1.027.530

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I-III.

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 3.228 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Népköltészet
Ahol keletkezik egy ékes nagy út7
Regösének7
Porka havak esedeznek, de hó reme róma9
Serkenj fel, kegyes nép10
Kis kacsa fürdik fekete tóba10
Katalina, katalina11
Gólya, gólya, gilice11
Lengyel László-játék11
Az egek teremptő12
Sardó gyüjjön13
Kicevice villő13
Ma van husvét napja14
Pünkösdölő15
Szent Iván napja18
Karácsonynak éjszakáján20
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág20
Júlia szép leány21
Kádár Kata23
Kőmíves Kelemenné24
Molnár Anna27
Budai Ilona29
Barcsai 31
Bodor Katalina32
A fogoly katona34
Komáromi szép lány37
Nagy Bihal Albertné38
Angoli Borbála40
Fehér Anna43
Nagy hegyi tolvaj46
Görög Ilona47
Megölték a Basa Pistát49
Katona vagyok én, ország őrizője50
Látom a szép eget50
A rab legény51
Amott kerekedik52
Kerekes Izsák55
A három árva57
Búsan búgó bús gerlice58
Dancsuj Dávid59
Szerencsétlen fejem, mire jutott ügyem?60
Elmegyek, elmegyek61
Udvarom, udvarom, szép kered udvarom61
Elindultam szép hazámbul62
Erdő nincsen zöld ág nélkül62
Hej páva, hej páva! császárné pávája62
El kéne indulni63
Jere hezzám vacsorára64
A tücsök meg a légy lakodalma66
Egy nagyorrú bóha67
Kitrákotty mese68
Vasárnap bort iszom68
Sári Mári69
Járjad, pap uram a táncot69
Ó be sok hal terem a nagy Balatonban70
Hej! mikor még tizennyolc éves voltam70
Elment a két lány virágot szedni71
Mikor éngem férjhez adtak72
Szép Ilona72
Kéreti a nénémet74
Egyszer egy királyfi76
A rossz feleség78
Megöltek egy legényt80
Felszállott a páva80
Rab vagyok, rab vagyok81
Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj az Alföldre82
Nem messze van ide Kismargiat83
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette84
Kormos Pista85
A Vidróczki híres nyája85
Zúg az erdő, zúg a mező86
Mikor Rózsa Sándor86
Szegény Rózsa Sándor87
Mikor visznek Szeged felé88
Elhervadt citrusfa89
Engem hívank Fábián Pistának90
Kocsmárosné gyujts világot90
Arra alá dörög az ég alja91
A lopódi nagy tölösbe91
Esteledik, alkonyodik92
Arra alá az alföldi csárdában92
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája93
Fujdogál a szellő magyar hazám felől93
Azér, hogy én bé vagyok sorozva94
Meg kell a búzának érni94
Szivárvány havassán94
Amerre én járok, még a fák is sírnak95
Látom, az életem96
Szomorú az idő96
Nem hallok egyebet97
A citrusfa levelestől, ágastól 97
Tavaszi szél vizet áraszt98
Csillagok, csillagok98
Nem vagy legény, nem vagy99
Megrakják a tüzet 99
Szabad a madárnak ágról, ágra szállni99
Siroki erdőben100
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem100
Szólnak a kakasok101
Istenem, istenem101
Egy kicsi madárka102
Annyi bánat a szívemen102
Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék103
Sír a kis galambom, sírok én magam is103
Megyen már a hajnalcsillag lefelé103
Gerencséri utca104
Hej, tulipán, tulipán104
Aki szép lányt akar venni:104
Éva szívem, Éva105
Házasító dal105
Virágos kenderem106
Csillagos a nagy ég, csillagos106
Vetettem violát106
Aj, de én is tartottam106
Úgy elmegyek, meglátjátok107
Lám megmondtam, bús gilice108
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba108
Szomorú fűzfának108
Az ökör a földet108
Édesanyám mondta nékem109
Édesanyám rózsafája109
Jönnek, jönnek majd elvisznek109
Zörög a kocsi, pattog a Jancsi110
Világos az én kis kötőm110
Isten adta volna111
Magas hegyen lakom111
Akkor szép az erdő, mikor zöld111
Piros alma kigurult a sárba112
Cifra bunda szegre van akasztva112
Hajtsd ki babám, az ökröket112
Most jöttem a tetétleni pusztáról113
Három csillag van az égen egy sorba113
Kolozs város olyan város114
Sej, most kezdtem egy fehér kendőt viselni114
Olvad a hó, tavasz akar lenni114
Meghalok, meghalok115
Kis kertemben kinyílt szép dupla viola116
Felszántom a császár udvarát116
Izend meg, izend meg116
Kimegyünk egzercírozni117
Nagyabonyban csak két torony látszik118
Sej, besoroztak, sej, besoroztak engemet katonának118
Már minálunk verbuválnak kötéllel119
Sohasem vétettem119
Megütik a dobot120
Ütik a rézdobot120
Mikor a nagyerdőn kimész121
Hazám, hazám, édes hazám121
Amott látod, rózsám122
Az én lovam Pejkó122
Áldja meg az Isten123
Ezernyolcszáznegyvennyolcba125
Most szép lenni katonának125
Kossuth Lajos azt izente125
Huszárgyerek, huszárgyerek126
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva126
Magyarország jaj, de föl van zöndülve!126
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját127
Szépen szól a Kossuth muzsikája127
Damjanics a vezérünk128
Kitelt már a hideg ősz128
Majd elkészül mán majd az a vasút:128
Kossuth Lajos a Bakonyban128
Perczel Móric katonája128
Kossuth lova megérdemli a zabot:129
Még Aradon szépen szólott129
Könnyű a németnek129
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára;129
Garibaldi csárdás kis kalapja130
Szennyes az én ingem130
Fujdogál a szellő131
Madárka, madárka132
Rózsa virít, rózsa nyílik132
Nem hitted, hogy katona vagyok én133
Magos a kaszárnya teteje133
Őrmester úr, az áldóját magának!133
A bakancsom el akarnám cserélni134
A barackfa pirosat virágzik134
Jó módja van a szegedi bakának134
Hideg szél fúj, édesanyám,135
Mikor szürkébe öltöztem,135
Széles az Isonzó vize136
Kimegyek a doberdói harctérre137
Esik eső, esik a kaszárnya falára137
Szendre báró leánya137
Farkas Julcsa föllépett138
Érik a szőlő139
Haj, Dunáról fúj a szél139
Nyomorúság az életem140
Hej halászok, halászok!141
Amott legel, amott legel141
Ócsó mán a pásztor142
Kiszáradt a tóból mind a sír,142
Eszterházy-kanász nótája142
Béres vagyok, béres143
Mikor a szolgának143
Nincsen rosszabb, mint a szegény béresnek144
Jaj istenem, de nagy baj a szegénynek144
Aladáron azé nem jó szolgálni144
Intéző úr kiáll az eresz alá145
A hatvani hodályba145
Verje meg az isten azt az édesanyát145
Vállalat úr, mérje föl a munkát!146
Kubikosnak de bajos az ílete146
Vagyok olyan legény, mint te147
Ismeretlen himnusz költők
Siratóének Magyarországról mikor a tatárok pusztították151
István király verses históriája160
Magyarországi ének a világ megvetéséről165
Ómagyar Mária-siralom 166
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (Részlet)169
Janus Pannonius:
Gryllusra170
Prosperhez171
Kikacagja a római bucsusokat171
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását171
Búcsú Váradtól172
Aki csak a régi könyvekekt szereti173
Pálhoz174
Szilviáról174
Önmagáról175
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (Részletek)175
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata177
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak177
Nyárdél egén ragyogó üstökös179
Siratóének anyjának Borbálának halálára180
Mátyás királyhoz184
Pál pápáról184
Ugyanarról185
Pannónia dicsérete185
Polycarpushoz185
Saját lelkéhez186
A roskadozó gyümölcsfa187
Egy dunántúli mandulafáról188
Móré György sírfelirata188
Az árvíz189
Mars istenhez békességért194
Békéért194
Ismeretlen költők
Szabács viadala (Részletek)195
Ének Szent László királyról197
Emlékdal Mátyás király halálára199
Soproni virágének200
Körmöcbányai táncszó200
Fohászkodás201
Vásárhelyi András:
Ének Beriszló Péter veszedelméről203
Apáti Ferenc:
Feddőének205
Csáti Demeter:
Ének Pannonia megvételéről207
Sylvester János:
Az magyar nípnek215
Tar Benedek:
Házasságrul való dícséret215
Szkhárosi Horvát András:
Emberi szerzésről (Részletek)218
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápái foltos hitről (Részletek)220
Az fejedelemségről (Részletek)223
Az fösvénységről (Részletek)227
Az átokról (Részletek)230
Sztárai Mihály:
XII. Psalmus235
Ismeretlen énekmondók
Szendrői hegedős ének236
Pajkos ének239
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára241
Adhortatio mulierum243
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (Részlet)246
Sokféle részögösről (Részlet)247
Kapitán György bajviadalja (Részletek)249
Losonczi Istvánnak haláláról (Részletek)252
Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet)256
Az udvarbírákról és kulcsárokról257
Bornemissza Péter:
Siralmas énnéköm260
Ismeretlen költő
Luther éneke261
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár262
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási265
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra268
Szegedi Gergely:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (Részletek)274
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya277
Ilosvai Selymes Péter:
A híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (Részletek)282
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (Részlet)285
Moldova Mihály Deák:
Éneke290
Gergei Albert:
Árgírus históriája (Részletek)294
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett303
Bizonnyal esmérem304
Egy török ének306
Losonczi Anna nevére307
Kit egy szép leány nevével szerzett308
Borivóknak való310
Széjjel tündökleni311
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtűl312
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott 314
Méznél édesb szép szók...316
Egy kegyes képében317
Hogy Júliára talála, így köszöne neki319
Kupidónak való könyörgés319
Az fülemilének szól323
Darvaknak szól325
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról326
Júliát hasonlítja a szerelemhez328
Én édes szerelmem330
Ó nagy kerek kék ég333
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról336
Egy katonaének337
Hymnus secundus339
Egy könyörgés341
Margaretáról342
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének345
Búcsúja hazájától346
Két szemem világa347
Kegyelmes szerelem348
Kiben az kesergő Coeliárul ír349
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett350
Latrikánus vers352
Könyörög istennek352
Más 354
Fulviáról355
Sárközi Máté:
Ének a katonákról359
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás361
Erdély veszedelméről362
Illésházy István:
Ferendum et sperandum365
Rimay János:
Örülhetne szívem367
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit368
Ez a világ, mint egy kert369
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán372
Kerekded ez világ...373
Az idő ósága nevel magos fákot...374
Debreceni S. János:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz375
Szenci Molnár Albert:
XLII. zsoltár382
LXV. zsoltár384
XC. zsoltár386
Miskolci Csulyak István:
Jocoserium387
Ismeretlen költők
Pöngését koboznak388
Bocskay Istvánnak szomorú haláláró (Részletek)389
Csordapásztorok391
Az gazdagságról392
Bethlen Gábor394
Pécseli Károly Imre:
Jaj tenéked ki prédálsz396
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátom 398
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom398
Kertemben nyílt piros rózsám399
A rigónak ő szólása401
A szemeid két gyémántnál402
Jövel az táncban402
Hajnal404
Nyéki Vörös Mátyás:
A pokolról (Részlet)405
Siralom a halandóságról406
Zrínyi Miklós:
Fantasia poetica (Részletek)410
Arianna sírása412
Szigeti veszedelem (Részletek)414
Peroráció432
Attila433
Szigeti Zríni milós433
Az idő és hírnév433
Elegia434
Beniczky Péter:
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat437
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről439
"Példa-beszéd"-eiből442
Balassa Bálint:
Bujkálsz s nyilván van szépséged443
Listi László:
Magyar Márs (Részlet)444
Eszterházy Pál:
Pallas s Eszter kedves tánca449
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen451
Tatár rabságban lévő erdélyiek dal452
Kádár István éneke (Részletek)453
Rákóczi László éneke455
Fegyvert s bátor szívet456
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében458
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (Részletek)460
Kemény János emlékezete (Részletek)463
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet)467
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar469
Magyarország romlásáról470
Bónis Ferenc éneke474
Nimród ágyékábul478
Papvilág Magyarországon (Részletek)482
Rab prédikátorok éneke484
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám487
Thököly hadi-tanácsa (Részlet)489
Ó, szegény magyarság!491
Szentpéli Ferenc:
Imago veritatis (Részlet)495
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének497
Katona és bujdosó énekek a XVII. század végéről
Reménység az embert499
Katonadal500
Oláh Gerő502
Buga Jakab éneke504
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény505
Egy bujdosó szegénylegény507
Szegénylegény dala508
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékodban512
Látom az időnek513
Édes Júliám, gyenge violám513
Ifjúság, mint sólyommadár514
Menj el madár, menj el516
Hová készülsz szívem517
Áll előttem egy virágszál519
Ám úgy legyen, mint akarod520
Áldott pünkösdnek521
Ó gyönyörűséges522
Gonddal teljes idő524
Hallod-e ifjú527
Mint az útonjáró529
Isten áldjon meg, édes barátom533
Jaj nékem szegénnek534
Megmondám, tűzégette535
Hallod-e? Pendítsd az lantot537
Éljetek vígan539
Bolondság volt nádhoz bíznyi540
Kedves rajom, szép leányom541
Rigócskám, rigócskám542
Megkötözött engem543
Ki urát nem szereti544
Koháry István:
A vadkert (Részlet)544
Kőszeghy Pál:
Bercsényi házassága (Részlet)546
Petróczi Kata Szidónia:
Jaj, szívem gyötrelmei549
Sebes árvizeknek551
Mi lelkünk világossága552
Radvánszky János:
Levél544
Válasz554
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról557
A kolozsvári veszedelemről való história560
Siralmas ének az szömörei harcrul563
Magyarország, Erdély, hallj új hírt!567
Csinom Palkó568
Erdélyi hajdútánc573
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése577
A szegénylegény éneke581
Ráday Pál:
Búcsú584
Rákóczi Ferencz tiszteletére mondott versezet585
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom586
Sírva írt levelem587
Rákóczi Ferenc bús éneke588
Rákóczi kesergője589
Rákóczi-nóta591
Én is hajdon magyar voltam593
Megjártam a hadak útját594
A boldog Szűz Máriához595
Szent István királyhoz596
Zöld erdő harmatát598
Amade Antal:
Firhez menísit megbánó ujabb ifjakat kívánó599
Paraszténekek a XVIII. századból
Porció-ének601
A diák és paraszt vetélkedése602
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél607
Generális insurrectio608
Parasztének612
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így613
Arany ideim folyása615
Mint gerlice-madár616
Boldogtalan vagyok618
Ej, haj, gyöngyvirág620
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete621
Szüntelen bánkódnom625
Áldott vagyok én reményem626
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak búsnak jó kedvet627
Édes dudi, duduskám629
Faludi Ferenc:
Tündérkert 630
Útravaló633
Forgandó szerencse634
Tavasz635
Tarka madár636
Nincsen neve637
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg638
Dieneshez639
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére640
Panasz642
Megint panasz642
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége647
Az irígy elmérül649
Bessenyei György magához651
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése652
Ányos Pálnak653
A kávéra654
A poétákhoz654
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak 654
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál656
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet)657
Barcsaynak658
Gróf Zrínyi Miklósról660
Kalapos király (Részletek)661
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz664
A magáéval élni nem tudóról665
Egy ledőlt diófához665
A holdhoz666
Soros jámbus667
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor 668
A kikeletről670
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez671
A vargafiakhoz671
Egy jeles képíróhoz673
Virág Benedek:
Vitézeinkhez674
A kalitkába zárt madárról674
Lantomhoz675
Békesség-óhajtás677
Előszózat677
Péczeli József:
Szarkák és szajkók678
Jobbágy, halál679
Farkas, kutya680
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet) 682
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részletek)683
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után688
Kazinczy Ferenc:
A vallástan689
Bor mellett690
Széphalom691
Híven szeretni691
Az ő képe691
A szonett múzsája692
A nagy titok692
A nyelvrontók693
A kész írók693
Írói érdem693
Szokott és szokatlan693
Az iskola törvényei693
A mi nyelvünk694
Hőseink a Kenyérmezején694
Férfilélek694
A pataki vár erkélyén694
A lengeséghez695
Gróf Széchenyi Istvánhoz (Részlet)697
Batsányi János:
Bíztatás 699
A franciaországi változásokra700
A látó700
Bartsaihoz701
Az európai hadakozásokra702
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz704
Levél egy régi várból708
Gyötrődés710
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál711
Tünődés711
A rab és a madár713
Gabriellám emlékkönyvébe717
Magyar író718
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája718
A sírhalom719
A reménységhez719
A gyermekkori idők emlékezete 720
A nagy szüret Telegden722
A holdhoz723
Verseghy Ferenc:
Koppi Károlynak723
A marsziliai ének726
Szentjóbi Szabó László halálára728
A válogató729
Az igaz bölcs730
A tejáruló menyecske731
Az igazsághoz732
Dayka Gábor:
Esdeklés733
A bosszús szerelem735
Kesergés736
Titkos bú736
Esdeklés 737
Kazinczyhoz738
A tavasz738
Vitéz Imréhez739
Földi János:
Enyim Juliska740
Idegen szépség740
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet741
A gyanúba esett szerelmes742
Magyar tánc743
Stájer tánc743
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!744
Ajánló vers745
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok745
Mint mikor a nap746
A tavaszhoz746
Az új bor747
Csokonai nevenapjára747
A tavaszhoz estendén748
Csokonai Vitéz Mihály halálára749
Hortobágyi dal749
A debreczeni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt750
A debreczeni kalendárium második kiadása eleibe751
Nyári esti dal752
A kelletekorán jött csendes esőhöz753
Ki a boldog?754
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok757
Az én poézisom758
Lúdas Matyi (Részletek)759
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag765
A patyolat766
Az estve766
A szabadság767
A fársáng búcsúzó szavai768
Egy rózsáihoz770
(Laura, még ingó kegyelmed)771
Az estve772
Zsugori uram774
Konstancinápoly775
A tél777
Az ősz780
Szeptember780
Október781
November782
Magyar! Hajnal hasad!783
Búcsú a magyar Múzsáktól784
Bakhushoz786
Az emberiség s a szeretet789
A boldogság791
Az esküvés791
A fekete pecsét792
A békekötésre793
(Újévi ajándék)795
Újesztendei gondolatok796
Keserédes799
A tavasz800
Még egyszer Lillához800
A Magánossághoz802
Marosvásárhelyi gondolatok804
Kifakadás808
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon (Részletek)809
Egy háládatlanhoz813
Egy fiatal házosúlandónak habozása815
Parasztdal816
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban818
Óh, szegény országunk819
Az estvéhez820
A csendes élet822
A békétlenkedő824
Tavasz824
Nyár825
Ősz826
Tél827
Az ember, a poézis első tárgya828
(Izenget már...)829
A Hafíz sírhalma830
Dr. Főldi sírhalma felett835
Szerelemdal837
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor839
Gróf Erdődyné őnagyságához (Részlet)840
A szeplő844
Az én poézisom természete845
Az éjnek istenihez846
A rózsabimbóhoz848
Az éj és a csillagok849
Tartózkodó kérelem849
Siralom849
A tihanyi ekhóhoz850
A reményhez853
Halotti versek (Részlet)854
Tüdőgyúladásomról857
Főhadnagy Fazekas úrhoz859
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem861
A boldog szerelem864
Részlet az ötödik énekből864
Csobánc (Részlet)866
Édes Gergely:
A petri gulyás867
Kis János:
Sopron tájékához868
Az idő eljár869
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem870
Horác871
Magányosság871
A melancholia872
Az ulmai ütközet873
A magyarokhoz874
Barátimhoz875
Búcsúzás Kemenesaljától876
Búcsúzás877
Levéltöredék barátnémhoz877
A közelít tél878
Fohászkodás879
A jámborság és középszer880
Kazinczy Ferenchez881
A magyarokhoz885
Életfilozófia886
A táncok888
Napoleonhoz889
Vandal bölcseség889
Dukai Takács Judithoz890
Vitkovics Mihályhoz893
A pesti magyar társasághoz896
Új Görögország898
Gróf Mailáth Jánoshoz899
A poézis hajdan és most900
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem902
Ungvárnémeti Tóth LÁszló:
A tisztválasztás903
Laura keserve904
Berzsenyihez905
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez905
Bécs és Moszkva906
Barraihoz906
A költő906
Pirongatol907
Bácskai regedal908
Katona József:
Vágy909
Az andal909
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll913
Rákos nimfájához914
Elfojtódás915
Rákóczi hajh915
Képzelethez917
Rákos918
Csolnakon919
Bordal920
Himnusz921
Zsarnok923
Vanitatum vanitas924
Esti dal926
Igazság927
Áldozat929
Drégel929
A Szabadsághoz929
Balassa930
Hervadsz930
Zrínyi dala931
Szondi932
Kölcsey 932
Búsan csörög933
Huszt934
Kazinczy934
Emléklapra934
Paulina emlékkönyvébe934
Rebellis vers935
Zrínyi második éneke935
Pázmándi Horvát Endre:
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében936
Kisfaludy Károly:
A hazafi937
Honvágy938
Mohács939
"Tatárok Magyarországban"941
"Ilka"942
Alkonyi dal942
Rákosi szántó a török alatt943
Vedd sarlódat944
Szülőföldem szép határa944
Aki szeretőjét945
Sárga levél946
Az álmatlan király946
A bánkódó férj948
Vörösmarty Mihály:
A három egyesült, fejedelmekre959
Szebb az asszony, ha hamis950
A templomba záratásomkor950
Kisgyermek halálára951
Csaba szerelme952
Zalán futása (Részletek)953
Utóhang Cserhalomhoz961
Mikes búja962
A magyar költő962
Zrínyi 963
Helvila halálán965
K. Matild dala966
A gyászkendő967
Haj, száj, szem967
A buvár Kund968
Puszta csárda970
A délsziget971
A szeretők974
Pázmán974
A két szomszédvár (Részlet)974
A kérő975
Becskereki976
Magyarország címere979
Szép Ilonka979
A hontalan983
Szózat 981
Késő vágy986
Piros száj987
Csalogány988
A Guttenberg-albumba988
Vashámor989
Liszt Ferenchez989
Éj és csillag991
Az unalomhoz992
Petike994
Az élő szobor996
Emléksorok Fáy Andrásnak 998
Virág és pillangó998
Egy politikus költőhöz999
Az úri hölgyhöz999
A szomju1002
Laurához1002
Fóti dal1003
Haragszom rád1007
Keserű pohár1007
Honszeretet1009
Ábránd1011
A merengőhöz1012
Megyeri1013
Kölcsey1013
Gondolatok a könyvtárban1013
A Sors és a magyar ember1016
Laurának1022
Az emberek1022
Országháza1024
A szegény asszony könyve1025
Vásárhelyi Pál sírkövére 1028
Mi baj?1028
Jóslat1030
Szabad sajtó1033
Harci dal1033
Átok1034
Emlékkönyvbe1035
Előszó1036
Mint a földmivelő1037
Az ember élete1038
A vén cigány1039
Fogytán van a napod1041
Czuczor Gergely:
Hunyadi 1042
A falusi kislány Pesten1043
Fonóházi dal1044
Mohács1045
Korteskedés1046
Alföldi legény1047
Riadó1048
Csárdás1049
Itélőszék előtt1050
A bakonyi legény1051
Garay János:
Egy ismeretlen széphez1053
Menyasszonyomhoz1054
Kont1055
Mátyás király Gömörben 1058
A hetyke huszárok1060
Örökváltság1061
Az obsitos1061
A költő-katona1069
Bajza József:
Apotheosis1070
Isten hozzád1072
Sóhajtás1073
A rab költő1074
Az apáca1075
Emma1076
Kisleány dala1076
Ébresztő1077
Fohászkodás1078
Haynau-dal1081
Jóslat1083
Eötvös József:
A megfagyott gyermek1084
Búcsú1086
Szörnyen szép1087
Én is szeretném1088
Mohács1089
Végrendelet1090
Szemere Miklós:
A lukai pap1091
A vadon költészete1092
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére1093
Egy bitóra1094
Népdalok1095
Semmiházi1097
Jó órában1099
A menekültek1100
Vörösmartyhoz1101
Vajda Péter:
Utazó magyarok1102
Nagy Imre:
Sashoz1106
Gaál József:
Az ólmos botok1107
Tóth Lőrinc:
Epigrammák1109
Szentiváni Mihály:
A napszámos1109
A szolgalegény1110
A vértanú1111
A dévai váron1112
Kriza János:
A villám1113
Erdővidék az én hazám1114
Csipkebokor, galagonya1114
A hazatérő katona1115
Úrbér1116
PAP ENDRE
A pór sírja1116
II. KÖTET
Petőfi Sándor:
Hazámban7
Befordúltam a konyhára8
Síkos a hó, szalad a szám8
A nemes9
Vándorélet9
Füstbement terv11
Egy estém otthon11
Fürdik a holdvilág az ég tengerében13
István öcsémhez14
Megy a juhász a szamáron15
Az Alföld15
Egy telem Debrecenben17
A helység kalapácsa (Részlet)18
A tintásüveg23
Csokonai24
János vitéz (Részletek)25
A királyok ellen32
Játszik öreg földünk33
Ha életében33
Téli világ34
Magyarország35
A jó öreg kocsmáros35
Fa leszek, ha36
Piroslik már a fákon a levél37
Alku37
A négyökrös szekér37
A magyar nemes38
A csárda romjai39
A gyüldei ifjakhoz41
Tündérálom43
Az őrült49
Itt állok a rónaközepén 51
A bánat? egy nagy oceán52
Nem sűlyed az emberiség52
Az álom52
Sors, nyiss nekem tért53
Dalaim53
Levél Várady Antalhoz54
A nép57
Csalogányok és pacsirták57
Nagykárolyban59
Erdélyben60
Véres napokról álmodom61
Reszket a bokor, mert 62
Halhatatlan a lélek63
Egy gondolat bánt engemet63
Szabadság, szerelem!64
Ha férfi vagy, légy férfi64
Kutyakaparó65
Palota és kunyhó68
A kutyák dala69
A farkasok dala70
A XIX. század költői71
Arany Jánoshoz72
Magyar vagyok73
A Tisza74
A magyar ifjakhoz76
A nép nevében77
Háború volt79
Az ítélet 79
Rongyos vitézek80
Arany Lacinak81
A gólya83
Levél Arany Jánoshoz86
Falu végén kurta kocsma88
Homér és Oszián89
A szájhősök91
Azokon a szép kék hegyeken túl92
Beszél a fákkal a bús őszi szél93
Szeptember végén94
Elértem, amit ember érhet el94
Meddig alszol még, hazám?95
A táblaíró97
Nézek, nézek kifelé98
Szép napkeletnek99
Rózsabokor a domboldalon101
Pató Pál úr101
Okatootáia102
A magyar politikusokhoz104
Vasuton106
A téli esték107
Van-e egy marok föld110
Minek nevezzelek?111
A puszta, télen112
Olaszország114
Anyám tyúkja115
A tél halála115
Kemény szél fúj116
Dicsőséges nagyurak117
Nemzeti dal119
Föltámadott a tenger121
A királyokhoz122
Megint beszélünk s csak beszélünk123
A gyáva faj, a törpe lelkek124
Ausztria 125
Szülőföldemen126
Kiskunság127
A nemzetgyüléshez130
Respublika131
A nemzethez132
Forradalom135
Az apostol (Részletek)136
Itt benn vagyok a férfikor nyarában142
Tudod, midőn először ültünk 143
A vén zászlótartó144
Bucsú146
Ti akácfák e kertben147
1848148
Szeretlek, kedvesem150
Itt van az ősz, itt van újra152
Itt a nyilam, mibe lőjjem?153
Akasszátok föl a királyokat!154
Vesztett csaták, csufos futások155
Az év végén156
Európa csendes, ujra csendes158
Csatában159
Bizony mondom, hogy győz most a magyar160
Pacsirtaszót hallok megint160
Az erdélyi hadsereg161
Jött a halál162
A honvéd163
Szörnyű idő165
Vachott Sándor:
Népdal167
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő167
A napipolitika költőihez168
Búcsú 1849-től168
Lauka Gusztáv:
XIX. század170
Butter Flórián172
Kerényi Frigyes:
Az erdei lak173
Zsarnok 174
Pákh Alberthez174
Pákh Albert:
Csont175
Greguss Ágost:
A tudós178
Úri parancs a hajdúhoz179
Samarjay Károly:
Szegény deák180
Harc lesz talán180
Halász leány dala181
Hogyan haljunk?181
Berecz Károly:
Fővárosi románc182
Népéletből183
Anno domini184
Ne húzd cigány185
Mentovich Ferenc:
A Szajna partján185
A fölkelt nép186
Tavaszhoz187
Tompa Mihály:
Népdalok188
A hangyákhoz189
Némuljatok meg...190
Egy valóságos magyar gróf191
Pusztán191
Az én lakásom194
A gólyához196
Pünköst reggelén197
Levél egy kibujdosott barátom után198
Égő szerelem201
Tornácomon202
Őszi tájnak204
A madár, fiaihoz205
Forr a világ206
Új Simeon207
Ikarus209
Sárosi Gyula:
Népdal211
A rákász lány212
Arany trombita (Részlet)212
Farsangi dal214
Ingeborg önszületése napján215
Medgyes Lajos:
Jósszózat217
Börtön-dal217
Megelégedés218
Békeszózat219
Arany János:
Az elveszett alkotmány (Részlet)223
Toldi (Részletek)224
Válasz Petőfinek228
A szegény jobbágy229
A rab gólya230
Eldorádó231
A tudós macskája233
Toldi estéje (Részlet)235
Nemzetőr-dal237
Mit csinálunk?238
János pap országa238
A rablelkek243
Április 14-én244
Rásüt az esthajnal245
Névnapi gondolatok246
Emléklapra247
Évek, ti még jövendő évek249
Koldus-ének251
Évnapra253
Letészem a lantot253
Fiamnak 255
Írószobám256
A lacikonyha257
Ősszel261
Az ó torony263
Bolond Istók (Részletek)264
Szilveszter-éjen270
Családi kör271
Kertben274
Ráchel siralma275
A dalnok búja278
A nagyidai cigányok (Részlet)281
Oh, ne nézz rám284
Enyhülés284
A világ285
Itthon286
Dante287
Visszatekintés288
Rozgonyiné289
Alkalmi vers293
Keveháza295
V. László304
Régi jó időből306
A vigasztaló307
Ágnes asszony308
Mátyás anyja312
A fülemile315
Csaba királyfi319
Hatvani320
A tetétleni halmon323
Szibinyáni Jank325
A vén gulyás328
A vén gulyás temetése330
Emlények331
Zács Klára333
Néma bú336
Szondi két apródja336
Balzsamcsepp339
A walesi bárdok340
A lejtőn344
Juliskához344
Széchenyi emlékezete345
Rendületlenül350
Kies ősz351
Magányban353
Vojtina ars poétikája354
Szülőhelyem 361
Buda halála (Részletek)361
Ártatlan dac372
Szegény Miska sírkövére373
Emlékre373
Búcsú a fürdőtől373
Aj-baj!373
A lepke374
Epilógus375
Naturam furca expellas377
Vásárban 377
Tamburás öreg úr378
Tengeri-hántás380
Mindvégig382
A régi panasz383
A tölgyek alatt385
Kozmopolita költészet386
Meddő órán388
Híd-avatás388
Népdal391
Ének a pesti ligetről392
Plevna396
Vörös Rébék398
Intés400
Dal fogytán400
Formai nyűg401
Civilizáció401
Még ez egyszer401
A szájasok401
Ez az élet402
Emlékre402
Toldi szerelme (Részletek)402
Évnapra404
Mi vagyok én?404
Sejtelem404
Lévay József:
Szüretünk405
Mikes407
Gyulai Pál:
Hadnagy uram408
Szüreten409
Szeretnélek még egyszer látni410
Horatius olvasásakor411
A népszerűség (Részlet)413
A budai rózsahegyen414
Szász Károly:
Iduna415
Hazámhoz416
Madách Imre:
Petőfi sírján417
Az aradi sírra417
Nép szava417
Egy demagóghoz417
Az ember tragédiája (Részlet)418
Tóth Kálmán:
Felleg borul az erdőre423
Befútta az utat a hó423
Előre!424
Zilahy Károly:
Reményi Edének425
Vajda János:
Franciaországnak429
Sirámok430
A virrasztók431
Gina emléke432
Mint az erdő432
Sokat gyötörtél433
Találkozunk majd438
Liszt Ferenchez439
Hajótöröttek440
Luzitán dal441
A kárhozat helyén444
A vaáli erdőben446
Húsz év mulva446
Őszi tájék447
Vége van448
Az üstökös449
Megnyugvás450
Magány455
Utolsó dal, Ginához456
Gyermekkorom tájéka457
Vasúton458
Jubiláte460
A végrendelet463
Nyári les464
De profundis465
A legszebbnek467
Sodoma468
Az állatkertben469
Credo470
Nádas tavon471
Emléksorok473
Elmult idő473
Harminc év után475
Nyári éjjel (Részlet)476
Lenni vagy nem lenni478
Búcsú a naptól482
Tolnai Lajos:
Fehér Sándor484
Kislányom emlékére485
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről487
A kölesdi harcrúl489
Ocskai Lászlórúl való ének490
Bujdosó Rákóczi492
Dömötör János:
Sötét éjben495
Arany László:
A Délibábok hőse (Részletek)497
Darmay Viktor:
A kommünről (Részlet)503
Ó, hogyha tudnám 503
Reviczky Gyula:
Első szerelem504
Imakönyvem507
Petőfi él508
Ősz felé509
Arany Jánosnak509
Schopenhauer olvasása közben511
Emma (Részletek)513
Magamról514
Pálma a Hortobágyon516
Perdita (Részlet)517
A kenyér517
Magdona519
Március tizenötödikén520
Útra készen521
A Volkov-temető522
Pán halála523
Számlálgatom526
Rózsák527
Komjáthy Jenő:
Éloa!528
Álmodva529
Mind hasztalan!530
Csak tartsatok532
A börtönből533
Viharének535
Diadalének537
A homályból538
Emléksorok539
Siralom540
Ábrányi Emil:
Ágyugolyók az Arzenál udvarán542
Magyar nyelv544
Zsákhordó546
Nincs halál547
Szabó Endre:
Út napján547
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása549
Hideg esték549
Gyönge violának550
A kölesdi harcon550
Vihar madár551
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig?552
Lívia553
Szentessy Gyula:
Gyári lányok553
Az egyetlenek554
Kozma Andor:
A kárthágói harangok555
Erdőirtás557
Bárd Miklós:
Írok a tengernek558
Szabolcska Mihály:
Emlék559
Salzburgi csapszékben560
A Grand Caféban561
Zempléni Árpád:
A bosszú (Részlet)562
A tűz-özön (Részlet)564
Vargha Gyula:
Rajnai bor mellett564
Kevés a vetés565
Szőlőhegyen566
Születésem napján566
Kiss József:
Egy sír567
Az ár ellen568
Ó, mért oly későn569
Madonna 570
Tüzek570
Nagy fekete erdő572
A Knyáz Potemkin573
Legendák a nagyapámról (Részlet)574
Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán575
Szeptember576
Makai Emil:
A bolygó576
Ignotus:
Tavaszi bor577
Epilogus578
Szilágyi Géza:
Hátak579
Siketek között580
Heltai Jenő:
Csavargó580
Loreley581
Mert dalaimnak582
A kartinos kisasszony583
Madrigál-féle584
Diadal587
Ady Endre:
Új vizeken járok589
Harc a Nagyúrral589
A Gare de l'Est-en591
Héja-nász az avaron593
A magyar ugaron593
A Hortobágy poétája594
Góg és Magóg fia vagyok én594
A Léda arany-szobra595
Páris, az én Bakonyom595
Párisban járt az Ősz596
Jó Csönd-herceg előtt596
Elillant évek szőlőhegyén597
Sírni, sírni, sírni597
Dózsa György unokája598
Az ős Kaján599
Fölszállott a páva601
Az Értől az Oceánig602
A grófi szérün602
A Duna vallomása603
Csák Máté földjén605
Emlékezés Táncsics Mihályra605
Vér és arany606
A fekete zongora607
Beszélgetés egy szekfüvel607
A csillagok csillaga608
A magyar Messiások609
Hazamegyek a falumba609
Közel a temetőhöz610
A téli Magyarország610
A Hadak Útja611
A Sion-hegy alatt613
Én fiatal maradok614
A Rotschildék palotája614
A muszáj Herkules615
A Halál lovai616
Nekünk Mohács kell617
Dózsa György lakomáján617
"Ádám, hol vagy"618
Májusi zápor után619
A te melegséged619
Az Illés szekerén620
A kürtösök szava620
Magyar jakobinus dala621
Néhai Vajda János622
Az asszony jussa623
Kis, falusi ház624
Az öreg Kúnné624
Proletár fiú verse625
Ond vezér unokája626
Küldöm a frigy-ládát627
A Tenger ákombákoma628
Zilahi ember nótája628
Esze Tamás komája629
Az Anti-Krisztus útja630
Szeretném, ha szeretnének630
A föl-földobott kő631
Séta bölcső-helyem körül632
Bujdosó kuruc rigmusa632
Négy-öt magyar összehajol633
Kisvárosok őszi vasárnapjai634
A tavalyi cselédekhez635
A kimérák Istenéhez636
A márciusi naphoz638
Gőzösről az Alföld639
Nagy sírkertet mérünk640
A föltámadás szomorúsága641
Az utolsó kuruc644
Az új Kísértet645
A Tűz márciusa647
Fajtáddal együtt átkozlak648
Kidalolatlan magyar nyarak649
Kis, karácsonyi ének650
A nagyranőtt Krisztusok651
Történelmi lecke fiúknak653
Új tavaszi seregszemle654
A Tűz csiholója655
Elbocsátó, szép üzenet656
Rengj csak Föld658
Rohanunk a forradalomba658
Ének aratás előtt660
Barangolás az országban661
A menekülő lovas662
A ló kérdez663
Sípja régi babonának663
Véres panorámák tavaszán664
A perc-emberkék után665
Ki látott engem?666
Hunn, új legenda666
A cigány vonójával668
Üzenet egykori iskolámba669
A hőkölés népe670
Ülj törvényt, Werbőczi671
Kétféle velszi bárdok672
Őszülő erdők rettegése673
Becéző, símogató kezed673
Gyűlölet és harc674
Most már megállhatok675
Az Idő rostjában675
A szétszóródás előtt676
A Mindegy átka677
A Kalota partján678
Elhanyagolt, véres szivünk678
Torony az éjszakában679
Vallomás a szerelemről680
Mag hó alatt681
Új s új lovat682
Az eltévedt lovast683
A halottak élén684
A mesebeli János685
Intés az örzőkhöz686
Ifjú szívekben élek687
Őrizem a szemed688
Megmaradok virágos mezőkön688
Nótázó, vén bakák689
Ember az embertelenségben690
A Rémnek hangja691
Nézz, Drágám, kincseimre692
Emlékezés egy nyár-éjszakára693
Véresre zúzott homlokkal694
A fajtám sorsa695
E nagy tivornyán696
Beteg szívemet hallgatod697
Krónikás ének 1918-ból697
De ha mégis?699
Két kuruc beszélget699
Elégedetlen ifjú panasza700
Üdvözlet a győzőnek701
Kaffka Margit:
Leánykérés701
Hajnali ritmusok (Részlet)702
Záporos folytonos levél703
Litánia707
Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez708
Haza709
Shakespeare estéje710
Primitiva710
Kossuth nóta711
Tiszai csönd712
Milyen volt712
Profán litánia713
Ancsa szolgáló713
Isten háta mögött714
Magyar táj magyar ecsettel715
Thonuzoba715
Vidék716
Magyar nyár 1918716
Szeged 717
Testamentum718
A munkásotthon homlokára719
Dózsa feje719
A vén cigánynak720
A munka721
Gulácsy Lajosnak721
Az Isten malmai723
Petőfi-centenárium724
A tápai Krisztus724
Új vallomás725
Tápai lagzi725
Magyar tél726
Fructidor727
Tápai nóta727
Este az Alföldön727
Május ünnepe728
Anna örök729
Egy hangszer voltam729
Fák729
Ének Bukosza Tanács Ignácról730
Tóth Árpád:
Meddő órán730
Hófehérke731
Hajnali szerenád731
Őszi kérdés732
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz733
Rímes, furcsa játék735
A fa737
Elégia egy rekettyebokorhoz737
Egy régi ház előtt739
Őszi szántás740
Április741
Március 744
Az új Isten745
Az öröm illan747
Aquincumi korcsmában748
Arany felhő749
Berzsenyi749
Láng750
Az órainga750
Körúti hajnal751
Esti sugárkoszorú752
Lélektől lélekig752
Az ősök ritmusa753
Hegyi beszédek felé755
Rozskenyér756
Hivogató757
Karthágó kövein758
Jó éjszakát!759
Kaszáscsillag760
Elég volt a vágta761
Fénylő búzaföldek között762
Új tavaszig, vagy a halálig764
Bazsalikom765
A hídon766
Gyopár767
Álarcosan768
Áprilisi capriccio769
Erdőszél770
Dutka Ákos:
A vörös táltos772
Elereszt a puszta772
Szántanak773
Emőd Tamás:
Bólyai774
Írás a palackban774
Oláh Gábor:
A Hortobágyon776
Egy magyar város777
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára777
Sírvers779
Szép Ernő:
Tiszapart779
Gyermekjáték780
Mint magányos lovast782
A Ritz előtt, ha zene szól783
Én így szerettem volna élni783
Lengyelország784
Imádság785
Lányoknak való786
Sötét lesz a Duna háta787
Babits Mihály:
A lírikus epilógja788
Édes az otthon788
Messze... messze789
Új leoninusok790
Itália791
Sugár791
Esti kérdés792
Ne mondj le semmiről793
Új könyvekre794
Szerenád794
Cigánydal795
Május huszonhárom Rákospalotán797
Haza a telepre798
Szekszárd, 1915 nyarán800
Húsvét előtt801
Háborús anthológiák803
Fortissimo804
Régen elzengtek Sappho napjai806
Petőfi koszorúi806
A vén kötéltáncos808
Ádáz kutyám809
Utca, délelőtt810
Cigány a siralomházban811
A gazda bekeríti házát812
Halavány téli rajz813
Mint a kutya silány házában814
Mint különös hírmondó815
Vers a csirkeház mellől816
Verses napló (Részlet)818
Mint forró csontok a máglyán820
Beteg-klapancia821
Botozgató822
A szökevény szerelem823
Az elbocsátott vad824
Esős nyár825
Emlékezés gyermeteg telekre826
A meglódult naptár (Részlet)827
Ősz és tavasz között828
Balázsolás830
Özönvizet, kőessőt831
Lelkem kiszikkadt mezején832
Jónás könyve832
Jónás imája842
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák843
Alföld844
Mostan színes tintákról álmodom845
Szegény anyám845
A napraforgó846
Az első ősz846
Ének Virág Benedekről487
Akarsz-e játszani?849
Boldog, szomorú dal850
Beírtak engem851
Diákkoromban851
Ó én szeretem852
A nagyvárosban éltem853
A kalauz854
Itt fekszenek854
Tanár az én apám855
Zászló856
Halotti beszéd856
Számadás858
Hajnali részeg861
Esti Kornél éneke865
Életre-halálra867
Őszi reggeli870
A vad kovács870
Februári óda871
Már megtanultam872
Szeptemberi áhítat873
Gellért Oszkár:
A harmadik emeletről875
A Föld szonettje876
A Petőfi-centenáriumra876
Valami a végtelen sugarak877
Vén erdőben878
Jézus, a szavad878
Zizegő, zümmögő879
Bölcső vagy koporsó 880
József Attila emlékezetére881
Egy tollpihe882
Lesznai Anna:
Dédanyám883
Ők884
Hívás884
Karinthy Frigyes:
Martinovics 885
"Struggle for life"885
Pitypang886
Előszó886
Méné tekel889
Somlyó Zoltán:
A szűk Könyök-uccán891
Az őszi síp892
Szeptember892
Bölcsődal893
Külváros 1926894
Az ember összehúzza jól magát!895
Nem az én életem ez895
Este896
Kukoricahaj897
Füst Milán:
Tavaszi dal, vándordal898
A szőlőműves898
A részeg kalmár899
Nyilas hava899
Tél900
"Ha csontjaimat meg kelletik adni"901
Szellemek utcája902
Levél a rémületről903
Öregség904
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton906
Európa elrablása907
Nagy Zoltán:
A ketrec908
Páva a lépcsőn909
Zenét909
Zsidócsillag910
Kassák Lajos:
Mesteremberek911
Örömhöz912
Népgyűlés913
Márciusok914
Szólok halottainkról915
Különös virágszál916
Ezüstszürke917
Érthetetlen kép917
Partizánok917
Halk kis ballada918
Emléktábla919
Megadom magam920
III. KÖTET
Gábor Andor:
Kürtszó az éjben7
Kályha mellett7
Az én hazám9
Orgovány11
Tiszt urak12
Proletárnak, rossz napokra14
Esik a hó16
Évfordulón18
Magyar ifjak hősi temetője21
Ének a naphoz 1945 májusában22
Balázs Béla:
Énekszövegek23
A közönségnek24
Útilapu a talpamon24
Édes útitársam25
Dallá halnotok így kell26
Vörös tavasz elébe26
Szüret27
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben28
Emlékezés29
Tábortűz mellett, vörös őrségen30
Bartók Béla31
Honfoglalás32
Madarász Emil:
Perekopnál34
Csihajda (Részlet)34
Áprily Lajos:
Március38
Esti dal39
Tavasz a házsongárdi temetőben40
Antigone41
A kor falára42
Túl ötven erdőn42
Reményik Sándor:
Imádság43
Nadányi Zoltán:
Egy út44
A testőr45
Hosszú cső46
A két szemed szeretett legtovább48
Te már seholse vagy48
Mariann a kádban49
Nők a tetőkön53
Körmenet55
Komját Aladár:
Gyár56
Szabadulás57
Új internacionálé58
"A forradalom meghalt! - éljen a forradalom!"59
Meghalt Lenin60
November 761
Proletár-Magyarország marsol62
A nemzetközi-brigád indulója65
Gyerekkor66
Várnai Zseni:
Katonafiamnak!67
Úgy megnőttél, szinte félek68
Kopogtatok!69
Lányi Sarolta:
Verdun70
Az ifjúsághoz71
Pipa73
Gyászfátyolban73
Dunanéző74
Késő esti sétán75
Nyomom veszett76
Barta Sándor:
Primitív szentháromság77
Akasztott ember79
Idő kristálya: Moszkava (Részlet)81
Hidas Antal:
Az első évfordulón84
Az ellenforradalom földjén (Részletek)85
Búcsú:86
Jázmin utca86
Lenin88
Vörös Csepel induló89
A nehéz idők verseiből (Részletek)91
December94
Vannak halottak95
Egy erős topolya95
Néznek a fák95
Még szeretlek - élek96
Veres hegy97
Teljesüljön98
Kezdenéd elölről?99
Török Sophie:
Asszony a karosszékben99
November100
Erdélyi József:
Ibolyalevél101
Magányos csillag102
Dal a Bakony alján103
Olvadás104
Farkasverem104
Fűz Kata105
Kökényvirág106
Tavaszi ország108
Őszvégi éj109
Anyám109
A szarvasokká vált fiúk111
Fekete Körös113
Cölöpverők116
Lovaspóló a Vérmezőn118
Bevonulás121
Meggyfa122
Visszatérés123
Apám sírja125
Nagy Imre:
Az álmok fakírja a Nap előtt126
A mezőn127
Darvak a falum egén128
Ősanyám a pusztán128
Éj a pusztán129
Sinka István:
Pásztorének (Részletek)130
Anyám balladát táncol133
Szállnak a vadlibák134
Ballada a Körözs mentén135
A Göncöl útasa136
Zab Mihály varnyudi szélben137
Boldog patak138
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim139
Vadember140
Tanyák141
Szépség mezőin141
Forbáth Imre:
Szlovák tájkép142
Na maninách143
Őszi dal 1938143
Gulyás Pál:
A viharzó diófa144
Rímkovács145
Itáliához146
Csokonai gúlája előtt152
Debrecen, ó-kikötő153
Hajnali séta az országúton154
Az elemek ellen155
Sárközi György:
A szeretet himnusza157
Virágok beszélgetése158
Jaj annak, aki egyedül marad159
Reggeli dal159
Kilátó160
Közeledő léptek162
Higgy a csodában!162
Kesergő163
Esőcseppek164
Fodor József:
Verseim165
A paradicsomok és a kert165
Szelídlábú napjaim166
Falevelek siratója167
Kiáltás az emberért168
Esős nyár169
Piros fejfák170
Átkozott fa171
Továbbnézve172
Plánták altatója174
Májusi dal175
Őszi almafák176
Szabó Lőrinc:
Rutilius levele177
Jelenések 178
Szénásszekér179
Pillanatok180
És mikor újra megcsókoltalak180
Fény181
Szegénynek lenni s fiatalnak182
Operába indul az autó183
Grand Hotel Miramonti184
A bazilikában zúg a harang185
Körúti éjszaka188
Materializmus190
Ujjaink191
Hajnali rigók192
Az Egy álmai193
Semmiért egészen194
A homlokodtól fölfelé196
Szamártövis197
Az üdvözült lány198
Nagyságos úr199
Lóci óriás lesz201
Nyitnikék202
Szivárvány Pest fölött205
Különbéke206
Szun Vu Kung lázadása209
Éjszaka a vonaton212
Dalmácia tücskeihez215
Egy téli bodzabokorhoz216
Tücsökzene (Részletek)218
Májusi orgonaszag223
Ficseri-füsti224
A huszonhatodik év (Részletek)225
Mozart hallgatása közben228
Berda József:
Egy politikus arcképéhez229
Húsleves dicsérete230
Piaci éjszaka230
Vizafogó231
Óda231
Bátyám halálára233
Képzelődés233
Szentgyörgypereszke234
Magamra maradtam?234
Győry Dezső:
Újarcú magyarok235
Zöldár a Vágmentén236
Tiltott képeslevelezőlap237
Háború az utcánkban238
Fenyő László:
Hová lettek a költők?238
Márciusi álom239
Emigránsok241
Előszoba242
Őszi kávéház244
Hűség245
Ha kérdik246
József Attila:
Éhség247
Fiatal életek indulója247
Rög a röghöz248
A legutolsó harcos249
Megfáradt ember250
Aki szegény, az a legszegényebb250
Tiszta szívvel251
Szép csöndesen aludj251
Mikor az uccán átment a kedves252
Fiatal asszonyok éneke252
Végül253
Bevezető254
József Attila254
Áldalak búval, vigalommal255
Pöttyös255
Tedd a kezed256
Dudoló256
Ringató257
Hosszú az Úristen257
Biztató258
Medáliák (Részletek)258
Esik260
Harmatocska261
Tiszazug261
Akácokhoz262
Favágó263
Betlehem263
Betlehemi királyok264
Nyár265
Regös ének265
Ady emlékezete266
Egy költőre267
Bánat268
Tömeg268
Lebukott270
Anyám271
Áradat272
Szocialisták273
Munkások274
Holt vidék275
Fagy277
Eső277
Külvárosi éj278
Mondd, mit érlel280
Határ282
Medvetánc282
A kanász283
Bánat284
Reménytelenül285
Téli éjszaka286
Búza288
A város peremén289
Elégia292
Óda293
A tőkések hasznáról297
Vigasz298
Nyári délután299
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak300
Eszmélet302
Mama305
Számvetés305
Falu306
Iszonyat308
Magad emésztő311
Altató313
A bűn314
Levegőt!315
Kései sirató317
Ha a hold süt318
A Dunánál319
Az a szép, régi asszony321
Jaj, majdnem321
Egy spanyol földmíves sírverse322
Judit322
Nagyon fáj323
Kiáltozás325
Ki-be ugrál326
Azt mondják326
Kész a leltár327
Elmaradt ölelés miatt328
Kirakják a fát329
Thomas Mann üdvözlése329
Flóra330
Flórának333
Március334
Ars poetica335
Születésnapomra337
Ős patkány terjeszt kórt338
Már régesrég339
Bukj föl az árból340
Jön a vihar340
Hazám341
(Csak az olvassa)344
Ne légy szeles345
Száradok, törődöm345
Sas346
Az árnyékok346
Könnyű, fehér ruhában347
Ha nem leszel347
Tudod, hogy nincs bocsánat348
Gyönyörűt láttam349
Miben hisztek350
"Költőnk és kora"350
Karóval jöttél351
Talán eltűnök hirtelen352
Íme, hát megleltem hazámat353
Illyés Gyula:
Szomorú béres354
Szegénylegény354
Egy ősz355
A ház végén ülök356
Esti zápor358
Három öreg360
Ifjúság (Részlet)376
Ujoncok379
Testvérek380
Délben381
Egy barackfára381
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon383
Ozorai példa384
Nem menekülhetsz386
A havazásban388
9. Rue Budé388
A kacsalábon forgó vár389
Avar395
Külön világban399
Elmaradt háború400
Óda egy krumpliföldhöz401
Újszülött402
Csak ne keljen halálba menni404
Veres útinapló405
Rangrejtve, 1944408
Nyáj410
Nem volt elég411
Megy az eke413
Zsivaj415
Cserepező415
Amikor a Szabadság-híra a középső részt felszerelték417
Könny közt remény418
Jegyzőfüzet419
Szüret felé
Ars poetica
Emberek hona
Rend
Lányommal a lépcsőn
Túlvégi szél420
Árvíz422
Doleo, ergo sum422
Menedék423
A tihanyi templom-hegyen425
Látogatók425
A költő s a galamb426
A reformáció genfi emlékműve előtt426
Árpád430
Zrínyi, a költő433
Bartók434
Szekszárd felé436
Üvegvilág440
Hálóm s halam442
Kháron ladikja442
Munka a munkával I-II.443
Levél446
Csitító447
Éva448
Hírszerzőim448
Vadrécés ég alatt449
Rendtevés450
Mozgó világ450
Pákozdy Ferenc:
Add tovább!462
józsef Attilának462
Gereblyés László:
Egy a sok közül463
Tank-lesben464
Sirattam én a várost464
Hollós Korvin Lajos:
Óda466
Évforduló468
Hazám vagy végre469
Dsida Jenő:
Csokonai sírjánál470
Hulló hajszálak elégiája474
Tavalyi szerelem477
A sötétség verse478
Szerenád Ilonkának478
miért borultak le az angyalok Viola előtt (Részlet)482
Lukács László:
Visszafojtott lélek483
Favágó484
Erdő485
Tigris487
Horror, furor!488
Csillagcsók489
Pásztor Béla:
Kosaras asszonyok490
Méregkóstolók492
Rőzsehordók493
A kötéltáncosnő ernyője494
Láz 495
Jelenés496
Vihar Béla:
Egy katona megy a hóban497
Horváth Béla:
Ti boldog költők506
A kút506
Jankovich Ferenc:
Száz kőműves összedalolt507
Öreg magyar a városban507
A nyúl éneke509
Egy cselédház udvarán510
Áldj meg minket, Jézus!511
Szántód parjainál512
Idegen város514
Sej, a mi lobogónkat515
A kőmíves515
Háromszáz éves terveim517
A hazatért518
Egy fenyő álma520
Radnóti Miklós:
Férfinapló (Részletek)522
Ének a négerről, aki a városba ment523
Pontos vers az alkonyatról526
Kortárs útlevelére527
Hajnal528
Istenhegyi kert528
Járkálj csak, halálraítélt529
Federico Garcia Lorca530
Huszonnyolc év530
Hispánia, Hispánia531
Első ecloga532
Csütörtök534
A "Meredek út" egyik példányára534
Csodálkozol barátném535
Harmadik ecloga535
Bájoló536
Száll a tavasz537
A mécsvilág kinyílik538
Tétova óda538
Mint észrevétlenül539
Páris540
Ötödik ecloga541
Nem tudhatom542
Nem bírta hát543
Ó, régi börtönök544
Sem emlék, sem varázslat544
Majális545
Töredék546
Hetedik ecloga546
Levél a hitveshez547
Á la recherche549
Nyolcadik ecloga550
Erőltetett menet552
Razglednicák553
Forgács Antal:
Barátomhoz554
A háború kétszázkilencvenharmadik napján554
Éjfél555
Mint az álat556
Salamon Ernő:
Nyomorú tájék557
Egyszerű szerelmes ének557
Szegény nép dicsérete558
Gyerekdal560
Az ember, ha szegény561
A jó vénasszonyok562
Különféle találmányok563
Dal utódoknak (Részletek)564
Korvin Sándor:
Gépvilág569
Hajnal Anna:
Tavaszi himnusz570
Megtanít engem újra majd572
Vlaahol már nő a gyermek573
Szerelem, vihar575
Kis Annához576
Fiainknak578
Ősz579
Képes Géza:
Levél egy népi-kollegistához580
Gyertyafénynél583
Só és bors584
Egy fiatal költő sírjára584
Hősök584
Egy többszörösen koszorús költőre584
Egy neofita nőre584
Egy bánatos hölgyre585
Egy író halálára585
Ki az áruló?585
A vezérigazgató búcsúzik585
Egy demagógra585
Szektás-gőg586
Vallomás 586
Tavaszi betegség587
Vas István:
Egy ifjú költőhöz587
Húsvéti ének a testről590
Nem a halál592
A gyűlölet592
1944 június 6593
Október594
Gyertyaszentelői elégia595
Óda az észhez597
Római rablás598
Nicolaus Cusanus sírja600
Római pillanat601
Nyarak602
Csikók603
Rapszódia a bátorságról604
Rapszódia a hűségről609
A süketnéma kislány612
Születésnapi óda613
Három nap614
Rapszódia egy őszi kertben616
Óda a tegnapi asszonyokhoz618
Rapszódia József Attiláról619
Via Appia621
Folytatás623
Takáts Gyula:
Vihar előtt625
Úgy ragyog626
Oly szép volt627
Fakutyán, fényben628
1867 a pusztán628
Átsugárzik és ragyova630
Két oszlop632
Bóka László:
Cellák és kazamaták637
A Gyáli-úton637
A tél hagyott rád638
Hallgató638
Kálnoky László:
Szanatóriumi elégia639
Kamaszkor645
Weöres Sándor:
Szán megy el az ablakod alatt646
Panaszdal647
Valse triste648
Pastorale648
Grófkisasszony649
A tündér650
Anyámnak650
Fű, fa, füst652
Dalok Na Conxy Pan-ból654
Az éjszaka csodái657
A "Rongyszőnyeg" sorozatból661
Háromrészes ének662
Meghalni668
XX. századi freskó668
Tavaszi virradat670
Canzone670
Meditáció671
Nem élni könnyebb673
Táncosnők673
Le Journal675
Fughetta680
Ars poetica680
A szörnyeteg koporsója681
In Acternum687
Internus687
Rónay György:
Kígyó 690
Nyári zenekar692
Ozcás könyvéből693
A Kisduna Harasztinál694
A Szent Anna templom695
Látogatóvasárnap699
Babits a betegágyon699
Jékely Zoltán:
Enyeden ősz van702
Csillagtoronyban703
A szépjuhászné elégiája706
Apotheozis707
Vasvári Pál nyomában709
Futballisták710
Madár-apokalipszis711
Gül Baba fürdőjéhez712
Lidérc-űző714
Csorba Győző:
Nosztalgia714
Március715
A nyugtalanság dicsérete716
Már nem odázhatom717
Ars poetica718
Nyárelő718
Zsigmond Ede:
A diktátor dala719
Hazajött az apám719
Csoportosulj a tidéddel!721
Berkó Sándor:
Mielőtt kartács zúzna szét722
Vigyázz, anyám723
Vető Miklós:
Hideg mezőkön724
Egy külvárosi gyérvilágú gyárban725
Kis Ferenc:
Fogházban729
Szonett730
József Attila halálakor731
Szelíd húrokon732
Zeng a dall734
Csendes diadallal735
Az obsitos költő735
Számadás736
Munka után738
Zelk Zoltán:
Kifosztott táj739
Békabánat740
Szilveszter a Fóti úton741
Ágyrajárók744
Ha nem tudnálak746
Egy vöröskatona sírjánál747
A pártos éneke748
Szégyen749
Feltámadás751
Micsoda válasz!752
Este egy munkásvonaton754
Nagy Lajos a kávéházban755
Tűzből mentett hegedű757
Kolombusz utca 54/B757
Sirály758
Dorisici alkony, 1943768
Gyertyaláng769
Szüdi György:
Felszabadulás771
Tiszta hittel773
Emlékezés775
Nincs pihenés776
Keszthelyi Zoltán:
Júliusban777
Szerelmes vers778
Őszi biztatás779
Szülőföldem hangja zengett780
Földeák János:
Védőbeszéd781
Epreserdő782
Külváőrosi kiáltás784
Mátyás Ferenc:
Tojástánc786
Este van787
Visszatérés787
Benjámin László:
Óda a fiatal költőkhöz788
Szegedi út790
Déli szél793
Krisztus a piacon794
Magyarország795
Három kétely kapujában796
Mindig másutt jobb802
Erdei dal802
Nincs kegyelem803
Tavasz Magyarországon804
Örökké élni806
Lenin808
Számadás809
Hajnali karének811
Ott leszel akkor is815
Tűzzel, késsel815
Önéletrajz (Részletek)818
Köznapi dolgok igézete822
Két évtized824
Ne szégyenkezz, ne legénykedj825
Az emberség gyönyöre827
Egyetlen élet828
Emberi csönd829
Arany Jánoshz831
Rőzseláng832
Középkor833
Vérző zászlók alatt835
A Vadaskerti úttól a Kálvin térig838
Nem adhatsz többet840
A farkasok-nevelte fiú841
Kónya Lajos:
Foggal-körömmel is842
Kék világ844
Zárszámadás845
Őszi vers847
Reggel847
Dunántúli nyár848
Vészi Endre:
Inas létemre alkotó...850
Új lakásban851
Fohász szigorúságért853
Válasz a kérdezőnek854
Devecseri Gábor:
Budai hegyek utcáin855
József Attila halálára857
Kinek haját a Nap fakítja858
Ankhíszész859
Az Aszklépiosz-szentélynél860
Hajnali futam861
Jánosy István:
Memling862
Zrínyi halála863
Festmény865
Somlyó György:
A semmittévőhöz865
Barackfa867
Vallomás a békéről (Részlet)868
Bartók búcsúestje871
Peónia871
Halálhír872
Alszik874
Psalmus Eroticus874
Csak a béke877
Csanádi Imre:
Szabasarok879
A megszállás után880
Berdicsevi nyírfák881
Másodvirágzó882
Erdei vadak, égi madarak882
Hajnali káprázat884
Bornemissza Péter885
Halottvidék éneke885
Kalendárium887
Vásárcsarnok889
Erdők és vizek890
Hitvalló891
Jobbágy Károly:
Szomorú szerelmes vers892
Háló nélkül893
Sipos Gyula:
Estebéd894
Elégi egy somogyi vadkörtefához894
Varjak télen895
Rákos Sándor:
Könyvek fölött896
Sirató897
Profán elégia899
Szegények vonulása900
Ras Shamra torzói902
A didergő, borzas csillag904
Bretagne sziklái906
Pilinszky János:
Te győzz le909
Halak a hálóban909
Trapéz és korlát910
Harbach 1944911
Francia fogoly912
Arankori töredék913
A szerelem sivataga914
Négysoros915
Apokrif915
Nemes Nagy Ágnes:
Hadijelvény917
A szabadsághoz918
Trisztán és Izolda919
A gejzír923
Ablakok924
Vihar925
Szobrok926
Kuczka Péter:
Messze volt a föld927
Mindenkinek! Mindenkinek! (Részletek)928
Nyírségi napló (Részletek)931
Tamási Lajos:
Pesterzsébet935
Fekete ász942
Remény és háború943
Nyárvégi viharok945
Tigrisek947
A "Tüzes nyíl" olvasása után948
A fegyvergyári Duna-ág949
Kormos István:
Katlan949
Kereszttel hátunk szőrén951
Fehér virág951
Vonszolnak piros delfinek951
Váci Mihály:
Kések között952
Mindenütt otthon953
Ily messziről jövök954
A csomagtartón955
Azokhoz tartozom956
Kelet felöl957
Százhuszat verő szív958
Te bolond960
A fűzfa-kas illata962
Búcsú és üdvözlet963
Hegedű964
Szelíden, mint a szél965
Szabadság! Tégy gazdaggá minket!966
Szegények hatalma967
Miránk hasonlíts, kommunizmus969
Darázs Endre:
Kunyhó, füsttel972
Hajnali fáklyák973
Simon István:
Petőfi Aranyéknál977
Szélső házak979
Zeng a fűrész980
Virágzó cseresznyefa981
Ballagó ácsok983
Amit naponta984
Az a nehéz985
Buchenwaldi rapszódia986
Leánynézőben öcsémmel987
Nem elég989
Krumplivirágok991
Gyönyörű terhem992
Levelek993
Falusi búcsúban994
A munka azért készül996
Száll a rosta997
Húsvéti körmenet998
Örök körben1000
Takács Imre:
Születésnapi ének1002
Nyári rapszódia1005
A férfi tánca1009
Nagy László:
Sajnálom1013
Bordal1014
Bolgártánc1015
Kovács1016
Fekete fiúk1016
Anyakép1017
Rapszódia1019
Gyöngyszoknya1020
Jártam én koromban, hóban1023
Farsangi ének1024
Havon delelő szivárvány (Részletek)1025
Csönd van1029
Deres majálils1030
Himnusz minden időben1030
Télen sírtál1032
Asszony-fejű felleg1032
Virágok, veszélyek1033
Szerelem, csonttörő élet1034
Juhász Ferenc:
Fecske1035
A Sántha-család (Részletek)1037
Hajnali zápor1040
Apám (Részletek)1042
Délnek húz a fecske, délnek1051
Koraesti ének1052
Micsonya1053
Fáklya1055
Nagymama1055
Templom Bulgáriában1057
Falusi elégia1060
Óda a repüléshez1061
Rezi bordal1065
A tékozló ország (Részlet)1067
Látomásokkal áldott életem1073
Évszakok1076
Tűzliliom az éjszakában1077
Ady Endre utolsó fényképe1079
Szécsi Margit:
Tánc1080
A betemetett nádas1081
Fodor András:
Bartók1085
A vízrenéző1087
A háború vége1089
Villámlik1091
Aréna1092
A tenger bitófái1095
Szomjúság1098
Csoóri Sándor:
Fűre, madárra1099
Játék a tengeren1100
Emlékezés egy régi utcára1101
Futamok1102
Lányok, dinnyével1104
Szabálytalan vers egy földrajztanár halálára1104
Egy templom falára1105
Második születésem1106
Garai Gábor:
Téli rapszódia1107
Tűz-tánc1108
Evés1112
Ha a szerelem elhagyott1113
Rózsa1114
Tiszta szigorúságot1115
Szabad ég alatt1117
Levél Rómába1118
Őszi meditáció1119
Nyárvég1120
Artisták1123
Naponta 1124
Veled vagyok1124
Közeleg1125
Csanády János:
Égő kocsikon1125
Az atomkor küszöbén1126
Kalász Márton:
Telelők1127
Rendet!1128
Györe Imre:
Zuhogj csak ár1129
Vers a szocializmusról1130
Lóra-szállt harcos nótája1134
Ladányi Mihály:
Himnuzs1135
E korban1137
Esti dal1139
Rezeda1139
A kiadó utószava1143
A három kötet költőinek betűrendes mutatója1147
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III.

Megkímélt állapotú példány.

Védőborító- és védődoboz nélküli példányok.

Állapot:
2.480 Ft
1.240 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III.

A példányok védőborítója elszíneződött, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot:
2.480 Ft
1.730 ,-Ft 30
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III. Hét évszázad magyar versei I-III.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
2.480 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba
konyv