Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.619

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hét évszázad magyar versei I-IV.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 3.471 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Népköltészet
Ahol keletkezik egy ékes nagy út7
Regösének8
Porka havak esedeznek, de hó reme, róma10
Serkenj fel, kegyes nép11
Kis kacsa fürdik fekete tóban11
Katalina, katalina11
Gólya, gólya, gilice12
Lengyel László-játék12
Az egek teremtő13
Sordó gyüjjön14
Kicevice villő14
Ma van husvét napja15
Pükösdölő16
Szent Iván napja20
Karácsonynak éjszakáján22
Mostan kinyílt egy szép rózsavilág23
Kádár Kata24
Kőmíves Kelemenné26
Molnár Anna29
Budai Ilona32
Júlia szép leány33
Bodor Katalina35
Komáromi szép lány37
Nagy Bihal Albertné38
Angoli Borbála41
Fehér Anna44
Nagy Hegyi tolvaj47
Görög Ilona49
Megölték a Basa Pistát51
Katona vagyok én, ország őrizője52
Látom a szép eget52
A rab legény53
Amott kerekedik54
Kerekes Izsák58
A három árva60
Búsan búgó bús gerlice61
Szerencsétlen fejem, mire jutott ügyem?62
Elmegyek, elmegyek64
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom64
Elindultam szép hazámbul65
Erdő nincsen zöld ág nélkül65
Hej páva, hely páva! császárné pávája!66
El kéne indulni67
A tücsök meg a légy lakodalma68
Egy nagyorrú bóha70
Kitrákotty mese70
Vasárnap bort iszom71
Sári Mári71
Járjad, pap uram a táncot72
ó be sok hal terem a nagy Balatonban73
Hej! mikor még tizennyolc éves voltam73
Elment a lány virágot szedni74
Mikor éngem férjhez adtak75
Szép Ilona76
Kéreti a nénémet77
Egyszer egy királyfi79
A rossz feleség82
Megöltek egy legényt84
Felszállott a páva85
Rab vagyok, rab vagyok85
Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj az erdőbe86
Nem messze van ide Kismargita88
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette89
Kormos Pista90
A Vidrócki híres nyája91
Zúg az erdő, zúg a mező91
Mikor Rózsa Sándor92
Szegény Rózsa Sándor92
Mikor visznek Szeged felé93
Elhervad cidrusfa95
Engem hívnak Fábián Pistának96
Kocsmárosné gyújts világot96
Arra alá dörög az ég alja97
A lapódi nagy tölösbe98
Esteledik, alkonyodik98
Arra alá az alföldi csárdában99
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája100
Fújdogál a szellő magyar hazám felől100
Azér, hogy én bé vagyok sorozva101
Meg kell a buzának érni101
Szivárvány havassán101
Amerre én járok, még a fák is sírnak103
Látom, az életem103
Szomorú az idő104
Nem hallok egyebet105
A citrusfa levelestől, ágastól105
Tavaszi szél vizet áraszt106
Csillagok, csillagok107
Nem vagy legény, nem vagy107
Megrakják a tüzet107
Szabad a madárnak ágról, ágra szállni108
Siroki erdőben108
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem109
Szólnak a kakasok109
Istenem, istenem110
Egy kicsi madárka111
Annyi bánat a szívemen112
Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék112
Sír a kis galambom, sírok én magam is112
Megyen már a hajnalcsillag lefel113
Gerencséri utca113
Hej tulipán, tulipán113
Aki szép lányt akar venni114
Éva szívem, Éva114
Házasító dal115
Virágos kenderem115
Csillagos nagy ég, csillagos116
Vetettem violát116
Aj de én is tartottam116
Úgy elmegyek, meglátjátok117
Lám megmondtam, bús gilice118
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba118
Szomorú fűzfának118
Az ökör a földet119
Édesanyám mondta nékem119
Édesanyám rózsafája119
Jönnek, jönnek majd elvisznek120
Zörög a kocsi, pattog a Jancsi121
Világos az én kis költőm121
Isten adta volna121
Magas hegyen lakom122
Akkor szép az erdő, mikor zöld122
Piros alma kigurult a sárba123
Cifra bunda szegre van akasztva123
Hajtsd ki babám, az ökröket123
Most jöttem a tetétleni pusztáról124
Három csillag van az égen egy sorba124
Kolozs város olyan város125
Sej, most kezdtem egy fehér kendőt viselni125
Olvad a hó, tavasz akar lenni126
Meghalok, meghalok126
Kis kertemben kinyílt szép dupla viola127
Felszántom a császár udvarát128
Izend meg, izend meg128
Kimegyünk egzecírozni129
Nagyabonyban csak két torony látszik130
Sej, besoroztak, sej besoroztak engemet katonának131
Már minálunk verbuválnak kötéllel131
Sohasem vétettem131
Megütik a dobot132
Ütik a rézdobot133
Mikor a nagyerdőn kimész133
Hazám, hazám, édes hazám134
Amott látod, rózsám135
Az én lovam Pejkó136
Áldja meg az isten137
Ezernyolcszáznegyvennyolcba138
Most szép lenni katonának139
Kossuth Lajos azt izente139
Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot139
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva140
Magyaroszág jaj, de föl van zöldülve!140
Kecskemét kiállítja nyalka verbunkját141
Szépen szól a Kossuth muzsikája142
Damjanics a vezérünk142
Kitelt már a hideg ősz142
Majd elkészül mán majd az a vasút142
Kossuth Lajos a Bakonyban143
Perczel Móric katonája143
Kossuth lova megérdemli a zabot143
Még Aradon szépen szólott a banda144
Könnyű a németnek144
Hej, a mohihegy borának húsz forint az ára144
Garibaldi csárdás kis kalapja145
Szennyes az én ingem145
Fujdogál a szellő146
Madárka, madárka147
Rózsa virít, rózsa nyílik148
Nem hitted, hogy katona vagyok én148
Magas a kaszárnya teteje149
Őrmester úr, az áldóját magának!149
A bakancsom el akarnám cserélni149
A barackfa pirosat virágzik150
Jó módja van a szegedi bakának150
Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm151
Mikor szürkébe öltöztem, azon kezdtem a gondolkozni152
Széles az Isonzó vize152
Kimegyek a doberdói harctérre153
Esik eső esik, esik a kaszárnya falára153
Szendre báró leánya154
Farkas Julcsa föllépett az osztagra155
Érik a szőllő156
Hej, Dunárul fúj a szél156
Nyomorúság az életem157
Hej halászok, halászok!158
Amott legel, amott legel159
Ócsó mán a pásztor159
Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz160
Eszterházy-kanász nótája160
Béres vagyok, béres161
Mikor a szolgának161
Nincsen rosszabb, mint a szegény béresnek162
Jaj istenem, de nagy baj a szegénynek162
Aladáron azér nem jó szolgálni162
Intéző úr kiáll az eresz alá163
A hatvani hodályba163
Verje meg az isten azt az édesanyát163
Vállalat úr, mérje föl a munkát!164
Kubikosnak de bajos az ilete164
Vagyok olyan legény, mint te165
Ismeretlen himnusz-költők
Siratóének Magyarországról mikor a tatárok pusztítottak169
István király verses históriája180
Magyarországi ének a világ megvetéséről185
Ómagyar Máira-siralom187
Ének László királyról190
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (Részlet)192
Janus Pannonius:
Gryllusra194
Prosperhez194
Kikacagja a római baccusokat195
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását195
Búcsú Váradtól195
Aki csak a régi könyveket szereti198
Pálhoz198
Szilviáról199
Önmagáról199
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (Részletek)199
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata202
A lázbeteg Janus a táborzó Balázsnak202
Nyárdél egén ragyogó üstökös203
Siratóének anyjának Borbálának halálára205
Mátyás királyhoz210
Pál pápáról210
Ugyanarról210
Pannónia dicsérete211
Polycarpushoz211
Saját lelkéhez211
A roskadozó gyümölcsfa213
Egy dunántúli mandulafáról214
Móré György sírfelirata215
Mars istenhez békességért215
Békéért216
Névtelen énekesek
Szabács viadala (részletek)216
Emlékdal Mátyás király halálára218
Soproni virágének220
Körmöcbányai táncszó220
Fohászkodás220
Apáti Ferenc:
Feddőének221
Csáti Demeter:
Ének Pannonia megvételéről223
Sylvester János:
Az magyar nipnek233
Tar Benedek:
Házasságrul való dicsíret234
Szkhárosi Horvát András:
Emberi szerzésről (Részletek)237
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (Részletek)239
Az fejedelemségről (Részletek)243
Az fösvénységről (Részletek)247
Az átokról (Részletek)251
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára256
Adhortatio mulierum259
Tinodi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokrül (Részlet)262
Sokféle részögösről (Részlet)263
Kapitán György bajviadalja (Részletek265
Losonczi Istvánnak haláláról (Részletek269
Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet274
Az udvarbírákról és kulcsárokról275
Heltai Gáspár:
Hogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól279
Bornemissza Péter:
Siralmes énnéköm281
Vilmányi Libécz Mihály:
Corrector pia lectori282
Küküllei névtelen
História (Részlet)283
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár284
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási288
Gyulai névtelen
Contio de miitibus pulchra292
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (Részletek)299
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya303
Ilosvai Selymes Péter:
A híres-neves Tholdi MIklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (Részletek)308
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (Részlet)312
Skaricza Máté:
Luther éneke318
Moldvai Mihály deák
Éneke319
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett323
Bizonnyal esmérem325
Losonczi Anna nevére327
Egy török ének329
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtűl330
Borivóknak való331
Széjjel tündökleni332
Kit egy szép leány nevével szerzett334
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott336
Egy kegyes képében338
Hogy Júliára talála, így köszöne neki341
Kupidónak való könyörgés342
Az fülemilének szól346
Darvaknak szól348
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról350
Júliát hasonlítja a szerelmhez352
Én édes szerelmem355
Ó nagy kerek kék ég358
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról362
Egy katonaének363
Hymnus secundus366
Margarétáról369
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének372
Búcsúja hazájától373
Két szemem világa375
Kegyelmes szerelem376
Kiben az kesergő Coeliáról ír378
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett379
Latrikánus vers381
Egy könyörgés381
Könyörög istennek382
Más384
Gyergyai Albert:
Árgíros históriája (Részletek)385
Sárközi Máté:
Ének a katonákról399
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás401
Erdély veszedelméről403
Rimay János:
Örülhetne szívem406
Egy katona ének408
Ez világ, mint egy kert409
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán412
Debreceni S. János:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz413
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (Részlet)422
Szenczi Molnár Albert:
XLII. zsoltár425
LXV. zsoltár427
XC. zsoltár429
Ismeretlen költők
Pöngését koboznak431
Csordapásztorok432
Az gazdagról433
Bethlen Gábor435
Buquoi császári generális438
Péczeli Király Imre:
Jaj tenéked ki prédálsz439
Nyéki Vörös Mátyás:
A pokolról (Részlet)441
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Az egek forgási442
Egy bízott barátom445
Karasz Maris446
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom446
Az rigónak ő szólása447
Beniczky Péter:
Hogy az isten egyedül maga veri a hadakat448
A kivánatos kikeletnek gyönyöréségéről451
»Példa-beszéd«-eiből454
Zrinyi Miklós:
Fantasia poetica455
Arianna sírása (Részlet)458
Szigeti veszedelem (Részletek)459
Peroráció481
Attila481
Szigeti Zrinyi Miklós482
Az idő és hírnév482
Elégia483
Listi László:
Magyar Márs (Részlet)485
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen491
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala492
Ködi Farkas János:
Kádár István éneke (Részletek)494
Névtelen énekesek
Rákóczi László éneke496
Rákóczi Sámuel498
Fegyvert s bátor szívet499
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében500
Petkó Zsigmond:
Cantio militaris503
Ismeretlen nemesi költő
Gondolkodjál szegény magyar509
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz511
Kemény János emlékezete (Részletek)515
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet)519
Kuruc versek
Magyarország romlásáról521
Bónis Ferenc éneke526
Nimród ágyékábul531
Papvilág Magyarországon (Részletek)535
Rab prédikátorok éneke538
Thököly hadi-tanácsa (Részlet)541
Ó, szegény magyarság!543
Katona- és budosó-énekek a tizenhetedik század végéről
Reménység az embert547
Katonadal548
Oláh Gerő550
Buga Jakab éneke553
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény554
Egy bujdosó szegénylegény556
Szegénylegény dala558
Szerelmi énekek a tizenhetedik század második feléből
Vagyon-e szívem, szándékodban562
Látom az időnek563
Édes Júliám, gyenge violám563
Ifjúság, mint sólyommadár564
Menj el madár, menj el566
Hová készülsz szívem568
Áll előttem egy virágszál569
Ám úgy legyen, mint akarod570
Áldott pünkösdnek572
Ó gyönyörűséges573
Gonddal teljes idő576
Kertemben nyílt piros rózsám579
Hallod-e ifjú580
Mint az útonjáró583
Isten áldjon meg, édes barátom587
Jaj nékem szegénnek589
Megmondám, tűzégette590
Hallod-e? Pendítsd a lantot593
Éljetek vígan594
Mívesek lakodalma595
Bolondság volt nádhoz bíznyi601
Kedves rajom, szép leányom603
Rigócskám, rigócskám604
Megkötözött engem605
Ki urát nem szereti606
Koháry István:
A vadkert (Részlet)606
Kőszeghy Pál:
Bercsényi házassága (Részlet)609
Petrőczy Kata Szidónia:
Jaj, szívem gyötrelmi613
Sebes árvizeknek614
Mi lekünk világossága616
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
Oh magyar világnak fényes dücsősége621
A szomolányi diadalról622
Siralmas ének az szömörei harcrul626
Szatmár megvételéről630
Magyarország, Erdély, hallj új hírt!635
Ének Vak Bottyánról637
Csinom Palkó639
Erdélyi hajdútánc645
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése649
A szegénylegény éneke654
Ráday Pál:
Bucsu658
Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet659
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc után
Édes hazám, szánjad válásom660
Sírva írt levelem661
Rákóczi kesergője662
Rákóczi-nóta664
Én is hajdan magyar voltam667
Megjártam a hadak útját668
Zöld erdő harmatát669
Paraszténekek a tizennyolcadik századból
Porció-ének670
A diák és paraszt vetélkedése672
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél677
Generális insurrectio678
Parasztének683
Szerelmi versek a tizennyolcadik századból
Nem lesz mindenkor így685
Arany ideim folyása687
Mint gerlice-madár688
Boldogtalan vagyok691
Ej, haj, gyöngyvirág693
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete694
Szűntelen bánkódom699
Áldott vagyok én reményem700
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szivet, s értelmes énekeikkel adnak búsnak jó kedvet702
Édes dudi, duduskám704
Faludi Ferenc:
Tündérkert705
Útravaló709
Forgandó szerencse709
Tavasz710
Tarka madár712
Nincsen mese713
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg714
Dieneshez716
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére717
Panasz719
Megint panasz719
Jegyzetek721
Tartalom769
II. kötet
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége7
Az irigy elmérül9
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése12
Ányos Pálnak13
A kávéra14
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak14
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál16
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet)17
Barcsaynak19
Gróf Zrínyi MIklósról22
Kalapos király (Részletek)22
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz26
A magáéval élni nem tudóról27
Egy ledőlt diófához27
A holdhoz28
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor30
A kikeletről33
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez34
A vargafiakhoz34
Virág Benedek:
Vitézeinkhez36
A kalitkába zárt madárról37
Lantomhoz38
Békesség-óhajtás39
Előszózat40
Péczeli József:
Szarkák és szajkók41
Jobbágy, halál42
Farkas, kutya44
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet)45
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részlet)46
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után52
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan54
Bor mellett56
Széphalom56
Hiven szeretni57
A szonett múzsája57
A nagy titok58
A nyelvrontók58
A kész írók58
Írói érdem58
Szokott és szokatlan59
Az iskola törvényei59
A mi nyelvünk59
Hőseink a Kenyérmezején60
Férfilélek60
A pataki vár erkélyén60
A lengeséghez61
Gróf Széchenyi Istvánhoz (Részlet)63
Batsányi János:
Biztatás66
A franciaországi változásokra66
A látó67
Barcsayhoz68
Az európai hadakozásokra69
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz71
Levél egy régi várból76
Gyötrődés78
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál79
Tűnődés79
A rab és a madár82
A mester és a tanítvány86
Magyar író89
A ritmus csak szolga89
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája90
A sírhalom91
A reménységhez91
A nagy szüret Telegden93
A holdhoz93
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének95
A válogató97
Az igaz bölcs99
A tejáruló menyecske99
Az igazsághoz100
Dayka Gábor:
Esdeklés102
Kesergés104
Titkos bú105
Esdeklés105
A tavasz106
Vitéz Imréhez107
Földi János:
Egyim Juliska108
Idegen szépség108
Pálóczi Horváth Ádám:
A gyanuba esett szerelmes109
Magyar tánc110
Stájer tánc111
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!112
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok113
Ámelihez114
A tavaszhoz114
Ki a boldog?115
Az új bor118
Csokonai nevenapjára118
A debreceni első kalendáriumba119
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe121
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok122
Hortobágyi dal123
A tavaszhoz124
Nyári esti dal125
A korán jött esőhöz127
Az én poézisom128
Ludas Matyi (Részletek)128
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag135
Zsugori uram136
A szabadsághoz137
Magyar! Hajnal hasad!138
November139
A tél141
A patyolat143
Az estve144
Az eleven rózsához145
A farsang búcsúszavai146
A rózsabimbóhoz148
Tartózkodó kérelem149
Szemrehányás150
Egy háládatlanhoz151
Konstancinápoly152
Marosvásárhelyi gondolatok156
Az estve160
Az esztendő négy szakasza163
Búcsú a magyar múzsáktól167
A muzsához169
Az én poézisom természete170
Az esküvés172
A fekete pecsét172
Az éj és a csillagok174
Édes keserűség174
Újesztendei gondolatok175
A békekötésre180
Újévi ajándék182
Még egyszer Lillához183
Siralom184
A Reményhez185
A tihanyi ekhóhoz187
A magánossághoz190
Bacchushoz193
Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon (Részletek)196
Egy fiatal ázasulandónak habozása201
Oh szegény országunk202
Kifakadás203
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban205
Parasztdal207
Az emberiség s a szeretet209
Óda kapitány Bessenyei Sándor úrhoz211
Az ember, a poézis első tárgya213
Az estvéhez214
Keser-édes216
A boldogság216
A szeplő217
A tavasz218
A Hafiz sírhalma218
Dr. Földi sírhalma felett226
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor227
Az éjnek istenihez228
Gróf Erdődyné őnagyságához (Részlet)230
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz235
Főhadnagy Fazekas úrhoz238
Halotti versek (Részlet)240
Tüdőgyulladásomról243
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem245
A boldog szerelem249
Csobánc (Részlet)251
Édes Gergely:
A petri gulyás253
Kis János:
Sopron tájékához254
Berzsenyi Dániel:
Horác256
Búcsúzás256
Osztályrészem257
Fohászkodás258
Az ulmai ütközet260
A közelítő tél261
Barátimhoz262
A magyarokhoz263
Levéltöredék barátnémhoz264
Búcsúzás Kemenesaljától265
Kazinczy Ferenchez266
A magyarokhoz271
Életfilozófia273
A táncok275
Vandal bölcsesség276
Napoleonra277
Dukai Takács Judithoz277
Vitkovics Mihályhoz281
A pesti magyar társasághoz284
Új Görögország287
Gróf Mailáth Jánoshoz288
A poézis hajdan és most290
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem291
Magyarósi Szőke József:
Hazai föld293
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás296
Laura keserve297
Berzsenyihez298
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez299
Bécs és Moszkva300
Barraihoz300
A költő300
Pirongatol302
Bácskai regedal302
Katona József:
Bánk bán (Részletek)304
Vágy317
Az andal317
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll321
Rákos nimfájához322
Elfojtódás324
Rákóczi, haj324
Rákos326
Csolnakon327
Himnusz329
Zsarnok331
Vanitatum vanitas331
Esti dal334
Áldozat335
Drégel336
A szabadsághoz336
Balassa337
Hervadsz337
Zrínyi dala338
Szondi (Töredék)340
Kölcsey (Töredék)340
Búsan csörög341
Huszt342
Kazinczy342
Emléklapra342
Paulina emlékkönyvébe343
Rebellis vers343
Zrínyi második éneke343
Pázmándi Horváth Endre:
A pesti Nemezti Theatrom ügyében (Részlet)345
Kisfaludy Károly:
A hazafi347
Honvágy347
Mohács349
»Tatárok Magyarországban«352
»Ilka«352
Rákosi szántó a török alatt352
Vedd sarlódat353
Szülőföldem szép határa354
Aki szeretőjét355
Sárga levél356
Vörösmarty Mihály:
Mit forralt357
Kisgyermek halálára358
Csaba szerelme359
Zalán futása (Részletek)360
Utóhang Cserhalomhoz369
Mikes búja370
Eger (Részlet)370
A magyar költő371
Széplak (Részlet)372
Zrínyi373
Helvila halálán376
K. Matild dala377
A gyászkendő378
A buvár Kund379
Puszta csárda381
Csongor és Tünde (Részletek)383
A délsziget (Töredék)408
A Rom (Részlet)411
A szeretők413
Pázmán414
A két szomszédvár (Részlet)414
A kérő415
Becskereki416
Magyarország címere419
Szép Ilonka420
A hontalan424
A szegény anya426
Szózat426
Árpád ébredése (Részlet)428
Késő vágy430
Csalogány431
A Guttenberg-albumba431
Vashámor432
Liszt Ferenchez432
Éj és csillag435
Az unalomhoz436
Petike439
Az élő szobor441
Emléksorok Fáy Andrásnak443
Virág és pillangó444
Egy politikus költőhöz444
Az úri hölgyhöz445
Laurához448
Fóti dal449
Haragszom rád453
Keserű pohár454
Honszeretet456
Ábránd458
A merengőhöz459
Megyeri461
Kölcsey461
Gondolatok a könyvtárban461
A Sors és a magyar ember464
Laurának471
Az emberek471
Országháza473
Vásárhelyi Pál sírkövére475
Mi baj?475
Jóslat478
Szabad sajtó480
Harci dal481
Átok483
Emlékkönyvben484
Előszó485
Mint a földmivelő486
Az ember élete487
A vén cigány 489
Fogytán van a napod (Töredék)491
Czuczor Gergely:
Hunyadi492
A falusi kislány Pesten493
Fönóház dal495
Mohács496
Korteskedés497
Alföldi legény498
Riadó499
Ítélőszék előtt500
Garay János:
Egy ismeretlen széphez501
Kont502
Mátyás király Gömörben506
Örökváltság508
Az obsitos509
A költő-katona517
Bajza József:
Apotheosis519
Sóhajtás522
A rab költáő523
Az apáca524
Emma525
Kisleány dala525
Ébresztő526
Fohászkodás528
Haynau-dal532
Jóslat533
Eötvös József:
A megfagyott gyermek535
Búcsú537
Én is szeretném539
Mohács540
Végrendelet541
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére542
Népdalok543
A menekültek544
Vajda Péter:
Utazó magyarok545
Nagy Imre:
Sashoz550
Gaál József:
Az ólmos botok551
Tóth Lőrinc:
Epigrammák553
Szentiványi Mihály:
A napszámos554
A szolgalegény555
A vétanú556
A dévai váron558
Kriza János:
A villám559
Erdővidék az én hazám559
A hazatérő katona560
Urbér561
Pap Endre:
A pór sírja562
Petőfi Sándor:
Hazámban565
Befordultam a konyhára566
Sikos a hó, szalad a szán567
A nemes567
Vándorélet568
Füstbement terv570
Egy estém otthon571
Fürdik a holdvilág az ég tengerében573
István öcsémhez573
Megy a juhász szamáron575
Az alföld575
Egy telem Debrecenben577
A helység kalapácsa (Részlet)578
A tintásüveg584
Csokonai585
János vitéz (Részletek)587
A királyok ellen595
Játszik öreg földünk596
Ha életében597
Téli világ597
Magyarország599
A jó öreg kocsmáros599
Piroslik már a fákon a levél600
Alku601
A négyökrös szekér601
A magyar nemes602
A csárda romjai604
A gyüldei ifjakhoz606
Tündérálom608
Itt állok a rónaközepén615
A bánat? egy nagy Óceán616
Nem süllyed az emberiség616
Az álom616
Sors, nyiss nekem tért617
Dalaim618
Várady Antalhoz619
A nép622
Csalogányok és pacsirták622
Nagykárolyban624
Erdélyben625
Véres napokról álmodom627
Hazaértem628
Reszket a bokor, mert629
Halhatatlan a lélek630
Egy gondolat bánt engemet631
Szabadság, szerelem!632
Ha férfi vagy, légy férfi632
Kutyakaparó634
Palota és kunyhó637
A kutyák dala638
A farkasok dala639
A XIX. század költői640
Arany Jánoshoz641
Magyar vagyok643
A Tisza644
A magyar ifjakhoz646
A nép nevében648
Háború volt649
Az ítélet650
Rongyos vitézek651
Bányában652
Arany Lacinak654
A gólya656
Levél Arany Jánoshoz660
Falu végén kurta kocsma662
Homér és Oszián664
A szájhősök666
Azokon a szép hegyeken túl667
Beszél a fákkal a bús őszi szél668
Szeptember végén669
Elértem, amit ember érhet el670
Kazinczy Gáborhoz671
Meddig alszol még hazám673
A táblabíró674
Nézek, nézek kifelé676
Szép napkeletnek677
Rózsabokor a domboldalon679
Pató Pál úr680
Okatootáia681
A magyar politikusokhoz684
Vasúton686
Még alig volt reggel687
A téli esték687
Vane-e egy marok föld690
Minek nevezzelek?691
A puszta télen693
Olaszország695
Anyám tyúkja696
A tél halála697
Kemény szél fúj698
Dicsőséges nagyurak699
Nemzeti dal702
Föltámadott a tenger703
A királyokhoz704
Készülj, hazám!706
Megint beszélünk s csak beszélünk708
A konzervativok709
A gyáva faj, a törpe lelkek711
Ausztria712
Szülőföldemen713
Kiskunság715
A magyar nép718
A nemzetgyűléshez719
Respublika720
A nemzethez722
Forradalom724
Az apostol (Részletek)726
Itt benn vagyok a férfikor nyarában733
Tudod, midőn először ültünk734
A vén zászlótartó735
Bucsu737
Ti akácfák e kertben738
1848740
Szeretlek, kedvesem742
Itt van az ősz, itt van újra744
Itt a nyilam, mibe lőjem?746
Akasszátok föl a királyokat!747
Vesztett csaták, csúfos futások!748
Az év végén750
Európa csendes, újra csendes751
Csatában752
Bizony mondom, hogy győz most a magyar753
Pacsirtaszót hallok megint754
Az erdélyi hadsereg756
Jött a halál757
A honvéd758
Szörnyű idő760
Vachott Sándor:
Népdal762
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő762
A napipolitika költőihez763
Búcsú 1849-től764
Kerényi Frigyes:
Zsarnok766
Pákh Alberthez767
Greguss Ágost:
Úri parancs a hajduhoz768
Samarjai Károly:
Szegény deák768
Harc lesz talán769
Berecz Károly:
Népéletből770
Anno domini771
Mentovich Ferenc:
A fölkelt nép773
Tompa Mihály:
Népdalok774
A hangyákhoz775
Némuljatok meg776
Egy valóságos magyar gróf777
Pusztán778
A gólyához780
Pünköst reggelén782
Levél egy kibujdosott barátom után784
Tornácomon787
Őszi tájnak789
A madár, fiaihoz790
Forr a világ791
Télben793
Új Simeon794
Ikarus796
Sárosi Gyula:
Arany trombita (Részlet)799
Farsangi dal801
Ingeborg önszületése napján802
Medgyes Lajos:
Jósszózat804
Börtön-dal805
Békeszózat806
Jegyzetek811
Tartalom867
III. kötet
Arany János:
Az elveszett alkotmány (Részlet)7
Toldi (Részletek)11
Válasz Petőfinek21
A szegény jobbágy 22
Toldi estéje (Részlet)23
Eldorádó25
Nemzetőr-dal27
Mit csinálunk?28
János pap országa29
A rablelkek34
Április 14-én35
Haj, ne hátra, haj, előre37
Rásüt az esthajnal37
Névnapi gondolatok39
Emléklapra40
Évek, ti még jövendő évek43
Koldus-ének44
Letészem a lantot46
Egynémely nagyocska emberre48
Írószobám49
A lacikonyha51
Ősszel55
Az ó torony57
Bolond Istók (Részletek)59
Toldi szerelme (Részlet)68
Családi kör80
Kertben83
Ráchel siralma85
A dalnok búja88
A nagyidai cigányok (Részlet)92
Ó, ne nézz rám95
Enyhülés96
Dante97
Visszatekintés98
A pusztai fűz100
Rozgonyiné102
Alkalmi vers106
V. László108
A vigasztaló111
Ágnes asszony112
Keveháza117
Mátyás anyja126
A fülemile130
A tetétleni halmon135
Szibinyáni Jank137
A vén gulyás temetése140
Emlények141
Zács Klára143
Szondi két apródja147
A walesi bárdok149
Balzsamcsepp154
A lejtőn155
Reményinek156
Juliskához157
Széchenyi emlékezete158
Rendületlenül164
Kies ősz165
Magányban167
Vojtina ars poetikája169
Buda halála (Részletek)176
Epilógus193
Vásárban195
Tamburás öreg úr196
Tengeri-hántás198
Mindvégig201
A régi panasz203
Öreg pincér204
A tölgyek alatt206
Kozmopolita költészet209
Vándor cipő211
Híd-avatás214
Népdal217
Ének a pesti ligetről218
Plevna223
Vörös Rébék224
Intés227
Dal fogytán228
Formai nyűg228
Civilizáció229
Lévay József:
A nádori palotában229
Szüretünk230
Mikes233
Gyulai Pál:
Hadnagy uram234
Magyar költők235
Szüreten236
Szeretnélek még egyszer látni237
Horatius olvasásakor238
A népszerűség (Részlet)240
A táblabíró242
Szász Károly:
A magyar zene243
Iduna244
Hazámhoz245
Madách Imre:
Ó- és újkor247
Nem féltelek, hazám!249
Az ember tragédiája (Részlet)250
Tóth Kálmán:
Előre257
Befútta az utat a hó259
Zilahy Károly:
Reményi Editnek260
Balogh Zoltán:
Kolumbusz261
Vajda János:
Franciaországnak265
Sirámok266
A virrasztók267
Hajótöröttek269
Gina emléke271
Luzitán dal280
A kárhozat helyén283
A váli erdőben285
Húsz év múlva286
Vége van287
Az üstökös288
Magány289
Megnyugvás290
Jubuláte 295
Nyári les299
Vasúton300
Végrendelet301
De profundis303
A legszebbnek305
Nádas tavon307
Az állatkertben308
Harminc év után309
Elmúlt idő311
Lenni vagy nem lenni313
Sodoma318
Credo319
Nyári éjjel321
Búcsú a naptól322
Tolnai Lajos:
Koldusok éneke325
Kislányom emlékére326
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről328
A kölesdi harcról330
Ocskai Lászlóról való ének331
Bujdosó Rákóczi334
Dömötör János:
Sötét éjben337
Arany László:
A délibábok hőse (Részletek)340
Darmay Viktor:
A kommünről (Részlet)347
Ó, hogyha tudnám348
Reviczky Gyula:
Első szerelem349
Petőfi él!352
Ősz felé353
Ma született a Messiás!353
Pálma a Hortobágyon355
A kenyér356
Ifjú pesszimistának358
Magdolna361
Magamról362
Március tizenötödikén364
Schopenhauer olvasás közben365
A Volkov-temető368
Számlálgatom370
Útra készen371
Komjáthy Jenő:
Éloa!372
Mind hasztalan!373
Törj össze mindent375
A börtönből377
Viharének379
Önvád381
A homályból384
Emléksorok386
Siralom386
Ábrányi Emil:
Ágyugolyók az arzenál udvarán389
Magyar nyelv391
Zsákhordó393
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása394
Langsam Tóbiás395
Szabó Endre:
Május elsején397
Ének a magyarok istenéről399
Kiss József:
Ó, mért oly későn401
Tüzek402
Nagy fekete erőd404
Stanzák405
A Knyáz Potemkin405
Legendák a nagyapámról (Részlet)407
Hova?409
Inczédi László:
Hajdan és most410
Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán412
Szeptember413
Kozma Andor:
A kárthágói harangok413
Vargha Gyula:
A vén komfortáblis ló416
Kevés a vetés418
Szőlőhegyen418
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig?420
Szabolcska Mihály:
Emlék422
A Grand Caféban423
Szentessy Gyula:
Gyári lányok424
Új élet425
Zempléni Árpád:
Bosszú (Részlet)426
Ignotus:
Változatok szemjátékra (Részlet)431
Szilágyi Géza:
Hátak433
Siketek között433
Heltai Jenő:
Csavargó434
Mozi435
Mert dalaimnak436
Szabadság437
Március439
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én443
Léda a hajón444
Meg akarlak tartani444
Héja-nász az avaron445
A Hortobágy poétája446
Lelkek a pányván446
A magyar Ugaron447
A Gare de l'Est-en447
Az én menyasszonyom449
Harc a Nagyúrral450
Párisban járt az ősz452
Elillant évek szőlőhegyén453
Sírni, sírni, sírni453
Beszélgetés egy szekfűvel455
Fölszállott a páva456
A magyar messiások457
Páris, az én Bakonyom457
A Duna vallomása458
Az ős Kaján460
A Léda arany-szobra463
Álom egy méhesről464
Az Értől az Oceánig465
A papok istene465
Egy megtalált könyv466
Az Illés szekerén467
A Sion-hegy alatt468
Az Isten harsonája469
Isten, a vigasztalan470
Magyar jakobinus dala471
Néhai Vajda János472
A téli Magyarország474
Nekünk Mohács kell474
Dózsa György lakomáján475
A vörös nap476
Emlékezés Táncsics Mihályra477
A Hadak útja478
Csák Máté földjén480
A grófi szérűn481
Új várak épültek482
A délibáb üzenete483
Dózsa György unokája483
Májusi zápor után484
A muszáj Herkules 485
A Rothschildék palotája486
Küldöm a frigy-ládát487
Kacag a föld488
Földrengés előtt489
Bujdosó kuruc rigmusa490
Négy-öt magyar összehajol491
Esze Tamás komája492
A föl-földobott kő493
Szeretném, ha szeretnének494
Séta bölcső-helyem körül495
Proletár fiú verse496
Az öreg Kúnné497
Az Anti-Krisztus útja498
Gőzösről az Alföld499
Nagy sírkertet mérünk500
A márciusi Naphoz501
Az utolsó kuruc503
A nagyranőtt Krisztusok504
Az eljátszott öregség506
A tavalyi cselédekhez507
A Tűz márciusa508
Vitéz Mihály ébresztése510
Kidalolatlan magyar nyarak512
Az új kísértet513
Történelmi lecke fiúknak515
Fojtáddal együtt átkozlak516
Elbocsátó, szé üzenet518
Hűség aranyos kora519
Ének aratás előtt521
Rengj csak föld521
Barangolás az országban522
Rohanunk a forradalomba524
Új tavaszi sereg-szemle525
A Tűz csiholója527
Dal a hazugság-házról528
Ki látott engem?529
A perc-emberkék után530
Hunn, új legenda531
Most már megállhatok533
Ülj törvényt, Werbőczi534
Sípja régi babonának535
Az Idő rostájában536
A cigány vonójával537
Kétféle velszi bárdok538
Véres panorámák tavaszán539
Gyűlölet és harc541
Őszülő erdők rettegése542
Emlékezés egy nyár-éjszakára543
Ember az embertelenségben544
Véresre zúzott homlokkal545
E nagy tivornyán547
Intés az őrzőkhöz548
Mag hó alatt549
Elhanyagolt, véres szívünk550
Egyszer volt csak551
A mesebeli János552
Az eltévedt lovas554
Krónikás ének 1918-ból555
A halottak élén557
Torony az éjszakában558
Ijfú szívekben élek559
A szétszóródás előtt560
A mindegy átka561
És mégis megvártalak562
Vallomás a szerelemről563
Őrizem a szemed563
Beteg szívemet hallgatod564
Nézz, drágám kincseimre565
A Május: szabad566
Új s új lovat567
Elégetlen ifjú panasza569
Két kuruc beszélget570
Üdvözlet a győzőnek570
Dutka Ákos:
A vörös táltos571
Elereszt a puszta572
Új ekék573
Emőd Tamás:
Jávorka nótája574
Írás a palackban575
Oláh Gábor:
Forradalom577
Napfordulás korszaka579
A Hortobágyon580
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára581
Egy gyöngédlelkű grófnőhöz583
Isten kegyelméből586
Szép Ernő:
Tiszapart588
Pitypang588
Gyermekjáték590
A Ritz előtt, ha zene szól593
Én így szerettem volna élni593
Lengyelország594
Lányoknak való nóta595
Sötét lesz a Duna háta596
Gellért Oszkár:
Homo Sapiens597
A föld szonettje598
A Petőfi-centenáriumra598
Valami a végtelen sugarakból599
Szív a fatörzsön600
Bölcső vagy koporsó602
A végső repülésre603
Egy tollpihe604
Sztálin figyel606
Babits Mihály:
Itália608
Sugár609
A lírikus epilógja610
Esti kérdés610
Május huszonhárom Rákospalotán612
Naív ballada614
Cigánydal615
Húsvét előtt617
Fortissimo620
Dal, prózában622
Ádáz kutyám623
Petőfi koszorúi624
Utca, délelőtt626
Régen elzengtek Sappho napjai627
Bogárkák jó haláláért628
Cigány a siralomházban629
A gazda bekeríti házát630
Mint a kutya silány házában632
Vers a csirkeház mellől633
A szökevény szerelem635
Verses napló (Részlet)636
Botozgató638
Mint forró csontok a máglyán639
Mint különös hírmondó640
Meglódult Naptár (Részlet)642
Özönvizet, kőesőt643
Gyümölcsbe harapva643
Balázsolás645
Esős nyár646
Ősz és tavasz között648
Jónás könyve650
Talán a vízözön659
Lelkem kiszikkadt mezején661
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák662
A rút varangyot véresen megöltük663
Az első ősz664
Ének Virág Benedekről665
Akarsz-e játszani?667
Boldog, szomorú dal668
Bírtak engem669
Diákkoromban670
Én feleségem671
A nagyvárosban éltem672
Itt fekszenek673
Számadás675
Fényes koszorú679
Életre-halálra680
Őszi reggeli683
A vad kovács683
Februári óda684
Már megtanultam685
Halotti beszéd686
Hajnali részegség688
Szeptemberi áhitat692
Juhász Gyula:
Profán litánia695
Áldott a bánat696
Magyar táj, magyar ecsettel696
Milyen volt697
Gemmák és hermák698
Ancsa szolgáló698
Magyar nyár 1918699
Szeged 700
Testamentum701
A vén cigánynak702
A munka702
A munkásotthon homlokára703
A dolgozókhoz704
Dózsa feje705
Negyvenhatosok706
Arany Jánoshoz707
Április bolondja708
Szakállszárító708
Petőfi-centenárium709
A tápai Krisztus710
Tápai lakzi711
Május ünnepe711
Új vallomás712
Magyar tél713
Gulácsy Lajosnak714
Este az Alföldön716
Fructidor717
Anna örök717
Emberi hitvallás718
Tóth Árpád:
Hajnali szerenád719
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz720
Stanzák egy trafikoslányról724
Lomha gályán725
Rímes, furcsa játék726
Éjféli eső728
Elégia egy rekettyebokorhoz730
Egy régi ház előtt731
Április733
Őszi szántás736
Március738
Az új isten739
Két régi költő741
Aquincumi korcsmában743
Az öröm illan744
Lélektől lélekig745
Fénylő búzaföldek között746
Hegyi beszédek felé748
Körúti hajnal749
Az ősök ritmusa750
Rozskenyér752
Karthagó kövein753
Jó éjszakát!754
Esti sugárkoszorú755
A hídon756
Új tavaszig, vagy a halálig757
Bazsalikom759
Rádió760
Gyopár762
Álarcosan763
Áprilisi capriccio764
Erdőszél766
Kaffka Margit:
Petike jár767
Hajnali ritmusok (Részlet)769
Litánia770
Záporos folytonos levél772
Füst Milán:
Tavaszi dal, vándordal776
A szőlőműves776
A részeg kalmár777
Nyilas hava778
Tél779
»Ha csontjaimat meg kelletik adni«780
Szellemek utcája781
Levél a rémületről782
Öregség784
Karinthy Frigyes:
Martinovics785
Így írtok ti786
Előszó788
Pitypang790
Méné Tekel792
Somlyó Zoltán:
Ebéd793
Az őszi síp794
A szűk Könyök-uccán795
Nyitott könyv796
Szeptember798
Bölcsődal799
Vörös zászlókkal800
Külváros 1926801
Kukoricahaj802
Nem az én életem ez803
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton804
Európa elrablása806
Nagy Zoltán:
A ketrec807
Páva a lépcsőn808
Elégia808
Zenét810
Kassák Lajos:
Mesteremberek811
Örömhöz813
Népgyűlés814
Március815
Szólok halottainkról816
Emléktábla817
Jegyzetek821
Tartalom863
IV. kötet
Gábor Andor:
Kürtszó az éjben7
Kályha mellett8
Az én hazám10
»Über allen Gipfeln...«12
Orgovány14
Tiszt urak16
Proletárok, rossz napokra18
Esik a hó20
Proletárka22
Miért?25
Évfordulón27
Páncélautó30
Évfordulón31
Szavam34
Magyar ifjak hősi temetője36
Ének a naphoz 1945 májusában38
Balázs Béla:
Énekszövegek39
Vonatom zümmögi40
Dallá halnotok így kell40
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben41
Tábortűz mellett, vörös őrségen43
Várnai Zseni:
Katonafiamnak!44
Úgy megnőttél, szinte félek46
Kopogtatok!47
Hamburger Jenő:
Latinka-ballada48
Komját Aladár:
Meghalt Lenin50
November 751
Gyermekkor53
A nemzetközi-brigád indulója54
Madarász Emil:
Perekopnál55
Taskenti nyár56
Csihajda (Részlet)56
Lányi Sarolta:
Verdun60
Üzenet (Részlet)61
Pipa62
Arckép63
Gyászfátyolban63
Dunanéző64
Sárközi György:
A szeretet himnusza66
Szépségek s fájdalmak anyasága67
Virágok beszélgetése68
Jaj annak, aki egyedül marad69
Reggeli dal70
Kilátó71
Közelgő léptek72
Higgy a csodában!73
Kesergő74
Esőcseppek75
Áprily Lajos:
Március76
Antigone77
A kor falára78
Nadányi Zoltán:
A testőr79
Hosszu eső80
Te már seholse vagy81
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim83
Vadember84
Tanyák85
Szépség mezőin86
Erdélyi József:
Ibolyalevél87
Magányos csillag88
Dal a Bakony alján89
Gólyaköszöntés91
Füz Kata92
Malacok93
Anyám95
Farkasverem96
Kökényvirág98
Tavaszi ország99
Bevonulás100
Fekete Kőrös101
Cölöpverők105
Lovaspóló a Vérmezőn107
Visszatérés110
Apám sírja112
Meggyfa113
Szabó Lőrinc:
Operába indul az autó115
Grand Hotel Miramonti116
A Bazilikában zúg a harang118
Körúti éjszaka121
Materializmus123
Hajnali rigók125
A homlokodtól fölfelé126
Szamártövis128
Az üdvözült lány129
Nagyságos ur131
Nyitnikék132
Dalmácia tücskeihez136
Egy téli bodzabokorhoz138
Tücsökzene (Részletek)140
Májusi orgonaszag142
Fodor József:
A paradicsomok és a kert143
Szelidlábu napjaim145
Falevelek siratója146
Őszi hegyormok147
Eső nyár149
Piros fejfák150
Átkozott fa151
József Attila:
Éhség153
Fiatal életek indulója153
Rög a röghöz154
A legutolsó harcos155
Megfáradt ember156
Lopók között szegényember157
Aki szegény, az a legszegényebb157
Tiszta szívvel158
Szép csöndesen aludj159
Mikor az uccán átment a kedves159
Fiatal asszonyok éneke160
Végül161
Csengő162
Bevezető163
József Attila163
Áldalak búval, vigalommal164
Pöttyös164
Tedd a kezed165
Dudoló166
Ringató166
Hosszú az Uristen167
Biztató168
Medáliák (Részletek)168
Esik170
Harmatocska171
Tiszazug172
Ákácokhoz173
Favágó174
Betlehem175
Betlehemi királyok175
Ady emlékezete177
Egy költőre178
Nyár179
Regős ének180
Bánat181
Tömeg181
Anyám183
Áradat184
Szocialisták186
Lebukott187
Munkások189
Fagy190
Eső191
Mondd, mit érlel192
A kanász193
Külvárosi éj194
Bánat197
Medvetánc198
Határ199
Holt vidék200
Reménytelenül201
Téli éjszaka203
Búza206
A város peremén207
Elégia210
Óda212
A tőkések hasznáról216
Vigasz217
Nyári délután218
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak219
Eszmélet221
Mama225
Iszonyat226
Ha a hold süt228
Számvetés230
Falu230
Magad emésztő233
A bűn235
Kései sirató236
Altató239
A Dunánál240
Az a szép, régi asszony243
Jaj, majdnem243
Egy spanyol földmives sírverse244
Judit244
Nagyon fáj245
Kiáltozás248
Ki-be ugrál249
Azt mondják250
Kész a leltár250
Elmaradt ölelés miatt251
Levegőt!252
Kirakják a fát254
Thomas Mann üdvözlése255
Flóra256
Március260
Flórának261
Ars poetica263
Születésnapomra264
Ős patkány terjeszt kórt266
Már régesrég267
Bukj föl az árból268
Hazám269
Csak az olvassa273
Ne légy szeles273
Száradok, törődöm274
A sas274
Könnyü, fehér ruhában275
Az árnyékok276
Ha nem leszel277
Jön a vihar277
Tudod, hogy nincs bocsánat278
Gyönyörüt láttam279
Miben hisztek281
"Költőnk és kora"281
Karóval jöttél283
Talán eltünök hirtelen284
Ime, hát megleltem hazámat285
Illyés Gyula:
Elégia286
Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez288
A ház végén ülök289
Három öreg291
Testvérek310
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon311
Ifjuság (Részlet)314
Ami ujra elmarad317
Hősökről beszélek (Részlet)318
Nem menekülhetsz322
Egy barackfára324
Galamb utca326
Ozorai példa328
Vadak etetése330
A kacsalábon forgó vár331
Külön világban338
Óda egy krumpliföldhöz339
Verses utinapló341
Hullaevők344
Rangrejtve, 1944345
Magyarok, 1944348
Rendet350
Nem volt elég351
Megy az eke354
Cserepező355
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték357
E megmozdult világban358
Jegyzőfüzet359
Az épitőkhöz361
Hidon364
Menedék366
Óda egy jólműködő tanyai kályhához368
Árpád369
Török Sophie:
Asszony a karosszékben373
November374
Gulyás Pál:
Csokonai gúlája előtt375
A viharzó diófa376
Az elemek ellen378
Debrecen, ó-kikötő379
Dsida Jenő:
Csokonai sírjánál381
Hulló hajszálak elégiája386
Tavalyi szerelem389
A sötétség verse390
Szerenád Ilonkának391
Miért borultak le az angyalok Viola előtt (Részlet)395
Berda József:
Egy politikus arcképéhez397
Husleves dicsérete398
Piaci éjszaka398
Vizafogó399
Óda399
Bátyám halálára401
Jankovich Ferenc:
Száz kőmíves összedalolt402
Az első látomás403
Öreg magyar a városban404
Zöldben405
A nyúl éneke406
Egy cselédház udvarán408
Áldj meg minket, Jézus!409
Szántód partjainál411
Idegen város413
Régi kép414
Sej, a mi lobogónkat415
Égő táj416
A hazatért417
A kőmíves419
Weöres Sándor:
Tavaszi dal421
Grófkisasszony422
Anyámnak423
Fű, fa, füst426
Valse triste428
Canzone429
Vas István:
Egy ifjú költőhöz430
Gyertyaszentelői elégia433
Nyarak434
Csikók436
Rapszódia a bátorságról437
A süketnéma kislány442
Születésnapi óda444
Jékely Zoltán:
Enyeden ősz van445
Csillagtoronyban446
A Szépjuhászné elégiája450
Apotheozis451
Vasvári Pál nyomában453
Futballisták454
Radnóti Miklós:
Pontos vers, az alkonyatról456
Járkálj csak, halálraítélt457
Istenhegyi kert457
Hispánia, Hispánia458
Csütörtök459
Federico Garcia Lorca460
Száll a tavasz460
Harmadik ecloga461
A mécsvirág kinyílik462
Tétova óda463
Mint észrevétlenül464
Nem tudhatom465
Nem birta hát466
Ó, régi börtönök468
Sem emlék, sem varázslat468
Majális469
Töredék470
Hetedik ecloga471
Levél a hitveshez472
A la recherche473
Erőltetett menet475
Razglednicák476
Fenyő László:
Hová lettek a költők?477
Márciusi álom478
Emigránsok480
Hűség482
Salamon Ernő:
Gyerekdal483
Különféle találmányok484
Forgács Antal:
A háború kétszázkilencvenharmadik napján486
Éjfél486
Mint az állat486
Pásztor Béla:
Kosaras asszonyok489
A kötéltáncosnő ernyője491
Berkó Sándor:
Vigyázz, anyám492
Zsigmond Ede:
A diktátor dala493
Hazajött az apám494
Hollós Korvin Lajos:
Óda496
Évforduló499
Hazám vagy végre501
Pákozdy Ferenc:
Add tovább!502
József Attilának502
Vaád Ferenc:
Nem szomorkodunk504
Gereblyés László:
Egy a sok közül505
Tank-lesben505
Kálnoky László:
Szanatóriumi elégia506
Takáts Gyula:
Vihar előtt514
Oly szép volt514
Ugy ragyog516
1867 a pusztán517
Csorba Győző:
Évforduló520
Alázat521
Zelk Zoltán:
Kifosztott táj525
Zuglói kutyák526
Szomjas eb528
Békabánat529
A lélek panaszaiból530
Akit az isten nem szeret533
Szilveszter a Fóti-úton535
Este a kútban538
Ágyrajárók540
Mint farkas emlőin542
Úgy tudlak téged544
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV.

A gerincük vászonnal javított. A II-III-IV. kötet címlapján tulajdonosi pecsét és egyéb bejegyzés látható. A lapélek foltosak.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
2.690 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba