1.027.434

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 1.118 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 19 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E kötettel olyan versgyűjteményt adunk a magyar nép kezébe, amely a felszabadulás óta először foglalja össze a magyar költészet hét évszázados egészét. Kritikáink és irodalomtörténetünk hozzáfogott... Tovább

Előszó

E kötettel olyan versgyűjteményt adunk a magyar nép kezébe, amely a felszabadulás óta először foglalja össze a magyar költészet hét évszázados egészét. Kritikáink és irodalomtörténetünk hozzáfogott már haladó hagyományaink feldolgozásához és átértékeléséhez, a magyar dolgozók egyre öntudatosabb és műveltebb tömege fokozódó szeretettel olvassa klasszikusainkat. Elsősorban ennek igénye hívta létre ezt a könyvet.
Aligha volt ország Európában, ahol a haladó gondolatot, a betűt, legtöbbször magát a nemzet nyelvét is olyan erős külső és belső elnyomás igyekezett elfojtani, mint nálunk. De kivételes volt az a mód is, ahogyan a nemzeti és az osztály-elnyomás ellen folytatott harc nálunk az irodalmat a maga fegyverévé tudta tenni. A vallásos kezdetek után, - amikor költészetünk önállósága, eredetisége még csak a versek nyelvében, ritmusában nyilatkozhatott meg, - költészetünk kibontakozása, igazi kezdete a tizenhatodik században szétválaszthatatlanul összekapcsolódik az idegen hódítók, elnyomók elleni harca. Költészetünk tehát már kezdeti témáiban is elsősorban politikai költészet. Petőfivel már vezető szerepet játszik politikánkban s az ellenforradalom korában is a fasizmus elleni harc gyakran használta fel álruhának, jó menedéknek, hatásos fegyvernek a művészetet és irodalmat, s a haladás gondolata nálunk legszárnyalóbban, legmagasabb színvonalon éppen költészetünkben szólalt meg. A magyar költészet hét évszázadon át hazafiságra, emberségre tanított s aki költészetünket szerette, a magyar népet szerette. Vissza

Tartalom

Előszó
Névtelenek:
Ómagyar Mária-siralom3
Ének László királyról4
Szabács viadala (Részletek)5
Emlékdal Mátyás király halálára6
Soproni virágének7
Körmöcbányai táncszó7
Fohászkodás7
Apáti Ferenc:
Feddőének7
Csáti Demeter:
Ének Pannónia megvételéről9
Sylvester János:
Az magyar nípnek11
Tar Benedek:
Házasságrul való dicsíret12
Szkhárosi Horvát András:
Kétféle hitről14
Az fejedelemségről17
Az fösvénységről19
Az átokról22
Névtelen
Házasok éneki25
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak (Részlet)29
Kapitán György bajviadalja30
Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet)31
Az udvarbírákról és kulkcsárokról32
Erdéli história (Részlet)35
Budai ali basa históriája (Részlet)36
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár38
Heltai Gáspár:
Hogy a halál nem fél39
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm40
Vilmányi Libécz Mihály:
Corrector plo lectori41
Küküllei névtelen:
História (Részlet)41
Szendrei névtelen:
Szilágyi és Hagymási42
Névtelen:
Cantio de militibus pulchra45
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke49
Névtelen:
Béla király és Bankó leánya52
Ilosvai Selymes Péter:
Az híres-neves Tholdi Miklósnak (Részlet)56
Moldovai Mihály deák:
Éneke56
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett60
Bizonnyal esmérem60
Losonczy Anna nevére62
Borivóknak való64
Széjjel tündökleni64
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül65
Kit egy szép leány nevével szerzett66
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött67
Egy kegyes képében69
Kupidónak való könyörgés70
Darvaknak szól71
Hogy Júliára talála, így köszöne néki72
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról72
Júliát hasonlítja a szerelemhez73
Ó, nagy kerek kék ég74
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról76
Egy katonaének76
Margaretáról77
Zarándoknak vagy bújdosónak való ének79
Búcsúja hazájától80
Kegyelmes szerelem81
Kiben az kesergő Coeliárul ír81
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett82
Egy könyörgés83
Könyörög istennek84
Gyergyai Albert:
Árgirus históriája (Részlet)85
Sárközi Máté:
Ének a katonákról89
Névtelenek:
Pusztaság, kárvallás90
Erdély veszedelméről91
Debreczeni S.:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz92
Rimay János:
Egy katona éneke94
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán95
Ez világ, mint egy kert96
Pöngését koboznak97
Szenczi Molnár Albert:
XLII. Zsoltár98
LXV. Zsoltár99
Névtelenek:
Az gazdagról100
Bethlen Gábor101
Az rigónak ő szólása102
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (Részletek)103
Peroráció111
Az idő és hírnév112
Névtelenek:
Zöldítsed, úristen112
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala113
Ködi Farkas János:
Kádár István éneke114
Névtelenek:
Rákóczi László éneke116
Fegyvert s bátor szívet117
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében118
Petkó Zsigmond:
Cantio Millitaris119
Névtelenek:
Gondolkodjál, szegény magyar121
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (Részlet)123
Kemény János emlékezete (Részlet)124
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet)125
Kuruc versek (XVII. sz.)
Magyarország romlásáról120
Bónis Ferenc éneke131
Nimród ágyékábul134
Papvilág Magyarországon135
Rab prédikátorok éneke137
Thököly hadi-tanácsa139
Ó, szegény magyarság!
Katona és bujdosó énekek
Reménység az embert
Dal145
Oláh Gerő145
Buga Jakab éneke146
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény147
Egy bujdosó szegénylegény148
Szegénylegény dala149
Petrőczy Kata Szidónia:
Jaj, szívem gyötrelmei151
Virágénekek (XVII. sz.)
Vagyon-e, szívem, szándékodban152
Látom az időnek152
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom153
Megkötözött engem154
Ám úgy legyen, mint akarod154
Áll előttem egy virágszál155
Menj el madár, menj el155
Gonddal teljes idő156
Ifjúság, mint sólyommadár157
Áldott pünkösdnek158
Kertemben nyílt piros rózsám158
Mint az útonjáró159
Isten áldjon meg, édes barátom162
Megmondám, tűzégette163
Éljetek vígan164
Mívesek lakodalma164
Kuruc versek
A Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról167
Gyászének a koroncai harcról169
Szatmár megvételéről172
Magyarország, Erdély, hallj új hírt!174
Ének Vak Bottyánról175
Csínom Palkó176
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése178
A szegénylegény éneke182
Kuruc versek
A Rákóczi-szabadságharc után
Édes hazám, szánjad válásom165
Sírva írt levelem166
Rákóczi kesergője186
Rákóczi-nóta183
Én is hajdon magyar voltam189
Megjártam a hadak útját189
Zöld erdő harmatát190
Paraszténekek (XVIII. sz.)
Porció-ének103
A diák és paraszt vetélkedése194
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél196
Generális insurrectio196
Parasztének198
Szerelmi versek (XVIII. sz.)
Nem lesz mindenkor így199
Arany ideim folyása199
Mint gerlice-madár200
Boldogtalan vagyok202
Ej, haj, gyöngyvirág203
Adame László:
A szép fényes katonának203
Édes dudi duduskám205
Faludi Ferenc:
Tündérkert205
Útravaló207
Forgandó szerencse207
Tavasz207
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg208
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére209
Bessenyei György:
Az írigy elmérül213
Barcsay Ábrahám:
Ányos Pálnak215
A kávéra215
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak216
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál217
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet)218
Barcsaynak218
Gróf Zrínyi Miklósról220
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz221
A magáéval élni nem tudóról221
Egy ledőlt diófához221
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor222
Rájnis József:
A hazáról224
Virág Benedek:
Vitézeinkhez224
Lantomhoz225
Békesség-óhajtás226
Előszózat226
Péczeli József:
Szarkák és szajkók227
Jobbágy, halál227
Farkas, kutya228
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet)230
Egy falusi notáriusnak budai utazása (Részlet)231
Pálóczi Horváth Ádám:
Magyar mars a török ellen233
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után234
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan235
Széphalom236
Híven szeretni236
Hőseink a Kenyérmezején236
Férfilélek236
A nagy titok236
A kész írók237
Írói érdem237
Szokott és szokatlan 237
A mi nyelvünk237
Gróf Széchenyi Istvánhoz238
Bacsányi János:
Bíztatás240
A látó240
A franciaországi változásokra241
Levél egy régi várból241
Hazafiúi aggódás243
Bosszú tűnődés az ámító szenteskedőkre245
Az európai hadakozásokra246
Tűnődés243
A rab és a madár249
Gyötrődés253
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál253
A magyar író253
A mester és a tanítvány254
Szentjóbi Szabó László:
A reménységhez255
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének255
Az igaz bölcs256
Egy ártatlan felelet256
Az igazsághoz257
Dayka Gábor:
Esdeklés257
Kesergés258
A tavasz258
Vitéz Imréhez259
Kis János:
Sopron tájékához260
Földi János:
Enyim Juliska261
Idegen szépség261
Fazekas Mihály:
Nyári esti dal262
Ki a boldog?263
A debreceni első kalendáriumba264
A debreceni kalendáriom második kiadása eleibe265
Kalendáriom magyarázatja után265
Hortobágyi dal266
Rajta vitéz!266
Egy véres ütközet estvéjén267
A korán jött esőhöz267
A tavaszhoz268
Ámelihez268
Az új bor268
Lúdas Matyi (Részletek)269
Csokonai Vitéz Mihály:
Konstancinápoly274
Az esztend négy szakasza (Részlet)276
Búcsú a magyar múzsáktól277
Az estve278
Zsugori uram280
Magyar! Hajnal hasad!281
November282
Dorottya (Részletek)282
Édes keserűség286
A rózsabimbóhoz286
Tartózkodó kérelem287
Szemrehányás287
Újesztendei gondolatok287
A békekötésre289
Lillához291
A boldogság291
Keser-édes291
A tavasz291
Siralom292
A tihanyi ekhóhoz292
Még egyszer Lillához293
A reményhez294
Dr. Földi sírhalma felett294
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz295
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban296
A magánossághoz297
Egy fiatal házasulandónak habozása298
Az ember, a poézis első tárgya298
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor298
A farsang búcsúszavai299
Főhadnagy Fazekas úrhoz300
Tüdőgyulladásomról301
Halotti versek (Részlet)302
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem (Részletek)304
A boldog szerelem (Részlet)305
Berzsenyi Dániel:
Horác306
Bucsuzás306
Az ulmai ütközet307
A közelítő tél307
A magyarokhoz308
Levéltöredék barátnémhoz309
Búcsúzás Kemenesaljától309
Kazinczy Ferenchez310
A magyarokhoz314
Életfilozófia315
A táncok316
Napoleonra316
Dukai Takács Judithoz317
Vitkovics Mihályhoz318
A pesti magyar társasághoz319
Új Görögország321
Gróf Mailáth Jánoshoz321
A poézis hajdan és most322
Magyarósi Szőke József:
Hazai föld324
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás326
Vitkovics Mihály:
Pirongatol326
A költő327
Szedliczky Imréhez327
Virág Benedekhez328
Bécs és Moszkva328
Barraihoz328
Katona József:
Vágy329
Az andal329
Bánk bán (Részlet)330
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll335
Elfojtódás335
Fejedelmünk, haj336
Rákos336
Csolnakon337
Himnusz337
Zsarnok338
Vanitatum vanitas 339
Áldozat340
Drégel340
A szabadsághoz340
Balassa341
Zrínyi dala341
Kölcsey342
Búsan csörög342
Huszt343
Emléklapra343
Rebellis vers343
Zrínyi második éneke343
Szemere Pál:
Bálványozás344
Kisfaludy Károly:
A hazafi345
Mohács345
Rákosi szántó a török alatt347
Szülőföldem szép határa347
Sárga levél348
Vörösmarty Mihály:
Mit forralt348
Zalán futása (részlet)349
Utóhang Cserhalomhoz350
A gyászkendő350
A buvár Kund351
Puszta csárda352
Pázmán352
Méh352
Csongor és Tünde (Részlet)353
A kérő355
A két szomszédvár (részlet)355
Magyarország címere356
Szép Ilonka356
A hontalan358
Idához359
A szegény anya359
Szózat359
Késő vágy360
Csalogány361
A Guttenberg-albumba361
Vashámor361
Liszt Ferenchez362
Éj és csillag363
Az unalomhoz363
Petike364
Az élő szobor365
Emléksorok Fáy Andrásnak366
Egy politikus költőhöz366
Az úri hölgyhöz366
Laurához367
Haragszom rád368
Keserű pohár368
Honszeretet370
Ábránd370
A merengőhöz370
Megyei371
Kölcsey371
Gondolatok a könyvtárban372
A sors és a magyar ember374
Laurának376
Az emberek377
Országháza378
Vásárhelyi Pál sírkövére378
Mi baj?379
Jóslat380
Szabad sajtó381
Harci dal381
Átok382
Emlékkönyvbe383
Előszó383
Mint a földmívelő384
Az ember élete384
A vén cigány385
Fogytán van a napod
Czuczor Gergely:
Hunyadi387
Fonóházi dal387
Mohács388
Korteskedés388
Riadó389
Ítélőszék előtt391
A rab391
Garay János:
Egy ismeretlen széphez392
Kont392
Mátyás király Gömörben394
Örökváltság395
Az obsitos (Részlet)396
A költő-katona398
Bajza József:
Apotheózis399
Sóhajtás400
A rab költő401
Emma401
Ébresztő402
Fohászkodás403
Haynau-dal404
Jóslat405
Eötvös József:
Búcsú406
Én is szeretném407
Mohács407
Végrendelet408
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére408
Népdal409
Vajda Péter:
Buzdítás409
Magyar lelkület410
Utazó magyarok410
Székács József:
Napoleon412
Kunoss Endre:
A vándordalok-ból412
Nagy Imre:
Sashoz413
Gaál József:
Az ólmos botok413
Tóth Lőrinc:
Dugovics Titusz (Részlet)414
Epigrammák415
Szentiváni Mihály:
A szolgalegény416
A vértanú417
A dévai váron417
Kriza János:
A villám413
A hazatérő katona415
Téli zöld és nyári hó419
Úrbér419
Pap Endre:
A pór sírja419
Vachott Sándor:
Népdal420
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő420
A napipolitika költőihez420
Petőfi Sándor:
A nemes423
Egy estém otthon243
Megy a juhász szamáron424
Az Alföld424
Csokonai425
János vitéz (Részletek)426
A királyok ellen430
Magyarország430
A jó öreg kocsmáros431
Alku432
A négyökrös szekér432
A magyar nemes432
A gyüldei ifjakhoz433
Tündérálom434
Sors, nyiss nekem tért439
Dalaim440
Várady antalhoz441
A nép442
Csalogányok és pacsirták443
Nagykárolyban444
Véres napokról álmodom444
Reszket a bokor, mert445
Halhatatlan a lélek445
Egy gondolat bánt engemet446
Szabadság, szerelem!446
Ha férfi vagy, légy férfi447
Kutyakaparó447
Palota és kunyhó448
A kutyák dala449
A farkasok dala449
A XIX. század költői450
Arany Jánoshoz450
Magyar vagyok451
A Tisza452
A magyar ifjakhoz453
A nép nevében454
Háború volt455
Az ítélet455
Rongyos vitézek456
Bányában457
Arany Lacinak457
A gólya458
Levél Arany Jánoshoz461
A szájhősök463
Beszél a fákkal a bús őszi szél453
Szeptember végén454
Elértem, amit ember érhet el454
Kazinczy Gáborhoz465
Meddig alszol még, hazám?465
Pató pál úr466
Okatootáia467
A magyar politikusokhoz468
Vasúton468
A téli esték469
Van-e egy marok föld471
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?472
Minek nevezzelek?472
A puszta télen473
Olaszország475
A tél halála475
Kemény szél fúj476
Dicsőséges nagyurak476
Nemzeti dal477
Föltámadott a tenger478
A királyokhoz478
Készülj, hazám!479
Megint beszélünk s csak beszélünk480
A konzervatívok480
Ausztria481
Kiskunság481
A magyar nép483
A nemzetgyűléshez484
Respublika485
A nemzethez486
Forradalom487
Az apostol (Részletek)487
Itt benn vagyok a férfikor nyarában492
Tudod, midőn először ültünk493
A vén zászlótartó494
Búcsú494
1848495
Itt van az ősz, itt van újra496
Itt a nyilam, mibe lőjjem?496
Akasszátok föl a királyokat497
Vesztett csaták, csúfos futások497
Az év végén498
Európa csendes, ujra csendes499
Bizony mondom, hogy győz most a magyar499
Az erdélyi hadsereg500
Jött a halál500
A honvéd501
Szörnyű idő503
Kerényi Frigyes:
Zsarnok503
Nincs a szóban503
Greguss Ágost:
Úri parancs a hajduhoz504
Samarjay Károly:
Szegény deák504
Harc lesz talán505
Berecz Károly:
Népéletből505
Anno Domini506
Mentovich Ferenc:
A fölkelt nép507
Zalár József:
Föl a vörös tollakkal!507
Tompa Mihály:
A hangyákhoz508
Ünnep508
Némuljatok meg509
Egy valóságos magyar gróf509
Pusztán510
A gályához511
Pünköst reggelén512
Őszi tájnak512
A madár, fiaihoz513
Forr a világ513
Télben514
Új simeon515
Ikarus516
Sárosi Gyula:
Arany trombita (Részlet)517
Farsangi dal518
Börtön-dal519
Ingeborg, önszületése napján520
Medgyes Lajos:
Újoncállítási népdal521
Jósszózat521
Börtön-dal522
Békeszózat522
Arany János:
Az elveszett alkotmány (Részlet)525
Toldi (Részletek)528
Válasz Petőfinek531
A szegény jobbágy532
Toldi estéje (Részletek)533
Eldorádó534
Nemzetőr-dal535
Mit csinálunk?536
János pap országa536
A rablelkek538
Április 14-én539
Haj, ne hátra, haj, előre539
Rásüt az esthajnal540
Névnapi gondolatok540
Emléklapra542
Évek, ti még jövendő évek543
Koldus-ének543
Letészem a lantot545
Egynémely nagyocska emberre546
Írószobám546
A lacikonyha547
Ősszel548
Bolond Istók549
Toldi szerelme (Részletek)552
Családi kör556
Kertben558
A költő hazája559
A dalnok búja561
Ó, ne nézz rám562
Visszatekintés563
Rozgonyiné564
Alkalmi vers565
V. László566
A vígasztaló567
Keveháza568
Mátyás anyja571
A fülemile572
Szibinyáni Jank574
Emlények575
Szondi két apródja575
A walesi bárdok578
Balzsamcsepp580
A lejtőn580
Reményinek581
Juliskához581
Széchenyi emlékezete582
Rendületlenül585
Kies ősz 587
Magányban589
Vojtina ars poétikája589
Buda halála (Részletek)592
Bolond Istók, II. (Részlet)597
Epilógus598
Vásárban599
Tamburás öreg úr600
Tengeri-hántás601
Midnvégig602
A régi panasz603
A tölgyek alatt604
Kozmopolita költészet605
Híd-avatás605
Népdal607
Ének a pesti ligetről607
Plevna609
Vörös Rébék609
Intés611
Dal fogytán611
Civilizáció611
Lévai József:
Nép és király612
A nádori palotában612
Mikes613
Szüretünk614
Gyulai Pál:
Hazám615
Hadnagy uram615
Magyar költők615
Szüreten616
Szeretnélek még egyszer látni616
Horatius olvasásakor617
A népszerűség (Részlet)618
A táblabíró619
Szász Károly:
Pestre, Pestre!620
Iduna621
Franciaországhoz621
Madách Imre:
Dalforrás623
Ó- és újkor624
Nem féltelek, hazám!626
Csak béke, béke626
Nép szava627
Az ember tragédiája (Részletek)627
Tóth Kálmán:
Előre!630
Befútta az utat a hó631
Jókai Mór:
John Bull galantéria és vegyeskereskedése631
Milyen fából faragják a bíbornokot?632
Zilahy Károly:
Reményi Edének632
Bajza Jenő:
A Duna633
Ormódy Bertalan:
Nehéz napokban634
A néger634
Balogh Zoltán:
Kolumbusz635
Horvát Boldizsár:
Egy praktikus főpaphoz
Vajda János:
A honárulókhoz639
Siránok640
A virrasztók640
Hajótöröttek641
Luzitán dal642
A kárhozat helyén643
A váli erdőben644
Húsz év múlva644
Az üstökös645
Megnyugvás645
Jubiláte!647
Nyári les649
Vasúton649
Végrendelet650
De profundis650
Nádas tavon651
Emléksorok652
Harminc év után652
Lenni vagy nem lenni653
Sodoma656
Credo657
Nyári éjjel658
Búcsú a naptól658
Tolnai Lajos:
Koldusok éneke659
Kislányom emlékére661
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről661
A kölesdi harcrul663
Ocskai Lászlórul való ének664
Bújdosó Rákóczi666
Dömötör János:
Sötét éjben667
Arany László:
A délibábok hőse (Részletek)668
Darmay Viktor:
A kommünről (Részlet)672
Ó, hogyha tudnám672
Reviczky Gyula:
Első szerelem673
Petőfi él!674
Ősz felé675
Ma született a Messiás!675
A volkov-temető676
Pálma a Hortobágyon676
A kenyér677
Magdolna678
Számlálgatom678
Útra készen679
Március tizenötödikén679
Komjáthy Jenő:
A homályból 680
Emléksorok680
Siralom681
Mind hasztalan!682
Önvád682
Törj össze mindent683
A börtönből684
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv685
Zsákhordó686
Endrődi Sándor:
Gyönge violának687
A homályban687
Langsam Tóbiás688
Szabó Endre:
A betyárnak jól van dolga689
Május elsején689
Ének a magyarok istenéről690
Kiss József:
Ó, mért oly későn691
Tüzek691
Stanzák693
Nagy fekete erdő693
A Krnyáz Potemkin693
Hova?694
Inczédi László:
Hajdan és most695
Gárdonyi Géza:
Ygazság a földön (Részlet)696
Éjjel a Tiszán698
Szeptember699
Kozma Andor:
A kárthágói harangok699
Varga Gyula:
A vén komfortáblis ló701
Kevés a vetés701
Szőlőhegyen702
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig?702
Lívia (Részlet)703
Szentessy Gyula:
Gyári lányok703
Új élet704
Pásztor Árpád:
Vérbetűkkel705
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én 709
A magyar Ugaron709
Harc a Nagyúrral710
Párisban járt az ősz710
A magyar Messiások711
Az ős Kaján711
Álom egy méhesről712
Az Értől az Oceánig713
A papok istene713
Fölszállott a páva713
Egy megtalált könyv714
Az Illés szekerén714
Az Isten harsonája715
Magyar jakobinus dala715
A téli Magyarország716
Dózsa György lakomáján716
A vörös Nap716
Emlékezés Táncsics Mihályra717
A Hadak Útja717
A grófi szérűn718
Csák Máté földjén719
A csillagok csillaga719
Új várak épültek719
Dózsa György unokája720
Májusi zápor után720
A rothschildék palotája720
Kacag a föld721
Földrengés előtt721
Szeretném, ha szeretnének722
Bujdosó kuruc rigmusa722
Esze Tamás komája723
Séta bölcső-helyem körül723
Proletár fiú verse724
Az öreg Kunné724
Az Anti-Krisztus útja725
Gőzösről az Alföld725
A márciusi Naphoz726
Az utolsó kuruc727
A Tűz márciusa727
A tavalyi cselédekhez728
Az új kísértet729
Történelmi lecke fiúknak730
Fajtáddal együtt átkozlak730
A nagyranőtt Krisztusok731
Elbocsátó, szép üzenet732
Hűség aranyos kora733
Új, tavaszi sereg-szemle734
Rengj csak föld735
Ének aratás előtt736
Barangolás az országban736
Rohanunk a forradalomba737
A Mindegy átka738
Hunn, új legenda738
A Tűz csiholója737
Most már megállhatok740
Ülj törvényt, Werbőczi740
Sípja régi babonának741
Az idő rostájában741
A cigány vonójával741
Kétféle velszi bárdok741
Véres panorámák tavaszán742
Egyszer volt csak744
Vallomás a szerelemről744
A mesebeli János744
Emlékezés egy nyár-éjszakára745
Ember az embertelenségben745
Véresre zúzott homlokkal746
Intés az őrzőkhöz747
Elhanyagolt véres szívünk747
Mag hó alatt748
Krónikás ének 1918-ból748
Az eltévedt lovas749
A halottak élén749
És mégis megvártalak750
Őrizem a szemed750
Beteg szívemet hallgatod750
Nézz, drágám, kincseimre751
Ifjú szívekben élek751
Elégedetlen ifjú panasza752
Kaffka Margit:
Petike jár752
Hajnali ritmusok (Részlet)754
Litánia754
Záporos folytonos levél755
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára757
Egy gyöngédlelkű grófnőhöz758
Isten kegyelméből759
Oláh Gábor:
Forradalom760
Napfordulás korszaka761
A Hortobágyon762
Somlyó Zoltán:
Ebéd762
Bölcsődal763
Külváros 1926763
Nem az én letem ez764
Babits Mihály:
Itália765
Május huszonhárom Rákospalotán765
Fortissimo765
Dal, prózában767
Petőfi koszorúi768
Utca, délelőtt769
Cigány, a siralomházban769
Mint a kutya silány házában770
Vers a csirkeház mellől771
Verses napló (Részlet)772
Esős nyár773
Ősz és tavasz között773
Jónás könyve (Részletek)775
Talán a vízözön776
Lelkem kiszikkadt mezején777
Tóth Árpád:
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz773
Elégia egy rekettyebokorhoz779
Egy régi ház előtt780
Őszi szántás781
Március782
Az új isten783
Arany felhő784
Két régi költő785
Aquincumi korcsmában785
Körúti hajnal785
Az ősök ritmusa785
Rozskenyér787
Jó éjszakát!788
Esti sugárkoszorú788
Bazsalikom789
Áprilisi capriccio789
Erdőszél790
Juhász Gyula:
Magyar népem791
Profán litánia791
Áldott e bánat791
Magyar táj, magyar ecsettel792
Milyen volt792
Magyar nyár1918
A munka793
A munkásotthon homlokára793
A dolgozókhoz794
Dózsa feje794
Petőfi-centenárium795
A tápai Krisztus795
Tápai lagzi795
Új vallomás796
Magyar tél796
Gulácsy Lajosnak796
Fructidor797
Anna örök798
Emberi hitvallás798
Kosztolányi Dezső:
A vér és tűz dala799
Boldog, szomorú dal800
A nagyvárosban éltem800
Éji riadalom801
Közéleti kitűnőség801
Februári óda802
Szeptemberi áhitat803
Karinthy Frigyes:
Martinovics804
Így írtok ti (Részletek) 805
Méné tekel806
Kemény Simon:
Napos februári dél a dunaparton807
Európa elrablása807
Emőd Tamás:
Írás a palackban808
Reményik Sándor:
Nocturne809
Nyomdában810
Nagy Zoltán:
A ketrec810
Elégia811
Ének a temető kapujában811
Balázs Béla:
Vonatom zümmögi812
Dallá halnotok így kell813
Tábortűz mellett, vörös őrségen813
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben814
Hamburger Jenő:
Latinka-ballada817
Komját Aladár:
Meghalt Lenin818
Magyar dolgozók bíztatása818
November 7819
A "sárga csőcselék" fölállt819
Gyermekkor820
A nemzetközi-brigád indulója820
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim821
Vadember821
Alföld822
Szépség mezőin823
Sárközi György:
Virágok beszélgetése823
Reggeli dal824
Kilátó824
Közeledő léptek825
Higgy a csodában!825
Kesergő826
József Attila:
Megfáradt ember827
Lidi nénémnek827
Tiszta szívvel827
Biztató828
József Attila828
Fiatal asszonyok éneke828
Áldalak búval, vígalommal829
Ringató829
Anyám829
Tiszazug830
Nyár830
Favágó830
Bánat831
Harmatocska831
Esik831
Áradat832
Regős ének833
Bethlehem833
Betlehemi királyok833
Egy költőre834
Ady emlékezete834
Tömeg835
Szocialisták835
Végül836
Külvárosi éj837
Holt vidék838
Mondd, mit érlel838
Munkások839
Medvetánc840
Eső840
Fagy841
Határ841
Bánat842
Reménytelenül842
Téli éjszaka842
A tőkehaszon balladája844
Búza844
Lebukott845
Elégia845
Óda847
Falu847
Vígasz848
Eszmélet849
Mama850
Ha a hold süt851
A város peremén851
Levegőt!852
A Dunánál853
Egy spanyol földmíves sírverse854
Kirakják a fát854
Judit855
Nagyon fáj855
Kései sirató856
Altató857
Ars poetica857
Thomas Mann üdvözlése858
Születésnapokra858
Március859
A költő hasztalan vonít860
Hazám860
Flórának862
Flóra862
Talán eltűnök hirtelen864
Már régesrég...864
Íme, hát megleltem hazámat865
Salamon Ernő:
Gyerekdal865
Békevers866
Különféle találmányok867
Gulyás Pál:
Csokonai gúlája előtt868
Az atom imája868
Dsida Jenő:
Harum dierum carmina869
Csokonai sírjánál869
Miért borultak le az angyalok viola előtt (részlet)871
Fenyő László:
Hová lettek a költők?873
Márciusi álom873
Emigránsok874
Forgács Antal:
A háború kétszázkilencvenharmadik napján875
Éjfél875
Mint az állat875
Radnóti Miklós:
Hispánia, Hispánia876
Tétova óda877
Mint észrevétlenül877
Nem tudhatom878
Nem birta hát879
Ó, régi börtönök880
Sem emlék, sem varázslat880
Majális881
Töredék881
Hetedikecloga883
Levél a hitveshez883
A la recherche884
Erőltetett menet885
Razglednicák886
Heltai Jenő:
Csavargó889
Mozi889
Szabadság890
Dutka Ákos:
A vörös táltos891
Új ekék891
Füst Milán:
A szőlőműves892
Levél a rémületről892
Szép Ernő:
Tiszapart893
Pitypang893
Kassák Lajos:
Márciusok894
Népgyűlés894
Mesteremberek895
Áprily Lajos:
Március896
A kor falára896
Gábor Andor:
Az én hazám898
Tiszt urak897
Megvertek egy asszonyt898
Évfordulón 900
Páncélautó900
Sorozáskor901
Gellért Oszkár:
A Petőfi-centenáriumra902
Valamit a végtelen sugarakból902
Dicsekvő gyökerek903
Soroksár903
A végső repülésre903
Lányi Sarolta:
Lenin a ravatalon904
Kaukázusi utazás905
Nadányi Zoltán:
A testőr906
Te már seholse vagy906
Fodor József:
A paradicsomok és a kert907
Szelídlábú napjaim907
Nép908
Piros fejfák908
Kőtörő909
Szabó Lőrinc:
Testvérsiratók (Részlet)909
Operába indul az autó910
Hajnali rigók911
Illyés Gyula:
Elégia911
Óda egy hivatalba lépő ajgán miniszterhez912
Három öreg913
Testvérek915
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon916
Ifjuság (Részlet)917
Nem menekülhetsz918
Hősökről beszélek (Részlet)919
Egy barackfára920
A mécsesre a diófán921
Ég kék921
Ozorai példa922
Vadak etetése (Részletek)922
A kacsalábon forgó vár923
Dűlő-út928
Rendet929
Nem volt elég929
Megy az eke930
Cserepező931
Gabrovoban932
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték932
E megmozdult világban933
Két kéz (Részlet)933
Jegyzőfüzet (Részletek)935
Az építőkhöz936
Jankovich Ferenc:
Áldj meg minket, Jézus!937
A nyúl éneke938
Szántód partjainál938
Sej, a mi lobogónkat939
Keszthelyi Zoltán:
Júliusban940
Őszi bíztatás940
Kis Ferenc:
Fogházban941
Márciushoz942
Szelíd húrokon942
Arckép943
Hajnal Anna:
Füzes (részlet)944
Sztálin945
Weöres Sándor:
Tavaszi dal945
Grófkisasszony945
Jékely Zoltán:
Apotheozis947
Vasvári Pál nyomában947
Vas István:
Egy ifjú költőhöz948
Nem a halál949
Nyarak949
Csikók950
Zelk Zoltán:
Békabánat951
Úgy tudlak téged 951
Ha nem tudnálat952
Egy vöröskatona sírjánál953
Zuglói reggel953
A pártos éneke954
Negyven és százezer955
Vörös katonák958
Párbeszéd957
A hűség és a hála éneke957
Kommunisták959
A Lenin-mauzóleumban959
Szüdi György:
Felszabadulás960
Képes Géza:
Levél egy népi-kollégistához961
Vészi Endre:
Fiatal munkás963
Budapest964
Benjámin László:
Óda a fiatal költőkhöz965
E kisvárosban966
Ha szent a föld967
Egy költő-kritikusomhoz967
Tavasz Magyarországon968
Erdőben éltem969
Örökké élni970
Dobó István971
Lenin971
Mindennap győzelem972
Nyolcszázmillió973
Számadás974
Devecseri Gábor:
A béke katonái975
Terv976
Kónya Lajos:
Egy összeesküvésre977
Foggal-körömmel is977
Fények a Dunán978
Szerelmes vers, betegágyon979
Évgyűrűk (Részletek)979
El a kezekkel Koreától!981
Somlyó György:
"Dunánk szélén"982
Aczél Tamás:
Enyingi járás984
Az ezüst erdőben985
Kuczka Péter:
Nem adom senkinek986
Az élet szép986
Siettem haza987
Ballada Kim Gun Ok kapitányról987
Darázs Endre:
Díszmenet988
Asztalos Sándor:
Szabad életünk törvénye (Részlet)989
Mitra (Részlet)990
Nagy László:
Zuhatag992
Levél barátomnak a plovdivi vásárról992
A tüzér és a rozs993
Tamási Lajos:
Bojtor Vaszi balladája993
Őszi sorakozó994
Juhász Ferenc:
A Sántha-család (Részletek)995
Apám (Részlet)999
Fiatal házasok, virágzó fák1001
Beszélgetés1002
Kora esti ének1002
Népköltészet
Regősének1005
Kerekes Izsák1006
Nóta Dakó Sándorról1007
Budai Ilona1008
Kádár Kata1009
Nagy Bihal Albertné1011
Molnár Anna1012
Kőmíves Kelemenné1014
Nyomorúság az életem1015
Minapában Debrecenből1016
Felszántom a császár udvarát1017
Izend meg1017
Most akadtam, babám1017
Kimegyünk egrercírozni1018
Nagyabonyban csak két torony látszik1018
Azér, hogy én bé vagyok sorozva1018
Ezernyolcszáznegyvennyolcba1018
Látom a szép eget1019
Ha elmegyek katonának1019
Most szép lenni katonának1019
Kossuth Lajos azt izente1019
Háromszínű lobogót tart a magyar1020
Kecskemét is kiállítja1020
Rózsa virít1020
Zúg az erdő1021
Damjanics a vezérünk1021
Kossuth Lajos azt írta1021
Kitelt már a hideg ősz1021
Két szem szilva1021
Ágas-bogas a diófa teteje1021
Áldja meg az isten1021
Kossuth lova1022
Jobb szerettem volna1022
Szennyes az én ingem1022
Majd elkészül mán majd az a vasút1022
Kossuth Lajos a Bakonyban1023
Garibaldi csárdás kis kalapja1023
Lobog a nemzeti zászló1023
Könnyű a németnek1023
Ócsó mán a pásztor1024
Dudariak nem élhetnek1024
Csütörtöki napon1024
Intéző úr kiáll az eresz alá1024
Jaj istenem, de bajos a szegénynek1025
Aladáron azér nem jó szolgálni1025
Nincsen rosszabb, mint a szegény béresnek1025
Hozd el, uram isten, kiskarácsony napját 1025
Haj, Dunárul fuj a szél1025
Érik a szőlő, hajlik a vessző1026
Béres vagyok, béres1026
A hatvani hodályba1026
Indul a gőzös1026
Jó a földje a hédervári határnak1026
Verje meg az isten1027
Nem jó mán a Tóth úr masinája1027
Farkas Julcsa1027
El kéne indulni1027
Szendre báró leánya1028
Verd meg, uram1029
Szegénylegény, ne menj1029
A pozsonyi kisasszony1029
Olyan fürge, mint az ürge1030
Járjad, pap uram, a táncot1030
A panyiti halas-tóba1030
Kedves feleségem1030
Hej páva, hej páva1032
A rossz feleség1032
A három árva1033
Sobri1033
Mikoir Rózsa Sándor1034
Amott legel, amott legel1034
A főcinkos1034
Fehér Anna1036
A rab legény1037
Felszállott a páva1038
Elmegyek, elmegyek1038
Elmennék én valamerre1038
Hazám, hazám, édes hazám1038
Porcsalmai Palkó1039
Istenem, mi lelt engemet1039
Elindultam szép hazámbul1039
Amerre én járok1040
Szólnak a kakasok1040
Amerikás magyarok éneke1040
Őrmester úr, az áldóját magának!1041
Hideg szél fúj, édesanyám1041
Búsan búgó bús gerlice1041
Magos hegy közt lakom1042
Menj el, virág, virágozzál1042
Az én galambomnak1042
Egy kicsi madárka1043
Hervad a rózsa1043
Száraz ágról messze repül a madár1044
Valaki jár a kertembe1044
Nem vagyok én oka semminek1044
Megrakják a tüzet1044
Megyen már a hajnalcsillag lefelé1044
Angoli Borbála1045
Mi vót, édes mátkám1046
Erdő, erdő, de magos vagy1046
Csillagok, csillagok1046
Magas hegyen lakom1047
Görög Ilona1047
Izent nékem a gavallér1048
Egyszer egy királyfi1049
Szép Ilona1050
Mikor éngem férjhez adtak1051
A tücsök meg a légy lakodalma1051
A kenderem kiázott1052
Hej páva, hej páva1052
Ó, friss galamb, örülhetsz1052
Ahon egy virágos kertbe1052
Ha én rózsa volnék1052
Tavaszi szél vizet áraszt1053
Elment a két lány virágot szedni1053
Hej, tulián, tulipán1054
Gerencséri utca1054
Aki szép lányt akar venni1054
Siroki erdőben1054
Cifra bunda szegre van akasztva1054
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban1055
Vagyok olyan legény, mint te1055
Már én többet Vígbogácsnak1055
Elment az én babám állami gazdaságba1055
Pentelei hármas kocka de magos1056
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe1056
Jegyzetek
A kötet költői1059
Jegyzet-szótár1079
Tartalomjegyzék1106
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei Hét évszázad magyar versei

Belülről megerősített példány.

Állapot:
2.900 Ft
2.030 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei Hét évszázad magyar versei Hét évszázad magyar versei Hét évszázad magyar versei

A címlapon tulajdonosi pecsétnyom található. Néhány lap foltos, amatőr módon javított.

Állapot:
2.900 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba
konyv