1.038.973

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I-III.

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 3.448 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Népköltészet7
Köszöntők7
Ahol keletkezik8
Regösének10
Porka havak esedesnek10
Új esztendő, vígságszerző11
Sárdó gyüjjön!12
Kice-vice, villő12
Ma van husvét napja13
Pünkösdölő16
Szent István napja18
Serkenj fel, kegyes níp18
Mostan kinyilt egy szép rózsavirág18
Jézus ágyán nincsen paplany19
Karácsonynak éjszakáján20
Gyermekdalok20
Este van már, alkonyul20
Aludj baba, aludjál!20
Katalinka szállj el20
Gólya, gólya, gilice20
Kis kácsa fürdik fekete tóba21
Jöjjetek által, jó révészek!21
Most viszik, most viszik21
Klasszikus balladák22
Kőmives Kelemen22
Kádár Kata24
Budai Ilona26
Molnár Anna27
Júlia szép leány30
Kerekes Izsák31
A fogoly katona33
Istenem, istenem, áraszd meg a vizet36
Rákóci kis úrfi39
Komáromi szép lány41
Nagy Bihali Albertné42
Fehér Anna44
Barcsai47
Agnoli Borbála48
Görög Ilona51
Egyszer egy királyfi...53
Anyámat is kérette...55
Hová mégy, te három árva57
Jere hozzám vacsorára57
A rossz feleség58
Császárné pávája60
Szép Ilona60
Megöltek egy legényt62
Búsan búgó bús gerlice63
Dancsuj Dávid64
Szerelmi dalok64
Tavaszi szél vizet áraszt64
Az árgyélus kis madár65
Egy kicsi madárka65
A tavaszi szép időnek66
Madárka, madárka66
Nem hallok egyebet67
Ej-haj, gyöngyvirág67
Gerencséri utca68
Édesanyám mondta nékem68
Édesanyám rózsafája68
Jönnek, jönnek, majd elvisznek69
Zörög a kocsi69
Megrakják a tüzet70
Meghalok Csurgóért70
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba70
Az ökör a földet71
Szabad a madárnak71
Felülről fúj az őszi szél71
Három csillag jár az égen72
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok72
Cifra szűröm szegre van akasztva72
Megyen már a hajnalcsillag lefelé73
Siroki erdőben73
Virágos kenderem73
Ha folyóvíz vónék73
Hej, halászok, halászok74
A malomnak nincs kereke74
Piros alma kigurult a sárba75
Nem vagy legény, nem vagy75
Magas hegyen lakom76
Akkor szép az erdő, mikor zöld76
Sír a kis galambom, sírok én magam is77
Lám megmondtam, bús gilice77
Megkötöm lovamot77
A citrusfa levelestől, ágastól77
Szólnak a kakasok77
Hajts ki, babám, az ökröket78
Szomorú fűzfának79
A csitári hegyek alatt79
Szomorú az idő79
Elhervad a virág, akit nem öntöznek80
Vetettem violát80
Szegény vagyok, szegénynek születtem80
Mulatónóták81
Vasárnap bort inni81
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára81
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban81
Megismerni a kanászt cifra járásáról82
Hidló végén, padló végén82
Szőlőhegyen körösztül82
El kéne indulni...83
Mikor én tizennyolc éves voltam...84
Lányom, lányom, gyöngyvirágom84
Mikor engem férjhez adtak85
Járjad, pap uram, a táncot86
Egy nagy órú bóha86
Szegény legény a tücsök87
Kitrákotty mese87
Keservesek, bujdosóénekek88
Istenem, istenem88
Meg kell a búzának érni88
Istenem, istenem, hol leszen halálom89
Annyi bánat a szűvemben89
Hegyek-völgyek között van az én lakásom89
Amott látod, rózsám90
Erdő nincsen zöld ágak nélkül90
Szivárvány havassán91
Lengyelország szélén92
Úgy elmegyek, meglátjátok93
Amerre én járok, még a fák is sírnak93
Elmenyek, elmenyek94
Látom, az életem94
Elindultam szép hazámból94
Erdő mellett estvéledtem95
Hazám, hazám, édös hazám95
Érik a szőlő96
Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek96
Felszántottam a császár udvarát96
Látom a szép eget97
Újstílusú balladák98
Angyal Bandi98
Vidrócki99
Fábián Pista99
Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli100
Kismargita101
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette102
A főcinkos103
Erre alá, az endrédi határba...106
Szabú Vilma107
Farkas Julcsa107
Betyárdalok, rabénekek108
Mikor visznek Szeged felé108
Amott legel hat pej csikó magába109
Arra (j)alá az alföldi csárdába110
Mikor Rózsa Sándor110
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája111
Elhervadt citrusfa111
Isten hozzád, szülöttem föld111
Rab vagyok, rab vagyok112
Fújdogál a szellő magyar hazám felől112
Véremmel írattam113
Felszállott a páva114
48-as dalok115
Ezernyolcszáznegyvennyolcba115
Kossuth Lajos azt izente115
Most szép lenni katonának116
Huszárgyerek, huszárgyerek szeret a táncot116
Szépen szól a Kossuth muzsikája116
Zúg az erdő, zúg a mező117
Szép világja a magyarnak117
Kitelt már a hideg ősz118
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva118
Még Aradon szépen szólott a banda118
Könnyű a németnek119
Kossuth Lajos a Bakonyban119
Elkészült már Nyék alatt a vasút119
Kossuth lova megérdemli a zabot120
Szennyes az én ingem120
Garibaldi csárdás kis kalapja120
Katonadalok121
Katona vagyok én, ország őrezője121
Már minálunk verbuválnak kötéllel121
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját121
Ütik a rézdobot121
Megütik a dobot121
Sej, besoroztak, sej, besoroztak122
Azért, hogy én be vagyok sorozva122
Nagyabonyban csak két torony látszik123
Izend meg, izend meg123
Kimegyünk exercírozni123
Jól van dolga a mostani huszárnak124
Szalárd alatt, Szalárd alatt folyik el a Berettyó125
Semmit sem vétettem125
Őrmester úr, az istenit magának126
Áldja meg az isten126
Sírhat az az édesanya126
Töltik a nagy erdő útját128
Hideg szél fúj, édesanyám128
Szélös az Isonzó vize129
Mikor szürkébe öltöztem129
Kimegyek a doberdói harctérre130
Pásztordalok130
Gyűjtik a csordákat130
Tiszán innen, Dunán túl131
Esteledik, alkonyodik131
Nem akar a tehéngulya legelni131
Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mint a víz132
Mikor gulásbolytár voltam132
Ócsó mán a pásztor133
Eszterházy-kanász nótája133
Béresdalok133
Béres vagyok, béres133
Aladáron azé nem jó szógálni134
Mikor a szolgának telik esztendeje134
Verje mög az Isten azt az édösanyát134
Vállalat úr, mérje föl a munkát135
Intéző úr a kapuba kiáll135
A hatvani hodályba135
Füstöl már a cirokgyárnak kéménye135
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe136
Nagy óceán tenger vize136
Vagyok olyan legény, mint te136
Első rész
Ismeretlen himnusz-költők
Siratóének Magyarországról, amikor a tatárok pusztították139
István király verses históriája147
Magyarországi ének a világ megvetéséről152
Ómagyar Mária-siralom153
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (részlet)156
Janus Pannonius
Gryllusra158
Prosperhez158
Kikacagja a római búcsúsokat158
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását159
Búcsú Váradtól159
Aki csak a régi könyveket szereti161
Pálhoz161
Szilviáról161
Önmagáról162
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (részletek)162
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata164
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak164
Nyárdél egén ragyogó üstökös165
Siratóének anyjának, Borbálának halálára166
Mátyás királyhoz170
Pál pápáról171
Ugyanarról171
Pannonia dicsérete171
Polycarpushoz171
Saját lelkéhez172
A roskadozó gyümölcsfa173
Egy dunántúli mandulafáról174
Moré György sírfelirata174
Az árvíz175
Mars istenhez békességért179
Békéért180
Ismeretlen költők
Szabács viadala (részletek)180
Ének Szent László királyról182
Emlékdal Mátyás király halálára184
Soproni virágének185
Körmöcbányai táncszó186
Fohászkodás186
Vásárhelyi András
Ének Szűz Máriáról186
Szabatkay Mihály
Ének Beriszló Péter veszedelméről188
Apáti Ferenc
Feddőének190
Csáti Demeter
Ének Pannonia megvételéről192
Második rész
Sylvester János
Az magyar nípnek199
Tar Benedek
Házasságrul való dicsíret200
Szkhárosi Horváth András
Emberi szerzésről (részletek)202
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (részletek)204
Az fejedelemségről (részletek)207
Az fösvénységről (részletek)210
Az átokról (részletek)213
Sztárai Mihály
XII. Psalmus218
Ismeretlen énekmondák
Szendrői hegedős ének219
Pajkos ének221
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmán223
Adhortatio mulireum225
Tinódi Sebestény
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (részlet)228
Sokféle részögösről (részlet)229
Kapitán György bajviadalja (részletek)231
Losonczi Istvánnak haláláról (részletek)234
Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)237
Az udvarbírákról és kulcsárokról238
Bornemissza Péter
Siralmas énnéköm...241
Ismeretlen költő
Luther éneke242
Kecskeméti Vég Mihály
Az LV. zsoltár243
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási246
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra247
Szegedi Gergely
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (részletek)254
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya257
Ilosvai Selymes Péter
Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (részletek)262
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (részlet)264
Moldvai Mihály deák
Éneke268
Gergei Albert
Árgírus históriája (részletek)271
Balassi Bálint
Kit egy bokrétáról szerzett279
Bizonnyal esmérem...280
Egy török ének282
Losonczi Anna nevére283
Kit egy szép lány nevével szerzett284
Borivóknak való286
Széjjel tündökleni...287
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül287
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott 289
Méznél édesb szép szók...291
Egy kegyes képében...292
Hogy Júliára talála, így köszöne neki294
Kupidónak való könyörgés294
Az fülemilének szól297
Darvaknak szól299
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról301
Júliát hasonlítja a szerelemhez302
Én édes szerelmem...304
Ó nagy kerek kék ég...307
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról310
Egy katonaének311
Hymnus secundus313
Egy könyörgés315
Margaretáról316
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének319
Búcsúja hazájától320
Két szemem világa...321
Kegyelmes szerelem...322
Kiben az kesergő Coeliárul ír323
Kit egy citerás lengyel lányról szerzett324
Latrikánus vers325
Könyörög istennek326
Más327
Fulviáról328
Harmadik rész
Sárközi Máté
Ének a katonákról334
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás333
Erdély veszedelméről334
Illésházy István
Ferendum et sperandum336
Rimay János
Örülhetne szívem..338
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit340
Ez világ, mint egy kert...340
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán343
Kerekdéd ez világ...344
Az idő ósága nevel magos fákot345
Debreceni S. János
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz346
Szenci Molnár Albert
XLII. zsoltár353
LXV. zsoltár354
XC. zsoltár356
Miskolci Csulyak István
Jocoserium358
Ismeretlen költők
Pöngését koboznak...359
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (részletek)359
Csordapásztorok....362
Az gazdagról363
Bethlen Gábor364
Pécseli Király Imre
Jaj tenéked, ki prédálsz366
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátomhoz...368
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom368
Kertemben nyílott piros rózsám...369
Az rigónak ő szólása371
A szemeid két gyémántnál371
Jövel az táncban...372
Hajnal373
Nyéki Vörös Mátyás
A pokolról (részlet)374
Siralom az halandóságról375
Zrínyi Miklós
Fantasia poetica (részletek)379
Arianna sírása (részlet)381
Szigeti veszedelem (részletek)382
Attila400
Szigeti Zríni Miklós401
Az idő és hírnév401
Elégia402
Beniczky Péter
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat404
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről406
"Példa-beszéd"-eiből408
Balassa Bálint
Bujkálsz s nyilván van szépséged...409
Listi László
Magyar Márs (részlet)411
Eszterháy Pál
Pallas s Eszter kedves tánca415
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen...417
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala418
Kádár István éneke (részletek)420
Rákóczi László éneke421
Fegyvert s bátor szívet...422
Balogh Zsigmond
Bánatimnak örvényében...424
Gyöngyösi István
A Murányi Vénusz (részletek)426
Kemény János emlékezete (részletek)429
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)433
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar...434
Magyarország romlásáról436
Bónis Ferenc éneke439
Nimród ágyékábul...443
Papvilág Magyarországon (részletek)447
Rab prédikátorok éneke449
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám....451
Thököly hadi-tanács (részlet)453
Ó, szegény magyarság!...455
Szentpáli Ferenc
Imago veritatis (részlet)458
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének461
Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
Reménység az embert...462
Katonadal463
Oláh Gergő465
Buga Jakab éneke467
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény...468
Egy bujdosó szegénylegény469
Szegénylegény dala471
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékomban...475
Látom az időnek...475
Édes Júliám, gyenge violám...476
Ifjúság, mint sólyommadár...476
Menj el madár, menj el..478
Hová készülsz, szívem..480
Áll előttem egy virágszál...481
Ám úgy legyen mint akarod...482
Áldott pünkösdnek ...483
Ó gyönyörűséges484
Gonddal teljes idő486
Hallod-e ifjú...488
Mint az útonjáró..491
Isten áldjon meg, édes barátom...494
Jaj nékem szegénnek...495
Megmondanám, tűzégette...496
Hallod-e? Pendítsd az lantot...498
Éljetek vígan...500
Boldogság volt nádhoz bíznyi...500
Kedves rajom, szép leányom502
Rigócskám, rigócskám...503
Megkötözött engem...504
Ki urát nem szereti...504
Koháry István
A vadkert (részlet)505
Kőszeghy Pál
Bercsényi házassága (részlet)507
Petrőczi Kata Szidónia
Jaj, szívem gyötrelmi..510
Sebes árvizeknek511
Mi lelkünk világossága512
Radvánszky János
Levél514
Válasz514
Negyedik rész
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról519
A kolozsvári veszedelemről való história522
Siralmas ének az szömörei harcrul524
Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (részlet)528
Csinom Palkó529
Erdélyi hajdútánc534
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése537
A szegénylegény éneke541
Ráday Pál
Búcsú544
Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet545
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom...545
Sírva írt levelem...546
Rákóczi Ferenc bús éneke548
Rákóczi kesergője549
Rákóczi-nóta550
Én is hajdon magyar voltam...552
Megjártam a hadak útját...553
A boldog Szűz Máriához...554
Szent István királyhoz555
Zöld erdő harmatát...557
Amade Antal
Firhez menist megbánó, újabb ifjakot kívánó558
Paraszténekek a XVIII. századból
Porció-ének560
A diák és paraszt vetélkedése561
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...565
Generális insurrectio566
Parasztének570
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így572
Arany ideim folyása...573
Mint gerlice-madár574
Boldogtalan vagyok...576
Ej, haj, gyöngyvirág...578
Amade László
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete...579
Szünteeln bánkódnom...583
Áldott vagyok, én reményem...584
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak bús jó kedvet585
Édes dudi, duduskám587
Faludi Ferenc
Tündérkert588
Útravaló590
Forgandó szerencse591
Tavasz592
Tarka madár593
Nincsen neve594
Ráday Gedeon
A tormába esett féreg595
Dieneshez596
Orczy Lőrinc
A bugaci csárdának tiszteletére597
Panasz598
Megint panasz599
Ötödik rész
Bessenyi György
A Tiszának reggeli gyönyörűsége603
Az irígy elmérül605
Bessenyi György magához607
Részlet "A természet világá"-ból608
Barcsay Ábrahám
A télnek közelgetése609
Ányos Pálnak610
A kávéra611
A poétákhoz611
Ányos Pál
Barcsay kapitánynak611
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdhoz613
A szép tudományoknak áldozott versek (részlet)614
Barcsaynak615
Gróf Zrínyi Miklósról617
Kalapos király (részletek)617
Baróti Szabó Dávid
A magyar ifjúsághoz621
A magáéval élni nem tudóról621
Egy ledőlt diófához621
A holdhoz622
Soros jámbus623
Révai Miklós
Orosz Zsigmond halálakor624
A kikeletről626
Rájnis József
Egy kérkedékeny nemeshez627
A vargafiakhoz627
Egy jeles képíróhoz629
Virág Benedek
Vitézeinkhez630
A kalitkába zárt madárról630
Lantomhoz631
Békesség-óhajtás632
Előszózat633
Péczeli József
Szarkák és szajkók634
Jobbágy, halál635
Farkas, kutya636
Gvadányi József
Pöstényi förödés (részlet)637
Egy falusi nótáriusának budai utazása (részletek)638
Péteri Takács József
Sóhajtás a békesség után642
Kazinczy Ferenc
A vallástalan644
Bor mellett645
Széphalom645
Híven szeretni...646
Az ő képe646
A szonett múzsája647
A nagy titok647
A nyelvrontók647
A kész írók647
Írói érdem648
Szokott és szokatlan648
Az iskola törvényei648
A mi nyelvünk648
Hőseink a Kenyérmezején649
Férfilélek649
A pataki vár erkélyén649
A lengeséghez651
Gróf Szécheniy István (részlet)651
Batsányi János
Biztatás653
A franciaországi változásokra653
A látó654
Bartsaihoz655
Az európai hadakozásokra656
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz657
Levél egy régi várból661
Gyötrődés663
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál664
Tűnődés664
A rab és a madár666
Gabriellám emlékkönyvébe670
Magyar író670
Szentjóbi Szabó László
A Cenci rózsája671
A sírhalom671
A reménységhez672
A gyermekkori idők emlékezete673
A nagy szüret Telegden674
A holdhoz675
Verseghy Ferenc
Koppi Károlynak676
A marsziliai ének678
Szentjóbi Szabó László halálára680
A válogató 681
Az igazi bölcs682
A tejáruló menyecske683
Az igazsághoz684
Dayka Gábor
Esdeklés685
A bosszús szerelem687
Kesergés687
Titkos bú688
A rettenetes éj688
Esdeklés689
Kazinczyhoz690
A tavasz690
Vitéz Imréhez691
Földi János
Enyim Juliska692
Idegen szépség692
Pálóczi Horváth Ádám
De mit töröm fejemet693
A gyanúba esett szerelmes694
Magyar tánc695
Stájer tánc695
Fazekas Mihály
Rajta vitéz!696
Ajánló vers696
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok696
Mint mikor a nap...697
A tavaszhoz698
Az új bor698
Csokonai nevenapjára699
A tavaszhoz estendén699
Csokonai Vitéz Mihály halálára700
Hortobágyi dal701
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt701
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe703
Nyári esti dal703
A kelletekorán jött csendes esőhöz704
Ki a boldog?705
Kalendárium magyarázata után serkent gondolatok708
Az én poézisom709
Lúdas Matyi (részletek)710
Csokonai Vitéz Mihály
A gazdag715
A patyolat716
Az estve (Sander)717
A szabadság717
A Fársáng búcsúzó szavai718
Egy rózsához720
(Laura még ingó kegyelmed)721
Az estve722
Zsugori uram724
Konstancinápoly724
A tél729
Az ősz729
Szeptember729
Október730
November731
Magyar! Hajnal hasad!732
Búcsú a magyar Múzsáktól733
Bakhushoz735
Az emberiség s a szeretet738
A boldogság740
Az esküvés740
A fekete pecsét741
A békekötésre742
(Újévi ajándék)744
Újesztendei gondolatok744
Keserédes748
A tavasz748
Még egyszer Lillához749
A Magánossághoz750
Marosvásárhelyi gondolatok752
Kifakadás756
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársánghoz (részletek)757
Egy háládatlanhoz761
Egy fiatal házasúlandónak habozása763
Parasztdal763
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban765
Óh, szegény országunk767
Visszajövetel az Alföldről768
Az estvéhez770
A csendes élet772
A békétlenkedő774
Tavasz774
Nyár775
Ősz776
Tél776
Az ember, a poézis első tárgya777
(Ízenget már...)778
A Hafíz sírhalma779
Dr. Földi sírhalma felett784
Szerelemdal786
Szegény Zsuzsi,a táborozáskor788
Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet)789
A szeplő793
Az én poézisom természete793
Az éjnek istenihez795
A rózsabimbóhoz797
Az éj és a csillagok797
Tartózkodó kérelem798
Siralom798
A tihanyi ekhóhoz799
A reményhez801
Halotti versek (részlet)803
Tüdőgyulladásomról805
Főhadnagy Fazekas úrhoz807
Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem809
7. dal809
57. dal809
71. dal809
75. dal810
90. dal810
107. dal810
126. dal811
182. dal811
A boldog szerelem811
35. dal811
72. dal812
Részlet az ötödik énekből 812
165. dal814
Csobánc (részlet)814
Édes Gergely
A petri gulyás815
Kis János
Sopron tájékához816
Az idő eljár817
Berzsenyi Dániel
Osztályrészem818
Horác819
Magányosság819
A melancholia820
Az ulami ütközet821
A magyarokhoz822
Barátimhoz822
Búcsúzás Kemenesaljától823
Búcsúzás824
Levéltöredék barátnémhoz825
A közelítő tél826
Fohászkodás826
A jámborság és középszer827
Kazinczy Ferenchez828
A magyarokhoz832
Életfilozófia834
A táncok835
Napoleonhoz836
Vandal bölcsessége837
Dukai Takács Judithoz840
Vitkovics Mihályhoz843
A pesti magyar társasághoz845
Új Görögország846
Gróf Mailáth Jánoshoz847
A poézis hajdan és most847
Dukai Takács Judit
Az én lakhelyem848
Ungvárnémeti Tóth László
Tisztválasztás849
Laura keserve850
Berzsenyihez851
Vitkovics Mihály
Virág Benedekhez851
Bécs és Moszkva852
Barraihoz852
A költő852
Pirongatol...854
Bácskai regedal854
Katona József
Vágy855
Az andal855
Hatodik rész
Kölcsey Ferenc
Géniusz száll...859
Rákos nimfájához860
Elfojtódás861
Rákóczi hajh...861
Képzelethez863
Rákos863
Bordal864
Csolnakon866
Himnusz867
Zsarnok869
Vanitatum vanitas869
Igazsága871
Esti dal873
Áldozat874
Drégel874
A Szabadsághoz875
Balassa875
Hervadsz876
Zrínyi dala876
Szondi877
Kölcsey878
Búsan csörög...878
Huszt879
Kazinczy879
Emléklapra880
Paulina emlékkönyvébe880
Rebellis vers880
Zrínyi második éneke880
Pázmándi Horvát Endre
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (részlet)882
Kisfaludy Károly
A hazafi883
Honvágy883
Mohács885
"Tatárok Magyarországban"887
"Ilka"887
Alkonyi dal887
Rákosi szántó a török alatt888
Vedd sarlódat...889
Szülőföldem szép határa890
Aki szeretőjét891
Sárga levél..891
Az álmatlan király892
A bánkódó férj894
Vörösmarty Mihály
A három egyesült fejedelmekre895
Szebb az asszony, ha hamis895
A templomba záratásomkor896
Kisgyermekek halálára897
Csaba szerelme898
Zalán futása (részletek)898
Utóhang Cserhalomhoz906
Halvila halálán906
Mikes búja907
A magyar költő908
Zrínyi909
K. Matild dala911
A gyászkendő911
Haj, száj, szem912
A búvár Kund913
Puszta csárda915
Délsziget (részlet)916
A szeretők918
Pázmán918
A két szomszédvár (részlet)919
A kérő920
Becskereki923
Magyarország címere923
Szép Ilonka927
A hontalan928
Szózat930
Késő vágy930
Piros száj931
Csalogány932
A Guttenberg-albumba932
Vashámor932
Liszt Ferenchez935
Éj és csillag936
Az unalomhoz938
Petike939
Az élő szobor941
Emléksorok Fáy Andrásnak942
Virág és pillangó942
Egy politikus költőhöz945
Az úri hölgyhöz945
A szomju946
Laurához949
Fóti dal950
Haragszom rád951
Keserű pohár953
Honszeretet954
Ábránd955
A merengőhöz955
Megyeri955
Kölcsey958
Gondolatok a könyvtárban963
A Sors és a magyar ember963
Laurának965
Az embereknek966
Országháza969
A szegény asszony könyve969
Vásárhelyi Pál sírkövére971
Mi baj?973
Jóslat974
Szabad sajtó975
Harci dal976
Átok977
Emlékkönyvbe978
Előszó979
Mint a földmívelő...979
Az ember élete980
A vén cigány982
Fogytán van a napod...982
Czuczor Gergely
Hunyadi982
A falusi kisleány Pesten983
Fonóházi dal985
Mohács986
Korteskedés986
Alföldi legény987
Riadó988
Csárdás989
Ítélőszék előtt990
A bakonyi legény991
Garay János
Egy ismeretlen széphez993
Mennyasszonyomhoz994
Kont995
Mátyás király Gömörben998
A hetyke huszárok1000
Örökválság1001
Az obsitos1001
A költő-katona1008
Bajza József
Apotheosis1009
Isten hozzád1011
Sóhajtás1012
A rab költő1013
Az apáca1014
Emma1014
Kisleány dala1015
Ébresztő1015
Fohászkodás1017
Haynau-dal1020
Jóslat1021
Eötvös József
A megfagyott gyermek1023
Búcsú1024
Szörnyen szeretném...1026
Én is szeretném.1026
Mohács1027
Végrendelet1028
Szemere Miklós
A lukai pap1029
A vadon költészete1030
Erdélyi János
Egy gyermek születésére1031
Egy bitóra1032
Népdalok1033
Semmiházi1035
Jó órában1037
A menekültek1037
Vörösmartyhoz1038
Vajda Péter
Pórválasz1040
Utazó magyarok1041
Üdvözlet1044
Nagy Imre
Sashoz1047
Gaál József
Az ólmos botok1049
Tóth Lőrinc
Epigrammák1049
Szentiváni Mihály
A napszámos1049
A szolgalegény1050
A vértanú1051
A dévai váron1052
Kriza János
A villám1053
Erdővidék az én hazám....1054
Csipkebokor, galagonya1054
A hazatérő katona1055
Úrbér1056
Pap Endre
A pór sírja1056
II. kötet
Hetedik rész
Petőfi Sándor
Hazámban7
Befordúltam a konyhára8
Síkos a hó, szalad a szán...8
A nemes9
Vándorélet9
Füstbement terv11
Egy estém otthon11
Fürdik a holdvilág az ég tengerében13
István öcsémhez13
Megy a juhász szamáron...14
Az Alföld15
Egy telem Debrecenben16
A helység kalapácsa (részlet)17
A tintás üveg22
Csokonai23
János vitéz (részletek)24
A királyok ellen31
Játszik öreg földünk...32
Ha életében32
Téli világ32
Magyarország34
A jó öreg kocsmáros34
Fa leszek, ha...35
Piroslik már a fákon a levél...35
Alku36
A négyökrös szekér36
A magyar nemes37
A csárda romjai38
A gyüldei ifjakhoz40
Az őrült41
Tündérálom43
Itt állok a rónaközépen...49
A bánat? egy nagy oceán49
Nem sűlyed az emberiség..50
Az álom50
Sors, nyiss nekem tért...50
Dalaim51
Levél Várady Antalhoz52
A nép54
Csalogányok és pacsirták54
Nagykárolyban56
Erdélyben57
Véres napokról álmodom...59
Reszket a bokor, mert...59
Halhatalan a lélek...60
Egy gondolat bánt engemet....60
Szabadság, szerelem!61
Ha férfi vagy, légy férfi...62
Kutyakaparó63
Palota és kunyhó65
A kutyák dala67
A farkasok dala67
A XIX. század költői68
Arany Jánoshoz69
Magyar vagyok70
A Tisza71
A magyar ifjakhoz73
A nép nevében74
Háború volt...76
Az ítélet76
Rongyos vitézek77
Arany Lacinak78
A gólya80
Levél Arany Jánoshoz83
Falu végén kurta kocsma...85
Homér és Oszián86
A szájhősök87
Azokon a szép kék hegyeken túl...89
Beszél a fákkal a bús őszi szél...89
Szeptember végén90
Elértem, amit ember érhet el...91
Meddig alszol még, hazám?92
A táblabíró93
Nézek, nézek kifelé...95
Szép napkeletnek...96
Rózsabokor a domboldalon...97
Pató Pál úr97
Okatootáia98
A magyar politikusokhoz101
Vasuton102
A téli esték103
Van-e egy marék föld...106
Minek nevezzelek?107
A puszta, télen108
Olaszország109
Anyám tyúkja110
A tél halála111
Kemény szél fúj...112
Dicsőséges nagyurak...113
Nemzeti dal115
Föltámadott a tenger...116
A királyokhoz...117
Megint beszélünk s csak beszélünk...118
A gyáva faj, a törpe lelkek...119
Ausztria120
Szülőföldem121
Kiskunság122
A nemzetgyűléshez124
Respublika126
A nemzethez127
Forradalom129
Az apostol (részletek)130
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...136
Tudod, midőn először ültünk...137
A vén zászlótartó138
Bucsú140
Ti ákácfák e kertben...141
1848142
Szeretlek, kedvesem144
Itt vaz az ősz, itt van újra...146
Itt a nyilam, mibe lőjem?147
Akasszátok föl a királyokat!148
Vesztett csaták, csufos futások149
Az év végén150
Európa csendes, ujra csendes...151
Csatában152
Bizony mondom, hogy győz most a magyar153
Pacsirtaszót hallok megint154
Az erdélyi hadsereg155
Jött a halál156
A honvéd157
Szörnyű idő159
Vachott Sándor
Népdal160
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő160
A napipolitika költőihez161
Búcsú 1849-től161
Lauka Gusztáv
XIX. század163
Butter Flórián165
Kerényi Frigyes
Az erdei lak166
Zsarnok166
Pákh Alberthez167
Bozzai Pál
Részlet a "Kelet könyvei"-ből167
Pákh Albert
Csont170
Greguss Ágost
A tudós174
Úri parancs a hajdúhoz174
Samarjay Károly
Szegény deák175
Harc lesz talán...175
Halászleány dala176
Hogyan haljunk?176
Berecz Károly
Fővárosi románc177
Népéletből177
Anno domini179
Ne húzd cigány...180
Mentovich Ferenc
A Szajna partján180
A fölkelt nép...181
Tavaszhoz181
Tompa Mihály
Népdalok183
A hangyákhoz184
Némuljatok meg...185
Egy valóságos magyar gróf186
Pusztán186
Az én lakásom188
A gólyához190
Pünköst reggelén191
Levél egy kibujdosott barátom után193
Égő szerelem195
Tornácomon196
Őszi tájnak...198
A madár, fiaihoz199
Forr a világ200
Új Simeon201
Ikarus203
Sárosi Gyula
Népdal205
A rákász lány205
Arany trombita (részlet)206
Farsangi dal208
Ingeborg önszületése napján209
Medgyes Lajos
Jósszózat210
Börtön-dal211
Megelégedés212
Békeszózat213
Nyolcadik rész
Arany János
Az elveszett alkotmány (részlet)217
Toldi (részletek)218
Válasz Petőfinek222
A szegény jobbágy223
A rab gólya224
Eldorádó226
A tudós macskája228
Toldi estéje (részlet)230
Nemzetőr-dal231
Mit csinálunk?232
János pap országa233
A rablelkek237
Árpilis 14-én238
Rásüt az esthajnal239
Névnapi gondolatok240
Emléklapra241
Évek, ti még jövendő évek243
Koldus-ének245
Évnapra246
Letészem a lantot247
Fiamnak248
Írószobám250
A lacikonyha251
Ősszel254
Az ó torony256
Bolond Istók (részletek)257
Szilveszter-éjen264
Családi kör265
Kertben268
Ráchel siralma269
A dalnok búja271
A nagyidai cigányok (részlet)275
Oh, ne nézz rám...277
Enyhülés277
A világ279
Itthon279
Dante280
Visszatekintés281
Rozgonyiné283
Alkalmi vers286
Keveháza288
V. László298
Régi jó időből300
A vigasztaló301
Ágnes asszony302
Mátyás anyja305
A fülemile308
Csaba királyfi312
Hatvani314
A tetétleni halmon316
Szibinyányi Jank318
A vén gulyás320
A vén gulyás temetése322
Emlények323
Zács Klára325
Néma bú328
Szondi két apródja328
Balzsamcsepp331
A walesi bárdok331
A lejtőn335
Juliskához336
Széchenyi emlékezete336
Rendületlenül342
Kies ősz344
Magányban345
Vojtina ars poétikája346
Szülőhelyem353
Buda halála (részletek)353
Ártatlan dac363
Szegény Miska sirkövére364
Emlékre364
Búcsú a fürdőtől365
Aj-baj!365
A lepke366
Epilógus368
Naturam furca expellas...368
Vásárban369
Tamburás öreg úr371
Tengeri-hántás373
Mindvégig374
A régi panasz375
A tölgyek alatt377
Kozmopolita költészet379
Meddő órán379
Híd-avatás382
Népdal382
Ének a pesti ligetről386
Plevna387
Vörös Rébék390
Intés390
Tetemre hívás392
Dal fogytán393
Formai nyűg393
Civilizáció393
Még az egyszer...394
A szájasok394
Ez az élet...394
Emlékre395
Toldi szerelme (részletek)397
Évnapra397
Mi vagyok én?397
Sejtelem397
Lévay József
Szüretünk398
Mikes400
Gyulai Pál
Hadnagy uram401
Szüreten402
Szeretnélek még egyszer látni...403
Horatius olvasásakor404
A népszerűség (részlet)405
A budai rózsahegyen406
Szász Károly
Iduna407
Hazámhoz408
Madách Imre
Petőfi sírján409
Az aradi sírra409
Nép szava409
Egy demagóghoz410
Az ember tragédiája (részlet)410
Tóth Kálmán
Felleg borul az erdőre...415
Befútta az utat a hó...416
Előre!416
Zilahy Károly
Reményi Edének418
Kilencedik rész
Vajda János
Franciaországnak421
Sirámok422
A virrasztók423
Gina emléke (részletek)424
Liszt Ferenchez431
Hajótöröttek432
Luzitán dal433
A kárhozat helyén436
A vaáli erdőben437
Húsz év múlva438
Őszi tájék438
Vége van439
Az üstökös440
Megnyugvás441
Magány445
Utolsó dal, Ginához446
Gyermekkorom tájéka447
Vasúton449
Jubilate450
A végrendelet453
Nyári les454
De profundis 455
A legszebbnek457
Sodoma459
Az állatkertben460
Credo461
Nádas tavon462
Emléksorok463
Elmult idő463
Harminc év után465
Nyári éjjel (Részlet)466
Lenni vagy nem lenni468
Búcsú a naptól472
Tolnai Lajos
Fehér Sándor474
Kislányom emlékére475
Thaly Kálmán
Esztergom megvégeléről476
A kölesdi harcrúl478
Ocskai Lászlórúl való ének479
Bujdosó Rákóczi481
Dömötör János
Sötét éjben...484
Arany László
A Délibábok hőse (Részletek)486
Darmay Viktor
A komműnről (Részlet)492
Ó, hogyha tudnám...492
Reviczky Gyula
Első szerelem493
Imakönyvem495
Petőfi él!497
Ősz felé497
Arany Jánosnak498
Schopoenhauer olvasása közben499
Emma (Részletek)502
Magamról503
Pálma a Hortobágyon504
Perdita (Részlet)505
A kenyér 506
Magdolna507
Március tizenötödikén508
Útra készen (Részlet)509
A Volkov-temető510
Pán halála511
Számlálgatom...514
Rózsák515
Komjáthy Jenő
Éloa!516
Álmodva516
Mind hasztalan!518
Csak tartsatok...519
A börtönből521
Viharének522
Diadalének524
A homályból526
Emléksorok527
Siralom527
Ábrányi Emil
Ágyugolyók az Arzenál udvarán530
Magyar nyelv531
Zsákhordó533
Nincs halál534
Szabó Endre
Úr napján535
Endrődi Sándor
Hajók találkozása536
Hideg esték536
Gyönge violának...537
A kölesdi harcon537
Viharmadár538
Rudnyánszky Gyula
A csüggedés órájában539
Ti milliók540
Palágyi Lajos
Mit tettem eddig?540
Lívia541
Szentessy Gyula
Gyári lányok542
Az egyetlennek542
Kozma Andor
A kárthágói harangok543
Előírtás545
Bárd Miklós
Írok a tengernek...546
Szabolcska Mihály
Emlék548
Salzburgi csapszékben549
A Grand Caféban549
Czóbel Minka
Kubikus nóta550
Egy hét (Részlet)551
Három fehér hattyú552
Zempléni Árpád
A hosszú (Részlet)552
A tűz-özön (Részlet)554
Vargha Gyula
Rajnai bor mellett555
Kevés a vetés555
Szőlőhegyen556
Születésem napján557
Kiss József
Egy sír557
Az ár ellen558
Ó, mért oly későn559
Madonna560
Tüzek560
Nagy fekete erdő...562
A Knyáz Potemkin563
Legendák a nagypapámról (Részlet)564
Gárdonyi Géza
Éjjel a Tiszán565
Szeptember566
Makai Emil
A bolygó566
Ignotus
Tavaszi bor567
Epilogus568
Szilágyi Géza
Hátak569
Siketek között569
Heltai Jenő
Csavargó570
Loreley571
Mert dalaimnak...571
A kantinos kisasszony572
Madrigál-féle573
Diadal574
Szabadság575
Március576
Csizmadia Sándor
Öreg cselédek578
A lokomotív578
Tizedik rész
Ady Endre
Új vizeken járok583
Harc a Nagyúrral583
A Gare de I'Est-en585
Héja-nász az avaron586
A magyar ugaron587
A Hortobágy poétája587
Góg és Magóg fia vagyok én...588
A Léda arany-szobra588
Párisban járt az Ősz589
Jó Csönd-herceg előtt590
Elillant évek szőlőhegyén590
Sírni, sírni, sírni591
Dózsa György unokája592
Az ős Kaján592
Fölszálott a páva595
Az Értől az Oceánig595
A grófi szérűn596
A Duna vallomása597
Csák Máté földjén598
EmlékezésTáncsics Mihályra599
Vér és arany599
A fekete zongora600
Beszélgetés egy szekfűvel600
A csillagok csillaga601
A magyar Messiások602
Hazamegyek a falumba603
Közel a temetőhöz603
A téli Magyarország603
A Hadak Utja604
A Sion-hegy alatt605
Én fiatal maradok606
A Rotschildék palotája607
A muszáj Herkules608
A Halál lovai609
Nekünk Mohács kell609
Dózsa György lakomája610
"Ádám, hol vagy?"610
Májusi zápor után611
A te melegséged612
Az Illés szekerén612
A kürtösök szava613
Magyar jakobinus dala614
Néhai Vajda János615
Az asszony jussa616
Kis, falusi ház616
Az öreg Kúnné617
Proletár fiú verse617
Ond vezér unokája618
Küldöm a frigy-ládát619
A Tenger ákombákoma620
Zilahi ember nótája620
Esze Tamás komája621
Az Anti-Krisztus útja622
Szeretném, ha szeretnének622
A föl-földobott kő623
Séta bölcső-helyem körül624
Bujdosó kuruc rigmusa624
Négy-öt magyar összehajol625
Kisvárosok őszi vasárnapjai626
A tavalyi cselédekhez627
A kimérák Istenéhez628
A Márciusi Naphoz629
Gőzösről az Alföld630
Nagy sírkertet mérünk631
A föltámadás szomorúsága632
Az utolsó kuruc636
Az új Kisértet637
A Tűz márciusa639
Fajtáddal együtt átkozlak640
Kidalolatlan magyar nyarak641
Kis, karácsonyi ének642
A nagyranőtt Krisztusok642
Történelmi lecke fiúknak644
Új, tavaszi seregszemle645
A Tűz csiholója647
Elbocsátó, szép üzenet647
Rengj csak, Föld649
Rohanunk a forradalomba650
Ének aratás előtt651
Barangolás az országban652
A menekülő lovas653
A ló kérdez653
Sípja régi babonának654
Véres panorámák tavaszán655
A perc-emberkék után656
Ki látott engem?657
Hunn, új legenda657
A cigány vonójával!659
Üzenet egykori iskolámba660
A húkölés népe661
Ülj törvényt, Werbőczi661
Kétféle velszi bárdok663
Őszülő erdők rettegése663
Becéző, simogató kezed664
Gyűlölet és harc665
Most már megállhatok666
Az Idő rostájában666
A szétszóródás előtt667
A Mindegy átka668
A Kalota partján668
Elhanyagolt, véres szivünk669
Torony az éjszakában670
Vallomás a szerelemről671
Mag hó alatt671
Új s új lovat672
Az eltéved lovas674
A halottak élén675
A mesebeli János676
Intés az őrzőkhöz677
Ifjú szivekben élek678
Őrizem a szemed678
Megmaradok virágos mezőkön679
Nótázó, vén bakák680
Ember az embertelenségben680
A Rémnek hangja682
Nézz, Drágám, kincseimre682
Emlékezés egy nyár-éjszakára683
Véresre zúzott homlokkal684
A fajtám sorsa685
E nagy tivornyán686
Beteg szivemet hallgatod687
Krónikás ének 1918-ból687
De ha mégis?689
Két kuruc beszélget689
Elégedetlen ifju panasza690
Üdvözlet a győzőnek691
Kaffka Margit
Leánykérés691
Hajnali ritmusok (Részlet)692
Záporos folytonos levél693
Litánia696
Juhász Gyula
Himnusz az emberhez697
Haza...698
Shakespeare estéje699
Primitiva699
Kossuth-nóta700
Tiszai csönd700
Milyen volt...701
Profán litánia701
Ancsa szolgáló702
Isten háta mögött702
Magyar táj, magyar ecsettel703
Thonuzoba703
Vidék704
Magyar nyár 1918705
Szeged705
Testamentum706
A munkásotthon homlokára707
Dózsa feje707
A vén cigánynak...708
A munka709
Gulácsy Lajosnak709
Az Isten malmai711
Petőfi-centenárium712
A tápai Krisztus712
Új vallomás713
Tápai lagzi713
Magyar tél714
Fructidor715
Tápai nóta715
Este az Alföldön715
Május ünnepe716
Anna örök716
Egy hangszer voltam...717
Fák717
Ének Bukosza Tanács Ignácról718
Tóth Árpád
Meddő órán718
Hófehérke718
Hanali szerenád719
Őszi kérdés720
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz721
Rimes, furcsa játék723
A fa725
Elégia egy rekettyebokorhoz725
Egy régi ház előtt726
Őszi szántás728
Április729
Március732
Az új Isten733
Az öröm illan735
Aquincumi korcsmában736
Arany felhő737
Berzsenyi737
Láng737
Az órainga738
Körúti hajnal738
Esti sugárkorszorú739
Lélektől lélekig740
Az ősök ritmusa741
Hegyi beszédek felé742
Rozskenyér743
Hivogató744
Karhágó kövein745
Jó éjszakát746
Kaszáscsillag747
Elég volt a vágta748
Fénylő búzaföldek között750
Új tavaszig, vagy a halálig751
Bazsalikom752
A hídon753
Gyopár754
Álarcosan755
Áprilisi capriccio756
Erdőszél758
Dutka Ákos
A vörös táltos759
Elereszt a puszta759
Szántanak760
Emőd Tamás
Bólyai761
Írás a palackban761
Oláh Gábor
A Hortobágyon763
Egy magyar város764
Gyóni Géza
Csak egy éjszakára...764
Sírvers766
Szép Ernő
Tiszapart766
Gyermekjáték767
Mint magányos lovast...769
A Ritz előtt, ha zene szól769
Én így szerettem volna élni770
Lengyelország 770
Imádság772
Lányoknak való773
Sötét lesz a Duna háta774
Babits Mihály
A lírikus epilógia774
Édes az otthon775
Messze...messze...776
Új leoninusok777
Itália777
Sugár778
Esti kérdés779
Ne mondj le semmiről...780
Új könyvekre780
Szerenád781
Cigánydal782
Május huszonhárom Rákospalotán784
Haza a telepre785
Szekszárd, 1915 nyarán786
Húsvét előtt787
Háborús anthológiák790
Fortissimo791
Régen elzengtek Sappho napjai792
Petőfi koszorúi792
A vén kötéltáncos794
Ádáz kutyám795
Utca, délelőtt796
Cigány a siralomházban797
A gazda bekeríti házát798
Halvány téli rajz799
Mint a kutya silány házában...800
Mint különös hírmondó...801
Vers a csirkeház mellől803
Verses napló (Részletek)804
Mint forró csontok a máglyán...806
Beteg-klapncia 807
Botozgató808
A szökevény szerelem809
Az elbocsátott vad810
Esős nyár811
Emlékezés gyermeteg telekre812
A meglódult naptár (Részlet)813
Ősz és tavasz között814
Balázsolás815
Özönvizet, kőessőt, üstököst...817
Lelkem kiszikkadt mezején...817
Jónás könyve818
Jónás imája828
Kosztolányi Dezső
Üllői-úti fák828
Alföld829
Mostan színes tintákról álmodom830
Szegény anyám...831
A napraforgó831
Az első ősz832
Ének Virág Benedekről833
Akarsz-e játszani?835
Boldog, szomorú dal835
Beírtak engem836
Diákkoromban837
Ó én szeretem...837
A nagyvárosban éltem838
A kalauz839
Itt fekszenek840
Tanár az én apám840
Zászló 841
Halotti beszéd842
Számadás843
Litánia846
Ha negyvenéves...847
Hajnali részegség848
Esti Kornél éneke851
Életre-halálra854
Mézes kenyér856
Késő ősz a ludasi pusztán857
Őszi reggeli857
A vad kovács857
Februári óda858
Már megtanultam859
Ének a fiatalokról859
Ének a semmiről860
Szeptemberi áhítat861
Gellért Oszkár
A harmadik emeletről864
A Föld szonettje864
A Petőfi-centenáriumra865
Valami a végtelen sugarakból865
Vén erdőben866
Jézus, a szavad867
Zizegő, zümmögő868
Bölcső vagy koporsó868
József Attila emlékezetére869
Egy tollpihe870
Lesznai Anna
Dédanyám871
Ők872
Hívás872
Karinthy Frigyes
Martinovics873
"Struggle for life"873
Pitypang874
Előszó875
Méné tekel...877
Somlyó Zoltán
A szűk Könyök-uccán...879
Az őszi síp879
Szeptember880
Bölcsődal881
Külváros882
Az ember összehúzza jól magát!...882
Nem az én életem ez...883
Este884
Kukoricahaj885
Füst Milán
Tavaszi dal, vándordal885
A szőlőműves886
A részeg kalmár886
Nyilas-hava887
Tél888
"Ha csontjaimat meg kelletik adni"889
Szellemek utcája890
Levél a rémületről890
Öregség891
Kemény Simon
Napos februári dél a Dunaparton891
Európa elrablása894
Nagy Zoltán
A ketrec895
Páva a lépcsőn896
Zenét...896
Zsidócsillag897
Kassák Lajos
A végtelen határban...898
Mesteremberek898
Örömhöz899
Népgyűlés900
Márciusok901
Szólok halottainkról902
Különös virágszál903
Szegények az lakonyatban904
Ezüstszürke905
Érthetetlen kép905
Vágyakozók és gyászolók helyett905
Partizánok906
Halk kis ballada907
Emléktábla907
Megadom magam909
Elhagyott tárgyak V.909
Költészetem I.910
Szép ősz910
Vietnam ege alatt911
A szerelem vonzásában912
Veled vagyok912
Tizenegyedik rész
Gábor Andor
Kürtszó az éjben915
Kályha mellett915
Az én hazám917
Orgovány919
Tiszt urak920
Proletárnak, rossz napokra922
Esik a hó923
Évfordulón925
Magyar ifjak hősi temetője928
Ének a naphoz 1945 májusában929
Balázs Béla
Énekszövegek930
Erdő mélyén930
A közönségnek931
Utilapu a talpamon931
Édes útitársam932
Dallá halnotok így kell933
Vörös tavasz elébe933
Szüret934
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben935
Emlékezés936
Tábortűz mellett, vörös őrségen936
Bartók Béla938
Honfoglalás939
Madarász Emil
Perekopnál940
Csihajda (Részlet)941
Áprily Lajos
Antigone944
Március945
Esti dal945
Tavasz a házsongárdi temetőben946
A kor falára948
Túl ötven erdőn948
Éjjeli zene949
Intés kutyámnak950
Sík Sándor
Nyári zsongás951
Ó, milyen szabaddá...951
Éjszaka 1943-ban952
Kérdések felelet nélkül953
Reményik Sándor
Imádság954
Nadányi Zoltán
Egy úr955
A testőr956
Hosszú eső957
A két szemed szeretett legtovább959
Te már sehol se vagy959
Mariann a kádban960
Nők a tetőkön963
Körmenet965
Komját Aladár
Gyár 966
Szabadulás967
Új internacionálé968
"A forradalom meghalt!"969
Meghalt Lenin970
November971
Proletár-Magyarország marsol (Részletek)972
Nemzetközi-brigád indulója975
Gyerekkor (Részlet)976
Lengyel József
Huszadik születésnapomra977
Ember hova tartozol?978
Várnai Zseni
Katonafiamnak!978
Úgy menőttél, szinte félek979
Kopogtatok!980
Lányi Sarolta
Verdun982
Az ifjúsághoz982
Pipa984
Gyászfátyolban984
Duna-néző985
Késő esti sétán986
Nyomon veszett987
Barta Sándor
Primitív szentháromság987
Akasztott ember990
A zöldfejű ember992
Jaj 997997
Idő kritálya: Moszkva (Részlet)998
Tamás Aladár
Reményeim...1002
Felemelt...1003
Németh Andor
Lovacska1003
A költő1005
Sohajtás Karinthy Frigyes után1005
Déry Tibor
Mama Oroszország1006
Az úszó szigetek1007
Ősz, Feldafing1008
Hidas Antal
Az első évfordulón1009
Az ellenforradalom földjén (Részletek)1010
Jázmin utca1011
Lenin1012
Vörös Csepel induló1014
A nehéz idők verseiből (Részletek)1015
Vannak halottak1018
Egy erős topolya...1019
Néznek a fák1019
Míg szeretlek - élek1020
Veresbegy1020
Teljesüljön1022
Kezdenéd elölről?1022
Régi sorok - egy fakult füzetből1023
Most, amikor ötven esztendő után...1031
Török Sophie
Asszony a karosszékben1032
November1033
Erdélyi József
Ibolyalevél1033
Magányos csillag1034
Dal a Bakony alján1035
Olvadás1036
Farkasverem1037
Fűz Kata1039
Kökényvirág1039
Tavaszi ország1041
Őszvég éj1041
Anyám1042
A szarvasokká vált fiúk1044
Fekete Körös1045
Cölöpverők1048
Lovaspóló a Vérmezőn1050
Bevonulás1052
Meggyfa1053
Visszatérés1055
Apám sírja1056
Nagy Imre
Az álmok fakírja a Nap előtt1057
A mezőn1058
Darvak a falum egén1059
Ősanyám a pusztán1060
Élj a pusztán1061
Sinka István
Pásztorének1062
Anyám balladát táncol1063
Szállnak a vadlibák1066
Ballada a Körös mentén1067
A Göncöl útasa1068
Zab Mihály varnyudi szélben1068
Boldog patak1069
Ezer legény idő nélkül1070
Kórótűz kegyetlen csillagok alatt1070
Bányai Kornél
Szépség mezőin1072
Vasénekű testvéreim1073
Vadember1074
Tanyák1075
Forbáth Imre
Szlovák tájkép1076
Na maninách1076
Őszi dal 19381077
Gulyás Pál
A viharzó diófa1077
Rimkovács1079
Itáliához1080
Csokonai gúlája előtt1085
Debrecen, ó-kikötő1086
Hajnali séta az országúton1087
Az elemek ellen1088
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc
József Attila halálára1090
Fogadj be, Debrecen1091
Meg kéne nézni1093
Sárközi György
A szeretet himnusza1094
Virágok beszélgetése1095
Jaj annak, aki egyedül marad1095
Reggeli dal1096
Kilátó1096
Közeledő léptek1098
Higgy a csodában!1098
Kesergő1099
Esőcseppek1100
Fodor József
Verseim1101
A paradicsomok és a kert1101
Szelidlábú napjaim1102
Falevelek siratója1103
Kiáltás az emberért1104
Esős nyár1105
Piros fejfák1106
Átkozott fa1107
Továbbnézve1108
Plánták altatója1110
Őszi almafák1111
Semmi se késő1112
A tordai diák1113
Szabó Lőrinc
Rutilius levele1114
Jelenések1115
Kalibán1115
Szénásszekér1116
Pillanatok1117
És mikor őjra megcsókoltalak1118
Fény1118
Szegénynek lenni a fiatalnak1119
Operába indul az autó1120
Grand Hotel Miramonti1121
A bazilikában zúg a harang1122
Körúti éjszaka1125
Materializmus1127
Ujjaink1128
Hajnali rigók1129
Az Egy álmai1130
Semmiért egészen1131
A homlokodtól fölfelé1132
Szamártövis1133
Belül a koponyádon1134
Az üdvözült lány1134
Nagyságos úr1136
Lóci óriás lesz1138
Nyitnikék1139
Szivárvány Pest fölött1142
Különbéke1143
Dsuang Dszi álma1145
Szun Vu Kung lázadása1146
Éjszaka a vonaton1149
Dalmácia tücskeihez1152
Egy téli bodzabokorhoz1153
Az óriás intelme1155
Ima1156
Tücsökzene 1157
Máju si orgonaszag1166
Ficseri-füsti1167
A huszonhatodik év1169
Mozart hallgatása közben1175
Berda József
Egy politikus arckéápéhez1176
Húsleves dícsérete1177
Piaci éjszaka1177
Vizafogó1178
Óda1178
Bátyám halálára1179
Képzelődés1180
Szentgyörgypereszke1180
Magamra maradtam1181
Győry Dezső
Újarcú magyarok1182
Zöldár a Vágmentén1183
Tiltott képeslevelezőlap1183
Háború az utcánkban1184
Fenyő László
Hová lettek a költők?1185
Márciusi álom1186
Emigránsok1187
Előszoba1188
Őszi kávéház1190
Hűség1191
Ha kérdik1193
III. kötet
József Attila
Éhség5
Fiatal életek indulója5
Rög a röghöz6
A legutolsó harcos6
Megfáradt ember7
Aki szegény, az a legszegényebb8
Tiszta szívvel8
Szép csöndesen aludj9
Mikor az uccán átment a kedves9
Fiatal asszonyok éneke10
Végül10
Bevezető11
József Attila12
Áldalak búval, vigalommal12
Pöttyös12
Tedd a kezed13
Dudoló13
Ringató14
Hosszú az Úristen14
Biztató15
Medáliák (részletek)15
Esik17
Harmatocska18
Tiszazug18
Ákácokhoz19
Favágó20
Betlehem20
Betlehemi királyok21
Nyár22
Regős ének22
Ady emlékezete23
Egy költőre24
Bánat25
Tömeg25
Lebukott26
Anyám28
Áradat28
Szocialisták30
Munkások31
Holt vidék32
Fagy33
Eső34
Külvárosi éj34
Mondd, mit érlel37
Határ38
Medvetánc39
A kanász40
Bánat40
Reménytelenül41
Téli éjszaka41
Búza41
A város peremén42
Elégia44
Óda47
A tőkések hasznáról52
Vigasz53
Nyári délután54
Alkalmi vers a szocializmus állásról Ignotusnak55
Eszmélet57
Mama60
Számvetés60
Falu61
Iszonyat63
Magad emésztő65
Altató67
A bűn68
Levegőt!69
Kései sirató71
Ha a hold süt72
A Dunánál73
Az a szép, régi asszony75
Jaj, majdnem75
Egy spanyol földmíves sírverse76
Judit76
Nagyon fáj77
Kiáltozás79
Ki-be ugrál80
Azt mondják80
Kész a leltár81
Elmaradt ölelés miatt81
Kirakják a fát82
Thomas Mann üdvözlése83
Flóra84
Hexaméterek84
Rejtelmek84
Már kétmilliárd84
Buzgóság85
Megméressél!85
Flórának86
Március88
Ars poetica89
Születésnapomra90
Ős patkány terjeszt kórt91
Már régesrég92
Bukj föl az árból93
Jön a vihar94
Hazám94
(Csak az olvassa)97
Ne légy szeles98
Száradok, törődöm98
Sas98
Az árnyékok99
Könnyű, fehér ruhában99
Ha nem leszel100
Tudod, hogy nincs bocsánat100
Gyönyörűt láttam101
Miben hisztek 102
"Költőnk és kora"103
Karóval jöttél104
Talán eltűnök hirtelen105
Ime, hát megleltem hazámat106
Illyés Gyula:
Szomoru béres107
Szegénylegény107
Egy ősz108
A ház végén ülök109
Esti zápor111
Három öreg113
Ifjúság (részlet)122
Ujoncok124
Testvérek125
Délben126
Egy barackfára126
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon129
Ozorai példa130
Nem menekülhetsz132
9. Rue Budé133
A kacsalábon forgó vár134
Avar140
Külön világban149
Elmaradt háború149
Óda egy krumpliföldhöz150
Ujszülött151
Csak ne kelljen halálba menni153
Rangrejtve154
Nyáj410
Nem volt elég156
Megy az eke159
Zsivaj160
Cserepező161
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték163
Könny közt remény164
Jegyzőfüzet165
Télvégi szél166
Árvíz168
Doleo, ergo sum168
Menedék173
A szil s szél171
Cser-erdő171
A tihanyi templom-hegyen173
Látogatók173
A költő s a galamb174
A reformáció genfi emlékműve előtt174
Árpád178
Zrínyi a költő181
Bartók181
-Szekszárd felé184
Örök berek188
Csillaghullás188
Üvegvilág189
Hálóm s halam190
Kháron ladikja191
Munka a munkával193
Levél195
Csitító196
A korosztyál behajózása197
Örök művek világa199
Hírszerzőm200
E földön200
Húgaid202
Dőlt vitorla202
Az őszi méhek arany kereke202
Bebevezetés egy Kodály-hangversenyhez203
Óda a törvényhozóhooz204
Borsos Miklós: Sz. L. szobra207
Vadréces ég alatt209
Hiába210
Kaszál, kaszál...210
Jégzajlás210
Rajtakapva211
Mozgó világ211
Az orsók ürügyén223
Alkonyi út228
Fekete-fehér228
A Szörny229
Mégegyszer, ugyanonnan230
Gyászének Gara László emlékének231
Hatalmas, nagy korszak... s a költők232
Sötét234
Ditirambus a nőkhöz235
Mert szemben ülsz velem...241
Teremteni242
Hosszú tél248
A művészet rémuralma248
Koszorú249
Gereblyés László:
Egy a sok közül:251
Tank-lesben251
Sirattam én a várost...252
Gereblyés László:
Egy a sok közül251
Tank-lesben251
Sírattam én a várost252
Tamkó Sirató Károly:
Anitra meghalunk253
Papírember254
Hollós Korvin Lajos:
Óda255
Évforduló257
Hazám vagy végre259
Dsida Jenő:
Csokonai sírjánál267
Hulló hajszálak elégiája271
Tavalyi szerelem274
A sötétség verse275
Szerenád Ilonkának275
Miért borultak le az angyalok Viola előtt (részlet)279
Lukács László:
Visszafojtott lélek280
Favágó281
Erdő282
Tigris284
Horror, furor!284
Csillagcsók286
Pásztor Béla:
Kosaras asszonyok287
Méregkóstolók289
Rőzsehordók290
A kötéltáncosnő ernyője290
Láz291
Jelenés292
Vihar Béla:
Egy katona megy a hóba293
Horváth Béla:
Ti boldog költők302
A kút302
Jankovich Ferenc:
Száz kőműves összedalot303
Öreg magyar a városban303
A nyúl éneke305
Egy cselédház udvarán306
Áljd meg minket, Jézus!307
Szántód partjainál308
Idegen város310
Sej, a mi lobogónkat311
A kőmíves311
Háromszáz éves terveim312
A hazáért314
Egy fenyő álma316
Radnóti Miklós:
Férfinapló (részletek)317
Ének a négerről, aki a városban ment318
Pontos vers az alkonyatról321
Kortárs útlevelére322
Hajnal323
Istenhegyi kert323
Járkálj csak, halálraítélt324
Federico Garcia Lorca324
Huszonnyolc év325
Hispánia, Hispánia326
Első ecloga327
Csütörtök328
A "Meredek út" egyik példányára329
Csodálkozol barátném329
Harmadik ecloga330
Bájoló331
Száll a tavasz331
A mécsvilág kinyílik332
Tétova óda333
Mint észrevétlenül333
Páris334
Ötödik ecloga336
Nem tudhatom336
Nem bírta hát337
Ó, régi börtönök338
Sem emlék, sem varázslat339
Majális339
Töredék340
Hetedik ecloga341
Levél a hitveshez342
Á la rechreche343
Nyolcadik ecloga344
Erőltetett menet346
Razglednicák347
Forgács Antal:
Barátomhoz348
A háború kétszázkilencvenharmadik napján348
Éjfél349
Mint az állat349
Salamon Ernő:
Nyomorú tájék351
Egyszerű szerelmes ének351
Szegény nép dicsérete352
Gyerekdal354
Az ember, ha szegény355
A jó vénasszonyok355
Különféle találmányok357
Dal utódoknak (részletek)358
Korvin Sándor:
Gépvilág362
Hajnal Anna:
Tavaszi himnusz364
Megtanít engem újra majd365
Valahol már nő a gyermek366
Szerelem, vihar368
Kis Annához369
Fiainknak370
Vonuló évszakok372
Parti város373
Tiszta tiszta tiszta374
Képes Géza:
Levél egy népi-kollégistához381
Gyertyafénynél383
Epigrammák384
Vallomás385
Tavaszi betegség386
Szauna386
Félelem388
A világ végén388
Kő és festék389
Cseréphalom390
Évszakok392
Károlyi Amy:
Variációk Ted Hughes egy sokára393
Óda és elégia Hlebnyikovhoz393
Nedves és száraz395
Aki idegen ágyban ébred395
Vas István:
Husvéti ének a testről395
Gyertyaszentelői elégia397
Tizenöt év399
Ancien régime401
Budapest balladája401
Októberi jegyzetek402
A békekötés elé404
HÁrom császárszobor408
Nicolaus Cusanus sírja409
Római pillanat410
Nyarak411
Csikók412
Rapszódia a bátorságról413
Rapszódia a hűségről417
A süketnéma kislány420
Pesti elégia422
Ötven felé423
Mikor a rózsák nyílni kezdtek427
Rapszódia egy őszi kertben428
Etruszk szarkofág430
Via Appia431
Folytatás434
Óda a tegnapi asszonyokhoz435
A város télen437
Az idő metszeteiben441
Branyiszkó441
Határozók és kötőszavak442
Nem számít443
Az Internacionálé és a Signoria téren445
Mimneromos témájára446
Ljubomira448
Kalligráfia451
Takáts Gyula:
Vihar előtt451
Fakutyán, fényben451
1867 a pusztán452
Átsugárzik és ragyogva455
Két oszlop457
Most is e játszma461
Akkor lesz462
Ki ötezerben élsz462
Bóka László:
Cellák és kazamaták463
A Gyáli-úton464
A tél hagyott rád464
Hallgató465
Csacsacsa466
Kálnoky László:
Szanatóriumi elégia471
Kövérek a fürdőben477
Pusztuló arc474
Időszerűtlen vallomás478
De profundis481
Hamlet elkallódott monológja482
A kegyelet oltárán484
A labirintus485
Weöres Sándor:
Szán megy el az ablakod alatt486
Valse triste487
Grófkisasszony488
A tündér488
Anyámnak489
Fű, fa, füst491
Dalok Na Conxy Pan-ból193
Az éjszaka csodái496
A "Rongyszőnyeg" sorozatból499
Harmadik szimfónia501
Meghalni506
XX. századi freskó506
Canzone508
Az állanldó a változóban509
Nem élni könnyebb511
A tánc511
Le Journal513
Fughetta517
Ars poetica518
Animus518
In aeternum519
Grádicsok éneke519
Kilencedik szimfónia527
Internus533
Merülő Saturnus536
Óda a kispolgárhoz537
Az élet végén539
Toccata540
Psyché542
Rónay György:
Kígyó543
Nyári zenekar545
Ozeás könyvéből546
A Kisduna Harasztinál547
A Szent Anna templom tornyai548
Látogatóvasárnap551
Babits a betegágyon552
Jékely Zoltán:
Enyeden ősz van555
Vasvári Pál nyomában556
Apotheozis557
A Szépjuhászné elégiája558
Csillagtoronyban559
Futballisták562
Madár-apokalipszis563
Lidérc-űző565
Homo faber565
Sárkányölés565
Kalap-korona566
Csorba Győző:
Nosztalgia567
Március567
A nyugtalanság dicsérete569
Már nem odázhatom570
Ars poetica570
Nyárelő570
Zsigmond Ede:
A diktátor dala571
Hazajött az apám572
Csoportosulj a tiéddel!573
Barkó Sándor:
Mielőtt kartács zúzna szét575
Vigyázz, anyám576
Vető Miklós:
Hideg mezőkön577
Egy külvárosi gyérvilágú gyárban577
Kis Ferenc:
Fogházban581
Szonett582
József Attila halálakor583
Szelíd húrokon584
Zeng a dal586
Csendes diadallal587
Az obsitos költő587
Számadás588
Munka után590
Zelk Zoltán:
Békabánat590
Szilveszter a Fóti úton591
Ágyrajárók594
Úgy tudlak téged596
A pártos éneke597
Szégyen599
Este egy munkásvonaton600
Nagy Lajos a kávéházban601
Tűzből mentett hegedű603
Kolumbusz utca 54/b603
Sirály604
Dorisici alkony, 1943613
Gyertyaláng615
Teveháton616
Tizennégysor617
Vers a lehetről és a nem lehetről618
És és619
Szüdi György:
Felszabadulás619
Tiszta hittel622
Emlékezés624
Nincs pihenés624
Keszthelyi Zoltán:
Megérte?626
Szeretszm ég?627
"Nem mezzo del cammin di nostra vita"629
Az ősz nyertyái633
Földeák János:
Védőbeszéd635
Epreserdő636
Külvárosi kiáltás638
Mátyás Ferenc:
Tojástánc639
Nézem a tanyát640
Sárból vert ének642
Falusi piac645
Benjámin László:
Óda a fiatal költőhöz648
Szegedi-út650
Krisztus a piacon652
Magyarország654
Három kétely kapujában655
Mindig másutt jobb660
Tavasz Magyarországon660
Örökké élni662
Lenin664
Számadás665
Hajnali karének667
Ott leszel akkor is670
Tűzzel, késsel670
Önéletrajz (részletek)671
Köznapi dolgok igézete674
Két évtized 679
Ne szégyenkezz, ne legénykedj680
Egyetlen élet682
Emberi csönd683
Arany Jánoshoz685
Középkor687
Vérző zászlók alatt690
A Vadaskerti úttól a Kálvin térig692
Ismeretlen költő verse a XX. század középső évtizedeiből692
Nem adhatsz többet694
Vanitatum vanitas695
A farkasok-nevelte fiú699
Búcsúbeszéd700
Tengerek fogságában701
Kapások706
Magasból707
Nyílt szó, födetlen arc708
Szocialisták711
Kónya Lajos:
Foggal-körömmel is712
Kék világ714
Zárszámadás715
Őszi vers716
Reggel717
Dunántúli nyár717
Vészi Endre:
Inas létemre alkotó...720
Ó, nyelv, örök hazám721
A világ beteg most, nem én723
Nemzedéken történetéből723
Őr és fogoly724
Arckép ezer tükörben726
Idegen kirakatok727
A teljesség satujában728
Devecseri Gábor:
Budai hegyek utcáin731
József Attila halálára733
Kinek haját a Nap fakítja734
Ankhiszész735
Az Aszklépiosz-szentélynél735
Hajnali futam737
Csak annyi meleget738
Réten szaladoztunk738
Bikasirató (Részletek)739
Szabó Magda:
Ha édesedik az ecet744
Elégia745
Január747
Jánosy István:
Memling fürdőbe lépő aktja mondja747
Zrínyi halála748
Festmény750
Somlyó György:
A semmittévőhöz751
Barackfa752
Vallomás a békéről (részlet)753
Bartók búcsúestje755
Mese a virágról756
Csak a béke..756
Halálhír758
Psalmus eroticus760
Részlet egy X-edik ars poeticából762
Mese a másik szobáról763
Mese a költőről és a kritkusról764
Mese a kettős spirálról764
Csanádi Imre:
Szobasarok766
A megszállás után767
Berdicsevi nyírfák768
Másodvirágzó769
Erdei vadak, égi madarak770
Hajnali káprázat771
Bornemissza Péter772
Halottvivők éneke773
Kalendárium773
Vásárcsarnok775
Hitvalló776
Egy hajdani templomra776
Csillagforgó777
Simonyi Imre:
Annyi van hátra782
Zokogás, mélyhegedűre és dobokra782
Zárka784
A tű foka785
Jobbágy Károly:
Szomorú szerelmes vers785
Háló nélkül786
Sipos Gyula:
Estebéd787
Elégia egy somogyi vadkörtefához788
Varjak télen788
Rákos Sándor:
Sirató789
Ras Shamra torzói791
Szegények vonulása793
Bretagne sziklái794
Kiáltásnyi csönd797
Vadállat797
Arx poetica798
Hiába798
Metaforák798
Anyasirató (Részlet)799
Pilinszky János:
Te győzz le801
Halak a hálóban801
Könyörgés802
Trapéz és korlát803
Miféle földalatti harc804
Két szeretőre805
Harbach 1944806
Francia fogoly807
Aranykori töredék808
A szerelem sivataga809
Négysoros810
Apokrif810
Utószó Pierre Emmanuelnek812
Nagyvárosi ikonok813
Akár a föld814
Szent lator814
Nemes Nagy Ágnes:
Hadijelvény815
A szabadsághoz816
Nem akarok817
Trisztán és Izolda818
A gejzír821
Szobrokat vittem822
Lázár822
Fák822
Vihar823
Szobrok824
Az alvóhoz825
A formátlan825
Madár826
Ekhnáton jegyzeteiből826
Kuczka Péter:
Messze volt a föld827
Mindenkinek! Mindenkinek! (részletek)828
Nyírségi napló (részletek)830
Tamási Lajos:
Pesterzsébet835
Fekete ász841
Remény és háború842
Nyárvégi viharok844
Tigrisek846
A "Tüzes nyíl" olvasása után847
A fegyvergyári Duna-ág848
Kormos István:
Katlan848
Kereszttel hátuk szőrén850
Fehér virág850
Atlantisz850
Óda a kukoricához851
Vonszolok piros delfinek854
Orpheus panasza855
Szegény Yorick855
Nakonxipánban hull a hó856
Váci Mihály:
Mindenütt otthon864
Ily messziről jövök864
Azokhoz tartozom865
Kelet felől866
Százhuszat verő szív869
Te bolond870
Búcsú és üdvözlet872
Szelíden, mint a szél873
Szabadság! Tégy gazdaggá minket!874
Szegények hatalma876
Miránk hasonlíts, kommunizmus877
Méltó hatalmat880
Válasz egy kritikára882
Te vagy883
Adott világ885
Ma sem könnyebb885
Köszönts rám vers887
Azóta889
Tanyán891
Darázs Endre
Kunyhó, füsttel972
Hajnali fáklyák973
Darázs Enre:
Kunyhó, füsttel891
Hajnali fáklyák892
Simon István:
Petőfi Aranyéknál897
Szélső házak898
Zeng a fűrész900
Virágzó cseresznyefa901
Ballagó ácsok902
Az a nehéz904
Buchenwaldi rapszódia905
Leánynézőben öcsémmel906
Nem elég908
Husvéti körmenet909
Levelek910
A munka azért készül912
Száll a rosta913
Örök körben914
Beszél a fiam916
Szőlőszem917
Eladó ház elégiája918
Képek az őserdőből920
Takács Imre:
Születésnapi ének921
Nyári rapszódia925
A férfi tánca929
Nagy László:
Májusfák933
Tavaszi dal933
Katonalovak934
Bordal935
Kovács935
Bolgár-tánc936
Rapszódia937
Anyakép937
A fekete fiúk940
Gyöngyszoknya941
Jártam én koromban, hóban944
Farsangi ének944
Havon delelő szivárvány (Részletek)945
Deres majális949
A város címere950
Ki viszi át a szerelmet952
Himnusz minden időben952
Szárnyak zenéje953
Rokonaink arca955
Menyegző956
A Zöld Angyal962
Szerelmem, csonttörő élet966
Ajándék968
Juhász Ferenc:
Fecske968
A Sántha-család (részletek)970
Hajnali zápor973
Apám (Részletek)975
Vergődés978
Koraesti ének984
Nagymama985
Templom Bulgáriában986
Óda a repüléshez989
Rezi bordal993
A tékozló ország (Részlet)994
Látomásokkal áldott életem1000
Évszakok1003
Tűzliliom az éjszakában1004
Ady Endre utolsó fényképe1006
A szarvassá változott fiú kiáltozása a Titkok kapujából1007
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb1021
Az éjszaka képei1021
Gyermekdalok (Részlet)1031
Anyám (Részlet)1049
Szécsi Margit:
Fekete gallyon...1054
A betemetett nádas1054
Álom a cigányvárosról1058
Virrasztok1059
Levél a kórházba1063
Fodor András:
Bartók1085
A vízrenéző1087
Villámlik1091
Aréna1092
A tenger bitófái1095
Az ifjúsághoz1074
Vita1077
A romlás évada1079
Berzsenyi Dánielhez1080
Szerelmnk földi tája1082
Csoóri Sándor:
Anyám fekete rózsa1083
Emlékezés egy régi utcára1084
Szabálytalan vers egy földrajztanár halálára1086
Búcsú Kubától1087
Fűre, madárra1088
Idegszálaival a szél1089
Második születésem1090
Ekkora szerelem előtt1091
Egyszer majd ez is elmúlik1091
Hogy ne legyen sötét1092
Garai Gábor:
Tűz-tánc1093
Parainézis1097
Evés1097
Ha a szerelem elhagyott1099
Rózsa1100
Tiszta szigorúságot1101
Levél Rómába1102
Nyárvég1103
Artisták1106
Boldogtalanok1107
Közeleg1108
Töredékek a szerelemről1109
Bizalom1111
Vernek egy embert1112
Kedd1113
Végül...1119
Orfeusz halála1120
Roncsol a fagy perzsel a nap...1121
Hazám1122
Június1124
Koránkelők1124
Csanády János:
Égő kocsikon1125
Az atomkor küszöbén1126
Kalász Márton:
Telelők1127
Rendet!1128
Györe Imre:
Zuhogj csak ár1129
Vers a szocializmusról1129
Lóra-szállt harcos nótája1133
Ladányi Mihály:
Himnusz1135
E korban1137
Előszó1138
Utánad kószálok1139
Szép húgaim1140
Viharkabátban1140
Lenin1141
Azt hiszem, semmi kétség1142
Kölyökkor álmai1144
Múlnak az órák1145
Buda Ferenc:
Füvek példája1146
Ne rejtőzz el...1147
Harmadik1154
Egy ágyon, egy kenyéren1154
A kiadó utószava1155
A három kötet költőinek betűrendes mutatója1159
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III.

A borítók elszíneződtek, a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
2.480 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
konyv