933.401

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936)

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia százéves jubileuma után ránk köszöntött a Kisfaludy-társaságé is. Hogy milyen tényezők hítták életre ezt a két fontos intézményt s milyen szellemi szükségletek... Tovább

Tartalom

Berzeviczy Albert: Előszó5
Kéky Lajos: A Kisfaludy-Társaság története (1836-1936)
A Társaság megalapításának előzményei9
A Társaság alapítása22
A szabadságharcig
"Jutalmazó társaság (1836-1841)36
"Szépirodalmi Intézet" (1841-1844)47
"Nyilvánosjogú intézet" (1844-1848)68
Élet a romokon
Az első lépések az új élet felé102
A föllendülés első jelei120
A nyugodt fejlődés évei
Gyulai Pál elnöksége134
Beöthy Zsolt elnöksége198
A megpróbáltatások évei
A háború és forradalom időszaka221
Berzeviczy Albert elnöksége238
A Kisfaludy-Társaság tagjainak betűrendes sora (1836-1936)265
A Társaság működő tagjainak dolgozatai
Angyal Dávid: Gyulai Pál az "Erdélyi csillagok" közt273
Árpily Lajos: Költemények (Denevér - foly a vér; A kertbe ment)277
Babits Mihály: Búcsú a nyárilaktól (Költemény)278
Kisbán Miklós (gr. Bánffy Miklós): Mózsi és Ábris279
Bárd Miklós: Vallomás (Költemény)283
Berzeviczy Albert: Beöthy Zsolttal olasz földön285
Csathó Kálmán: 1825 (Elbeszélés)288
Császár Elemér: Leányfalun (Emlékezés Gyulai Pálra)295
Csengery János: A Kisfaludy-Társaság és az ókori klasszikusok301
Falu Tamás: A Tragédia bemutatása (Költemény)307
Gyallay Domokos: A püspökné tanácsa308
Harsányi Zsolt: Magyarok a hóban315
Hegedűs Loránt: A Sárgaház látogatói321
Ifj. Hegedüs Sándor: Lagerlöf Zelma324
Hekler Antal: Canova, Thorwaldsen és a klasszicizmus330
Herczeg Ferenc: Az "öregek"336
Hevesi Sándor: Shakespeare és a szfinksz340
Horánszky Lajos: Tisza István halála345
Horváth János: Akadémia és Kisfaludy-Társaság354
József királyi herceg: Költemények (A feszület rózsái, Csend, Balaton, Rossz hír.) - A királysas364
Komáromi János: Kettőt szól az ágyú (Elbeszélés)369
Kornis Gyula: Nemzeti kultúra és világkultúra373
Kosztolányi Dezső: Három költemény (Erdő, Szerelmesek, Már megtanultam)380
Lőrinczy György: Albone382
Lyka Károly: Kisfaludy, a festő388
Molnár Ferenc: Naplórészleg 1913-ból394
Némethy Géza: Helena és Faust398
Papp Ferenc: Gyulai Pál sötét emlékmű napjai405
Papp Viktor: Liszt Ferenc413
Pekár Gyula: Flaubert417
Petrovics Elek: Megállás, változás és magyarság a művészetben424
Pintér Jenő: Elfeledett Kisfaludysták430
Radó Antal: Két olasz költemény (G. Pascoli: A bargai toronyóra; G. Mazzoni: Christianus sum)434
Ravasz László: A beszéd mint műalkotás436
Rédey Tivadar: Megemlékezés Paulay Edéről443
Reményik Sándor: Ahogy lehet (Költemény)451
Sebestyén Gyula: Szabolcska Mihály költői pályájának kezdetéről453
Sebestyén Károly: "Égből földön át pokolba"464
Sik Sándor: Két költemény (Sirály, Ojtovány)468
Surányi Miklós: Kard és lant473
Szász Béla: Jánosi Gusztáv emlékezete (Költemény)477
Szász Károly: Emlékezés Kozma Andorra483
Szinnyei Ferenc: Regény- és novellairodalmunk s a Kisfaludy-Társaság491
Voinovich Géza: Kereszt-út499
Zilhay Lajos: Emlékezés Beöthy Zsoltra506
Képek jegyzéke
Kisfaludy Károly13
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károllyal17
Az a ház, melyben Kisfaludy K. meghalt19
Kisfaludy Károly halálos ágyán21
Kisfaludy K. emlékműve elhelyezésének első terve23
Kisfaludy K. emlékműve25
Toldy Ferenc27
Bajza József29
Vörösmarty Mihály31
Helmeczy M. és Szenvey J. aláírása35
Zádor György, Kovács Pál, Czuczor Gergely, Bártfay László, gr. Dessewffy Aurél, Kölcsey Ferenc37
Fáy András39
A Kisfaludy-Társ. első alapszabályainak címlapja42
Meghívó a Kisfaludy-Társ. első közűlésére43
Péczely József, Szontagh Gusztáv, Csató Pál, Szalay László, Székács József, Szemere Pál49
Báró Jósika Miklós53
Tóth Lőrinc, Gaal József, Schedius Lajos, Erdélyi János, Garay János, Hunfalvy Pál57
Kiss Károly, Szabó István, Kis János, Kisfaludy Sándor, Vachott Sándor, Nagy Ignác61
Henszlmann Imre, Szigligeti Ede, Császár Ferenc, Vajda Péter, Kuthy Lajos, Sárosy Gyula65
Vörösmarty levele Toldy Ferenchez70
Vörösmarty nyugtája71
Nádori leirat br. Jósika M. elnökhöz77
Nádori leirat Schedius L. ht. elnökhöz81
Vörösmarty Czakó Zs.-t tagul ajánlja83
Az elveszett alkotmány kéziratának eredeti címlapja85
Az elveszett alkotmány jeligés levele87
Vörösmarty bíráló véleménye Az elveszett alkotmányról89
Balogh Péter szalontai ref. esperes értesítése Arany Jánosról91
Gaal József ajánlja Toldi pályatételét93
Vörösmarty biráló véleménye Arany Toldijáról95
Arany Toldijának jeligés levele97
Hazucha Ferenc aláírása98
Arany Toldija Előhangjának eredeti kézirata101
Tompa Mihály köszönő levele103
Erdélyi János tagul ajánlja Arany Jánsot105
Szücs Dániel, Szenczy Imre, Csengery Antal, Pulszky Ferenc, Greguss Ágost, Tompa Mihály109
Báró Eötvös József111
Báró Eötvös József levele Toldy Ferenchez113
Arany János117
Tomori Anasztáz121
Az ember tragédiája kéziratának utolsó lapja125
Tóth Kálmán, Salamon Ferenc, Szász Károly, Jókai Mór, Kazinczy Gábor, Dobsa Lajos127
Bérczy Károly, Lévay József, Fábián Gábor, Kriza János, Egressy Gábor, Madách Imre131
Pákh Albert, Szemere Miklós, Pálffy Albert, Tolnai Lajos, Szigeti József, Vadnay Károly135
Báró Kemény Zsigmond139
Greguss Gyula, Szeberényi Lajos, Keleti Gusztáv, Bartalus István, Zichy Antal, Abonyi Lajos143
Ipolyi Arnold, Tárkányi Béla, Frankenburg Adolf, Szilády Áron, Arany László, Horváth Mihály147
Lukács Móric151
Győry Vilmos, Vajda János, Degré Alajos, Dalmady Győző, P. Szathmáry Károly, Szász Béla155
Rákosi Jenő, Baksay Sándor, Dux Adolf, Toldy István, Berczik Árpád, Tóth Ede159
Kazár Emil, Imre Sándor, ifj. Ábrányi Kornél, Dömötör János, Balázs Sándor, gr. Szécsen Antal161
Gyulai Pál165
Kisfaludy Károly mellszobra169
Paulay Ede, gr. Zichy Géza, Ágai Adolf, Csíky Gergely, Heinrich Gusztáv, Endrődi Sándor173
P. Thewrewk Emil, Bartók Lajos, Mikszáth Kálmán, Dóczi Lajos, Ábrányi Emil, Vargha Gyula175
Gyulai Pál Péterfy Jenőt tagúl ajánlja179
Horvát Boldizsár, Bayer József, Vértesi Arnold, Váradi Antal, Péterfy Jenő, Kozma Andor181
Herczeg Ferenc, gr. Apponyi Albert, Szüry Dénes, Hegedüs István, Radó Antal, Jakab Ödön185
Jókai Mór levele Gyulai Pálhoz189
Jánosi Gusztáv, Rákosi Viktor, Somló Sándor, Bársony István, Amrus Zoltán, Szabolcska Mihály191
Herczeg F., Jókai és Mikszáth Bródy Sándort tagúl ajánlják195
Beöthy Zsolt197
Fiók Károly, Szana Tamás, Riedl Frigyes, Pekár Gyula, Alexander Bernát, Ferenczi Zoltán201
Benedek Elek, Sebők Zsigmond, Négyesy László, Gárdonyi Géza, Fraknói Vilmos, Sebestyén Gyula205
Angyal Dávid, Csengery János, Haraszti Gyula, Császár Elemér, Zempléni Árpád, Bárd Miklós209
Voinovich Géza, Szász Károly, gr. Bánffy Miklós, Molnár Ferenc, Kiss József, Szávay Gyula215
Szemere György, Takáts Sándor, gr. Tisza István, Hegedűs Loránt, Kéky Lajos, Papp Ferenc219
Kenedy Géza, Sajó Sándor, ifj. Hegedüs Sándor, Szász Béla, Reményik Sándor, Csathó Kálmán223
Beöthy Zsolt kézírása227
némethy Géza, Jánosi Béla, Bartóky József, Horváth János, Pintér Jenő, Petrovics Elek233
Berzeviczy Albert239
Sík Sándor, Ravasz László, Lyka Károly, Lőrinczy György, Surányi Miklós, Zilahy Lajos243
József kir. herceg, Prohászka Ottokár, Komáromi János, Horánszky Lajos, Gyallay Domokos, Árpily Lajos247
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Falu Tamás, Móra Ferenc, Hevesi Sándor, Sebestyén Károly251
Szinnyei Ferenc, Papp Viktor, Kornis Gyula, Hekler Antal, Harsányi Zsolt, Rédey Tivadar255
Arany János nyugtája259
Arany J. felhatalmazása és Petőfi elismervénye259
Tompa Szuhay Mátyásának első lapja261
A vándor Béranger két előzéklapja263
Kriza Jánosné311
Venus333
Amor és Psyche333
Regényes táj389
Vész391
Vihar391
Boszorkánykonyha392
Gyulaiék rózsadombi villája407
Gyulai Pálné és leánya, Aranka409
Gyulai Ferenc mellszobra411
Szabolcska Salzburgi csapszékben c. versének első fogalmazványa461
Arany János Kapcsos könyvéből507
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936)

A borító kissé sérült. Néhány lap nedvességtől kissé foltos. A könyv kötése enyhén megnyílt.

Állapot:
8.280 Ft
4.140 ,-Ft 50
33 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936) A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936)

A gerinc elszíneződött, a borító, néhány lap és a lapélek kissé foltosak. A borító sarkai enyhén kopottak. A címlapon ajándékozási bejegyzés látható. A kötés javított.

Állapot:
8.280 ,-Ft
66 pont kapható
Kosárba