996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Három veréb hat szemmel

Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 639 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-0887-0
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

E vers-válogatás karaktere élesen különbözik minden eddigitől. Külföldön sincs rokona, sehol a világon. Nem a költészetünk híres darabjait tartalmazza, nem is valamely korszaknak vagy témakörnek jellegzetes verseit, még csak nem is a kuriózumokat. Hanem a középkortól évszázadunk kezdetéig a lappangó, rejtett, ismeretlen költészeti szépségeket, különös és izgató zamatú, rendhagyó műveket, amelyekkel éppen különlegességük miatt nem tudtak mit kezdeni, évszázadokig hevertették hajdani nyomtatványokban új kiadás nélkül vagy éppen kéziratban, kiadatlanul.
Tehát ez a könyv: temető-feltárás. Mégse kell az olvasónak, komorságra, gyászra felkészülni, mert ez a régi anyag, mihelyt a port lefújtuk róla, tele van élettel, virgonc kedéllyel. Ígérjük, hogy az olvasó nem fog unatkozni, legföljebb kissé tanácstalanul bámul eleinte.

Tartalom

EGY KÉPZELT IRODALOMTÖRTÉNETTŐL A VALÓSÁGOS RENDSZERIG (K. S. I.)5
KEZDETTŐL A MOHÁCSI VÉSZIG
Pogánykori töredék (Árva borju anyátlan)47
Feltámadás végitéletkor (Csont kürttel kürtölnek)48
Ismeretlen szerző: Mária siralma48
Egyházi ének-átültetés: O gloriosa domina50
Egyházi ének-átültetés: A solis ortus cardine51
Egyházi ének-átültetés: Ad coenam agni providi52
Ismeretlen szerző: A halál diadala (részlet)53
A tíz-sorosok mestere: Szent ének, ki dícséri Szűz Máriát (részletek)57
A tíz-sorosok mestere: Asztalnak szent dícsérete59
A tíz-sorosok mestere: Jó és gonosz szerzetesnek...60
A tíz-sorosok mestere: Istenes élet regulái60
Ismeretlen szerző: Igen szép imádság és ájtatos64
Ráolvasás: Contra tharghy equorum64
Ismeretlen szerző: Virágének töredéke65
XVI. SZÁZAD
Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről (részletek)69
Bencédi Székely István: Reggeli ének70
Bencédi Székely István: Mátyást mostan választotta...71
Dévai Biró Mátyás: Minden embernek... (részlet)71
Sylvester János: Az szent Máthé írása szerint... (részlet)72
Pesti Gábor: Esopusi fabulák verses tanulságai73
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél...75
Szkhárosi Horvát András: Az Ántikrisztus országa ellen (részletek)76
Szkhárosi Horvát András: Az átokról (részlet)77
Szkhárosi Horvát András: Pál érsek levelére... (részletek)78
Batizi András: A Krisztus Jézusnak isteni és emberi... (részletek)81
Sztárai Mihály: Historia Cranmerus Thamás... (részletek)83
Tordai Névtelen: De Fidutia in Deum91
Szamosi Névtelen: Adhortatio Mulierum92
Tinódi Sebestyén: Zsigmond... krónikája (részlet)95
Tinódi Sebestyén: Láttatok-e, urak...96
Ilosvai Selymes Péter: Interpretationes Nominum Mulierum97
Merius Horhi Ihász Péter: Igasz szent írásból... (részletek)98
Ismeretlen szerző: Dudó fejér Dudó101
Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére104
Ráolvasás: Csúzról való báj105
Horvát Heléna: Cantio jucunda107
Ladoni Sára: Könyörgés109
Massai Ágnes: Hálaadás tiszta életért110
Lévai Névtelen: Páris és Görög Ilona históriája (részletek)112
Gergei Albert: Argius (részlet)115
Valkai András: Az nagyságos Bánk bánnak... (részletek)116
Hegedüs Márton: Az hegedűsökről118
Moldovai Mihály: Állapatomat jelentem...119
Moldovai Mihály: Boldog ember...121
Bogáti Fazekas Miklós: Sulamytha (részlet)122
Ismeretlen török-magyar szerző: Madzsari Türki123
Balassi Bálint: Szép magyar comoedia (részletek)124
Ecsedi Báthory István: Boldog az ki...125
Ecsedi Báthory István: Enn Ádámnak magva... (részletek)128
Ecsedi Báthory István: Dicsértessél Uram Jézus... (részlet)129
Telegdi Kata: Levélrészlet129
Ismeretlen szerző: Virágének (részletek)130
XVII. SZÁZAD
Ismeretlen szerző: Csak nyelvünkkel pattogatjuk...135
Debreceni Szappanyos János: Cantio optima (részletek)135
Debreceni Szappanyos János: Militaris congratulatio (részletek)137
Debreceni Szappanyos János: Bocskai haláláról (részletek)138
Debreceni Szappanyos János: Amaz híres Lukács pap... (részletek)139
Wathay Ferenc: Ásiának földe...141
Szili Nagy Péter: Cantio143
Ismeretlen szerző: Cantio pulchra de Amore146
Rimay János: Ad Valentinum Balassam...147
Rimay János: Valjon s de mi haszon...148
Rimay János: Legyen jó idő csak...148
Rimay János: (levélrészlet Bocskay haláláról)149
Pázmány Péter: Mikor az Urat felmutatja a pap151
Pázmány Péter: Az kelyh felmutatásakor151
Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten... (részletek)152
Ismeretlen szerző: Kátai Mihály sírfelirata153
Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak... (részlet)154
Ismeretlen szerző: Szerelmi kaland Prágában156
Ismeretlen szerző: Tánc (Az rigónak ő szólása...)159
Péchi Simon: XI. zsoltár159
Szenci Molnár Albert: CIV. zsoltár160
Nyéki Weores Mátyás: Fons, speculum, gramen...165
Nyéki Weores Mátyás: Pokol (részletek)165
Nyéki Weores Mátyás: A véghetetlen örökkévalóságról168
Miskolci Csulyak István: Jocoserium171
Vagabund rigmusfaragás: A vargák lakomája176
Vagabund rigmusfaragás: Tücsöklakodalom (részletek)177
Boldogasszony litániája (részlet)180
Régi ének (In dulci jubilo)184
Hajnal Mátyás: Canticum trium puerorum185
Hajnal Mátyás: Az Mennyei Vőlegény... (részlet)187
Tasi Gáspár: Mindennek ideje vagyon187
Tasi Gáspár: Mindenik órára közönségessen188
Tasi Gáspár: A kép nem Isten188
Keserüi D. János és Geleji K. István: Versiculus188
Madách Gáspár: Pöngését koboznak...189
Comenius János Ámos: Magyar ábécé190
Szepsi Csombor Márton: Mellyet írtam jó kimúlásomért (részletek)191
Prágai András: CVII. zsoltár (részletek)193
Szentmártoni Bodó János: Az malom és ács mesterségnek... (részletek)195
Thordai János: XIX. zsoltár198
Thordai János: Jó olvasó élj jól199
Benitzki Péter: Közönséges magyar példabeszédek (szemelvények)200
Benitzki Péter: Hogy a szabad zabola nélkűl való nyelv...200
Benitzki Péter: Ember fogad fogadást, ag eb ki megállya201
Kolosi Török István: Az asszonyi nemnek... (részletek)203
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hogy ágyamból, mély álmimból...205
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hajnal vitorláján...206
Ismeretlen szerzők: Egy dal három alakban (Vagyon-e szívem...)207
Ismeretlen szerző: Komikus üzenet a végvári csatározásokban209
Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy (részlet)212
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)213
Apácai Csere János: Egy fordítás-kötet ajánlása215
Haller János: Hármas Istória (részlet)217
Komáromi Csipkés György: Keseredett lélek tiszti (részlet)218
Gyöngyösi István: Proserpina elragadtatása (részletek)219
Gyöngyösi István: Florentina (részlet)225
Ács Mihály: Sempthei Ferenc halotti bucsuztatója (részlet)226
Esterházy Pál: Az nyárról való ének227
Ismeretlen szerző: A csábító asszony229
Ismeretlen szerző: Piha esse fészeke...230
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Az világhoz szabott ének231
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Jászság Kúnság...233
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Az vénasszony... (részletek)234
Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének235
Ismeretlen szerző: A végitélet közelgése236
Fráter István: Az olvasóhoz239
Felvitzi György: Comico-tragoedia (részletek)240
Pápai Páríz Ferenc: Életnek könyve (részlet)243
Koháry István: Embernek ételében mértékletesnek... (részletek)244
Koháry István: Vasban vert rabnak... (részlet)247
Petrőczi Kata Szidónia: Szemfényvesztő versekre való replica248
Petrőczi Kata Szidónia: Ó kedves violám... (részletek)250
Petrőczi Kata Szidónia: Vére miátt szenvedett... (részlet)251
Petrőczi Kata Szidónia: Vale...252
Petrőczi Kata Szidónia: Az Párkák fonala...252
Benefi Jánosné: Elhagyott feleség253
Beregszászi Pál: Keserves zokogó sirással... (részletek)254
Ismeretlen szerző: Egy bujdosó szegény legény258
Ismeretlen szerző: A szegényember és az esztendő259
XVIII. SZÁZAD
Ismeretlen szerzők: Csinom Palkó265
Miszlai András: Cantio flebilis (részletek)268
Ismeretlen szerző: Magyar passio (részlet)270
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae (részlet)271
Amade Antal: Lelovics László uram órácskája leábrázolása272
Ráday Pál: Az embereknek a maga megtagadásáról és harcáról (részlet)274
II. Apafi Mihályné: Bűneibűl a Krisztushoz...275
II. Apafi Mihályné: Siralmas ének276
II. Apafi Mihályné: Éjjel álmamban...280
II. Apafi Mihályné: Sok múlt bűnöm...281
Mikes Kelemen: Elmúlt gyönyörűség...281
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek... (részlet)281
Árva Bethlen Kata: Életének... leírása (részlet)283
Lázár János: Florida (részletek)285
Amade László: A házasság... megsiratása291
Amade László: Ámbár égek... (részlet)296
Amade László: Ámbár tűz-víz közt van... (részlet)296
Amade László: Dini dini Mimi...296
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz297
Faludi Ferenc: Az újdon új policia (részletek)297
Faludi Ferenc: A pipáról298
Losontzi István: Hármas kis tükör (részletek)301
Bod Péter: Szent Hilarius (részletek)302
Ráday Gedeon: Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról306
Ráday Gedeon: A tormába esett féreg (részlet)307
Szőnyi Bertalan: Szülő asszony kiáltása308
Szőnyi Bertalan: A kerek földről (részlet)308
Szőnyi Bertalan: Tömlöctartó és poroszló fohászkodása (részlet)310
Orczy Lőrinc: Richvaldszki prépost úrnak (részlet)310
Szilágyi Sámuel: Klopstock a dán királyhoz314
Varjas János: Megtért embernek énekje (részletek)317
Amade Tádé: In coronatione divae Maiae Theresiae (részlet)318
Hódosi Névtelen: Generalis Insurrectio319
Ismeretlen szerző: Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...322
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Gyöngy életű ékes alak...323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Ellopták szivemet...323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Karasz Maris...323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Szól a kakas már...324
Gvadányi József: Rontó Pál (részletek)324
Kalmár György: Summa (részletek)329
Molnár János: Barátságos ajándék341
Csizi István és Vályi Klára: Verses levelezés (részletek)342
Jászberényi Molnár Ferenc: A magyar köz-példa-beszédek... (szemelv.)348
Báróczi Sándor: Barátaimhoz (részlet)350
Aranka György: A darázsról351
Aranka György: Élet regulája (részlet)351
Aranka György: Élet (részlet)352
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (részlet)352
Baróti Szabó Dávid: Kisded szó-tár (részlet)354
Baróti Szabó Dávid: A Holdhoz355
Baróti Szabó Dávid: Egynémely kisasszonyról356
Göböl Gáspár: Utazó lélek (részletek)358
Kónyi János: Orfeus és Euriditze (részlet)360
Kónyi János: Kiben szivem örült, merült... (részlet)361
Gyöngyössi János: A kalendariom nyomtatóknak...361
Gyöngyössi János: Koporsói verse néhai Intzédi Zsuzsánna asszonynak363
Gyöngyössi János: Méltóságos gróf Blümeegen Éleonóra úrasszonynak364
Gyöngyössi János: Egy ifjú legény barátomnak...365
Gyöngyössi János: Tordai Melissa (részletek)365
Rájnis József: Mózes éneke367
Rájnis József: Epigrammák369
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése371
Bessenyei György: Bessenyei a szivével372
Bessenyei György: Delfén374
Poóts András: Özvegy embernek özvegy György barátjához...377
Poóts András: Quaestius juvenis378
Poóts András: Epigrammák cím nélkül378
Poóts András: Lakodalmi játék379
Szirmay Antal gyűjtése: A régi magyaroknak borköszöntő szóllások...385
Szirmay Antal gyűjtése: Magyar gastronomia (részlet)387
Szirmay Antal gyűjtése: A paraszt387
Szirmay Antal gyűjtése: Vilium hominum vocabula388
Szirmay Antal gyűjtése: Cantilena388
Szirmay Antal gyűjtése: De custodia animam meam389
Péczeli József: Jobbágy, halál390
Révai Miklós: Óda-kezdet392
Virág Benedek: Helmeczy Mihálynak393
Földi János: Enyim Juliska (és Csokonai: Tartózkodó kérelem)394
Ányos Pál: A titkos Polyxena395
Molnár Borbála: Életének igaz tüköre (részletek)397
Versegi Ferenc: Klárikához401
Versegi Ferenc: Rikóti Mátyás (részlet)402
Kazinczy Ferenc: A békák402
Pálóczi Horváth Ádám: Leány A. B. C. (részletek)404
Ujfalvi Krisztina: Ez az élet...408
Ujfalvi Krisztina: Komor idők, vas-szín napok...408
Batsányi János: A látó (részlet)409
Édes Gergely: Daruvári vitéz410
Édes Gergely: Szőrköntöst öltő bölcsről410
Édes Gergely: Okoson nyomorgóhoz411
Édes Gergely: Némelly tavaszi madarakról (részlet)411
Édes Gergely: Fannihoz412
Édes Gergely: Munkaközben (részlet)413
Vályi Nagy Ferenc: A lezárkozó féreghez ősszel415
Vályi Nagy Ferenc: Az álomhoz416
Vályi Nagy Ferenc: Az őszirózsához417
Vályi Nagy Ferenc: A rothadt vízcsepphez418
Mátyási József: A tavasznak mesés leírása (részlet)419
Mátyási József: Pestre egy jó barátomhoz (részlet)420
Mátyási József: A barátság és annak mestersége (részlet)421
Fábián Juliánna: Verses levelezés Gvadányival (részletek)422
Fazekas Mihály: Az élet425
Fazekas Mihály: Egy astronomiai értekezés után (részlet)426
Szentjóbi Szabó László: A gyermekek426
Szentjóbi Szabő László: A sírhalom426
Péteri Takáts József: A tavasz427
Péteri Takáts József: Vallástétel427
Dayka Gábor: Titkos bú428
Dayka Gábor: A rettenetes éj429
Dayka Gábor: Kesergés (részlet)430
Gömbös Antal: Az álomfejtés430
Csokonai Vitéz Mihály: Militat omnis amans... (részlet)431
XIX. SZÁZAD
Kolozsvári Névtelen: Dal-vázlat437
Kis János: Nyári éjszaka437
Kisfaludy Sándor: Epigrammák438
Kisfaludy Sándor: A bereknek gyors kaszási...440
Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most440
Berzsenyi Dániel: Élet philosophia (részlet)442
Berzsenyi Dániel: Népdal-variatio442
Kováts József (Rímkovács): A Sió vize parttyán443
Kováts József (Rímkovács): Dall (részlet)443
Kováts József (Rímkovács): A módi ruházaton való fohászkodás444
Debreceni diák-költészet: Ha valaki vígan él...445
Debreceni diák-költészet: Egy deákhoz intézett kérdés...445
Debreceni diák-költészet: Julishoz445
Debreceni diák-költészet: Egy nóta a Nyírségben lakó dámákról446
Debreceni diák-költészet: Diák-kórus446
Kézy Mózes: Halotti ének (részlet)447
Terhes Sámuel: A "Szurony" epigramma-ciklusból (szemelvények)448
Ungvárnémeti Tóth László: Álköltők451
Ungvárnémeti Tóth László: A magvető452
Kisfaludy Károly: Róza dala453
Kölcsey Ferenc: Sappho után454
Katona József: E verseimhez455
Katona József: Idő456
Katona József: Tőrbeesésem457
Katona József: Rege458
Dukai Takách Judit: A farsang utolsó órájában461
A Göcseji Helikon: Kazinczy Klára Dukai Takách Judithoz (részlet)463
A Göcseji Helikon: Kazinczy Klára: A csapodár madárhoz464
A Göcseji Helikon: Dotzi Teréz önéletrajza versben465
A Göcseji Helikon: Dotzi teréz: Levél Pálóczi Horváthhoz (részlet)465
A Göcseji Helikon: Tuboly Rozi Horváth Ádámhoz (részletek)466
A Göcseji Helikon: Tuboly Liza: Téli andalodás467
Vásárhelyi János: A költő vágyása468
Vörösmarty Mihály: Hedvig470
Középkori népköltés: A Szentiváni Ének töredékei475
Régi mágikus ének: Koldus-dal478
Uj Péter: Mezőcsát városa... (és Szőcs Máris népballada)479
Népballada: Sági bíró lánya481
Népballada: Julia szép leány485
Ismeretlen szerző: Egyszer volt egy ember...488
Szemere Miklós: Tolcsvai pincémben488
Csató Pál: Kis Babet490
Császár Ferenc: Első szerelem491
Császár Ferenc: Hozzá492
Császár Ferenc: Straniera492
Vajda Péter: Róma493
Eötvös József: Szörnyen szép494
Kemény Zsigmond: Pető úrfi495
Gulyás Nagy Imre: Sóhajtás a szünidőhöz497
Tompa Mihály: A jávorfáról (részlet)498
Arany János: Népdal (Duna vizén lefelé úsz a ladik...)500
Arany János: A négy jövevény500
Arany János: RRR501
Arany János: A Mab királyné (Shakespeare-fordítás-részlet)501
Vachott Sándor: György úr halálakor503
Jan Kalincák: Orava (részlet)505
Petőfi Sándor: Álmos vagyok és mégsem alhatom...505
Petőfi Sándor: Gróf Teleki Sándorhoz507
Petőfi Sándor: A "Szilaj Pista" kihagyott utolsó versszaka508
Petőfi Sándor: Száll a felhő508
Madách Imre: Metamorphosis509
Madách Imre: Feljegyzések (szemelvények)509
Jókai Mór: Kukacok versenye515
Jókai Mór: Egyszerre hárman énekelnek hogy hamarább vége legyen517
Vajda János: Tömlöctartó lehetett...518
Ferenczy Teréz: Cassandra519
Ferenczy Teréz: Tavaszi dalok VIII520
Vida József: A költő születik521
Thaly Kálmán: Szőke Ambrus dala521
Thaly Kálmán: Túri György harci ének522
Nográdi Pap Gyula: Hegyek között523
Nográdi Pap Gyula: Türelem523
Kiss József: Dal a szegény Árjéról524
Kiss József: Végzet526
Magyarnótázás cigányzenével: Lisznyai Damó K.: A Matóczky udvarában527
Magyarnótázás cigányzenével: Tóth K.: Fütyül a szél527
Magyarnótázás cigányzenével: Szentirmay E.: Gyászba borult527
Magyarnótázás cigányzenével: Pósa L.: Szőke kis lány528
Magyarnótázás cigányzenével: Szabolcska M.: Most megyek el innen528
Hazafi Vera János: Megrovási kaland531
Hazafi Vera János: A goromba portás531
Hazafi Vera János: A házmesterné531
Mezőtúri Nagy Károly: A kiherélt zsidó ispán (részletek)533
Csontváry Tivadar: A lángész (részlet)535
Csontváry Tivadar: A túlvilág3535
Csontváry Tivadar: Az égboltozat536
Vargha Gyula: Téli alkonyat536
Vargha Gyula: Nyári hajnal a pusztán537
Vargha Gyula: Pasztell-kép537
Vargha Gyula: A halál hídjánál538
Czóbel Minka: A por540
Czóbel Minka: Grisaille541
Czóbel Minka: Altató541
Czóbel Minka: Tört sugárban542
Czóbel Minka: Fehér hyacinth tükör...542
Czóbel Minka: Virrasztó543
Czóbel Minka: Gyémánt kérub543
Komjáthy Jenő: Körfolyam545
Karay Ilona: Nyugodt vagyok...546
Karay Ilona: Szivem547
Karay Ilona: Vágy548
Karay Ilona: Névrokonomnak548
Karay Ilona: (búcsúlevele)550
Szentessy Gyula: Gyári lányok553
Szentessy Gyula: Nem az idők...554
Szentessy Gyula: Utolsó állomás555
Szentessy Gyula: Vasuton556
Szentessy Gyula: E dalok ám tüzesebbek...556
KÖLTÉSZETÜNK VONULATA (B. I.)559
UTÓSZÓ (W. S.)571
JEGYZETEK A BEVEZETŐ TANULMÁNYHOZ ÉS SZÖVEGEKHEZ (K. S. I.)583
MUTATÓK615
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Három veréb hat szemmel
Állapot:
2.540 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba