865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel

Szerkesztő
Fotózta

Kiadó: Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 506 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN: 978-963-88194-1-3
Megjegyzés: CD-melléklettel. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Fülszöveg

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kézikönyv rövidített változata magyar nyelven is megjelenik, áttekintést adva az ENSZ gyermekjogi egyezménynek a Gyermekjogi Bizottság által adott értelmezésein keresztül az 1993 óta eltelt időszakban, amióta az államok jelentéseinek vizsgálata megkezdődött. Az volt a célunk a Kézikönyv elkészítésével és naprakésszé tételével, hogy az Egyezményt életre keltsük egy, a gyakorlatban jól használható segédeszköz nyújtásával, mindazok számára, akik a gyermekjogok elveinek és gyakorlati alkalmazásának előmozdításában és védelme érdekében munkálkodnak a kormányzaton belül és a civil társadalomban. Az Egyezmény egy figyelemre méltó és érzékeny eszköz, immáron huszadik éve, amihez a Bizottság továbbra is nagyon részletes tanácsokkal szolgál az államoknak országjelentéseikre adott záró észrevételeiben, növekvő számú átfogó kommentárjaiban és más ajánlásaiban arról, hogyan értelmezzék és alkalmazzák az Egyezményt. Reméljük, hogy a Kézikönyv terjesztése további... Tovább

Tartalom

Ajánlások XXI
Előszó . XXIX
A kötetről XXXIII
Célok és szerkezet XXXIII
Hogyan használjuk a végrehajtást ellenőrző listát? XXXV
Hivatkozások és magyarázat XXXVII
A Gyermekjogi Bizottság hivatalos jelentései XXXVII
További fontos dokumentumok XXXVIII
Hol érhetők el a Bizottság jelentései XXXVIII
Rövidítések XXXIX
1. cikk A gyermek meghatározása 1
A gyermekkor kezdete az Egyezmény alkalmazásában 1
A gyermekkor vége 2
Konkrét alsó korhatár meghatározása a jogszabályokban 3
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
2. cikk A megkülönböztetés tilalma 13
A „megkülönböztetés" meghatározása 13
A megkülönböztetése tilalmára vonatkozó elv 16
A megkülönböztetés kiküszöbölését célzó egyéb aktív intézkedések 17
Költségvetési korlátoktól független végrehajtás 17
Ellenőrzés és értékelés 17
„... a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára..." 17
„...minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek
vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme (...)
vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül" 18
Védelem a megkülönböztetéstől és megtorlástól ... (2. cikk 2. bekezdés) 20
A gyermekekkel szembeni megkülönböztetés alapjai 21
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 23
3. cikk A gyermek legfőbb érdeke 25
3. cikk 1. bekezdés 26
A részes államok felelőssége a gyermekek szükséges védelmének
és gondozásának biztosítása terén... (3. cikk 2. bekezdés) 28
A gyermekekkel foglalkozó és védelmüket biztosító intézmények (3. cikk 3. bekezdés) 29
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 30
4. cikk Az Egyezményben lévő jogok végrehajtása 33
Általános végrehajtási intézkedések 33
Fenntartások felülvizsgálata és visszavonása 34
Egyéb nemzetközi okmányok ratifikálása 35
"Amennyiben gazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó (...)" 35
Fokozatos megvalósítás 36
A törvényhozás és az Egyezmény teljes körű kompatbilitásának biztosítása:
az átfogó felülvizsgálat szükségessége 37
Jogi hatály biztosítása az Egyezményben szereplő minden jog számára 37
Jogorvoslat a jogszegésekre 38
"minden olyan (...) közigazgatási vagy egyéb intézkedést" 39
"Átfogó, nemzeti stratégia" a gyerekekért 39
A végrehajtás összehangolása 40
A gyerekekre gyakorolt hatás elemzése 42
Költségvetés és költségvetési elemzés 42
A piacgazdaságba való átmenet és más, kikényszerített gazdasági
kiigazítások hatása 43
Gazdasági szankciók és a gazdasági, szociális és kulturális jogok tisztelete 43
Ellenőrzés és adatgyűjtés 43
A civil társadalom részvétele 44
Képzés és a tudatosság növelése 45
Független emberi jogi intézmények gyerekek számára 45
Nemzetközi együttműködés a végrehajtás érdekében 47
Más kulcsfontosságú emberi jogi dokumentumok ratifikálása 49
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 50
5. cikk Szülői iránymutatás és a gyermek kibontakozó képességei 53
Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják
a felelősségeket, jogokat és kötelességeket..." 53
„...melyet a szülők, vagy (...) más, a gyermekért törvényesen
felelős személyek gyakorolnak..." 54
„... Beljebb kezdődik, nyíllal, pont helyetthogy a gyermeknek
az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően,
iránymutatást és tanácsokat adjanak" 55
Ellenőrzőlista a végrehajtáshoz 57
6. cikk A gyermek joga az élethez, és az életben maradás
és fejlődés legnagyobb mértékű biztosítása 59
A gyermek veleszületett joga az éleihez 59
abortusz és eutanázia 60
Újszülöttgyilkosság 62
Korai házasság 63
Halálbüntetés 63
Fegyveres konfliktus 63
A gyerekek életét veszélyeztető más erőszakos cselekmények 63
Kivizsgálás és regisztráció halál esetén 65
... a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermek
életben maradását és fejlődését" 65
Ellenőrzőlista a végrehajtáshoz 67
7. cikk Anyakönyvezés, név, állampolgárság és
jog a szülők ismeretéhez és gondoskodásához 69
A gyermek joga „a közvetlenül születése utáni anyakönyvezéshez" 69
Mikor és hogyan kell az anyakönyvezésnek megtörténnie? 70
Milyen adatokat tartalmazzon a születési anyakönyv? 71
A gyermekjoga „egy névhez, születésétől kezdve" 71
A gyermek joga, hogy „állampolgárságot szerezzen" 72
„lehetőség szerint joguk van ismerni szüleiket" 72
A „szülő" jelentése 72
A „lehetőség szerint" jelentése 73
"...jog, hogy lehetőség szerint ... a szülők neveljék fel" 75
Ellenőrzőlista a végrehajtáshoz 76
8. cikk Az identitás megőrzése 79
A gyermekjoga, hogy „törvénysértő beavatkozás nélkül megőrizze identitását (...)" 79
Állampolgárság 79
Név 80
Családi kapcsolatok 80
„Megőrizni" 80
"...jogtalan beavatkozás nélkül" 81
Az „identitása alkotó elemeitől vagy azok egy részétől megfosztott" gyermek joga 81
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 83
9. cikk A szülőktől való elválasztás 85
A gyermekek joga, hogy „szüleiktől, akaratuk ellenére ne szakítsák el őket (...)" 86
A gyermek joga, hogy „mindkét szülőjével rendszeres
személyes kapcsolatban maradjon (...)" 90
Az állami beavatkozással elszakított szülő vagy gyerek joga az információhoz 90
Jog, hogy ilyen értelmű információ kérelmezése
„nem járhat hátrányos következményekkel (...)" 91
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 92
10. cikk Be- vagy kiutazás az országokba családegyesítés céljából 95
A gyermek és szülő joga, hogy „valamely részes államba
családegyesítés céljából történő beutazásra vagy onnan
való kiutazásra irányuló" kérelmüket 96
„Pozitív szellemben", 96
„Emberséggel", 96
„Kellő gyorsasággal" bírálják el 97
A jog, hogy ilyetén kérelmek ne okozzanak kárt a kérelmezőnek 97
A gyermek joga, hogy rendszeres személyes kapcsolatot,
érintkezést tartson fenn mindkét szülőjével, ha azok másik államban élnek 97
A gyermek és a szülő joga, hogy bármely országot
(beleértve a sajátjukat is) elhagyjanak 98
A gyermek és a szülő joga, hogy „saját hazájukba belépjenek" 98
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 99
11. cikk Gyermekek törvényellenes külföldre utaztatása és ott tartása 101
Eszközök a gyermekek törvényellenes külföldre vitele és
ott tartása elleni harcban 101
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 104
12. cikk A gyermek véleményének tiszteletben tartása 107
A gyermek mint jogalany és aktív résztvevő 108
Fenntartások 108
A „véleményformálásra képes" gyermek (12. cikk 1. bekezdés) 108
Jog a „szabad véleménynyilvánításhoz" 111
„minden, a gyermeket érintő kérdésben" 111
„... a gyermek véleményének kellő súllyal való figyelembe vétele,
korának és érettségének megfelelően" 111
Lehetőség adása a gyereknek „ (...) hogy bármely olyan bírósági vagy
közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, meghallgassák" (12. cikk 2. bekezdés) 111
A részvételi jogok alkalmazásának stratégiái 113
Részvételi jogok a nemzeti jogszabályokban 113
Tájékoztatáshoz való jog - a részvétel előfeltétele 114
Diszkriminációmentes részvételi jogok 114
A végrehajtás nem függhet a rendelkezésre álló forrásoktól 115
Oktatás, képzés 115
A megvalósulás és a hatások figyelemmel kísérése 116
A megvalósulás különböző területeken 116
A kormányzaton belül és az általános politika- és eljárás tervezés során 116
A helyi önkormányzatok és szolgáltatások szintjén 118
A gyermekvédelemben 118
Családi környezetben 119
Az örökbefogadásban 120
Gyermekelhelyezési döntésekben és családhelyettesítő gondoskodásban
Nem kap külön nyilat 120
Az iskolákban 120
A gyermekek foglalkoztatásában 121
A környezetvédelemben és a fenntartható fejlődésben 121
Az egyéni egészséggel kapcsolatos döntésekben
és az egészségügyi szolgáltatások tervezésében 122
A médiában 123
Menedékkeresés és más bevándorlási eljárások során 123
A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében 123
A Bizottság munkájában és az Egyezmény jelentési rendszerében 124
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 126
13. cikk Jog a véleménynyilvánítás szabadságára 129
A gyerek joga a véleménynyilvánítás szabadságához 129
A gyerekek jogainak korlátai (13. cikk 2. bekezdés) 131
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 133
14. cikk A gyermek joga a gondolat-, lelkiismeret és vallásszabadságra 135
Gondolatszabadság 135
Lelkiismereti szabadság 136
Vallásszabadság 136
A gyerek joga és a szülői iránymutatás (14. cikk 2. bekezdés) 137
Iskola és vallásszabadság 138
A vallás kinyilvánításának korlátai (14. cikk 3. bekezdés) 139
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
15. cikk A gyermek szabad egyesülési és békés gyülekezési jog 143
A gyermek szabad egyesülési joga 143
A gyermek joga a békés gyülekezés szabadságához 144
A gyermek jogainak korlátozása (15. cikk 2. bekezdés) 144
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
16. cikk A gyermek magánélethez való joga 149
Az önkényes beavatkozás tilalma 149
Bizalomra épülő tanácsadás gyerekeknek 150
Magánélet, privát szféra az intézetekben 151
Magánélet a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében 151
A gyerekekről őrzött dokumentációk 152
„családjával kapcsolatos" 153
„otthonával kapcsolatos" 153
„vagy levelezésével kapcsolatos" 153
„(...)becsülete vagy jó hírneve elleni jogtalan támadásnak" 154
Jog a törvény védelmére (...) (16. cikk 2. bekezdés) 154
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 155
17. cikk A gyermek joga a megfelelő tájékoztatáshoz 159
„Hozzájutás (...) hazai és nemzetközi forrásokból származó információkhoz" 160
Tömegtájékoztatási eszközök (17. cikk a) pont) 161
Nemzetközi együttműködés (17. cikk b) pont) 162
Gyerekkönyvek (17. cikk c) pont) 163
őslakossághoz, illetőleg a kisebbségi csoportokhoz tartozó
gyermek (17. cikk d) pont) 163
Védelmet szolgáló irányelvek kidolgozása (17. cikk e) pont) 163
A gyermek magánélete és a média 164
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 166
18. cikk A szülők közös felelőssége az állam támogatásával 169
A szülők elsődleges felelőssége 170
Cselekedeteiket mindenekelőtt a gyermek legfőbb érdekének kell vezetnie" 170
A szülők képzése 171
A szülők közös felelőssége 172
Egyszülős családok 172
Ha a szülők külön élnek 172
Ha a gyerek az állam gondoskodásába kerül 173
„ (...) a részes államok megfelelő segítségei nyújtanak a szülőknek(...)" 173
„(...) a részes államok ... gondoskodnak gyermekjóléti
intézmények, ellátások és szolgáltatások létrehozásáról" 174
A részes államok biztosítják a dolgozó szülök számára a
megfelelő szolgáltatásokat 174
Gyermekjogi Bizottság 7. számú átfogó kommentár összefoglalása 175
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz ! 181
19. cikk A gyermek joga az erőszak minden formájától való védelemhez 183
Világméretű, globális mozgalom a gyerekekkel szembeni
erőszak megszüntetéséért 184
Jelentés a gyerekekkel szembeni erőszakról szóló kutatásról- elvek és javaslatok 185
A gyerekeknek „a fizikai és lelki erőszak minden formájától..."
való védelmére szolgáló intézkedések 188
Gyermekjogi Bizottság, 8. számú átfogó kommentár összefoglalása 192
Erőszak az iskolákban és az igazságszolgáltatás rendszerében 194
A védelmet és megelőzést szolgáló intézkedések (19. cikk 2. bekezdés) 195
„...eljárások amelyek a gyerek és gondviselői számára szükséges
szociális programok" illetve más megelőzési formák
„létrehozását teszik lehetővé..." 195
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 199
20. cikk A családjuktól megfosztott gyermekek 201
A családjuktól átmenetileg vagy tartósan megfosztott gyermekek 202
Az ilyen gyermekek „speciális védelemre és segítségre jogosultak" 202
Helyettesítő védelem 203
Intézményi gondozás 204
A szabadságtól való megfosztás 206
Fogyatékossággal élő gyerekek 206
Az utcán élő és/vagy dolgozó gyerekek 207
Kísérő nélküli menekült és migráns gyermekek 208
Állandóság biztosítása az alternatív gondozásban 208
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 211
21. cikk Örökbefogadás 213
Azok a részes államok, amelyek „elfogadják és/vagy engedélyezik az örökbefogadást 214
A gyermek legfőbb érdeke legyen a mindenek felett álló megfontolás 214
Az örökbefogadást „csakis az illetékes hatóságok engedélyezzék...
az ügyre alkalmazandó törvény és eljárások értelmében" 214
Külföldre történő örökbefogadás bizonyos feltételekkel 215
Csak akkor „ha a gyermek származási országában nem helyezhető el (...)" 216
„(...) a gyermek a hazai örökbefogadással egyenértékű
biztosítékok és szabályok előnyeit élvezhesse" 216
Nem járhat „jogtalan haszonszerzéssel" 217
Többoldalú megegyezések és megállapodások annak érdekében,
hogy a gyermek külföldi elhelyezéséi erre illetékes hatóságok
vagy szervek foganatosítsák" 217
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 219
22. cikk Menekült gyermekek 221
Háttér 222
...menekült jogállást kérő, illetve menekültnek nyilvánított gyerek
„az erre vonatkozó nemzetközi, vagy hazai szabályok és eljárások értelmében" 222
...menekült státuszt kérő gyerek... „akár egymagában, akár apjával
és anyjával vagy bármely más személlyel együtt" 223
A 22. cikk által nem tárgyalt belföldi kitelepítés és vándorlás 224
A származási ország és a tranzitországok kötelezettségei
és a kétoldalú együttműködés 224
A menekült gyermekek joga a szükséges védelemhez 224
Megfelelő oktatási, egészségügyi és szociális/jóléti szolgáltatások 225
Gyerekek őrizetbe vétele 225
A részes államok együttműködése kormányközi és nem-kormányzati szervekkel 225
Családtagok felkutatása 226
Azoknak a gyerekeknek a védelme, akiknek a családtagjait nem találták meg 226
Állampolgárság 227
Bizottság, 6. számú átfogó kommentár összefoglalása 227
Kapcsolódó nemzetközi szerződések és irányelvek 229
A serdülő menekültek speciális szükségletei 230
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 231
23. cikk A fogyatékossággal élő gyermekek jogai 233
A fogyatékossággal élők emberi jogainak elismerése 234
Háttér 234
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 235
„A fogyatékossággal élő gyermekek jogai" című átfogó kommentár összefoglalása 236
A Gyermekjogi Bizottság, 9. számú átfogó kommentár összefoglalása 237
Az Egyezményben lefektetett más jogok 238
A „fogyatékosság" fogalmai 238
Fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés 238
A fogyatékosság okai 239
Részvételhez kapcsolódó jogok 240
Befogadó oktatás 241
Jog a lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedést és személyes
fejlődést előmozdító speciális gondozáshoz és segítséghez 242
Intézményi elhelyezésének elkerülése 243
Szabadság korlátozása 243
Nemzetközi együttműködés (23. cikk 4. bekezdés) 244
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 245
24. cikk A gyermek joga az egészséghez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz 247
Az egészséggel kapcsolatos jogok és az Emberi jogok nemzetközi egyezménye 248
Nyilatkozat az egészségügyi alapellátásról 250
Egy gyermekeknek való világ: az 1990-es Gyermekekért Világtalálkozó folytatása 250
Az egészséggel kapcsolatos jogok fokozatos végrehajtása 252
Szemelvények a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Bizottságának átfogó kommentárjából 252
Hátrányos megkülönböztetés az egészséghez/egészséggondozáshoz
való hozzáférésben 253
Az egészséggel kapcsolatos jogok és a részvétel 256
A részes államok erőfeszítéseket tesznek (24. cikk 2. bekezdés) 256
„(a) csökkentsék a csecsemő- és a gyermekhalandóságot" 256
„(b) biztosítsák minden gyermek számára a szükséges
orvosi ellátást és egészségügyi gondozást (...)" 257
„(c) küzdjenek a betegség és az alultápláltság ellen (...)" 257
„(d) biztosítsák az anyák várandósság alatti és szülés utáni gondozását" 259
„(e) tájékoztassák a társadalom valamennyi csoportját (...)" 259
A HIV/AIDS kihívása 261
Gyermekjogi Bizottság, 3. számú átfogó kommentár összefoglalása 262
„(f) fejlesszék a megelőző egészséggondozást, a szülői
tanácsadást, valamint a családtervezési nevelést és szolgálatokat." 265
Gyermekjogi Bizottság, 4. számú átfogó kommentár összefoglalása 266
A gyerek egészségére káros hagyományos szokások megszűntetése
(24. cikk 3. bekezdés) 269
Nemzetközi együttműködés (24. cikk 4. bekezdés) 271
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
25. cikk A gyermek joga a kezelések időszakos felülvizsgálatához 275
Elhelyezés, védelem vagy kezelés 275
Időszakos felülvizsgálata 277
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 278
26. cikk A gyermek joga a szociális biztonsághoz 281
A gyermek joga, „a szociális biztonsághoz, így a
társadalombiztosítás juttatásaihoz" 281
Kötelezettségük, hogy „hazai jogszabályaiknak megfelelően biztosítsák
e jog teljes megvalósulását" 282
„... a gyermek és az eltartásáért felelős személyek anyagi erőforrásainak
és helyzetének... alapján" 283
Kérelmek a juttatás elnyerésére „a gyermek által vagy nevében"
előterjesztve 283
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 284
27. cikk A gyermek joga a megfelelő életszínvonalhoz 287
A jog teljes körű érvényesítésének célja 288
Minden gyerek joga „ (...) olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi
kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését" 288
Elsődlegesen a szülők felelőssége, hogy biztosítsák a gyermek
fejlődéséhez szükséges életkörülményeket 289
Az állam kötelessége az ország lehetőségeit figyelembe véve 289
Az állam kötelessége a rászoruló szülők támogatása 290
Élelmezés 290
Lakhatás 290
A gyermek joga a gyermektartásdíjra (27. cikk 4. bekezdés) 292
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 293
28. cikk A gyermek joga az oktatáshoz 295
Háttér 296
A „gyermek oktatáshoz való jogának" „fokozatos" gyakorlása 297
Az oktatáshoz való jog „esélyegyenlőség alapján való gyakorlása" 298
Lányok 298
Vidéken élő gyerekek 299
Kisebbségi csoportok 299
A fogyatékossággal élő gyerekek és az HIV/AIDS által fertőzött
vagy érintett gyermekek 300
Az őrizetben lévő gyermek 301
Kötelező alapfokú oktatás 301
A középfokú oktatás különböző formáinak mindenki számára
elérhetővé tételének előmozdítása 301
Bárki - képességétől függően- bejuthasson a felsőoktatásba 303
Mindenki számára elérhető pályaválasztási tanácsadás 303
Intézkedések tétele a lemorzsolódás csökkentésére 303
Iskolai fegyelemhez való jog 304
Gyerekek közötti zaklatás, bullying 306
A nemzetközi együttműködés előmozdítása 306
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 307
29. cikk Az oktatás céljai 309
Az oktatás céljairól szóló nemzetközi megállapodás 310
A gyermek személyiségének lehető legteljesebb kibontakozásának
elősegítése 310
Az emberi- és szabadságjogok iránti tisztelet elsajátítása 311
A gyerek szülei iránti tiszteletének elsajátítása 312
A tisztelet elsajátítása valamennyi kulturális és nemzeti értékei iránt 312
A gyerek felkészítése arra, hogy tudja vállalni a szabad társadalomban
az élettel járó mindenfajta felelősséget 312
Megértés és baráti viszony kialakítása az emberek között 313
Nemek közötti egyenlőség 314
Béke 315
A természeti környezet iránti tisztelet 315
Gyermekjogi Bizottság 1. számú átfogó kommentár összefoglalása 317
Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 319
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 321
30. cikk A kisebbségi és őslakos gyermekek 323
Háttér 324
A kisebbségi kultúrák és az emberi jogok 325
A gyermek joga a saját kultúrája szerinti élethez 326
Őslakossághoz tartozó gyerekek 326
Roma gyerekek 327
Fegyveres konfliktusban érinteti gyerekek 327
Nemzeti kezdeményezések 327
A gyerek joga vallása gyakorlásához 327
A gyerek joga saját nyelvének használatához 328
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
31. cikk A gyermek joga a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához 331
Háttér 332
A gyerekek joga a „pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez" 332
A gyerek korának megfelelő játékhoz és szórakozáshoz való joga 333
A gyerek joga arra, hogy „szabadon részi vehessen a kulturális
és művészeti életben" 334
A részes államok kötelezettsége, hogy a gyerekek számára rendelkezésre
álló lehetőségeket népszerűsítse 334
Egyenlő esélyek 334
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
32. cikk Gyermekmunka 339
A gyermekmunkát érintő nemzetközi eszközök és normák 339
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 339
Nemzetközi munkaügyi egyezmények 340
Az ILO gyermekmunka eltörlésére irányuló nemzetközi programja 341
A gyermekjogairól szóló egyezményhez kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvek 341
Az Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye 342
Egy gyerekeknek való világ - A „Csúcstalálkozó a gyermekekért" folytatása 343
A globális megállapodás 343
A lányok és a gazdasági kizsákmányolás 343
A szabadságuktól megfosztott gyerekek 344
A gyerek joga a gazdasági kizsákmányolással szembeni védelemhez 344
Vitanap a gazdasági kizsákmányolásról 345
Az országjelentések Bizottság általi vizsgálata 345
„Az alkalmaztatáshoz szükséges legalacsonyabb életkor
vagy életkorok" meghatározása 345
Munkaidő és alkalmazási feltételek 347
A gyerekekkel szembeni munkahelyi erőszak 347
Büntetések, szankciók 348
A gyermekmunka legrosszabb formáinak meghatározása 349
A különösen a gyerekekre vonatkozó ILO egyezmények 349
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 350
33. cikk A gyerekek és a kábítószerrel való visszaélés 351
Háttér 351
A gyerekeket fenyegető veszély 352
A kábítószerrel való visszaélés megértése 353
A kábítószer elleni „törvényhozási és közigazgatási" intézkedések 353
"Szociális és nevelésügyi" intézkedések 354
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 356
34. cikk A gyermekek szexuális kizsákmányolása 359
A témához tartozó nemzetközi eszközök és normák 359
Egyéb nemzetközi kezdeményezések 361
Az országjelentések Bizottság általi vizsgálata 362
Törvényhozási és egyéb intézkedések 364
Szexturizmus - a „területenkívüliség" elve 366
Panasztételi és bírósági eljárások 366
Egyéb intézkedések 366
Felépülés és reintegráció 367
Kétoldalú és többoldalú intézkedések 367
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 369
35. cikk Az elrablástól, eladástól és emberkereskedelemtől való védelem 371
Háttér 371
A gyermekkereskedelem és a gyerekmunka 373
A gyermekkereskedelem és az örökbefogadás 374
A gyerekkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás 374
A gyermekkereskedelem és a fegyveres konfliktusok 375
A gyermekkereskedelem és a szervátültetések 375
Áldozatok és nem bűnözők 375
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz
36. cikk Védelem a kizsákmányolás más formáival szemben 381
Tehetséges gyerekek 381
A média 382
Kutatás és kísérletek 382
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 383
37. cikk Kínzás, megalázó bánásmód és szabadságtól való megfosztás 385
A fiatalkorúak igazságszolgáltatására vonatkozó ENSZ szabályok és - irányelvek 386
Kínzás 386
Az embertelen vagy megalázó bánásmód formái 389
Magánzárka vagy a gyerekek elkülönítése 391
Halálbüntetés, életfogytig tartó szabadságvesztés 391
Törvényen kívüli kivégzések 392
A gyermek őrizetben tartása 392
Letartóztatás, előzetes fogva tartás 394
A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának rendszerén kívüli fogva tartása 394
A gyerekek menedékkéréshez vagy bevándorláshoz kapcsolódó őrizete 394
A szabadságától megfosztott gyerekkel való bánásmód 395
A felnőttektől való elkülönítés 396
A családjával való kapcsolat 397
Panasztételi eljárások 398
Képzés 398
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 399
38. cikk A fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelme 403
Nemzetközi humanitárius jog 404
A Genfi egyezmények és a kiegészítő jegyzőkönyvek 405
Nők és gyerekek szükségállapot, és fegyveres konfliktus idején való
védelméről szóló nyilatkozat 406
A Gyermekjogi Bizottság megjegyzései 406
Vizsgálat a fegyveres konfliktusok hatásáról a gyerekekre 408
A fegyveres konfliktus következményei 409
18 éven aluliak toborzása 410
A besorozással kapcsolatos elvek 410
Fakultatív jegyzőkönyv a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekről 411
Háborús bűnökkel kapcsolatos büntetőeljárások 411
A Nemzetközi Büntetőbíróság 411
Büntetőeljárás a részes államokban 411
Az ILO (182. számú) egyezménye a gyermekmunka legrosszabb formáiról 411
A Biztonsági Tanács gyerekekkel és fegyveres konfliktusokkal
kapcsolatos határozatai 412
Taposóaknák 412
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 414
39. cikk A gyermekkorú áldozatok rehabilitációja 415
A gyermekkorú áldozatok rehabilitációja 416
Az „elhanyagolás, a kizsákmányolás és a visszaélés" gyermekkorú áldozatai 416
A gazdasági kizsákmányolás gyerekkorú áldozatai 417
A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében érintett gyerekek 418
A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés
gyermekkorú áldozatai 419
A fegyveres konfliktus gyermekkorú áldozatai 419
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 421
40. cikk A fiatalkorúakat illető igazságszolgáltatás alkalmazása 423
Az ENSZ fiatalkorúakat illető igazságszolgáltatásról szóló szabályai
és iránymutatásai 425
A fiatalkorúakat illető, gyermekközpontú igazságszolgáltatási rendszer
létrehozása 426
Gyermekjogi Bizottság 10. számú átfogó kommentár összefoglalása 426
A hátrányos megkülönböztetés tilalma 428
Legfőbb érdek 429
Részvétel 429
A közvélemény hatása 429
Képzés 430
A bűncselekmények megelőzése 430
A fiatalkorúakat illető igazságszolgáltatás pozitív céljai (40. cikk 1. bekezdés) 431
Jogi biztosítékok 431
A fiatalkorúakat illető igazságszolgáltatás rendszerének szükséges
különbségei (40. cikk 3. bekezdés) 435
Büntethetőség korhatára 435
A bírói eljárás mellőzése minden lehetséges esetben 436
„Rendelkezések egész sorát, így különösen a gondozással,
az iránymutatással etc. (...) ( 40. cikk 4. bekezdés) 436
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 437
41. cikk A hatályos emberi jogi rendelkezések tiszteletben tartása 441
A hatályos rendelkezések védelme 441
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 442
42. cikk Az Egyezmény széles körű megismertetése 443
Átfogó terjesztési stratégia 443
Az egyezménnyel kapcsolatos képzés 445
Az államok jelentéseinek vizsgálata 446
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 447
43. cikk Gyermekjogi Bizottság 449
A Bizottság szerepe 450
A bizottsági tagok megválasztása 451
Ügyrendi szabályzat és tisztségviselők 451
A Bizottság ülései 451
Vitanapok 451
A tevékenységek dokumentálása 452
44. cikk A részes államok jelentéstételi kötelezettségei 453
Első jelentések és időszakos jelentések 454
Iránymutatás a jelentésekhez 455
A jelentéstétel folyamatának „áttekintése" a Bizottságban 455
Az üléseket előkészítő munkacsoport ülései 455
A részes államok jelentéseinek vizsgálata 456
Nyomon követő találkozók 456
Fakultatív jegyzőkönyvek 456
A Bizottság jelentései 456
Az Egyezmény szerinti jelentések széles körű terjesztése (44. cikk 6. bekezdés) 456
Segítség a Bizottság iránymutatásaihoz 458
A gyermek jogairól szóló egyezménnyel foglalkozó nem-kormányzati csoport 460
Ellenőrző lista a végrehajtáshoz 461
45. cikk Együttműködés az ENSZ szakosított és egyéb szerveivel 463
46 - 54. cikk Az egyezménnyel kapcsolatos egyéb rendelkezések 465
46-49. Aláírás, ratifikálás, csatlakozás, hatálybalépés 465
50. Az Egyezmény módosítása 465
51. Fenntartások 465
52. Az Egyezmény felmondása 466
53. Az Egyezmény letéteményese 466
54. Hivatalos nyelvek 466
Függelékek
Iránymutatások 467
Fakultatív jegyzőkönyvek 477
A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló,
a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 477
A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és
gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez
fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 481
Az EU gyermekjogi stratégiája felé 487
Az Európa Tanács és a gyermekjogok 495
Szószedet, szómagyarázat 501
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához - CD-vel

A borító enyhén töredezett. Néhány lapon ceruzás jelölések láthatók.

CD-melléklettel.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba