926.543

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világirodalom legszebb versei I-II.

Az ókortól a XX. századig

Tartalom

I. kötet
Ismeretlen akkád költők
Himnusz a naphoz - Rákos Sándor5
Tammúz-sirató ének5
Homérosz (görög)
Himnusz Árészhoz - Devecseri Gábor7
Epigramma7
Apollónhoz7
Alkman (görög)
Szúnynak a hegyek - Jánosy István8
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László8
Szapphó (görög)
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor8
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós9
Holtan majd feküszöl - Devecseri Gábor9
Nászdaltöredékek10
Alkaiosz (görög)
Hélioszhoz - Devecseri Gábor10
Bordal 10
Ibükosz (görög)
Töredék a tavaszról - Radnóti Miklós11
Erosz - Kálnoky László11
Anakreón (görög)
Bordal - Devecseri Gábor12
Töredék a halálról - Radnóti Miklós12
Egy leányhoz - Devecseri Gábor12
Gyűlölöm - Radnóti Miklós13
Szerelem játéka - Babits Mihály13
Pindarosz (görög)
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István13
Csü Jüan (kínai)
A felhők istennője - Weöres Sándor15
A napisten15
Aszklépiadész (görög)
Oldogatom, bontom - Móra Ferenc16
Életuntság - Szabó Lőrinc16
Epigramma - Radnóti Miklós16
Küldj havat - Somlyó György17
Szűzességed őrzöd17
Elragadott Didümé 17
Erinna (görög)
Baukisz sírboltjára - Szabó Lőrinc17
Kallimakhosz (görög)
Mint a vadász - Babits Mihály18
Egy lány ajtaja előtt - Devecseri Gábor18
Matróztemetés - Szabó Lőrinc18
Theokritosz (görög)
Paraszt hexameterek - Babits Mihály19
Szerelmes párbeszéd19
Bión (görög)
A pásztorlány esti dala - Szepessy Tibor23
Rhianosz (görög)
Kleoníkoszhoz - Kálnoky László23
A rigó24
Eratoszthenész (görög)
Meglátván Melitét - Somlyó György24
Hégészipposz (görög)
A halott meg a halai - Szabó Lőrinc24
Vu Ti császár (kínai)
Őszi szél - Weöres Sándor25
Meleagrosz (görög)
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály25
Hervad Héliodóra - Somlyó György26
Egybe fehér violát 26
Esküszöm én 26
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály26
Philodémosz (görög)
Óh láb, óh lábszár - Babits Mihály27
Xanthippé dala - Somlyó György27
Onesztész (görög)
Nem kell - Radnóti Miklós27
Markosz Argentáriosz (görög)
Keblem az ő keblén - Babits Mihály28
Látod-e, hold - Somlyó György28
Rhuphinosz (görög)
Illatozó koszorút - Radnóti Miklós28
Gyűlölöm - Somlyó György28
Héra-szemű Melité 29
Anakreóni dalok (görög)
Tücsök, ó be boldog is vagy - Devecseri Gábor29
Egy leányhoz 29
Orphikus himnuszok (görög)
A holdhoz - Ritoók Zsigmond30
A természethez 30
A földhöz 31
Caius Valerius Catullus (latin)
Lesbia rigójához - Dsida Jenő32
A rigó halálára 32
Lesbiához - Szabó Lőrinc33
Lesbiához - Babits Mihály33
Meghívó - Dsida Jenő34
Az utolsó vers Lesbiáról 34
Leányhűség - Szabó Lőrinc34
Lesbiához - Babits Mihály35
Szerelem és gyűlölet - Szabó Lőrinc35
Lesbiához - Babits Mihály35
Publius Vergilius Maro (latin)
Negyedik ecloga - Lakatos István35
Quintus Horatius Flaccus (latin)
Thaliarchushoz - Szabó Lőrinc37
Lydiához - Radnóti Miklós38
Chloéhoz - Szabó Lőrinc39
Lydiához39
Delliushoz 40
Megszegett sok esküvésed - Arany János41
Lydiához - Radnóti Miklós42
Torquatushoz - Szabó Lőrinc43
Albius Tibullus (latin)
A béke dicsérete - Kardos László44
Megjött végre a várt szerelem - Radnóti Miklós46
Bocsánatkérés - Babits Mihály46
Sextus Propertius (latin)
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár - Radnóti Miklós47
Elmondja gyönyörűségeit - Babits Mihály48
Cynthia festi magát - Dsida Jenő49
Cynthia nagybetegen 50
Az őrjöngő kedves - Szabó Lőrinc50
Publius Ovidius Naso (latin)
Nyár dél - Babits Mihály51
Beszélgetés a cirkuszban - Szabó Lőrinc52
Barbár tájakon - Kardos László53
Liang Hung (kínai)
Panaszdal - Illyés Gyula56
Liu Csen (kínai)
Fenyő - Illyés Gyula56
Cao-Cse (kínai)
Katáng - Illyés Gyula56
Kalidásza (hindu)
A tavasz - Weöres Sándor57
Klaudiánosz (görög)
A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)61
Ismeretlen kelta költő
A szarvas kiáltás - Weöres Sándor62
Paulosz Szilentáriosz (görög)
Vetkőzzünk hamar - Somlyó György64
Ráncaid ékesebbek65
Keble kezemben 65
Li Taj-Po (kínai)
Őszi dal - Weöres Sándor65
Csendes éj 65
Beszélgetés a hegyekben - Illyés Gyula66
Tu Fu (kínai)
Ének egy vén ciprusról - Weöres Sándor66
Elindulás Lang-Csung-ból 67
Uton, éjjel 67
Mennydörgés őssszel - Kormos István67
Egyedül68
Merengés a tavaszon - Illyés Gyula68
Po Csü-Ji (kínai)
Téli éj - Weöres Sándor68
Görcs fa 69
Kis dalok70
Ismeretlen kelta költő
A bérrai öregasszony panasza - Weöres Sándor71
Avicenna (Abu Ali Ibn Szína) (tadzsik)
Négysorosak - Weöres Sándor74
Szu Tung-Po (kínai)
Délvidéki parasztasszony sóhaja - Weöres Sándor74
Határtalan szeretet - Illyés Gyula75
Al Mutamid (arab)
A féltékeny őrző - Vas István75
De megjött a hírnök 75
Omar Khajjám (perzsa)
Négysorosak - Weöres Sándor76
Dzsajadéva (hindu)
Gita-Góvinda - Weöres Sándor77
A kürenbergi (német)
Még nevendék szüzecske - Rab Zsuzsa80
Ha egyszál ingben állok - Lator László80
Álltam tegnap a bástyán 81
Szép solymocskát neveltem - Szabó Lőrinc81
Dietmar von Aist (német)
Ah! Már közel az idő - Szabó Lőrinc81
A magas hársfa 82
Heinrich von Morungen (német)
Ó jaj, mit ér - Lator László82
Walter von der Vogelweide (német)
A hársfaágak - Babits Mihály83
Világ-asszony rég kifizettem - Szabó Lőrinc84
Ó jaj, hogy eltűnt minden - Radnóti Miklós85
Francesco D' Assisi (olasz)
Naphimnusz - Képes Géza87
Dzseláleddín Rúmí (perzsa)
Te meg én - Vas István88
Szerelmesek, szerelmesek88
Sejját Hamza (török)
Meddig futsz még a haláltól? - Vas István89
Jacopone da Todi (olasz)
Himnusz a fájdalmas anyáról - Babits Mihály90
Guido Guinizelli (olasz)
Megroham a szerelem - Rába György90
Guido Cavalcanti (olasz)
Kis ballada a kínról és a szerelemről - Csorba Győző92
Cino da Pistoia (olasz)
Kétségbeesés - Rába György94
Cecco Angiolieri (olasz)
Mi volna, ha - Sárközi György95
Nagyok a szerelem kínjai 95
Folgore di San Gimignano (olasz)
Májusi szonett - Képes Géza96
Dante Alighieri (olasz)
Úrnőm szemében hordja a szerelmet - Jékely Zoltán96
Úrnőm, midőn másokat üdvözölget 97
Pietrához - Képes Géza97
Sok kurta nap és nagykaréjú árnyék - Weöres Sándor99
Dénes Király (spanyol)
Ó jaj, virág - Lator László100
Meendino (spanyol)
Szent Simon templomában - Rab Zsuzsa101
Francesco Petrarca (olasz)
Minél közelebb ér - Sárközi György102
Magányosan mélázó baktatással 102
Áldott a nap 103
Arany haja 103
Nincs békém104
Kinek csak álma boldog 104
Az élet elfut105
A szem, amelyről oly forrón daloltam106
Ismeretlen angol költő
Kakukk-nóta - Szabó Lőrinc106
Háfiz (perzsa)
Fürtjeid sötétlő terhe - Vas István107
Muzulmánok! 107
Szung Vu (kínai)
Harc a nagy fal déli oldalán - Illyés Gyula108
Eustache Deschamps (francia)
Púpos lettem és görnyeteg - Somlyó György109
Christine de Pisan (francia)
Magam vagyok és csak magányra vágyom - Illyés Gyula110
Oswald von Wolkenstein (német)
Vénség panasza - Rab Zsuzsa111
Charles D' Orléans (francia)
A Soká-Várás Erdejében - Illyés Gyula113
Az idő, ím, kivetkezett114
Francis Villon (francia)
A szép fegyverkovácsné panasza - Vas István114
Ballada, melyet ... - Illyés Gyula117
Ballada és könyörgés Cotard mesterért - Szabó Lőrinc118
Ballada a Vastag Margot-ról - József Attila119
Ballada, melyet Villon - Szabó Lőrinc120
Gyász-irat... - Illyés Gyula121
Ellentétek - Szabó Lőrinc122
Gil Vicente (spanyol)
Most virít ki - Nagy László123
Anyám, rózsa, rózsa lángol124
Michelangelo Buonarroti (olasz)
A márvány és az asszony - Babits Mihály125
Szép szemeddel édes fényt láthatok - Rónay György125
Évekkel rakva, bűnnel teljesen 126
Martin Luther (német)
Erős vár a mi Istenünk - József Attila126
Marguerite de Navarre (francia)
Isten veled! - Vas István128
Maurice Scéve (francia)
Délia - Rónay György-Illyés Gyula129
Garcilaso de la Vega (spanyol)
Ó, édes zálogok - Kálnoky László131
Könnyek vizében fürdöm 131
Gyanúk, melyek borús képzeletemben 132
Avilai Szent Teréz (spanyol)
Minden ékességeken - Vas István133
Pernette du Guillet (francia)
Ha azt mondják - Rónay György133
Joachim du Bellay (francia)
Megszentelt dombok - Radnóti Miklós134
Frankhon, művészetek 135
Pierre de Ronsard (francia)
Majd ha oltárnál leszünk - Illyés Gyula135
Amint az ág hegyén - Nemes Nagy Ágnes137
Virágosan remegő - Rónay György137
Helénám, ma, mikor - Vas István138
Ha majd öreg leszel - Szabó Lőrinc139
Föladom a csatát - Illyés Gyula140
Csak csont vagyok ma már - Radnóti Miklós140
Kertet, házat, hazát - Illyés Gyula141
Luis de Camoes (portugál)
Világcsavargó - Szabó Lőrinc141
Remény, mit remélsz? 142
Louise Labé (francia)
Ó elfordult tekintet - Vas István142
Élek, halok - Illyés Gyula143
Csókolj meg - Szabó Lőrinc144
Fuzúli (török)
Mit nekem - Vas István144
Báki (török)
Gázel - Vas István145
Rémy Belleau (francia)
Április - Radnóti Miklós146
Olivier de Magny (francia)
Hogy mit szeretek én - Rónay György148
Baltásar de Alcázar (spanyol)
Dal - Nemes Nagy Ágnes149
Ismeretlen spanyol költő
A megfeszített Krisztushoz - Vas István150
Jakob Regnart (német)
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc151
Philippe Desportes
Itt hullt le Icarus (Rónay György)152
Agrippa D§aubigné
A tél... - Rónay György152
Edmund Spenser (angol)
A megszelidült szarvas - Vas István154
Homokba írtam kedvesem nevét - Szabó Lőrinc154
Sir Walter Raleigh (angol)
Színpad a világ - Tóth Judit155
Sir Philip Sidney (angol)
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc155
John Lyly (angol)
A tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc156
Balassi Bálint (magyar)
Hogy Júliára talála 156
Egy katonaének157
Jean de Sponde (francia)
Számold meg napjaidat - Illyés Gyula160
Luís de Gongora Y Argote (spanyol)
Amíg hajad aranyával hiába - Lator László160
Madrid 1610-ben - Kálnoky László161
Henry Constable (angol)
Szonett Dianához - Lator László161
Lope Félix de Vega Carpio (spanyol)
Zsályafű illata - Rab Zsuzsa162
A szerelem különféle hatásai - Nemes Nagy Ágnes163
Szökni, maradni - Vas István163
Michael Drayton (angol)
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc164
William Shakespeare (angol)
Ha bronz, kő s a föld - Szabó Lőrinc164
Fáradt vagyok 165
Az vagy nekem165
De komor tél volt166
Úrnőm szeme nem kap 166
John Donne (angol)
Jó reggelt! - Vas István167
Az évforduló - Kálnoky László167
A bolha - Vas István168
Lecke az árnyékról - Kálnoky László169
Elégia vetkőző kedveséhez - Vas István170
Negyedik szent szonett - Eörsi István171
Hetedik szent szonett 172
Tizennyolcadik szent szonett172
Ó, mennyi kínzó ellentét terem - Vas István173
Jean-Baptiste Chassignet (francia)
Ölelkezem futó rémalakokkal - Garai Gábor173
Hazájához - Tótfalusi István175
Francois de Maynard (francia)
A szép öreg hölgy - Jékely Zoltán175
Théophile de Viau (francia)
Óda - Illyés Gyula178
Robert Herrick (angol)
Elmúlás - Szabó Lőrinc178
Antoine Girard de Saint-Amant (francia)
Ősz a Kanári-szigeteken - Szabó Lőrinc179
Simon Dach (német)
Tharaui Annus - Kardos László180
John Milton (angol)
A vak szonettje - Tóth Árpád181
Halott feleségéhez - Nemes Nagy Ágnes181
John Suckling (angol)
Szerelemben a szerelem - Vas István182
Paul Fleming (német)
Ne csüggedj! - Képes Géza183
Paul Scarron (francia)
Párizs - Radnóti Miklós183
Sírfelirat - Illyés Gyula184
Andreas Gryphius (német)
Marianna Gryphiusnak - Nemes Nagy Ágnes184
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza185
Este185
A mulandóságról - Szabó Lőrinc186
Christian Hofmann von Hofmannswaldau (német)
A világ - Jékely Zoltán186
Henry Vaughan (angol)
Egyedül ülök - Vas István187
Baso Macuo (japán)
Magány - Illyés Gyula188
Hirtelen188
Óhaj188
Johann Christian Günther (német)
Leonórához - Jékely Zoltán188
Töredék - Rónay György189
Nedím (török)
Szádábád - Vas István189
Ünnep190
Vittorio Alfieri (olasz)
Magányra vágyom - Jánosy István191
Johann Wolfgang Goethe (német)
Vadrózsa - Képes Géza191
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső192
Vándor éji dala - Tóth Árpád193
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc193
Viszontlátás és búcsú193
Őszi érzés194
Prometheüsz - Kosztolányi Dezső195
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc196
Charlotte von Steinhoz - Vas István197
IX. római elégia - Radnóti Miklós199
Schiller koponyája - Képes Géza199
Élj okosan - Vas István200
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc201
Üdvözült vágy - Vas István201
William Blake (angol)
A kéményseprő - Kormos István202
A tigris - Szabó Lőrinc203
London - Radnóti Miklós204
A beteg rózsa - Képes Géza205
Az arany háló - Devecseri Gábor205
Robert Burns (angol)
Az árpaföldön - Kálnoky László206
A komor éj - Kormos István207
Korai még a konty nekem 208
Shelah O' Neil - Kálnoky László208
John Anderson, szívem, John - Szabó Lőrinc209
Falusi randevú 210
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János210
Violaillat, csöndes éj - Vas István211
Azért is, azért is - Jékely Zoltán212
Ha mennél hideg szélben - Weöres Sándor213
Friedrich von Schiller (német)
Az örömhöz - Rónay György214
Görögország istenei - Gulyás Pál217
André Chénier (francia)
Arcom meghervadt már - Radnóti Miklós221
Jambusok - Illyés Gyula221
Johann Christian Friedrich Hölderlin (német)
Reggel - Szabó Lőrinc223
Menon panasza diotimáért - Radnóti Miklós223
Az éj - Nemes Nagy Ágnes224
Ének az emberi sorsról - Képes Géza224
Az élet fele - Keresztury Dezső225
William Wordsworth (angol)
Az álomhoz - Babits Mihály226
A Westminster hídon 226
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc227
Novalis (német)
Himnuszok az éjhez - Képes Géza228
Samuel Taylor Coleridge (angol)
Kubla kán - Szabó Lőrinc231
Csokonai Vitéz Mihály (magyar)
Még egyszer Lillához232
A Reményhez234
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor236
Tüdőgyulladásomról236
Berzsenyi Dániel (magyar)
A közelítő tél238
Levéltöredék barátnémhoz239
Ugo Foscolo (olasz)
Az estéhez - Jékely Zoltán240
Thomas Moore (angol)
A májusi hold - Szabó Lőrinc241
Adalbert von Chamisso (német)
A Bering-szorosban - Rónay György241
George Gordon, Lord Byron (angol)
Harminchatodik születésnapomon - Illyés Gyula243
Josef von Eishendorff (német)
Tavaszi éj - Rónay György244
Vándor költő 245
Az éj - Illyés Gyula245
Kölcsey Ferenc (magyar)
Zrínyi második éneke246
Alphonse de Lamartine (francia)
A tó - Szabó Lőrinc247
Osszián! Osszián! - Rónay György249
Percy Bysshe Shelley (angol)
Ozymandiás - Tóth Árpád250
Csüggedt nápolyi stancák - Vas István251
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád252
Indián szerenád - Babits Mihály255
Mint a haló hölgy - Kosztolányi Dezső256
Szabadság - Somlyó György256
A világ vándorai - Szabó Lőrinc257
Dal - Radnóti Miklós257
John Keats (angol)
A Parthenon szobraira - Radnóti Miklós257
A tenger - Vas istván258
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok - Szabó Lőrinc258
A vén Meg - Kormos István259
A melankóliáról - Tóth Árpád260
Óda egy csalogányhoz - Tóth Árpád261
Óda egy görög vázához 263
Az őszhöz265
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc266
August von Droste-Hülshoff (német)
A vízben - Weöres Sándor266
Mikor szívemet - Rónay György266
Annette von Droste-Hülshoff (német)
Fűben - Szabó Lőrinc267
Az igazi óra - Kardos László268
Heinrich Heine (német)
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán269
Memento - Babits Mihály269
Loreley - Szabó Lőrinc269
Holdezüstös hársvirágok - Lator László270
Szürke éj a tengeren - Szabó Lőrinc271
Anno 1829 - Kálnoky László272
Irányköltészet - Kardos László273
A világ rendje - Képes Géza274
1849 októberében - Kálnoky László274
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István276
A takácsok - Képes Géza277
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László277
Napok, órák, ezredévek 278
Alfred de Vigny (francia)
A farkas halála - Illyés Gyula279
Giacomo Leopardi (olasz)
Sappho utolsó éneke - Rába György281
A remete rigó - Lator László283
A végtelen - Szabó Lőrinc285
Önmagához - Rába György285
Adam Mickiewicz (lengyel)
Orosz barátaimhoz - Képes Géza286
Bár itt vagyok - Szabó Lőrinc287
Alekszandr Puskin (orosz)
Falu - Képes Géza288
A magvető - Szabó Lőrinc289
Téli este290
A próféta291
Üzenet Szibériába - Képes Géza292
Téli reggel - Fodor András292
Nem, már nem vonzanak - Szabó Lőrinc293
France Preseren (szlován)
Mikor az orvos látja - Lator László294
A tölgy, amelyet földre dönt a téli - Lator László294
Vörösmarty Mihály (magyar)
Ábránd295
Az emberek296
Előszó298
A vén cigány299
Nicolaus Lenau (német)
Tavasz - Szabó Lőrinc301
A nádi dalokból - Babits Mihály302
Pillantás a folyóba - Rónay György303
Őszi érzés 303
Gyászos ég - Szabó Lőrinc304
Záróének az albigensekhez - Tóth Árpád304
Victor Hugo (francia)
A nap ma fellegek között - Nemes Nagy Ágnes306
Mivel ajkamhoz ért - Kálnoky László307
Mert minden földi lélek - Szabó Lőrinc307
Megnyugtató látvány - Nemes Nagy Ágnes309
Stella - Radnóti Miklós309
Két lányom - Nemes Nagy Ágnes310
Meztélláb volt a lány - Rónay György311
Az alvó Boáz - Nemes Nagy Ágnes312
A jövendő - Somlyó György312
A vetés évszaka. Este - Nemes Nagy Ágnes315
Alkonyra hajlik már az évszak 317
Fjodor Tyutcsev (orosz)
A gleccserek - Szabó Lőrinc318
Megbékülés 319
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?319
Kelletlenül, riadozva320
Téli erdő 321
Bár fészkem én a völgybe raktam 321
Eduard Mörike (német)
Elutazás - Szabó Lőrinc322
Éjfél - Radnóti Miklós323
Elizabeth Barrett-Browning (angol)
Költőm a volt és lesz között - Kardos László323
Mondd újra - Babits Mihály324
Rád gondolok! - Kardos László324
Hogy szeretlek? - Szabó Lőrinc325
Gérard de Nerval (francia)
El Desdichado - Kálnoky László325
Delfica - Vas István326
Fasor a Luxembourg-kertben - Radnóti Miklós326
Április327
Ábrándozás327
Juliusz Slowacki (lengyel)
Végrendelet - Lator László328
Száz munkás - Kardos László329
Edgar Allian Poe (amerikai)
A holló - Tóth Árpád330
Lee Annácska - Babits Mihály333
Alfred lord Tennyson (angol)
Tündérország kürtjei - Szabó Lőrinc335
Alfred de Musset (francia)
Velence - Tóth Árpád335
Szomorúság - Illyés Gyula338
Robert Browning (angol)
Egy Galuppi-toccata - Vas István338
Többé a tér s idő - Weöres Sándor340
Miért vagyok a szabadság pártján 341
Mihail Lermontov (orosz)
Kaukázusi reggel - Lator László341
Jóslat342
Halál342
Életre vágyom343
Vitoria343
Nem, nem Byron, más vagyok én344
A költő halála 344
Rosztopcsina grófnőhöz346
A szikla347
Kimegyek az éji ködös útra347
Kereszt a sziklán 348
Tarasz Sevcsenko (ukrán)
Szolgálólány, kicsiny, szelíd - Weöres Sándor348
Dnyeper partja 349
Theodor Storm (német)
Tengerpart - Weöres Sándor350
Este - Vas István350
Amit szavakra bízni átall 350
Ne menj be - Szabó Lőrinc351
Arany János (magyar)
Ősszel352
Hajnali kürt355
Balzsamcsepp356
A lejtőn357
Magányban358
Vásárban359
A régi panasz360
Sejtelem361
Tompa Mihály (magyar)
Új Simeon362
Petar Preradovic (horvát)
Az emberi szív - Lator László364
Charles Leconte de Lisle (francia)
Az elefántok - Szabó Lőrinc365
A tiszta menny alatt - Vas István366
Gottfried Keller (német)
Téli éj - Radnóti Miklós367
Látszat és valóság - Lator László368
Borús idő - Rónay György368
Walt Whitman (amerikai)
Hallom Amerika dalát - Szabó Lőrinc369
Téli mozdony - Kosztolányi Dezső370
Szép asszonyok371
Egy elbukott európai forradalmárnak - Kardos László371
Jakov Polonszkij (orosz)
Nézd, milyen sűrű homály - Pór Judit373
Este - Szabó Lőrinc373
Afanaszij Fet (orosz)
Est sztyepp - Rab Zsuzsa374
Ne kérdezd, kedvesem375
Kihunyt csillagokhoz - Szabó Lőrinc376
Apollon Majkov (orosz)
Téli regel - Kormos István376
A mocsár377
Nyikolaj Nyekraszov (orosz)
Bölcsődal - Fodor András378
Fogy erőm379
Elemészti a szívet 380
A múzsához381
Ősz381
Charles Baudelaire (francia)
Kapcsolatok - Szabó Lőrinc382
A fároszok 382
Az ellenség - Babits Mihály384
Az ékszerek 384
Egy dög386
Léthe - Babits Mihály387
Legyen tiéd e vers - Tóth Árpád388
Visszaháramlás - Szabó Lőrinc389
Beszélgetés - Szabó Lőrinc389
Őszi ének390
Áhítat - Tóth Árpád391
Vasile Alecsandri (román)
A Szeretet parja - Jékely Zoltán392
Petőfi Sándor
Az Alföld392
A négyökrű szekér394
A bánat? Egy nagy oceán395
Egy gondolat bánt engemet395
Beszél a fákkal a bús őszi szél396
Szeptember végén397
Minek nevezzelek?398
A puszta, télen400
Föltámadott a tenger401
Branko Radicevic (szerb)
Bánat és emlékezés - Lator László402
Conrad Ferdinand Meyer (német)
A római kút - Sárközi György403
Lábnyomok - Szabó Lőrinc404
Halottak kórusa 405
Vajda János (magyar)
Húsz év múlva405
Az üstökös406
Harminc év után406
Dante Gabriel Rossetti (angol)
Kutyatej - Nemes Nagy Ágnes408
Christina Georgina Rosetti (angol)
Távol - Nemes Nagy Ágnes408
Djura Jaksic (szerb)
Hangtalan éjben - Lator László409
Jovan Jovanovic Zmaj (szerb)
Szeretlek-e... - Pór Judit409
A valóság miért rázza - Lator László410
Aleksis Kivi (finn)
A boldogok - Képes Géza411
Giosué Carducci (olasz)
Ó éj - Kosztolányi Dezső412
Téli éj - Sárközi György412
Sirató413
Az ökör - Kosztolányi Dezső414
Búcsú 414
Algernon Charles Swinburne (angol)
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály414
Egy nap meg egy éj - Szabó Lőrinc415
José-Maria de heredia (francia)
Korallzátony -- Szegzárdy-Csengery József416
A kentaurok futása 416
Charles Cros (francia)
Füstölt hering - Szabó Lőrinc417
Én örk verseket tudok írni - Somlyó György418
Stéphane Mallarmé (francia)
Tünemény - Rónay György419
Az Azúr 419
Tengeri szél - Illyés Gyula420
Egy faun délutánja - Rónay György421
Szonett - Nemes Nagy Ágnes424
Paul Verlaine (francia)
Misztikus alkonyat - Szabó Lőrinc425
Őszi chanson - Tóth Árpád425
Érzelmes séta - Szabó Lőrinc426
Holdfény 426
A hold a fák közt427
Nyár lesz tehát427
Az álnok-szép napok428
Ragyog a jó remény428
Allegória 429
Fifi - Babits Mihály 430
Gerard Manley Hopkins (angol)
A tenger és a pacsirta - Orbánt Ottó430
A kalitkába zárt pacsirta 431
Friedrich Nietzsche (német)
Az ősz - Szabó Lőrinc432
Elhagyatva - Képes Géza433
Tristan Corbiére (francia)
Jóéjszakát - Nemes Nagy Ágnes434
Halott költő felett - Jékely Zoltán434
Hriszto Botev (bolgár)
Az én imádságom - Képes Géza435
Pavel Hviezdoslav (szlovák)
S nem lett több elnyomott - Kardos László436
Mihail Eminescu (román)
Kint megremeg a nyárfa-ág - Képes Géza438
Glossza - Szabédi László438
Esti kürtszó - Disda Jenő440
Ó, jössze-e már - Képes Géza441
Száz árbocból - Jékely Zoltán442
Jaroslav Vrchlicky (cseh)
Útközben - Szabó Lőrinc442
Arthur Rimbaud (francia)
Az első este - Szabó Lőrinc444
Ofélia - Rónay György445
Térzene - Kardos László446
A meghökkentek - József Attila447
Kóborlásaim - Radnóti Miklós449
Szegények a templomban - Rónay György449
Jeanne-Marie keze - Somlyó György450
Tetűkeresők - Rónay György453
A részeg hajó - Kardos László453
A magánhangzók szonettje - Tóth Árpád457
Oscar Wilde (angol)
Szimfónia sárgában - Babits Mihály457
Jules Laforgue (francia)
Gyászinduló a Föld halálára - Kálnoky László458
A kötet költői (Domokos Mátyás)461
II. kötet
Thomas Hardy
Egy holdfogyatkozáskor - Szabó Lőrinc5
Remény, gyötrődés - Vas István5
"Országok megtöretése" idején - Vas István6
Azután - Vas István6
A kerti szék - Szabó Lőrinc7
Büszke dalnokok - Szabó Lőrinc7
Végére értünk - Vas István8
Alexandru Macedonski
Csillagok alatt - Áprily Lajos8
Gyűlölet - Szemlér Ferenc9
A rózsák keringője - Jékely Zoltán9
Távoli szonett - Áprily Lajos10
Arany-rondó - Jékely Zoltán11
A liliomok rondója - Jékely Zoltán11
Az én rondóm - Jékely Zoltán12
Giovanni Pascoli
A bargai óra - Lator László12
A hattyúdal - Lator László14
Émile Verhaeren
A szél - Kosztolányi Dezső15
A munka - Rónay György17
Öregedő kezem - Szabó Lőrinc18
Konsztantyin Fofanov
Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy - Lator László19
A napraforgó - Eörsi István20
Notturno - Eörsi István20
Mindent unalmas próza tölt meg - Eörsi István20
Richard Dehmel
Fenyegető kilátás - Szabó Lőrinc21
Nyomasztó légkör - Szabó Lőrinc22
Konsztantinosz Kavafisz
Március idusa - Vas István23
Az Isten elhagyja Antoniust - Vas István24
A léptek - Vas István24
Fölöttébb ritkán - Vas István25
Jónikusan - Vas István25
Test, gondolj arra - Vas István26
A hajón - Vas István26
1909, 1910 és 1911 napjai - Vas István27
Ithaka - Somlyó György27
Az ablakok - Somlyó György28
Hogy fennmaradjon - Somlyó György29
Mielőtt az idő - Somlyó György29
Gabriele d'Annunzio
Nyári madrigálok - Rába György30
Henri de Régnier
A látogató - Nemes Nagy Ágnes33
Miguel de Unamuno
Keselyűmhöz - Kálnoky László34
William Butler Yeats
Egy régi dal visszhangja - Vas István34
Innisfree - Szabó Lőrinc35
Ha ősz leszel s öreg - Szabó Lőrinc35
Fehér Sirályok - Szabó Lőrinc36
A két fa - Nagy László36
A vándorlegény dala - Képes Géza37
Ír repülő a halálát jósolja - Szabó Lőrinc38
Lelkifurdalás vad szavaimért - Illyés Gyula39
George Cosbuc
Földet adj! - József Attila39
A hegyekben - Illyés Gyula41
Rubén Dario
Szürke szimfónia, dúrban - Rab Zsuzsa42
Stefan Georbe
Tájkép - Szabó Lőrinc44
A szőnyeg - Kosztolányi Dezső45
A pásztor napja - Szabó Lőrinc45
A sziget ura - Szabó Lőrinc46
Júliusi bánat - Szabó Lőrinc47
Francis Jammes
A ház rózsával lenne itt teli - Radnóti Miklós47
A munka nagy csupán - Radnóti Miklós48
Szeretem Clara d'Ellébeuse-t - Vas István48
Meztelen ülsz majd - Szabó Lőrinc49
Ismerek egy kis susztert - Illyés Gyula50
Ötödik elégia - Rónay György51
Nagyon kivánom őt - Radnóti Miklós51
Emléke fényesen csillan - Rónay György52
Két harangvirág - Rónay György52
Mi is a boldogság - Illyés Gyula53
Paul Claudel
Ballada - Kosztolányi Dezső53
Ballada - Rónay György55
Ramón del Valle-Inclán
A medicinai bűntettt - Nemes Nagy Ágnes57
Az óra rózsája - Rab Zsuzsa59
A Paradicsom rózsája - Kálnoky László60
Edgar Lee Masters
Petit, a költő - Orbán Ottó62
Kesslerné - Görgey Gábor63
Ivan Bunyin
Tavaszi vadvíz sustorog - Rab Zsuzsa63
Itt terjeng még a friss, fagyos lehellet - Lator László64
Rózsák - Lator László65
Téli éjszaka - Fodor András65
Fölszáll a hold - Fodor András66
Christian Morgenstern
Az ümög - Szabó Lőrinc67
Hintaszék az elhagyott teraszon - Szabó Lőrinc67
William Henry Davies
A tél szépsége - Szabó Lőrinc68
Rárérés - Szabó Lőrinc68
Paul Valéry
A hiú táncosnők - Somlyó György69
Alvó nő - Rónay György70
A tündér - Szabó Lőrinc70
Intérieur - Somlyó György71
A tengerparti temető - Kosztolányi Dezső71
Valerij Brjuszov
Kószáltam - Kardos László75
Az új, 1905-ös esztendőhöz - Kardos László76
A magvető - Rab Zsuzsa77
Walter de la Mare
A figyelők - Szabó Lőrinc78
Miss T. - Szabó Lőrinc79
Sírfelirat - Vas István79
Mindenek múlása - Szabó Lőrinc80
Amy Lowell
Venus Transiens - Kosztolányi Dezső81
Ombre chinoise - Illyés Gyula81
Gilbert Keith Chesterton
A szamár - Sárközi György82
Leopold Lugones
Éden - Timár György83
A legyőzött Vénusz - Timár György83
A tenger - Timár György84
Jovan Ducic
Tengeri fűz - Szabó Lőrinc84
Az óra - Tóth Judit85
Napraforgók - Illyés Gyula85
Refrain - Babits Mihály86
Rainer Maria Rilke
És lelkem, mint egy nő - Nemes Nagy Ágnes87
Emberek élnek itt - Nemes Nagy Ágnes87
Tovább - Nemes Nagy Ágnes88
A fiú - Nemes Nagy Ágnes88
Áldozat - Radnóti Miklós89
Abiság - Nemes Nagy Ágnes90
Orpheusz, Eurüdiké, Hermész - Rab Zsuzsa91
Archaikus Apolló-torzó - Tóth Árpád93
Kört jár velünk - Nemes Nagy Ágnes94
Már egyedül - Vas István94
Antonio Machado
Fiatal Spanyolország - Garai Gábor95
A szivárvány és az erkély - Kálnoky László96
Párbeszédes álmok - Kálnoky László96
A Duero partjain - Illyés Gyula97
Robert Forst
Puszta helyek - Weöres Sándor99
Viszolygás - Weöres Sándor100
Milan Rakic
Szerelmes vers - Kosztolányi Dezső101
Téli éj - Jékely Zoltán102
Max Jacob
Nocturne - Kormos István102
Vérszínű hold - Kormos István103
Széttört világ - Vas István103
Else Lasker-Schüler
Nervus erotis - Rónay György104
Szerelmi ének - Rónay György105
Tiéd vagyok - Rónay György105
Vladimir Nazor
Bozót - Fodor András106
A sirály - Eörsi István108
Ady Endre
Héja-nász nász avaron109
Párisban járt az Ősz109
Az Illés szekerén110
A Hadak Útja111
Emlékezés egy nyár-éjszakára112
Ember az embertelenségben114
E nagy tivornyán115
Intés az őrzőkhöz116
Az eltévedt lovas117
Őrizem a szemed118
Új s új lovat119
Oscar Venceslas de Lubicz Milosz
Szeptemberi szimfónia - Rába György120
Hermann Hesse
Elisabeth - Lator László124
Pillangó - Lator László124
Csavargószállás - Kálnoky László125
Éjszakai út - Kálnoky László126
Tűnő fiatalság - Kálnoky László126
Leopold Staff
Igazság - Szabó Lőrinc127
Chopin varsói szobrának pusztulásakor - Vas István127
John Masefield
A keresők - Szabó Lőrinc128
Csavargó - Nagy László129
Hajórakományok - Képes Géza129
Nevess jó harsogót - Kormos István130
Carl Sandburg
Chicago - Szabó Lőrinc131
Fű - Szabó Lőrinc132
Hugo von Hofmansthal
A külső élet balladája - Kardos László133
Élmény - Szabó Lőrinc134
Vachel Lindsay
A bölények szellemei - Jánosy István135
Harold Monro
A cica tejet kap - Szabó Lőrinc138
Wallace Stevens
Száraz cipó - Kassák Lajos139
Asszony a napsütésben - Vas István140
Guillaume Apollinaire
Rajnai éj - Rónay György140
Május - Rónay György141
Kikericsek - Radnóti Miklós142
Búcsú - Vas István142
Ősz - Vas István143
Az éji szél - Radnóti Miklós143
Jel - Vas István143
Délen - Radnóti Miklós144
Madár dalol - Radnóti Miklós144
Égöv - Radntói Miklós145
A háború csodája - Vas István151
Egy szép vörösesszőkéhez - Radnóti Miklós152
Alekszandr Blok
Vihar előtt - Lator László154
Ne hívj - Lator László155
Még látom olykor - Lator László155
A jóllakottak - Lator László156
Oroszország - Lator László156
Őszi nap - Lator László157
Oly ismerős vagy - Lator László158
A máglya kék füstje kanyargón - Lator László159
Füstgomolyok szállnak - Lator László160
Tudor Arghezi
Testamentom - Illyés Gyula160
Megtérés a röghöz - Dsida Jenő162
Bőség - Dsida Jenő162
Pohárfelirat - Dsida jenő163
Töredelem - Jékely Zoltán164
Zsoltár - Jékely Zoltán165
Valéry Larbaud
Óda - Radnóti Miklós166
George Bacovia
Ón - Jékely Zoltán167
Őszi ón - Jékely Zoltán168
Lila alkony - Szemlér Ferenc168
Juan Ramón Jiménez
Őszi dallam - Rab Zsuzsa169
Dinnyecsősz jár - Nemes Nagy Ágnes169
Megsárgult szívemet - Rab Zsuzsa170
Atmoszféra - Kálnoky László170
Egy csalogány - Kálnoky László171
Juhász Gyula
Tiszai csönd172
Milyen volt172
Béke173
Magyar nyár 1918173
Félegyházán 1918 nyarán174
Magyar tél174
Tápai lagzi175
Anna örök176
Babits Mihály
Húsvét előtt176
Fortissimo179
Botozgató181
Mint különös hírmondó...182
Ősz és tavasz között183
Umberto Saba
A kecske - Képes Géza185
A tengerparton - Jékely Zoltán186
Ulisses - Képes Géza187
Majdnem tanmese - Tellér Gyula187
William Carlso Williams
Kietlen - Kálnoky László188
Ahmet Hásim
A lépcső - Vas István189
Gólyák a holdfényben - Vas István190
Fehér madarak éjszaka - Vas István190
Visszfény - Vas István190
Angelosz Szikelianosz
A habokból született - Somlyó György191
Jahja Kemál Bejátli
Korhelyek estéje - Vas István191
Találkozás - Vas István192
Jules Supervielle
A világ hajnala - Rónay György192
Montevideo - Rónay György193
Egy ház áll jobbomon - Rónay György194
Szobák papírvirágai - Rónay György195
Homálytól csatakos - Rónay György196
A zápor és a zsarnokok - Rónay György196
Átváltozások - Rónay György197
Egy pálmafa születése - Rónay György198
Georges Duhamel
Florentin Prunier balladája - Rónay György198
Kosztolányi Dezső
Itt fekszenek200
Februári óda201
Szeptemberi áhitat203
Vaikko Antero Koskenniemi
Esti dal a tenger partján - Képes Géza206
Holdfényben - Képes Géza206
Ezra Pound
Virginál - Károlyi Amy207
A Tó-sziget - Képes Géza207
A jócimbora balladája - Képes Géza208
Tóth Árpád
Elégia egy rekettyebokorhoz210
Körúti hajnal211
Esti sugárkoszorú212
A hídon213
Új tavaszig, vagy a halálig214
Gottfried Benn
Férj és feleség átmegy a rákbarakkon - Szabó Lőrinc215
Őszirózsák - Rónay György216
Búcsú - Nemes Nagy Ágnes217
Kék óra - Nemes Nagy Ágnes218
Georg Heym
A városok démonai - Szabó Lőrinc219
Lázkórház - Szabó Lőrinc221
Georg Trakl
Pusztulás - Lator László222
Tündöklő ősz - Szabó Lőrinc222
A hollók - Rákos Sándor223
Emberi gyász - Nemes Nagy Ágnes223
Gyerekkor - Radnóti Miklós224
Szonja - Dsida Jenő224
Magános ősz - Radnóti Miklós225
A lélek alkonya - Lator László225
A halál hét strófája - Lator László226
Grodek - Keresztury Dezső227
Rupert Brooke
A halak - Szabó Lőrinc228
Blaise Cendrars
Ellentétek - Kassák Lajos229
A világ szívében - Kassák Lajos230
Hans Arp
Álmok életről és halálról - Nemes Nagy Ágnes232
Kassák Lajos
Mesteremberek236
Az idő amelyben élek237
Szólok halottainkról237
Érthetetlen kép239
Meditáció239
Sziromhullás239
Elszakadt fonál240
Robinson Jeffers
Szirt és sólyom - Kassák Lajos241
Sírkőfelirat - Vas István242
A világ csodái - Vas István243
Saint-John Perse
Képek Robinson Crusoe-hoz - Nemes Nagy Ágnes244
Dicséretek - Nemes Nagy Ágnes245
Száműzetés - Nemes Nagy Ágnes246
Pierre Jean Jouve
Szép idő roppant tömbjei - Lator László248
A barcelonai kurva - Lator László249
Katasztrófa - Lator László249
A szegények erdeje - Rónay György249
Diego Valeri
December - Rába György252
Virágzás - Rába György253
Fernando Pessoa
Kálvária - Nemes Nagy Ágnes253
Don Sebastiano, Portugália királya - Nemes Nagy Ágnes254
Egyenes tartású költemény - Kálnoky László254
Ez az ősi szorongás - Somlyó György256
A soha-el-nem-utazás előestéjén - Somlyó György257
Thomas Stearns Eliot
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke - Kálnoky László258
Rapszódia egy szeles éjszakán - Vas István262
A háromkirályok utazása - Vas István264
Anna Ahmatova
Nyári szonett - Rab Zsuzsa266
Lehet-e a sorsom - Kálnoky László266
Füst Milán
Nyilas hava267
Szellemek utcája268
Tél269
Öregség270
Levél a rémülettől272
Giuseppe Ungaretti
Nép - Csorba Győző273
San Martino del Carso - Képes Géza274
Himnusz a halálhoz - Csorba Győző274
Föld - Rába György275
Pierre Reverdy
Roppant dübörgés - Tellér Gyula276
Még több szerelmet - Tellér Gyula277
Az utazó szív - Weöres Sándor278
A küszöbön - Weöres Sándor279
Haranghang - Illyés Gyula279
Benső nyugalom - Illyés Gyula280
Jean Cocteau
Az álom elkerül - Radnóti Miklós280
Szerelmünk egybefont rajzára - Vas István281
Ha napba nézek én - Radnóti Miklós282
Egy korban - Nemes Nagy Ágnes282
Ki ismer - Lator László283
Be és ki - Rónay György283
A mustnak félretett szőlő tolvajai - Kálnoky László284
Conrad Aiken
South end - Tellér Gyula284
Szándék-váltás - Illyés Gyula285
Mário de Sá-Carneiro
Távoli dallam - Kálnoky László287
Borisz Paszternak
Ballada - Fodor András288
Hajnali vonatokon - Illyés Gyula289
Július - Illyés Gyula291
Zápor suhogott - Pór Judit292
Hársfasor - Illyés Gyula292
Minden valóra vált - Garai Gábor294
Oszip Mandeltam
A lovak olyan lassan lépnek - Pór Judit295
Finom vitorlát szeg a hangnak - Lator László295
Mosdom éjjel kinn az udvaron - Lator László296
Alázatos jajszavak - Pór Judit296
Kinek arak a tél, puncs égő szeme kékje - Lator László297
Pala-óda - Kálnoky László298
Iwan Goll
Az ember teremtése - Nemes Nagy Ágnes300
Tavasz - Csorba Győző301
Tűzhárfa - Csorba Győző302
Hó-maszkok - Csorba Győző302
Por-fa - Csorba Győző303
Johannes R. Becher
Nyugalom - Nemes Nagy Ágnes303
A félkegyelmű - Nemes Nagy Ágnes304
A hazatérő - Nemes Nagy Ágnes304
Németország, gyászom - Áprily Lajos305
Szelek vándorai - Kálnoky László306
Nelly Sachs
Árnyak kórusa - Vas István306
Hogy az üdözöttekből üldözők ne legyenek - Vas István307
Hová jaj hová - Vas István308
Föld, bolygók aggastyánja - Kálnoky László308
Oly elhagyatott az ember - Kálnoky László309
Már nem tudom - Kálnoky László310
Marina Cvetajeva
Neved - Rab Zsuzsa311
És újra neved - Rab Zsuzsa311
Ostyafehér nap - Rab Zsuzsa312
Nomás sötétből - Rab Zsuzsa312
Mindegy - Rab Zsuzsa312
Josef Weinheber
Parasztföldön át - Szabó Lőrinc314
Archibald Macleish
A spanyol haugság - Vas István315
Eső-emlékmű - Orbán Ottó316
Sorok egy temetésre - Vas István318
Beszéd a tömeghez - Kassák Lajos319
Vlagyimir Majakovszkij
Este - Kálnoky László321
Lilikének - Szabó Lőrinc321
Az író-testvére - Képes Géza323
Komszomol-dal - Gáspár Endre325
Versailles - Szabó Lőrinc329
Black and white - Kardos László333
Eliszaveta Bagrjana
Vidéki ház - Szabó Lőrinc337
e. e. cummings
magammal hordom a szíved - Kálnoky László338
tavasz minható úrnő - Weöres Sándor338
chanson innocente - Weöres Sándor339
"e kis menyasszony & vőlegény" - Kálnoky László340
Geo Milev
Apokalipszis - Nagy László341
Szergej Jeszenyin
Elindulok - Rab Zsuzsa341
Itthon vagyok - Rab Zsuzsa342
Szülőfalum - Rab Zsuzsa343
Bokraink közt - Rab Zsuzsa344
A kutya - Képes Géza344
Kékség - Rab Zsuzsa345
Dűlők álmodnak - Rab Zsuzsa347
Eső és förgeteg hazája - Rab Zsuzsa348
Eduard Bagrickij
A dinnye - Hárs György349
Álmatlan éj - Tellér Gyula350
Születés - Tellér Gyula352
Lucian Blaga
Csend - Áprily Lajos 354
Pán - Jékely Zoltán355
Ti adjatok testet, hegyek! - Jékely Zoltán356
Holló - Jékely Zoltán357
Város az éjben - Jékely Zoltán357
Paul Éluard
Szemed íve - Rónay György358
A férfi elfut - Illyés Gyula359
Szabadság - Somlyó György359
Jó igazság - Illyés Gyula362
Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának századik évfordulójára - Illyés Gyula362
Feltámasztó csókokra készen - Rónay György363
Eugenio Montale
Arsenio - Kálnoky László364
Sirokkó - Jékely Zoltán366
Álomban - Lator László367
A magnólia árnya - Lator László367
Ezekiel saw the Wheel - Lator László368
Theodor Kramer
Kapa, ásó, csákány - Csorba Győző369
Be voltunk ásva - Csorba Győző370
A pálinkás-butik - Csorba Győző370
Louis Aragon
Elza szeme - Rónay György371
A könnyed mind hasonlók - Rónay György373
Az álesőről mely egy kőből épült városra hullott... - Rónay György374
Ballada arról, aki dalolva állta a kínszenvedést- Illyés Gyula376
Hriszto Szmirneszki
Feketekávé - Szabó Lőrinc378
Szonja - Lator László379
Suhanc - Nagy László379
Federico García Lorca
Soleá - Nemes Nagy Ágnes381
Menet - Nemes Nagy Ágnes381
Zsoltár - Nemes Nagy Ágnes382
Malaguena - Jékely Zoltán382
Tánc - Nemes Nagy Ágnes383
Kivágtak három fát - Weöres Sándor384
Lovasember dala - Rab Zsuzsa384
Lucía Martínez - Kálnoky László385
Szerenád - Kálnoky László385
A kiszáradt narancsfa dala - Nemes Nagy Ágnes386
A szerelem halottja - Nagy László387
Gázel a százéves szerelemről - Weöres Sándor388
Bertolt Brecht
A szegény B. B.-ről - Eörsi István389
Utódainkhoz - Eörsi István391
A szerelmesek - Nemes Nagy Ágnes393
Idegen országba küldtelek - Eörsi István394
Szerelmi dal komisz időkből - Eörsi István394
És mit kapott a katonafeleség? - Eörsi István395
Meggyalázták a háborút - Eörsi István396
Wladislaw Broniewski
Kedves utca - Szabó Lőrinc397
Boldogság - Szabó Lőrinc399
Névtelen - Nemes Nagy Ágnes399
Hart Crane
Recitativo - Fodor András 400
A brooklyni híd - Görgey Gábor401
Sárközi György
Virágok beszélgetés403
Henri Michaux
Életem - Kálnoky László404
Nyugodjék lázadozva - Kálnoky László404
Jiri Wolker
Arc az üveg mögött - József Attila405
Ház az éjben - Rab Zsuzsa406
Mirogoj - Szabó Lőrinc408
A beteg - Somlyó György409
A haldokló - József Attila409
Sírfelirat - József Attila410
Szabó Lőrinc
A homlokodtól fölfelé411
Hajnali rigók412
A "Tücsökzené"-ből
Síppal, hegedűvel413
Pillanat413
...A nagy, kék réten...414
"A huszonhatodik év"-ből
Most csak lélekben...414
Omló szirtről415
A földvári mólón415
Vítezslav Nezval
Mottó - Illyés Gyula416
Éjszakák - Weöres Sándor417
Küszöbön a háború - Illyés Gyula 418
Harmincnyolcadik ballada a jóra való szándékról - Illyés Gyula420
Negyvenkilencedik ballada az örömlányokról - Illyés Gyula421
Harmincnegyedik szonett a hajdani szoknyapecérről - Illyés Gyula422
Jorgosz Szeferisz
R. M. - Képes Géza423
Palack a tengerben - Képes Géza423
Az aggastyán - Lator László424
Az angyalok fehérek - Lator László425
Frantisek Halas
Ősz a tavaszban - Szabó Lőrinc427
Az anya - Szabó Lőrinc428
Csatatér - Rónay György429
A halott katona - Szabó Lőrinc429
Az éjhez - Rónay György430
A zborovi halott - Rónay György430
Salvatore Quasimodo
Agrigentumi utca - Képes Géza431
Levél - Képes Géza431
Talán a szív - Képes Géza432
A bergamói fellegvárból - Rába György432
Esőszínű és vasszínű - Képes Géza433
A halott gitárok - Képes Géza433
Toivo Pekkanen
Ősszel a folyó torkolatnál - Képes Géza434
A hal - Képes Géza435
Názim Hikmet
Szomorúfűz - Szabó Lőrinc435
Fegyvertelen vitézek - Somlyó György437
Arról van szó - Somlyó György437
Minden hazudik a két kezeteken kívül - Somlyó György438
Rafael Alberti
Szenes bárka - Somlyó György439
Nem estetek ti el - Somlyó György440
"A test szonettjei"-ből - Somlyó György440
Az isteni arányhoz - Somlyó György442
Emlékezés a szerelemre ott, ahol sosem volt - Somlyó György442
Emlékezés szemben a spanyol partokkal - Somlyó György443
Nicolás Guillén
Mulata - Weöres Sándor444
Antonio feleségének elrablása - Weöres Sándor445
Ballada két nagyapámról - Gáspár Endre447
Bölcsődal kis négerek ébresztésére - Gáspár Endre448
Illyés Gyula
A ház végén ülök450
Nem menekülhetsz452
Külön világban454
Éva455
Langston Hughes
Jazzonia - Tótfalusi István455
A néger folyamokról beszél - Komlós Aladár456
Nyikolaj Zabolockij
Ősz - Fodor András457
Reggeli dal - Illyés Gyula458
Vihar - Rab Zsuzsa459
Révparton - Illyés Gyula460
Eső - Illyés Gyula461
Hazatérés munkából - Rab Zsuzsa461
Mieczys³aw Jastrun
Hír - Kardos László462
Pablo Neruda
Asszonyi test - Somlyó György463
Valparaíso - Somlyó György464
Óda a jelenhez - Somlyó György465
Mezítelenül, akár a kezed, oly egyszerű vagy - Somlyó György467
Cecil Day Lewis
Találkozás - Kálnoky László468
Az óvóhelyen - Kálnoky László469
Bombázók - Nemes Nagy Ágnes469
Hol vannak a háborús költők? - Vas István470
József Attila
Végül471
Külvárosi éj472
Reménytelenül474
Óda475
Mama479
Levegőt!480
Ars poetica482
Ős patkány terjeszt kórt483
Talán eltűnök hirtelen484
Kenneth Rexroth
Idő: öröklét kegye - Illyés Gyula485
Leonyid Martinov
Éj - Lothár László486
Te, nélkülem - Illyés Gyula487
Tavasz - Illyés Gyula488
Léopold Sédar Senghor
Naetthez - Rába György489
Ének, khalamra - Képes Géza491
Dsida Jenő
Vallomás 491
Légyott492
Wystan Hugh Auden
Spanyolország - Nemes Nagy Ágnes493
Az ismeretlen állampolgár - Kálnoky László496
Dal - Képes Géza498
A nagy titok - Vas István500
Louis Macneice
Birmingham - Kálnoky László501
Perseus - Képes Géza503
A British Museum Olvasóterme - Vas István504
A részeges - Kálnoky László504
René Char
Búvóhely - Kálnoky László505
A nászi arc - Weöres Sándor506
Nikola Vapcarov
Búcsú - Kardos László508
A költő utolső verse - Kardos László509
Radnóti Miklós
Száll a tavasz509
Tétova óda510
Nem tudhatom...511
Sem emlék, sem varázslat512
Töredék513
Levél a hitveshez514
Erőltetett menet515
Stephen Spender
Hölderlin öregkora - Szabó Lőrinc516
Regum ultima ratio - Szabó Lőrinc516
Esti dal - Képes Géza517
Rájuk gondolok szüntelen - Kálnoky László517
Stopperóra és katonai térkép - Nemes Nagy Ágnes518
Jannisz Ritszosz
Nők - Somlyó György519
Várunk - Somlyó György520
Miguel Hernández
Mint a bikát - Somlyó György520
A halál - Somlyó György521
Örök sötétség - Somlyó György521
Frantisek Hrubin
Az éjből jött asszony - Nemes Nagy Ágnes523
Patrice de la Tour du Pin
Tavaszi Laurence - Rónay György524
Kenneth Patchen
Vastag a hó a földön - Illyés Gyula526
Dylan Thomas
És nem vesz rajtuk erőt a halál - Kálnoky László526
Októberi vers - Tellér Gyula527
Csöndben ne lépj az éjszakába át - Nagy László529
Szakmám vagy a szent ihlet szerint - Illyés Gyula530
Páfránydomb - Nagy László531
Octavio Paz
Városi alkony - Somlyó György532
Két test - Somlyó György533
John Federick Nims
Csendej éj - Weöres Sándor 534
Robert Lowell
A seriff halála - Tótfalusi István535
Újév napja - Jánosy István536
Paul Celan
Halálfúga - Lator László536
Virág - Lator László538
Hóágy - Lator László538
A kötet költői541
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II.

A védőborítók széle szakadozott, gerincük foltos. A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba