikkre28
Vegyes hírek28
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Szeged Város Tanácsának29
Kossuth Lajos kormányzótól - Mészáros Lázár altábornagynak30
Az este megtartott népgyűlés kezdete30
Dáni Ferenc üdvözőbeszédéről31
Kossuth Lajos szegedi beszédéről31
A népgyűlés folytatása32
A beszéd értékelése32
július 12. csütörtök
A kormányzói iroda személyzete33
Kossuth Lajos kormányzó rendelete34
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak34
Kossuth Lajos kormányzótól - Assermann Ferenc ezeredesnek, a komáromi vár parancsnokának35
Kossuth Lajos kormányzótól - Josef Wysocki tábornoknak35
Nicolai Balcesutól - Ion Ghicának36
Kráusz századostól - A városkapitányságnak37
Perczel Mór tábornoktól - A kormánynak37
Vélemények, fölterjesztések és jelentések az erődítésekről38
Az erődítések keltette általános hangulatról38
Július 13. péntek
Bem József tábornoktól - Kossuth Lajos kormányzónak39
Perczel Mór tábornoktól - Kossuth Lajos kormányzónak39
Kossuth Lajos kormányzótól - Assermann Ferenc ezredesnek40
Kossuth Lajos kormányzótól - Vetter Antal altábornagynak43
Stuller Ferenctől, a kormányzói iroda vezetőjétől - A pénzügyminisztériumnak44
Nicolai Balcesutól - Ion Ghicának44
Dr. Kanka törzsorvostól - Szeged város tanácsának45
Hivatalos jelentés a bánom-kerti lőszergyárral kapcsolatban45
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Kecskemét városának45
Pain antal kiküldetése Gyula városa által a kormány székhelyének felkutatására48
Foltényi Ignác kiküldetése Szarvas városa által a kormány székhelyének felkutatására49
Július 14. szombat
Kossuth Lajos kormányzótól - Csányi László közlekedési miniszternek50
Kossuth Lajos kormányzótól - A Bem gőzös parancsnokának50
Kossuth Lajos kormányzótól - Gergei Károly századosnak50
Kossuth Lajos kormányzótól - Duschek Ferenc pénzügyminiszternek50
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak51
Kossuth Lajos kormányzótól - Mészáros Lázár altábornagynak51
Kossuth Lajos kormányzó és Szemere Bertalan miniszterelnök körlevele52
Aulich Lajos tábornok kinevezése hadügyminiszterré55
Kossuth Lajos kormányzó és Szemere Bertalan miniszterelnök kiáltványa56
Hadi tudósítások57
Az állami gőzhajók menetrendje a Tiszán58
A nemzetgyűlés meghirdetése58
A gabonaárakról59
A 4. Hadmegyei Főparancsnokságtól - A városi főkapitányságnak59
A tartalék hadseregről59
A magyarok és az erdélyi románok között kötendő békeegyezmény tervezete59
A rómán légióról61
Kossuth Lajos kormányzótól - Bem József altábornagynak63
Nicolai Balcescutól - Ion Ghicának64
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának64
Hunfalvy Pál megérkezése Szegedre és a közhangulat65
Július 15. vasárnap
A kormányzói iroda katonai osztályától - Vetter Antal altábornagynak66
A kormányzói iroda katonai osztályától - A hadügyminisztériumnak66
A kormányzói iroda katonai osztályától - Damjanich János tábornoknak66
A képviselők érkezéséről67
A lakosság hangulatáról67
Nyílt menetengedély Nicolai Balcescu számára67
Nyílt menetengedély Cesar Bolliac számára67
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak67
Nicolai Balcesutól - Ion Ghicának68
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak69
Rákóczi János kormánybiztosi kinevezése69
Kiss Vince őrnagytól - Szeged város tanácsának69
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának69
A hadügyminisztériumtól - Görgey Artúr tábornoknak70
Kossuth Lajos kormányzótól - Mészáros Lázár altábornagynak70
Guyon Richard tábornoknak jelentéséről71
Kiss Ernő tábornok hivatali rendjéről71
Július 16. hétfő
Hivatalos értesítés Kossuth Lajos kormányzótól - Bem József, Mészáros Lázár, Görgey Artúr, Perczel Mór, Kiss Ernő, Josef Wysocki, Klapka György, Guyon richard, Dessewffy Arisztid, Nagysándor József, Vécsey Károly, Kmety György tábornokoknak, Kiss Pál, Perczel Miklós és Kazinczy Lajos ezredeseknek73
Kossuth Lajos kormányzótól - Bem József altábornagynak73
Kossuth Lajos kormányzótól - Mészáros Lázár altábornagynak és Perczel Mór tábornoknak76
Kossuth Lajos kormányzótól - Guyon Richárd tábornoknak77
Kossuth Lajos kormányzótól - A pancsovai térparancsnokságnak79
Kossuth Lajos kormányzótól - Kohlman József ezredesnek80
Kossuth Lajos kormányzótól - Szeged város tanácsának80
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak80
Asbóth Sándor alezredestől - A pénzügyminisztériumnak81
Duschek Ferenc pénzügyminisztertől - Szeged város tanácsának81
Horváth Mihály kultuszminisztertől - Szeged város tanácsának83
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Szeged város tanácsának 83
Az országos hadi főparancsnokságtól - Szeged város tanácsának83
Borbola Mátyás kérelme a hadügyminisztériumhoz85
Az újság megjelenéséről85
Július 17. kedd
Hadi tudósítás a hegyesi csatáról86
Vetter Antal altábornagy napiparancsa86
Jelentés a hegyesi csatáról87
A kormányzói irodától - Csapó Vilmos ezredesnek87
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Békés megye lakosainak87
Horváth Mihály kultuszminisztertől - Szeged város tanácsának88
Kókay Károly hídi biztos jelentése Szeged város tanácsának89
A hadmérnöki igazgatóságtól - Szeged város tanácsának90
Maróthy Mátyás főmérnök jelentése90
Szeged város tanácstestületének jegyzőkönyve90
Szeged város tanácsától - A belügyminisztériumnak94
Szeged város tanácsától - A hadügyminisztériumnak 95
Szemere Bertalan miniszterelnöknek a nemzetőrség számára kiadott rendeletei96
Kossuth Lajos aradi útjáról és Magyarországon tartott utolsó nyilvános beszédéről97
Július 18. szerda
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak99
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak99
Szemere Bertalan miniszterelnök rendelete az állami tisztviselők részére100
Táncsics Mihály cikke a népfelkelésről101
Újságcikk a nemzetgyűléssel kapcsolatos kérdésekről102
Az érkezéstől és az ellátásról102
A piaci árakról és a tisztaságról103
A szállásbérekről103
Az aprópénzekről103
Hadi tudósítások104
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának104
A városi katonai parancsnoktól - Szeged város tanácsának105
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának107
Az állami rendőrségtől - Szeged város lakosságának és tanácsának107
Szemere Bertalan belügyminisztertől - Szeged város tanácsának108
Faragó Lídia kérelme Szeged város tanácsához109
Július 19. csütörtök
Szeged város tanácsának rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyv110
Szemere Bertalan belügyminisztertől - Szeged város tanácsának111
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Szeged város tanácsának112
Auslander Löbeltől - Duschek Ferenc pénzügyminiszternek113
Querlonde Ferdinánd alezredestől - Szeged város tanácsának113
A hadsereg vezérkari igazgatóságától - Szeged város tanácsának113
Felhívás bor eladására114
A hadügyminisztérium rendelete114
A Belföld című rovat hírei114
Köröztetések114
A salétrom árának felemeléséről115
Július 20. péntek
Mészáros Lázár altábornagytól - A hadügyminisztériumnak116
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Mészáros Lázár altábornagynak117
Riegl Pál beszállásolási biztostól - Szeged város polgármesternek117
A Madarász fivérek Szegedre érkezése és ottani tevékenysége118
A nyilvános országgyűlés meghirdetése118
Az országgyűlés július 20-i zárt üléséről118
Az újoncok elhelyezése118
Az országos hadi főparancsnokságról - Szeged város tanácsának121
Forget Henrik alezredestől - Szeged város tanácsának121
Július 21. szombat
Asbóth Sándor alezredestől - Waagner Gustaw Wenzel őrnagynak, a salétromgyártás országos főfelügyelőjének122
Asbóth Sándor alezredestől - A hadügyminisztréiumnak122
Asbóth Sándor kormányzói vezérsegédtől - Szeged város térparancsnokságának122
Szeged város tanácsülésének jegyzőkönyve123
Az országgyűlés megnyitása Szegeden124
Az országgyűlés július 21-én délelőtt 10 órakor tartott CXCVI. üléséről készült jegyzőkönyv és feljegyzések124
Az országgyűlés CXCVI. üléséről készült jegyzőkönyv és feljegyzések folytatása135
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak138
Kossuth Lajos kormányzótól - Perczel Mór vezérőrnagynak138
Kossuth Lajos kormányzótól - Vetter Antal altábornagynak140
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának141
A pénzügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának143
A kommunizmus lehetőségéről és veszélyéről143
Vegyes hírek144
Július 22. vasárnap
A város és a hadsereg145
Körrendelet a magyar hadsereg parancsnokai számára146
Az igazságügyi minisztériumtól - Szeged város tancsának146
Kiss Ernő tábornoktól - Szeged város tanácsának147
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának147
Kossuth Lajos kormányzótól - Vadász Manó polgármesternek147
Nyílt rendelet lefoglalt ökrök ügyében148
Kossuth Lajos kormányzótól - Ivankovics János kormánybiztosnak148
Kiss Ernő altábornagytól - Szeged város tanácsának149
Július 23. hétfő
Mészáros Lázár fővezértől - Aulich Lajos hadügyminiszternek150
Mészáros Lázár tábornoktól - A hadügyminisztériumnak150
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Görgey Artúr tábornoknak151
Vukovics Sebő igazságügy minisztertől - Szeged város tanácsának151
A kegyelmi szék tagjainak esküje153
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak153
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak153
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek153
Kossuth Lajos kormányzótól - A hadügyminisztériumnak154
Kossuth Lajos kormányzótól - Halassy Kázmér Szolnok megyei élelmezési biztosnak154
Kossuth Lajos kormányzótól - Kopronay János ezeredesnek155
Cserei Ignác ezredestől - Kossuth Lajos kormányzónak155
Kossuth Lajos kormányzótól - Cserei Ignác ezredesnek155
Az igazoló bizottmány 1849. július 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve156
Pászta Vera szegedi lakostól - Kossuth Lajos kormányzónak156
Az állami rendőrségtől - Szeged város tanácsának157
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának157
Szeged város tanácsülésének jegyzőkönyve157
Szeged város tanácsától - Szemere Bertalan belügyminiszternek159
Szeged város tanácsától - Kiss Ernő altábornagynak159
Szeged város tanácsától - Szemere Bertalan belügyminiszternek160
A képviselők egy csoportjának megbeszéléséről164
Hivatalos hírek164
Színházi hirdetés166
Július 24. kedd
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Kossuth Lajos kormányzónak167
Kossuth Lajos kormányzó honvédelemmel kapcsolatos intézkedései167
Záborszky Alajos kormányzói titkártól - Többeknek171
Zamoyski Ulászló gróftól - Adam Czartorysky hercegnek 172
Problémák Kossuth Lajos kormányzó és minisztériumok között172
A minisztertanács üléséről172
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Kossuth Lajos kormányzónak173
Kossuth Lajos kormányzótól - Görgey Artúr tábornoknak174
Szabó Imre államtitkár-ezredestől - Görgey Artúr tábornoknak175
Az országgyűlés zárt ülésének összehívásáról176
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának176
Kiss Ernő tábornoktól - Szeged város tanácsának176
A városi rónokoktól - Vadász Manó polgármesternek177
Újságcikk a hadügyminisztériumról177
Vegyes hírek179
Színházi hirdetés180
Július 25. szerda
Perczel Mór tábornoktól - Kossuth Lajos kormányzónak181
Kossuth Lajos kormányzótól - Perczel Mór tábornoknak181
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek183
Kossuth Lajos kormányzótól - Vukovics Sebő igazságügy-miniszternek184
Hunfalvy Pál képviselő a július 25-i zárt ülésről184
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Kossuth Lajos kormányzónak184
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Görgey Artúr tábornoknak186
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Batthyány Kázmér külügyminiszternek188
Honvéd tisztek Szegedre érkezése188
Hadi tudósítások189
Kis Ernő tábrnoktól - Szeged város tanácsának189
Július 26. csütörtök
Perczel Mór tábornoktól - Aulich Lajos hadügyminiszternek190
Kiss Ernő altábornagytól - A hadügyminisztériumnak190
A hajóhidakhoz szükséges láncok anyagának és elkészítésének számlája192
Hodáts József kovács céhmester tanúvallomása 1849. október 8-án192
Terhes József hajós mester tanúvallomása 1849. október 8-án193
Veiner Móric hajótulajdonos kérelme193
A városban terjedő pletykákról193
A Szegedi Hírlap cikke a fővezérség kérdéséről193
A Szegedi Hírlap cikkének szerzőjéről195
Vélemények a Görgey-Kossuth-ellentétről195
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek195
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Kossuth Lajos kormányzónak196
Az aprópénz hiányáról és a pénzváltás nehézségeiről197
Stuller Ferenctől, a kormányzói iroda vezetőjétől - Kossuth Lajos kormányzónak198
Kiss Ernő tábornoktól - Szeged város tanácsának199
Duschek Ferenc pénzügyminisztertől - Szeged város tanácsának199
Az országgyűlés zárt üléséről199
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek201
A rémhírekről201
Július 27. péntek
Jókai Mór Szegeden202
A városi tanács közgyűlésének jegyzőkönyve203
Az országgyűlés zárt üléséről205
Vélemények a zárt ülésről és fővezérség kérdéséről206
Szóbeszéd az országyűlésről a városban208
Perényi Zsigmondtól - Ismeretlennek209
Perczel Mór tábornoktól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek209
A Damjanich János tábornok és Perczel Miklós ezredes közötti vitáról211
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Kossuth Lajos kormányzónak212
Stuller Ferenctől, a kormányzói iroda vezetőjétől - A pénzügyminisztériumnak213
Stuller Ferenctől, a kormányzói iroda vezetőjétől - Kossuth Lajos kormányzónak213
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek214
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Görgey Artúr tábornoknak214
Kossuth Zsuzsannától - Kossuth Lajos kormányzónak215
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Szeged város tanácsának215
Július 28. szombat
A lőszergyártásról216
A Zsótér-raktár felrobbanásáról216
A robbanás utáni állapotokról219
A robbanás okairól220
A robbanás okozta károkról220
Maróthy Mátyás jelentése a palánki templomban keletkezett károkról220
Zsótér Jánostól - Szeged város tanácsának220
Hajnik Pál rendőrfőnöktől - Szeged város tanácsának221
A vizsgálóbizottság jelentése az új-szegedi "robbanás" polgári áldozatairól221
A lőporrobbanás észlelése Adán226
Az országgyűlés CXCVII. nyilvános ülésének jegyzőkönyve226
Törvény a zsidókról237
Az országgyűlés CXCVII. ülésének jegyzőkönyve - Folytatás238
Az utolsó országgyűlésről238
A nemzetiségi törvényről238
Hirdetmény a zsidók egyenjogúsítását kimondó törvényről239
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Török Gábor kormánybiztosnak239
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Hódossy Miklós kormánybiztosnak240
Szemere Bertalan miniszterelnöktől - Fülepp Lipót kormánybiztosnak240
Dembinszky Henrik altábornagy Szegedre érkezése240
Vukovics Sebő igazságügy-minisztertől - Szeged város tanácsának241
Kossuth Lajos kormányzótól - Perczel Mór tábornoknak241
Kossuth Lajos kormányzótól - Kmety György tábornoknak242
A minisztertanács üléséről243
A képviselők távozása Szegedről243
Július 29. vasárnap
A magyar csapatok elhelyezkedése245
A hadügyminisztérium vezérkari osztályától - Aulich Lajos hadügyminiszternek245
Asbóth Sándor alezredes kormányzói vezérsegédtől - a hadügyminisztériumnak246
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Szeged város tanácsának246
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Kiss Ernő tábornoknak247
Kiss Ernő tábornoktól - Asbóth Lajos tábornoknak 248
Guyon Richard tábornok csapatainak bevonulása Szegedre a hadtestnapló alapján249
A hadtestnapló feljegyzése a díszszemlét követő eseményekről249
A hadügyminisztériumtól - Szeged város tanácsának251
Hajnik Pál rendőrfőnöktől - Vadász Manó polgármesternek251
Szeged város tanácsától - Az állami rendőrségnek253
Szeged város tanácsától - A hadügyminisztériumnak253
Csányi László közlekedési minisztertől - Szeged város tanácsának253
Vörösmarty Mihálytól - Feleségének253
Kossuth Lajos kormányzótól - Josef Wysocki tábornoknak254
Az egyesített hadi- és minisztertanács kezdetéről és a jelenlévőkről254
Az egyesített hadi- és minisztertanács hangulatáról256
Perczel Mór tábornok botránya a tanácskozáson256
Az egyesített hadi- és minisztertanács jegyzőkönyvéből257
A fővezérség kérdése a tanácskozáson257
Kossuth Lajos kormányzótól - Dembinszky Henrik altábornagynak258
A haditerv egyik lehetséges változatáról259
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan miniszterelnöknek és Batthyány Kázmér külügyminiszternek259
A futár érkezéséről259
Bónis Sámuel kormánybiztostól - Kossuth Lajos kormányzónak259
Bónis Sámuel levelének mellékletei261
I.) Békefeltételek261
II.) Görgey Artúr tábornok válasza az orosz követeknek261
III.) Görgey Artúr tábornok utasításai parancsnokai számára262
IV.) Görgey Artúr tábornok válasza Ivan Fjodorovics Paszkievics herceg ajánlatára263
Az egyesített hadi- és minisztertanács folytatása: vélemények a levelekről263
Július 30. hétfő
A minisztertanács üléséről265
A minisztertanács jegyzőkönyve265
A fővezérségről hozott döntés - A minisztertanács jegyzőkönyvének folytatása265
Bonis Sámuel kormánybiztos levelének megvitatása - A minisztertanács jegyzőkönyvének folytatása266
Görgey Artúr tábornokkal kapcsolatban hozott határozat - A minisztertanács jegyzőkönyvének folytatása266
Szemere Bertalan miniszterelnök és Batthyány Kázmér külügyminiszter küldetéséről267
Szemere Bertalan miniszterelnök és Batthyány Kázmér külügyminiszter feladatáról - A minisztertanács jegyzőkönyvének folytatása267
Megbízólevél Szemere Bertalan miniszterelnök és Batthyány Kázmér külügyminiszter részére268
Kossuth Lajos kormányzótól - Dembinszky Henrik altábornagynak 269
A minisztertanács után269
Kossuth Lajos kormányzótól - Dembinszky Henrik altábornagynak270
A fővezéri kérdés problémái270
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Perczel Mór tábornoknak271
Perczel Mór tábornok távozása a hadseregből271
Perczel Mór tábornok tábornok 1849. július 30-i napiparancsa271
Perczel Mór tábornok tábornok távozásának következményei272
A hadügyminisztériumtól - Mészáros Lázár altábornagynak272
Nyilatkozat a IV. hadtest és az erdélyi hadosztály főparancsnokságától273
Nagysándor József tábornoktól - Vukovics Sebő igazságügyi-miniszternek273
Görgey Artúr tábornok levellének megszerzése273
Görgey Artúr tábornoktól - Ivan Fjodorovics Paszkievics hercegnek274
Futár érkezése Nagysándor József tábornoktól275
Szóbeszéd Szegeden Görgey Artúr tábornok és az oroszok kapcsolatáról 275
A városi tanács ülésének jegyzőkönyve275
Július 31. kedd
Bem József altábornagytól - Kossuth Lajos kormányzónak279
Bonis Sámuel kormánybiztostól - Kossuth Lajos kormányzónak279
Stuller Ferenctől, kormányzói iroda vezetőjétől - Kossuth Lajos kormányzónak279
Kossuth Lajos kormányzótól - Görgey Artúr tábornoknak280
Aulich Lajos hadügyminisztertől - Görgey Artúr tábornoknak281
Görgey Artúr tábornok véleménye a szegedi haditervről282
A haditanács döntése a hadtitervről283
Szeged kiürítéséről283
A kolerajárványról283
Répásy Mihály tábornok haláláról284
Répásy Mihály tábornok temetéséről284
A katonák eltiltása Répásy Mihály tábornok temetéséről284
Az ellenséges csapatok betegeiről284
Kossuth Lajos kormányzótól - A pénzügyminisztériumnak284
A magyar kormány hadi kiadásai 1849 júliusában285
Kossuth Lajos kormányzótól - Dembinszky Henrik altábornagynak286
A tábori miséről287
A szegedi katonai tábor életéről287
A felpénzt kérő újoncok névjegyzéke289
Kókay Károly hídi biztos jelentése a hídvámokról289
Augusztus 1. szerda
Az izraelita hitközség iratainak eltüntetéséről291
Szeged kiürítéséről291
Az osztrák csapatokról291
Az osztrák hadmozdulatokról291
A honvéd csapatok kivonulása Szegedről292
A magyar csapatok elhelyezkedése a Tiszán való átvonulás után292
Lenkey Károly ezredes lemondása293
Kossuth Lajos kormányzótól - Lenkey Károly ezredesnek293
Kossuth Lajos kormányzótól - Aulich Lajos hadügyminiszternek293
Kossuth Lajos kormányzótól - Szemere Bertalan és Batthyány Kázmér minisztereknek294
Az osztrák felderítésről294
Augusztus 2. csütörtök
Az utóvédről295
A lőszerek mentéséről295
Az osztrák sereg bevonulása Szegedre295
Dembinszky Henrik tábornoktól - Kossuth Lajos kormányzónak296
Kossuth Lajos kormányzótól - Aulich Lajos hadügyminiszternek296
A januári, májusi és júliusi piaci árak jegyzéke298
Augusztus 3. péntek
Az elfogatásokról299
A Kossuth-bankók beszolgáltatásáról299
Gerstner József tábornok felhívása299
Előkészületek a Tiszán történő átkelésre301
A tiszti gyűlésről302
A tiszai átkelési ütközet tüzérségi előkészítéséről303
Az osztrákok átkelése a Tiszán303
Az átkelés megadályozására tett magyar kísérletek 304
Visszavonulás és Új-Szeged feladása305
Dembinszky Henrik haditerve az osztrákok Tiszán történő átkelése után 305
A visszavonulásról306
Az éjszakai ellentámadás és a magyar csapatok hadműveletei306
A hadsereg-főparancsnokságtól - Vetter Antal altábornagynak308
Dembinszky Henrik altábornagytól - Aulich Lajos hadügyminiszternek309
Augusztus 4. szombat
Az időjárástól310
A reggeli csatározásról310
A tüzérségi párbajról310
Szomjas Károly kitüntetéséről311
A közhonvédek hangulatáról311
Nagy Iván: Verses napló311
A Vetter-féle csapatokról312
Kossuth Lajos kormányzótól - Aulich Lajos hadügyminiszternek312
Támadás vagy visszavonulás?312
Az új-szegedi sáncokról312
Az új-szegedi pallókról312
A rekvirálásokról312
Cziráky János császári biztostól - Haynau táborszernagynak313
Felhívások a lakossághoz314
Vásárhely elfoglalása322
Dembinszky Henrik altábornagytól - Nemegyei Bódog őrnagynak322
Kossuth Lajos kormányzótól - Dembinszky Henrik altábornagynak323
Dembinszky Henrik a kormányzó leveléről324
Dembinszky Henrik intézkedései a kormányzó levelének kézhezvétele után324
A kormány székhelyének megváltoztatásáról324
Augusztus 5. vasárnap
Az összecsapások kezdete326
Az osztrákok támadási kísérlete a reggeli órákban326
Dembinszky Henrik távozása az arcvonalról327
Futár érkezése a balszárnyról327
Mészáros Lázár altábornagytól - Kmety György tábornoknak327
A visszavonulási parancsról327
A visszavonulásról328
A visszavonulás irányáról328
Az osztrák kémszemléről329
A magyar csapatok elhelyezkedése a Kamara-töltésnél329
Az osztrák támadás megindulása329
A magyar ellentámadásról330
Dembinszky Henrik intézkedése a bekerítés megakadályozására330
Az általános osztrák támadás megindulásáról330
Az osztrák támadás elleni intézkedésekről331
A magyar tüzérség visszavonulásáról332
Ellentámadás a jobbszárnyon332
Dembinszky Henrik megsebesülése333
Az osztrákok átkaroló lovassági támadása333
A töltés elleni általános gyalogsági támadás333
Dembinszky Henrik alól kilövik a lovát334
A magyar lovassági ellentámadásról334
Az általános visszavonulásról335
Miecylaw Woroniecki Herceg elfogásáról335
A visszavonulás irányáról336
A magyar és osztrák csapatok veszteségeiről337
Tudósítás a szőregi csatáról 337
Az osztrákok által összehívott városi tanácsülés338
A szegedi zsidóságra kivetett hadisarc338
Névjegyzék339
Irodalom356

Vass László

Vass László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vass László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Három hét a szabadságharc történetéből Három hét a szabadságharc történetéből Három hét a szabadságharc történetéből Három hét a szabadságharc történetéből

A védőborító kissé kopottas.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba