865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ének-zene tanítása

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 277 oldal
Sorozatcím: Tanárképző főiskolai tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 42 184. Néhány fekete-fehér ábrával.

Tartalom

Bevezető5
Az ének-zene metodika tárgya, feladatai, alapjai7
A metodikai tanulmányok célja7
Az ének-zene szaktárgyi sajátosságai8
A zenei ábrázolásmód és a valóság viszonya8
A zene jelentése és fejlődése9
Zenei jelrendszer11
A zenei megismerés és a zenei tevékenységek fiziológiai, pszichológiai, logikai alapjai11
A zene fiziológiája12
Zenei képesség, zenei tehetség (muzikalitás)13
Zenei érzékelés14
Zenei hallás emlékképek (zenei képzetek)15
Összetett zenei észlelések 16
Zenei készségek18
Zeneértő és zeneélvező képesség20
A zenei hallás megjelenési formái és zenei tevékenységek22
A zenei megismerés folyamata25
Az énektanítás metodikájának története26
Az énekoktatás kezdetei26
Arezzói Guidó és a szolmizáció27
A XI-XIX. század énekoktatói30
Számjelzéses rendszer31
Betűjelzéses rendszer35
Az alaphang helyzetét változtató rendszer38
"Tonika-dó" rendszer40
A normális hangsorok rendszere42
Fonetikai rendszerek43
Hazai iskolai énekoktatásunk története44
Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk45
Az 1905. évi tanterv45
Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság zenei reformjai47
Az 1925. évi tanterv47
Az 1932. évi utasítás48
A VII-VIII. osztály bevezetése 1937-ben49
A nyolcosztályos népiskola 1941-es tanterve50
Az általános iskola bevezetése, az 1946. évi tanterv51
Az 1950. évi általános iskolai tanterv53
Az 1956. évi tanterv54
Közoktatási reform56
A relatív szolmizációs rendszer56
Az ének-zene oktatásának tartalmi kérdései, tantervelmélet59
Az ének-zene tanításának feladatai59
A tanítás anyaga62
A tanagyag összefüggései71
A szemelvényanyag kiválogatásának szempontjai71
A követelmények megvalósítása és számonkérése72
A tanulók tudásának számonkérése73
Értékelés74
Osztályozás74
Az ének-zene szerepe a személyiségformálásban77
Esztétikai tevékenység, zenei nevelés78
Zene és élmény81
A szép és kifejező éneklés82
A zenehallgatás személyiség- és társadalomformáló szerepe82
A zenével nevelés feladatai83
1-4. osztály85
Testi nevelés85
Világnézeti-politikai nevelés86
A szocialista hazaszeretetre és nemzetköziségre nevelés86
Munkára nevelés86
A szocialista humanizmus és a közösségi magatartás87
Esztétikai nevelés87
5-8. osztály88
Testi nevelés88
Világnézeti-politikai nevelés88
Szocialista hazaszeretetre és nemzetköziségre nevelés89
Munkára nevelés89
A szocialista humanizmus és közösségi magatartás90
Esztétikai nevelés90
Didaktikai feladatok az ének-zene oktatásban92
A dalanyag sajátosságai92
A figyelem felkeltése és ébren tartása94
A dalok tanításának formái95
Gyermekdalok és játékaik tanítása97
Hallás utáni daltanítás106
Daltanítás kézjelekről104
Daltanítás betűjelről105
Hangjegy utáni daltanítás106
A daltanítás kombinált formái109
Daltanítási óravázlatok110
Ritmikai és melodikai ismeretek tanítása119
Érzékelés, megfigyelés120
A zenei jelenségek észlelése120
A tudatosítás120
Részvázlatok123
Népzenei ismeretek tanítása130
Részvázlatok134
Műzenei ismeretek és a zenehallgatás136
A zenehallgatás anyaga137
Hangfajták, hangszínek, hangszerek, előadó együttesek140
Zenei olvasmányok142
A zenei bemutatás módjai, eszközei, alkalmai143
A zenehallgatás módszere145
Tanítási vázlatok147
Az éneklési készség fejlesztése153
A készségfejlesztésről általában153
Az énekes intonáció154
Hangképzés155
A szép éneklés megvalósítása160
1-4. osztály160
5-8. osztály166
A kifejezőkészség és a zenei ízlés fejlesztése168
Tanítási vázlatok169
Hallásfejlesztés, készségfejlesztés172
A zenei hallás megalapozása173
Ritmikai és melodikai teendők az előkészítő szakaszokban174
A hallásfejlesztés folyamatossága176
A ritmusérzék és dallamhallás fejlesztésének eljárásai178
A többszólamúság iránti készség fejlesztése188
Tanítási vázlatok193
A zenei írás-olvasás készségének fejlesztése197
Éneklés kottakirakóról199
Tanítási vázlatok200
A munkafüzet, a zenei írás201
Olvasógyakorlatok202
Dalok utószolmizálása és kottába szedése204
Az ének-zene tanításának eszközei, felhasználásuk módja208
Tanítási eszközök209
Tankönyvek209
Munkafüzetek209
Hanglemezek210
Applikációs tábla211
Az emberi hang211
Hangszerek212
Audio-vizuális eszközök213
Segédeszközök216
Szemléltető tárgyak216
Elhelyezés, felszerelés218
Az ének-zene tanításának szervezettsége220
A tanítási anyag elosztása220
Tananyagbeosztás, tanmenetkészítés221
Tanmenet az 1. osztály számára224
Tanmenet az 5. osztály számára227
A tanítási szakasz tervezése231
Tanítási szakaszok231
1. osztály231
5. osztály233
Óramodellek, óratípusok234
Az ének-zene tanítási óra felépítése235
Tanítási tervezet238
Az ének-zene órák elemzésének szempontjai240
Az összevont tanulócsoportokban, a szakosított tantervű osztályokban folyó zenei nevelés243
Az összevont tanulócsoportos általános iskolák243
A szakosított tantervű ének-zenei általános iskolák, osztályok247
Az ének-zene pedagógus munkája a tanítási órák mellett és az iskolán kívül249
Az énekkar249
Az énekkar szervezése250
A kórushangzás megalapozása252
Mit tanítsunk?254
Hogyan tanítsunk?255
A karvezető felkészülése és a tanítás hatékonysága258
A vezénylés258
Műelemzés259
Karének óravázlat261
Énekkari munkatervek262
A zenei szakkör264
Úttörő és társas zene265
Korrepetálás, napközi otthoni foglalkozás266
Tanulmányi kirándulás266
Továbbképzés, társadalmi munka267
Függelék269
Metodikai szemináriumok, gyakorlatok, hospitálások269
A tanítóképzőkben feldolgozandó tananyag269
A levelező oktatás metodikai kérdései270
Forrásmunkák271

Hegyi József

Hegyi József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hegyi József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem