A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nagymagyarországért!

Legszebb hazafias költemények gyüjteménye 1918-1926/Szavalókönyv iskolai és magánhasználatra

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Plüss könyvkötői kötésben.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Régebbi hazafias versgyűjteményeink hazánk megcsonkításával elvesztették alkalomszerűségüket. Hiányosakká is lettek. Kitűnik ez a tanügyi kormánynak az időnkint előforduló iskolai ünnepélyek és... Tovább

Tartalom

Agyagfalvi Hegyi István:
Üzenet Párisba9
A véres kardot körülhordozom11
A magyar apa gyónása13
Székely bujdosó álma14
Auer István:
Sirató15
Ábrahámfalvi Vitéz Machula Béla:
Levelet hozott a posta15
Babits Mihály:
Hazám!16
Petőfi koszorúi20
Csonkamagyarország21
Baja Mihály:
Magyar kikelet23
Vígasztaló23
petőfi a Hortobágyon24
Magyar harangok25
Szegény apám rab magyar földön27
Barcza Andor:
Bús, kesergő magyar nóta29
Hogyha ősz utóján29
Magyar művészgárda-induló30
Miért oly sötét?30
Borús az ég31
Barcsai-Fehér Géza:
Honvéd32
Új tavasz33
Bárd Miklós:
Vae victis!34
Maradj ott35
Megüzenjük36
Te voltál38
Benyovszky László:
Szamosmenti levél38
Legenda41
A vérbeborult nap42
A magyarok tragédiája43
Benyovszky Pál:
Hadak útja45
A Holnapok rapszódiája47
Turáni ének49
Panaszos ének a végekről50
Ha visszamegyek!52
Magyar ünnep53
Magyar nagypéntek54
Birinyi József:
A mult szava55
Mária könnye56
Magyar karácsony57
Zászló alá!57
Blaskó Mária:
Zászló-himzés58
Két térkép59
Ilyen fiú legyek!60
Bodor Aladár:
Erdély felé60
Utazás a holt sínen61
A pesti fiam63
Fascio64
Borbély Sándor:
Magyar dalos éneke Pusztszeren az Úr 1926. esztendejében65
Boross Sándor:
Sírvavígadó68
Meghalt az apám68
Másodszor Mohács69
Költői örökségem69
A világtörténelemből70
Csomorkányi Pál:
Bihari tanyán70
Nagypénteki vers a hazához71
Hősök ünnepén72
Volt72
Dutka Ákos:
Haza kell mennem73
Az én hazám74
A magyar dal75
Falu Tamás:
Tímár Mihály idézése76
Magyar bánat Felvidéken76
Farkas Imre:
Idegen sír77
Feleki Sándor:
Harangok a Kárpátokban78
Imádkozzunk!79
Egy felvidéki iskolában80
Menedék81
Finta Sándor:
Kassai legenda82
Kárpáti ballada83
Új Mária-ének84
A legnagyobb magyarhoz85
Forbáth Sándor:
Mese a halott katonáról86
Füst Milán:
Könyörgés86
Vitéz Garamszeghy-Géczy Sándor:
Hadúrhoz!87
Gellért Oszkár:
Trianon88
Gulyás Pál:
A kárpáti halottak89
Bakák, bakák!92
Mit csinál most Magyarország?93
Gyökössy Endre:
Lesz még országunk93
A költő próféta vígasztalása és jövendölése95
Hiszek96
Horthy99
Az Ő sírja99
Gyula diák:
Magyar Miatyánk 1919-ben100
Sereginduláskor102
Éfjéli lázak104
Hangay Sándor:
Él a magyarság106
Az én térképem108
Üzenünk néktek109
Kiáltás Erdélybe110
Jézus magyar földön111
Harsányi Kálmán:
Varjak113
Harsányi Lajos:
Mindhalálig115
Az öreg magyar115
Harsányi László:
Véreimhez116
A bús magyar mezőn117
Fohász118
Havas István:
A halhatatlan tizenhárom118
Petőfi feltámadása119
Petőfi szobránál120
A magyar föld121
Komárom122
Heideggi Haidegger Gyula:
Mese a amgyar éjszakából123
S eljött a szente este124
Jakab Ödön:
És nem birom tovább!125
Imádság126
Magyarország siratása128
Az Alföld magyarjaihoz130
Juhász Géza:
Győznöd kell132
Magyar134
Kemény György:
Feltámadunk!134
Üzenet136
Király Tibor:
Ott és itt136
Egy kis fiú álma137
Kiss Menyhért:
Magyar Miatyánk138
Feltámadás141
Hallgass141
Kocsis László:
Gyermeki fohász a vasi föld felé143
A vasi kuruc kesergője144
Konrád Zoltán:
Mi még hiszünk!145
Megváltók szüetnek146
Rab magyarok üzenete147
Ki a magyar levente?148
Petőfi feltámadt149
Hazamegyünk!150
Vérzivatar jön151
Visszamegyünk151
Koroda Pál:
Induló153
Ördögűző153
Új asztalkör154
Kosztolányi Dezső:
Szabadka156
F. Kováts Kálmán:
Úgy várom a tavaszt!157
Új dal a hazáról158
Trianoni határkövek159
Kozma Andor:
A táltos álma159
Jaj a győzteseknek!163
Könyves Tóth Kálmán:
Üzenet166
Ébredj magyar!167
Kőrösi Kálmán:
Felebbezés167
A király170
Hit és haza171
Beszélgetés a karácsonyfával172
Megyünk174
Krüger Aladár:
Rab magyarok márciusa175
A kászoni fiú176
Mozdonyok beszélgetnek Aradon179
Kula György:
Koldusbot183
Kutas Kálmán:
Magyar éjszakák184
A szélhez185
Virrasztás186
Lampérth Géza:
A haza szól187
Tettre magyar!188
A magyar föld népéhez189
Nem lehet!189
Liszt Nándor:
A fekete vonat190
Üzent a Tátra191
Magyar Hortobágy192
Mária-ének193
A mi vetésünk194
Madai Gyula:
Az Adrián196
Koronánk197
A magyar ló199
Magyar Gyula:
Vallomás201
Nem csüggedünk202
Piros-fehér-zölt202
Marschalkó Lajos:
Nem adom a földem!204
Örök mars205
Vártán Pompéji előtt206
Mentes Mihály:
Ne sikoltsatok207
Magyar requiem a Fertőn208
Magyar gyermek210
Mihály László:
Hazavágyom!212
Mikes zokog213
Mekkám: Kolozsvár214
Molnár Sándor:
Szellemek legendája215
Székely nóta217
Móra László:
Az aradi Golgotán217
Hősök ünnepén219
Magyarnak lenni220
Évzáró-ünnepélyre221
Új márciust várunk222
Magyar zászló223
Március ünnepén223
Messze szállunk224
Párbeszéd225
Angyal szállt az égbe227
Nagy Ferenc:
Új mappa előtt228
Nem, nem, soha!229
Nil:
Este a fellegvárban230
Erdély231
Oláh Gábor:
Patkánybűvölők233
Babonás hajó235
Orosz Iván:
Rodostó halottja rab Kassa földjében238
A sümegi vár alatt241
Márciusi szél241
Paksy Gáspár:
Ne féljetek242
Az Ipoly keserve244
A hadirab megérkezésére245
Palágyi Lajos:
A rablók246
Ó-Becse246
Bírósdi247
Temetés247
Pap-Váry Elemérné:
Hitvallás247
Patyi István:
Horthy Miklós249
Az irredenta szobrok előtt250
A nagy magas-Tátra251
Nemere szól252
Gépkocsiverseny252
Peterdi Andor:
Mint Krisztus254
A Felföldön255
Nálad virraszt255
Magyar erdő257
Petri Mór:
A Karsztok patakjai257
A szentesi hun sírok258
Pohárnok Jenő:
Ha egyszer újra260
Én így imádkozom260
Minden magyar261
Magyar vagyok!261
A térkép előtt262
Radó Antal:
A Margitszigeten262
Radványi Kálmán:
Magyar karácsony266
Embermagot vetettünk268
Magyar diák269
Magyar cserkész dala270
Cserkész-zászló avatása272
Ifj. Radványi Sándor:
Márciusi ének273
Vihar275
Rákosi Jenő:
Március 15.275
Rozgonyi Ilonka:
Várom a feltámadást276
Sajó Sándor:
Magyar ének 1919-ben277
Sas Ede:
Magyar végrendelet279
Sárközi György:
Magyar árnyak281
Segesdy László:
Turáni nap282
Örökség284
Magyar csárda285
Emlékszel-e?285
Erdélyország286
Szeresd fiam ezt a földet287
Sidó Géza:
Szellő szárnyán288
Sík Sándor:
Magyar tél289
Hazátlan folyók291
Az andocsi Máriához292
Karácsonyi álom293
Lamentáció295
Npkölte van!297
Siklaki István:
Hordd, hordd a köveket, balsorsos magyarom!299
Szabó Gábor:
Üzenet anyámnak301
Keletről jöttem303
Október hatodikán304
Szamolányi Gyula:
Délibáb304
Olvad a hó305
Magyar bánat306
Eltépték tőlünk307
A darvak307
Szathmáry István:
Mi nem feledhetünk!308
Van egy napunk310
Magyarok husvétja312
Nem, nem, soha!313
Feltámadunk315
A szabadság napján316
Ifj. Szász Károly:
A mi nótánk317
A magyar név318
Szávay Gyula:
Az idegen319
Üzenet322
Széchy János:
Riadó342
Szilágyi Béla:
Székelyek karácsonya324
Mikes hazajött326
Levél haza330
Tábori Piroska:
Üzenet330
Imádság332
Kis gyermekek dala333
A dal334
Október336
Harangok337
Telekes Béla:
A magyar ifjúsághoz338
Nesze magyar340
Örök Mohács342
Föl már a méylből!344
Térey Sándor:
Új Talpra magyar344
Harangok a kassai dómban346
Titkos Andor:
Patak-posta348
Éjjel-nappal348
Esteli harangszó349
Atyánk349
Tordai Ányos:
Magyar harangszó350
Az édesanya fiaihoz355
Tóth László:
Ahogy a nap leáldoz359
Ének egyezerkilencszázhúszból359
Turcsányi Lajos:
Csallóközben361
Uray Sándor:
Imádság362
Vargha Gyula:
A kassai harangok362
Pusztaszeren367
Vályi Nagy Géza:
Nagy Rákóczi Ferenc370
A Balaton mellett371
Rapszódia372
Kárpáti fenyőből373
Honvéd374
Végvári:
Mene tekel375
Mindent felírunk!377
Három szín378
Nagy magyar télben378
Eredj, ha tudsz379
Magyarok, mindenütt381
Vértesy Gyula:
Új Mohács383
Vietórisz József:
Szabad-e?384
Magyar vagyok386
Madách387
Beszél a márvány390
Vértanúink ünnepén391
Ifj. báró Wlassics Gyula:
Messze sírok felé392
Magyar sors392
Mondj mesét, Jókai393
Zeykváry E. Ernő:
Meghalt az anyám394
Zivuska Andor:
De szeretnék egyszer hazamenni396
Hiába minden!396
Nyíri István:
Nagy-Boldogasszonyhoz400
A szedés lezárása után érkezett költemények:
Bodnár István:
A Béke kalmárjai397
Nadányi Zoltán:
Piros-fehér-zöld398
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem