865.015

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A vasút baleseti kárfelelőssége a gyakorlatban

Előszó

Az egyre növekvő jogpropaganda, a mind szélesebb körű szakszervezeti felvilágosító munka ellenére a gyakorlatban még mindig sok a bizonytalanság, a félreértés azoknak a baleseti kártérítési... Tovább

Tartalom

Előszó 3
Első fejezet
Az üzemi baleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 5
Bevezető 5
I. A baleset fogalma 7
a) Fizikai hatások 8
b) Vegyi hatások 8
c) Porok 9
d) Biológiai hatások 9
e) Közegészségügyi érdekű hatások 9
Környezeti hatás 10
Külső tényezők 11
A baleset akarattól független 11
A baleset hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be 13
A foglalkozási ártalmak és betegségek nem balesetnek minősülő egészségkárosodások 13
Baleset a sérülés, mérgezés vagy más egészségkárosodás is 15
II. Az üzemi baleset fogalma 17
A baleset összefüggése a munka végzésével 18
A munkaidőben vagy azon kívül történt balesetek 20
A vállalat telephelyén és azon kívül történt balesetek 21
A vállalat rendelkezése folytán, vagy a vállalat érdekében a vállalat telephelyén kívül végzett munka során bekövetkezett balesetek 24
Kiküldetés, külszolgálat alkalmával a munkával összefüggésben történt balesetek 26
Milyen tevékenység tekinthető a munkavégzéssel összefüggésben levőnek 27
Baleset a vállalat járművével 30
Üzeminek nem minősülő balesetek 30
Személyi használatú járművel történt balesetek 32
Úti baleset 33
Egészségkárosodás, mint baleset 35
Öngyilkosság, öncsonkítás 36
III. Az üzemi balesetek bejelentésének, nyilvántartásának, kivizsgálásának kötelezettsége 37
Az üzemi balesetek bejelentése és kivizsgálása 40
Azonnal távbeszélőn, távirati úton történő bejelentés alá tartozó súlyos balesetek 42
Az üzemi balesetek nyilvántartása 43
A nyilvántartások egyeztetése 45
Az üzemi balesetek kivizsgálásának célja, jelentősége és módja 48
A balesetek üzemi jellegének elbírálása vitás esetekben 53
A vitás ügyek rendezésének módja 55
Második fejezet
A munka törvénykönyvön alapuló baleseti kártérítés 57
1. Áttekintés. Elhatárolás az Mt. hatálya alá nem tartozó üzemi balesetektől és társadalombiztosítási juttatásoktól 57
2. A munkaviszony kerete 67
3. A működési kör 77
4. Az elháríthatatlanság 81
5. A dolgozó kizárólagos hibája 82
6. Kármegosztás 84
Teljes kártérítés jár a dolgozónak I-III.
7. A vállalat működési körébe tartozó okokra visszavezethető és a vállalat által elháríthatatlan baleseteknél (I.) 86
8. A vállalat működési körén kívül eső okra visszavezethető, de a vállalat részéről elhárítható baleseteknél (II.) 89
9. A dolgozó kizárólagos, nem vétkes mulasztásával okozott, de a vállalat részéről elhárítható baleseteknél (III.) 90
Nem jár kártérítés a dolgozónak I-II.
10a. A dolgozó kizárólagos hibájából származó és egyben a vállalat által elháríthatatlan baleseteknél (I.) 93
11b. A vállalat működési körén kívül eső okra visszavezethető és egyben a vállalat által elháríthatatlan baleseteknél (II.) 95
Részleges kártérítés jár a dolgozónak
12. A dolgozó vétkes közrehatásával okozott, de a vállalat működési körében is bekövetkezett baleseteknél 96
13. Kirendelés, kiküldetés, úti baleset 100
14. A sérelem (egészségromlás) és a baleset közötti okozati összefüggés 106
15. A kártérítés módja és mértéke. I. Az átlagkereset 110
16. A kártérítés módja és mértéke. II. Az átlagkereseten kívüli egyéb térítések 113
17. A kártérítés módja és mértéke. III. Kárcsökkentő tényezők 116
18. A körülmények megváltozása 125
19. A hozzátartozók és egyéb jogosultak kártérítési igénye 133
20. Foglalkozási betegség 136
21. Bizonyítási teher 139
22. Az elévülés 143
Munkaviszonyból eredő igény elévülése 144
Az elévülési idő kezdete 145
Az elévülés nyugvása, szünetelése 147
Az elvülés megszakadása 148
A járadékigény visszamenőleges hatálya 149
Járadékigény érvényesítésének lehetősége hat hónapnál régebbi időre visszamenőlegesen 150
Járadékigény érvényesítésének lehetősége három éven túli időre visszamenőlegesen 154
Határidők számítása 157
Harmadik fejezet
A polgári törvénykönyvön alapuló kártérítés 159
1. A polgári jogi kártérítési felelősség általában 160
2. A kártérítési felelősség általános feltételei 161
a) A jogellenes magatartás 162
b) A kár 162
c) Az okozati összefüggés 163
3. A tárgyi felelősség 166
a) A fokozott veszéllyel járó tevékenység köre 166
b) A kárnak a tevékenység veszélyességével való összefüggése 167
c) A fokozott veszéllyel járó tevékenysége folytatója 168
d) Mentesülés a tárgyi felelősség alól 171
4. A vétkességi felelősség 179
a) A vétkesség 179
b) Mentesülés a vétkességi felelősség alól 181
5. Az alkalmazott károkozása 183
6. A károsult közrehatása a károkozásban 185
7. A kártérítésre jogosultak köre 192
8. A kártérítés módja és mértéke általában 198
9. Személyi kártérítés 203
a) A sérült járadékigénye 203
b) A hozzátartozók járadékigénye 209
c) A járadék esedékessége 217
d) A járadék összegének módosítása 218
10. Dologi kártérítés 221
11. Költségek megtérítése 223
12. Általános kártérítés 231
13. A kártérítési igény elévülése 235
a) Az elévülési idő 235
b) Az elévülés kezdő- és befejezési időpontja 242
c) Az elévülési idő meghosszabbodása 244
d) Az elévülés megszakadása 245
Negyedik fejezet
Keresetkiegészítés 247
Rehabilitációs keresetkiegészítés 247
Időtartama 248
Összegszerűsége 248
Összegszerűségének módosítása 249
Keresetkiegészítés folyósításának szüneteltetése 249
Keresetkiegészítést megállapító MÁV szervek 249
Keresetkiegészítés figyelembevétele, táppénz, nyugdíj megállapításánál 250
Kártérítési járadék és keresetveszteség viszonya 250
Forgalommal kapcsolatos egyes munkakörökre alkalmatlanná vált dolgozók keresetkiegészítése 254
Megállapítása, folyósítása 254
Megállapítására hivatott MÁV szervek 255
Visszamenőleges hatálya 255
Keresetkiegészítésre jogosult dolgozók nyugdíjának megállapítása 256
Viták eldöntése 257
Ötödik fejezet
A munkaügyi döntőbizottságok előtti eljárás 258
A munkaügyi vitát eldöntő szervek helye az igazságszolgáltatás rendszerében 258
Munkaügyi döntőbizottságok hatásköre 260
Munkaügyi döntőbizottságok megalakítása 261
Illetékesség 261
Személyi összetétel 263
Érdekellentét 263
Megbízás megszűnése 264
Dologi, tárgyi feltételek biztosítása 264
Az eljárás megindítása 265
Panasz benyújtása 265
Határidők 265
Panasz tartalma 266
Áttétel 266
Egyesítés 266
Tárgyalás kitűzése 266
Tárgyalás menete 267
Felek jogai 267
Összeférhetetlenség, elfogultság 268
Jóhiszemű eljárás elve 269
Bizonyítás 269
Bizonyítási cselekmények 270
Tanúk meghallgatása 270
Szakértő 271
Helyszíni szemle 271
Felek távolléte 271
Eljárás megszüntetése 272
Egyesség 272
Határozat 272
Jegyzőkönyv 273
Költségek 273
Szignalizációs jog 274
Munkaügyi viták eldöntése munkaügyi bíróságok előtt 274
Jogerős határozatok végrehajtása 276
Rendkívüli jogorvoslat 277
Új eljárás 277
Törvényességi óvás 278
Magasabb vezetőállású dolgozók munkaügyi vitáinak eldöntése 278
Átmeneti rendelkezések 279
Hatodik fejezet
A vasutasok szakszervezetének jogsegélyszolgálata 281
Tevékenységi köre 282
A jogsegélyszolgálat igénybevétele 282
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A vasút baleseti kárfelelőssége a gyakorlatban A vasút baleseti kárfelelőssége a gyakorlatban A vasút baleseti kárfelelőssége a gyakorlatban A vasút baleseti kárfelelőssége a gyakorlatban

A borító és a lapélek kissé foltosak. A borító belső oldalán tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba