A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Küzdelem az igazságért

Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára

Tartalom

Fizetség a halottaknak (Göncz Árpád)7
Vétkeztünk mi és atyáink (Iványi Gábor)9
A. Sajti Enikő: Imépriumváltás és a jugoszláv magyarellenes megtorlások a Délvidéken. 1944-194511
Bartus László: Az ifjú dögkeselyű avagy a FIDESZ (szélső)jobboldali fordulata37
Berend T. Iván: The Rise of Political Anti-Seminism: The Cases of Turn-of-the-Centruy Poland, Hungary and Romania67
Csősz László: Őrségváltás? Az 1944-es deportálások közvetlen gazdasági-társadalmi hatásai75
Deák István: Hungarian Political Emigration and the Origins of the Cold War99
Yehuda Don - Varga László: The Private Jewish Real Estate in Hungary in 1944, before deportation (Quantiative Evoluation)113
Endreffy Zoltán: A vallások közti viszony új paradigmája?145
Erős Ferenc: Identity Discourses and Narrative Reconstruction after the Holocaust155
Frank Tibor: Honszeretet és felekezeti hűség. A Wahrmann-életrajz kérdései169
Frojimovics Kinga: "Testvéredet ne hagyd el!" A Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) működése Magyarországon a soá idején185
Gergely Jenő: Katolikus konvertiták segélykérő levelei Serédi Jusztinián bíboros hercegprímáshoz (1944. március-április)207
Grüll Tibor: "Új Hámánok szelleme". A hiányzó paradigma a magyar holokauszt-értelmezésben229
Heller Ágnes: Arc, név, emlékezés249
Hernádi Miklós: A holokauszt politikai szociológiájához255
Horváth Rita: Végpont és folytonosság. A soá szerepe és megjelenítése magyar zsidó családregényekben277
Iványi Gábor: (Fein) Sámuel II. könyve285
Kádár Gábor - Vági Zoltán: Művészet és népirtás. A Műkincs-kormánybiztosság működése és a magyar zsidó műtárgyak elrablása, külföldre hurcolása, 1944-1945317
Karády Victor: Desperation and Resistance under the Rise of Fascism and the Nazi rule: Paradoxes of Jewish Mortaly in Budapest (1938-1945)357
Karsai László: A váci rabtemető halottai367
Kovács András: Az antiszemitizmus percepciója a mai magyar zsidó társadalomban381
Kovács Éva - Vajda Júlia: Türelem és emlékezés399
Lackó Miklós: Boldogtalan együttélés?425
Majsai Tamás: A Soá és a magyarországi katolikus katekézis435
Egon Meyer: Whoose Booty Did German Plunder Become?451
Molnár Judit: "Vajon megtelnek-e följegyzéseimmel e könyv lapjai?" Komoly Ottó naplója (1944)473
Nagy Varga Rita: Az antijudaizmus kialakulásának szociálpszichológiája491
Novák Attila: A "szaloncionizmus"-tól a tömegmozgalomig. A magyarországi cionista mozgalom a második világháború első éveiben509
Ormos Mária: Az ember történelmi felelőssége, avagy ki "csinálja" a történelmet?533
Pók Attila: Bűnbakok és összeesküvők a huszadik századi Magyarországon. Elméleti és módszertani gondolatok547
Reuveni Sári: Magyar fák az Igaz Emberek erdejében565
Ruff Tibor: Az újprotestáns mozgalmak zsidóságképe. Vázlat és vitairat577
Iván Sanders: Alienation and Pole-Playing: Jewish Subtext in Sándor Hunyady's "Adventure in Uniform"595
Schweitzer Gábor: Képviselőházi olvasónapló - anno 1938. (Avagy kikre vonatkoztak az első zsidótörvény tárgyalásakor felszólaló képviselők?)603
Sipos Péter: A zsidóság viszonya a Horthy-rendszerhez (1919-1938)627
Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon 1944. március 19-e előtt643
Tibori Szabó Zoltán: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal663
Tilkovszky Lóránt: A zsidók deportálásától a németek kitelepítéséig. Bibó István figyelmeztetései a kirekesztő-szellemiség továbbélésének veszedelmeire695
Toronyi Zsuzsanna: Halachikus problémák a neológiában 1945-1950 között723
Ungváry Krisztián: Antiszemitizmus és németellenesség - a kétfrontos harc731
Vajda Mihály: A német zsidóság751
Szerzők761
Válogatott bibliográfia Randolph L. Braham írásaiból773
Contents783
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem