755.316

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913

Előszó

Eredményekben és küzdelmekben egyaránt gazdag évről számolhatunk be. A fejlődő Magyarország legidegesebb sietséggel előretörő kulturális szerve: a sajtó szédületes fejlődésének emlékezetes szaka... Tovább

Tartalom

Az esztendő krónikája 7
Márkus Miksa elnökké való választása 8
Rákosi Jenő ünneplése 9
Az Újság és Pester Lloyd jubileuma 9
Andrássy Dénes gróf hagyománya 10
Az újságírók jogviszonyai és a parlament 10
Napilapok kitiltása 11
A kolportázs szabályozása ... 12
Hallottaink 12
Singer Zsigmond 15
Újságírók emléke 16
Magyar művésznők. Irta: Tábori
Kornél. 89 eredeti rajzzal és fotográfiával 19
Aggházyné Balló Mariska 25. - Bánsághi
Vincéné 26. - Barabás Atala 26. -
Bruck Hermina 27. - Büttner Helén
28. - Csorna Ilona 30. - Dorffinger
Hanna 30. - Elzászné Gondos Emmy
31. - Fehérné Boehm Ritta 32. -
Feszty Arpádné Jókai Róza 34. -
Glatz Oszkárné Wildner Mária 35. -
Hadadi Kovács Berta 35. - Özv.
Hegedűs Lászlóné 35. - Ihrig Sarolta
36. - Klammer Mariska 37. - Komáromi-Kacz Endréné 38. - Kőnek
Ida 38. - Korányi Sarolta 40. -
Özv. K.-né Kotsy Horváth J. 40. -
Özv. L.-né Hilberth Irén 41. - Lehel
Mária 41. - Müller Méla 44. - Nagy
Sándorné 45. - Némethyné Udvardy
Flóra 46. Dr. Oláhné Fodor, Róza 46.
Oppel Magda 48. - Paczkáné Wagner
Kornélia 49. - Radoné Hirsch Nelly
49. - Rainerné Istvánffy Gabriella 50.
Rákosi Gyuláné Geönczy Ilona 50. -
Sándor Antalné Kalivoda Kata 51. -
Schulhoff Aranka 51. - Schutz Ila 52.
Schwarz Elza 54. - Solymos Beatrice
55. - Soós Elemérné báró Korányi
Anna 56. - Báró Splényi Erneszte 57.
Szablya-Frischaufné Lohwag Ernesztin
57. - Székács Irén 58. - Szemete
Irén 58. - Szendéné Dárday Olga 58.
Szilágyi Margit 60. - Turánné-Hacker
Mária 60. - Török Olga 62. - Undi
Mariska 63. - Vadász Ilus 66. -
Vámossyné Eleöd Karola 67. - Vasadi
Kalicza Erzsébet 67. - Vaskovits Erzsi
68. - Walleszné Gyenes Gitta 70.
Egy újságíró emlékei. (1879-1897)
Irta Barna Izidor 75
Novellák és rajzok.
Bársony István: Júdás 125
Barta Lajos: Este az állomáson 131
Bede Jób: Hálaebéd 139
Biró Lajos: Férjhezadás 145
Farkas Antal: Gyarmati Péter esze 151
Goda Géza: A lecke 155
Harsányi Zsolt: A kecske 159
Ifj. Jeszenszky Sándor: Még szentimetálisabban 163
Karinthy Frigyes: Ripp van Winkler
intervjuiból 167
Lakatos László: Ebéden (1843) ... 172
Lázár István: A vén tolvaj 175
Lázár Miklós: Egy regény utolsó
fejezete 183
Madarász Emil: Útközben 185
Milotay István: Holdas este 189
Móricz Zsigmond: A kokas 195
Pékár Gyula: Hajótörés 201
Sipulusz: Repkény Tibor mesél 207
Szini Gyula: Farkas és Bárány 212
Szomaházy István: A táltosok 217
Kultura és Irodalom.
Rákosi Jenő: Az idegen elem beáradása 225
Gerő Ödön: Sajtótudomány 234
Dr. Bethlen Oszkár: Kusza följegyzések 236
Alexander Bernát: Az ifjúsági könyvekről 239
Farkas Emőd: Emlékezés Reviczky
Gyulára 248
Kun Andor: A politika és a hirlapirás... 253
Sebők Zsigmond: Ábrányi Kornél 258
Seress László: A publicista Kossuth 262
Várnai Dániel: Az ujságiró a parlamentben 265
A kiküldött tudósító jelentései.
Lovászi Károly tréfái. Biró Mihály,
Hermán Lipót, Pólya Tibor, Vértes
Marcel és Zórád Géza 26 eredeti
rajzával 269
Cikkek és vázlatok.
Adorján Andor: Drinápolyi emlék 305
Antal Gézáné: Este a furgonon ... 309
Bresztovszky Ernő : Miért ? Minek ? 313
Cholnoky Viktor: A vampir ... ... 317
Dr. Kunfi Zsigmond: Utközben ... 322
Molnár Ferenc: A budapesti nyaralók kis kézi lexikonja... ... 325
Simon Vilmos: Harctéri élményeimből ... ... ... 330
Közgazdaság .. 337
Szanatóriumok. Fürdők. Gyógyvizek ... 359
Ipar és Kereskedelem 373
Oktatás 391
Utazás. Szórakozások és szállók 397
Hirdetések 409-440
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913

Az előlap hiányzik. Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
9.000 Ft
4.500 ,-Ft 50
41 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913 Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1913

A borító enyhén sérült és kopottas. A kötés belülről megerősített.

Állapot:
9.000 Ft
6.300 ,-Ft 30
57 pont kapható
Kosárba