766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hazánk 1858.

Időszaki folyóirat hat-hetes füzetekben. Első évfolyam

Szerkesztő

Kiadó: Heckenast Gusztáv
Kiadás helye: Pest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 652 oldal
Sorozatcím: Hazánk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Első évfolyam! 13 tábla (1 tónusos lithográfia), 2 színes rézmetszet, 1 kihajtható fametszet és 9 további metszet illusztrálja a könyvet. Ritkaság! A folyóiratból mindössze két évfolyam jelent meg. Nyomatott Landerer és Heckenastnál, Pest.

Előszó

Magyar krónika.
Árpád és a magyar honszerzés.

Keleti raj vagyunk, mondja történelmünk. Kelet szálas és bátor népei törzsének elszakadott ága, melyet itt örök harcz, és egy önnön kebelünkből... Tovább

Tartalom

Magyar krónika.
1. Árpád és a magyar honszerzés. Mészáros Károly 1
2. A horvát nemzet legkorábbi viszonyai az Árpádokhoz. Paur Iván 110
3. A vezérek kora. Hatvani Mihály 409
4. A kereszténység és alkotmányos rend megszilárdulásának kora. Hatvani Mihály 561
5. A magyar szent korona történelme. Garády 439
6. Ecsedi Báthory István nádor. Kerékgyártó Á. 472
7. Statistikai adatok Magyarország török korszakából. Szalay László 345
8. A Telekiek. (Első közlés.) Tóth Lörincz 123
9. „ _ (Második közlés.) Tóth Lörincz 350
10. Történeti emlékezetű eredeti levelek: I. Gróf Zrinyi György levele Mágóchy Gáspár tornai főispánhoz. II. Pázmán Péter bibornok, Magyarország Primása levele I. Rákóczy György erdélyi fejedelemhez. Közli dr. Ötvös Ágoston 485. 487.
11. Révai Miklós emléke eredeti levelekben. Dr.Ötvös Ágoston gyűjteményéből. Közli Danielih János 358
12. A magyar hadak emlékezete. Dr. Hegedűs Lajos 528
II. A hazai történelem oklevéltára.
1. II. Sylvester római pápa levele István vezérherczeghez. Magyaritá Török János 12
2. Egy árpádkori bűnvádi itélet külföldi jogforrásokkal párhuzamban. Paur Iván 635
3. Az arany hulla. Török János 93
4. Levéltári adat a királyi igriczekről. Paur Iván 14
5. Az utolsó Árpád s az Anjou ház. A Crouy-nemzetség pecsétrajzával.
Török János 293
6. Dugovics Titusz. Közli dr. Hegedűs 642
7. Adalékok a magyar történetvizsgálathoz. Szulejman és János Zsigmond
1540-ben. Szalay László 102
8. Okleveles kalászat. Szalay László 549
9. Szent István ünnepe. Török János 557
10. Szent István Apostoli Királynak vitéz rende. A rend jelvénye és diszöltönye ábrájával. Dr. Hegedűs Lajos 277
11. Marczibányi-alapitvány. Török János 552
12. V. Ferdinánd Ö cs. kir. Felsége megkoronáztatása 1830-ban. Ő Felség ábrájával koronázási diszalakban. Garády 615
13. A budapesti lánczhid talpkövében foglaltató oklevél eredeti szövege
Közli Tasner Antal 100
14. Beodrai Karácsonyi Guidó akadémiai alapítványa 344
III. Tanulmányok a nemzeti mivelödés történetéből.
1. Adatok Erdély mivelödésének történetéből a mohácsi napig. Kerékgyártó Árpád 22
IV. Magyar régiségek.
1. Az Újlakiak sírköve. Paur Iván. (Az Újlakiak pecsétje, pénzeik, és sirköveik ábráival) 227
2. A két utolsó Újlaki és Capistránói János fráter, a kapisztrán-kehely, cella,
ajtó, és kut ábráival. Paur Iván 399
3. A Nádasdy kehely. Paur Iván 39
4. Sz. István utánzott pecsétje a zalavári kolostor romjai közt. Czinár Mór 644
V. Magyar Pantheon.
1. Zerinvári gróf Zrínyi Miklós., a költö. Szathmáry Károly 241
2. Gróf Széchenyi István emlékezete. Paget „Hungary and Transylvania"
czimü müvéből. 1839. Gróf Széchenyi István arczképével. Székely József 93
3. Deák Ferencz. Emlékirat Török Jánostól 62
VI. Magyar népélet.
1. A szabadkai dalmata népszokások, rövid történeti ismertetéssel. Antunovics József 203
2. A falu szája. Magyar néperkölcsök rajzolata regény alakban. Vas Gereben 491
VII. Nemzeti és népköltészet.
1. II. Báró Balassa Bálint legújabban felfedezett költeményei. Közli b. Balassa Antal 72
2. A nap lova. Felsömagyarországi népmese. A nép szájából közli Batizfalvi
István 219
VIII. Magyarország természetrajzi nevezetességei.
1. A nemes Opál. Közli Török János 54
2. Magyarország rezes vizei. Szabó József 488
IX. A hazai művészet és ipar kincstára.
1. A budapesti lánczhid. Az épitő Tierney-Clark angol jelentése után irta
Jánossi Ferencz. A hidoszlop két rendbeli ábrájával 42
2. A budai alagút, ábrával. Székely József 520
3. Vörösmarty emléke. A siremlék rajzával s az ünnepeltnek aczélmetszetü
arczképével. Székely József 526
X. Mivelödési s jótékonysági országos intézetek.
1. A magyar gazdasági egyesület. Töredék nemzeti mivelödésünk történetéből. Török János 74
2. A magyar gazdasági egyesület alakulását megelőző mozgalmak. Érkövy Adolf 173.
3. A magyar nemzeti muzeum 1848 előtt. Török János 150
4. A Tököly-Intézet s a Matica Srbska. Török János 646
XI. A jelenkor mozzanatai.
1. A magyar akadémia
2. A magyarországi nyilvániskolák statisztikai kimutatása 562
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem