785.201

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Horthy Miklós

Nagybányai Horthy Miklós

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 267 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Horthy Miklós reprodukciójával, 79 fekete-fehér fotóval és a Nagy-Bányai Horthy család nemzedékrendjével illusztrálva. A könyv megjelent Vitéz Nagybányai Horthy Miklós budapesti bevonulásának huszadik évfordulója alkalmából 1939. november havában. A borítékot és kötést Szathmáry István tervezte. Budapesti Hirlap nyomdája nyomása.

Előszó

A könyv, melyet a szíves olvasó kezébe adunk, az Első Magyaremberről szól. Szerzői: politikusok, tudósok, szakemberek és költők; Magyarország elismerten legfüggetlenebb szellemű férfiai sorából... Tovább

Tartalom

Herczeg Ferenc: Nagybányai Horthy Miklós 5
Lukinich Imre: Húsz év krónikája 13
Vitéz Ákosfalvi Szilágyi László: A Nagy-Bányai Horthy-család 53
Harsányi Zsolt: A debreceni diák 71
Norwalli Kőnek Emil: A tengerész 77
Scholtz Andor: Ferenc József szárnysegéde 125
Nemes Suhay Imre: A fővezér 141
Komis Gyula: Az államférfi 177
Gróf Zichy Ráfáelné: A kormányzó felesége 209
Gulácsy Irén: Az irodalom és művészet patrónusa 215
Kállay Miklós: A kenderesi gazda 225
Csathó Kálmán: A vadász 237
Harsányi Zsolt: Hogyan él a kormányzó? 249
Hét kis történet 259
Képek I-LXXX
A KÉPEK JEGYZÉKE
Horthy István, későbbi püspök, 1668 december 15-én használt pecsétje ... III.
Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkár aláírása egy 1695-ben kelt okiraton III.
Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkár 1698-ban használt pecsétje . . III.
Horthy István, későbbi püspök levele Teleki Mihályhoz (1668 december 15.) . IV.
Okmány, mely szerint Horthy István, későbbi fejedelmi udvari titkárt 1697-ben balásházi Balásházy László fiává fogadta V.
Horthy László 1798 március 30-án használt pecsétje VI.
Horthy László aláírása és pecsétje (1792 február 12.) VI.
A kormányzó Édesanyja VII.
A kormányzó Édesapja VII.
Nagybányai Horthy Miklós kilencéves korában VII.
Nagybányai Horthy Miklós mint sorhajózászlós VII.
Horthy Miklós bizonyítványa a reformátusok debreceni főiskolájában levő gyakorlóiskola anyakönyvében (1876-77) VIII.
Nagybányai Horthy Miklós kézírása a debreceni Református Kollégium III. gyakorló (elemi) osztályában IX.
Horthy Miklós sorhajóhadnagy a Sankt Georg páncélos cirkáló tiszti étkezőjében sakkozik (1906) X.
Ferenc József kikocsizik a bécsi Burgból, szárnysegéde: Horthy Miklós kíséretében X.
Nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány a Novara parancsnoki hídján XI.
Nagybányai Horthy Miklós sebesülése után, a Novara fedélzetén XII.
1919. Nagybányai Horthy Miklós altengernagy, a szegedi kormány hadügyminisztere, íróasztalánál XIII.
1919 Siófok. Nagybányai Horthy Miklós fővezér szemlét tart a nemzeti hadsereg első alakulatai fölött XIII.
1919 november 16-án Nagybányai Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén bevonul Budapestre XIV.
1919 november 16. A fővezért Bódy Tivadar polgármester üdvözli XV.
1919 november 16. A nemzeti hadsereg zászlóinak megáldása az Országház-téren XV.
1919 november. Szemle a Vérmezőn. A fővezér törzskarával XVI.
1919 karácsony. A fővezér és családja a Mária Terézia-laktanyában XVI.
1920 március 1. A kormányzó a nemzetgyűlés színe előtt leteszi az esküt XVII.
1921 május. Az első nyilvános vitézzéavatás a Szent Margitszigeten XVIII.
1923 június 16. Vitézek avatása a Szent Margit-szigeten XVIII.
1926 november 28. Emlékünnep Ferenc József halálának tizedik évfordulóján, a Nemzeti Múzeumban XIX.
1927 szeptember 18. A Johannita-Rend küldöttsége anyujtja a kormanyzonak a Rend jelvényeit XIX.
1927 augusztus 7. A kormányzó Csernoch János hercegprímás temetésen XX.
1928 A kormányzó a nyíregyházai hősi emlék felavatásán XX1929 június 2. A hősök emlékének leleplezése Budapesten XXI.
1929 június 2. A kormányzó Jókai síremlékének leleplezésén a Kerepesi-temetőben XXII.
1930 május 11. A Külügyi Társaság fennállásának tizedik évfordulója XXII.
1930 Vitéz Nagybányai Horthy Miklóst kormányzóságának tizedik évfordulóján kulaccsal kínálja egy falusi gazda. Müllner János fényképe XXIII.
1930 augusztus 31. A kormányzó a Szent Imre Hét ünnepi körmenetének élén XXIV.
1930 október 26. A Mária Terézia-Rend jubileuma XXV.
1931 május 3. A Tisza István Társaság vacsorája a Szent Gellért-szállóban XXVI.
1932 október 2. Erzsébet királyné emlékművének leleplezése a Petőfi-téren XXVII.
1932 október 9. A kormányzó beszédet mond a magyar olimpikonok tiszteletére rendezett ünnepségen XXVII.
1932 december 5. Díszelőadás Miklós-nap előestjén a Nemzeti Színházban XXVIII.
1936 szeptember 13. A budai Vár visszafoglalásának 250. évfordulója XXIX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a tiszteletére rendezett flottaparádén az olasz királlyal és Mussolinival XXX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a tiszteletére rendezett díszszemlén az olasz királlyal, Badoglio és De Bono tábornagyokkal és Mussolinival XXX.
1936 december. A kormányzói pár látogatása Itáliában. A kormányzó a római Pantheonban, a királysíroknál XXXI.
1936 december. A kormányzói pár Itáliában. Díszelőadás a római Operában, a kormányzó tiszteletére XXXII.
1936 december. A kormányzó Itáliában a flottaparádén az olasz királlyal és Mussolinival XXXIII.
1937 május. Díszszemle az osztrák államfő tiszteletére XXXIII.
1937 május 19. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. A kormányzói pár, az olasz királyi pár és az olasz királykisasszony a budai Vár erkélyén XXXIV.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. Katonai parádé az olasz király tiszteletére XXXV.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Budapesten. Bál a királyi palotában XXXVI.
1937 május. III. Viktor Emánuel látogatása Gödöllőn XXXVII.
A kormányzó a cs. és kir. haditengerészet volt tisztjei körében XXXVIII.
1937 október 17. Badoglio tábornagy Magyarországon XXXIX.
1938 február. A kormányzó Lengyelországban. A kormányzó és a lengyel köztársaság elnöke vadászatra indul XL.
1938 április 3. Horthy Miklós kormányzó várbeli dolgozószobájából rádiószózatot intéz a nemzethez XLI.
1938 május. A kormányzó díszebédje Pacelli bíbornok, pápai legátus és az Eucharisztikus Kongresszus tagjainak tiszteletére a budai Várban XLII.
1938 augusztus 18. Az országgyűlés ünnepi ülése a székesfehérvári vármegyeház udvarán Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján XLIII.
1938 augusztus 21. A kormányzói pár látogatása Németországban. Hitler vezér és kancellár fogadja a kormányzói párt a pályaudvaron XLIV.
1938 augusztus 21. A kormányzói pár látogatása Németországban. Hitler vezér és kancellár virággal köszönti a főméltóságú asszonyt XLV.
1938 augusztus. A kormányzói pár látogatása Németországban. Útban Helgoland felé XLVI.
1938 augusztus 23. A kormányzói pár látogatása Németországban. A kormányzó ünnepélyes fogadtatása Helgoland szigetén XLVII.
1938 november 13. A kormányzó bevonul a visszatért Komáromba XLVIII.
1938 november 13. A kormányzó Komárom főterén hallgatja a Himnuszt XLIX.
1938 november 13. A komáromi Klapka-szobor előtt vitéz Imrédy Béla miniszterelnök köszönti a kormányzót L.
1938 november 20. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós bevonulása Kassára. Ginzery Sándor fényképe LI.
1938 november 20. Magyarország kormányzója kíséretévele bevonul Kassára LII.
1938 november 20. A kormányzó és hitvese a virágszőnyeges kassai utcán LIII.
1939 augusztus 20. A kormányzó a Szent István-napi körmenetben. Járay Rudolf fényképe LIV.
A hetvenéves kormányzó. Veres fényképe LV.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, a szegedi 2. Hunyadi János honvédgyalogezred tulajdonosa. Veres fényképe LVI.
A kormányzói pár és gyermekei LVII.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné. Lohwag Ernesztin miniatűrje LVIII.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné. Székely Aladár fényképe LIX.
Ifjabb Horthy István és ifjabb Horthy Miklós Siófokon 1919-ben LX.
Vitéz Nagybányai Horthy István lovassági tábornok LX.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós családjával Gödöllőn 1920 augusztusában LX.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. Szalonrészlet. Nappali szoba LXI.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. A Hunyadi-terem LXII.
A kormányzói lakosztály a budai Várban. A kormányzóné dolgozószobája LXII.
Gyűjtemény a kormányzónak felajánlott tárgyakból a budai Várban. Vadas Ernő fényképe LXIII.
A gödöllői kastély. A kormányzó dolgozószobája LXIII.
A gödöllői kastély. Részlet a kormányzó dolgozószobájából LXIV.
A gödöllői kastély. Szalonrészlet LXIV.
A kenderesi kastély és a templom LXV.
A kenderesi kastély főkapuja és homlokzata LXVI.
A kenderesi kastély. A kormányzó íróasztala LXVII.
A kenderesi kastély. A kormányzó dolgozószobájának részletei LXVIII.
A kenderesi kastély. A főméltóságú asszony hálószobája LXIX.
A kenderesi kastély. Uzsonna a terraszon LXX.
Kenderes. A kormányzó tenniszezik LXXI.
A kenderesi park tavánál LXXII.
Kenderes. Látogatás a ménesnél LXXIII.
Vadkacsavadászat Gödöllőn LXXIII.
Horthy Miklós és családja Enyingen, a dunántúli huszárezrednél tartott műkotorékversenyen 1919 november 3.-án LXXIV.
Jocker, a kormányzó kutyája LXXIV.
Vadászat Gödöllőn LXXV.
Hubertus-lovaglás 1925 november 29-én LXXV.
Vaddisznóvadászat Gödöllőn 1927 január 16.-án. Kallós Oszkár két fényképe LXXVI.
Vadászat Gödöllőn a kapurtalai maharadzsa tiszteletére LXXVII.
Fogolyvadászat Isaszegen. Dinnyetízórai LXXVII.
Vadászat Gödöllőn gróf Ciano tiszteletére 1936 november 29-én LXXVIII.
Horgászat Kenderesen LXXIX.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós Horthy Miklós

A lapélek és néhány lap nedvességtől kissé foltos. A kötés megtört.

Állapot: Sérült
32.000 Ft
25.600 ,-Ft 20
128 pont kapható
Kosárba