A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar művészet története

Szerző
Grafikus

Kiadó: Könyvbarátok Szövetsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 239 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: 150 fekete-fehér képpel illusztrálva. Írta Hekler Antal egyetemi professzor. További grafikusok a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Miként az előző kötetek, úgy ez is csak nagyvonalú áttekintésre törekszik. A szűkre szabott keretek ellenére is igyekeztem azonban új szempontokkal és friss vérsejtekkel új életet és elevenséget... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 7
A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVÉSZETE 9
A ROMÁN ÉS CSÚCSÍVES STÍLUS ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI
Bevezetés 14
I. A román stilus emlékei 16
II. A gótikus stilus emlékei 42
A XIV-XVI. SZÁZAD SZOBRÁSZATA ÉS FESTÉSZETE
I. A XIV. század emlékei 59
II. Szobrászat és festészet a XV-XVI. században (Szárnyasoltárok) 67
A MAGYARORSZÁGI RENAISSANCE 104
BAROKK MŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON 129
A XIX. SZÁZAD MŰVÉSZETE 197
I. Klasszicizmus 197
II. A romantika és a történeti stilusok kora 206
III. A realizmus és impresszionizmus kora 222
KÉPEK JEGYZÉKE 230
IRODALOM 234
Képek jegyzéke
1. Honfoglaláskori ezüst tarsolylemez a galgóci leletből Ikidapest, Nemzeti Múzeum 11
2. Honfoglaláskori ezüst tarsolylemez a szolnokstrázsahalmi leletből. Budapest, Nemzeti Múzeum 12
3. Szalagfonatos párkánytöredék Zalavárról. Zalaapáti könyvtár
4. A pécsi székesegyház 19
5. Jelenetek Sámson életéből, Pécs, Dómmúzeum 21
6. Oszloptartó oroszlán. (Vörösmárvány.) Esztergom, Keresztény múzeum 23
7. Bűnbeesés. Pillérfő a vértesszentkereszti apátsági templomból. Csákvár, Esterházy-park 26
8. Királyfej Kalocsáról. Budapest, Nemzeti Múzeum 27
9. A bélapátfalvi templom északkeletről 29
10. A lébényi templom alaprajza 30
11. A lébényi templom homlokzata 31
12. A lébényi templom belseje 32
13. Részlet a lébényi templom déli kapujáról 33
14. A jáki templom homlokzata 35
15. A jáki templom nyugati kapuja 36
16. A zsámbéki templom homlokzata 37
17. A türjei prépostsági templom 38
18. Pillérfő a türjei prépostsági templomban 39
19. A gyulafehérvári székesegyház főhajója 40
20. A soproni ferenciek templomának szentélye 43
21. A kassai dóm átalakítása előtti képe 45
22. A kassai dóm főhajója a helyreállítással kapcsolatos átalakítás után 46
23-24. A bártfai Szent Egyed-templom és a kassai dóm szentségháza 48
25. A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom főhajója 49
26. Utolsó ítélet a kassai dóm északi kapujáról 50
27. Utolsó ítélet a kassai dóm északi kapujáról 51
28. A brassói feketetemplom alaprajza 52
29. A brassói feketetemplom nyugati főkapuja 53
30. A csütörtökhelyi Zápolya-kápolna 54
31. A boldogvárosi erődtemplom 56
32. A helyreállított Vajdahunyad vára 57
33. A lőcsei városháza 58
34. Jelenet Árpádházi Boldog Margit legendájából. Esztergom, Keresztény Múzeum 60
35. Az ú. n. Bécsi Képes Krónika. Budapest, Nemzeti Mxizeum 61
36. Kolozsvári Márton és György : Szent György. Prága, Hradschin 62
37. A szlatvini Madonna. Budapest, Nemzeti Múzeum 64
38. A toporci Madonna. (Fa). Budapest, Nemzeti Múzeum 65
39. Pietá. (Kő.) Nagyszeben, Bruckenthal-Múzeum 69
40. Pietá. (Fa.) Csütörtökhely 70
41. Mária, a kassai dóm diadalkeresztjének szánt Kálváriacsoportból. Kassa, Székesegyház 71
42. Zápolyai István síremléke a szepeshelyi székesegyházban 72
43. Scliomberg György síremléke a pozsonyi dómban 75
44. Kassai Jakab: Madonna a freisingi oltárról. München Nemzeti Múzeum
45. Madonna. (Fa.) A tüskevári Pálos-templomból. Sümeg a Darnay-család tulajdona
46. Madonna. (Fa.) a zalaszentgróti plébániatemplomban 79
47. Részletek a zalaszentgróti Madonna-szoborról 80
48. Az Atyaisten és Krisztus. (Fa.) Bártfa, Szent Egyed-templom 81
49. Részlet a kassai dóm főoltáráról 33
50. Keresztelő Szent János szobra a kisszebeni templom főoltáráról. Budapest, Szépművészeti Múzeum 85
51. Mária a gyermek Jézussal, a lőcsei Szent Jakab-templom főoltáráról 80
52. A bártfai Krisztus születése-oltár 87
53. Térdelő Mária, a lőcsei Krisztus születése-oltárról 88
54. A Mária halála-oltár főrésze, Nagyócsán 90
55. Szent Katalin és Szent Borbála, a Selmecbányái Szent Katalin-templom főoltáráról. Selmecbánya, Múzeum 92
56. Kolozsvári Tamás: Krisztus keresztrefeszítése. A garamszentbenedeki oltár középső része. Esztergom, Keresztény Múzeum 93
57. A garamszentbenedeki oltár külső szárnyképei. Esztergom, Keresztény Múzeum 95
58. Mária és Erzsébet találkozása. Tópatakról. Budapest, Szépműv. Múzeum 98
59. Keresztvitel a hontszentantali passiósorozatból. Esztergom. Keresztény Múzeum 100
60. Ornamentális pillér Mátyás budai palotájából. Budapest, Nemzeti Múzeum 109
61. Fritz Mátyás király jelvényeivel, a nyéki nyári-palotából. Budapest, Fővárosi Múzeum 110
62. Beatrix királyné relief arcképe. Budapest, Szépműv. Múz. 111
63. Mátyás király reliefarcképe. Budapest, Szépműv. Múzeum 112
64. Madonna. Domborműtöredék a budavári koronázótemplomból. Budapest, Halászbástya-Múzeum 113
65. Mátyás király könyve. Budapest, Nemzeti Múzeum 114
66. Bakócz-kápolna, Esztergom 116
67. Renaissance szentségház. Budapest, Belvárosi plébániatemplom 118
68. Lászai János kápolnájának homlokzata. Gyulafehérvár 119
69. A fricsi kastély homlokzata 123
70. Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök epitaphiuma. Pozsony, Ferencrendi kolostor 126
71. Madonna a budavári koronázó-főtemplomban 127
72. A boklogasszonyi ferenciek templomának alaprajza 135
73. A lorettói szerviták temploma, belső nézet 136
74. Színes stukkmennyezet a rusztiWencel-házegyik emeleti szobájában 138
75. A pozsonyi Szentháromság-templom, belső nézet 140
76. Az egri cisztercita-templom szentélye 142
77. A pesti egyetemi templom homlokzata 143
78. A pesti egyetemi templom kapuja 144
79. Az esztergomi vízivárosi templom homlokzata 145
80. Az egri minorita-templom homlokzata 146
81. Anton Pilgram: A jászói premontrei apátsági templom 147
82. Anton Pilgram: A jászói apátsági templom belső nézete 149
83. Antoii Pilgram: A szentgotthárdi cisztercita-templom homlokzata 150
84. Anton Pilgram: A szentgotthárdi cisztercita-templom belseje 151
86. A pesti egyetemi templom szószéke 152
86. A pozsonyi jezsuita-templom szószéke 153
87. Padok a budapesti egyetemi templomban 154
88. A cseklészi Esterházy-kastély 156
89. Az edelényi-kastély egyik teremsarka 157
90. Eszterháza, díszudvar, a kapu felöl nézve 158
91. Ráday-kastély, Pécel 159
92. Száraz-Rudnyánszky-kastély. Nagytétény 160
93. F. A. Hillebrandt és M. Höllrigl : Nyáry-palota, Pozsony 162
94. A pozsonyi Nyáry-palota lépcsőháza 163
95. Korlátrészlet a pozsonyi Nyáry-palota lépcsőházából 164
96. A pozsonyi Grassalkovich-palota lépcsőháza 165
97. A pozsonyi Aspremont-palota lépcsőháza 166
98. Budapest, Verbőczy-utca 1. Egykor Szlatinyi Ferenc budai városbíró palotája 167
99. Az esztergomi vármegyeház kapuzata 168
100. Az epreskerti kálvária 170
101. Raphael Donner: Szent Márton és a koldus. Pozsony 171
102. Raphael Donner: Gróf Esterházy Imre hercegprímás, Pozsony, Alamizsnás Szent János-kápolna 173
103. Johann Anton Krauss: Taddeus apostol, a jászói apátsági templomban 174
104. Johann Anton Krauss: Szent Everdomus püspök a jászói templomban 176
105. Johann Anton Krauss: Angyal a jászói templom főoltárán 177
106. Johann Anton Krauss: Angyal a jászói templom főoltárán 178
107. Szent Sebestyén, Egervárról. (Fa.) Bpest., Szépműv. Múz. 179
108. Hebenstreit József: Szent Alajos. Szécsény, Ferenciek temploma 180
109. Szent püspök szobra az Angolkisasszonyok Váci-utcai templomának főoltáráról 181
110. Részlet a budapesti egyetemi templom főoltáráról 182
111. König János : A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk portikusza 183
112-113. Angyalok a győri székesegyház szentélyében 184
114. Szent szobra az egri ferenciek temploma főoltáráról 185
115. Maria Immaculata a győri karmelita-templom melletti nyitott kápolnában 186
116. A győri Maria Immaculata-szobor felső része 187
117-118. Szentek szobrai a billeghpusztai remetekápolna oltáráról 188
119. Kálvária-csoport. Budapest, belvárosi plébániatemplom 190
120. Antonio Galli Bibiena: A pozsonyi Szentháromság-templom kupolafestménye 192
121. Franz Anton Maulbertsch: A váci székesegyház kupolafestménye 194
122. F. A. Maulbertsch: Mária bemutatása a templomban. Szombathely, püspöki palota 195
123. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Budapest 198
124. Pollack Mihály: A Festetich-palota vesztibuluma, Budapest, Nádor-utca 199
125. Hild József: Lloyd-palota. Budapest, Ferenc József-tér 201
126. Hild József: Az egri főszékesegyház 202
127. Az egykori Sándor-palota, ma miniszterelnökség 203
128. Ferenczy István: Pásztorlányka. Budapest, Szépműv. Múz. 204
129. Feszl Frigyes: A pesti Vigadó 205
130. Ybl Miklós: M. kir. Operaház. Budapest 206
131. Schulek Frigyes : Halászbástya. Budapest 207
132. Izsó Miklós: Búsuló juhász. Budapest, Szépműv. Múzeum 208
133. Izsó Miklós: Táncoló paraszt. Budapest, Szépműv. Múzeum 209
134. Zala György: Tanulmányfej. Budapest, Szépművészeti Múzeum 210
135. Fadrusz János: Mátyás-szobor. Kolozsvár 211
136. Stróbl Alajos: Anyánk. Budapest, Szépművészeti Múzeum 212
137. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása. Budapest, Szépművészeti Múzeum 213
138. Székely Bertalan: Az egri nők. Budapest, Szépművészeti Múzeum 214
139. Székely Bertalan: Táncosnő. Budapest, Szépműv. Múz. 215
140. Benczúr Gyula: Vajk keresztelése. Budapest, Szépm. Múz. 216
141. Benczúr Gyula: XIV. Lajos és Madame Dubarry. Budapest, Szépművészeti Múzeum 217
142. Lotz Károly: A Múzsa. Budapest, magántulajdon 219
143. Munkácsy Mihály: Siralomház. Budapest, Szépműv. Múz. 220
144. Munkácsy Mihály: Anya gyermekével. Budapest, Szépművészeti Múzeum 221
145. Munkácsy Mihály: Fasor. Budapest, Szépműv. Múzeum 222
146. Paál László: Erdei út. Budapest, Szépművészeti Múzeum 223
147. Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum. Budapest 224
148. Szinyei Merse Pál: Majális. Budapest, Szépműv. Múzeum 225
149. Ferenczy Károly: Márciusi est. Budapest, Szépművészeti Múzeum, Új Magyar Képtár 228
150. Rippl-Rónai József: Maillol arcképe. Uj Magyar Képtár 229

Hekler Antal

Hekler Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hekler Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története A magyar művészet története

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
2.340 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba