Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hatszáz magyar nemzeti dal

Szavalmányok és dalok gyüjteménye

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A "Hatszáz magyar nemzeti dal" negyedik, javított s bővített kiadását teszem e könyvben a hazai közönség olvasó-asztalára. A három első kiadás oly keresett volt, hogy aránylag példátlanul rövid idő... Tovább

Előszó

A "Hatszáz magyar nemzeti dal" negyedik, javított s bővített kiadását teszem e könyvben a hazai közönség olvasó-asztalára. A három első kiadás oly keresett volt, hogy aránylag példátlanul rövid idő alatt kelt el, mire - sajátos viszonyaink között - kétségen kivül befolyással volt az olcsó ár s a páratlanul gazdag tartalom. A jelen kiadás annyiban "javított," hogy még czélszerűbben van beosztva, s nemcsak legjobb tartalomjegyzékkel ellátva, hanem a százakra menő népdalok magában a szövegben is betürendben csoportosíttattak. A "javított" kifejezést úgy értem, hogy költészetünk legújabb gyöngyeit is felvettem ezen kiadásba, nemkülönben a legújabb népszinmüvekben előforduló dalokat, s a legújabb operettekben s operákban előforduló népszerűvé lett dallamok szövegeit is. Tartalmasabb, változatosabb, több költőt jól képviselő, népdalokban gazdagabb mű mint ez, a külföldi könyvpiaczokon sem található. - Szeretem hinni, hogy szolgálatot tettem ezen kiadás rendezésével is azoknak, kik a magyar költészet, a népdalirodalom iránt érdeklődéssel s fogékonysággal birnak, de egész könyvtárakat nem vásárolhatnak össze.
Megjegyzem, hogy a kötetben közölt költemények kiadási jogát részint az ez idő szerinti kiadó-tulajdonosoktól, részint maguktól a szerzőktől megszereztem. A gyüjtemény tehát a szerzői jogról szóló 1884. XVI. törvényczikk értelmében megszerzett kiadási jog alapján van összeállítva.
Ajánlom a müvet a hazai közönség szíves figyelmébe. Vissza

Tartalom

A hazáról
Vörösmarty: Szózat7
Kölcsey: Hymnus9
Tárkányi: Boldogasszony anyánk12
Petőfi: Honfidal14
Vörösmarty: Hymnus15
Berzsenyi: A magyarokhoz16
Vörösmarty: Az elhagyott anya18
Petőfi: A hazáról20
Petőfi: A magyarok Istene22
Rákóczi Ferencz búcsúdala23
Kölcsey: Zrínyi dala24
Tolnai L.: Péter király gyónása26
Komócsy: Szentelt hantok28
Vörösmarty: Honszeretet29
Petőfi: A ledőlt szobor31
A magyar fohásza34
Petőfi: A magyar nemzet34
Petőfi: Nemzeti dal36
Erdély: Könyörgés38
A nemzeti zászló39
Bajza: Ébresztő40
Báró Eötvös: Búcsú41
Czuczor: Riadó43
Petőfi: Hazámban44
István királyhoz46
Tompa: Ikarus47
Garay: Magyar hölgy49
Bajza: Sóhajtás51
Bajza: Apotheosis52
Komócsy: Kandalló mellett55
Vörösmarty: Az élő szobor57
Kölcsey: Rákos nymphájához59
Petőfi: Márczius 15. 184861
Szász K.: Hazámhoz63
Bajza: Isten hozzád65
báró Balassa B.: Búcsúének66
Garay: A néptörténetéből67
Erdélyi: Intés68
Tompa: A gólyához69
Kunoss: Fohász71
Kunoss: Vándordal71
Garay: A zarándok72
Vörösmarty: A hontalan73
Zengjen a dal75
Ábrányi Emil: Vágy76
Legyen úgy77
Bajza: A hit79
A történetből s az életből
Garay: A Magyarok Mózese81
Arany: Mátyás anyja84
Petőfi: Hunyadi László86
Arany: Zács Klára89
Garay: Mátyás király Gömörben92
Virág: Az örömhez94
Lévay: Mikes95
Garay: Kont96
Czuczor: A legszebb ének100
Győry Vilmos: Húsvét reggelén103
Vörösmarty: Az úri hölgyhöz104
Bajza: A bajnok nője107
Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet108
Arany: A walesi bárdok111
Barcsai (Székely ballada)115
Tolnai L.: A szép Rádiné117
Tompa: Az özvegy és fiai118
Arany: Bor vitéz122
Petőfi: A székelyek124
Vörösmarty: Szép Ilonka125
Dayka: Titkos bú130
Bátori Boldizsár. (Székely népballada)130
Tóth K.: Levéltöredék132
Arany: Családi kör134
Petőfi: Az ítélet138
Dömötör P.: Az a költői139
Vörösmarty: A magyar költő140
Kölcsey: Vanitatum vanitas141
Petőfi: Véres napokról álmodom143
Arany: Tetemre hívás144
Kisfaludy K.: Mohács147
Losonczy László: A vén czimbalmos150
Vörösmarty: A vén czigány151
Ányos Pál: Sóhajtás153
Berzsenyi: Fohászkodás154
Petőfi: Szülőföldemen155
Lévay: Vén hegedűs156
Szász K.: Krisztus Pilátus előtt158
Petőfi: Dalaim160
Kerényi Frigyes: Diego Leon161
Tompa: Levél egy kibujdosott barátom után162
Csengeri J.: Katona József emlékezete165
Gyulai Pál: Erdély168
Petőfi: A téli esték171
Gyulai: Hadnagy uram174
Sárosy Gyula: Születésem napján174
Komócsy J.: Egyszerű kék habos ruhája177
Szomory Károly: Carmen lugubre179
Győri V.: A második asszony180
Tompa: Árverésen182
Petőfi: A csárda romjai183
Sárosy: A huszár186
Arany: A világ189
Petőfi: Falu végén kurta kocsma190
Vörösmarty: A merengőhöz191
Jakab Ödön: Mivel gyászolják meg az embert193
báró Eötvös J.: Végrendelet193
Berzsenyi: Az én osztályrészem194
Petőfi: Az őrült195
Arany: Ágnes asszony198
Vajda János: Emlékkönyvbe202
Tompa: Falusi órák203
Vörösmarty: Kis gyermek halálára205
Czuczor: A falusi kis leány Pesten206
Tompa: Előhang a virágregékhez208
Dalmady: Fecske a szobában211
Csokonai: A reményhez212
Kiss József: Simon Judit214
Vida József: Egy anya fájdalma217
Petőfi: A puszta télen219
Gróf Gvadányi József: A falusi nótáriusból221
Arany: Szőke Panni223
Petőfi: A Tisza224
Arany: A pusztai tűz227
Gyulai Pál: A bujdosó229
Petőfi: Ha férfi vagy, légy férfi231
Szomory K.: Őszkor232
Tompa: Alföldi képek233
Jakab Ödön: Hol a költő237
Szász K.: Magyar zene238
Kuliffay Ede: Esti csillag240
Pap Endre: Egy fiatal leánynak241
Ferenczy Teréz: Jutok-e eszedbe242
Petőfi: A Dunán243
Tompa: A madár fiaihoz243
Magyaródi: A nő teremtetése245
Váradi Antal: Corona Christi247
Tompa: A jávorfáról249
Szabó Endre: Be is jó255
Kiss József: Ágota kisasszony257
Szerelmiek, dalok
A bakkancsos akkor csinos261
Szentirmay Elemér: A bíróval nem volt261
Dalmady Győző: A boldog királyné262
A "Csap-utczán" végig263
A dió, mogyoró törve jó263
Adol-e rózsám, adol-e?264
Petőfi: A faluban utcza hosszat264
A hévvizi piaczon265
Kisfaludi Sándor: A Himfy dalokból265
A hodosi bíró lánya266
A kinek nincs szeretője266
A kisasszony267
A kis lány még csak azt mondja268
Vörösmarty: A kis leány baja268
Bajza: A lányka gyötrelme269
Berecz Károly: Alig volt tizenhat éves270
Petőfi: Alku271
Szemere Miklós: A lovag szerelme271
Vörösmarty: A megcsalt leány272
A merre én járok 273
Tóth Kálmán: A nagyvilág lánya273
A nyáron, a nyáron275
A panyiti halastóba275
Aranyos pillangó az ágon276
Szentirmay E.: A rózsának tövise van276
Arra alá Baranyában277
A szegedi bíró lánya277
A szegedi kanális278
Kisfaludy K.: A szem hatalma278
Petőfi: A szerelem, a szerelem279
A szeretőm szemöldöke279
A szép asszony messze lát280
Kazincsy: A tavaszhoz280
A Vargáék kertje alatt281
Petőfi: A virágnak megtiltani nem lehet282
Az adós, az adós283
Az alföldön halász legény283
Az ég alatt, a föld színén284
Az éjszaka nem aludtam egy órát285
Az én csizmám csikorgós285
Balogh Zoltán: Az én költészetem280
Az én rózsám jaj be csinos286
Az én szemem olyan kerek286
Azért hogy egy kicsit ragyás287
Azért mert én székely vagyok288
Az ikrényi csárda ki van festve288
Azt mondják, nem adnak289
Vörösmarty: Ábránd289
Álom, álom, édes álom290
Árad a víz elviszi a pallót291
Árok, árok291
Árokháton három bokor292
Petőfi: Árvalányhaj a süvegem bokrétája292
Árvalányhaj297
Ázom, ázom, azt gondolom293
Barna Jóska292
Bánatosan zeng a madár 294
Bánom, hogy utánad jártam294
Bárcsak engem valaki295
Bárcsak az éjszaka295
Becsaliba vannak híres lányok295
Petőfi: Befordultam a konyhára296
Befútta az utat a hó297
Be sok bort itam az este298
Be sok falut, be sok pusztát299
Beszegődtem Tarnóczára299
Endrődi S.: Beszélek távol ország301
Be szépen szól a klarinét301
Be szomorú ez az élet én nekem302
Betyár vagyok, Csillag Bandi302
Be van az én szűröm ujja kötve303
Békét tettem303
Bogár Imre hová olyan szaporán304
Bujdosik a kedves rózsám304
Kölcsey: Bú kél velem305
Búra, búra, búbánatra születtem306
Búsan, búsan szól a harang307
Bús az idő307
Szentirmay Elemér: Buza, buza308
Buza földön, dűlő útonm309
Buza közé309
Buzát vittem a malomba309
Csak azért szeretem310
Szentirmay E.: Csak egy szép lány van a világon310
Csak titokban akartalak311
Csárdás kis kalapot veszek311
Cserebogár, sárga cserebogár312
Csicseri borsó312
Csillag elég ragyog az égen313
Csillagos az ég313
Csingilingi313
Csipkés a szöllő levele314
Tompa: Cziprus314
Szentirmay E.: Csongorádi kis barna316
Deres a fű316
Dula nótája317
Komócsy József: Egy csillagot nézek318
Egyszer esik esztendőben318
Tóth K.: Egy szivarárus leánykához319
Ej, haj, ne szomorkodj320
Elátkozom ezt a czudar világot321
Elmennék én katonának322
Elmennék én322
Elmennék én tehozzátok323
Elmentem én a szőlőbe323
Elvennélek324
Engem hívnak Fábián Pistának324
Ennek a kis lánynak325
Nyilas Samu: Enyém a dal325
Erdő, erdő sűrű erdő árnyában326
Erdő, erdő327
Eresz alatt fészkel a fecske327
Ereszkedik le a felhő327
Esik eső a haraszton328
Esik eső szép csendesen328
Estve jött a parancsolat329
Este későn ne járj hozzám330
Esteledik, alkonyodik330
Este van már, besötétül a puszta331
Este van már331
Szentirmay E.: Esti szellő332
Ez a kapu tárva áll332
Ez a kazal333
Ez a kis lány azt hiszi333
Ez a kis lány333
Ez a kis lány selyemágyát334
Ez a kis lány úgy éli világát334
Ez a legény335
Ez a szemem, ez az egyik335
Ez a világ a milyen nagy336
Ez a világ forog velem336
Ez az én szeretőm337
Ez az utcza végig sáros337
Papp Kálmán: Ezek a virágok338
Ezt a kerek erdőt járom én338
Édesanyám is volt nékem339
Édes anyám meghalok340
Édes anyám lánya voltam340
Édes anyám rózsafája341
Ég a kunyhó, ropog a nád341
Szentirmay Elemér: Égő vörös342
Éhes ez a legény342
Életedben mindig343
Én vagyok a falu rossza egyedül343
Én vagyok a kunsági fi344
Én vagyok a petri gulyás344
Fakó lovam fel van kantározva345
Falu végén egy kis ház345
Fáj a szívem346
Gyulai Pál: Fáradt vagyok346
Fecském, fecském, édes fecském347
Lévay: Fehér galamb348
Fehér kis ház, kerek ablak rajta348
Fekete szem éjszakája349
Fekete városban fehér torony349
Lévay: Felejteni349
Tóth Endre: Feleljen rá350
Feleség, feleség351
Felszántottam351
Fölszállott a páva352
Fösvény az én uram szörnyen352
Fúj, süvölt a Mátra szele353
Furcsa egy dolog354
Szász K.: Fülemile dal354
Fülemile dal355
Fütyül a szél355
Galambom hallja-e356
Gyászba borul az egész Balaton357
Szentirmay Elemér: Gyászba borult357
Gyere be rózsám358
Ha bemegyek358
Ha benyulok359
Jakab Ödön: Ha én király volnék359
Hajnalban, hajnalelőtt359
Halnalodik, harmatozik360
Ha látom a fergeteg360
Hallod-e te kis hamis361
Hallod kis lány, hallod-e361
Hallod-e te kőrösi lány361
Ha meghalok363
Ha meguntad rózsám363
Pósa Lajos: Ha nagyon feszítjük363
Haragusznak rám a lányok364
Ha szavaid megfontolom364
Ha te elmégy, én is el365
Hármat rikkantott már365
Hármat tojt már a fürjecske365
Három bokor366
Három fehér kendőt veszek366
Három levele vagyon az epernek367
Hej de szörnyű367
Hej gazduram367
Hej gazduram adja ki a bérem368
Hej, haj! magyar ember368
Hej iharfa, juharfa369
Helyre tyu, tyu, tyu369
Hervad a rózsa370
Szentirmay Elemér: Hét utcza van370
Híres város az Alföldön Kecskemét371
Hogyha egyszer371
Szentirmay Elemér: Hogyha kedves372
Hogfyha körül ölelem372
Tóth K.: Hogyha titkolt373
Hol jár kend itt373
Hortobágyi pusztán374
Hull a levél a virágról375
Hullámzó Balaton közepén376
Huszár vagyok, lelkem babám376
Huszonkettő378
Húzzad csak, húzzad csak378
Vörösmarty: Idához379
Ilyen, olyan kis legényke379
Isten tudja mitől lehet380
Itthon van-e a kanász380
Jaj be búsan harangoznak380
Jaj be fényes csillag381
Jaj be szennyes382
Jaj de nehéz egy vánkoson feküdni383
Jaj de szennyes383
Czuczor: Jár a leány383
Jegenyefa tetejében384
Jer ölembe tubiczám385
Vachot S.: Jó anyának385
Kakas a szemeten386
Kalapom szememre vágom387
Kaszás csillag jár az égen388
Káka tövin költ a rucza288
Kályha vállán a czicza389
Bartók Lajos: Kárpáti emlék389
Kender tiló390
Kerek az én kalapom390
Kerek ez a zsemlye391
Kertem alatt a Berettyó391
Kertem alatt392
Kölcsey: Kertemre szelíden392
Keskeny utcza, muzsikaszó393
Kék pántlika az istrimpflim kötője394
Kék virággal virágzik a temető394
Képeddel alszom el395
Kétkerekű kordán járok395
Kétszer nyílik az akáczfa virága396
Flóra: Ki bántott?397
Kicsiny vagyok én398
Kidűlt a fa mandulástól398
Kifeküdt a kis leány399
Kihasadt a hajnal399
Kikeletre virul a rózsa levele399
Kilenczet ütött az óra400
Kinyílott a napraforgó400
Kiöntött a Duna vize messzire401
Kísérj ki rózsám síromig401
Kis furulyám402
Czuczor: Kis gyöngypatak403
Kis kertembe404
Kis kertemben404
Kis Komárom, nagy Komárom405
Kis kutya, nagy kutya405
Kis parcsirta ül a hanton406
Kis szekeres, nagy szekeres406
Kiszáradt a diófa406
Ki tanyája ez a nyárfás407
Kitették a holt testet az udvarra407
Ki van a két szemem sírva407
Ki volt itt?408
Kondorosi csárda mellett408
Kopogós a csizmám409
Korcsmárosné bort ide409
Kossuth Lajos azt izente411
Körül csillagos az ég411
Lágy a kenyér pirítani412
Látod rózsám azt a hegyet412
Erdélyi: Leány vendége412
Leégett a csiribiri csárda413
Lekaszálták már a rétet413
Lehullott a rezgő nyárfa415
Tóth K.: Lemondani415
Loptam lovat, lopok is416
Lyukas az istállóm teteje416
Madár az ágon417
Magasan repül a daru417
Magasan repül a gólya418
Mariskám, Mariskám419
Marosszéki piros kláris420
Maros vize folyik csendesen420
Mars-adjusztirungban állok421
Már ezután én nem bánom421
Már én többé kocsislegény421
Már minálunk így köszönnek422
Megálljon kend, hó423
Megérem még azt az időt423
Megkövetem a téns nemes424
Meg ne mondja komámasszony425
Megöltek egy legényt426
Megverek valakit427
Megy a gőzös428
Petőfi: Megy a juhász szamáron428
Megy a kocsi, megy a szekér429
Még azt mondja a retek430
Még egy "Istenáldjon"-t se mondott430
Balogh Zoltán: Még nem régen431
Mély a Rima431
Mély a Tiszának a széle431
Mért nincs minden lánynak432
Torkos L.: Mi a szerelem?434
Császár F.: Midőn utószor434
Mikor én kis gyermek voltam434
Mikor én még legény voltam435
Mikor nekem muzsikálnak435
Mindenféle szeretőm volt436
Tóth K.: Minek is van a szív, s a szívben szerelem?437
Vargha Gyula: Mint egy gyermek438
Mi piroslik ott439
Mire ragyog a sok csillag439
Nagy az én rózsám ereje439
Nagy árnyéka van440
Nagypénteken mossa holló a fiát440
Naptól virít441
Ne az legyek441
Ne csalj meg442
Nehéz, nehéz az én szívem442
Ne húzd, ne húzd azt a vigat442
Nekem olyan asszony kell443
Nem adok én443
Nem anyától lettél444
Nem azért jöttem én ide444
Nem átkozlak, nem szokásom444
Nem engedik azt az egek445
Ne menj rózsám a tarlóra446
Nem ettem még ma egyebet446
Nem hallottam soha446
Nem igaz, hogy a lány hűtelen447
Nem loptam én életembe447
Nem megyek én kanászhoz447
Nem mind arany, nem mind ezüst448
Nem nézek én448
Nem tudom én449
Nem ültetünk több virágot449
Nem ütik a jogászt agyon450
Nem vagyok én oka semminek450
Nem vagyok én szerelmes451
Nem ver meg engem az Isten451
Nem vétettem soha452
Nem volt párja a faluban453
Nézlek, nézlek453
Nézz ki rózsám ablakodból454
Nézz rózsám a szemembe454
Nincsen annyi tengercsillag455
Nincsen feleségem455
Nincsen kedvem456
Nincs édesebb a hevesi dinnyénél456
Nincs oly legén y a faluban456
Nyitva van a barna kis lány kapuja457
Olyan ember Török bíró457
Önkénytelen az ember457
Őseimnek háza458
Ősszel száll a gólyamadár459
Lisznyai K.: Palócz dalok459
Pántlikás kalapom460
Harmath Lujza: Peti Czigány460
Piros a te kendőd461
Piros kukoricaszár461
Piros, piros462
Piros rózsa, fehér rózsa462
Pusztán születtem462
Gyulai Pál: Rajtam ne csodálkozzatok463
Repülj fecském ablakára464
Re-rektor uram464
Részeg vagyok rózsám465
Ritka buza, ritka árpa465
Rózsabokor a domboldalon465
Rózsabokorban jöttem a világra466
Sajó kutyám466
Tóth K.: Sápadt asszony467
Sárga csikóm, sárga lovam468
Sárga dinnye, levelestől, indástól469
Sárga rigó most hullatja a tollát470
Sárga ugorkának zöld a levele470
Sárga virág471
Sebes felhő megy471
Szentirmay Elemér: Selymes Panna471
Sem eső nem esik472
Sikolt rikolt472
Simonyiban van egy malom473
Sír a madár473
Sírjon ríjjon a hegedű474
Sokszor nézek fel az égre474
Söprik a pápai utczát475
Stíriában oly'k faluban475
Szabad a madárnak476
Szabad péntek, szabad szombat476
Száraz ágon bús gerlicze turbékol477
Szebb a virág477
Szegény legény vagyok én 478
Szegény öreg koldus478
Vajda János: Szerelem átka479
Lisznyai K.: Szerelmes levél483
Jakab Ödön: Szeretlek én484
Szeretlek én egyetlenegy virágom 484
Petőfi: Szeretlek kedvesem485
Carmen Sylva: Szeretnék lenni486
Szeretnék szántani487
Szeretném itt hagyni488
Szeretni, szeretni488
Széles árkon489
Széna, széna, száéna terem489
Szép a hajnal490
Szirmay E.: Szolgabíró, járásbíró, csendbiztos490
Szomorú fűz ága490
Szomorú fűz hervadt lombja491
Szomorú fűz hullatja levelét492
Szőke kis lány megy a kútra 492
Szőke vize a zavaros Tiszának492
Iduna: Tanítsatok493
Tarka kendőd494
Tavasz lesz már, el fog a hó menni495
Tegnap csütörtökön este495
Tele van a rózsabokor virággal495
Temetésre496
Te vagy, te vagy barna kis lány496
Tompa: Télen, nyárom497
Tila, tila, tila, tilalóba498
Tóth K.: Ti nagyon tanultok498
Tisza parti kis lány490
tisza partján van egy hajó500
Tisza vize széles nagyon501
Tizenhat esztendős én még nem voltam501
Tó közepén, bokor, sás501
Tripla szegfű502
Túl a Tiszán Devecserbe502
Túlsó soron van a mi házunk502
Ugyan édes komámasszony503
Ugyan rózsám503
Új korában szakadjon el504
Uram, uram, bíró uram 504
Utcza, czucza505
Vagy enyémmé teszlek505
Valamit súgok magának505
Van már kis szék506
Vágtat a ló, elszakadt a kantárja506
Dalwady Győző: Változatok egy dalra507
Várok, várok, addig várok507
Végig mentem az ormódi temetőn508
Végig mentem egy embernek az udvarán508
Vékony deszka kerítés508
Vékony héja van a piros almának509
Víg vagyok én509
Világos kék510
Vörösmarty: Virág és pillangó510
Kölcsey: Volnék csak kis madár511
Hiador: Volnék gazdag512
Voltam én már deák is512
Volt nekem egy daruszőrű paripám513
Volt szeretőm, de már nincsen513
Volt szeretőm514
Vörös bársony süvegem514
Zavaros a Maros, kiáradt515
Zavaros a Tisza515
Zavaros a Tisza vize, nem tiszta516
Bajza: Zeng a lant517
Zsidó, zsidó, Mózsi zsidó517
Zsindelyezik a kaszárnya tetejét517
Zúg a szellő518
Tréfa és való
Garay János: Az obsitos519
Petőfi: Magyar nemes527
Fáy András: Az asszonygyűlölő528
Prém József: Jeur fixe530
Kiss József: A czigányvajda elégiája531
Miért mondjátok533
Petőfi: Ebéd után534
Vörösmarty: Gábor diák536
Vida József: Költő születik537
Vörösmarty: Petike538
Petőfi: Pató Pál úr540
Tóth K.: Állatirodalom541
Vörösmarty: Hűség544
Erdélyi: Kassai hajdu547
Kisfaludy K.: A bánkódó férj549
Szász Béla: Verseim olvasása után550
Petőfi: Ezrivel terem a fán a meggy551
Megholt feleségem553
Prém József: Utolsó üdvözlet554
A megcsalatott férj554
Nincsen nálunk556
A házasság556
Kisfaludy K.: Az én babám558
Szabó Endre: Dal a falusi libáról558
Bordalok
Vörösmarty: Fóti dal561
Petőfi: Részegség a hazáért566
Kölcsey: Igyunk derűre567
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz568
Ejnye mi az istennyila 571
Bajza: Bordal573
Nemzeti bordal576
Igyunk barátim576
Üresen áll már a kancsó577
Czifra beszéd hegedűszó578
Hol az a tele kancsó bor?579
Vörösmarty: Rossz bor580
Petőfi: Az én torkom álló malom581
Petőfi: De már nem tudom mit csináljak?581
Az alispán kalapomhoz rózsát tett582
Hajtogassuk a kancsókat583
Kiért ürítsem a pohárt?584
Ez a pohár bújdosik584
Igyunk! az ember egyszer él585
Jó a bor, jó a bor585
Mindennap, mindennap jó borral586
Bor, bor, bor587
Volt két karajczárom, elástam587
Haragszik a gazda588
Függelék
Indulók és idegen dalok
Rákóczi induló589
Kossuth induló590
Klapka induló590
Budai induló591
Komáromi induló592
Dalárok indulója593
Marsellaise594
Napoleon indulója595
A Rajna őre596
Lengyel hymnus597
Jescze polska ne zginula598
Vanker doodle599
Thomson-Ábrányi: Rule Britania599
Szent az érzet601
Nyugszik minden csendesen601
Lützow vadászdala602
Operák és operettek
Hunyadi László: Meghalt a cselszövő604
Czilley és Hunyadiak. Keserű pohár605
Ilka. Édes hazám607
Névtelen hősök. Ilka dala608
Nabukodonozor. A főpap imája608
Lucia. Te ki szellem609
Ezred leánya. szaporán, szaporán609
Ernani. Banditák dala610
Linda. Arthur dala611
Bűvös vadász. Bordal612
Sevillai borbély. Figaro dala612
Rigoletto. Az asszony ingatag614
Faust. Helyettem kis virág615
Bolygó Hollandi. Ballada a hollandiról615
Rokka dal617
Mignon. Mignon dala618
A tükördal619
Carmen. Pajkos madár a szív szerelme619
Carmen dala620
Piccolino. Sorrentói dal621
Pál és Virginia. Madárka elszáll622
Meala dala623
Jean dé Nivelle. A mandragora624
Titilla hadnagy. A csuklyás barát625
Oprheus. Istennők dala627
Dunanán. Gondola dal628
Szép Galathea. Mi görögök629
Pajkos diákok. Az uzsorás631
Kék szakál. Boulotte dala632
Szép Helena. Páris dala633
Gerolsteini nagyherczegnő. A kard634
Párisi élet. Séta dal636
Angot. Angot anyó637
Clairette dala638
Kis menyecske. A csalogány639
Kis doktor. Piccolo dala640
Koziki. Namitu dala641
Koziki dala642
Kapitány kisasszony. Fanchette dlaa643
Kisasszony feleségem. A rozsok között644
Kolduló dal645
Maglon646
A kornevilli harangok. Henry keringője647
Tekints ide, tekints oda649
Kis herczeg. Apródok dala650
Boccaccio. Románcz650
Üdvöske. A pulyka-bírka kettős651
A francziák Milánóban. Stella652
Atala. Saktász653
Atala654
Mira csónakdala654
Atala655
Mefistofeles. Mefisto655
Kar656
Borgia Lukréczia. Bordal658
A säckingeni trombitás. Margit dalaiból659
Hiddigajgaj kandur dalaiból660
Ifjú Werner dalaiból661
A király mondta. Flarambel és La Bluette dala661
Moncontour marquis dala662
Javotte dala663
Philomela dala664
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem