Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Összegyűjtött esszék, tanulmányok I.

Tartalom

1928
A jugoszláviai magyar irodalom 7
Maksay Albert: A csend dalai 10
Zsögön Zoltán: Isten kezében 11

1929
IKSZ: Irodalom, Kultúra, Szemle 12
Huszár Sándor: Most én vagyok soron 13

1931
E. E. Kisch: Raj Amerike 14

1932
Else Feldmann: Der Leib der Mutter 16

1933
Szejgej Jeszenyin 17
Emil Ludwig: Mussolini vallomásai 20
Hans Fallada: Mi lesz veled - emberke? 22

1934
Rahmanova naplója 24
Husvéth Lajos képkiállítása 26
Paul de Kruif: Akik életünkért harcoltak 27
Remenyik Zsigmond: Mese habbal 30
Babay József: Menekülj a szerelemhez 32

1935
Aranyady György 34
Jegyzetek a film történetéből 36
Tamási Áron: Lélekindulás 38
A. Nyeverov: Taskent 40
Szenteleky Kornél írásai 42
Kassák Lajos és a progresszív művészet 45
Louis Aragon: A bázeli harangok 49

1936
Nyírő József: Uz Bence 51

1938
A jugoszláv irodalom népi vonatkozásai 53
Vuk Karadzic 56
Mifelénk 58
Bácska mint irodalmi nevelő 59
Németh László 63
Ivo Andric novellái 66
Cél és vallomás 68
Az örök költészet 75

1939
Gál László versei 77
Tragedija coveka. Az ember tragédiája szerb fordításban 78
A szerb ifjúság mozgalmai 80
Műkedvelők 84
Az örök ifjúság 87

1940
A magyar paraszt lelkisége 89
Kisebbségben. Németh László könyve 92
Vitéz Feketekuty Béla dr.: Jugoszlávia magyar szemmel 96
Magyar szocializmus 99
Dr. Margalits Ede (1849-1940) 101
Szenteleky szerepe 4 03
Emlékezés Jovanovich Leára 110
Pásztortűz mellett 112
Tompa László: Hol vagy, ember? 119
Illyés Gyula: Lélek és kenyér 121
József Jolán: József Attila élete 123
Móricz Zsigmond: Magvető 125
Egy felejthetetlen este 126
Szindbád 128
Madách Tragédiájának új szerb fordítása 130
Järnefelt: Koivikko lakói 132

1941
Tíz esztendő 134
Georges Duhamel: A napló 137
Jankovics Marcell: Félszáz névtelen magyar 139
Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél 140
Vázlatok egy életrajzhoz 141
Délszláv írók magyar nyelven 145
Németh László: Magyar ritmus 149
Havas Károly: Stíriában, Ajk faluban mi történt? 151
A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei 153
Múlt és jövő 172

1942
Fiatalok, szóljatok! 175
Dudás Kálmán: Vád helyett 178
Tímár Ferenc: Rongyos madár 180
Az író özvegye 181
Új magyar Faust 183
Német polgárság magyar földön 185
Hans Jurg: Apatin 188
Erdély magyar egyeteme 189
Bácskai színek Konjovic Milán képein 190
Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 193
Bicskey Péter 195
Irodalmi társaság a régi Bácskában 196
Egy elfelejtett bácskai festő 200
Móricz Zsigmond 205
Farkas Geiza 207
Új köntösben - régi utakon 209
Bácskai népdalok 211
Hunyady Sándor és a Bácska 214
Hegedűs László: Munka a közért 217
Az író és az államférfi 218
A Délvidéki Szépmíves Céh szerepe 221
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 225
A szerkesztő előszava 227

1943
A hűség jegyében 236
Egy akol - egy pásztor 238
[A Kalangyáról] 242
Stadler Aurél: Tiszta szó 243
Husvéth Lajos 244
Irodalmunk és annak pártfogói 246
Szenteleky zombori évei 249
Szenteleky levelei 254
Herczeg Ferenc 257
Csávosi Sándor 260
Juhász Gyula 263
Sík Sándor 266
Számadás 269
A Délvidéki Szépmíves Céh műterem-kiállítása 272

1944
[Utószó Szenteleky Kornél Holnap, holnapután kötetéhez] 274
[Utószó Szenteleky Kornél Krónikák kötetéhez] 276
[Utószó Szenteleky Kornél Útitarisznya kötetéhez] 277
[Utószó Szenteleky Kornél Ugartörés kötetéhez] 279
A halhatatlan Ady Endre 281
Ady szerb-horvát fordítói 295
Két város 285
Bogoboj Atanackovic 289
Dr. Knézy Lehel: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt (1918-1921) 292
Ducié Jovan (1871-1944) 293
Ady a délszláv irodalomban 295
Papp Dániel világa 299

1946
Konjovic Milán 303
Képkiállítás a zombori múzeumban 309

1947
ívan Goran Kovacic: Jama 311
Radicevic versei magyar fordításban 314

1948
Beaumarchais a Magyar Népszínházban 317
Krleza-dráma Zomborban 320
Lukács Gyula háborús könyvéről 323

1949
Harcot a magyar nyelv rontása ellen 327
Dula Iljes: Svet pustara. Illyés Gyula: Puszták népe 332
Emlékezés egy proletárköltőre 333
Üzen a föld 335
Az anya. Makszim Gorkij regénye 339

1950
Napos oldal. Thurzó verseskötetéről 341
Egy vajdasági szerb író könyve 344
A puszta képekben. Levélféle Konjovicnak újvidéki kiállítására 347
Nusic Branislav 351
Búcsú és emlékezés 358
Jakov Ignjatovic 359
Kupuszinai lakodalom 372
Hideg krematórium 375
Kísértetek 377
A gombosiakról 381
Régi vajdasági festők 384
Husvéth Lajos 388
Ördögűzők. Weigand József színjátéka a Magyar Népszínházban 391

1951
Bródy Sándor 395
Tömörkény válogatott elbeszélései 398
Irodalmi helyzetünkről 400
Amíg a könyv eljut odáig 403
Cél és vallomás 407
Egy zombori képkiállításról 412
Rózsa Sándor a lovát ugratja 414
Egy író naplója 416
Csávosi Sándor 419
Szólalj meg, költő! 422
„Vajdaságiak, segítsetek...!" 424
Emlékezés Szentelekyre 428
Robinson Crusoe 432
Egy egész világ ellen 434
Képek, szobrok, műkincsek 439

1952
Utószó [Szirmai Károly Viharban kötetéhez] 443
Hangya András 449
Részletek Gerhart Hauptmann haláláról 453
A tenger hallgatása 456
Csáth Géza 459
A kör bezárult 462
Cserebogár, sárga cserebogár 465
Emlékeinkről 470
Janus Pannonius 476
Ch. F. Ramuz 478
Marcel Proust 481
A zentai művésztelep kiállítása 484
Papírhajó 488
A művészet alkotószabadságáról 491
Szabadság és irodalom 496
Levél Gál Lászlónak 499

1953
Jovan Popovicról 502
Molnár Ferencről 504
Emlékezés egy kis tanyára 506
Válasz 509
Salzburgi levél 511
Hontalan magyarokról 525

1954
Kosztolányi Dezső 532
Jasa Ignjatovic emlékiratai 539
Levél a művészetről Hangya Andrásnak 542
Harminc év után 545

1955
Dejanovic Mihajlo párizsi festői változatáról 548
Egy műkedvelő nyelvész halálára 550
Szlavóniai magyarok között 552
Gyászbeszéd helyett 556
Aki zseninek hitte magát 558
Irodalmunk szellemi egysége 561
Leányvári levelek (1-12) 563
Leányvári levelek [1-5] 586
Álom a filmről 596
Budapesti tavasz 598
Bige Jóska házassága 602
Sulhóf József: Varázsvessző 604
Érzelmes sorok Konjovic Milán festői változatairól 606
Tin Ujevic halálára 609
Széljegyzetek egy kiállításhoz 611

1956
[Előszó Török Gyula A porban regényéhez] 613
Krúdy Gyula idézése 620
Naplójegyzetek 622
A magányos Sterija 627
Milivoj Nikolajevic rajzai 633
Vajdasági festők őszi tárlata 635
Emlékezés Husvéth Lajosra 637

1957
B. Szabó György belgrádi bemutatkozása 641
Mosa Pijade emléke 643
Arany Toldijának százéves szerb kiadása 645
Érzelmes jelentés egy életműről 647
Mit ér az író, ha vajdasági 651
Muzsika az éjszakában 656
Egy új vajdasági képgyűjteményről 659

1958
A tárgyilagosság hiányában 661
„Nemzett József Áron" 663
Napok és események 665
Írói szemmel 673
Kritikusok iskolája 681
Boldog békeidők 683
Egy korszak a költészet varázslatában 685
A tisztesség keresztje 687
Tavaszi temetés 689
Tapogató. Móricz Zsigmond riportjai 692
Papp Dániel és a Vajdaság 695
Az ember és a műve. Egy Déry-vita margójára 709
A modem művészet tárlatán 711
Mégis csodálatos a világ 713
München, a művészet eltűnt városa 716

1959
A kortárs hangja. Lapszéli jegyzetek B. Szabó György könyvéről 719
Noé bárkája. Gál László legújabb könyvéről 721
Móricz Zsigmond és a Bácska 724
Lássuk a medvét. Majtényi Mihály legújabb novelláskönyvéről 728
Németh István novelláskönyvéről 731

1960
Nyílt levél a szerkesztőhöz egy kiállítással kapcsolatban 733
Tücsökzene 736
Egy síron túli per tanulsága 738
A sértődöttség áldozata 740
Ithaka lírája 742
Levél a szerkesztőhöz, avagy egy fordító keservei 744
Thurzó Lajos 747
Folyók, hegyek, emberek. Saffer Pál riportjairól 750
Novelláskötet és jubileum. Szirmai Károly 752

Jegyzetek 755
Névmutató 777
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem