A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója

Tudományos ülésszak Budapest, 1979. március 6-7.

Tartalom

Szentágothai János: Elnöki megnyitó9
Főreferátumok
Vass Henrik: A Tanácsköztársaság a magyar történelemben15
Lakos Sándor: A Tanácsköztársaság és a munkásosztály hatalmának fejlődése27
Köpeczi Béla: A kulturális forradalom elmélete és gyakorlata a Tanácsköztársaságban37
Liptai Ervin: A fegyveres erők a proletárforradalomban49
N. F. Kuzmin: A Magyar Tanácsköztársaság történelmi tapasztalatának néhány problémája61
I. Szekció
Előadás
Hajdu Tibor: A polgári demokratikus forradalomtól a proletárforradalomig69
Korreferátumok
Kővágó László: A nemzetiségi kérdés a Tanácsköztársaság idején83
Milei György: A forradalmi helyzet és a világforradalom kérdései a Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország kapcsolatának idején93
Tokody Gyula: A Tanácsköztársaság és Németország107
Ormos Mária: A Tanácsköztársaság és az antant-intervenció119
Siklós András: Utópia vagy realitás. A világforradalom kérdése az újabb történeti irodalomban131
Felszólalások
Heinz Lindner: A német monopolburzsoázia és a Magyar Tanácsköztársaság141
Gheorghe Unc: A romániai munkás- és demokratikus mozgalom szolidaritása a Magyar Tanácsköztársasággal145
V. J. Kovalj: Október, az 1919-es szocialista forradalom Magyarországon és a jelenlegi világméretű forradalmi folyamat149
Pavel Hapák: A Szlovák és a Magyar Tanácsköztársaság153
Tofik Iszlamov: Adalékok a Tanácsköztársaság megalakulásának előzményeihez157
Petrosz Duszkosz: A Magyar Tanácsköztársaság jelentősége Görögország szempontjából161
M. Midzsidgombo: Adalékok a magyar internacionalisták mongóliai tevékenységéhez163
Niko Nikov: A Magyar Tanácsköztársaság hatása Bulgáriában167
E. J. Juszupov: A magyar internacionalisták harca a szovjethatalom erősítéséért Turkesztánban175
Chrisztosz Vrachniarisz: Népművelés a proletárforradalomban183
Horst Naumann: A magyar Tanácsköztársaság hatása a német proletariátus 1919 eleji osztályharcára185
Ludwik Bozylow: A magyar forradalom és öröksége mint a szocialista internacionalizmus kialakulásának és fejlődésének egyik tényezője191
II. szekció
Előadás
Nagy László: A Magyar Tanácsköztársaság helye a marxizmus-leninizmus elméletének fejlődésében (Egy elméleti probléma módszertani megközelítése)197
Korreferátumok
Halaí Tibor: Tanácsköztársaság, a társadalmi viszonyok szocialista átalakítása205
Kirschner Béla: A párt a Tanácsköztársaságban211
Kárpáti Sándor: A forradalomelmélet és a Tanácsköztársaság225
Vészi Béla: A Tanácsköztársaság államrendszere233
Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság jogalkotásának történelmi jelentősége243
Péteri György: Adalék 1919. iparpolitikájához253
Szuhay Miklós: A Tanácsköztársaság agrárpolitikájának egyes kérdései259
III. szekció
Előadás
Hermann István: A Tanácsköztársaság kultúrakoncepciója269
Korreferátumok
Huszár Tibor: A Tanácsköztársaság és az értelmiség279
Köte Sándor: Iskolareform a Tanácsköztársaság idején289
Molnár János: Közművelődés a proletárforradalomban301
Aradi Nóra: A forradalom és a szocialista képzőművészeti élet311
József Farkas: Az irodalom a Tanácsköztársaságban317
Felszólalás
Ladányi Andor: Hozzászólás Hermann István előadásához és Huszár Tibor korreferátumához323
IV. szekció
Előadás
Hetés Tibor: A munkás osztályszervezetek szerepe a Vörös Hadsereg létrehozásában329
Korreferátumok
Szabó László: A szocialista hadművészeet egyetemes és sajátos vonásai a magyar Vörös Hadsereg stratégiájában és taktikájában337
Dombrády Lóránd: A haditermelés és a Vörös Hadsereg ellátása345
Józsa Antal: Az internacionalisták szervezése és a Magyar Tanácsköztársaság katonai megsegítése353
Mucs Sándor: A Vörös Hadsereg politikai arculata. Politikai nevelő munka a vöröskatonák körében359
Györkei Jenő: A Tanácsköztársaság fegyveres karhatalmi szervei365
Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköztársaság katonai sajtójához371
Felszólalások
N. N. Azovcev: Lenin a dolgozók internacionalista kötelezettségéről, a forradalom vívmányainak védelméről375
Waclaw Ryzewski: Lengyelek részvétele a magyar Vörös Hadsereg soraiban375
Winfried R. Garscha: Osztrák internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaság védelmében383
Heinz Oeckel: Összehasonlító vizsgálatok a Magyar Tanácsköztársaság és a Bajor Tanácsköztársaság fegyveres védelme között 1919 tavaszán383
Záróülés
Nemes Dezső: Következtetések393
Pack Zsigmond Pál: Zárszó399
Az előadók névsora401
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem