819.511

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Horthy Miklós

Nagybányai Horthy Miklós

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 267 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Horthy Miklós reprodukciójával, 79 fekete-fehér fotóval és a Nagy-Bányai Horthy család nemzedékrendjével illusztrálva. A könyv megjelent Vitéz Nagybányai Horthy Miklós budapesti bevonulásának huszadik évfordulója alkalmából 1939. november havában. A borítékot és kötést Szathmáry István tervezte. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása.

Előszó

A könyv, melyet a szíves olvasó kezébe adunk, az Első Magyaremberről szól. Szerzői: politikusok, tudósok, szakemberek és költők; Magyarország elismerten legfüggetlenebb szellemű férfiai sorából... Tovább

Tartalom

Herczeg Ferenc: Nagybányai Horthy Miklós 5
Lukinich Imre: Húsz év krónikája 13
Vitéz Ákosfalvi Szilágyi László: A Nagy-Bányai Horthy-család 53
Harsányi Zsolt: A debreceni diák 71
Norwalli Kőnek Emil: A tengerész 77
Scholtz Andor: Ferenc József szárnysegéde 125
Nemes Suhay Imre: A fővezér 141
Komis Gyula: Az államférfi 177
Gróf Zichy Ráfáelné: A kormányzó felesége 209
Gulácsy Irén: Az irodalom és művészet patrónusa 215
Kállay Miklós: A kenderesi gazda 225
Csathó Kálmán: A vadász 237
Harsányi Zsolt: Hogyan él a kormányzó? 249
Hét kis történet 259
Képek I-LXXX
A KÉPEK JEGYZÉKE
Horthy István, későbbi püspök, 1668 december 15-én használt pecsétje ... III.
Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkár aláírása egy 1695-ben kelt okiraton III.
Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkár 1698-ban használt pecsétje . . III.
Horthy István, későbbi püspök levele Teleki Mihályhoz (1668 december 15.) . IV.
Okmány, mely szerint Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkárt 1697-ben balásházi Balásházy László fiává fogadta V.
Horthy László 1798 március 30-án használt pecsétje VI.
Horthy László aláírása és pecsétje (1792 február 12.) VI.
A kormányzó Édesanyja VII.
A kormányzó Édesapja VII.
Nagybányai Horthy Miklós kilencéves korában VII.
Nagybányai Horthy Miklós mint sorhajózászlós VII.
Horthy Miklós bizonyítványa a reformátusok debreceni főiskolájában levő gyakorlóiskola anyakönyvében (1876-77) VIII.
Nagybányai Horthy Miklós kézírása a debreceni Református Kollégium III. gyakorló (elemi) osztályában IX.
Horthy Miklós sorhajóhadnagy a Sankt Georg páncélos cirkáló tiszti étkezőjében sakkozik (1906) X.
Ferenc József kikocsizik a bécsi Burgból, szárnysegéde: Horthy Miklós kíséretében X.
Nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány a Novara parancsnoki hídján XI.
Nagybányai Horthy Miklós sebesülése után, a Novara fedélzetén XII.
1919. Nagybányai Horthy Miklós altengernagy, a szegedi kormány hadügyminisztere, íróasztalánál XIII.
1919 Siófok. Nagybányai Horthy Miklós fővezér szemlét tart a nemzeti hadsereg első alakulatai fölött XIII.
1919 november 16-án Nagybányai Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén bevonul Budapestre XIV.
1919 november 16. A fővezért Bódy Tivadar polgármester üdvözli XV.
1919 november 16. A nemzeti hadsereg zászlóinak megáldása az Országház-téren XV.
1919 november. Szemle a Vérmezőn. A fővezér törzskarával XVI.
1919 karácsony. A fővezér és családja a Mária Terézia-laktanyában XVI.
1920 március 1. A kormányzó a nemzetgyűlés színe előtt leteszi az esküt XVII.
1921 május. Az első nyilvános vitézzéavatás a Szent Margitszigeten XVIII.
1923 június 16. Vitézek avatása a Szent Margit-szigeten XVIII.
1926 november 28. Emlékünnep Ferenc József halálának tizedik évfordulóján, a Nemzeti Múzeumban XIX.
1927 szeptember 18. A Johannita-Rend küldöttsége anyujtja a kormanyzonak a Rend jelvényeit XIX.
1927 augusztus 7. A kormányzó Csernoch János hercegprímás temetésen XX.
1928 A kormányzó a nyíregyházai hősi emlék felavatásán XX1929 június 2. A hősök emlékének leleplezése Budapesten XXI.
1929 június 2. A kormányzó Jókai síremlékének leleplezésén a Kerepesi-temetőben XXII.
1930 május 11. A Külügyi Társaság fennállásának tizedik évfordulója XXII.
1930 Vitéz Nagybányai Horthy Miklóst kormányzóságának tizedik évfordulóján kulaccsal kínálja egy falusi gazda. Müllner János fényképe XXIII.
1930 augusztus 31. A kormányzó a Szent Imre Hét ünnepi körmenetének élén XXIV.
1930 október 26. A Mária Terézia-Rend jubileuma XXV.
1931 május 3. A Tisza István Társaság vacsorája a Szent Gellért-szállóban XXVI.
1932 október 2. Erzsébet királyné emlékművének leleplezése a Petőfi-téren XXVII.
1932 október 9. A kormányzó beszédet mond a magyar olimpikonok tiszteletére rendezett ünnepségen XXVII.
1932 december 5. Díszelőadás Miklós-nap előestjén a Nemzeti Színházban XXVIII.
1936 szeptember 13. A budai Vár visszafoglalásának 250. évfordulója XXIX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a tiszteletére rendezett flottaparádén az olasz királlyal és Mussolinival XXX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a tiszteletére rendezett díszszemlén az olasz királlyal, Badoglio és De Bono tábornagyokkal és Mussolinival XXX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a római Pantheonban, a királysíroknál XXXI.
1936 december. A kormányzói pár Itáliában. Díszelőadás a római Operában, a kormányzó tiszteletére XXXII.
1936 december. A kormányzó Itáliában a flottaparádén az olasz királlyal és Mussolinival XXXIII.
1937 május. Díszszemle az osztrák államfő tiszteletére XXXIII.
1937 május 19. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. A kormányzói pár, az olasz királyi pár és az olasz királykisasszony a budai Vár erkélyén XXXIV.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. Katonai parádé az olasz király tiszteletére XXXV.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. Bál a királyi palotában XXXVI.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Gödöllőn XXXVII.
A kormányzó a cs. és kir. haditengerészet volt tisztjei körében XXXVIII.
1937 október 17. Badoglio tábornagy Magyarországon XXXIX.
1938 február. A kormányzó Lengyelországban. A kormányzó és a lengyel köztársaság elnöke vadászatra indul XL.
1938 április 3. Horthy Miklós kormányzó várbeli dolgozószobájából rádiószózatot intéz a nemzethez XLI.
1938 május. A kormányzó díszebédje Pacelli bíbornok, pápai legátus és az Eucharisztikus Kongresszus tagjainak tiszteletére a budai Várban XLII.
1938 augusztus 18. Az országgyűlés ünnepi ülése a székesfehérvári vármegyeház udvarán Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján XLIII.
1938 augusztus 21. A kormányzói pár látogatása Németországban. Hitler vezér és kancellár fogadja a kormányzói párt a pályaudvaron XLIV.
1938 augusztus 21. A kormányzói pár látogatása Németországban. Hitler vezér és kancellár virággal köszönti a főméltóságú asszonyt XLV.
1938 augusztus. A kormányzói pár látogatása Németországban. Útban Helgoland felé XLVI.
1938 augusztus 23. A kormányzói pár látogatása Németországban. A kormányzó ünnepélyes fogadtatása Helgoland szigetén XLVII.
1938 november 13. A kormányzó bevonul a visszatért Komáromba XLVIII.
1938 november 13. A kormányzó Komárom főterén hallgatja a Himnuszt XLIX.
1938 november 13. A komáromi Klapka-szobor előtt vitéz Imrédy Béla miniszterelnök köszönti a kormányzót L.
1938 november 20. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós bevonulása Kassára. Ginzery Sándor fényképe LI.
1938 november 20. Magyarország kormányzója kíséretévele bevonul Kassára LII.
1938 november 20. A kormányzó és hitvese a virágszőnyeges kassai utcán LIII.
1939 augusztus 20. A kormányzó a Szent István-napi körmenetben. Járay Rudolf fényképe LIV.
A hetvenéves kormányzó. Veres fényképe LV.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, a szegedi 2. Hunyadi János honvédgyalogezred tulajdonosa. Veres fényképe LVI.
A kormányzói pár és gyermekei LVII.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné. Lohwag Ernesztin miniatűrje LVIII.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné. Székely Aladár fényképe LIX.
Ifjabb Horthy István és ifjabb Horthy Miklós Siófokon 1919-ben LX.
Vitéz Nagybányai Horthy István lovassági tábornok LX.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós családjával Gödöllőn 1920 augusztusában LX.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. Szalonrészlet. Nappali szoba LXI.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. A Hunyadi-terem LXII.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. A kormányzóné dolgozószobája LXII.
Gyűjtemény a kormányzónak felajánlott tárgyakból a budai Várban. Vadas Ernő fényképe LXIII.
A gödöllői kastély. A kormányzó dolgozószobája LXIII.
A gödöllői kastély. Részlet a kormányzó dolgozószobájából LXIV.
A gödöllői kastély. Szalonrészlet LXIV.
A kenderesi kastély és a templom LXV.
A kenderesi kastély főkapuja és homlokzata LXVI.
A kenderesi kastély. A kormányzó íróasztala LXVII.
A kenderesi kastély. A kormányzó dolgozószobájának részletei LXVIII.
A kenderesi kastély. A főméltóságú asszony hálószobája LXIX.
A kenderesi kastély. Uzsonna a terraszon LXX.
Kenderes. A kormányzó tenniszezik LXXI.
A kenderesi park tavánál LXXII.
Kenderes. Látogatás a ménesnél LXXIII.
Vadkacsavadászat Gödöllőn LXXIII.
Horthy Miklós és családja Enyingen, a dunántúli huszárezrednél tartott műkotorékversenyen 1919 november 3.-án LXXIV.
Jocker, a kormányzó kutyája LXXIV.
Vadászat Gödöllőn LXXV.
Hubertus-lovaglás 1925 november 29-én LXXV.
Vaddisznóvadászat Gödöllőn 1927 január 16.-án. Kallós Oszkár két fényképe LXXVI.
Vadászat Gödöllőn a kapurtalai maharadzsa tiszteletére LXXVII.
Fogolyvadászat Isaszegen. Dinnyetízórai LXXVII.
Vadászat Gödöllőn gróf Ciano tiszteletére 1936 november 29-én LXXVIII.
Horgászat Kenderesen LXXIX.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem