780.180

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténelem

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Springer Hungarica
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 644 oldal
Sorozatcím: SH atlasz
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN: 963-7922-47-1
Megjegyzés: Színes térképekkel, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Jelek és rövidítések
Őstörténet
Az élet kialakulása11
Őskőkor12
Középső és újabb kőkorszak14
Kelet16
A bronzkor Európában18
Vaskor, kimmerek és szkíták20
Magaskultúrák
Egyiptom I-II. (Kr. e. 3000-332)22
Mezopotámia I-III. (Kr. e. 3-1. évezred)26
Indoeurópaiak, Kréta (Kr. e. 2600-1425)32
Kis-Ázsia (kb. Kr. e. 2000-546)34
Palesztina I. (Kr. e. 1500-587)36
Palesztina II. (Kr. e. 539-Kr. u. 133), Fönícia38
Kína (Kr. e. 1500-Kr. u. 220)40
India (Kr. e. 3000-kb. Kr. u. 700)42
A perzsa világbirodalom (Kr. e. 559-330)44
Ókor-Görögország
Mükénéi kor (Kr. e. 2500-1150), vándorlások46
Államformák, vallás48
A gyarmatosítás (Kr. e. 750-550), Iónia (Kr. e. 500-ig)50
Peloponnészosz (Kr. e. 500-ig)52
Athén (Kr. e. 500-ig)54
Perzsa háborúk, az attikai tengeri szövetség (Kr. e. 5. sz.)
A klasszikus kor kultúrája (Kr. e. 5/4. sz.)58
Athén Periklész korában (Kr. e. 462-429)59
Athén, peloponnészoszi háború (Kr. e. 434-401) Szicília60
A polisz felbomlása, Makedónia (Kr. e. 4. sz.)62
Ókor-Hellenizmus
Nagy Sándor (Kr. e. 336-323)65
A diadokhoszok küzdelmei (Kr. e. 323-280), diadokhosz-birodalmak I.66
Diadokhosz-birodalmak II.68
Gazdaság, kultúra70
Ókor-Róma
Előidők, etruszkok (Kr. e. 1000-500)72
Állam74
Osztályharc, Külpolitika (Kr. e. 494-300)76
Közép- és Dél-Itália (Kr. e. 348-272)78
Összecsapások Karthágóval I. (Kr. e. 264-212)80
Összecsapások Karthágóval II. (Kr. e. 212-202)82
Kelet (Kr. e. 200-133)84
Család, polgár, jog, vallás86
Művészet87
Forradalmak, polgárháborúk I. (Kr. e. 133-79)88
Polgárháborúk II. (Kr. e. 77-44)90
A polgárháborúk vége (Kr. e. 44-30), a principátus92
Augustus (Kr. e. 27-Kr. u. 14), irodalom I.94
Császárkor (14-96), irodalom II.96
Adoptált császárok (96-192), Severus-dinasztia (193-235)98
Katonacsászárok, dominátus (235-305)100
Nagy Konstantin és utódai (4. sz.)102
Gazdaság104
Kereszténység106
Korai középkor
Germánok108
Szlávok110
Sztyeppi népek112
Népvándorlás (375-568)114
Az első germán államok (4-5. sz.)116
Itália (568-1015)118
Frankok I-II. (485-814)120
A Frank Birodalom felosztása (9. sz.)124
Frankok III.: Állam, egyház, hűbéri rendszer127
Anglia (1066-ig)128
Normannok130
Oroszország (9-13. sz.)132
Iszlám I. (750-ig)134
Iszlám II. (750-13. sz.)136
A Keletrómai Birodalom (Bizánc, 867-ig)138
Egyház140
Szerzetesség141
Érett középkor
Német Birodalom I. (911-1024)142
Német Birodalom II., az Ottók császársága144
Német Birodalom III. (1024-1075), reformpápaság146
Német Birodalom IV. (1075-1125)148
Egyház, szekták, filozófia (12/13. sz.)149
Keresztes háborúk I-II.150
Zsidók154
Kultúra156
Állam157
Franciaország (987-1270)158
Anglia (1066-1272)160
Skandinávia (10-13. sz.)162
Német Birodalom V. (1125-1190)164
Lengyelország (960-1320)166
Morvaország, Magyarország, Csehország (830-1306)168
Német kolonizáció keleten (12/13. sz.)170
Német Birodalom VI. (1190-1268)172
Bizánc (867-1204)174
Kína (5-13. sz./, Japán (a 13. sz-ig)176
Mongol birodalmak (13/14. sz.)178
Késő középkor
Egyetemek, egyház (14/15. sz.)180
Hanza, Velece, Genova (13-15. sz)182
Skolasztika, misztika, devotio moderna184
Városok, felségterületek185
Spanyolország (11-15. sz.)186
Anglia (1272-1485)188
Franciaország (1270-1498)190
Svájc, Burgundia (14/15. sz.)192
Német Birodalom I-II. (1273-1493)194
Német Lovagrend, Skandinávia (14/15. sz.)198
Litvánia, Lengyelország, Magyarország (14/15. sz.)200
Oroszország (1325-1613)202
Balkán (13-15. sz.)204
Bizánc (1204-1453)206
Oszmánok (1300-1660)208
Kína (1264-1368), India (999-1526)210
Korforduló
Humanizmus212
Reneszánsz213
Gazdaság214
Itália (14/15. sz.)216
Német Birodalom (1493-1519), Itália (1494-1616)218
Találmányok, felfedezések, Afrika (a 16. sz-ig)220
Ősi amerikai kultúrák222
Amerika (16. sz.)224
Kína (1368-1644, Japán (1338-1639)226
India (1526-1658)228
A hitszakadás kora
Egyházi viszonyok (15. sz.)230
A reformáció kezdetei (Luther, Zwingli)231
Anabaptisták (16. sz.), parasztháború (1525-ig)232
Német Birodalom I. (1521-1555)234
V. Károly birodalma (1519-1556)236
Kálvinizmus, anglikanizmus238
Katolikus megújulás (16. sz.)239
Európa (16/17. sz.)240
Spanyolország (1556-1659)242
Németalföld (1477-1648)244
Franciaország (1547-1610), Anglia (1485-1603)246
Lengyelország (1506-1621), Svédország (1513-1629)248
Német Birodalom II. (1555-1618)250
A harmincéves háború I-II. (1618-1648)252
A felvilágosodás kora
Barokk, racionalizmus256
A felvilágosodás257
Franciaország (1610-1697)258
Francia abszolutizmus (17. sz.)260
Német Birodalom (1648 után)262
Ausztria, Magyarország (1663-1740)264
Anglia I. (1603-1688)266
Anglia II. (1688-1742), spanyol örökösödési háború (1701-1714)268
Svédország (1632-1721)270
Oroszország (1613-1740)272
Kína (1644-1796), lndia (1658-1750)274
Amerika (17/18. sz.)276
Felfedezések, találmányok (17/18. sz.)278
Franciaország, Poroszország (1713-1748)280
A hétéves háború (1756-1763)282
Oroszország, Lengyelország (1763 után)284
A felvilágosult abszolutizmus (18. sz.)286
A nagy forradalmak kora
Állam- és gazdaságelméletek288
USA I-II. (1763-1817)290
Franciaország I-III. (1774-1799)294
Európa (1792-1799)300
Napóleon kora
Európa I. (1799-1809)302
Franciaország (1799-1801)304
Német Birodalom (1797-1806 /9/)306
Nagy Britannia (1783-1815)308
Németország I. (Kultúra,tudomány)310
Németország II. (1807-1814)311
Európa II-IV. (1808-1815)312
Restauráció és forradalom
Politikai eszmék318
Nagy-Britannia I. (1800-1840)320
Európa I. (1815-1830)322
Németország I. (1815-1848)324
Nagy Britannia II. (1815-1848)326
Franciaország I. (1815-1848)327
Európa II. (1830)328
Latin-Amerika (1800-1830)330
Európa III. (1848)332
Németország II. (1848)334
Ausztria, Németország III. (1848-1849)336
Németország IV. (1848-1862)338
Nemzetállamok kora
Zsidóság340
Kultúra, tudomány342
Tudomány, technika343
Szocializmus344
Munkásmozgalom, szociálpolitika345
Oroszország (1825-1874)346
Franciaország (1852-1871)348
Itália (1850-1871)350
Németország I-II. (1859-1890)352
Ausztria-Magyarország (1867-1914)356
Balkán (1871-1908)358
Európa I. (1871-1914)360
Európa II-III. (1815-1914)362
Nyugat-Ázsia (1763-1914)364
India (1750-1916)366
Japán (1680-1853), Kína (1797-1911)368
Latin-Amerika (1830-1914)370
USA (1817-1865)372
Afrika (19. század)374
Az imperializmus kora
Kolonializmus, fejlett kapitalizmus (1880-1914)376
Munkásmozgalom378
Munkásmozgalom, pacifizmus379
Nagy-Britannia I. (1814-1914)380
Nagy-Britannia II. (1848-1914)382
Franciaország I. (1870-1914)383
Franciaország II. (1830-1914)384
Németország I. (1871-1914)386
Németország II. (1890-1914)388
Oroszország I.: Belpolitika (1874-1914)389
Oroszország II. (1815-1914)390
Japán (1853-1912)392
USA (1685-1914)394
Olaszország (1872-1915)396
Balkán (1908-1913)398
Első világháború
Okai, felelősség, júliusi válság (1914)400
Szövetségek, háborús célok (1914-1918)401
Nyugati és keleti hadszíntér (1914-1917)402
Mellékhadszínterek, béketörekvések (1914-1917)404
Politikai válságok, orosz forradalom (1917)406
A háború vége (1918)408
Békekötések (1918-1920)410
A két világháború között
Politikai problémák (1918-1939)412
Népszövetség (1919-1946)414
Európa I. (1919-1936)416
Nemzetközi kommunizmus418
Szovjetunió I. (1918-1924)420
USA I. (1919-1933)422
Nagy-Britannia I. (1918-1929)424
Németország I-II. (1918-1930)426
Európa II-III. (1918-1939)430
Lengyelország (1914-1939)432
Európa IV-V. (1918-1939)434
Olaszország (1919-1939)436
Spanyolország (1917-1939), Portugália (1911-1945)438
Európa VI-VII. (1918-1939)440
Törökország (1918-1945)444
Nyugat-Ázsia (1916-1941)446
Közép- és Délkelet-ázsia (1918-1944)447
Brit közösség (1919-1939)448
Kína (1912-1945)450
Japán (1912-1941)452
Latin-Amerika (1918-1945)454
Afrika (1914-1939)456
Tanulmányok és felfedezések458
Fasizmus Olaszországban460
Nemzetiszocializmus Németországban461
Világgazdaság és válság (1919-1939)462
USA II. (1933-1945)464
Szovjetunió II. (1924-1939)466
Nagy-Britannia II. (1919-1940)468
Franciaország II. (1931-1940)469
Németország III-V. (1930-1940)470
Második világháború
"Villámháborúk" (1939-1940)476
Tengeri és légiháború; gazdaság (1939-1945)478
Észak-Afrika, Balkán (1940-1942)480
Náci antiszemitizmus és "Endlosung" (1933-1945)482
A keleti front (1941-1942)484
Ellenállás (1939-1945)486
A szövetségesek konferenciái (1941-1945)487
Észak-Afrika, Olaszország, Balkán (1942-1945)488
Keleti és nyugati hadszíntér (1941-1944)490
A Német Birodalom összeomlása (1945)492
Csendes-óceáni hadszíntér (1941-1945)
A második világháború után
Nemzetközi politika496
Menekültek498
ENSZ I-II. (1945-1965)500
Szovjetunió I-II. (1945-1965)504
Európa I. (1945-1965), Közel-Kelet I. (1945-1965)507
Népi demokráciák I-III. (1945-1965)508
Kína, Japán (1945-1965)512
Korea, Indokína (1945-1965)514
Szövetségi rendszerek (1945-1965-ig)516
USA I. (1945-1960)518
USA II. (1961-1965) Kanada (1945-1965)520
Európa II-III. (1945-1965)521
Nagy-Britannia (1945-1965), Franciaország I. (1944-1946)524
Franciaország II. (1946-1965), Benelux államok (1945-1965)525
Németország I-IV. (1945-1965)526
Közel-Kelet II. (1945-1965)534
Palesztína-Izrael (1933-1965)536
Fejlődő országok (1945-1965)538
Délkelet-Ázsia I. (1945-1965)540
Dél-Ázsia I. (1945-1965)542
Afrika I-II. (1945-1965)544
Latin-Amerika (1945-1965)548
Leszerelés (1945-1990)550
Szövetségi rendszerek (1966-1990)551
ENSZ III. (1966-1990)552
Európa IV. (1966-1990)554
Szovjetunió III. (1966-1990)556
Népi demokráciák IV-V. (1966-1990)558
Európa V-VIII. (1966-1990)561
Németország V-VII. (1966-1990)568
Közel-Kelet III-Iv. (1966-1990)574
Dél-Ázsia II. (1966-1990)577
Távol-Kelet (1966-1990), Ausztrália (1966-1990)578
Délkelet-Ázsia II. (1966-1990)580
Észak-Amerika (1966-1990), karibi térség (1966-1990)582
Latin-Amerika II-III. (1966-1990)584
Afrika III-IV. (1966-1990)587
Európa IX. (1991-1992)592
Név- és tárgymutató595
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világtörténelem Világtörténelem
Állapot:
3.560 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba