814.461

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az öt világvallás

Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám

Szerző
Fordító

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 523 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-281-732-x
Megjegyzés: Ötödik kiadás.

Fülszöveg

A kiváló valláskutató és indológus, Helmuth von Glasenapp nehéz és roppant bonyolult feladatot tűzött maga elé, amikor az öt legjelentősebb vallás - a bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység és iszlám - ismertetésére vállalkozott. Mindegyiket mint önálló rendszert vizsgálja; először leírja jellemző vonásait, azután tér át történeti fejlődése ismertetésére, majd pedig tanai vizsgálatára. De nem elégszik meg ezzel, hanem összehasonlítja az öt vallást, kiemeli közös vonásaikat és különbségeiket, feltárja a kölcsönhatásokat a különböző vallások között, bemutatja egymással folytatott vitáikat, egymás ellen vívott harcaikat is, kidomborítja a különbségeket a közép- és kelet-ázsiai vallások, az "örök világtörvény vallásai" és az "isteni kinyilatkoztatás vallásai": a kereszténység és az iszlám között. Vizsgálódásainál mindig az egyes vallások legfontosabb irataira támaszkodik, leírása tárgyilagos, világos, érdekes és elgondolkoztató.

Tartalom

Előszó5
Bevezetés8
Az örök világtörvény vallásai
A bráhmanizmus vagy hinduizmus13
A hinduizmus lényege13
A bráhmanizmus és hinduizmus fogalma13
A hinduizmus mint vallási-társadalmi rendszer15
A történeti fejlődés30
Az árják előtti korszak31
A védikus korszak33
A klasszikus korszak38
Az iszlám uralom korszaka49
A brit uralom kora54
Az új India57
A tan58
A megismerés forrásai58
A világkép61
A legfőbb világprincípium66
Lélekvándorlás és megváltás68
Összefoglalás70
A buddhizmus75
A buddha75
A buddha fogalma és lényege75
A történelmi Buddha élete78
Buddha tana90
A buddhista vallás története96
Buddha halálától időszámításunk kezdetéig96
Időszámításunk kezdetétől kb. 500-ig99
I. sz. 500-tól 1000-ig102
1000-től 1500-ig105
1500-tól a jelenkorig108
A tan110
Bevezető megjegyzések110
A "kis szekér"110
A szent iratok110
A külső világ112
A belső világ114
Erkölcs és áhítat118
A "nagy szekér"122
A szent iratok122
A mindenség egységes voltáról szóló tanítások122
Az aktivista etika126
A bódhiszattva és a buddhák128
A kultusz132
Összefoglalás136
A kínai univerzizmus141
A kínai világnézet alapeszméi141
Ég, föld és ember összhangja141
A legfőbb világelv147
Az egyetemes összhang gyakorlati megvalósulása152
A világ155
Istenek és démonok156
A holtak szelleme és tiszteletük158
A kultusz160
Történelmi áttekintés164
A konfucianizmus169
Konfuciusz élete és személyisége169
Konfuciusz munkássága175
Konfuciusz iskolája183
A taoizmus190
Lao-ce és a Tao tö king190
Lao-ce iskolája196
A népszerű taoizmus200
A többi mester és tanítás203
Szekták és titkos szövetségek209
Összefoglalás211
Indiai és kínai vallássosság211
A történeti istenkinyilatkoztatás vallásai
Bevezetés221
A nyugati valllások közös alapelvei221
Általános jellemvonások221
A történelmi előfeltételek226
A zsidó vallás226
Antikvitás és hellenizmus235
Külső hatások238
Eszmék cseréje az iszlám és a kereszténység között239
A kereszténység241
Jézus, a Krisztus241
Krisztus mint messiás, az isten fia és világmegváltó241
A történeti Jézus248
Jézus tanítása252
A keresztény vallás története261
Elterjedése a római birodalomban261
A nyugatrómai birodalom bukásától az egyházszakadásig268
A virágkor271
A reformációtól a jelenkorig274
A tan283
A hitforrások283
A Szentírás283
A hagyomány288
Az isten és a világ290
Az isten290
A teremtés291
A szellemvilág294
A testek világa297
Az emberi világ297
Az üdvözülés módja301
Az egyház és a szentségek302
Ítélet és beteljesedés313
A keresztény világtörténet Luther Márton Supputatio annorum rundija alapján320
Áttekintés a nagy keresztény hitvallások tanításainak különbségeiről324
Az egyházak és a szekták336
Bevezető megjegyzések336
A régi keleti egyházak337
A monofiziták337
A szírek337
A koptok338
Az abesszinek338
Az örmények339
A nesztoriánusok340
A görög ortodox egyház és a vele kapcsolatos szekták341
A görög ortodox egyház341
A görög ortodox egyházzal kapcsolatos szekták343
A római egyház és hajtásai345
A római egyház345
A katolikus szakadár egyházak347
A protestáns egyházak és szekták348
A régi reformmozgalmak maradványai349
A valdensek349
A cseh-morva testvérek349
A mennoniták349
A lutheránusok és a reformátusok350
Az angolszász egyházak és szekták351
Az anglikánok351
A szekták352
A dogma átalakításának élharcosai355
Khiliasztikus és apostoli gyülekezetek355
Új kinyilatkoztatások hirdetői357
A mormonok359
Szekták az Európán kívüli népeknél362
Összefoglalás364
Az iszlám369
Az iszlám megállapítása369
Az őstörténet369
Mohamed élete371
Mohamed tanai378
Az iszlám története384
632-től 1000-ig384
1000-től 1500-ig387
1500-tól a jelenkorig388
A tan391
A tan forrásai391
A dogmatika393
Az isten394
A világ és az élőlények395
A végső dolgok398
A kötelességekről szóló tan401
A misztika404
A szekták407
Összefoglalás412
Az öt vallás. Ellentétük és azonosságuk
Az öt világvallás viszonya egymáshoz417
Az öt világvallás térben és időben417
Az öt világvallás a kölcsönös kritika fényében422
A hinduizmus424
A buddhizmus428
Az univerzizmus431
A kereszténység435
Az iszlám443
Összehasonlító táblázat az öt vallás tanairól és szokásairól446
Összehasonlító időrendi táblázat448
Utószó (Lukács József)453
Rövidítések478
Név- és tárgymutató479

Helmuth von Glasenapp

Helmuth von Glasenapp műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Helmuth von Glasenapp könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az öt világvallás Az öt világvallás Az öt világvallás Az öt világvallás Az öt világvallás

A borító és néhány lap kissé foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.940 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba