A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nép története

Rövid áttekintés

Szerző
Szerkesztő
Művelt Nép Könyvkiadó (Budapest) ,
Fűzött keménykötés , 738 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kihajtható térképmelléklettel.

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz5
Előszó a második kiadáshoz7
Az őstársadalom és bomlása a honfoglalásig9
Préfeudalizmus. A magyar állam kialakulása és megszilárdulása (10-11. század)14
A honfoglalás. Magyarok és szlávok14
A katonai demokrácia bukása17
Az államalapítás és az egyház megszervezése20
Harcok a német hódító törekvések ellen. Az utolsó pogánylázadások28
Az osztályrend és az állam megszilárdítása (László és Kálmán kora)31
A feudalizmus kibontakozása és a széttagoltság jelentkezése Magyarországon36
Küzdelem a bizánci hódító törekvések ellen36
Az Aranybulla korának társadalmi harcai42
A tatárjárás48
A feudális szétdaraboltság erőinek felülkerekedése az utolsó Árpádok alatt52
A központi hatalom megerősödése. A rendiség kezdetei57
A hűbéri rend újjászervezése. Az Anjouk feudális monarchiája57
Zsigmond kora - A rendiség kezdetei - Huszita háborúk66
Az 1437. évi parasztfelkelés74
A Hunyadiak kísérlete a központosított állam megteremtésére és a török visszaszorítása. A magyarországi parasztháború79
Hunyadi János küzdelme az oligarchákkal. Harcai a török ellen79
Hunyadi Mátyás kísérlete a központosított monarchia megteremtésére90
A központosított monarchia kísérletének bukása (A Jagellók kora)98
Az 1514. évi magyarországi parasztháború102
A parasztháború leverésének következményei. Mohács. A független magyar állam bukása112
Függetlenségi harcok a török és Habsburg hódítás korában (1526-1711)118
A magyar állam három részre szakadása. Honvédő harcok a török ellen118
A parasztság helyzete és antifeudális harcai a 16. században131
Az erdélyi fejedelmek függetlenségi harcai a 17. század első felében138
Ellenállási kísérletek, függetlenségi harcok a 17. század második felében151
A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)160
A Habsburgok gyarmati rendszerének kiépítése Magyarországon (1711-1790)182
A magyar nagybirtokosok árulása, a gyarmatosító osztrák hatalom berendezkedése Magyarországon182
Antifeudális és osztrákellenes parasztfelkelések193
A magyar ipar és kereskedelem elsorvasztása197
A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság elnyomorodása200
Kulturális hanyatlás203
II. József kísérlete Magyarország teljes beolvasztására205
A feudális viszonyok mélyreható válsága a gyarmati helyzetben lévő Magyarországon (1790-1848)209
A magyar közép- és kisbirtokos nemesség harca és megalkuvása az osztrák gyarmatosítókkal 1790-ben210
Az első magyar köztársasági mozgalom214
Magyarország a francia forradalom és Napóleon elleni háborúkban220
A függetlenségért és a polgári átalakulásért folyó harc összefonódása238
Kossuth harca nemzeti egységfront megteremtéséért253
A nemesi reformpolitika válsága274
Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc (1848-1849)284
A márciusi forradalom284
A kormány megalkuvó politikája297
A szeptemberi fordulat308
A honvédsereg dicsőséges védelmi háborúja313
A szabadságharc bukása325
Marx és Engels a magyar forradalomról331
Az abszolutizmus és a kiegyezés (1849-1867)325
A megtorlás és az abszolutizmus berendezkedése335
A kapitalizmus fejlődése és korlátai344
Nemzeti mozgalmak a Bach-korszakban (1849-1859)354
Az abszolutizmus válsága, a népi és alkotmányos küzdelem kiélesedése (1859-1861)361
A nemzeti elnyomatás újabb kísérlete és a kiegyezés (1861-1867)367
Irodalmi, művészeti ellenállás és tudományok az 50-60-as években372
A kapitalizmus fejlődése a dualizmus korában (1867-től a 19. sz. végéig)379
A kapitalizmus fejlődése a 80-as évekig379
A kiegyezés politikai megszilárdítása (1867-1880)385
A munkásmozgalom kibontakozása (1867-1880)399
A kapitalizmus fejlődése a mezőgazdaságban és az iparban az imperializmusra való átmenet idején, a 80-90-es években409
A munkásosztály harca és parasztmozgalmak a 19. század utolsó évtizedeiben421
Az elnyomott nemzetiségek helyzete és mozgalmai a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején434
Kulturális élet, tudományok a 19. század utolsó negyedében440
Az imperializmus kifejlődése Magyarországon, a monarchia válságának elmélyülése (1900-1914)449
A finánctőke hatalmának megszilárdulása Magyarországon449
A forradalmi válság érlelődése, az 1905-ös orosz polgári demokratikus forradalom hatása Magyarországon (1900-1908)456
Az uralkodó osztályok összefogása a forradalmi erők visszaszorítására (1906-1912)463
Forradalmi fellendülés a világháború előtt (1912-1914)480
Magyarország az első világháborúban és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelemre jutása idején. A monarchia felbomlása (1914-1918)483
Magyarország szerepe az első világháborúban, 1917-ig483
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közvetlen hatása, az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom győzelme494
A proletárforradalom győzelemre jutása Magyarországon (1918-1919)509
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a szocialista forradalom győzelméért509
A Magyar Tanácsköztársaság, az első proletárdiktatúra győzelme525
A Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborúja az imperialisták katonai intervenciójával szemben532
Magyarország a kapitalizmus általános válsága első szakaszának időszakában. A Horthy-fasizmus (1919-1945)549
Az ellenforradalom uralomrajutása. Fehér terror. A fasisztarendszer kialakulása (1919-1924) 550
Magyarország a kapitalizmus részleges és ideiglenes stabilizációjának időszakában (1924-1929)570
Magyarország a gazdasági világválság idején (1929-1933)584
Magyarország a második világháború előkészítésének éveiben (1933-1939)606
Magyarország a második világháború időszakában (1939-1945)622
A népi demokrácia győzelme. A szocializmus építése Magyarországon (1945-)643
A burzsoázia kiszorítása a hatalomból. A proletárdiktatúra megteremtése644
A demokratikus átalakulás kezdete Magyarországon (1944. okt. - 1945. ápr. 4.)644
Az újjáépítés megindulása. A reakciós erők tömörülése (1945. ápr. 4. - 1945. nov.)650
A földreform eredményeinek megvédése. A tőke elleni harc kezdete. A stabilizáció (1945. nov. - 1946. aug.)662
A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusa. A tőke elleni támadás folytatása (1946. szept. - 1947. máj.)667
A fordulat éve. (1947. május - 1948. június)672
A proletárdiktatúra megszilárdítása. A szsocializmus alapjainak lerakása686
A proletárdiktatúra megszilárdítása. Az újjáépítés befejezése (1948. jún. - 1949. dec.)686
A szocializmus építéséért folytatott harc. Az első ötéves terv (1950. január -)706
Ajánlott olvasmányok708
Időrendi áttekintés716
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története A magyar nép története

A borító kissé kopottas. Néhány lap és a lapélek enyhén elszíneződtek. A lapok sérülékenyek. A kötés javított.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba