827.301

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 2005. március-június

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 118. évfolyam 1-2. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Hermann Róbert: Egy szerencsés város a hadak útján. Nagykanizsa 1849-ben 3
Krámli Mihály: A TEGETTHOFF-osztály születése. Az osztrák-magyar dreadnought-program 41
Ságvári György: Tárgyiasult emlékezet. Emlékművek, múzeumok a Nagy Háborúról 83
KÖZLEMÉNYEK
Süli Attila: A székely határvédzászlóaljak története 121
Balla Tibor: Az osztrák-magyar sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége az első világháborúban 141
Berekméri Árpád Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig 152
Horváth Csaba: A m. kir. Honvédség felderítő rendszerének alakulása az
elmélet és a gyakorlat tükrében, 1938-1940 188
Sallay Gergely Pál: A magyar 1. tábori páncéloshadosztály 1943-as téli harcainak emlékjelvénye. Jelvényviselési problémák a m. kir. Honvédségben a második világháború idején 215
MŰHELY
Demény Lajos: Árnyaltan az 1848-1849. évi magyar forradalom és szabadságharc fogas kérdéseiről 233
Ács Tibor: Az MTA Hadtudományi Bizottságának megalakulása és
tevékenységének kezdetei 241
Miskolczy Ambrus: Philipp Gassert - Dániel S. Mattern: The Hitler Library.
A Bibliography 262
Borus József: Néhány megjegyzés Magyarország második világháborús történetének feldolgozásához 274
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
Abranász Ildikó - Csorba György: Kmety György emlékirata Kars erődjének 1855. szeptember 29-i védelméről 295
SZEMLE
Vladimír Seges: Od rytierstva po zoldnierstvo. Stredoveké-vojenstvo v Uhorsku so zretel'om na Slovensko (Veszprémy László) 329
Helmut neuhold: Konkurrenz für Krupp. Das Leben des Franz Freiherrn von Uchatius (Balla Tibor) 331
Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban (Galló Krisztián) 332
Román István: A vörös kolostor. Egy magyar tiszt naplója a keleti frontról, 1942-1947 (Szakály Sándor) 336
KRÓNIKA
Bognár Katalin: „Szép hazáért, ősz királyért" - Emlékek az első világháborúból. Időszaki kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban 339
Csáky Imre: Kuratórium a katonai hagyományőrzésért 342
BIBLIOGRÁFIA
Andaházi Szeghy Viktor: Tájékoztató a 2004 második félévében Magyarországon
megjelent hadtörténeti vonatkozású könyvekről 345
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 2005. március-június Hadtörténelmi Közlemények 2005. március-június Hadtörténelmi Közlemények 2005. március-június

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.380 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba