996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar költői

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tevan Kiadó
Kiadás helye: Békéscsaba
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 2.646 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN: 963-7278-04-4
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Középkor
Tizenharmadik század
Névtelen (XIII. sz. vége)
Ómagyar Mária-siralom7
Névtelen (XIII. sz.)
Himnusz Szent István királyról8
Névtelen (XIII. sz.)
Himnusz Szent Imre hercegről9
Névtelen (1242)
Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok elpusztították9
Tizennegyedik század
Névtelen (1310? körül)
Gyulafehérvári sorok13
Névtelen (XVI. sz. közepe)
Königsbergi sorok13
Tizenötödik század
Névtelen (1470 körül)
Szent László-ének14
Névtelen (1476)
Szabács viadala15
Magyi János: (1480-as évek)
Regula juris16
Enyingi Török Imre: (1464-1519?)
Verses üdvözlet17
Névtelen (1490 körül)
Teremtés17
Névtelen (XV. sz. vége)
Éneklünk Krisztus fejedelemnek17
Tizenhatodik század
Névtelen (XV-XVI. sz.)
Soproni virágének18
Névtelen (1505)
Körmöcbányai táncszó
Névtelen (XVI. sz. eleje)
Virágének töredéke18
Névtelen (1506)
Édes anya...18
A tíz-sorosok mestere (XVI. sz.)
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (...)19
Jézus élete20
Asztalnak szent dícsérete22
Jó és gonosz szerzetösnek dícséreti és szidalma22
Névtelen (1506 körül)
Menekülés a sivatagba23
Vásárhelyi András: (?-1526)
Éneke Szűz Máriához23
Névtelen (1508)
Salamon íneklése (...)24
Névtelen (1510)
Mária epesége25
Névtelen (1510 körül)
Haláltánc25
Névtelen (XVI. sz. eleje)
Ó, kegyes Szíz Mária27
Névtelenek (1513)
Himnusz a felfeszített Krisztushoz (részlet)28
Névtelenek (1513)
Virágének-töredékek a Czech-kódexből 1-3.28
Névtelen (1516)29
Igen szép imádságos és ájtatos29
Névtelen (1516 táján)
Contra tharghy equorum29
Szabadkai Mihály: (XV-XVI. sz.)
Ének Beriszló Péter veszedelméről29
Apáti Ferenc: (XVI. sz. első fele)3
Cantilénája31
Névtelen (1521)
Az első magyar hexameter31
Névtelen (1522)
Üdvözlégy Mária32
Névtelen (1520-as évek)
Emlékdal Mátyás király halálára32
Geszti László: (XVI. sz. első fele)
Éneke32
Csáti Demeter: (?-1542 után)
Éneke Pannónia megvételéről33
Névtelen (1529-31 körül)
Alexandriai Szent Katalin verses legendája (részlet)35
Reneszánsz
Tizenötödik század
Janus Pannonius: (1434-1472)
Névváltoztatásról39
A költő Martialishoz39
Vergilius tolvajára39
Gryllusra39
Philiticusra40
Szilviáról40
Súlyos és kellemetlen kérdés40
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását40
Arquához41
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata41
Pannónia dicsérete41
Egy dunántúli mandulafáról41
Galeottóhoz41
Mars istenhez békességért42
A haldokló Janus Pannonius42
Andrea Mantegna padovai festő dicsérete42
Siaróének Racacinusról, komornyikjáról (részletek)43
A narni Galeottóhoz44
Az olasz nimfák legdicsőbbikének (...)47
Búcsú Váradtól48
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak49
Nyárdél egén ragyogó üstökös49
Siratóének anyjának, Borbálának halálára (részletek)50
Mikor a táborban megbetegedett (részletek)52
Óda Henrik német költőhöz53
Az álomhoz54
Garázda Péter: (1450?-1507 előtt)
Saját sírfelirata57
Jacobus Piso: (1470 körül-1527)
Mátyás király sírfelirata (részlet)57
Tizenhatodik század
Megyericsei János: (1470-1517)
Saját sírfelirata57
Oláh Miklós: (1493-1568)
Farsang éjszakája Brügge városában57
Rotterdami Erazmus sírfelirata58
Verancsics Antal: (1504-1573)
Madrigál58
Pietro Chartagina orvos táncáról58
A magyarokhoz59
Sylvester János: (1504?-1552)
A szépreményű ifjú Geszthi Mihályhoz59
A magyar-latin grammatika ajánlóverse59
Bécs magáról60
Az magyar nípnek60
Farkas András: (XVI. sz.)
A zsidó és magyar nemzetről (részlet)61
Batizi András: (1510 körül-1546 után)
Pinkesd innepire62
Tatár Benedek: (XVI. sz.)
Házasságrul való dicsiret63
Szkhárosi Horvát András: (?-1549 után)
Vigasztaló ének64
Az fösvénységről részletek65
Az Istennek irgalmasságáról (részlet)66
Az átokról67
Bornemissza Péter Szkhárosi Horvát-idézetei 1-2.72
Tinódi Sebestyén: (1515 előtt-1556)
Sokféle részögösről (részlet)72
Hadnagyoknak tanúsága75
Kapitán György bajviadalja (részletek)76
Az udvarbírákról és kulcsárokról77
Szegedi veszedelem (részlet)78
Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)79
Losonczi Istvánnak haláláról (részlet)79
Budai Ali basa históriája (részlet)80
Egri históriának summája (részletek)81
Nádasdy Tamás Tinódi-idézete83
Székely István: (?-1563 után)
Mátyást mostan választotta...83
Vilmányi Líbecz Mihály: (XVI. sz.)
Corrector pio lectori83
Sztárai Mihály: (?-1575)
A Holofernész és Judit asszony históriája (részlet)84
Historia Cranmerus Tamás ... állhatatosságáról... (részletek)84
XXVIII. zsoltár89
Ilosvai Selymes Péter: (1520 körül-1580 körül)
Toldi Miklós históriája (részletek)90
Zsámboky János: (1531-1584)
Szülővárosom, Nagyszombat címerére94
Ami örökkévaló94
Janus Pannoniushoz94
Bornemissza Péter: (1535-1548)
Siralmas énnéköm95
Énekecske gyermek rengetésére95
Isten városáról, a mennyországról való ének (részlet)96
Az ítéletről (részlet)96
Bájoló imádság "Az ördögi kísírtetek"-ből97
Szegedi Gergely: (1537-1566)
Micsodás az fesvény ember98
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (részletek)100
Névtelen (XVI. sz. közepe)
Erős várunk nekünk az Isten (Luther éneke)101
Kecskeméti bég (XVI. sz.)
LV. zsoltár102
Istvánffy Miklós: (1538-1615)
Pásztorjáték103
Janus Pannonius pécsi püspökre103
Gróf Zrínyi Miklós sírfelirata104
Egy csodálatosan szép hársfára (...)104
Felirat a Casseli Nicasius Ellebodius sírjára (...)105
Valkai András: (1540-1586?)
Bánk históriája (részletek)105
Pajkos ének106
Moldovai Mihály: (XVI. sz.)
Állapotomat jelentem108
Névtelen (1561)
Cantio de militibus pulchra109
Névtelen (1566-I.)
História az Szigetvárnak veszéséről (részlet)112
Névtelen (1566-II.)
Cantio jucunda de Helena Horvát113
Dóczi Ilona: (XVI. sz.)
Könyörgés115
Massai Ágnes: (XVI. sz.)
Hálaadás tiszta életért115
Ládonyi Sára: (XVI. sz.)
Könyörgés116
Névtelen (1588 előtt)
Madzsari Türki117
Bogáti Fazakas Miklós: (1548-1589 után)
Énekek éneke (részletek)118
Telegdy Kata: (1550 után-1599 után)
Verses levele (részlet)121
Semptei névtelen (1570)
Béla király és Bankó leánya123
Pataki névtelen (1577)
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (részletek)125
Gergei Albert: (XVI. sz.)
História egy Árgirus nevű királyfiról... (részletek)128
Budai Parmenius István: (1555 körül-1583)
Sir Humprey aranylovagnak (...) hajóraszállásáról (részletek)131
Paean (részletek)132
Sárközi Máté: (?-1614 után)
Segítségül a nagy Istent...134
Balassi Bálint: (1554-1594)
Borivóknak való134
Széllyel tündökleni135
Kit egy szép leány nevével szerzett135
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtül136
Egy török ének137
Mint sík mezőn...137
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett...138
Méznél édesb szép szók...138
Egy kegyes képében...139
Hogy Juliára talála...139
Éngemet régolta...140
A Julia vadászatjáról142
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról142
Juliát hasonlítja a szerelemhez142
A hét planétákhoz hasonlítja Juliát143
Dialógus (...) Echóval144
Óh, nagy kerek kék ég...146
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette147
Egy katonaének148
De virgine Margareta148
Colloquium octo viatorum149
Valedicit patriae151
Kiben köszöni Cupidónak 151
Kiben az Célia feredésének módját írja le152
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól152
Kiben az szeretőjétől való elváltán kesereg152
Kiben az kesergő Céliáról ír153
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett153
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról (...)154
Az erdéli asszony kezéről154
Az maga elméjének gyors voltáról (...)154
Az Célia bánatjáról154
Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni155
Fulviáról155
Egy könyörgés155
CXLVIII. zsoltár155
Adj már csendességet...156
Pathai István: (1555-1632?)
Fordítás Janus Pannoniusból157
Szamosközy István: (1565-70 körül-1612)
Budához157
A fönséges fejedelem, Bocskay István címerére158
Bocskay István fejedelem bőkezőségéről158
Wathay Ferenc: (1568-1609 után)
Ázsiának földe...158
Oh, te én bolond elmém...160
Áldott magyar nemzet (részletek)161
Isten áldotta, oh, szép kikelet...164
Sárosi Márton: (?-1641)
Szolgálatomat ajánlom...165
Debreceni Szappanos János: (?-1614)
Militaris congratulatio... (részletek)166
Bocskai Istvánnak (...) szomorú haláláról (részletek)168
Káthay Mihály: (1607)
Magas mennyben lakó...
Névtelen (1607)
Kátay Mihály sírfelirata169
Névtelen (1608?)
Csak nyelvünkkel pattogtatjuk...169
Tolnai István: (XVI-XVII. sz.)
Aristotelesnek erkölcsrűl írt parancsolati (...)170
Kanizsai Pálfi János: (?-1641)
Dicsőült helyeken... (CXLVIII. zsoltár)171
Körtvélyesi János: (?-1625 után)
Üdvözlő disztichonok (...)171
Névtelen (1613 előtt)
Esőről való ének (részletek)172
Foktövi János: (1566-1620 után)
Az embörről Fordításkisérletek173
Velechinus István: (?-1633)
Disztichonok Szenczi Csene Péterhez175
Szapphói vers Szepsi Csombor Mártonhoz175
Joannes Bocatius: (1569-1621)
Kassa (részletek)176
Nagyszombat városán átutazóban176
A magyar lovak dicsérete176
Óda Magyarország termékenységéről178
Rimay János: (1569-1573 között-1631)
Az nagyságos gyarmati Balassi Bálintnak Esztergam alá való készületi (részletek)180
Ad Valentinom Balassam Joannes Rimainus184
Kiben Echótul veszen feleletet185
Venus, fajtalan hús...185
Én édes Ilonám186
Egy katonaének186
Ez világ, mint egy kert...187
Kiben kesereg a magyar nemzetnek fogyásán s romlásán188
Bűnbocsánatért (részletek)190
Lelki vigasztalás191
Oh, ki későn futok...191
Kerekded ez világ...191
Sibi canit et musis (részletek)193
Laus mediocriatis193
Az Úr engem sanyaríta...194
Az idő ósága...195
Kálay Kopasz Pál: (XVII. sz.)
Lépjél csak két szóra195
Te verseket ellő...196
Névtelen (1630 körül)
Pöngését koboznak...196
Péchi Simon: (1570-1643 vége)
Isten leánya, szép szűz mátkája196
A mennyei szent templomnak lakolatásáról197
Szenczi Molnár Albert: (1574-1634)
Johann Heidfeldnek ajánlott kocka198
XVIII. zsoltár199
XXIII. zsoltár201
XXIX. zsoltár201
XXX. zsoltár (részletek)202
XXXV. zsoltár (részletek)202
XLII. zsoltár203
XC. zsoltár204
CII. zsoltár (részlet)204
CIV. zsoltár 205
A fordító személyes hangja a zsoltárfordításokban (részletek)206
LV. zsoltár207
LVII. zsoltár207
LXIII. zsoltár207
LXV. zsoltár207
LXXII. zsoltár208
CXLI. zsoltár208
CXLII. zsoltár208
Miskoczi Csulyak István: (1575-1645)
Jocoserium208
Rácz András deákhoz, szerencsi fővárnagyhoz209
Geleji Katona István: (1589-1649)
A "Magyar grammatikácska" záróverse209
Rövidbe foglalt ritmusos mentség209
Prágai András: (1590 körül-1636)
CVII. zsoltár (részlet)210
Sebes agynak késő sisak (részletek210
Pécseli Király Imre: (1590 körül-1641?)
Eljő még az idő...213
Krisztus urunknak áldott születésén...214
Madách Gáspár: (1590 körül-1641)
Soliloquium Johannis Rimaini215
Balassa János éneke solymoscsákjárul216
Thordai János: (1597-1636)
XIX. zsoltár (részletek)216
XXXI. zsoltár (részletek)217
XXXIX. zsoltár (részlet)218
CXXXIX. zsoltár (részlet)219
Jó olvasó, élj jól220
Barokk
Pázmány Péter: (1570-1637)
Mikor az Urat felmutatja az pap223
Az kehyh felmutatásakor223
Pázmánynak tulajdonított ének Magyarország védasszonyáról223
De beata virgine224
Nyéki Vörös Mátyás: (1575-1654)
Dialogus... (részletek)225
Bordézsmakönyvbe jegyzett falu és városjellemző epigrammák228
Tintinnabulum Tripudiantium (részletek)232
Siralom az halandóságról234
Aeternitas235
Hajnal Mátyás: (1578-1644)
Jézus szívét szerető szíveknek elmélkedései237
Jubilus S. Bernardi239
Boldogasszony Szűz Máriának siralma240
Kopcsányi Márton: (1579-1638)
A Bódog Szűz Máriához Magyarországért240
Kassai András: (1630-51. körül)
De passione D. J. C.241
Tizenhetedik század
Pápati Borsáti Ferenc: (XVII. sz.)
Változása (...) Rákóczi Zsigmondnak (részletek)243
Medgyesi Pál: (1604-1663)
Nem szó, hanem szófogadás245
Ulászló király Janus Pannoniusnak tulajdonított epitáfiuma245
Beniczky Péter: (1606?-1664)
Bűneit ismervén Istennek kegyelméért könyörög245
Hogy ez világ javaiban semmi nincs állandó 246
Hogy az Isten egyedül maga veri az halakat (...)247
Hogy az szabadságnak méltósága mindenkinél kévánatos248
A szerencsének állhatatlanságárúl249
A kévánatos Kikeletnek gyönyörűségérűl250
Az embernek maga ajánlásárúl és biztatásárúl251
Az esztendőnek négy részeinek mivoltárúl251
Az különböző színfestékeknek értelme és magyarázatja252
Hogy az szabad (...) nyelv mindeneket visszamagyaráz252
Közönséges magyar példabeszédek (részletek)253
Szentgyörgyi Gergely: (XVII. sz.)
"Elmélkedések az örökkévalóságról" (Drexler-fordítások részletei)255
Nógrádi Mátyás: (1617-1681)
Üdvözítő disztichonok (...)256
Névtelen (1648)
Cantio militis257
Zrínyi Miklós: (1620-1664)
A vadász és Echo257
Idillium (Azhol egy vadász...)259
Idillium (Kegyetlen, hová futsz?) (részletek)262
Fantasia poetica263
Arianna sirása264
Szigeti veszedelem (részletek)266
Euridicét így siratta Orfeus (részlet)279
Feszületre281
Epigrammák281
Peroratio283
Befed ez a kék ég..283
Az idő és hírnév283
Elégia284
Pázmány Miklós: (1623?-1662 után)
Ó, te Zrínyi Miklós...285
Georg Preisegger: (XVII. sz.)
Szonett Zrínyi Miklós úr szomorú és váratlan esetéről285
Balogh Zsigmond: (XVII. sz.)
Cantio pulchra286
Petkó Zsigmond: (?-1690 körül)
Gondolkodjál, szegény magyar287
Erdélyi névtelen (1666)
Ének Zrínyi Miklós haláláról288
Névtelen (1651)
Csordapásztorok midőn Betlehemben...290
Apáczai Csere János: (1625-1659)
Ajánló hexameterek Bökényi Filep János.. fordításkötetére290
Rosnyai János: (XVII. sz.)
Typographus ad lectorem291
Balassa Bálint: (1626?-1684)
Ki hasonló nevet viselt nemzetedben291
Bujaságnak senki...291
Bujkálsz, s nyilván van szépséged292
Búmra vonta, látom296
Bátorítsad benned bízó297
Listius László: (1628?-1662)
Magyar Márs avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete (részletek)298
A szerencsének állhatatlanságárúl
A nemes Magyarország címeréhez308
Pósaházi János: (1628-1686)
Üdvözlő distichonok Somosi János könyvére309
Névtelen (1674)
Erdélyi epigrammák Zrínyi Miklós módján309
Névtelen (1615, 1679)
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám...310
Miklós Deák (XVII. sz.)
Magyar sonnet311
Martin Czigler: (?-1716)
Ungarisches Sonnet311
Köleséri Sámuel: (1629 vagy 1634-1683)
Martonfalvi György emlékezetire iratott versek312
Gyöngyösi István: (1629?-1704)
Mars és Bacchus egymással való viaskodásárúl (részletek)312
Murányi Venus (részletek)313
Porából megéledett Phoenix... (részletek)316
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)322
Rózsakoszorú (részletek)323
Csalárd Cupido (részletek)325
Florentina (részletek)331
Fráter István: (1630 körül-1703)
Paraphrasis rhitmica (részletek)332
Szentírásbéli példás versek35
Az olvasóhoz336
Hogy sugár szárnyával...336
Paskó Kristóf: (1634-1685)
A nemes és régenten híres Erdélyországnek (....) pusztításáról (részletek)336
Esterházy Pál: (1635-1713)
Az esztendőnek négy részéről való ének338
Egy csudálatos ének340
Kerti virágokról való versek346
Egy kis karvolymadárról való táncének347
Palas S Eszter kedves tánca347
Egy sólyommadárról való ének348
Felvinczi György: (1645 körül-1716)
Applausus (részlet)349
Kolozsvár leírása 1706-ban350
Az ötvösmesterségről való vetélkedés (részletek)353
Koháry István: (1649-1731)
Üdőnk múlására, búnk távoztatására verseinket koholjuk357
Embernek életében mértékletesnek kell lenni...358
Ez világot senki által nem élte...363
Vasban vert rabnak (...) sétálása (részletek)365
A kegyes olvasóhoz367
A mostoha szerencsérűl (részlet)367
Három esztendőnek...367
Midőn az kurucok...368
Pápai Páriz Ferenc: (1649-1716)
Sírfeliratok368
Életnek könyve... (részlet)369
Clemens Marotnak (...) intő versei magyarul371
Theodorus Bézának (...) ajánlólevele (részlet)372
Rákóczi Erzsébet: (1654-1707)
Jaj, én szerencsétlen...372
Gróf Rákóczi Erzsébet (...) lovaitúl való elbúcsúzása373
Petrőczi Kata Szidónia: (1662-1708)
Siralmas volt, tudom..373
Sebes árvizeknek...373
Oh, kedves violám.. (részletek)374
Melyet szerzett, midőn...374
Szemfényvesztő versekre való replika375
Világi sok búba...375
Vale...376
Az Párkák fonala377
Kőszeghy Pál: (1665 körül-1703 után)
Gróf Bercsényi Miklós (...) házasságáról (részletek)377
Őszi tájkép, őszi vadászatok377
Vigasságok télen378
Keszkenőből hajtott s formált asztaldíszek379
A vépi lakoma fogásai380
Halak, tengeri herkentyűk381
Beregszászi Pál: (XVII-XVIII. sz.)
Keserves zokogó sírással teljes história.. (részletek)382
Radvánszky János: (1666-1738)
Oh, mely hamarsággal múlnak...384
Consolatio385
Nihil sub sole novum est385
Bárkányi Antal: (?-1708 után)
Tövisek közt nyíló rózsa... (részlet)
Lancsics Bonifác: (1674-1737)
Ének a Boldogságos Szűzről387
Amade Antal: (1676-1737)
Szent Eszternek méltó nagy dícséretirűl (részlet)387
Töredék388
Mint páva jártam...388
Lelovics László uram órácskája leábrázolása389
A világ csak hívság...389
Az iralmas (...) Boldogságos Szűz Máriához való fohászkodás391
Névtelen (XVIII. sz. eleje)
Rákóczi-nóta392
Faludi Ferenc: (1704-1779)
Felelő ének393
Addio!393
Tündérkert393
Útravaló394
Tarka madár395
Szakácsének395
Nincsen neve396
Forgandó szerencse396
A pipárul397
Feszülethez397
Amade László: (1704-1764)
A szép fényes katonának...397
Édes Dudi, Duduskám399
Én angyalkám, szép madárkám399
A házasság által elvesztett szabadságok megsiratása400
Tizennyolcadik század
Ráday Gedeon: (1713-1792)
Árpádról írandó bajnoki énekek kezdete405
Dieneshez406
Sóhajtás406
Ugyanazon dal meghosszabítva406
A tormába esett féreg407
Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról407
Török ifjú éneke408
Szőnyi Benjámin: (1717-1794)
Szülő asszony kiáltása409
Istennek a természetben lévő munkáiról409
Orczy Lőrinc: (1718-1789)
A bugaci csárdának tiszteletére411
Ezen munkába foglalt versekhez412
Szabadkőművesek törvénye413
Panasz413
A magyar hazának413
Gvadányi József: (1725-1801)
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (részletek)414
Viadal vasas németekkel415
Rontó Pálnak (...) és gróf Benyovszky Móricnak élete (részlet)416
A falusi nótáriusnak betegsége, halála (részlet)417
Kalmár György: (1726?-1781?)
Summa (részletek)417
Molnár János: (1728-1804)
Az ártalmas könyvekről419
A mulandóságról420
Nagy János: (1732-1803)
A táncról420
A kesergő cigány421
Aranka György: (1737-1817)
Élet421
A darázsról421
Élet regulája422
A felülő nemességhez (I. ének)422
A két ablak közül elszökött pele búcsúzása422
Teleki József: (1738-1796)
Aranka Györgyhöz422
Micsoda az emberi élet (részlet)423
Baróti Szabó Dávid: (1739-1819)
Panaszos indúlat423
Sokadalom424
A Dunának nagy áradásáról424
A mezei életnek dícséreti426
A magyar ifjúsághoz427
Egy némely kisasszonyról428
Egymás elleni törés428
A szemem nyavalyájának leírása429
Egy ledőlt diófához430
A holdhoz431
Felfordult a világ431
Soros jámbus432
T. Rájnis József úrhoz432
Batsányi Jánoshoz432
Csekneszfai Poóts András: (1740/47?-1812?)
Lakodalmi játék (részlet)433
Az esztendő (...)433
Epigrammák cím nélkül434
Rájnis József: (1741-1812)
Búcsú-vétel434
Az ártalmas könyv-írókról434
Egy jeles képíróhoz435
Egy kérkedékeny nemeshez435
A magyarokhoz435
Mózes éneke436
Gyöngyösi János: (1741-1818)
Ifjú tanulónak elmélkedése (...)437
Fekete János: (1741-1803)
Egy buja kérkedőre438
Ének438
A V...Z püspök versek439
Barcsay Ábrahám: (1742-1806)
A télnek közelgetése440
A kávéra440
A poétákhoz440
Testamentum440
Bessenyei György: (1747?-1811)
A Tiszának reggeli gyönyörűsége441
A természet világa vagy a józan okosság (részlet)442
Kreskay Imre: (1748-1811?)
Tisztelendő Révay Miklós úrhoz (részletek)442
Révai Miklós: (1750-1807)
Haragos embertől való irtózás443
Magát bátorító nagy szív444
A kikeletről445
Rózsavirágom megilletődött szeretők445
A lélek halhatatlansága446
Péczeli József: (1750?-1792)
Nyúl, békák446
Szarkák és szajkók447
Virág Benedek: (1754?-1830)
A Músákhoz447
Egy kis vigasztalás447
Músámhoz447
Egy kalitkába zárt madárról448
A bölcsről448
Kiáltossinak448
A kényes szenvedőhez449
Csendesítés449
Az örömhez449
Lantomhoz449
Békesség-óhajtás450
A zsoltárok közől (X.)451
Músám intése451
Gyászkalapos451
Ifjainkhoz451
Földi János: (1755-1801)
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 1781-ben451
II. Józsefről452
Felülírás egy napórára452
A leszállt galambhoz452
Enyém Juliska453
Barátság tűköre453
Idegen szépség453
Endrődy János: (1756-1827)
Az ellenkező454
Miért ritkák a magyar múzsák454
Ányos Pál: (1756-1784)
Gadótzi Rőth Klárának454
Egy elenyészendő rózsához455
Kapitány Barcsaynak455
A lenyugvó naphoz456
Titkos Polyxena457
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál457
Egy terhes álomtalan éjjelemkor458
Kalapos király (részlet)458
A végső óra459
Verseghy Ferenc: (1757-1822)
A magyar hazának anyai szózatja (részletek)459
A teremtésről (részlet)460
Az irígységhez462
A régi klasszikus auktorokhoz462
Az igaz bölcs463
Egy szerelmetlenre464
A korosabb szépség464
A zsembes öreghez464
Az Igazsághoz465
Klárikához465
Kazinczy Ferenc: (1759-1831)
A vallástalan466
Berzsenyihez (részletek)466
A sonetto múzsája467
A nagy titok468
Írói érdem468
A nyelvrontók468
Szokott és szokatlan468
Lukai468
Himfy469
Epigrammai morál469
Az ő képe469
Az epigramma469
Neologismus469
Új lánc470
Gróf Széchenyi Istvánhoz (töredék)470
A mi nyelvünk471
A lengeséghez471
Misoxenia472
Az iskola törvényei472
Bátorítás473
Pálóczi Horváth Ádám: (1760-1820)
Magyar tánc473
Hunniás (részlet)473
A föld hanyatlik474
Újfalvy Krisztina: (1761-1818)
Ez az élet úgy de sok...475
Komor idők, vas-szín napok...475
Édes Gergely: (1763-1847)
Daruvári vitéz476
A petri gulyás476
A magyar széphez476
Batsányi János: (1763-1845)
Bíztatás477
A franciaországi változásokra477
Tartóztatás (részlet)477
Egy nevendék bükkfához478
Serkentő ének478
Egy híres verselőre479
A Látó479
Gyötrődés479
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál480
Lína panasza480
Tünődés480
A szenvedő481
A római ősök szelleméhez482
Imhol ma is482
Gabriellám emlékkönyvébe483
Viaskodás (részlet)483
A magyar író484
Törmelékek, rögtönzések484
Mátyási József: (1765-1849)
Sorsával elégedő gulyások pásztori dalja (részletek)485
Vályi Nagy Ferenc: (1765-1820)
Az álomhoz486
Az okossághoz486
A rothadt vízcsepphez486
Fazekas Mihály: (1766-1828)
Az én poézisom488
A kétségbeesett szerelem488
Az öröm tündérsége489
Egy véres ütközet estvéjén (...)490
A megégett nagytemplom falai közt (...)490
A tavaszhoz491
Csokonai Vitéz Mihályhoz491
A megelégedés491
Csokonai Vitéz Mihály halálára492
A krumpli492
A Debreceni Első Kalendáriumba (...)493
Nyári esti dal493
A kelletkorn jött csendes esőhöz494
Egy astronomiai értekezés után494
Lúdas Matyi494
Fejér György: (1766-1821)
A kert503
Az ész504
Péteri Takács József: (1767-1821)
A reggel505
Az estve505
Sóhajtás a békesség után505
Szentjóbi Szabó László: (1767-1795)
A sírhalom506
Az első borotválkozás506
Egy ifjú507
A tavasz507
A haldokló keresztyén508
A gyermekek508
A mai világ508
A dérhez508
Bessenyei Anna: (1767?-1859?)
Élek, félek, sírok509
Az ég szemlélésén való elragadtatás509
Árva vagyok, érzem.. (részlet)509
Dayka Gábor: (1769-1796)
A rettenetes éj510
Kesergés510
Titkos bú510
A vitrus becse511
Esdeklés511
A tavasz (töredék)511
Téli dal512
Kis János: (1770-1846)
Nyári holdvilágos éjszaka512
Búcsúvétel az ifjúságtól512
Lilimhez513
Kisfaludy Sándor: (1772-1844)
A kesergő szerelem (részletek)513
A boldo szerelem (részletek)514
Házasság utáni baj515
Meleg s hideg szív515
A szép nemnek hatalma515
Barátság és szerelem ideje516
Középszerűség (Középszerűség, tégedet)516
Egy útazónak szavai Orosz-országból516
Búnak természete516
Középszerűség (Középszerűség, vén leányként)517
Magyar szívhang517
Csokonai Vitéz Mihály: (1773-1805)
A szabadság517
A versszépítő518
Egy rózsához518
Laura, még ingó kegyelmed...518
Konstancinápoly519
Magyar! Hajnal hasad!521
Militat omnis amans (...)521
Óh, szegény országunk523
Az emberiség s a szeretet524
Az alvó Lilla felett524
Az esküvés525
Haljunk meg525
Fekete pecsét526
A békekötésre527
Újesztendei gondolatok527
A magyarokhoz529
Keserédes529
Lillához529
A tavasz530
Még egyszer Lillához530
A magánossághoz531
Dorottya kínjai532
Dorottya, vagyis a dámák diadala a fársángon (részletek)533
Jósephe kiassszonyhoz535
Egy fiatal házasúlandónak habozása536
Parasztdal536
Jövendölés az első oskoláról Somogyban537
Nemes bátorítás (töredék)538
A múzsához538
Virág Benedek úrhoz539
Az estvéhez540
Az ember, a poézis első tárgya540
A Hafíz sírhalma541
Dr. Főldi sírhalma felett543
Szerelemdal a csikóbőrös kulacsshoz544
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor545
Gróf Endrődyné őnagyságához (részlet)545
A szélhez (részlet)545
A szeplő546
Az én poézisom természete546
Édes keserűség547
Az éjnek istenihez547
Az éj és a csillagok548
A rózsabimbóhoz548
Tartózkodó kérelem549
A feredés549
A muzsikáló szépség550
Lillám szácskája551
A tihanyi Ekhóhoz551
A pillangóhoz553
A reményhez553
Halotti versek (részletek)554
Tüdőgyulladásomról559
Főhadnagy Fazekas úrhoz559
Berzsenyi Dániel: (1776-1836)
A felkölt nemességhez560
Herceg Esterházy Miklóshoz561
Téti Takács Józsefhez561
Osztályrészem562
Horác562
Amathus562
Magánosság563
A Balaton (Matthissonhoz)563
Magyarország564
A tizennyolcadik század564
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás565
Horatiushoz566
A tavasz566
Barátomhoz566
Az uralmi ütközet567
A felkölt barátnémhoz568
A közelítő tél569
A magyarokhoz (Forr a világ...)569
Felsőbüki Nagy Pálhoz az országgyűlés alatt570
Féltés570
A megelégedés570
Barátimhoz570
Jámborság és középszer571
Fohászkodás571
A magyarokhoz (Romlásnak indult...)572
A táncok572
Napoleohoz573
A temető573
Dukai Takács Judithoz574
A Pesti Magyar Társasághoz575
Vandal bölcsesség576
Himnusz Keszthely isteneihez576
Az ifjúsághoz577
A poéta577
Anglia578
Gróf Mailáth Jánoshoz578
Az igaz poézis dicsérete579
Vitkovics Mihály: (1778-1829)
A költő579
Bécs és Moszkva580
Anakreontika (részlet)580
A meglőtt fürj580
Janimhoz580
Lantomhoz581
Nevem napjára581
Pirongatol...581
Epigrammák581
Pázmándi Horváth Endre: (1778-1839)
A Pesti Nemzeti Theatrom ügyében (részlet)582
Árpád (részlet)583
Kováts József: (1780-1809)
Fanni fördése584
Dorishoz585
A Sió vizepartján585
Szemere Pál: (1785-1861)
Remény585
Teleki Ferenc: (1785-1831)
Orvosomhoz586
Döbrentei Gábor: (1785-1851)
A Phantáziához586
Guzmics Izidor: (1786-1839)
A magyar nemzethez588
Kisfaludy Károly: (1788-1830)
Az élet korai588
Élet és phantasia590
A szellőhöz591
Tünő életkor591
Mohács592
Róza dala593
Alkonyi dal594
Szülőföldem szép határa594
Életöröm594
Küzd az erős594
A Xeniákból595
Ungvárnémeti Tóth László: (1788-1820)
A világosság595
A tisztválasztás596
Berzsenyihez596
Az ember alkatja596
Révay és Kazinczy596
A magvető596
A görögökhöz597
Az ifjúság istennéje598
Helmeczy Mihály: (1788-1852)
Harc-szózat598
Kölcsey Ferenc: (1790-1838)
Phantasia599
A költő599
Géniusz száll599
Egykor homályos....600
Rákos nimfájához600
Elfojtódás601
A szenvedő601
A Reményhez601
Rákos602
Csolnakon602
Himnusz603
Vanitatum vanitas603
Esti dal604
Echo605
Áldozat605
Drégel605
Szerelemhez605
A Szabadsághoz606
Derü606
Hervadsz...606
Költő607
Pipadal607
Zrínyi dala608
Szondi (töredék)608
Kölcsey (töredék)609
Huszt609
Távozás609
Kazinczy610
Emléklapra610
Rebellis vers60
Zrínyi második éneke610
Szép Erdély...611
Katona József: (1791-1830)
E verseimhez611
A Múzsához611
A Magányhoz611
Idő613
Vágy613
Ajándék614
Rege614
Szentmiklóssy Alajos: (1793-1849)
Nemzeti ízlés615
Hiba helyrehozása615
Az öröm615
A szerény615
A sorson nevető diadal615
A képmutató615
Dukai Tanách Judit: (1795-1836)
Leányélet616
Klavíromhoz616
A Fársáng utolsó órájában616
Az én lakhelyem616
Aranyasrákosi Székely Sándor: (1797-1854)
A székelyek Erdélyben (részletek)617
Tizenkilencedik század
Vörösmarty Mihály: (1800-1855)
A régi üdők emlékezetére623
Az elmenőhöz523
A zivatar623
A bujdosó gyilkos624
Gnómák, 1-3.624
Villidal624
Fehérvár625
A három egyesült fejedelmekre626
A bűnös sírverse626
Mostani szép vers, és fellengős627
Kis gyermek halálára627
Csaba szerelme628
Zalán futása - részlet az Első énekből628
Zalán 1,2629
A szép leány629
A magyar költő630
Utóhang Cserhalomhoz630
A szerelmetlen631
Délsziget - részlet az Első énekből631
Zrínyi632
Vitkovics emlékezete634
Hedvig634
Az Éj monológja - részlet a Csongor és Tündéből636
Pázmán637
Pusztaszer637
Kisfaludy Károly sírjára637
Magyarország címere637
Napoleon637
Szép Ilonka638
Kovacsóczy639
A hontalan640
Szózat640
A magyartalan hölgyhöz641
Késő vágy641
Piros száj642
Emlékkönyvbe642
Csalogány642
A Guttenbert-albuma642
Vashámor643
Liszt Ferenczhez643
Az unalomhoz644
Az élő szobor645
Emléksorok Fáy Andrásnak646
Virág és pillangó646
Egy politikus költőhöz646
Az úri hölgyhöz647
Fóti dal648
A Természet örök könyvét...650
Keserű pohár - a Czilley s a Hunyadiak-ból650
Ábránd651
A merengőhöz651
Honszeretet652
Hahnemann 1,20653
Kölcsey653
Hymnus653
Gondolatok a könyvtárban654
Deák Ferenc655
Laurához655
Az emberek655
Országháza656
Jóslat657
Szabad sajtó658
Harci dal658
Emlékkönyvbe659
Előszó659
Mért hagytál egyedűl...659
Mint a földmívelő...660
Egy főúr sírkövére660
A vén cigány660
Fogytán van a napod661
Czuczor Gergely: (1800-1866)
Hunyadi661
Mohács662
Az augsburgi ütközet - a II. énekből662
Szántó legény dala663
A márványdarab és a szobrász664
Korteskedés664
Riadó665
Itélőszék előtt666
Debreczeni Márton: (1802-1851)
A Kióvi csata (részlet)666
Szemere Miklós: (1802-1881)
Uram bátyám panasza669
Teremtés669
A vadon költészete669
Csató Pál: (1804-1841)
Kis Babet670
Bajza József: (1804-1858)
Esthajnal670
Irma Gyulához671
Apotheosis671
Isten hozzád672
Sohajtás673
Kisleány dala673
Ébresztő673
Fohászkodás674
Jóslat676
Császári Ferenc: (1807-1858)
Első szerelem676
Hozzá677
Staniera677
Vajda Péter: (1808-1846)
Utazó magyarok677
Róma679
Székács József: (1809-1876)
Fohász a budapesti özönvíz napjai után679
Bernáth Gáspár: (1810-1873)
Az Alföldön680
Kunoss Endre: (1811-1844)
Kitárom reszkedő karom...680
Kriza János: (1811-1875)
Beh vígan jár680
Erdővizek az én hazám681
A hazatérő katona681
Úrbér681
Gaál József: (1811-1866)
Az ólmos botok682
Losonczy László: (1812-1879)
Adjon az Isten a magyarnak...683
Garay János: (1812-1853)
Menyasszonyomhoz683
Kont683
Mátyás király Gömörben685
Az obsitos 1,2686
Örökváltság690
Szentiváni Mihály: (1813-1842)
A napszámos690
A szolgaleány691
A vértanú691
A dévai váron692
Eötvös József: (1813-1871)
A megfagyott gyermek692
Búcsú693
Én is szeretném...694
Végrendelet694
Erdélyi János: (1814-1868)
Csónakos695
Egy bitóra695
Népdalok 1,2695
Semmiházi696
A menekültek697
Tóth Lőrinc: (1814-1903)
Epigrammák 1,2697
Szakál János: (1816-1875)
Birkásdal698
Sárosi Gyula: (1816-1861)
A rákász lány698
Farsangi dal698
Ingebort önszületése napján699
Pap Endre: (1817-1851?)
Passio I-II.700
Szemere Pálhoz700
A pór sírja702
Nagy Imre: (1817-1841)
Utazó diák702
Arany János: (1817-1882)
Toldi - előhang702
Válasz Petőfinek703
A szegény jobbágy703
A rab gólya704
Toldi estéje (részletek)704
A tudós macskája705
Nemzetőr-dal706
A rablelkek706
Évek, ti még jövendő évek707
Évnapra708
Letészem a lantot708
Fiamnak709
A falu bolondja709
Ősszel710
Az ó torony711
Családi kör711
Kertben713
Oh, ne nézz rám...713
Enyhülés714
A világ714
Itthon715
Dante715
Visszatekintés716
Az elhagyott lak716
V. László717
A vigasztaló718
Ágnes asszony718
Csaba királyfi - előhang720
Mátyás anyja720
A fülemile722
Reg és est723
Emlények 1,2,3724
Zács Klára725
Bor vitéz726
Néma bú727
Szondi két apródja727
Balzsamcsepp728
A walesi bárdok728
A lejtőn730
Juliskához730
Széchenyi emlékezete731
Rendületlenül734
Kies ősz734
Az örök zsidó735
Ősz felé736
Magányban736
Vojtina Ars poetikája737
Szülőhelyem739
Rege a csodaszarvasról - részlet a Buda halálából740
Szegény Miksa sírkövére742
Bolond Istók - második ének742
Epilógus756
Naruram furca expellas757
Vásárban757
Tengeri-hántás758
Mindvégig759
A régi panasz759
A tölgyek alatt760
Kozmopolita költészet761
Meddő órán761
Vörös Rébék762
Intés763
Tetemre hívás763
Civilizáció764
Még az egyszer764
Ez az élet...765
Emlékre765
Harminc év múlva765
Az orthologusokra 1,2,3765
Csalfa sugár766
En philosope766
A reggel766
Mi vagyok én?767
Sejtelem767
Tompa Mihály: (1817-1868)
Az erdei lak767
Népdalok 1,2768
Az én lakásom769
A gólyához770
Pünköst reggelén770
Levél egy kibujdosott barátom után771
Őszi tájnak772
A madár, fiaihoz772
A sebzett szarvas773
Ikarus773
Medgyes Lajos: (1817-1894)
Megelégedés774
Jósszózat775
Börtön-dal775
Békeszózat775
Vachott Sándor: (1818-1861)
Vándor dala776
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő776
A napipolitika költőihez777
Bánk Bán szerzőjére777
Ha nap vagy...777
Lauka Gusztáv: (1818-1902)
XIX. század778
Buttler Flórián779
Mentovich Ferenc: (1819-1879)
A fölkelt nép779
A Szajna partján779
Tárkányi Béla: (1821-1886)
Coriolán780
Boldogasszony Anyánk!781
Jámbor Pál - Hiador (1821-1897)
A rózsáról782
Kossuth782
Samarjay Károly: (1821-1894)
Szegény deák783
Harc lesz aztán...783
Berecz Károly: (1821-1901)
Fővárosi románc783
Ne húzd cigány784
Kerényi Frigyes: (1822-1853)
Az erdei lak784
Nincs a szóban...784
Zsarnok784
Petőfi Sándor: (1823-1849)
Hazámban785
Én785
Befordúltam a konyhára...786
Síkos a hó, szalad a szán786
Füstbe ment terv786
Egy estém otthon786
Fürdik a holdvilág az ég tengerében787
István öcsémhez787
Deákpályám788
Megy a juhász a szamáron788
Az Alföld789
A régi jó Gvadányi789
A tintásüveg790
Csokonai790
A természet vadvirága791
A királyok ellen791
Játszik az öreg földünk...792
Téli világ792
Az erdei lak792
Fresco-ritonell793
A jó öreg kocsmáros793
Fa leszek, ha794
Alku794
A négyökrös szekér794
A magyar nemes795
A csárda romjai795
A gyüldei ifjakhoz796
Az őrült797
Tündérálom798
A bánat? Egy nagy óceán800
Sors, nyiss nekem tért800
Dalaim801
A nép801
Csalogányok és pacsírták802
Nagykárolyban802
Erdélyben803
Véres napokról álmodom803
Reszket a bokor, mert...804
Egy gondolat bánt engemet....804
Szabadság, szerelem...805
Ha férfi vagy, légy férfi...805
Kutyakaparó805
A kutyák dala806
A farkasok dala807
A XIX. század költői807
Arany Jánoshoz808
Magyar vagyok808
A Tisza809
A nép nevében810
Háború volt810
Az ítélet811
Rongyos vitézek811
Arany Lacinak812
Sári néni812
Lennék én folyóvíz...813
Az időhöz813
Levél Arany Jánoshoz814
Falu végén kurta kocsma...816
Homér és Oszián816
Beszél a fákkal a bús őszi szél...817
Szeptember végén817
Meddig alszol még, hazám?818
Rózsabokor a domboldalon...818
Pató Pál úr819
Okatootáia819
A téli esték820
Minek nevezzelek?821
A puszta télen822
Anyám tyúkja822
(Dicsőséges nagyurak...)823
Nemzeti dal824
Föltámadott a tenger...824
Szülőföldemen825
Kiskunság825
A nemzethez826
Forradalom827
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...828
Élet vagy halál!828
A vén zászlótartó829
1848830
Szeretlek, kedvesem830
Itt van az ősz, itt van ujra....831
Csatadal832
Akasszátok föl a királyokat!832
Európa csendes, ujra csendes...833
Pacsirtaszót hallok megint...833
Szörnyű idő....834
Madách Imre: (1823-1864)
Sárga domb834
Ifjan haljak meg835
A halál költészete (részlet)835
Metamorphosis835
Dalforrás836
Közönséges ember836
Egy barátomhoz836
Az entuziaszta836
Lisznyai Damó Kálmán: (1823-1863)
Kijöttem a zöld mezőre837
A Matóczky udvarában837
Ferenczy Teréz: (1823-1853)
Tavaszi dalok I-IV.837
Cassandra838
Jókai Mór: (1825-1904)
Régi dal, régi dal...838
Greguss Ágost: (1825-1882)
Úri parancs a hajdúhoz839
Régi történet839
Az élet kertje839
Zalár József: (1825-1914)
Gyászének839
Lévay József: (1825-1882)
Szüretünk840
Mikes841
A völgyben maradtam841
Gyulai Pál: (1826-1909)
Hadnagy uram842
Horatius olvasásakor842
Bölcsődalok I-III.843
Költő és kritikus843
Éji látogatás844
Egy drámaíró politikusra844
Romhányi (részletek)845
Barátnőmhöz846
B. Kemény Zsigmond sírjánál846
Írói recept847
Politikai xeniák I-IV.847
Az év végén848
Estély előtt849
Vajda János: (1827-1897)
Sirámok (részlet)849
Tömlöctartó lehetett..l850
Gina emléke (részletek)850
A virrasztók853
Hajótöröttek854
Luzitán dal 1-2.854
A kárhozat helyén856
A vaáli erdőben856
Húsz év múlva857
Őszi tájék857
Az üstökös857
Utolsó dal, Ginához858
Jubilate858
A végrendelet860
Nyári les860
A Legszebbnek860
Sodoma861
Az állatkertben862
Credo862
Nádas tavon863
Borongás863
Emléksorok864
Mákszemek (részlet)864
Harminc év után864
Búcsú a Naptól865
Hosszú éjjel I-II.866
Petőfiné Szendrey Júlia: (1828-1868)
Kezd már tombolni...867
Bozzai Pál: (1829-1852)
Álltam ablakod alatt...867
Végsóhaj867
Kelet könyvei (részletek)868
Szász Károly: (1829-1852)
Iduna869
Hogy el fog veszni a magyar...870
Az ut végén870
Károli Gáspár szobra előtt871
Iduna - Szász Polixénia (1831-1853)
Vágy873
Tóth Kálmán: (1831-1881)
Befútta az utat a hó..873
Szabadsajtó873
Előre!874
Ki volt nagyobb?874
Batthyány temetése után875
Dalmady Győző: (1836-1916)
Éji furulyasz875
A szerelmes betyár876
Kisfaludy Attila: (1836?-1911)
Méla harang875
Névtelen búbánat876
Tolnai Lajos: (1837-1911)
A szépdombi korcsmárosné877
Kislányom emlékére878
Majthényi Flóra: (1837-1915)
A válás perce...878
Szegfű879
György Vilmos: (1838-1885)
Mese879
Zilahy Károly: (1838-1864)
Reményi Edének879
Hajótört879
Thaly Kálmán: (1839-1909)
Jaj de búsan harangoznak...880
Zöldítsétek egek880
Ocskai Lászlórúl való ének881
Esztergom megvételéről882
Csengey Gusztáv: (1842-1925)
Eszter883
A fogoly lengyel883
Kis József: (1843-1921)
Nehéz órában884
Simon Judit884
Új Ashavér886
Az ár ellen887
Ó, mért oly későn887
Influenza887
Madonna888
Stanzák888
Odessza888
Mécsvilág (részlet)889
Legendák a nagyapámról (részlet)890
Tábortüzekről álmodom...891
A gnóm891
Dömötör János: (1843-1877)
Bércek közt891
Sötét éjben...892
Arany László: (1844-1898)
Tünődés893
A délibábok hőse (részletek)894
Dóczi Lajos: (1845-1919)
Szonett899
Szabó Endre: (1849-1924)
Lopnak, lopnak900
A zápor900
Endrődi Sándor: (1850-1920)
Eső900
Himnusz a naphoz901
Gyöngew violának901
Tücsökdalok (részlet az Epilógusból)902
Hajók találkozása902
Pósa Lajos: (1850-1914)
Icinke-picinke902
Labdarózsa903
Farkas903
Csali mese903
Darmay Viktor: (1850-1878)
A hatalmasokhoz903
Ó, hogyha tudnám...904
Ábrányi Emil: (1851-1920)
Egy bukó kegyenchez904
A bérkocsi905
Zola Emil905
Bartók Lajos: (1851-1902)
Dóra körmei I-IV.906
Költő, szinész907
Vargha Gyula: (1853-1929)
Beatus ille907
A vén komfortáblis ló907
Be a nagy éjszakába908
Rajnai bor mellett908
Haláltánc908
Sötét árnyék909
Kevés a vetés909
Vízimalom909
Szőlőhegyen910
A halál hídjánál910
Epigramm-félék911
Születésem napján911
Kérdések felelt nélkül911
Tavaszi tócsák912
Tettek rugója912
Pasztell-kép912
Váradi Antal: (1854-1923)
Cseli csárda913
Reviczky Gyula: (1855-1889)
Első szerelem 1-2.913
Emma (részletek)914
Ősz felé915
Arany Jánosnak915
Scopenhauer olvasása közben916
Nirvána917
A bolondok házából917
Wágner Rikárd918
Turgenyev918
A Volkov-temető919
Idő előtit sírvers919
Magamról920
Perdita (részletek)920
Harminc év921
A költő világa922
Kenyér922
Magdolna923
Miatyánk924
Szabadság924
Hiú vágy925
Béke-gondolatok925
Szemet szemért926
Isten926
Az uj nyolc boldogság926
Számlálgatom...927
Czóbel Minka: (1855-1947)
Altató927
Éji madarak927
Két kesztyű928
Trubadúrok928
Három fehér hattyú928
Virrasztó928
A szél929
A régi ház929
Sárga rigó930
Bárd Miklós: (1857-1937)
Árnyak930
Erdők930
A vizsla931
Fekete bogyó931
Komjáthy Jenő: (1858-1895)
Éloa!932
Sírversek I-II.932
Új Józsue I-II.933
Megőszült a világ I-II.933
Riadó934
Kérdések935
A porba csúsztam...936
Hópelyhek I-III.937
Az újkor szelleme938
A börtönből939
Elöntöm lelkemet...940
Jelenések940
Diadalének941
Füst942
A homályból942
Rudnyánszky Gyula: (1858-1913)
Húsz év943
A csüggedés órájában944
Benedek Elek: (1859-1929)
Fekete Nagy János, Adorján Balázs944
Öreg faültető éneke944
Kozma Andor: (1961-1933)
Költői piros tojások945
Csokonai Vitéz Mihály945
Berzsenyi Dániel945
Kisfaludy Sándor 1-3.946
Vörösmarty Mihály947
Arany János947
Vajda János947
Ábrányi Emil947
Endrődi Sándor948
Dalmady Győző948
Hazafi Veray János948
Comprimált költészet949
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka949
Petőfi Sándor: Megy a Juhász949
Arany János: A méh románca949
Arany János: Ráchel949
Arany János: Ráchel siralma950
Garay János: Kont950
Kiss József: Simon Judit950
Az udvari költő950
Őszesti fény952
Mohács952
Mindig952
Szabolcska Mihály: (1862-1930)
Salzburgi csapszékben953
A Grand Caféban953
Dal a betűről953
Visszaborzongás954
Gárdonyi Géza: (1963-1922)
A bor legendája954
Mikor itt vagy954
Találkozás954
Levél a tanyáról955
Szeptember955
Tolsztojnak955
A bogár955
Éjjel a Tiszán956
Szalay Fruzina: (1864-1926)
Guy de Maupassant956
Út az égbe957
Havasi gyopár957
Zempléni Árpád: (1865-1919)
Keletre, magyar!957
Bosszú I-IV.958
Bizonytalan költők963
Palágyi János: (1866-1933)
Magyar állapotok964
A deres965
Parittya965
Ki a nemzetközi?966
Ignotus: (1869-1949)
Változatok szemjátékra966
Sas Endre: (1869-1928)
A versaillesi labdák977
Makai Emil: (1870-1901)
Jouron977
A bolygó978
Hintaszéken978
Ágyban, párnák közt978
Szentessy Gyula: (1870-1905)
Ninon979
Az egyetlennek979
Csizmadia Sándor: (1871-1957)
Mert dalaimnak...980
Esti tájkép980
Detektívregény981
Freskó982
Ars poetica982
Telekes Béla: (1873-1958)
Elbúcsúztunk...982
Ki gondol arra?982
Csak jönne már...984
Korszakunk985
Szilágyi Géza: (1875-1958)
A finánc985
Zeppelin985
Hátak986
Gyötrelmek szülője986
Venus I-III.986
Harsányi Kálmán: (1876-1929)
Tuba mirabilis988
Pásztor Árpád: (1877-1940)
Kivándorlók989
Mikes990
Ady Endre: (1877-1919)
Góg és Magóg fia vagyok én...990
Új vizeken járok991
A vár fehér asszonya991
Hiába kísértsz hófehéren991
Héja-nász az avaron992
A magyar Ugaron992
A Gare de l'Est-en992
Álom egy ménesről993
Temetés a tengeren993
Egyedül a tengerrel994
Jó Csönd-herceg előtt994
Párisban járt az ősz994
Elillant évek szőlőhegyén994
Sírni, sírni, sírni995
Három őszi könnycsepp995
Az értől az óceánig995
A fekete zongora996
Hazamegyek a falumba996
A halál rokona996
Fölszállott a páva997
Vér és arany997
Az ős Kaján997
Sötét vizek partján998
A magyar Messiások999
Csák Máté földjén999
Dózsa György unokája999
Lédával a bálban1000
Az Illés szekerén1000
"Ádám, hol vagy?"1000
A Halál lovai1000
Krisztus-kereszt az erdőn1001
A Sion-hegy alatt1001
Az Úr érkezése1002
Én kifelé megyek1002
Nekünk Mohács kell1002
Magyar Jakobinus dala1002
Proletár fiú verse1003
Szeretném, ha szeretnének1003
Bújdosó kuruc rigmusa1004
Négy-öt magyar összehajol1004
Esze Tamás komája1004
Üzenet Költőcske Mihálynak1005
A föl-földobott kő1005
Északi ember vagyok1006
Kisvárosok őszi vasárnapjai1006
Kocsi-út az éjszakában1006
Küldöm a frigy-ládát1007
Az eljátszott öregség1007
A nagyranőtt Krisztusok1008
Köszönöm, köszönöm, köszönöm1008
Istenhez hanyatló árnyék1009
Fajtáddal együtt átkozlak1009
Nyárdélutáni Hold Rómában1010
Új, tavaszi sereg-számla1010
Elbocsátó, szép üzenet1011
Ifjú karok kikötőjében1012
A tűz csiholója1012
Ki látott engem?1013
Fekete virágot láttál1013
A ló kérdez1013
A perc-emberkék után1013
Téli alku szememmel1014
Hunn, új legenda1014
A gyermekség elégiája1015
Sípja régi babonának1015
Az idő rostájában1016
A Mindegy átka1016
Mégsem, mégsem, mégsem1017
Torony az éjszakában1017
Mag hó alatt1018
A csodák föntjén1018
A mesebeli János1019
Óh, fajtám vére1019
A Kalota partján1020
A Mindent hurcolva1020
Az eltévedt lovas1020
A halottak élén1021
A szétszóródás előtt1022
Áldozás piros kedvvel1022
Ifju szivekben élek1022
Intés az őrzőkhöz1023
Őrizem a szemed1023
Ember az embertelenségben1023
Nézz, Drágám, kincseimre1024
Beteg szívemet hallgatod1024
A fajtám sorsa1025
Emlékezés egy nyár-éjszakára1025
De ha mégis?1026
Az utolsó hajók1026
Üdvözlet a győzőnek1026
Farkas Imre: (1879-1976)
Ugy-e Jani?1027
Móricz Zsigmond: (1879-1942)
A török és a tehenek1027
Iciri-piciri1027
Édes kicsi bimbóm (részlet)1028
Zrínyi - epigrammata -1028
Éjféli görcsök1028
Móra Ferenc: (1879-1934)
Túl a jegenyéken1030
Zengő ABC1030
Pieta1031
Kaffka Margit: (1880-1918)
Leánykérés1031
Csend1032
Áriák - részlet: Religioso1032
Hajnali ritmusok1033
Teriznák1034
Litánia1034
Oláh Gábor: (1881-1942)
Két szürke lófej1035
Apám, látlak!1035
Apám vigyáz és kérdez1036
Egy magyar város1036
Dutka Ákos: (1881-1972)
A fekete lány1037
Öreg szobák1037
A szén1037
Bontják a házunk1038
A szesz1038
Falu Tamás: (1881-1977)
Hotelszoba1038
Somlyó Zoltán: (1882-1937)
Dél van1039
Hajnali imádság1039
Mária Abariendos 1-3.1039
Mák1040
Tercinák madarakról1041
Az ereszen...1041
Az őszi síp1041
Boszorkányos éj1042
Fáradt katona1042
A bús kovács1042
Szeptember1042
Diadém1043
A pesti utca1043
Az ember összehúzza jól magát!...1044
Kukoricahaj1044
Dobd el...1044
Gellért Oszkár: (1882-1967)
A Petőfi-centenáriumra1045
Salaktalan bocsánatot adj1045
Szent rútság az, barátom!1046
Az utolsó dalért1046
Telefon1047
A kedves türelmetlen1047
Vén erdőben1048
Haldokló Páris1048
Hajnali három1049
Krőzus a máglyán1049
Jézus, a szavad1050
Bábjáték1050
József Attila emlékezetére1051
Komjáthy Győző: (1883-1966)
A holló1051
Juhász Gyula: (1883-1937)
Primitiva1052
Mindig1052
Tonuzóba sírja felett1052
Tiszai csönd1053
A korán elmenők1053
Mégis...1053
Ovíd tavaszdala1053
Milyen volt...1054
Profán litánia1054
Negyvenhatosok1055
Thonuzoba1055
Magyar nyár 19181056
Szeged1056
Testamentum (Nektek hagyom...)1056
A démonhoz1057
Az élő halottak háza1057
Betegen1058
Elégia1058
Középkor1058
A "győzteseknek"1059
Per omnia saecula...1059
A tápai Krisztus1059
Testamentom (Szeretnék néha...)1060
Temetők1060
Szigeti emlék1060
Tápai lagzi1061
Tutajok a Tiszán...1061
Magyar tél1061
Tavaszvárás1061
A szeri pusztán1062
Erdélyi ibolyák1062
Október1063
Erdély özvegye1063
Az Ismeretlenhez1063
Dugonics oszlopánál1063
Férfiat énekelnek1064
Anna örök1065
Ballada1065
Jegenye lelkem1065
Mily messze vagytok...1066
Egy hangszer voltam....1066
Nietzsche1066
Venit summa dies...1066
Michelangelo1067
Fák1067
Harangjáték1067
Élet1067
Kemény Simon: (1883-1945)
Rubinserleg1068
Tavaszi szél1068
Kezeim1068
Gyümölcsök1068
Napos februári dé a Dunaparton1069
Camea1069
VIII. 19.1070
Falusi pince1070
Karikatúra1070
1940. V. 31.1071
Hamis tanú1071
Tanácstalan1072
Harsányi Lajos: (1883-1959)
A Napkirály rokona1072
A napkeleti mágusok1072
Utolsó trombiták1073
De profundis (részletek)1073
Babits Mihály: (1883-1941)
In Horatium1074
Himnusz Iriszhez1075
Messze... messze...1075
Sunt lacrimae rerum1076
Sirvers1076
Hegeso sírja1077
Golgotai csárda1077
San Giorgio maggiore1077
Zrínyi Velencében1078
Itália1078
Mozgófénykép1079
Sugár1080
Fekete ország1080
Az örök folyosó1081
A lírikus epilógja1081
Ballada Irisz fátyoláról1082
Esti kérdés1082
Szimbolumok1083
Arany Jánoshoz1084
Héphaisztosz1084
Homérosz1084
Klasszikus álmok1085
Két nővér1085
A Danaidák1086
Új leoninusok1087
Levél Tomiból1087
Bolyai1088
Cigánydal1088
Naiv ballada1089
Játszottam a kezével1090
Haza a telepre1090
Merceria1091
Vakok a hídon1091
Kép egy falusi csárdában1092
Miatyánk1093
Húsvét előtt1094
Szekszárd, 1915 nyarán105
Egy filozófus halálára1096
Fortissimo1098
Zsoltár gyermekhangra1099
Zsoltár férfihangra1100
Szíttál-e lassú mérgeket?110
Dal, prózában1101
Dante1102
Régen elzengtek Sappho napjai1102
Petőfi koszorúi1103
A jobbak elmaradnak1103
Csonka Magyarország1104
A gyémántszóró asszony1105
Dal az esztergomi bazilikáról1106
Ádáz kutyám1106
Szobafestés I-III.1107
Hazám!1107
Utca, estefelé1109
Síremlék1110
A gazda bekeríti házát1111
A mandarin réme1111
Politika1112
Cigány a siralomházban1112
Hegyi szeretők idillje1113
Ketten, messze, az ég alatt... I-III.1113
Psychoanalizis christiana1114
Jobb és bal I-IV.1115
Vasárnapi impresszió, autón1115
Elgurult napok1116
Mint a kutya silány házban...1116
Medve-nóta1117
Mint különös hírmondó...1117
Olyan az életünk....118
Vers a csirkeház mellől 1-3.1119
Verses napló1120
A kedves arcképe1124
Mint forró csontok a máglyán...1125
Az Isten és Ördög...1125
Az elbocsátott vad1126
Csillag után1126
Esős nyár 1-2.1127
Intelem vezeklésre1128
Ősz és tavasz között1128
A meglódult naptár1129
Balázsolás1131
Indulás az öregkorba1131
Tizenhárom párvers1132
Jónás könyve1132
Jónás imája1137
Miért hazudsz, te fáradt öreg arc?...1137
Ezerkilencszáznegyven1137
Tompa László: (1883-1964)
Éjjeli havazásban1138
Vágyaim, a dühös kutyák1138
Ágról szakadt levelet...1139
Elmaradt lovas eszmélkedése1139
December 21: téli napforduló1139
Lófürösztés1140
Nyájas ősz Udvarhelyen1140
Új iszonyúságok előestéjén1141
Gábor Andor: (1884-1953)
Kámeába1141
Ajánlás1141
Nagy Zoltán: (1884-1945)
Magamhoz1142
Levél Tóth Árpádhoz1142
Diadalének1144
Öt sor1145
Álmomban zene1145
Babits Mihály halálára1145
Zsidó csillag1145
A bélyegesek1146
Sírkőre1146
Himnusz Astartéhoz1146
Gyóni Géza: (1884-1917)
Cézár, én nem megyek1147
Kiss Józsefhez1148
Ének a gránicon1149
Csak egy éjszakára...1149
Kisinev vénje1150
Szép Ernő levelére1151
Latrok között1151
Sírvers1151
Utolsó tánc1151
Szép Ernő: (1884-1953)
(Mottó)1152
Álmos vagyok1152
Gyermekjáték1152
Egy régi szőkéhez1153
Tiszapart1154
Recept1154
Add a kezed1154
De kár1154
1917-ben1157
Nagy énekesnő Múzsa jöjj1157
A lezuhant lovas1158
A hó1158
Szeretnék eperfa lenni1159
Adjátok vissza1159
Valami1163
Ne hidd1163
Balázs Béla: (1884-1949)
A közönségnek1163
Ady Endrének1164
Énekszövegek I-III.1164
A kert és az asszony1165
Lásd itt vagyok1165
Anangarága altatója1166
Tristan hajóján1166
Bartók Béla1167
Miklós Jutka: (1884-1976)
Baál isten1167
Visszaölel a föld1168
Szent Elm tüze1168
Álomlátások éjén1168
Ibsen, én fázom1169
Nirvána1169
Gyász1169
Reichard Piroska: (1884-1943)
Nyári éj1169
Sóhaj1170
Lesznai Anna: (1885-1966)
(Mottó)1170
Egy távoli esküvőre1170
Régi sor1171
Ma is1171
Az asszonyok párja1171
Kosztolányi Dezső: (1885-1936)
Lámpafény1172
A bal lator1173
Üllői-úti fák1173
A szegény kisgyermek panaszai (részletek)1173
Arany-alapra arannyal1184
Ami itt maradt1184
Régi szerelmes levele1184
Akarsz-e játszani1185
Öcsém1185
Ének Virág Benedekről1186
Háborús fohász az aggokhoz1186
Boldog, szomorú dal1187
Hitves1188
Verés1188
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben1189
Csáth Gézának1189
Vénség1191
A bús férfi panaszai (részletek)1192
Egy rossz költő milyen megindító1204
Zászló1204
Tanár az én apám1204
Az apa1205
Magánbeszéd1205
Aki ma meghalt1205
Ilona1206
Ha negyvenéves1207
Ősz reggeli1207
Marcus Aurelius1207
Osvát Ernő a halottaságyon1208
Régi pajtás szemüveggel1209
Életre-halálra1209
Európa1210
Szeptember elején1211
Három szatíra1211
A vad kovács1213
Költő a huszadik században1213
Litánia1214
Már megtanultam1214
Számadás 1-7.1215
Esti Kornél éneke1216
Halotti beszéd1217
Hajnali részegség1218
Ének a semmiről1219
Februári óda1220
Szellemidézés a New-York kávéházban1220
Könyörgés az ittmaradókhoz1221
Szeptemberi áhítat1221
Rédei Tivadar: (1885-1953)
Perc-szonett1223
Tóth Árpád: (1886-1928)
Hajnali szerenád1224
Csak ennyi1224
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz1225
Rímes, furcsa játék1226
A fa1227
Az új tavaszra1227
Elégia egy rekettyebokorhoz1228
Április1229
Gesztenyefa-pagoda1230
Az árnyból szőtt lélek1230
Két régi költő1231
Aquincumi korcsmában1231
Az öröm illan1233
A tejút alatt1233
Láng1234
Lélektől lélekig1234
Nézz ránk, Ady Endre1235
Körúti hajnal1235
Hegyi beszédek felé1235
Az órainga1236
Esti sugárkoszorú1236
Gyopár1237
Jól van ez így1237
Rozskenyér1237
Karthágó kövein1238
Jó éjszakát!1238
Fénylő búzaföldek között1239
Új tavaszig, vagy a halálig1239
Száz év után1240
Bazsalikom1241
Kaszáscsillag1241
Isten törött csellója, hallgatok1242
Áprilisi capriccio1242
Erdőszél1243
Ripacs1243
Amíg a csókot megtaláltam1244
A Marson1244
Isten oltó-kése1244
Harsányi Zsolt: (1887-1943)
Rechnitzer halála - hősköltemény -1245
Kassák Lajos: (1887-1967)
Éposz Wagner maszkjában (részlet)1250
Örömhöz1251
Mesteremberek1251
A ló meghala madarak kiröpülnek1252
(Úr ír)1262
(Az angyal átröpült)1263
(Ritkán megyek emberek közé)1263
(Esténként lehajtjuk zászlóinkat)1264
(Szavakat gyűjtünk a papírra)1264
(Zsírtalan föld)1265
(Üveg és vas között)1265
Mandulafa1266
Holdtölte1266
(Nem könnyű ez az élet)1267
(Néha eljön hozzánk is az idő)1267
Távoli üdvözlet1268
Gyöngykagyló1269
Esteledik1269
Fujjad csak furulyádat1269
Halk kis ballada1270
Titokzatos játék1270
Mielőtt a kakas szól1271
Hódolat néki1271
Érthetetlen kép1272
Bartók Béla1272
Gyászbob1273
Álomjáték1273
Bajlódás az apával1273
A költő önmagával felesel1273
Egy kutyához1274
Nehéz idők1275
Őszi vándorlás körbe-körbe1275
Játék-tűz-dal1277
Vörös kakasom1277
Magány1278
Vallomás1278
Elvétett utak1278
Megállt az utak1278
Tengerparton1279
Őszi tájban1279
Tavaszi riadalom1279
Zátonyon1280
Egy fal árnyékában1280
Honvágy1280
A körön belül1280
A félelem felhői1281
Az én nevem1281
A nagy kérdőjel1282
Csend1282
Ajánlás1282
Elvétett találka1283
Vagyonom és fegyvertáram1283
Nehéz pillanatok1283
A múlt szárnyai1283
Egyensúly1284
Kérdés1284
Páris repülőterén1284
Elporzott évek1285
Kívánság1287
Egy fénykép alá1288
Kegyetlen szépség1288
Veled vagyok1289
Karinthy Frigyes: (1887-1939)
Martinovics1289
Előszó1289
Halott1290
Méné, tekel...1291
A költő1292
Vezeklés, emelt fővel1292
Nihil - recitativ - 1293
Számadás a tálentomról1293
"Struggle for life"1296
Mindszenti litánia1297
Üzenet a palackban1300
Így írtok ti (részletek)1301
Áprily Lajos: (1887-1967)
Ajánlás1305
Tavaszodik1305
Március1305
Vadludak1306
Esti dal1306
Rasmussen hajóján1306
Fegyvertelen vadász dala1307
Madarak1307
Fegyverszünet1308
A kor falára1308
Vadlúd1308
Ének a Küküllőhöz1309
Narcissus1309
Nagy tél után1309
Trauma1310
Fellegek játéka1310
Kérés az öregséghez1310
Haza1310
Intés kutyámnak1311
A harc végén1311
A fáklya éneke1311
Őszi csoda1312
A benyújtott kéz1312
Falevelek1312
Füst Milán: (1888-1967)
Az igaz bíróhoz!1312
Gyász 1-3.1313
Levél az ifjúságról1313
Egy régi költő műve: Óda a Fejedelemhez!1315
Őszi sötétség1316
Zsoltár1319
Óda pártfogómhoz!1320
A szőlőműves1320
A pásztor1321
Epilógus: O beata solitudo! O sola beatitudo!1321
Szellemek utcája1322
Szózat az aggastyánhoz1323
Tél1323
Öregség1324
Önarckép1325
A holdhoz1325
"Ha csontjaimat meg kelletik adni"1326
Levél Kanadából1326
A Missisippi1328
Egy magános lovas1328
Mózes számadása1329
Levél a rémületről1329
Oh latin szerelem!1330
Az egyik agg levele Zsuzsannához1330
A fegyenc fia - ballada - 1331
Az igaztevőhöz1331
A magyarokhoz1332
Madrigál1332
A völgyben1333
Intelen az aggastyánhoz1333
Barokk elégia: Búcsú mesterségemtől1333
Egy hellenista arab költő búcsúverse1334
Végrendelet feleségemnek1335
Emőd Tamás: (1888-1938)
Ady-memoárok1335
Írás a palackban1335
Sík Sándor: (1889-1963)
(Mottó)1336
Gyöngyvirág1336
Bűbáj I-II.1337
Virrasztó1337
Gyanta1338
Mindazonáltal1338
Ökörfarkkóró1338
Turcsányi Elek: (1889-1944)
Vándordal1339
Várnai Zseni: (1890-1981)
Madár ha volna1339
Mosoly1339
Hollók1340
Reményik Sándor: (1890-1941)
Eredj, ha tudsz1340
Homokba írtam1341
Hangverseny1341
Legenda1341
Cassandra1342
Fekete pille1342
Predestináció1343
Fényesebb1343
Semmi máshoz1343
Magunkba le1344
Fény-torony/Béke1344
Lányi Sarolta: (1891-1975)
Első találkozás1345
Menuett1345
Csendélet üveg alatt1346
A visszahívott szerelem bosszúja1346
Könyörgés pártfogásért1346
Szentimrei Jenő: (1891-1959)
De profundis1346
Falak1347
Alig vagy köztünk1348
Németh Andor: (1891-1953)
Fekete csillag1349
A kulcs1350
Nadányi Zoltán: (1892-1955)
Emlékszel?1351
Az ajtó1351
A testőr1351
Ezüsthálóval foglak1352
Mariann a kádban1352
Te már seholse vagy1353
Bivalyok a kertben1354
A korbács1354
A két szemed szeretett legtovább1355
Te nem is tudsz róla1355
Szélcsend1356
Pillanat1356
Dal egy morzsáról1356
Riadó1356
Ilona1357
Nők a tetőkön1357
Csók a sötétben1358
Versek1359
Körmenet1359
Bartalis János: (1893-1976)
Aranygyümölcsös kastély1360
Isten elébe letenni1360
Éj van1361
No, idilli világ1361
Komjáthy Aladár: (1894-1963)
Kínai költők1362
Jób1362
Déry Tibor: (1894-1977)
Tóth Árpád halálára1363
Odi et amo1363
Külvárosi ének1364
Mécs László: (1895-1978)
Hajnali harangszó1365
Üzenet milói Vénusznak1366
A rózsaszínű hold1367
Olymposz él és jótékonykodik1367
Vád- és védőbeszéd1368
Vörösbegy - 1939 ősz -1368
Imádság a Nagy Lunatikusért1369
Török Sophie: (1895-1955)
Asszony a karosszékben1369
Veszendő életedben....1370
A Magányhoz1371
Érthetetlen1372
Sok!1372
Marconnay Tibor: (1896-1970)
Nyárfa1373
Hajnaltól estig (részlet)1373
Hulló ember1373
Legenda1373
Nagy Imre: (1896-1942)
Elmondok mindent1374
Álmatlan éj1374
Tíz kis gyerek...1374
Ősnádasok árnyán1375
Erdélyi József: (1896-1978)
Nyitó dal1375
Csók1375
Igazán1376
Örök élet1376
Kutyavilág1377
Cselédek virágoskertje1377
Pálinka1377
Egy hely1378
Lovaspóló a Vérmezőn1379
Elkárhozás1380
Reggel1380
Hörcsög1381
Fiatalokhoz1381
Visszatérés1382
Idő1382
Bányai Kornél: (1897-1934)
Alföld1383
Tanyák1383
Sinka István: (1897-1969)
Anyám balladát táncol1384
Vele együtt1384
Szállnak a vadlibák1385
Tizenhárom arató1385
A Göncöl útasa1386
Ballada a Körözs mentén1386
Zab Mihály varnyudi szélben1387
Végy karjaidra, idő1387
Szílfa1387
Kék szilke1388
Ezer legény idő nélkül1388
Kórótűz kegyetlen csillagok alatt1388
Nyári tánc virágporban1389
Boldog patak1390
György vezér a tüzeknek suttog1390
Mamu sír1390
Letaposott sírnál1390
Lovasok opál mezőkön1391
Fölöttünk örök lomb...1391
Barta Sándor: (1897-1938?)
Akasztott ember1391
Fodor József: (1898-1973)
A paradicsomok és a kert1393
Késő1393
Sinkó Ervin: (1898-1967)
Sok szó után1394
Forbáth Imre: (1898-1967)
Trója1394
Sárközi György: (1899-1945)
Genezis1394
A szeretet himnusza1395
Varázsló rossz csillaga1395
Elmegyek meghalni...1396
In excelsis1397
Virágok beszélgetése1397
Pásztorok1397
Higgy a csodában!1398
Ha únod zordon verseimet...1398
Egy forradalmárhoz1399
Békatónál1399
Olt1399
Esőcseppek1400
Palasovszky Ödön: (1899-1980)
Panalua-énekek1400
Karácsony1402
Angyali üdvözlet1402
Visszaadom a kékhajú reggelt1403
A fürdőző Zsuzsanna1404
Gulyás Pál: (1899-1944)
Ábrándom esthangjai1405
A viharzó diófa1405
Búcsú a Mestertől 1-3.1406
Egy baráttalan barátnak1408
A Biblia siratása1408
Debreceni éj1408
Rontó Pál fejfájára1409
Debrecen, ó-kikötő1409
Schiller-köszöntő1410
Kölcsey szelleméhez1411
Az utolsó ige 1-5.1412
Új Vantitatum Vanitas1420
Mi hír Erdélyben?1420
Búcsú az élettől1421
Közel és távol1421
Huszadik század
Győry Dezső: (1900-1974)
Hegyi szél a Dunánál1425
Szabó Lőrinc: (1900-1957)
A vándor elindul1425
A szelíd tanítvány1425
A barbár tanítvány1426
Kalibán1426
Szénásszekér1427
Nincs rád időm1427
A szörnyeteg városa1427
Óh, Nizza, tenger!1428
Káprázat1428
Óda a genovai kikötőhöz I-IV.1429
Negyedóra isten és a hivatal közt1430
Operába indul az autó1431
Prológus szerelmi versekhez1432
Ujjaink1432
Latrok1433
Magány1433
Kiváncsiság1433
Börtönök1434
Az Egy álmai1434
Semmiért egészen1435
A homlokodtól fölfelé1435
Hajnali rigók1436
Csillagok közt1436
Mosztári tücskök1437
Lóci óriás lesz1437
Az üdvözült lány1438
Különbéke1438
A földgömb1439
Sivatagban1440
Urvasi és Pururavasz1441
Dsuang Dszi álma1441
Szun Vu Kung lázadása1442
Hervadó asszonyok1443
Egy raguzai leánderhez1444
Egy téli bodzabokorhoz1444
Az óriás intelme1445
Ima a gyermekekért1445
Ramzesz kolosszusán1446
Dsuang Dszi csontjai1446
Nyár1447
Tücsökzene (részletek)1448
A Budai Várban1454
A földvári mólón1455
Kisörsi nádas1455
A huszonhatodik év (részletek)1456
Egy igali ól előtt1460
Mozart hallgatása közben1461
Márai Sándor: (1900-1989)
Verses könyv (részletek)1461
Halotti beszéd1463
Németh László: (1901-1975)
Óda a reménytelenséghez1464
Meghalok én is1464
Csuka Zoltán: (1901-1984)
Ha már megértem1465
Mindhalálig1465
Berda József: (1902-1966)
Húsleves dicsérete1465
Óda 1-2.1466
Vers a péklegényekről I-II.1467
Szép kacsa dícsérete1467
Hallgass1468
Egy kövér asszonyra1468
A finom tinórugomba dicsérete1468
Száduldj, Szabadság!1468
Elégia1469
Bárdosi Németh János: (1902-1981)
Egy ínyenc költőnek1469
Pohárköszöntő1470
Bizakodó1470
Értelmetlen iszonyat1470
Illyés Gyula: (1902-1993)
Tékozló1471
Hősökről beszélek (részletek)1471
Testvérek1475
A Dunánál Esztergomban 1-3.1476
Koldusok1477
Egy barackfára1477
Örökség1478
Megjelenik1478
Vadak etetése (részletek)1479
Haza, a magasban1479
Csodák1480
Külön világban1480
Játszottam...1481
Könnyező1481
Az Ítéletmondóhoz1481
Babér1482
Rajz, eltépésre1482
Nem volt elég1483
Két kéz1484
Egy mondat a zsarnokságról1490
Hunyt szemmel1492
Napraforgók1492
Fülemülék1493
A költő s a galamb1493
Árpád1493
Szeretet, gyűlölet1494
A Naphoz1495
Éjjel, hanyatt1495
Kháron ladikja1496
Elvadult szeretet1496
Lánglehelő1497
Egykoruak1497
Éva1498
A korosztály behajózása1498
A birtoklandó holdhoz1499
Síremlék1500
Megtalált karaván-napló1500
Mi lett az isten1501
Esély1501
Dőlt vitorla1502
A magánszorgalmú kutyák1502
Kő-tekintet1503
Ifjú pár1503
Ditirambus a nőkhöz 1-14.1504
Szadisták és genocidák1509
Az ígéret megszegése1509
Nincs közel még...1510
Fenyő László: (1902-1945)
Öregúr1511
Őszi kávéház1511
Nénikék, házmester1512
Rózsadomb, háromnegyednégy1512
Egy irattáskához1513
Emigránsok1513
Hűség1514
Sorok1514
Jelvények és formaruhák1515
Gál László: (1902-1975)
Számadás1515
Berczeli Anselm Károly: (1904-1982)
Madárdal1516
Tarka-barka1516
Embrió1516
Tél, papír1517
Kersztury Dezső: (1904-1996)
Ajánlás1517
Rímek1517
Bársonyszékben1518
Rímjáték1518
Dunántúli hexameterek (részletek)1519
Mindig másként....1520
Kert1520
Emberi nyelven1520
Delta1520
A gyötrődőnek a világ1521
Könyvekbe1521
Megújuló1522
Eljuthatnál?1522
Az ember fia1522
Köszöntés1522
Eszközök1523
A főutca mögött1524
Cserép1524
Tapasztalat1524
Igazat szólj1525
Ki mondja meg1525
Tamkó Sirató Károly: (1905-1980)
Mezőtúr1525
Mózes-perc1526
A némák városa1526
Márta1527
Ave Éva1527
Tengereczki Pál 1-2.1529
Dal a tóról1531
Ez a nő1531
Anna-dal1532
A két ügynök1532
Zárt refrain1532
Hajdúszoboszló 19401533
Vers háborúban1533
Iránytű1533
Bíztató1534
József Attila: (1905-1937)
Kedves Jocó!1534
Falak1534
Csókkérés tavasszal1534
Éhség1535
A bánat1535
Tél1535
(Ó zordon szépség)1536
Rög a röghöz1536
Megfáradt ember1536
Nyolcesztendős lányok1537
Tavasz van! Gyönyörű!1537
Szegényember balladája1537
Szegényember szeretője1537
Nem én kiáltok1538
József Attila1538
Aki szegény, az a legszegényebb1538
Tiszta szívvel1539
Fiatal asszonyok éneke1539
Érted haragszom, nem ellened1539
Isten1540
Kopogtatás nélkül1540
Szeretők lázadása1541
Ülni, állni, ölni, halni1541
Németh Andor1542
Bevezető1542
Istenem1542
Áldalak búval, vigalommal1543
József Attila (Vidám és jó volt...)1543
Ringató1543
Tedd a kezed1543
Gyöngy1544
Klárisok1544
Mióta elmentél1544
Medáliák 1-12.1544
Betlehemi királyok1546
Nyár1547
Bánat1547
Holt vidék1547
Külvárosi éj1548
Téli éjszaka1549
Reménytelenül1550
A város peremén1551
Elégia1552
Óda 1-6.1553
(Magad emésztő...)1554
Eszmélet 1-12.1555
Falu1556
Mama1557
Iszonyat1558
(Szürkület)1559
A fán a levelek...1560
Altató1560
Ősz1560
Levegőt!1561
Kései sirrató1561
Gyermekké lettél1562
A Dunánál 1-3.1562
Világosítsd föl1563
Az a szép, régi asszony1564
Nagyon fáj1564
Kirakják a fát1565
Ki-be ugrál1565
Kiáltozás1566
Kész a leltár1566
A bűn1566
Thomas Mann üdvözlése1567
(Ős patkány terjeszt kórt...)1567
Ars poetica1568
Flóra1569
Nem emel föl1569
Bukj föl az árból1569
Flórának1570
Születésnapomra1570
Hazám 1-7.1571
Az árnyékok...1573
Majd...1573
Tudod, hogy nincs bocsánat1573
"Költőnk és kora"1574
(Karóval jöttél...)1574
(Ime, hát megleltem hazámat...)1575
(Drága barátaim...)1575
Töredékek1575
Cs. Szabó László: (1905-1984)
Öreg költő1576
Hollós Korvin Lajos: (1905-1971)
Egy hároméves kislány sírverse1576
Hegyi pillanat1577
Lukács László: (1906-1944)
Kivándorlók1577
Favágó1577
Szemlér Ferenc: (1906-1978)
Vihar előtt1578
Tengerfenék1578
Eső1579
Lángoló napok1579
Légy mint a levegő1579
Kárpáti erdő1579
Utolsó szavak1580
Horváth Imre: (1906-1993)
Maradj szobor1580
Egy napom1581
Idegen nő1581
Villog mindörökre1581
Üres keret1581
(Fülembe súgtál...)1581
A hűség versei (részletek)1582
A sárga ház I-XIV.1582
Jó vers1583
Szökőkút1583
Hangalanul1584
Kékek1584
Súlyos és súlytalan1584
Ítélet1584
Párhuzamok1584
Korrekció1584
Zelk Zoltán: (1906-1981)
Felelj, ha vagy1585
Éjszakáim avarán1585
A bánat jogáért 1-5.1585
Dorisici alkony, 19431587
Sirály1587
Sírfelirat1591
Tizennégy sor1591
Vers a lehetről és a nem lehetről1592
És És1592
Mert így igaz1593
Visszhangtalan1593
Kint és bent1593
Vers nélkül1593
Hajnal Anna: (1907-1977)
Énekelek neked1593
Füst Milánhoz1594
"Különbéke"1594
Ébredj bennem, álom (részletek)1594
A magtalan szól1596
Ének a síkságon1596
József1596
Vudu1597
Ez hát a végső formád?1597
Szerelmesek1598
Ujjongás1598
Hiába Ariadné!1599
A jaguár készülődik1599
Prospero1600
Karsztvíz1600
Várj1600
Lesz kegyelem?1601
A hagyma szól1601
Kisüt a nap?1602
Ujjaink1602
Tüzes szinekkel1602
Szabédi László: (1907-1959)
Percek1603
A szűz1603
Egy szörnyeteggel játszom1603
Külön kerék1604
Válassz1604
Dsida Jenő: (1907-1938)
Szerenád Ilonkának1605
Chanson az őrangyalhoz1606
Ad Deum, qui laetificat iuentutem meam1606
Kóborló délután kedves kutyámmal1607
Miért borultak le az angyalok Viola előtt1614
A tavalyi szerelem1620
Tükör előtt1620
Psalmus Hungaricus I-VI.1622
Sírfelirat1625
Pásztor Béla: (1907-1943?)
Szélben1625
Jelenés1626
Vak fiú1626
Húnyt szemek1627
Varrótű1627
Tóparti szobor1628
Indiánok és a halál1628
Én mindig másra vágytam1629
Vidéki éj1629
Jankovich Ferenc: (1907-1971)
Fürdő asszonyok1630
Szántód partjainál I-III.1630
A Kiáltó dombon1631
1956 május1632
Vihar Béla: (1908-1978)
A ló1632
A pataknál1632
A műhelyből (részletek)1633
Lépcsőházi legenda1633
Egy katona megy a hóban1634
Falusi séta1640
Horváth Béla: (1908-1975)
Virágaim, ti szép hajadonok...1640
A dalnak vége...1641
A Duna befagyott1641
Pünkösdi könyörgés1642
Invokáció Boldog Margithoz1642
Mándy Stefánia: (1908-)
Fedélzeten1643
Emléktelen1643
Méliusz József: (1909-1995)
Hősök temetője1643
Őrségen, álmok szállodája1644
Brancusi: A csók1645
Képes Géza: (1909-1989)
Gorgó1646
A halott mosolya 1-2.1646
Levél1647
Csak1647
Epigrammák1647
Egy szavatartó hölgyre1647
Utókor1647
Radnóti Miklós: (1909-1944)
Arckép1648
Mária1648
Írás közben1648
Hétfő este (Részlet a Háborús napló-ból)1648
Alkonyi elégia1649
Elégia1649
Járkálj csak, halálraítélt1649
Huszonnyolc év1650
Ez volna hát....1650
Őrizz és védj1651
Federico García Lorca1651
Hajnaltól éjfélig (részletek)1652
Himnusz a békéről1652
Nyugtalan órán1653
Csütörtök1654
A "Meredek út" egyik példányára1654
Koranyár 1-4.1665
Szerelmes vers1655
Két töredék 1-2.1656
Együgyű dal a feleségről1657
Palinódia1657
Két karodban1657
Péntek1657
Csak csont és bőr és fájdalom 1-5.1658
Nem tudhatom...1659
Nem bírta hát...1660
Álomi táj1660
Töredék1660
Levél a hitveshez1661
Gyökér1661
Á la recherche...1662
Száll a tavasz1663
Első ecloga1663
Második ecloga1665
Harmadik ecloga1665
Negyedik ecloga1667
Ötödik ecloga (töredék)1668
Hetedik ecloga1669
Nyolcadik ecolga1670
Erőltetett menet1672
Razglednicák 1-4.1674
Károly Amy: (1909-)
Bezárt ház 1-7.1673
Róma1674
A nagy bazár1674
Stassburg1674
Folytassuk 1-6.1675
Requiem élőkért 1-4.1675
Az elfelejtett ima1676
Tegnapok és holnapok 1-2.1676
A becsüs1677
Horváth István: (1909-1977)
Mikor naptalan telnek a napok1677
Darvas Szilárd: (1909-1961)
Katakomba1678
Keszthelyi Zoltán: (1909-1974)
"Nel mezzo del cammin di nostra vita" (részlet)1679
Ámuldozó szemem1680
Forgács Antal: (1910-1944?)
Naplórészlet1681
Mint az állat... 1-4.1681
Bóka László: (1910-1964)
Ilyen lehet1682
Jézus1682
Késő1683
Faludy György: (1910-)
Michelangelo utolsó imája1683
Villon parafrázisok1683
Egy bizánci teológus temetésén1685
A vérebek1686
Nagy Imre1688
Vas István: (1910-1991)
Menekülő múzsa1688
Húsvéti ének a testről1690
Tizenöt év1691
Rád gondolok1691
Nem a halál1692
Ancien régime1692
Budapest balladája1692
Független Magyarország1693
Ne igazságot!1693
Fata... nolentem trahunt1693
1944. június 61694
Nyitott szemmel1694
Kérdező idő1694
A békekötés elé 1-3.1695
Utazás1697
Vides ut alta stet1697
Óda az észhez1698
Három császárszobor1698
Nicolaus Cusanus sírja1699
Római pillanat1699
Nászdal1700
Eszmék és tánclemezek1701
A fordító köszönete1701
Rapszódia a hűségről1702
Születésnapi óda1704
Ultima realitas1705
Pesti elégia1706
Cambridge-i elégia1707
A kimondhatatlan1708
Az idő metszeteiben1709
Határozók és köszőszavak1709
Költözés1710
Mindig előre1710
Nem számít1711
Rejtendő szerelem 1-3.1712
Medárd1712
Az ismeretlen instancia 1-2.1713
Távoli esemény1713
Vojtina legújabb levele egy fiatal költőhöz1714
Vojtina levele egy másik fiatal költőhöz1715
Sértő Kálmán: (1910-1941)
Rozmaring1718
Szalonnasütés1719
Varrólányok1719
Megbékélés1719
Takáts Gyula: (1911-)
Csöngei emlék1719
Icarus a költőhöz1720
Fakutyám, fényben1720
Mézöntő1720
Niklai elégia1721
Így emel1722
Sziklából kihajló1722
Ki ötezerben élsz1723
Pali-temető1723
És ledobta horgonyát1723
Tündöklő forrás1724
Fogadj be, világ1725
A magyar Waste Land-ek1725
Új Thermopülé?1727
Profán triptychon1728
Így egész1728
Minden mondatnál gazdagabb1729
Velem teljesebb velük1730
A rendről ejtve néha szót1730
Az egészet tartják (részlet)1730
Puszta Sándor: (1911-1983)
Hegyre menet ritkulnak a fák 1-3.1731
Hegedűs Géza: (1912-)
A mindennapos élet epikája1732
Hegedűs Zoltán: (1912-1989)
Eltünt társ után1732
Dudás Kálmán: (1912-1985)
Kövérek a fürdőben1733
Bordaműtét1733
Búcsúztató1734
A műfordító halála1734
Vád1735
A megalázott 1-7.1735
Hamualma1736
De profundis1737
Lángok árnyékában1737
Hérosztratosz1737
Hamlet elkallódott monológja1738
Egy rossz költő halálára1739
Shakespeare: XIX. Henrik (Műfordítás-paródia)1739
Az elsodortak1740
Láng és sötétség1740
Szvidrigajlov utolsó éjszakája1741
Mutatvány1741
Mező és mezőny1741
Oroszlánkörmök szárnypróbálgatása1742
Egy (vagy két?) letört liliomszál1743
Eretnek a századfordulón1746
Egy szállóige születése1749
Az elnök beiktatása (részlet)1751
Túlbuzgó sírásóinkhez (részlet)1754
A magyar költészethez1754
Gyászbeszéd1755
A felvilágosítás1756
Tőrvetések1756
Szaniszló és csillagász1757
Istentelen karikatúra1759
Betömött szájjal, füllel1760
A szabadsághoz1760
Kiss Tamás: (1912-)
Amor Sanctus 1-2.1760
A példabeszédek könyvéből1760
Kiss Jenő: (1912-1995)
Vessél fejszét...1961
Zsoltár1961
Ismernem kéne hangjait...1962
Verset elmetsző fájdalom1962
Hajnal Gábor: (1912-1987)
Kérdezem tőled és magamtól1762
Jékely Zoltán: (1913-1982)
Idő-Isten1763
Hangya-harc1763
Csontjaimhoz1763
Elvetélt nyár1764
Apátlan éjszakák1764
Enyeden ősz van1765
A marosszentimrei templomban1765
Vasvári Pál nyomában1766
Apotheozis1766
Csillagtoronyban1767
Rezeda Kázmér búcsúja1768
Az éjféli Velencéhez1768
Veróna éjjelében179
Budapesthez1769
Lázár halála1770
Láz1771
Borostyán1771
Álom-rekviem 1-2.1771
Misztérium1773
Futballisták1773
Maya a kígyóval1774
Idill1774
Madár-apokalipszis1775
Carona Borealis1775
Elégia egy rabhoz1776
Önemésztő szándék1777
Zsoltár-töredék1777
Egy prágai szoborhoz1777
Az Idősárkányhoz1778
Lidérc-űző1778
Homoksziget1778
Ametiszt éjszaka1778
A halász és a hal1779
Megperzselt angyalok1779
Semper idem1780
Óda a gyászlovak emlékezetére1780
A 272. tárgy leírása1780
Vesztőhely a világ végén1781
Weöres Sándor: (1913-1989)
Ars poetica1782
Öregek1782
Disszonancia1783
Valse triste1783
A Logoshoz1783
Anyámnak1784
Fű, fa, füst1785
Hála-áldozat1785
Patorale1786
De profundis1786
Dalok Naconxypam-ból 1-20.1787
Harmadik szimfónia I-III.1788
Az éjszaka csodái1790
Negyedik szimfónia1792
Hetedik szimfónia1793
Le journal1797
Átváltozások1799
Grádicsok éneke I-X.1808
Kilencedik szimfónia1813
Kuli1816
Majomország1817
Kockajáték1817
Fekete kandúr1817
Bolero1818
Talizmán1818
Vásári népballada1818
Glázer Ella1819
Schiller: Der Handschuh1819
Téma és variációk1820
Daráló1821
Sok tünemény1821
Száncsengő1822
Pára1822
Haragosi1822
Mese1822
Csiribiri1822
Galagonya1823
Buda éneke1823
A kutya-tár1823
A tündér1823
Kersztöltés1824
Psyché (részletek)184
Rónay György: (1913-1982)
A jégmadár1832
Szárcsák1832
Kígyó1832
Bizony1833
Thermopylé1833
Szabó Lőrinc sírjára 1-7.1834
Nyárdél1835
Étienne Durand kivégzése1836
Babits a betegágyon1836
Haydn gyászmiséje1838
A mesterdalnok lázadása1840
Guillaume de Machaut balladája I-IV.1841
Antonius Oppidanus1842
Odysseus énekei I-V.1843
Rilke sírja1844
Christus Frasoblíwy1845
San Onofrio1845
Disztichonos Zrínyi-sorokkal1846
Az infarktus félálmai1846
Megállás soha nincs?1847
Az öreg költő1847
A hajós hazatérése1847
Térkép1848
Nászutasok1849
Hatvanöt1849
Toldalagi Pál: (1914-1976)
Vidéki este1850
December vége volt1850
Álmos angyalok1851
Németalföldi mester1851
Félig ősz1851
Végítélet ablaka1852
A házak, ahol hajdan éltem1852
Minek panaszkodnék?1852
Öreg vagyok, a hajam őszül1853
Pelikán1853
Menhelyen1853
Anya és gyermeke1853
Amíg az ember él1854
Chernex1854
Galambnak1854
Monteverdi1854
Hívó szó1855
Megátalkodottak1855
Vajda Endre: (1914-1987)
Vackor1855
Kónya Lajos: (1914-1972)
Kék világ1855
Tóth Endre: (1914-)
Az elveszett bárány1856
Határ Győző: (1914-)
Életmű1856
Jóléti állam1857
Sétaeső1857
Szellem1857
Munkák és napok1858
Állatok közt állat1858
A Vörösmarty-villában1859
Lélekharangjáték1859
Cserkészcsapat1860
Új panteon1860
Ötéves terv1861
Gyászfátyol1861
Jeruzsálem1862
"Az Óravár"1862
Örök visszatérés1864
Ambrózy Ágoston: (1914-)
Par force!1864
Karinthy Gábor: (1914-1974)
Jeremiádok1865
Sírvers1865
Békés Gellért: (1915-)
Csillag és kavics1865
Supernova1865
Extasis cosmica1866
Egyedül1866
Cseres Tibor: (1915-1993)
A budai várban1866
Benjámin László: (1915-1986)
Magyarország1868
Köznapi dolgok igézete1869
Ne szégyenkezz, ne legénykedj 1-2.1869
Emberi csönd1870
Így vagyunk1871
Egy író-minisztere1871
Elesettek1871
Középkor1871
Kérdezetlen vallanak csoportjaim is1872
Mi van a hold túlsó felén1873
Boldog öreg1874
A világ végén1875
Tűz Tamás: (1916-1992)
Decrescendo1876
Külső sötétség1876
Áldozat1876
Mózes1877
Vörös jégcsapok1877
Milói Vénusz1877
Mona Lisa1878
Megint1878
Antik látomás1878
Zsigmond Ede: (1916-1994?)
Hazajött az apám1879
Vészi Endre: (1916-1987)
Kortársaimhoz1880
A néma antológiák1880
Ködös reggel1880
A tér1880
Fénytörések1881
Megint csak József Attiláról1881
Jövő teleim emléke1882
Vetkőzés, öltözés1882
Egy csehó csillagai1883
Már minden életrajzi1883
Farsangi király1884
A cirkusz csillagai1884
Április végén1885
Élni1885
Csorba Győző: (1916-1995)
A híd panasza1885
Alázat1886
Március1886
Csata1888
Vers Rómából1888
Ars poetica1889
Ritmus, rend, zene1889
Verseim sorsa1890
Otthon, három lány1890
Körtefa1890
Időjáték1891
Jánus Medvevárban I-III.1891
Valami tudja1892
Weöres Sándornak1892
Költők, fiatalok1893
Én gyönge lélek1894
Simeon tűnődése1894
Istenről, öregedőben1895
Ront egyirányú szenvedéssel1895
A költészetről1896
Miserabilis1896
Gellért Sándor: (1916-1987)
Kérő versike1897
Virraszt az Isten1897
Devecseri Gábor: (1917-1971)
A Lágymányosi-utca és a Bicskei-utca sarkán1897
Kísértet1897
Miniatűr1898
Elszáll az én1898
Ha elmész1898
Levél Horatiushoz1898
Erdő1913
Szabó Magda: (1917-)
Vagy üldöző, vagy üldözött1913
Utolsó levél (a Phontus-i levelekből)1914
Az utódokhoz1914
Az ikszedik epodosz1915
Koponyát, násfát, korcsolyákat1915
Sohasem1916
Bárány1916
Ha édesedik az ecet1917
Kihűlő szemmel, mint a holt1918
A felismerés visszaránt1918
Philippi1918
A fiatal költőknek1919
Szörnyeteg1919
1920
Neszek1921
Stock im Eisen1921
Végrendelet (az Aubade-ból)1922
Berkó Sándor: (1918-1942?)
Mielőtt a kartács zúzna szét1922
Mészöly Dezső: (1918-)
Utolsó éjjel1923
Halottak hatalma1923
Állat1923
Letérdelek elébed1924
Lidérc1924
Megkésett nekrológ1924
Napimádók1924
Vető Miklós: (1918-1945)
Óda a tengerhez1925
Hideg mezőkön1925
Őrizzetek1925
Mándy Iván: (1918-1995)
A fa és én1926
Miért írok?1926
Jánosy István: (1919-)
Prometheus1926
Memling1928
Polip1928
Őszi zümmögés Arany Jánoshoz1930
Alkony1930
Íszisz fantázia (részlet)1931
Kukorica Istennő 1-4.1931
A láthatatlan költő1932
Tünődő Berzsenyi Sopronban, 1820-ban1933
A dal hatalma1933
A szinész halála1934
Emlékeim fakulnak1934
Béky-Halász Iván: (1919-)
Télutó1934
Az utolsó mozdulat1934
A szél1935
Megszólalt a fakír1935
Mutatvány1935
Végh György: (1919-1982)
Viharok jönnek1935
A hulla-hordozók dala1936
Talán halott leszek1936
Májusok árnyán1936
A szerelem himnusza1937
Altató1938
Nyelv-öltögetősdi1938
Triolett egy találkozásról1938
Mi ketten1938
Pilátusok korában1939
Kíváncsiság1939
Önarckép, túl a férfikor delén1939
Pákolitz István: (1919-1996)
Naponként1940
A lator megjegyzése1940
János dilemmája1941
A lévita aggodalma1941
Gyarmathy Erzsébet: (1919?-?)
A költőnek I-III.1942
Kertemben nyírfa állott1942
A dalhoz1942
Csanády Imre: (1920-1991)
Lengyelek1943
Külön-külön1943
Berdicsevi nyírfák1943
Kitérő1944
Bornemissza Péter1944
Erdei vadak, égi madarak1945
Meddő könyörgés1945
Az 56-os évre1945
Ördögszekér1946
Kikeleti kánta1947
Egy hajdani templomra1947
Csillagforgó1948
Észtek1950
Ötven körül1951
Létay Lajos: (1920-)
Tűnődő1951
S ha versemért ma meg is rónak1952
Tóth Eszter: (1920-)
Megújulás1953
A sokaságban, Kodály ravatalánál1953
Ábránd1954
Simonyi Imre: (1920-1994)
Vers1954
Téboly1954
Fohász1955
Elfogyhatott1955
Hatodnapon1955
Szabadság 1-2.1956
A tű foka1957
A hazáról az utolsó szó jogán1957
Szálfa1957
Hárs Ernő: (1920-)
A jakobinus halála1958
Szimmetriák1958
Kalüpszó szigetén1958
Somlyó György: (1920-)
Piero della Francesca1959
Seb és kés1966
Quatrain1967
Tollas Tibor: (1920-)
Bebádogoztak minden ablakot1967
Versek erdejében1968
Sipos Gyula: (1921-1976)
Varjak télen1968
Ivresse Legere1969
Rohanás után1969
Jobbágy Károly: (1921-)
Dühök, dühök...1969
Új hódítók1970
Hónapok... élet...1970
Rákos Sándor: (1921-)
Napimádás, nyár, gyerekkor1971
Rasz Samra torzói1971
Sirató1973
Szegények vonulása1974
Barackfaág1975
Eloson1975
Ellenpont1975
Hullámverés1976
Kiáltásnyi csönd1976
Vadállat1976
A test békéje1977
Emlék ifjúság1977
Ölelkezők1977
Örökség1978
Hiába1978
Arany ünnepén1978
Aki dudás1979
Örök ébredés1979
Túlélők1979
Vak bújócska1980
Elmenőben1980
Csörte1980
Amelyben vénségét kerüli...1981
Őrangyal1982
Pilinszky János: (1921-1981)
Halak a hálóban1982
Távozó sereg1982
Őszi vázlat1983
Te győzz le1983
Tilos csillagon1983
Trapéz és korlát1984
Téli ég alatt1984
Miféle földalatti harc1984
Mert áztatok és fáztatok1985
Parafrázis1986
In memoriam N. N.1986
Harbach, 19441986
Francia fogoly1987
Frankfurt1988
Senkiföldjén 1-6.1988
Ama kései1989
Kihűlt világ1989
Piéta1990
Mire megjössz1990
Panasz1991
Örökkön örökké1991
Aranykori töredék1991
Impromptu1992
Egy KZ-Láger falára1992
A szerelem sivataga1993
Négysoros1993
Apokrif 1-3.1993
Jelenések VIII. 7.1994
Agonia Christiana1995
Egy arckép alá1995
Félmúlt1995
Ravensbrucki passió1995
Harmadnapon1996
Dél1996
Introitusz1996
Utószó1996
Hol volt, hol nem volt (részlet)1997
A tenger1997
Nagyvárosi ikonok1997
A mélypont ünnepélye1998
Majd elnézem1998
Nemes Nagy Ágnes: (1922-1991)
Fák1999
Hadijelvény1999
A szabadsághoz1999
A szörny2000
A halottak2000
Mesterségemhez2000
Trisztán és Izolda2001
Patak2002
Jegyzetek a félelemről (töredék)2003
Október2004
A Krisztinában2004
Balaton 1-7.2005
Paradicsomkert I-II.2006
Között2008
Vihar2009
Szobrokat vittem2010
A gejzír2010
A lovas2010
Lázár2011
Madár2011
A lovak és az angyalok2011
Az alvóhoz2012
Párbeszéd2012
Ekhnáton2013
Éjszakai tölgyfa2015
De nézni2015
Egy pályaudvar átalakítása2016
A Föld emlékei2017
Lement a nap2018
Hó I-III.2018
Víz és kenyér2019
A távozó2019
Solymos Ida: (1922-1995)
Tünődés2019
Dal2020
Emigráns2020
Tamási Lajos: (1923-1992)
Piros a vér a pesti utcán2021
Kuczka Péter: (1923-)
Őszi bogarak2021
(Jaj! régi szép...)2022
(És volt ott valaki...)2022
Csak2023
Cserélni?2023
Hommage2024
Vidor Miklós: (1923-)
Elvétett pillanat2024
Szabadulás2024
Nász2025
Éjszaka2025
Kerti lecke2026
Téli tűzgyújtás2026
Cserepek2027
Kései2027
Montserrat2027
Kormos István: (1923-1977)
Kereszttel hátuk szőrén2028
Katlan2028
Fehér virág2029
Atlantisz2029
Óda a kukoricához2030
Egy kihantolt sírra2031
Havas rét2032
Tíz évesek leszünk2033
Vonszolnak piros delfinek2033
Orpheus panasza2033
Szegény Yorick2034
Leltár2034
Utánunk2034
Nakonxipánban hull a hó2035
Divinyi Mehmed irigye károg2036
Kisborjak2037
Luca napra egy korty ital2037
Katalánok2037
Major Ottó: (1924-)
Levél Rábához 1945-ben2038
Rába György: (1924-)
A tábornok bánata2038
Hazám helyett2038
Vörösmarty2039
A párduc2039
Egy táncosnőhöz2040
Indián nyár2040
Afrika2041
Egy katona története2041
Pillantás az éjszakába2042
Átváltozás2043
Fatemplom2043
A görögök megvakítják Polüphémoszt2043
Török temető2044
Az érc-vendég2044
Zörgetés Zuboly ablakán2044
Előszó a halálhoz2045
Mindkét időnk2046
A visszahozhatatlan2046
Hátsó ablak2046
Barguzin2046
Paszternák könyvtára2047
Az öregedés vidékén2049
Anti-Kolumbusz2049
Egy kapcsos2049
Gyászbeszéd Don Giovanni fölött2050
A jelenlét ára2051
Madarászok2051
Öregember fölébred2052
Fazekas László: (1924-1982)
Mióta érzem2052
Éjféli nap2052
Cs. Nagy István: (1924-1983)
Matrózruhás bankett2053
Curriculum vitae2053
Disputa az ifjúi honszeretetről2053
Traktor2053
Lefekvés előtt2053
Nyárból hazafelé2054
Vetés2054
Romkerti ősz2054
Váci Mihály: (1924-1970)
Szelíden, mint a szél2055
Mint a példabeszédben2055
Láng Éva: (1925-)
Kergebirka2055
Nézd2056
Nagy László: (1925-1978)
Adjon az Isten2056
Szánom-bánom2056
Katonalovak2056
Csodafiu-szarvas2057
Jártam én koromban, hóban2057
Havon delelő szivárvány (részletek)2057
Apám2058
Ki viszi át a Szerelmet2059
Vadászok lépnek2059
Vérugató tündér2059
Himnusz minden időben2060
Tenger, pokoli tündöklésed2061
A zöld angyal (részlet)2061
Menyegző2063
A karácsonyfás ember2068
Madárijesztő2068
Versben bujdosó2069
Fajfáknak fejfa2069
Vodka Zsubrovka2070
Jönnek a harangok értem (részlet)2070
Kautzky Norbert: (1925-)
Menedék-ünnep2072
Mementó2072
Rozgonyi Iván: (1926-)
Andante2073
A hatodik stanza2073
Egy asztalnál2073
Darázs Endre: (1926-1971)
Kotlós2074
Szarvasok futása2074
Daloló fa2075
Csipkerózsa1075
Borneo2076
Déli szél2076
Euórpa2077
Vasadi Péter: (1926-)
Jairus lánya2077
Virrasztás2077
Óceán-madár2078
Valahány perc2078
Rab Zsuzsa: (1926-)
Miatyánk2079
Otthagyott városomban2080
A XC. zsoltárra2080
Óra2080
Anakronizmus2081
Bede Anna: (1926-)
Erdő mélyén2081
Bethlen Gábor levele2081
Takács Imre: (1926-)
Temetés után2082
Fúj a hideg szél...2082
Halottsirató2082
A férfi tánca 1-4.2083
Simon István: (1926-1975)
Petőfi Aranyéknál2085
Krumplivirágok2086
Rapszódia az időről 1-7.2086
Hules Béla: (1926-)
Zár-szavak2088
Egy kóbor, sehova se illő Attila-strófa2088
Utas, mókussal2088
Golgota2088
Obersovszky Gyula: (1927-)
Kik vagytok ti2089
A falak négyszögére kék2089
Lakatos István: (1927-)
Atrium mortis2089
A Pokol tornácán I-XX.2090
Hermina2098
A megismerés határai2102
Írás a porban2103
Férfikor2105
Golgota2106
Száz arcod2107
Kék pille2112
Capriccio2113
Leszállás az éjszakába 1-6.2114
Suttogás az éjszakában2116
Végvidék 1-2.2117
Kosáry Domokoshoz2118
Erdei tó2118
Hat négysoros2119
A közelítő tél2120
Kovács Vilmos: (1927-1977)
Ma kiáltsatok2120
Világosító Szent Gergely (...)2121
Balla László: (1927-)
New York, 1945. szeptember 26.2122
Rubin Szilárd: (1927-)
Internátusi éj2123
A keszthelyi fürdőház2124
Tornai József: (1927-)
Tavaszi holdtölte2124
Most nem gondolok a halálra2125
Dobok2126
Összetörjük a kőtáblákat2127
Semmiből semmibe2127
Mr. T. S. Eliot tésztát főz2128
A lét kerek fül-alakú2128
Isten nagy csöndessége2129
Miféle költő?2129
A költő idős, a tavasz időtlen2129
Fogyóhold2129
A merengőhöz2130
Viola József: (1927-)
Megint és mindig2130
Lator László: (1927-)
Fa a szaklafalon2131
Fehér-izzáson szénsötét2131
Az udvar2132
Sárangyal2132
Irgalom2133
Az édenkerti virradat2133
A szobrász2134
Héraclius Gloss töprengései2134
Az áthevült bádogtető alatt2134
Aszály2135
A szív a hús a csont2135
Mikor kormozva csonkig égnek2136
A kezdet2137
A hallgató Berzsenyi2137
Gyerekkor2138
Hogy felelhessen valamit2138
Szárszó, november2139
Ahogy leghívebb mesterünk tanítja2139
Valami szándék ébredez2140
Piac2140
Sekély álomban2141
Nyárvég2141
Felgyűrődik és kisimul2142
Az elhagyott színtér2142
Demény Ottó: (1928-1975)
Petőfi 1-3.2143
Szécsi Margit: (1928-1990)
Sisakban tulipán2144
Szerelem2145
Csokits János: (1928-)
Egy hajótörött naplójából2145
Galambosi László: (1928-)
Mámor futtatott bizakodva2146
Teljesség kertjében2147
Az ég ajándéka2147
Hasítanám az ég falát2147
Halálközelben2147
Fehér Ferenc: (1928-1989)
Bácskai tájkép2148
Lakodalmi fénykép2148
Agyag2148
Juhász Ferenc: (1928-)
A tékozló ország (részlet)2150
Huszonhat évesen2153
Ady Endre utolsó fényképe2154
A csönd virága2154
Füst-ország2154
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb2159
Anyám (részlet)2163
Himnusz-töredék2165
A gyászban meztelenül2165
Rejtelem-szigorúság2165
Ács Károly: (1928-)
Költő inkognitóban2167
Közhelyek a halálról2168
Bakucz József: (1929-1990)
Tollrajz2168
Napfogyatkozás2169
Analfabéta2169
Ikon2169
Kosztolányihoz2169
Négy szonett2170
Órák 1-18.2170
Mantra-42172
Misztériumok I-III.2173
Garai Gábor: (1929-1987)
Közeleg2174
Orfeusz halála2174
Lehúnyt szemekkel2175
Szűkölve2175
Félszázados bűnöm2176
Ahogy metszed a szőlőt2176
Emlékrajzok egy letűnt férfikorról2177
A három Párka2179
Fodor András: (1929-)
Lányok a réten2180
Hazafelé2180
A vízrenéző2180
Az ördög győzelme2181
Holtak és élők2182
A hóhullásban2182
Villámlik2182
Hűség2183
Veled2183
Amikor meghal a nagyság2183
Száműzetés2184
Szerelmünk földi tája2184
A romlás évada2184
Fekete tó2185
A győztes2185
Hajsza2186
Nem!2186
Tested kenyerén2187
Vita2187
Titkosírás2188
Bach-fuga2188
Székely János: (1929-1992)
Dal2189
Szamos-part2189
Féltelek2189
Malom2190
Part és tenger2190
Élők és holtak I-III.2190
Bölcső2192
Gyönyör2193
Az elhagyott város2193
Sztriptíz2193
Igéretekkel, kényszerekkel2194
A vesztesek2194
A düh szonettjei2196
Kányádi Sándor: (1929-)
Halottak napja Bécsben2198
Mese az írógépről2202
A prédikátor könyve2202
Krónikás ének2203
Tímár György: (1929-)
Három fájdalom2203
Tükörmonológ2204
Dalocska Lolitáról2204
André Chénier2205
A folytathatatlan2205
Három paródia2206
Görgey Gábor: (1929-)
Kórustöredékek (részlet)2207
Requiem, 19562207
Interjú 1-25.2209
Híradás2213
Szűz2213
Máté2213
Változtatok egy kötélre2214
Macskaköves makáma2214
Pál2215
Az öregedés jegyei2215
Tóth Bálint: (1929-)
(Mottó)2216
Exegi momentum2216
Március2216
Üvegtestedbe egész életem2216
Este a parton2217
Ez nem szerelem2217
Felelek kérdezetlen2218
Dies irae dies illa2218
December2218
Részeg ősz2219
Csillagok2219
Dante Ravennában2219
Major Zala Lajos: (1930-)
Anyanyelv2220
Imátlan ima2221
Csoóri Sándor: (1930-)
Idegszálaival a szél2221
Mit irigyeltek tőlem2222
Levél Gregory Corso amerikai költőnek2223
Anyám szavai2224
Berzsenyi elégiája2225
Hó emléke2226
Jó volt nekem2226
A szomszédból még átjár a kutya2227
Így lásson, aki látni akar2227
Üzenet egykori barátaimnak2228
Védekezés2229
Éjszakai felhőszakadás2229
Kibédi Varga Áron: (1930-)
Mákony2230
Mese a narancsról2231
Utolsóelőtti ítélet2231
Téged (részletek)2231
A gyarlóság megkísértése I-III.2232
Valahol Petrarca és Hölderlin között2232
A költészet dícsérete 1-6.2233
Beney Zsuzsa: (1930-)
(Mottó)2235
Se nap....2235
Szerelem2235
Eurydiké2236
Csillog, de eltűnik (részletek)2236
Az erdő2236
Gyász (részletek)2238
Baránszky László: (1930-)
tél, kő2239
teáskanna2239
kaliforniai szonettek2239
horáchoz2240
archaikus2240
lassan olvasandó2241
Mezei András: (1930-)
Ez a házad2242
Lesz-e bárka 1-21.2242
Hagyd a népedet...2244
Epilógus2245
Kék szemek2245
Eörsi István: (1931-)
A nemek és az igenek2246
Varjú és repülőgép2246
Négysorosok2247
Szabadság2247
Monológ2248
A kérdés2248
Ruhapróba2249
(Tanács békeidőben)2249
Sirató2249
(J. A. költő halálán merengve 1-2.)2251
(Töredékes számvetés)2252
Katicabogaramról2252
Öregedésem jelenlegi stádiumában2252
Gyurkovics Tibor: (1931-)
Anyám a kertben2253
Por-vers2253
Istenem2253
Szerzetes2254
Czigány György: (1931-)
Fanni áriája2254
Csend elé2255
Medália2255
Csanády Lajos: (1932-)
Ragyogj csak, élet2255
Albert Zsuzsa: (1932-)
Kamaszok2255
Ünnep2255
Bihari Sándor: (1931-)
Virrasztás2256
Kóborló jegenyék2256
Tokaji képeslap2256
Béri Géza: (1933-1979)
Talán a történelem2257
Végrendelet2257
Makay Ida: (1933-)
Hamu, márvány2257
Vérrel csorduló2257
Vitéz György: (1933-)
Missa Agnostica (részlet)2258
Horváth Elemér: (1933-)
Lépkedvén naponta2270
Kék tó körül2270
Utószózat2270
Tot siegen2270
Orpheus redivivus (részletek)2271
Páskándi Géza: (1933-1995)
Teljes megbocsátás2272
Kevert műtörténeti dal2273
Gergely Ágnes: (1933-)
Éjféli temetés2273
Külváros2273
Halak2274
Fohász lámpaoltás előtt2274
Babel2275
Wadsworth tiszteletesné levele (...)2275
Rapszódia éjfélkor2275
Az "Ágnes asszony" költőjéhez2276
Joachim elhagyja a várost2277
Imago 102277
Fenyőtű2278
Pound XX. Cantója: Visszfény2278
Eliot államférfija: Visszfény2280
A 137. zsoltár2281
Izabella és Ferdinánd2281
Charade2282
Ének egy amszterdami utcán2283
A legénység, december este2283
Marsall László: (1933-)
Zsoltár2283
Régi dal2284
Távolodás2284
Sötét és világos2284
Tömegsírfelirat2284
Mondd el szerelmed változásait2285
Torkomban forog...2285
Az átváltozás kísértete ma2286
Kabdebó Tamás: (1934-)
(Szemben a hajnallal)2286
Ladányi Mihály: (1934-1986)
Föld! Föld!2287
Elégia2287
Vándordal2287
Három érzelgős dal, magyarázattal2288
Szerelem2288
Szeretem is2288
Töredék2288
Kérdések2288
Szegények menete2289
Epilógus2289
Gömöri György: (1934-)
Őszi magánbeszéd2289
Thinsz Géza: (1934-1990)
Mikesen innen, Berzsenyin túl2290
Mondóka2290
Erkölcsös Trisztán2290
Kalász Márton: (1934-)
Hóbagoly2290
Mindenütt még ily falba ütközöm2291
Száradj az illatáért2291
Szerelmes elégia2291
Tört mi2292
Hervay Gizella: (1934-1982)
Villamosban2292
Mosónők2293
Mennyei felvonulás2293
Fordított2294
Pieta2294
Égrekiáltó2294
Világ virága: vers1195
Requiem (részletek)2295
A kettészelt madár (részletek)2295
A senki földjén (részlet)2296
Vödörbe rejtette2296
Fiam mondta...2296
Utolsó levél Szilágyi Domonkosnak2296
Simon Lajos: (1935-)
Tiszták2296
Tőzsér Árpád: (1935-)
November2297
Ébredés2297
Őszi világ - őszi szemmel2297
Meditaciones del Quijote2298
Oda és nélkül2298
A polai anfiteátrumban2298
Nagy Károly lovas szobrára2300
Bisztray Ádám: (1935-)
Ötsoros önarckép2300
Ökörnyál ereszkedik2300
A holnap kártyái2300
Batthiány-mécsesnél2301
A kard2301
Bertók László: (1935-)
Villanyvilágított fák Jajcéban2301
Hóból a lábnyom2302
Elmenni kevés, itt maradni sok2302
Platón benéz az ablakon2303
Állunk a világ közepén2303
Furkálja a semmit a szó2303
Rácsok között a térzene2303
Ahogy a múlthoz odafagy2304
Szöszög a szélén, mint a pók2304
Még mindig, amit mondanék2304
Uram, ezek nem emberek2305
Mint az eget tartja a nap2305
Ez a semmi, két semmi közt2305
Makkai Ádám: (1935-)
Adj nekünk fohászt2305
Hajh, bősz Attila2306
Párizs dícsérete2307
Kiss Dénes: (1936-)
Országlásaim2307
Születésnapomra2308
Halotti beszéd sírok fölött2308
Csukás István: (1936-)
Mi lesz a halál után?2310
Az emlékező makadámút2310
Üdvözlet2311
Töredék a gyerekkorból2312
A vers már túl van minden forradalmon2313
Tóth Judit: (1936-)
Anyaság2313
Két város2314
Tűzvész2314
Kettős imperatívusz2314
Egy éjszaka meghatározása2315
Személyazonosság2316
Utolsó évszak2317
Agnus Dei2317
Nisi Dominus2318
Orbán Ottó: (1936-)
Hódolat Weöres Sándornak 1-6.2319
Simon István2320
A hatodik nap2321
19472321
Az őrjöngő árva2322
Emberáldozat2323
Hármas oltár a Menny-Föld katedrálisban2324
Chile2325
Magyarság2325
Betegségemre2326
És fölragyognak szétszórt csontjaink2326
A holló2327
Melyben Balassi módján fohászkodik2328
Epilógus2328
Illyés Gyula hangfelvételről az Egy mondatot mondja2329
Óda Mándy Ivánhoz2330
A magyar népdalhoz2330
Vanitatum vanitas2331
Székely Magda: (1936-)
(Mottó)2331
Mártír2332
Kőtábla 1-2.2332
Forrás2333
Fa2333
Két mese2333
Leopárd2333
Harminc2334
Az arc2334
Ikon2334
Zsoltár2334
A fény2334
Albigens 1-2.2335
A hely2335
Úton2335
Ítélet2335
A népek2336
Ledőlni2336
Micsoda madár2336
Én2336
Ratkó József: (1936-1989)
Fegyvertelenül2336
Jaj, milyen furcsa félelem2337
ABC2337
Ariadné-fonalam2338
Székely Dezső: (1936-)
És végül szólt az áldozat1338
Buda Ferenc: (1936-)
Rend2338
Pesten esik a hó2339
Túl a falon2340
Arcok2340
Keresztes Ágnes: (1937-)
(Mottó)2340
Kockák2340
Hit2341
Rőzse2341
Triptichon2341
Magzat, születőben2341
Álom2341
Euridiké2341
Baranyi Ferenc: (1937-)
"... és hamarosan a sötétség"2342
Papp Árpád: (1937-)
Tengerfenék2342
Happening2344
Egy ciprusi legenda parafrázisa2344
Heraklész, gyerekkorában2344
Demoszthenészhez2344
Egy haruspex panaszaiból2345
Majdnem epigrammák2345
Két történelmi bagatell2345
Lászlóffy Aladár: (1937-)
Életkorok2345
Holdfényszonáta2346
Puccini2346
Teatrum mundi1347
Angyalbandi fellegekben könyököl2347
Fehér kakas a hóhullásban2347
Parancs János: (1937-)
Tizenhárom sor a csalódásról2348
A sötétben kibomló gyökérzet2348
Éjszakai utazás2349
In merito2349
Önarckép helyett2350
Kemenes Géfin László: (1937-)
Jégvirág2350
Tündérkert2350
Zrínyi harmadik éneke2351
Ágh István: (1938-)
Istenháza2351
Porció fogytán2352
Nem tudhatom2352
Lamentáció a kutyákért2352
Széljelző alkonyat2353
Évfordulók2354
Keseredik a föld héja2354
Ősz s tél között2354
Velünk az angyal2355
Urbán Gyula: (1938-)
Apám2355
Szilágyi Domokos: (1938-1976)
Hegyek, fák, füvek2356
Lidércnyomás2357
Szegénylegények2358
A császár halála2359
Kényszerleszállás2359
Kiben maga lelkihez szól2361
Vád2361
Asszonyom!2362
Requiem2362
Héjjasfalva felé I-IV.2363
Takács Zsuzsa: (1938-)
Végnapok2364
Kalbeck a kertben2365
A hasonmás2366
A legbelső szobában2366
Anima2367
Egy gyönyörű kéjnő járkál az utcán2368
Átrendezés2368
Öt vers2369
Tandori Dezső: (1938-)
Egymás2370
A séták2370
Megritkulsz2371
Már...2371
P. J. névtáblájára2371
Te már fuldokolsz...2371
Koan I.2371
Koan II.2372
Koan III.2372
Koan bel canto2372
Macabra a mesterekért2372
Reincarnatus2372
Kioltod...2373
Hommage2373
Vízjel W. S.-nak2373
A puszta létige szomorúsága2373
Mottók egymás elé2373
(10)2375
Magán-érdekű s más monotóniák2376
Levél Tihanyból - Kosztolányinak2376
(1938-)2377
Hommage II.2377
1979716/i Laertes, pour Laertes!2378
A szobák2379
Van Gogh: Éjszakai kávéház2379
Claude Monet: A roueni katedrális2379
Camille Pissarro: Rue d'Amsterdam - 18972380
Utrillo: Rue Chappe2380
Részlet a Négy Madás Blues-ból2380
Ha szeretsz, mondja Koszolányi2381
Nap, éj s tovább2381
Az egyszerű hazaút2382
Kiss Anna: (1939-)
Medveének2383
Tóth Éva: (1939-)
Van Gogh vallomása2383
Törött tükör2384
Arc2384
Lászlóffy Csaba: (1939-)
Virágtövön is téboly2384
Profán litánia2385
Fehér Kálmán: (1940-)
Ministránsok2385
Tanyai monológ2386
Tolnai Ottó: (1940-)
Doreen 22386
Nemsokára előszedik korcsolyáikat2388
Vers 7.2388
Vers 51.2388
Sirálymellcsont2389
Vinkler Madár című festménye alá2389
Minden úgy lett2389
A nagy halott szem2391
Domonkos István: (1940-)
Újvidéki elégia2392
Vers2393
Bella István: (1940-)
Verseim elé2393
.. És szólt a szó2394
Az arcom visszakérem2394
Oszip Emiljevics Mandelstam éjszakái 1-15.2394
Szeretkezéseink 1-9.2398
Testamentum2398
Akinek már nem súg az isten2399
Arccal a földnek2399
Utassy József: (1941-)
Csengés ezüst emléke száll2400
Ökölbe szorított kézzel2400
Úti dal2400
Ady Endre!2400
Szép lassan2400
Üdvözlet Szófiából2401
Hervay Gizella2401
Tábor Ádám: (1941-)
Tengerészkocsma2401
A vers foganása2401
Sacrum2402
Egy megszállott éneke Szent Vencelhez2402
VI. Felvonás2402
Rózsa Endre: (1941-1995)
Oleander2403
Káprázatok2403
Veress Miklós: (1942-)
A CLIII. zsoltár2404
Karácsony2405
Szerelem2405
A filozófus halálára2406
Dedinszky Erika: (1942-)
Szél2407
Sumonyi Zoltán: (1942-)
A trójaiaknak2408
Tudom s tudod2409
Tokió: Getszemáni kert I-III.2409
Péntek Imre: (1942-)
A mérleg jegyében2412
Mesevariáció új módi szegényeknek2412
Gutai Magda: (1942-)
Zászló a hóban2413
Szepesi Attila: (1942-)
Zöldvári ének2413
Akit háromszor2414
Középkor2414
Egy Utamaro-képre2414
Bhagavad-Gitá2414
Paracelsus párrímeiből2415
Igék árnyéka2416
Profán dallam2416
Éjféli planéta2416
Mandy2417
Serfőző Simon: (1942-)
Kellett nekem!2418
Magyari Lajos: (1942-)
Nem a fenyők...2418
Oláh János: (1942-)
Elérhetetlen föld2419
Elromlott homokóra2419
Vissza mindent2419
Szabad a vásár 1-9.2420
Várady Szabolcs: (1943-)
Ha botlasz2421
Ez volt2421
Székek a Duna fölött2422
Esély2423
Hadrianus-változat2423
Holtpont derűje2423
Villanella2424
Egy közös dal emléke2424
Régi holmi2424
Elromlott szerkezet2425
Fejükbe száll a holdvilág2425
Ami a vers akar2426
Dióhéj2426
De te éltél2426
Oravecz Imre: (1943-)
(A sötétség madara)2427
Hullakamra2427
Az erdészet feltámasztása2428
A mindenség születése2429
Öregedő férfi2429
Balázsovics Mihály: (1943-1994)
Mintha megágyaztál volna2430
Legegyszerűbben2430
Kiss Benedek: (1943-)
Ha már a szív nem világít2431
Mezey Katalin: (1943-)
Credo2431
A solymász2432
Mellékutcákon2432
Párbeszéd2433
Brasnyó István: (1943-)
Feketepiac2434
Életrajz2434
Király László: (1943-)
Anyanyelv2435
Ezredvég2435
A túlélők balladája2436
Petri György: (1943-)
Történet 1-4.1436
Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből2438
(Horgodra tűztél)2438
Nagymama2439
Valahonnét néznek2439
Jövő2439
'80 telén2440
If2440
Ellágyulás2440
Élektra2440
Horatiusnak rossz napja van2441
Ábránd2441
Tengerparti elég2441
Kívül2442
"Jövőkép"2444
Farkas Árpád: (1944-)
Avaron2444
Apáti Miklós: (1944-)
Született: 19442444
Parasztház2445
Dobai Péter: (1944-)
Szentendre színei Marival (...)2445
Szomjúság2446
Távozó hajó2446
Az ajtónak dűlő lány2446
Szentmihályi Szabó Péter: (1945-)
Tanácstalan nyáj2447
Öregedő2447
Zárszó2448
Sárándi József: (1945-)
Zuhanás közben2448
A teljesítmény gyönyöre2449
Pardi Anna: (1945-)
Nyár2449
Gyermekkor2449
Azonosságok2449
Viszonylatok2450
Kovács István: (1945-)
Tamási Áron2450
Csángók2450
Spiró György: (1946-)
Üdv!2451
Nincsen halál2451
Valamit2451
Tél van2451
Idő havaz2452
Odébb2452
Az útnak vége van2452
Tova2452
Hasztalan biztos2452
Ősök virága2453
Béres Attila: (1946-)
Bonfini2453
Deák László: (1946-)
Hommage á Mark Twain2453
Megérkezés2454
Egy polgár múltjából2454
Döbrentei Kornél: (1946-)
Halottak napi vers1455
Egy Martinovics-arcképre2456
Mózsi Ferenc: (1947-)
Európából Amerikába2456
Nádasdy Ádám: (1947-)
A szél2457
Egyedül a szoba közepén2457
Sós szelek fújnak2457
Mit kell tudni az angyalokról2458
Tószt2458
Ár2458
Mezőtúr2459
Kiss Irén: (1947-)
Utcasarki jóslat2459
A szellem megszállotja2460
Pinczési Judit: (1947-1982)
Kötelék2460
Teherletétel2460
Rang2460
Maradni készülök2461
Kettőnk műve2461
Baka István: (1948-1995)
Nyár. Délután 1-5.2461
Dal2462
Mefisztó-keringő2462
Circus Maximus2463
Átutazóként2463
Liszt Ferenc éjszakája a Hal-téri házban2464
Halál-boleró2464
Tájkép fohásszal2465
Siralomház2466
Fredman szonettjeiből 1-3.2466
Kemenczky Judit: (1948-)
A benső valóság képe2467
Balla Zsófia: (1949-)
Átváltozás2468
Ahogyan élek2468
Kígyóvers2469
Gonosz jóslat2469
Barátném2469
Bálványos-nyár I-II.2469
Marno János: (1949-)
(gutenberg ponyva)2470
(paktum)2470
(paradigma)2471
Nagy Gáspár: (1949-)
Átvérzik2471
Jékely Zoltán tenyerébe2471
Lüktetés a hullaházban2471
Harminc felé2472
Most és későn2472
Állsz a hózuhanyban2472
Ott, Lepantónál2472
A fiú naplójából2473
Öröknyár: Elmúltam 9 éves2474
Ők már kivárják2474
Megadtad Uram2474
Kántor Péter: (1949-)
A Teremtésről2475
A nagymama2475
Leltár2475
Megtanulni élni2476
Ez a Duna2478
Holdfény-monológ: az új cicára2478
És mégis2479
Ki beszél?2480
Reggel a konyhában2480
Szilágyi Ákos: (1950-)
Kortársi levél (...)2481
Fiatal római katona levelei (...) 1-8.2482
A fej mondja2486
Rakovszky Zsuzsa: (1950-)
Tovább egy házzal2486
Dal2487
Avart égettek...2487
Dél2488
Fényes kudarc2488
Költözködés2489
Fekete királynő2489
A trónfosztott királynő2490
Van Gogh2492
Csillárlehetőségek2492
Decline and Fall2493
Kövér asszony melegben2494
Narkomán2495
A hetedik év2496
Kukorelly Endre: (1951-)
Arról le kell majd mondani!2496
Sétálnak, kiülnek a parkba2497
Egy gyógynövény-kert2497
Azt mondja aki él2498
Ha kimozdulna2498
Ha nem szabad2498
Néha hiszek2499
A szerelem romjai2499
Ne pirkadjon. Ne legyen pirkadat2499
Györe Balázs: (1951-)
Láthatatlan délután2499
A többi: hallgatás2500
Tóth Erzsébet: (1951-)
Arcod mögött május2500
Markó Béla: (1951-)
Feltámadás2501
Miért siettél?2501
Balkáni fohász2502
Erdélyi utazások2502
Az emberélet útjának felén2502
Aggteleki példázat a szerelemről2503
Tasnádi Attila: (1951-)
Vörösmarty-palimpszeszt2503
Rapai Ágnes: (1952-)
Sylvia Plath levele2504
Én rossz leszek2504
Milyen is volna2505
De finom a Szapphói!2505
Restár Sándor: (1952-)
Történet arról, hogyan nyertem meg a háborút2505
Bari Károly: (1952-)
Vándorcigányok2507
Árvák árvája2507
A bohóc testamentuma2508
Tábor Eszter: (1952-)
Képaláírás2509
Sztereo2059
Egyetemes2059
Századforduló2510
Áttűnés2510
Szőcs Géza: (1953-)
A visszatérés2511
Vihar után új virágok2511
Mit csináltál az űrhajóval!2511
Történet kislánnyal és medvével2512
Hogy honnan hallom folyton2512
Underground2513
Vladimir és Ösztrogén2514
Kalmárházi Krák Lábán, a polipkölyök2515
A szegény erdei rokon2516
Vers a végtelen programokról2516
Nézz a szemébe, s meglátod halálodat2517
Gritti a repülőn2517
Indián szavak a rádióban2517
Kérdések a XXVI. század költőihez2518
Petőfi-variációk2519
Parti Nagy Lajos: (1953-)
Az ifjú Wertheim2520
Szódalovaglás (részletek)2521
bonbonniere2522
Mint egy szétgurult hőerőmű2522
Fabó Kinga: (1953-)
Leszbosz; talán2524
Fábri Péter: (1953-)
Berzsenyi-etüd2526
Szárnyait2526
Fohász nyári hajnalban2526
Barátidéző2527
Sziveri János: (1954-1990)
A Kos jegyében2527
Fagypont alatt2527
Ferencz Győző: (1954-)
Miller, a zenetanár...2528
Vigyázat, omlásveszély!2528
Oly szürke sáv2528
Fraktál-tudat2529
A hármas útnál2529
Álom s feledés2530
Könnyűfémszerkezetek a költészetben2530
És ki a másikat2531
A nyelvtan menedéke2531
A szélcsend iránya2531
Egy próbálkozásra2532
Zalán Tibor: (1954-)
időnk csak ennyi (...)2532
Szélvilág 1-5.2532
most írom (...)2535
túl sokat bántalak (...)2535
nyugodj meg2536
Dolog és Szellem2537
Bárdos László: (1955-)
Áthalad a termeken2538
Távoli ritmus2538
Koppány Zsolt: (1955-)
Éjféli chanson2538
Háziáldás2539
Sajó László: (1956-)
Petőfi Szibériában2539
Vörösmarty föladja magát2539
A házban 1-2.2541
Balla D. Károly: (1957-)
Könnyű őszi látszat2542
Fehér keretben2542
Csengery Kristóf: (1957-)
Mikor a versedet írom2543
Szöveg dal nélkül2543
Szabadító álom2543
Ékszerteknős2543
Érett almák2544
Kántor Zsolt: (1958-)
Eklektika2544
Önérzet: múlandóság2545
Legenda, kredenc2545
A transzcendens médium2546
Liget2546
Könyvek és asztalok2546
Márton László: (1959-)
Bowen monológja, sötétben2547
Kovács András Ferenc: (1959-)
Harminc felé, Hölderlin-témára2548
Egy unikornis ifjúsága2548
Aenigma2548
Két dal Krisztinkának2548
Enteriőr2549
Kürenbergi strófák2549
Csandra-Szútra2549
Jugendstil. Ezredvég!2549
"Tündér változatok műhelye a világ"2550
Don Juan agóniája2550
Latin szerelem2550
Hajnalének2551
Volt vers, klasszikus álom ez!2551
Michelangelo fohásza2551
Bruegeli tél2551
Cantio pulchra de Amore2552
És Christophorus énekelt2552
Petőcz András: (1959-)
Titkon és vágytalan2553
Európa metaforája 1-3.2553
Türkisz-kék üzenet2554
Hangtalan nevetés2555
A magasban: fényesség2555
Zárójelvers op. 11.2556
Tompa gyűrődések2556
Moccanatlan: és mindenütt2557
A mozdulatlan víztükör2558
Mezei Balázs: (1960-)
Múlt sok idő2559
Jelentés képtelen2559
Ez megmarad2560
Barlangszerű2560
Epodosz2560
Imre Flóra: (1961-)
A logikát hát vessük el2561
A vecsési Krisztus2561
Mária Magdolna2561
Délosz2562
Felfelé2562
Add a kezed hát2562
L'adieu2563
Babics Imre: (1961-)
Sírfelirat2563
Kemény István: (1961-)
Melankolikus groteszk2564
Találkozás az Éjszaka-kultusz híveivel2565
Iszonyatos porfellegek2565
Látogatás a nagyszülőnél2565
A telhetetlen sírkövére2565
Nagymonológ2566
Vörös István: (1964-)
Pohárkeserű2566
Tóth Krisztina: (1967-)
De fato2566
Fogadjunk2567
Domborzat és vízrajz2567
A szeretet természetéről2567
A fájdalom természetéről2568
A beszélgetés fonala2568
A szerkesztők utószava
Kovács Sándor Iván2571
Lakatos István2573
Németh G. Béla2578
Szántó Tibor2581
Névmutató2583
Tartalom2591
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem