984.003

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Napkelet és napnyugat

Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt/"Napkelet és napnyugat"

Előszó

AZ OLTÁRISZENTSÉG, Istennek ez a legszebb ajándéka, természetszerűleg mindig élénk visszhangot keltett a hívő katholikusok szívében: a nagyokéban és kicsikében, akik hittek az Úr Jézus ünnepélyes... Tovább

Előszó

AZ OLTÁRISZENTSÉG, Istennek ez a legszebb ajándéka, természetszerűleg mindig élénk visszhangot keltett a hívő katholikusok szívében: a nagyokéban és kicsikében, akik hittek az Úr Jézus ünnepélyes kafarnaumi kijelentéseiben s az Utolsó Vacsora rendelkezésének komolyságában. A lelkes hála, szeretet és ámuló örvendezés hangja nem is halkult el a katolikus Egyházban soha az Oltáriszentséggel szemben tizenkilenc évszázadon át. Kezdve Szent Pálon, majd Ágostonon és az egyházatyákon át a középkor nagy hittudósaiig és misztikusaiig, az újkori hitbuzgalmi és hittudományi írókig, minden igaz katolikust megkapott és térdrekényszerített ez a legfölségesebb s legédesebb hittitok. A hittudósok fejtegetései és a himnuszköltők dalai mellett a művészetek is : építészet és zene, festészet és liturgia is versenyeztek az Eucharisztia méltó ünneplésében. Valósággal elmondhatjuk, hogy az emberiség legnagyobb szellemei és legnemesebb törekvései adtak egymásnak találkozót az Oltáriszentség magasztalásában.
Pedig bizonyos félénk és óvatos tartózkodás ebben a gondolatkörben szinte magától adódott. Amint a kereszténység első századaiban a titoktartási fegyelem akadályozta a híveket abban, hogy az Oltáriszentség misztériumát a kívülállók meg nem értő tömegei elé vigye és így esetleg profanizálásnak tegye ki, úgy a mai napig állandóan valamiféle természetszerű titoktartási fegyelem alakul ki az eucharisztikus megnyilatkozásokban s általában azoknak a dolgoknak a tárgyalása körül, amelyek a lélek legmélyén, az ember áhítatéletének legbensőbb mélyeiben játszódnak le. Vissza

Tartalom

Előszó: Bangha Béla S. J.3
Antonio Anile: Élet és halál5
Baumann Emile: Az Eucharisztia százada6
Batthyány-Strattmann László: Királyi palota lakói11
Bertrand Louis: Az egyetlen valóság13
Besson Marius: Mi: élő ereklyetartók15
Blondel Maurice: Vinculum caritatis17
Bottazzi Guiseppo: Vegyétek és egyétek...20
Herny Bordeaux: Az Eucharisztia ereje23
Báró Brandenstein Béla: Az Eucharisztia az élet teljessége25
Brauer Theodor: A közösség megszentelője31
Joseph Brems: Niels Steensen emléke33
Castelnau: Az igazság35
Champterier de Ribes: Az álmisztikák ellen38
Chigi Albani: Az oltár körül39
Dr. Czifra Kálmán: Hitünk fokmérője41
Cosgrave William: Legnagyobb örökségünk42
Filippo Crispolti: Az eucharisztikus Krisztushoz47
Henry Daniel-Roys: A szegletkő48
de Valéra Eamon: Üzenet51
Dr. Drachovsky Joseph: Nehéz napokban52
Duthoit Eugéne: Eucharisztikus apostolkodás53
Eberle Joseph: Humanitatis vita...!!55
Esterházy János gróf: Hódolatunk61
Faulhaber Mihály bíboros: Együtt ünnepelve63
Franco Ferenc: A Kongresszus üdvözlése64
Fr. Gemelli Agostino O. F. M.: Az Eucharisztia: a tudomány királya66
Gyárfás Elemér: Az összetartó erő68
Helecki Oscar: A nagy körmenet70
D'Harcourt Robert: A nyugalom misztériuma72
Heller Farkas: A szeretet parancsa75
Herczeg Ferenc: Az utolsó vacsora: Az emberisége életének egyik csúcspontja76
Hinsley Artur: Keresztes hadjárat77
Jammes Francis: A Szentostya ereje79
Joannes Jörgensen: Apparuit benignitas...85
Justo Agustin: Aki minden vigasztalás forrása...87
Kállay Tibor: A hit és tudás egysége89
Knox Reginald: Önmagát kínálja...93
Dr. Krek Miha: Hitünk megvallása100
Le Fur Louis: Az Út, Igazság, Élet102
Mgr. Mauralt Olivier: Francia-Kanada eucharisztikus élete104
Francois Mauriac: Nagycsütörtök titka108
Montresor Luigi: A keresztény élet lényege112
Moscardo Ituarte José: Háborúban113
Dr. Osvald István: A legfönségesebb misztérium126
Dr. Rückel Jan Jiri: Szent Vencel népe128
Schandl Károly dr.: Az Élő Kenyér a mindennapi kenyér gondjai között130
vitéz Shönner Odilo: A lelki béke királya133
Al Smith: Szentáldozás vagy kommunizmus136
Stolberg Frigyes gróf: Bizonnyal étel és bizonnyal ital...141
Stanislaw Stronski143
Széchenyi György gróf: Istentől merített!144
Széll József: A közélet megáldója147
Gróf Teleki Pál: Az igazi boldogság148
Dom Vandeur Eugéne O. S. B.: Legszentebb Eucharisztia151
Yupin Pál: Eucharisztikus hőseink156
Dr. Zavoral Method: Amit alázatosan kérünk192
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem