Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Három veréb hat szemmel 1.

Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 501 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-271-682-5
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Egy képzelt irodalomtörténettől a valóságos rendszerig (K. S. I.)5
Kezdettől a Mohácsi vészig
Pogánykori töredék (Árva borjú anyátlan...)59
Feltámadás végítéletkor (Csont kürttel kürtölnek...)61
Ismeretlen szerző Mária siralma62
Egyházi ének-átültetés O gloriosa domina66
Egyházi ének-átültetés A solis ortus cardine68
Egyházi ének-átültetés Ad coenam agni providi70
Ismeretlen szerző Elmegyek meghalni72
A Tíz-sorosok Mestere81
Szent ének, ki dícséri Szűz Máriát85
Jézus élete92
Asztalnak szent dícsérete93
Jó és gonosz szerzetesnek dicséreti és szidalma94
Istenes élet regulái101
Magyi János Regula iuris101
Enyingi Török Imre Verses üdvözlet102
Ismeretlen szerző Teremtés103
Ismeretlen szerző Menekülés a sivatagban104
Ismeretlen szerző Üdvözlégy Mária105
Ismeretlen szerző Igen szép imádság és ájtatos106
Ismeretlen Compilator Anima Christi104
Ráolvasás: Contra tharghy equorum109
Ismeretlen szerző Virágének töredéke110
A szétdarabolt ország
Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről (részlet)113
Bencédi Székely István: Reggeli ének116
Dévai Bíró Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni118
Sylvester János: Az szent Máté írása szerint (részlet)119
Pesti Gábor: Esopusi fabulák verses tanulságai (részletek)121
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél124
Szkhárosi Horvát András:128
Az Ántikrisztus országa ellen (részletek)128
Az átokról (részlet)129
Pál érsek levelére való felelet (részletek)130
Batizi András135
A Krisztus Jézusnak isteni és emberi természetiről (részletek)135
Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája136
Sztárai Mihály: Historia Cranmerus Thamás érseknek (részletek)146
Tordai Névtelen: De Fidutia in Deum156
Szamosi Névtelen: Adhortatio Mulierum160
Tinódi Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)164
Ilosvai Selymes Péter: Interpretationes Nominum Mulierum166
Melius Juhász Péter: Igaz Szent Írásból kiszedett ének (részletek)168
Ismeretlen szerző: Dudó, fejér Dudó172
Bornemissza Péter: Énekecske gyermekek rengetése176
Ráolvasás: Csúzról való báj179
Horvát Heléna Cantio jucunda182
Ládonyi Klára: Könyörgés185
Massai Ágnes: Hálaadás tiszta életért188
Dóci Ilona: Könyörgés191
Lévai Névtelen Páris és Görög Ilona históriája (részletek)193
Gyergyei Albert: Historia egy Árgirus nevű királyfiról196
Valkai András: Az nagyságos Bánk bán (részletek)198
Hegedűs Márton: Az hegedűsökről201
Moldovai Mihály: Állapatomat jelentem204
Boldog ember208
Bogáti Fazekas Miklós: Sulamytha211
Ismeretlen török-magyar szerző Madzsari Türki212
Balassi Bálint: Szép magyar komédia (részletek)214
Ecsedi Báthory István: Boldog azki219
Telegdi Kata: Levelének verses részlete222
Ismeretlen szerző: Virágének (részletek)223
Harcok és újraegyesítés - XVII. század
Ismeretlen szerző: Csak nyelvünkkel pattogtatjuk227
Debreceni Szappanyos János: Cantio optima (részletek)229
Militaris congratulatio (részletek)230
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak (részletek)232
Amaz híres Lukács pap (részletek)235
Wathay Ferenc: Ásiának földe238
Szili Nagy Péter: Cantio241
Ismeretlen szerző Cantio pulchra de Amore245
Rimay János: Ad Valentinum Balassam248
Valjon s de mi haszon249
Legyen jó idő csak250
Pázmány Péter: Mikor az Urat felmutatja a pap253
Az kelyh felmutatásakor253
Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten (részletek)255
Ismeretlen szerző: Kátai Mihály 257
Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak (részlet)259
Ismeretlen szerző: Szerelmi kaland Prágában262
Péchi Simon: XI. zsoltár267
Szenci Molnár Albert: XIV. zsoltár269
Nyáki Weores Mátyás: Fons, speculum, gramen275
Pokol (részletek)276
A véghetetlen örökkévalóság279
Miskolci Csulyak István: Jocoserium I-III.284
Vagabund Rigmusfaragás: A vargák lakomája290
Tücsöklakodalom (részletek)292
Boldogasszony litániája (részlet)300
Régi ének (In dulci jubilo)305
Hajnal Mátyás: Cantium trium puerorum308
Tasi Gáspár: Mindennek ideje vagyon312
Mindenik órára közönségessen312
A kép nem Isten312
Keserűi D. János és Geleji K. István: Versiculus314
Madách Gáspár: Pöngését koboznak316
Comenius János Ámos: Magyar ábécé318
Szepsi Csombor Márton: Mellyet írtam jó kimúlásomért (részletek)320
Prágai András: CVII. zsoltár - részletek323
Szentmártoni Bodó János: Az malom és ács mesterségnek (részletek)326
Thordai János: XIX. zsoltár330
Jó olvasó élj jól331
Beniczky Péter: Közönséges magyar példabeszédek (szemelvények)333
Hogy a szabad zabola nélküli való nyelv334
Ember fogad fogadást, ag eb ki megállya336
Kolosi Török István: Az asszonyi nemnek (részlet)339
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hogy ágyamból342
Hajnal vitorláján342
Ismeretlen szerzők: Egy dal három alakban (Vagyon-e, szívem)345
Ismeretlen szerzők: Komikus üzenet a végvári csatározásokban348
Zrínyi Miklós: A vitéz hadnagy (részlet)352
Szigeti veszedelem (részlet)353
Alkalmi versek355
Apácai Csere János: Egy fordítás-kötet ajánlva367
Balassa Bálint Átok (részletek)370
Haller János: Hármas Istória (részletek)373
Komáromi Csipkés György: Keseredett lélek tiszti... (részlet)375
Liszti László Magyar Márs (részlet)377
Gyöngyösi István: Proserpina elragadtatása (részletek)379
Florentina (részlet)386
Ács Mihály: Sempthei Ferenc halott bucsuztatója (részlet)388
Esterházy Pál: Egy gondolom táncének389
Liszti László és Eszterházy Pál: Az nyárrúl való ének392
Ismeretlen szerző: A csábító asszony395
Ismeretlen szerző: Piha esse fészeke398
Ismeretlen szerzők - Non-sens versek400
Az világhoz szabott ének402
Jászság, Kúnság (részlet)403
Az vénasszony (részletek)405
Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének407
Ismeretlen szerző: Szerelmes édes Jézusom410
Ismeretlen szerző: A dús-gazdag kínnyairúl pokolban415
Ismeretlen szerzők: A végítélet közelgése415
Fráter István: Az olvasóhoz420
Felvinczi György: Comico-tragoedia (részletek)422
Pápai Páriz Ferenc: Életnek könyve (részlet)426
Koháry István: Embernek ételében mértékletesnek kell lenni (részletek)428
Vasban vert rabnak (részlet)431
Rákóczi Erzsébet: Lovaitól való elbucsuzása433
Petrőczi Kata Szidónia: Szemfényvesztő versekre való replika435
Óh kedves violám (részletek)435
Melyet szerzett, midőn (kezdete)437
Vale439
Az Párkák fonala439
Benefi Jánosné: Elhagyott feleség440
Beregszászi Pál: Keserves zokogó sírással tellyes historia (részletek)445
Ismeretlen szerző: Egy bujdosó szegénylegény450
Ismeretlen szerző: A szegényember és az esztendő456
Jegyzetek a bevezető tanulmányhoz (K. S. I.)457
Jegyzetek a szövegekhez (K. S. I.)465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Három veréb hat szemmel 1. Három veréb hat szemmel 1. Három veréb hat szemmel 1.

A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba