Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.157

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helyünk Európában II. (töredék)

Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon

Fülszöveg

Hol a helyünk Európában, azon népek között, melyekkel részben egy állam kereteiben, részben szomszédságában, szövetségben és vad ellenségeskedések közepette osztozunk egy évezred történelmében? A magyar politikai gondolkodás e kérdésre adott legkülönbözőbb 20. századi válaszait mutatjuk be kétkötetes válogatásunkban. Politikusok, művészek, tudósok vagy publicisták írásai, szaktudományos könyvrészletek, művészi esszék, tanulmányok, szenvedélyes újságcikkek vagy hivatalos pártállásfoglalások, a népek családjába való egyenrangú beilleszkedés, a szomszédos népekkel való baráti együtműködés eszmei vagy a magyar szupremácia irredenta hangja, fölény és elsőbbség igénye és a birodalmi terjeszkedés kóros programjai egyaránt helyet kapnak e kötetekben. Az olvasót esetenként a váteszi tisztánlátás és emelkedett bölcsesség késztetheti tiszteletre, máskor a felháborodás indulata öntheti el. Kíméletlen őszinteséggel igyekeztünk szembenézni a jelenig nyúló múlttal, s szembesíteni olvasóinkat a... Tovább

Fülszöveg

Hol a helyünk Európában, azon népek között, melyekkel részben egy állam kereteiben, részben szomszédságában, szövetségben és vad ellenségeskedések közepette osztozunk egy évezred történelmében? A magyar politikai gondolkodás e kérdésre adott legkülönbözőbb 20. századi válaszait mutatjuk be kétkötetes válogatásunkban. Politikusok, művészek, tudósok vagy publicisták írásai, szaktudományos könyvrészletek, művészi esszék, tanulmányok, szenvedélyes újságcikkek vagy hivatalos pártállásfoglalások, a népek családjába való egyenrangú beilleszkedés, a szomszédos népekkel való baráti együtműködés eszmei vagy a magyar szupremácia irredenta hangja, fölény és elsőbbség igénye és a birodalmi terjeszkedés kóros programjai egyaránt helyet kapnak e kötetekben. Az olvasót esetenként a váteszi tisztánlátás és emelkedett bölcsesség késztetheti tiszteletre, máskor a felháborodás indulata öntheti el. Kíméletlen őszinteséggel igyekeztünk szembenézni a jelenig nyúló múlttal, s szembesíteni olvasóinkat a magyar politikai gondolkodás legkülönbözőbb irányzataival.
Olvasóink eredeti szövegekből ismerhetik meg "a keresztény Nyugat utolsó védőbástyája", a "Keleti-Svájc", a "kelet-európai küldetés", a szomszédos népek kulturális, történeti-fejlődési rokonsága, politikai egymásrautaltsága kavargó-ütköző nézeteit, a magyarság európai helyére és szomszédaival való kapcsolatára vonatkozó olyannyira eltérő álláspontokat. A történelem süllyesztőjében alámerült nézetekre egykori küzdők s napjaink alapvető politikai állásfoglalásai, valamint a szaktudomány történeti és művészeti fejlődésfolyamatok elemzésére épülő fejtegetései "válaszolnak". A tájékozódást segíti s egyben a kötet szerkesztőinek álláspontját igyekszik megfogalmazni a bevezető tanulmány, és a közölt írások szerzőiről, az írások eredeti megjelenési helyéről közölt tájékoztatás, illetve a kötetek jobb kezelhetőségét szolgáló jegyzetek, mutatók apparátusa.
E két kötet remélhetőleg meggyőzően bizonyítja, hogy szembe tudunk s szembe is kell nézni a múlttal, melynek megismerése nélkülözhetetlen az egykori tévedések és bűnök, megtévesztő manipulációk felismeréséhez és elkerüléséhez, annál is inkább, mivel e múltban és jelenben mélyen gyökereznek a szomszédos népek testvéri együttműködésre irányuló eszmék és törekvések. Ezt kívánjuk szolgálni itt közreadott válogatásunkkal is.

Berend T. Iván Vissza

Tartalom

Bevezetés5
Tanulmányok
1944-47: Magyarország külpolitikai feladatainak és helyzetének megítélése a koalíciós korszak pártporgramjaiban13
1945: Történelem és a dunai közeledés32
Auer Pál: Tartós békét és dunai együttműködést37
Kemény G. Gábor: Köszöntjük a Dunatáji olvasót!42
1946: Gáldi László: A Dunatáj nyelvi alkata44
Fábry Zoltán: A vádlott megszólal73
Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága122
Kállai Gyula: Helyünk a világban158
Köpeczi Béla. Dunatáji valóság163
Fülöp Sándor: Dunavölgyi gazdasági együttműködés167
1947: Balázs János: Kelet-európa és az összehasonlító történetírás178
Kovács Endre: Szlávok és magyarok198
1956: Balogh Edgár: Népeink szép találkozására206
1958: Niederhauser Emil: A Kelet-Európai Felődés kérdéséhez212
1959: A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról (Tézisek)223
1962: Sziklay László: A Kelet-Európai összehasonlító irodalomtörténetírás néhány elvi kérdéséről246
1963: Dobossy László: Előítéletek ellen291
1968: Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV-XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez306
1970: Bojtár Endre: A kelet-európa pontossága340
Laczkó Miklós: A fasizmus Kelet-Közép-Európában343
1971: E. Fehér Pál: T. G. Masaryk legendája és valósága355
Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében368
Gunst Péter: Kelet-Európa gazdasági-társadalmi fejlődésének néhány kérdése378
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései400
1975: Kádár János: Felszólalás az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróülésén418
Gyimesi Sándor: Az európai város útja a feudalizmusból a kapitalizmusba423
1976: Makkai László: Feudalizmus és az eredeti jellegzetességek Európában447
1977: Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak477
1978: Berecz János: Egy kis nép felelőssége a világban490
Zalabai Zsigmond: Duna-táji parabola498
1979: Kelet-Európa fogalma. Beszélgetés Perényi Józseffel506
A Kelet-Európai "elmaradottságról". Beszélgetés Ránki Györggyel510
1981: Szács Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról515
1982: Száraz György: Történelmünk birtokbavétele569
Berend T. Iván: A társadalmi fejlődés közép- és Kelet-Európai útjai581
1983: Aczél György: Nemzetiségi jogegyenlőség - törvény a szocializmusban 600
Czeizel Endre: Ki a magyar, mi a magyar?605
Mellékletek
Utószó621
Válogatott bibliográfia623
Betűrendes tartalomjegyzék651
Névmutató655
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Helyünk Európában II. (töredék) Helyünk Európában II. (töredék)

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.840 Ft
920 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba