826.770

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1987. január-december

Materialista világnézeti folyóirat - XXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 829 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A könyvbe kötött melléklettel az 1987. decemberi számhoz. Összesített tartalomjegyzékkel.

Tartalom

1. szám
Kelemen János: Hegel és a történeti metodológia - Hegel a történetírói formalizmus ellen1
Tudomány és világnézet
Bereczkei Tamás: Szociobiológia és ideológia II. - Gének, rasszok, agresszió7
Tükör
Hoppál Mihály: Egy mítoszkutató halálára - Georges Dumézil (1898-1986)17
Párbeszéd
Földesi Tamás: Megbízhatnak-e a vitapartnerek egymásban? - Gondolatok a dialógusról24
A Nem hívők ügyeivel foglalkozó Titkárság nyilatkozata a Budapesten lezajlott nemzetközi és interdiszciplináris tudományos tanácskozásról31
A marxisták és a katolikusok budapesti nemzetközi szimpóziumáról32
Lánczi András:
Domány András: "Közös otthonban él az emberiség2 - A dialógus a nemzetközi sajtó tükrében34
Meditáció
Hegedüs Géza: A mindennapos élet metafizikája37
Eszmetörténet
Paczolay Péter: A politikai közösség Marxilius filozófiájában42
Emlékezés
Balázs György: Történész, filológus, műfordító, szerkesztő - Czóbel Ernő emlékére50
Tájékozódás
Bassa Endre:
Bognár Károly: Három évtizeddel Godesberg után52
"Menj, és beszélj a fáraóval..."61
Az Igor-ének és a középkori világirodalom63
Versek
Francis Jammes: A munka nagy csupán (Radnóti Miklós fordítása)23
2. szám
Kelemen János- Szentágothai János - Tőkei Ferenc - Nyíri Tamás - Kocsis Elemér - Zoltai Dénes - Farkas János László: Búcsú Lukács Józseftől65
Párbeszéd
Borisz Grigorján: Az emberi kapcsolatokról76
Georges Cottier: Az erkölcsi értékek értelmezéséről80
A filozófia történetéből
Tüdő László: A szocializmus gazdasági megalapozása Marxnál I.85
Reformok és forradalmak
Tóth Tamás: A polgári átalakulás92
Politikaemlélet
Pokol Béla: Az állam varázstanítása104
Hagyományok
Rezső Margit: Berzsenyi és a felvilágosodás112
Tükör
Botka Ferenc: Fejezetek egy barátság történetéből117
Tájékozódás
Gáthy Vera: Modernizáció Indiában124
Kéri Elemér: Tudomány és morál az atomkorban131
Külföldi lapokból
Jürgen Habermas a törtéelmi felelősségről134
Versek
Simonyi Imre: Akkor is megérte103
3. szám
Konfliktus, rend, szabadság - Pozsgay Imrével beszélget Sylvester András137
Társadalom és történelem
Tütő László: A szocializmus gazdasági megalapozása Marxnál II.145
A posztökonómiai gazdálkodás körvonalai
A filozófia történetéből
Kelemen János: Hegel és a történeti metodológia153
IV. "Az ész a történelemben"
Párbeszéd
Eduard Huber: Az "emberi kapcsolatokról" keresztény szemmel162
Tadeusz M. Jaroszewski: A marxista emberfelfogás és a humanizmus166
Művészet és filozófia
Jagusztin László: Eszme - hős - magatartás173
I. Hamlet és Don Quijote mint turgenyevi archetípusok
Jegyzet
N. Sándor László: Modern szentek Ajtmatov Vesztőhelyén180
Székely Andorné: Fordulópont185
Klaus Mann 1906-1949
Hiedelmek
Borsányi László: Utak a gyógyuláshoz189
Hagyományos orvoslás a navahó indiánoknál
Margó
Robotos Imre: Legenda és valóság195
Bethlen Kata önéletírásáról
Külföldi lapokból
Új kábítószer: a luxus199
Vers
Szergej Jeszenyin: Ifjúságod széthordta más184
4. szám
Lukács József: Marxista humanizmus és vallásosság társadalmunk mai eszmei színképében201
Reformgondolat
Szamuely László: Szocializmusfelfogás, modernizáció és reform Magyarországon I.211
Tudomány és világkép
Székely László: Engels világegyeteme217
Engels természetképének kozmológiai kerete és a korabeli természettudomány
A filozófia történetéből
Simon Ferenc: Filozófia értéktani alapon227
H. Rickert kísérlete
Művészet és filozófia
Jagusztin László: Eszme - hős - magatartás234
II. Az etikai-pszichológiai felkészültség példázata
Tájékozódás
Frenyó Zoltán: Történeti világ és eszkatológia239
Mi a liberalizmus?246
Vita a Magyar Politikatudományi Társaságban
Fröhlich Ida: Vita az esszénusok körül249
Hiedelmek
Jean-Claude Schmitt: A látomások a középkorbn254
Könyvekről
Bognár Károly: Modern konzervativizmus vagy konzervatív modernség?263
Gergely Jenő: II. János Pál
Mezei György: Személyiség, mű, történelem267
Poszler György: Az évszázad csapdái
Külföldi lapokból
Gondolat a dialógusról269
A felszabadítási teológia - két szemszögből270
Versek
William Blake: Kard és sarló (Kardos László fordítása)226
Berzsenyi Dániel: Magyarország233
Dante: Eljött az óra (Tóth Árpád fordítása)253
5. szám
A tolerancia eszméje273
Bayer József: Tolerancia és elvszerűség274
Vallási türelem
Paczolay Péter: Egy állam - két vallás281
Politikai ideológiák a francia vallásháborúban
Csizmadia Andor: A türelmi rendelet290
Viták a tudományban
Hársing László: A tolerancia mint szellemi beállítódás298
Gyakorlati tolerancia
Váriné Szilágyi Ibolya: Tolerancia és intolerancia az emberi kapcsolatokban302
Lánczi András: Tanítható-e a tolerancia?310
Érdek és képviselet
Bőhm Antal: Érdek és helyi társadalom317
Szabó Máté: Konszenzus vagy erőszak?323
A tolerancia határain a nyugatnémet Zöldek
Párbeszéd
Poór József: A mai vallásosság marxista recepciójáról331
Könyvekről
Véber Károly: Ecclesia militans334
A harcos egyház
Reformgondolat
Szamuely László: Szocializmusfelfogás, modernizáció és reform Magyarországon336
Melléklet
Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig
Anglia háromszáz éve egy eszme történetének tükrében
6. szám
Kelemen János: Hegel és a történeti metodológia - Történeti okság és haladás345
Eszmetörténet
Klaniczay Tibor: A manierizmus politikai filozófiája. Paruta és Lipsius356
Életünk
Csőregh Éva: Boldog gyerekkor nélkül363
Szabó Ildikó: Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon370
A múlt árnyai
George Eisen: "Játszanak, mielőtt meghalnak..." - Gyermekek játéka a Holocaustban378
Művészet és irodalom
Szilágyi Péter: A költői horizont kitágulása - Babits Mihály: Recitatív389
Hévizi Ottó: A forma mint szabadakarat - Popper Leó esztétikája396
Könyvekről
Bendl Júlia. A fiatal Lukács választútjai - Ernst Keller: Der junge Lukács. Antibürger und wesentliches Leben401
Csorba László: "Az önismeret vándorútján" - Rapcsányi László: Jeruzsálem404
Külföldi lapokból
Reformáció és szexualitás407
7. szám
Hofer Tamás: A modernizáció és a "népi kultúra" modelljei409
Jog és társadalom
Pokol Béla: Jogi környezetszennyezés417
Rajnai J. Dániel: Bürokrácia és tolerancia423
Eszmetörténet
Farkas János László: Minőség, vállalkozás, reform426
Németh László a Tat-kör vonzásában
Körkérdés
"Van-e zsidókérdés Magyarországon" - másodszor436
Életutak
Hernádi Miklós: Ottó - Franz - György444
A művek családi hátteréről
Évforduló
Kálmán Mária: Eltemetett utak zokogása453
100 éve született Kassák Lajos
Könyvekről
Karácsony András: A könyörtelen pillanat460
Roland Barthes: Világoskamra
Párbeszéd
Gál Zoltán: Tovább a dialógus túján461
Barth évforduló Sárospatakon
Juhász József: "Miért vagyok vallásos?"465
Tájékozódás
Bioetikai kérdések vatikáni megítélésben469
A pápa latin-amerikai útjáról471
Versek
Kassák Lajos: A forrásnál459
8-9. szám
A felvilágosodás aktualitása473
Filozófia és felvilágosodás
Miért Voltaire? (Ludassy Mária)474
"A tiszta ész kritikája" és a felvilágosodás (Ludassy Mária)474
A 20. század felvilágosodásképe (Almási Miklós)
Egy filozófia elátkozás és utópia között
Politika és jog
A felvilágosult abszolutizmus ideológiája (Köpeczi Béla)502
A filozófusok törvényhozója és a törvényhozók filozófiája (Sajó András)515
Felvilágosodás és jog
Tudománytörténet
Fények és történelem (Vekerdi László)524
A felvilágosodás természettudománya és a tudománytörténet-írás
Magyar felvilágosodás
Magyarország a felvilágosodás kori Európában (Kosáry Domokos)533
A jozefinus felvilágosodás és a vallások (H. Balázs Éva)541
Teleki Sámuel a jozefinizmus szolgálatában (Szántay Antal)548
Az ösztönző (Hegedüs Géza)555
Bessenyei György helye a magyar gondolkodástörténetben
Kelet-Közép-Európa
A felvilágosodás Kelet-Európában (Niederhauser Emil)561
A felvilágosodás és a munkásmozgalom kezdetei (Balázs György)566
Történelemelmélet és aktualizálás (Kiss Endre)572
Viták Nagy Frigyesről
Tájékozódás
Robert Darnton: A felvilágosodás alvilága580
David Miller: Hume a gazdaságról és társadalomról
Szemle
Egy "új amerikai kísérlet" (Bognár Károly)590
Pásztorlevél az Egyesült Államok gazdaságáról
Külföldi lapokból
Identitás és nyitottság595
Napló
Miklós Gábor jegyzete
Versek
Kazinczy Ferenc: A vallástalan
Vészi Endre: Egy szó mely elmaradt598
10. szám
Modernizáció és társadalom601
Reform, modernizáció, politika - Kulcsár Kálmánnal beszélget Sylvester András601
Ránki György: A magyarországi modernizáció történetéhez611
Papp Zsolt: Merre tart a modernizáció? - Kérdések, várakozások és értelmezések a téma nyugati irodalmában622
Szabó Katalin: A 20 rőf váaszontól az optoelektronikus jelekig - Az áruvilág és az árutermelés radikális átalakulása631
Meditáció
Fodor Gábor: Baloldali vagyok641
Tudománytörténet
Szegedi Péter: Tudományfejlődés és kulturális légkör - A kvantummechanikai indeterminizmus eredete647
Tükör
Pók Lajos: Illúziók és szorongások városa - Bécs a századforduló éveiben656
Szemle
Domány András: II. János Pál és a lengyel konszolidáció - A pápa harmadik lengyelországi látogatása tükrében665
11. szám
Mihail Lifsic: Az októberi forradalom erkölcsi jelentése673
Kun Miklós: Útkeresések a bolsevik mozgalomban682
Az októberi forradalom közvetlen előzményei
Dokumentum
Vallomások Lukács Györgyről691
Kovács András interjúi
Műveltség és érték
Benkő Judit: "A tudás - hatalom"?702
Vita
Görög Tibor - S. Horváth Jenő: A szocializmusfelfogások metamorfózisai711
Tükör
Heltai Gyöngyi: Rímelések719
Adalékok a Csehov-életmű értelmezésében
Fókusz
Rostoványi Zsolt: A politikai hatalom és a társadalom viszonya az iszlámban727
Röviden736
12. szám
Lukács József emlékére737
Koroknai Zsuzsa: Elvhűség és nyitottság - Gondolatok Lukács József posztumusz könyvéről738
Filozófia, tudomány, vallás
Kelemen János: Hinni és tudni741
Tőkei Ferenc: Európa és orientalisztika749
Ádám György: Agy - tudat758
Lendvai L. Ferenc: A tény és a döntés - Elkerülhető-e a decizionizmus a filozófiában?762
Horváth Pál: Antropológia és metafizika765
Párbeszéd és megértés
Sziklai László: Jegyzetek a békéről771
Zoltai Dénes: A műalkotáselmélet kérdőjelei774
Meditáció
Ancsel Éva: Bekezdések az emberről780
Teológia és történelem
Gecse Gusztáv: Ferences filozófiai iskolák a középkorban782
Gál Zoltán: Jürgen Moltmann kersztteológiájáról787
Turgonyi Zoltán: Maritain marxizmusképe793
Szemle
Dialógus a glasznoszty jegyzében799
Melléklet
Lukács József: Az ószövetségi zsidó vallás környezete3
Lukács József: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk néhány világnézeti és erkölcsi problémájáról16
Lukács József műveinek bibliográfiája23
Melléklet
Lukács József: Az ószövetségi zsidó vallás környezete
Társadalmi-gazdasásgi fejlődésünk néhány világnézeti és erkölcsi problémájáról
Bibliográfia
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem