A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Így élt Petőfi III. (töredék)

Tartalom

A csavargó
Komlóssy Arthur: Egy jó barát jellemrajza Petőfiről7
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz10
Kerkápoly László: Petőfi Eperjesen10
G. E.: Vidéki Hírek12
Komlóssy Arthur: Egy jó barát jellemrajza Petőfiről12
Tompa Mihály: Levél Szemere Miklóshoz15
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország15
P. Nagy László: Petőfi egy köszönő válasza16
Névtelen: Szerkesztői mondanivalók17
Kadlecsik Richárd: Az eperjesi nyelvművelő társulat múltjából17
Ferenczi Zoltán: Hudák Ede Ágost levele Ferenczi Zoltánhoz19
Dr. Máriássy Béla: Tompa Mihály Eperjesen19
Haviár Dani: Az erdei lakról20
Vadnay Károly: Az Eperjes melletti Erdei lakhoz21
Irányi István: Mégegyszer az Erdei lak Eperjes mellett23
Orczy Gyula: Néhány sor Petőfi életéből27
Sztehló János: Petőfi kritikája28
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"29
Dr. Horváth Ödön: Petőfi Eperjesen30
Dr. Horváth Ödön: A cemétei "Petőfi-fa"31
Soltész Ferenc: Napló31
Tompa Mihály: Levél Böszörményi Károlyhoz32
Szemere Miklós: Levél Erdélyi Jánoshoz32
Dr. Ferenczy József: Tompa Mihály levelei Szemere Miklóshoz c. sorozatból33
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország34
Scholtz Frigyes: A Tátra alatt35
Pákh Károly: Petőfi Iglón 1845-ben35
Névtelen: Petőfi barátjának halála42
Garay János: Levél Alajos öccséhez42
K. A.: Emléktáblát Petőfinek Iglón43
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország44
Névtelen: Apróságok Petőfi életéből44
Péchy Imre: Petőfi Dunavecsén44
Gróf - y: -45
F. J.: Petőfi Rimaszombatban45
Berecz Károly:: A régi fiatal Magyarország46
Farkas Béla: Egy lap Petőfi élettörténetéből47
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország48
Péchy Imre: Petőfi és a kritikusok48
Berecz Károly: Steller Antal levele Bereczhez49
Kálniczky Gyula: Petőfi Varróleánya55
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország59
Berecz Károly: Petőfi a Felföldön60
Frankenburg Adolf: Emlékiratok61
Summálás62
Petőfi a kortársak között62
Találkozás a közönséggel62
Barátok és ellenségek63
Versengő redaktorok65
Szemere Miklós66
Hatvany Lajos: Utószó75
A bejei Timon75
Zivatar mennykőcsapás nélkül76
Nyesi nyeseget78
Szerelemvágy
Peti Józsefné, Váli Mária: Petőfi első látogatása85
Egressy Ákos: Visszaemlékezések88
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"88
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz89
Vahot Imre: Nyílt levél Sándor Bátyámhoz90
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból90
id. Szinnyei József: Bankos Károly, Petőfi barátja94
Bankos Károly: Tudósítás96
Egressy Ákos: Visszaemlékezések96
Vahot Imre: Emlékiratai99
Jókai Mór: Életemből99
Dr. Sass István: Petőfi mint obsitos101
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról101
Dr. Sass István: Petőfi mint obsitos102
Pesthy Gyula: -102
Kéry Gyula: Friss nyomon103
Kéry Gyula: A Petőfi Ház108
Pesthy Gyula: Borjád 1845. szept.-okt.108
Kéry Gyula: Sass Erzsi levele Kéry Gyulához109
Sass Károly: -110
Dr. Sass István: Látogatás öreg Petőfiéknél Vácon111
Nagy Nep. János: A "Ki tud róla" című rovatból111
Dr. Sass István: Látogatás az öreg Petőfiéknél Vácon112
Garay János: Levél Alajos öccséhez113
Kéry Gyula: Friss nyomon114
Vahot Imre: Emlékiratai116
Jókai Mór: Petőfi ellenségei116
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország117
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz117
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"120
Abafi Lajos: Sárossy Gyula120
Péchy Imre: Petőfi Dunavecsén121
Baróti Lajos: Petőfi anekdoták121
Egerváry P. Ödön: Petőfi 1845-ben122
Ferenczy József: Tompa életéhez125
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritkai kiadásáról126
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete127
Jókai Mór: Életemből127
Versényi György: Petőfi katona barátja128
Kuppis Gusztáv: -128
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország129
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi életéből129
Baróti Lajos: A költő barátja131
Baróti Lajos: A költő barátja131
Szinnyei József: Magyar költők életrajza131
Arany János: Levél Tompa Mihályhoz132
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz132
Szemere Miklós: Levél Tompa Mihályhoz132
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai133
Jókai Mór: Életemből134
Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk134
Havas Adolf: -135
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország135
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról136
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza136
Csernátoni Gyula: Kertbeny följegyzései Petőfiről137
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai138
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek139
Kardos István: -140
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai141
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete142
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai143
Vahot Imre: Emlékiratai145
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza145
Tettey Nándor: Petőfi összes költeményeinek kiadása146
Summálás147
Munkák és napok147
Versek II.147
A szalkszentmártoni Timon152
A szerelem gyöngyei156
Petőfi a kortársak közt156
A költő szerelmei158
A letört versenytárs166
Egy szinpadi siker 1845-ben169
"Az én kedves kis Móric bátyám"172
Változó színtér176
Szalkszentmárton 1948-ban179
Utószavak180
A Tízek sztrájkja
Görgey István: Görgey Arthur ifjúkoráról184
Koronczy Imre: Petőfi életéhez184
Vahot Imre: Emlékiratai185
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek186
Baróti Lajos: A költő barátja186
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai187
Beck Károly: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra189
Csernátoni Gyula: Kertbeny följegyzései Petőfiről195
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza196
Jókai Mór: Az én kortársaim196
Vahot Imre: Emlékiratai198
Frankenburg Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra199
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"199
Ferenczy József: Tompa életéhez200
Kéry Gyula: Friss nyomon201
Névtelen: -201
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről201
Kéry Gyula: Friss nyomon203
Váradi Antal: Petőfi Dömsödön206
Névtelen: -210
K. Marjay Károly: Petőfi Dömsödön211
Névtelen: Petőfi háziasszonya213
Baróti Lajos: A költő barátja213
Jókai Mór: Váradi Antal esküvője213
Dr. Zolnay László: Esztergom sz. kir. városi plébánia házassági anyakönyvek az 1846 évből214
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről215
Remellay Gusztáv: Bécsi levelek magyar dolgokról218
Vahot Imre: Emlékiratai218
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz219
Vahot Imre: Úti élmények és csalánok221
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről221
Székely József: Petőfi és a bor222
Névy László: Petőfi olasz tanulmánya223
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza225
Vahot Imre: Emlékiratai226
Peti Józsefné Váli Mária: "Az én kedves kis Móric bátyám"226
Kéry Gyula: Friss nyomon228
Tettey Nándor: Petőfi összes költeményeinek kiadása228
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza230
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek230
Petőfi a kortársak közt236
A Tízek236
A két Szemere242
Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje242
Jókai Mór: Életemből244
Zalár József: Emlékek és emlékezések245
Hatvany Lajos: -246
Summálás248
A féltehetség tragédiája248
Aki a szavakban él254
Kialudt fény256
Amikor a meddőség szaporul és az aszály kiszárad258
A maradó a mulandóban261
Utóirat262
Egy eljegyzés regénye
Ferenczy János: Petőfi-ismerősök Szatmármegyében269
Deák Kálmán: Petőfi Szatmáron270
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez271
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése272
Telegdi László: Petőfiről273
Asztalos György: Emlékezet Petőfire278
Lengyel Sándor: A "Ki tud róla?" című rovatból279
Gróf Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón280
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából284
Gróf Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről284
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése285
Telegdi László: Petőfiről286
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez287
Gróf Teleki Sándor: Emlékeim288
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez288
Ábrányiné Katona Klementin: Id. Ábrányi Kornélról290
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése292
Gyulai Pál: Petőfi és Prielle Kornélia292
Farkas Sándor: A "Ki tud róla?" című rovatból293
Névtelen: -294
Névtelen: Adatok Petőfi életéből294
Dálnoki Gaál Gyula: Adatok Petőfi életéből295
Mezei József: Visszaemlékezések a szabadságharcra297
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez298
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi életéből299
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről300
Tábori Kornél: Poéta és policaj303
Summálás305
Petőfi a kortársak közt305
Pap Endre305
Kerényi Frigyes310
Dr. Barna Ignác vagy költészet és fogászat311
A vad gróf313
Utószó320
Jókai Mór: Úti táskámból323
Három költő, három Mária324
Munkák és napok326
Petőfi prózája326
Lapszéli esztétika334
Változó színtér340
Petőfi szerelmes osztályharca
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése347
Kovács Lajos: A "Ki tud róla?" című rovatból347
Gróf Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről348
Gróf Teleki Sándor: Egyről-másról349
Miskey S. Béla: Mindenfélék351
Jókai Mór: Petőfi Koltón352
Gróf Teleki Sándor: Emlékeim353
Jókai Mór: Petőfi Koltón353
Gróf Teleki Sándor: Egyről-másról354
Törökfalvi Pap Zsigmond: Huszár Adolfról355
Kerekes Sámuel: Petőfi Koltón356
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben357
Szinnyei József: Magyar írók életrajza358
Hatvany Lajos: Petőfi mint vőlegény358
Feleki Miklós: Petőfi és a censor359
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel364
Gyulai Pál: Petőfi és Pirelle Kornélia370
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben373
Hatvany Lajos: Feleségek felesége375
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben375
Névtelen: -376
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel378
Jókai Mór: Petőfi eszmecsírái379
Jókai Mór: Életemből380
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"380
Frankenburg Adolf: -381
Baróti Lajos: Petőfi pesti lakásai382
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez382
Pirelle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel382
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból384
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim386
Havas Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra388
Kovács Pál: Petőfi első két aranya389
V. Waldapfel Eszter: Csanády György Pompéry Jánoshoz390
Tábori Kornél: Titkos referátum Erdélyből390
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"390
Frankenburg Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra391
Kossuth Lajos: -391
Gyulai Pál: Petőfi és lyrai költészetünk392
Havas Adolf: Petőfi műveinek első kiadása és Emich Gusztáv393
Summálás394
Petőfi szerelmes osztályharca394
A harctér394
Seregszemle396
Különös illúziók409
Pila Anikó415
Érzelmi bonyodalmak416
Változó színtér417
1000-szer
Jókai Mór: Életemből423
Névtelen: Egressy Gábor leánya meghalt423
Kovács Pál: Petőfi első két aranya424
Ráth Mór: -425
Sárkány Sámuel: Petőfi egy gyermekkori pajtása425
Borongó: Néhány adat még Petőfi Sándorról426
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza427
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről427
Dr. Sass István: Petőfi beáll katonának428
Hatvany Lajos: Petőfi első kiadásban428
Szemere Miklós: Levél Erdélyi Jánoshoz430
Szemere Miklós: Levél Szabó Dávid szabolcsmegyei főorvoshoz434
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése435
Jókai Mór: Életemből436
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez436
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"437
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz439
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez439
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim442
Ernszt Lajos: Petőfi arcképei443
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel444
Péchy Imre: Petőfi és Prielle Kornélia447
Szinnyei József: Magyar írók életrajza448
Somogyi József: Petőfi legszebb verse449
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén450
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése453
Hatvany Lajos: Feleségek felesége456
Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor Nagybányán és a zelestyei hutában456
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából459
Arany János: Levél Szemere Miklóshoz461
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából461
Pap Endre: P.-hez462
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén463
Nagy József: Arany életéből463
Gyöngyösy László: Arany János élete és munkái464
Arany János: Arany jegyzete 1858-ból Petőfinek 1847. márc. 27.-iki leveléhez465
K. E. A.: Petőfi Mezőtúron466
Kéry Gyula: Friss nyomon467
Mészáros István: Petőfi és Mezőtúr468
Péchy Imre: Petőfi Reliquiák469
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról471
Havas Adolf: Petőfi első kiadása és Emich Gusztáv472
Gyulai Pál: Petőfi összes költeményei és az írói tulajdonjog472
Csalomjai Pajor István: Emlékek és rajzok a 48 előtti jó világból472
Frankenburg Adolf: Emlékiratok473
Summálás474
Petőfi a kortársak közt474
Az első számú állatbarát474
A nagyságos úr475
Frankenburg Adolf pünkösdi-királysága478
A Tízek ügye478
Irodalmi lélekvásár481
Lázi vagy az első számú közellenség489
A "Zeitungsjud"497
Lázi grófja499
A borsodi eset500
Apró cselszövők502
Utólagos tudnivalók504
Petőfi arcképeiről507
Névmutató513
Mellékletek jegyzéke523
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Így élt Petőfi III. (töredék) Így élt Petőfi III. (töredék) Így élt Petőfi III. (töredék) Így élt Petőfi III. (töredék) Így élt Petőfi III. (töredék)

Könyvtári könyv volt. A borító sarkai kissé sérültek, a gerinc enyhén elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
650 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba