804.864

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat

Tartalom

A szerkesztő levele (Petrő András)3
A kiadó mai és régi munkatársai9
Aktív dolgozóink11
Nyugdíjasaink27
És akik már nem ünnepelhetnek velünk31
Kivonat a képviseleti könyvünkből34
Emlékezések41
A kezdetek (Dr. Máté Károly)43
Vállalatunk fennállásának első tíz évére (Vencel Pál)45
Abban az időben (Dr. Bródy Miklós)46
A Tankönyvkiadó államosításának 25. évfordulójára (Dr. Vágvölgyi Tibor)48
Mozaikok a kiadó történetéből (Czitrom László)50
Negyedszázados a szocialista tankönyvkiadás (Juhász Antal)60
A szocialista tankönyvkiadásért (Hinora Sándor)71
Mit jelentett számomra a Tankönyvkiadó? (Szabó Kálmán)74
Bevezetés megiratlan emlékirataimhoz (Harsányi Zoltán)79
Visszapillantás... (Kovács Dezsőné)81
Köszönet a közösségnek.... (Takács László)83
Munkatársunk volt Váci Mihály (G. R.)85
Emlékezés Kis Jenőre (Dr. Horváth Gedeonné)87
Horváth Miklósra emlékezve (Dr. Móritz György)89
A Mészöly-kép (Máté Gyula)90
A kiadó törzsgárdája a huszonötödik évfordulón92
Jubileumi párbeszéd (Chytil Mario - Tomits Ljubomír)94
Cikkek - tanulmányok97
Tíz év a szocialista nevelés szolgálatában (Csoma Vilmos)99
Állami tankönyvkiadásunk tíz éve (Paragh László)102
A Tankönyvkiadó az új tanév sikeréért (Vágvölgyi Tibor)116
Tankönyvkiadó (Gáspár László)120
Húszéves az állami tankönyvkiadás (Szabó Kálmán)124
Szocialista tankönyvkiadásunk megvalósításáért (Hinora Sándor)129
Hol tart a magyar tankönyvkiadás? (Petró András)154
Az 1978-as tankönyvreform163
Az 1978/79. tanév tankönyveiről (Polinszky Károly oktatási miniszter sajtótájékoztatója)165
Az 1978. évi tankönyvpályázat eredménye169
Az új tankönyvprogram megvalósításának tartalmi kérdései (Dürr Béla)177
A társadalomtudományi szerkesztőség (Honffy Pál)181
A természettudományi szerkesztőség (Kovács Lóránt)189
A matematika és közgazdasági szerkesztőség munkája (Ács Pál)202
Az idegen nyelvi szerkesztőség (Dr. Diószegi Andrásné)210
A nemzetiségi szerkesztőség (Mészáros György)222
Az egyetemi szerkesztőség (Szabó Márta)226
A pedagógiai szerkesztőség (Réthy Endre)230
A tankönyvelméleti csoport munkájáról (Karlovitz János)235
Dokumentumok241
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az iskolákban használt tankönyvek felülvizsgálatáról (1883/1945,. sz., 1945. április 19.)243
Az Országos Köznevelési Tanács Tankönyvi Bizottságának jelentése a tankönyvek központi felülvizsgálatáról (1945. július 1.)245
Az Országos Köznevelési Tanács elnökének javaslata az ifjúsági könyvkiadó megszervezéséről (1945. szeptember 22.)247
A minisztérium válasza az ifjúsági könyvkiadó megszervezéséről (1945. október 2.)249
Mindszenty József hercegprímás levele a miniszterhez az állami tankönyvkiadó megszervezéséről és a katolikus tankönyvkiadási jogról (1945. nov. 12.)250
A nevelési ügyosztály feljegyzése az állami tankönyvkiadás megszervezéséről (1945. november 21.)250
Miniszteri előterjesztés a Gazdasági Főtanácshoz állami tankönyvkiadó vállalat létesítéséről (1946. június 1.)253
A pénzügyi államtitkár átirata a miniszterhez az állami tankönyvkiadó vállalat kérdésében (1946. május 14.)254
Törvénytervezet az állami tankönyvek használatának bevezetéséről (1947. április n. n.)255
Az Igazságügyminisztérium véleménye a törvényjavaslatról (1947. április 22.)256
A református egyetemes konvent elnökségének előterjesztése az egységes tankönyvek kiadására vonatkozó pártközi megállapodásról (1947. április 25.)257
Ortutay Gyula levele a hercegprímáshoz az állami tankönyvkiadás megszervezéséről (1947. május 30.)260
Mindszenty József hercegprímás levele a miniszterhez az egységes állami tankönyvkiadás tervéről (1947. május 31.)261
Mindszenty József hercegprímás levele a miniszterhez az egyházi iskolák tankönyveinek állami felülvizsgálatáról (1947. november 14.)264
A Gazdasági Főtanács határozata Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat létesítéséről (Dátum nélkül)267
A Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat alapítólevelének kibocsátása és cégbejegyzése (1949. márc. 4.)271
A művelődésügyi miniszter utasítása az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tankönyveinek szerkesztéséről és a kiadásukkal kapcsolatos egyes kérdésekről (66/1959. M. M.)277
A művelődésügyi miniszter utasítása az iskolai tankönyvek begyűjtéséről és terjesztéséről (129/1962. M. M.)281
Az oktatási miniszter és a kulturális miniszter együttes utasítása az elsőfokú és középfokú oktatási intézmények egyes tankönyveinek kiadásáról (202/1976. OM-KM sz.)283
A Művelődésügyi Minisztérium belső utasítása a tankönyvek, munkafüzetek jóváhagyásának menetére (497/65. sz.)286
A művelődésügyi miniszter utasítása az általános és középiskolai tankönyvellátásról (127/1969. MM)290
A Kiadói Főigazgatóság intézkedése a nemzetiségi könyvkiadás egyes kérdéseiről (2/1976. IV.12.)292
A művelődésügyi miniszter utasítása az egyetemi és főiskolai jegyzetkiadásról (157/1960. MM. sz.)294
A művelődésügyi miniszter utasítása az egyetemi és főiskolai jegyzetkiadásról, valamint a hallgatók jegyeztellátásáról (169/1961. MM sz.)295
A Kiadói Főigazgatóság vezetőjének határozata a jegyzetellátás egyes szervezeti és gazdasági kérdéseiről (5/1961. K. F. sz. 1961. március 15.)298
A művelődésügyi miniszter utasítása az egyetemi és főiskolai jegyzetkiadásról szóló korábbi utasítás módosításáról és kiegészítéséről (149/1962. MM sz.)303
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem