932.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Görög költők antológiája

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Eposz és tanköltemény
Homérosz
Helené és a trójai vének7
Hektór és Andromakhé10
Odüsszeusz és Kirké14
Odüsszeusz és Pénelopé18
"Homéroszi" költészet
A háború kitör25
Invokáció Aphroditéhez31
Hermész furfangjai31
Dionnüszoszhoz40
Hésziodosz
A Múzsákhoz42
A világkorszakok43
A csalogány és a sólyom példázata46
Jó és rossz államrend46
Népdalok
Malomdal48
Koldusok éneke olajág-ünnepen48
Rhodoszi fecskedal49
Gyerekdalok49
Verseny-dalok50
Spártai kardal51
Spártai csatadal51
Harci dal51
Elégia és gnómia
Kallinosz
Még meddig heverésztek?52
Türtaiosz
Így jósolt53
A spártai harcosokhoz53
Szép a halál54
Nem fűzném versembe55
Mimnermosz
Ión hódítók Ázsiában58
Héliosz58
Szítsad örömre szíved59
Szerelem nélkül59
Úgy, mint fán a levél59
Mint a tűnő álom60
Mégha a legszebb volt is60
Tithónosz60
Még mielőbb csunya kór61
Szolón
Az életkorukról62
Az igazi gazdagság62
Senkise boldog63
A Múzsákhoz63
Kétféle ember65
Szalamisz66
Veszélyében a város!66
A kormányzás bölcsessége67
Phókoszra68
A félrevezetett nép69
Önkényuralom69
Számadás70
Theognisz
Apollón születése71
Könyörgés Apollónhoz Megaráért71
A barát köszöntése72
Múzsák és Khariszok72
Nem lehet mindenki kedvére tenni72
Kürnosz, nem tehet arról senki73
Jó tanácsok73
A régi város új lakóiról74
A vajúdó városról74
Kost, szamarat keresünk75
Szemrehányás76
Szárnyakat adtam76
Kürnosz, hallottam madarak hangját77
Könyörgés77
Önmagához77
Ima78
Phókülidész
Intelmek79
Arkhilokhosz
Költő és katona82
Mikor eldobta pajzsát82
A nagyképű hadvezérekhez83
Két hős83
Nem érdekelnek83
Gyakorlat teszi a mestert83
A polgárok becsületéről84
A menyasszony áldozata84
Mindenki szeretője84
Neobulé84
Szerelmi alku85
Egy fonnyadozó szépségre86
Lükambész87
A róka és a sas87
A hitszegő barát87
Tolvaj és naplopó88
A pusztító Apollón88
Buzdítás a kormányoshoz89
Bordal tengeri viharban89
Bús vígaszszó Periklészhez90
Napfogyatkozás90
Az istenek önkényéről91
Megnyugvás a sorsban91
Szémonidész
Élvezd az életet!92
Rövid az élet92
Vendégvárás93
Az asszonyok93
Az asszonyok értéke97
Emberi sorsok97
Hippónax
Koldus-fohász Hermészhez99
Fordított hálaima Hermészhez99
Sorok Plútoszra100
Két koldus-töredék100
Bús könyörgés söritalért100
Napszámos-sors101
A Búpalosz-üldözőkből101
Dührohamban101
Mimnészhez, a festőhöz 102
Egy eposz-paródiából102
Férfi-tanács házasságra102
Szapphó
Artemisz esküje103
Kharaxosz szeretője103
Fivére hazatéréséért104
Hérához105
Letűnt a Fiastyuk106
Hívogató Aphroditéhez106
Így egykor a szép krétai nők107
Meghal a kedves Adónisz107
Van nekem egy szép leánykám107
Vers Kleiszhez108
Arignóta109
Vallomás110
Halni vágyakozom110
Aphroditéhez111
Gongülához112
Anaktoriához113
Akhilleuszról114
Édesanyám ! nem perdül a rokka114
Boldog ember, mint Uranos lakói114
Párbeszéd115
Nászdaltöredékek115
A házastársak koráról117
Hektór és Andromakhé lakodalma117
Párbeszéd Alkaiosszal118
Holtan majd feküszöl119
Alkaiosz
Apollónhoz120
Hermészhez121
Bordal121
Hélioszhoz122
Helenéről122
Szentségtörőt ki diccsel övez123
Harci dal124
Fohász a hazáért125
Most kell a bor126
A Dioszkúroszokhoz126
Majd jő a hullám126
Az állam hajója127
Bordal128
Nem szépen-épült, széptetejű lakok129
Nem kő és fa, nem építész129
Zeuszhoz129
Pittakoszról130
Egy nagyratörőről130
Pittakoszhoz131
Bordal131
Esőt zúdít le Zeusz ege ránk131
Vigadj, amíg élsz132
Anakreón
Artemiszre133
Alkimosz, te kedves133
Dionűszoroszhoz133
Ifjak barátja134
Egy leányhoz134
Engem a szerelem134
Szerelmi párviadal135
Óh, dacos szemű135
Szerenád135
Erósz mint kovács136
Artemónra136
Elégedettség136
Poszeidón hava137
Szerény látogatók137
Gyűlölöm137
Bordal137
Töredék a halálról138
Kardal
Alkman
Dehogy vagyok139
Ó, jaj, mézédes139
Teremte három évszakot140
Nyújtom a háromlábu edényt140
Gyakran osonsz141
Leánykor Artemisz Orthia ünnepére141
Mély álomba merült144
Sztészikhorosz
Apollón és Hádész145
A Múzsáról145
Töredékek az "Oreszteiá"-ból145
Töredékek a "Gérüónéisz"-ből146
Sok gránátalmát hajigáltak147
Küprisz bosszúja147
Palinódia Helenéről148
Ibükosz
Polükratészhez149
Töredék a tavaszról150
A szép Eurüalosz151
Erósz151
Halál ellen nincs orvosság151
Klasszikus kor
Szkolionok
Pallasz Athéné155
Démétér és Perszephoné155
Létó gyermekei155
Pán156
Győzelmi ünnep156
A zsarnokölők156
A szív titka157
A legfőbb javak157
Légy előrelátó!157
Példaszó158
Vegyes szkolionok158
A hét bölcs szavai159
Xenophanész
Püthagorasz161
A fényűző Kolophón161
Testi és szellemi erő162
Bőkezű ajándék163
Mértékletesség163
Asztali elégia163
Töredékek az istenekről164
Parmenidész
Tankölteményének bevezetője166
Empedoklész
Empedoklész magáról168
A varázslás ereje168
A vízóra-hasonlat169
Pratinasz
Az aiol dal dícsérete170
Új táncdal170
Timokreón
Költői hírnevéről172
A gazdagság172
Nemcsak Timokreón172
Themisztoklész ellen173
Ismeretlen költők
Az athéniak174
Ó, vándor174
Anakreón sírjára174
A küproszi győzelem emlékére175
A níszaiai emlékoszlopra175
Hübriasz
Krétai lovag éneke176
Ión
A tizenegyhúrú lant177
Bakkhoszra177
Fohász Dionüszoszhoz177
Euripidész sírjára178
Praxilia
Leányasszony179
Jótanács179
Akhilleusz179
Adónisz179
Korinna
Egy költőnő-társra180
A Kithairón és a Helikón dalversenye180
Aszóposz leányai181
Saját költészetéről183
Melanippidész
Bezzeg Athéné184
A Danaidák184
Még azt se tudták184
Kritiasz
Az athéni kerámia dicsérete185
Spártai mértékletesség185
A vallás eredete186
Kardal
Szimónidész
A dal varázsa189
Danaé189
Ember vagy!190
Csak a gyönyör boldogít190
Mily csekély erejű191
Nem jut erényre191
Épeszűek191
Areté192
A krannóni Szkopaszhoz192
A Thermopülai-i hősökre194
A plataiai csata emlékére194
Áldozati dal194
Bakkhülidész
Béke-dal195
Bor195
Ióról196
Ídász198
Az Anténoridák, vagy Helena visszakövetelése198
Héraklész200
Thészeusz201
Az ifjak - Thészeusz203
A szürakúszai Hierónhoz207
A szürakúszai Hierónhoz213
Pindarosz
A szürakúszai Hierónhoz217
A szürakúszai Hierónhoz222
Az akragaszi Thérónnak227
Levél Thraszübúloszhoz230
Az aitnai Khromioszhoz232
A szürakúszai Agésziászhoz236
Az aiginai Alkimedónnak242
A lokriszi Hagészidámosznak245
Az aiginai Püthiásznak246
Az akragaszi Midászra249
Tragédia
Aiszkhülosz
Zeusz251
Ió monológia252
Thébai ostroma253
A szalamiszi ütközet256
Hálaadó ima259
Prométheusz261
A görög sereg Trója ellen indul263
Kasszandra látomása267
Az Eumeniszek megáldják Athént269
Szophoklész
Az emberről273
Élektra és Oresztész találkozása274
A gőgről279
Aiasz felocsúdik281
Aiasz öngyilkossága285
Erószról287
Küprisz-himnusz288
Antigoné a halálba indul289
Az öregség291
Oidipusz292
Oidipusz halála294
Athén dícsérete297
Euripidész
Apollón dícsérete299
Az istenekről300
Örök körforgás301
Dionüszoszról302
Bordal305
Nősors305
Phaethón lakodalma306
Hümén-ének308
Az önfeláldozó Alkésztisz309
A nemességről314
Euadné a férje után hal315
A gyermekgyilkos anya316
Iphigeneia Auliszban319
Az életéért könyörgő Iphigeneia321
Trójai rabnők éneke322
A megvakított Polümésztór323
Trója pusztulása325
A békéhez327
Demokrácia és egyeduralom327
A költészet vígasza329
Komédia
Arisztophanész
Nők a békéért332
Béke istennő köszöntése339
A "modern" filozófia342
Aiszkhülosz és Euripidész vetélkedése352
Arisztophanész magáról362
Timotheosz
Új éneket!365
A Küklópsz itala365
Segélykérés Apollónhoz366
A szalamiszi ütközet366
Telesztész
Zengjen az öthúrú lant!371
Az ősök zenéje371
Őt, ama szentdalu371
A fuvola dícsérete372
Philoxenosz
Lakoma373
Ariphrón
Az egészséghez377
Érinna
Egy leány arcképe378
Baukisz sírboltjára378
A halott Baukisz378
Platón
Hozzád röppen az alma380
Alma vagyok380
Míg Agathónt csókoltam380
Csillagok380
Csillag, az élők közt381
Én, ki lenéztem381
A tizedik Múzsa381
Arisztotelész
Hermiász emlékére382
Himnusz az erényhez382
Kratész
Péré, a cinikusok városa383
Mindenütt otthon383
Olcsó boldogság383
Paródia Szolón fohászára384
Az öregség384
Ismeretlen költők
Hála-himnusz Poszeidónhoz385
Himnusz Pánhoz385
Himnusz a Moirákhoz386
A Szerencséhez387
Hellenisztikus kor
Eposz és tanköltemény
Apollóniosz Rhodiosz
Iaszón búcsúja anyjától391
Az Argó indulása392
Átkelés a Boszporoszon394
A három istennő396
A szerelmes Médeia401
Médeia találkozik Iaszónnal404
Euphorión
Átok407
Klütaimnésztra könyörgése Oresztészhez407
Halál a tengeren408
A Kerberosz408
Egy tengerbe veszett sírverse409
Melikertész temetése és a nemeai játékok409
Eudoxoszra409
Rhianosz
Emberi esztelenség410
Thesszália411
A troizéni Empedoklészra411
Ifjak szépsége411
Kleonikoszhoz412
A rigó412
Aratosz
Diotimosz413
Invokáció413
A Szűz414
Az égi körök és a Tejút415
Az égi jelek416
Elégia
Philétász
Párbeszéd a nyomorúságról417
Odüsszeusz panasza417
Sírvers418
Bittisz dala418
Hermészianax
Szerelmesek katalógusa419
Hanoklész
Töredék423
Orpheusz halála423
Szimiasz
Neoptolemosz zsákmánya425
A szekerce425
Utazás északra426
Kedves zsákmány426
A kozmikus Erósz427
Alexandrosz Aitólosz
Az Artemisz-templom énekese428
Az élet füve428
Antheusz királyfi428
A paródiaköltő Boiótosz dícsérete430
Kallimakhosz
A Telkhíszek ellen431
Akontiosz és Küdippé432
Bereniké hajfürtje434
Nyári zápor435
Thészeusz és a bika436
Reggel436
A babér meg az olajfa437
Zeuszhoz439
Démétérhez442
A költőkről és a szószátyárokról446
Gyűlölöm én447
Bor mellett447
Mint a vadász447
Esküt tett448
Egy leány ajtaja előtt448
Az agg Pittakosz bölcs felelete448
A negyedik Kharisz449
Sírirat449
Kritiász sírjára450
Arisztipposz gyásza450
Egy sír fölött450
Matróztemetés451
Sírirat451
A síron túl451
Az embergyűlölő sírirata452
Az embergyűlölő Timón sírja fölött452
Kisgyermek sírjára452
Sírirat452
Battosz sírjára453
Saját sírfelírata453
Partheniosz
A forrássá változott leány454
Büblisz halála454
Bukolika
Theokritosz
Aratóünnep455
Aratómunkások460
Férfibűvölés463
A szerelem orvossága468
Szürakúszai nők az Adónisz-ünnepen470
Theokritosz-utánzók
A méztolvaj477
Szerelmes párbeszéd477
Moszkhosz
A megszökött Erósz482
Kedveld azt, ki szeret483
A földmíves és Erósz483
Európé elrablása483
Bión
Erósz és a Múzsák489
Heszperoszhoz489
A Szerelem istennőjéhez490
Adónisz siratása490
Az évszakok493
Merre, mivégre?494
Komédia és mimus
Menandrosz
Az ítélet496
Bonyodalom502
Balul sikerült leánykérés507
Kibékülés511
Hérondasz
A féltékeny515
Az iskolamester518
A cipészmester521
Künnó és barátnője áldozatot mutat be Aszklépiosznak526
Egyéb hellenisztikus költők
Ismeretlen költők
A diktéi Zeusz-himnusz530
Az éliszi Dionüszosz-himnusz532
Himnusz Tükhéhez533
Helené gyászdala533
Dal534
A kintrekedt leány panasza534
Hermoklész
Paián Démétrioszra537
Kerkidasz
A pénzeszsákok ellen539
A kétarcú Erósz540
Diogenész emlékezetére542
Epilógus542
Phoinix
Poszeidipposzhoz543
Varjúval koldulók544
Ninosz544
Eratoszthenész
Mint a dühöngő tűz546
Szeleukosz
Drágább, jobb szeretők547
Szótadész
A nővérével egybekelő Ptolemaioszra548
A fiúszerető Theodórosz548
Töredék az Íliász-paródiából548
Szótadész utánzói
Király ha vagy549
Ha derék vagy549
Kleanthész
Mi a jó?550
Zeuszhoz és a Sorshoz550
Himnusz Zeuszhoz550
Melinnó
Óda Rómához553
Epigramma
Nosszisz
A szerelem dícsérete554
Fogadalmi ajándék554
Kalló képmására555
Anüté
Tengerparton álló Aphrodité-szobor556
Kecske és najád556
Egy útmenti forrásra556
Leónidász
Anakreón szobrára557
Mennyegzők daloló battyúját557
Csöndben osonjatok el sírjánál558
Ó, ki vagy? Oly szomorúan558
Porlik már558
Asszony, e pároszi oszlop alatt559
Fuss559
Föld s tenger559
Vénséges Thériszt560
Gyakran elűzte560
Hordók aszálya561
Téli időben561
Fuss kalyibámból, fuss562
Messze feküsznek562
Aszklépiadész
Életuntság563
Viszonzatlan szerelem563
Küldj havat564
A szerelmétől megsebzett Meleagrosz panasza564
Édes564
Elragadott Didümé565
Egy szűzhöz565
Könyörgés a koszorúkhoz565
Az öv tanácsa566
Éjszaka, záporeső566
A lámpához566
A hetenkedő Bakkhón567
Készülődés estére567
Vágy568
Borban az igazság568
Poszeidipposz
Kekropsz-földi pohár 569
Könyörgés a szobalányhoz569
A zokogó Philainiszhoz569
Hédülosz
Ármányos győzelem570
Szárazon is hajótöröttek570
Khariszok lánya570
Dioszkoridész
Észvesztők571
Dórisszal az ágyban571
Kurafi győzelme572
Szomorú temetés572
Hégészipposz
Hermionéba való573
A halott meg a halai573
Timón a sírjából573
Alkaiosz Messzéniosz
Gyülölöm én574
Pánhoz574
A győzedelmes V. Philipposzra574
Ellentétek575
Philodémosz
Epikurosz születésnapján576
Az odaadó Philainion576
Jó estét576
Éljünk titkainak578
Xanthippé dala578
Ó láb, ó lábszár578
Utolsó szerelem579
Bölcs öregség579
Antipatrosz Szidóniosz
Homérosz sírjára580
Szapphó és Mnémoszüné580
Mürón érctehene580
Asszonysors580
Múlt és jelen581
Az apheszoszi Artemisz-templomra582
Priaposz parancsa582
Az ének becsülete583
Meleagrosz
Tavasz584
Nyíl a fehér szekfű585
Aszklepiasz585
A szép thérónhoz585
Szemed és csókod585
Különös eset586
Az összetört szerető Erószhoz586
A kegyetlen Erószhoz586
A gonosz Erószhoz587
Az édes énekű Zénophilához587
A szúnyogokhoz587
Az esküszegőhöz588
Takarodj!588
Az elhagyott lány589
A tücsökhöz589
A tücsökhöz - ugyanahhoz589
Esküszöm én590
Gyűlölt hajnali csillag590
A megtérő hajnalhoz591
Szombati szerelem591
Színbort, hogyha csalódtál!591
Az üzenetvivőhöz591
Egybe fehér violát592
Hervad Héliodóra592
Esdekelő koszorú593
Álmatlan éj593
Tölts, és mondd a nevét594
Egy csak a kérésem594
Kedves halottjához594
Kleariszta lakodalma595
Mindnyájunk anyaföldje595
Khárixénosz siratása595
A bölcs halál dícsérete596
Saját sírfelirata596
Római császárkor
Állatmese és tanköltemény
Babriosz
A róka és a szőlő603
Hermész és a kutya603
A kétszínű férfi604
A szerelmes menyét604
Idegen tollakkal ne ékeskedj!605
Állat-szépségverseny605
Hermész és a mesterember606
A szél és a nap606
A tücsök és a hangya607
Zeusz, Poszeidón és Athéna vetélkedése608
A vesszőnyaláb példázata608
Oppianosz
Erósz hatalma610
A hajósok réme611
A delfin612
A delfin és barátja613
Egyéb költők
Meszomédész
A Múzsához616
Himnusz a Naphoz616
Ízisz-himnusz617
Fohász a nyílt Adrián618
Egy napórára618
Olvadt üveg619
Anakreóni dalok
Akartam Átridákról620
Kötődik a fehérnép620
Íme, itt a katalógus621
Erósz a rózsaszirmon622
Önmagához622
A példák623
Bordal623
Szüreti ének624
Pihenő624
A tücsökhöz625
Epigramma
Krinagorasz
Marcellus 626
A római Germániában626
Halotti koponya627
Krinagorasz szolgája627
Magányos éj627
Az ezüst írótoll628
Fogpiszkáló628
Csalfa remények628
Markosz Argentariosz
Látod-e, Hold629
Keblem az ő kebelén629
Törékeny szépség629
Antipatrosz Thesszalonikeusz
Hajnali dal630
Arisztophanész dícsérete630
Egyazon isten631
Bárhol tenger a tenger631
Alpheiosz
A hóba-temetett jércére632
Úti ima632
Délosz szigetének dícsérete632
Mükéné 633
Philipposz
Leónidász és Xerxész634
Próteszilaosz sírjára634
Beszélgetés egy Hermész-szoborral634
Lukilliosz
Epigrammáinak második könyve elé636
Vendég rabszolgákkal636
Arcképfestő és apa637
Nikülla feketesége637
A fukar Hermónról637
A büdös Teleszilla637
Az enyveskezű Antiokhoszra638
Asszonytest és sötétség638
Sztratón
Megszívlelendő!639
Előhang639
Fekete szem639
Elmulasztott csók640
Halott csók640
Könnyű hódítás640
Arany középút641
Add nekem magad641
Hercegi kegy641
Kapatosan642
Utánunk a vízözön!642
Szerelmi bánat642
Rhuphinosz
Gyűlölöm643
Se sovány, se kövér643
Különös ítélet643
Vetélkedők644
Isteni Melité644
Héra-szemű Melité645
Illatozó koszorút645
A teljesülés órája645
Az élet gyönyöre646
Furcsa meghatottság646
Részvét646
Késő!647
Lukianosz
Szerencse és barátság548
Rövid és hosszú élet648
A józan, aki részeg648
A bolond és a bolhák648
Szemrehányó hálálkodás649
Priaposz panasza649
A tanítás megszállottja649
Egy orvosról649
Ismeretlen költők
Ifjak szívét651
Rózsa és tövis651
Törjön rám651
Bárha lehetnék651
Melletted, citeráslány652
A szép egyiptomi lányra652
Várost lángraborító652
Füstbement üzlet652
Égtem, csókoltam653
A szép hetaira halálára653
A parázna Alkaiosz sírjára654
Kétrőfös férj - négyrőfös feleség654
A második házasságról654
Széltörte fenyő a hajóácsokhoz654
Egy fürdő cégérére655
Egy másik fürdő cégérére655
Egy vázafestményre655
Praxitelész Niobé-szobrára655
Homérosz és a hét város656
Szapphó dícsérete656
Anakreón képmására656
Hérodotosz és a Múzsák656
Menandrosz dícsérete657
Az öntudatos athéni polgár657
Keresztény költészet
Paulosz
A szeretet himnusza659
Lukasz
A Szűzanya hálaéneke661
Ióannész
Az isteni Ige662
Ismeretlen költők
Hajnali himnusz664
Ima étkezés előtt665
Ima lámpagyújtásra665
Naasszénus himnusz666
Jézus tánca667
Klémész
Himnusz669
Methodiosz
Partheneion671
Keresztény Szibüllina
A világ vége676
Az utolsó ítélet677
Kárhozottak és üdvözültek677
Epika
Quintus Smyrnaeus
Aineiász683
Nonnosz
Invokáció685
Szeilénosz tánca686
Nikaia és Hümnosz687
Agaué és Pentheusz693
Az indus háború vége697
Dionűszosz Athénben701
A csodálatos kenyérszaporítás703
Trüphiodórosz
A trójai faló706
Kasszandra jóslata707
Helené és az istennők709
Kolluthosz
Előhang712
Erisz almája712
Parisz és Helené találkozása713
Hermioné panasza715
Muszaiosz
Héró és Leandrosz718
Orphikus himnuszok
Aphroditéra729
Erószhoz730
A Naphoz730
A Holdhoz731
A felhőkhöz732
A Földhöz732
A természethez732
Hűgieiához733
Az álomhoz734
Plutónhoz734
Perszephonéhoz735
Egyéb költők
Grégoriosz Nazianzénosz
Az Úr dícsérete737
Bibliaolvasás előtt739
Ördögűzés739
A lelkéhez740
Saját lelkéhez741
Konstantinápolyi utazás746
Temploma híveiről747
Betegen748
Nehéz órán748
Szaszima749
Szorongattatásban750
Meditáció751
Fivére sírjánál752
Halott fivérére752
Hiába, elfáradtam752
Esti himnusz753
Szűnesziosz
Himnusz az Úrhoz755
Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről758
Himnusz Krisztushoz760
Proklosz
Himnusz a Múzsákhoz763
Himnusz Hélioszra763
Közös himnusz az istenekhez765
Epigramma
Palladasz
Csupasz a cél766
Álnokok atyja, arany!766
Szegény és gazdag766
Szegény pikulás767
Kormányzati alapelvek767
Közmondás767
Ostoba ábrázat767
Remeték768
Átok az asszonyi nem 768
Lepedő és temető768
Aggkori vigasz769
Remény és boldogság769
Hüpatiához769
Iulianosz
Anakreón példája770
A rózsalugasban lelt Erósz770
Vén legyen770
Laisz, a hetaira771
Az ifjan férjhez adott Anasztaszia771
Az ifjú771
Ióannésznak, a császár fivérének772
Szép mindenhogy az élet772
Paulosz szilentiariosz
Tavasz a tengeren773
A kegyetlen Szapphó773
Keble kezemben774
Láttam hő szeretőket774
Képzeld el775
Vetkőzzünk hamar775
Ráncaid ékesebbek776
Az arany hatalmáról776
A Hagia Szophia 776
Agathiasz Szkholasztikosz
Prooimion778
A szép pohárnoknő778
Hozzábújva egészen779
Merre vezet779
Orvosi bölcsesség780
Mért rémíszt a halál?781
Aiszóposz képmására781
Szent Mihály arkangyal képmására782
Ismeretlen költők
Angyali üdvözlet783
Krisztus születésére783
A napkeleti bölcsekre783
A megfeszítésre783
Isten Bárányára784
Utószó785
Jegyzetek
A kötet szerzői és a művek lelőhelye801
Jegyzetszótár825
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Görög költők antológiája
Állapot:
2.540 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba