1.026.441

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I-IV.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 3.709 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-1439-0
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Népköltészet
Porka havak esedesnek...10
Új esztendő, vígságszerző10
Sárdó gyüjjön!11
Kice-vice, villő12
Ma van husvét napja...12
Pünkösdölő13
Szent István napja16
Magos a rutafa, ága elágazik17
Serkenj fel, kegyes níp18
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág18
Jézus ágyán nincsen paplany18
Karácsonynak éjszakája19
Gyermekdalok
Este van már, alkonyul20
Aludj, baba, aludjál!20
Katalinka, szállj el20
Gólya, gólya, gilice20
Kis kácsa fürdik, fekete tóba21
Jöjjetek által, jó révészek!21
Most viszik, most viszik21
Klasszikus balladák
Kőmíves Kelemenné22
Kádár Kata24
Budai Ilona26
Molnár Anna17
Júlia szép leány30
Kerekes Izsák31
A fogoly katona33
Istenem, istenem áraszd meg a vizet36
Rákóczi kis úrfi39
Komáromi szép leány41
Nagy Bihali Albertén42
Fehér Anna44
Barcsai47
Angoli Borbála48
Görög Ilona51
Egyszer egy királyfi...53
Anyámat is kérette....55
Hová mégy, te három árva57
Jere hezzám vacsorára57
A rossz feleség58
Császárné pávája60
Szép Ilona60
Megöltek egy legényt62
Búsan búsongó gerlice63
Dancsuj Dávid64
Szerelmi dalok
Tavaszi szél vizet áraszt64
Az árgyélus kis madár65
Egy kicsi madárka65
A tavaszi szép időnek66
Madárka, madárka66
Nem hallok egyebet67
Ej-haj gyöngyvirág67
Gerencséri utca68
Édesanyám mondta nékem68
Édesanyám rózsafája68
Jönnek, jönnek majd elvisznek68
Zörög a kocsi69
Megrakják a tüzet69
Meghalok Csurgóér70
Lányok ülnek a toronyba arankoszorúba70
Az ökör a földet70
Szabad a madárnak71
Felülről fúj az őszi szél71
Három csillag jár az égen71
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok72
Cifra szűröm szegre van akasztva72
Megyen már a hajnalcsillag lefelé72
Siroki erdőben73
Virágos kenderem73
Ha folyóvíz vónék73
Hej, halászok, halászok74
A malomnak nincs kereke74
Piros alma, kigurult a sárba75
Nem vagy legény, nem vagy75
Magas hegyen lakom76
Akkor szép az erdő, mikor zöld76
Sír a kis galambom, sírok én is magam77
Lám megmondtam, bús gilice77
Megkötöm a lovamot77
A citrusfa levelestől, ágastól77
Szólnak a kakasok77
Hajtsd ki, babám, az ökröket79
Szomorú fűzfának79
A csitári hegyek alatt79
Szomorú az idő79
Elhervad a virág, akit nem öntöznek80
Vettem violát80
Szegény vagyok, szegénynek születtem80
Mulatónóták
Vasárnap bort inni81
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára81
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban81
Megismerni a kanászt cifra járásáról82
Hídló végén, padló végén82
Szőlőhegyen körösztül82
El kéne indulni...83
Mikor én tizennyolc voltam...84
Lányom, lányom, gyöngyvirágom84
Mikor engem férjhez adtak85
Járjad, pap uram, a táncot86
Egy nagy órú bóha86
Szegény legény a tücsök87
Kitrákotty mese87
Keservesek, bujdosóénekek
Istenem, istenem88
Meg kell a búzának érni88
Istenem, istenem, hol leszen halálom89
Annyi bánat a szűvemen89
Hegyek-völgyek között van az én lakásom89
Amott látod, rúzsám90
Erdő nincsen zöld ág nélkül91
Szivárvány havasán91
Lengyelország szélén92
Úgy elmegyek, meglátjátok93
Amerre én járok, még a fák is sírnak93
Elmegyek, elmegyek94
Látom, az életem94
Elindultam szép hazámból94
Erdő mellet estvédtem95
Hazám, hazám, édös hazám95
Érik a szőlő96
Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek96
Felszántom a császár udvarát97
Látom a szép eget97
Újstílusú balladák
Angyal Bandi98
Vidrócki99
Fábián Pista99
Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli100
Kismargita101
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette102
A főcinkos103
Erre alá, az endrédi határban...106
Szabú Vilma107
Farkas Julcsa107
Betyárdalok, rabénekek
Mikor visznek Szeged felé108
Amott legel hat pej csikó magába109
Arra (j)alá az alföldi csárdába110
Mikor Rózsa Sándor110
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája111
Elhervadt citrusfa111
Isten hozzád, szülöttem föld112
Rab vagyok, rab vagyok112
Fújdogál a szellő magyar hazámban felől113
Véremmel írattam113
Felszállott a páva114
48-as dalok
Ezernyolcszáznegyvennyolcba115
Kossuth Lajos azt izente115
Most szép lenni katonának116
Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot116
Szépen szól a Kossuth muzsikája118
Zúg az erdő, zúg a mező118
Szép világja a magyarnak118
Kitelt már a hideg ősz118
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva118
Még Aradon szépen szólott a banda118
Könnyű a németnek119
Kossuth Lajos a Bakonyban119
Elkészült már Nyék alatt a vasút119
Kossuth lova megérdemli a zabot119
Szennyes az én ingem119
Garibaldi csárdás kis kalapja120
Katonadalok
Katona vagyok én, ország őrezője121
Már minálunk verbuválnak, kötéllel121
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját122
Ütik a rézdobot122
Sej, besoroztak, sej, besoroztak122
Azért, hogy én be vagyok sorozva122
Nagyabonyban csak két torony látszik123
Izend meg, izend meg123
Kimegyünk exercírozni123
Jól van dolga a mostani huszárnak124
Szalárd alatt, Szalár alatt folyik el a Berettyó125
Semmit se vétettem125
Őrmester úr, az istenit magának126
Áldja meg az isten126
Sírhat az az édesanya128
Töltik a nagy erdő útját128
Hideg szél fúj, édesanyám128
Szélös az Isonzó vize129
Mikor szürkébe öltöztem129
Kimegyek a doberdói harctérre130
Pásztordalok
Gyűjtik a csordákat130
Tiszán innen, Dunán túl131
Esteledik alkonyodik131
Nem akar a tehéngulya legelni131
Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a víz132
Mikor gulásbojtár voltam133
Ócsó mán a pásztor133
Eszterházy-kanász nótája133
Béresdalok, munkásdalok
Béres vagyok, béres133
Alabárdon azé nem jó szógálni134
Mikor a szolgának telik esztendeje134
Verje mög az Isten azt az édösanyát135
Vállalat úr, mérje föl a munkát135
Intéző úr a kapuba ha kiáll135
A hatvani hodályba135
Füstöl mán a cirokgyárnak kéménye136
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe136
Nagy óceán tenger vize136
Vagyok olyan legény, mint te136
Első rész
Ismeretlen himnusz-költők
Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok pusztították (1242)139
István király verses históriája (1280-90 között)147
Magyarországi ének a világ megvetéséről (XIII. század)152
Ómagyar Mária-siralom (1300 körül)153
Szent ének, ki dícséri Szíz Máriát (XV. század)156
Jannus Pannonius:
Gryllusra (1447-50)158
Prosperhez (1447-50)158
Kikacagja a római búcsúsokat (1450)158
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását (1450)159
Búcsú Váradtól (1451)159
Aki csak a régi könyveket szereti (1451 körül)161
Pálhoz (1451 körül)161
Önmagáról(1451 körül)162
Ladvancusra (1451 körül)163
Szilviáról (1447-54)163
Névváltoztatásról (1453 körül)163
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (1454-55)163
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (1456)163
Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért (1458)165
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak (1458)166
Nyárdél egén ragyogó üstökös (1462)166
A vadkan és a szarvas (1463)167
Siratóének anyjának, Borbálának halálára(1463)168
Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba (1463-64)170
Pannónia dicsérete (1465 körül)174
Pál pápáról (1465)174
Ugyanarról (1465)175
Egy dunántúli mandulafáról (1466)175
Az Álomhoz (1466)175
Saját lelkéhez (1466)178
Polycarpushoz (1467)179
Mátyás királyhoz (1468)179
Moré György sírfelirata (1468 körül)180
A roskadozó gyümölcsfa (1468)180
Az árvíz (1468)181
Mars istenhez békességért (1469-71)186
Békéért (1469-71)186
A haldokló Janus Pannonius (1472. márc. 27. előtt)187
Ismeretlen költők
Szabács viadala (1476)187
Ének Szent László királyról (XV. század vége)156
Emlékdal Mátyás király halálára (1490)191
Soproni virágének (1490)192
Körmöcbányai táncszó (1505)192
Fohászkodás (1506 körül)192
Vásárhelyi András:
Ének Szűz Máriáról (1508)193
Szabatkay Mihály:
Ének Beriszló Péter veszedelméről (1515)195
Apáti Ferenc:
Feddőének (1523-26)196
Csáti Demeter:
Ének Pannonia megvételéről (1526 körül)198
Második rész
Sylvester János:
Az magyar nípnek (1541)205
Tar Benedek:
Házasságrúl való dícsíret (1541)205
Szkhárosi Horváth András:
Emberi szerzésről (1542 előtt)208
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (1544)210
Az fejedelemségről (1545)213
Az fösvénységről (1545)216
Az átokról (1547)219
Sztárai Mihály:
XII. Psalmus (1544 körül)224
Ismeretlen énekmondók
Szendrői hegedős ének (1540-45)115
Pajkos ének (1545-50)227
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára (1548)119
Adhortati mulierum (1550 körül)231
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (1542)234
Sokféle részögösről (1548)235
Kapitán György bajviadala (1550)237
Losonczi Istvánnak haláláról (1552)240
Zsigmond király és császárnak krónikája (1552)243
Az udvarbírákról és kulcsárokról (1553)244
Bornemissza Péter:
Siralmas énnéköm... (1553-56)247
Ismeretlen költő
Luther éneke (1550 körül)248
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár (1561)249
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hajmási (1561)252
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra (1561-66)255
Szegedi Gergely:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (1566)260
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya (1570)263
Ilosvai Selymes Péter:
Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (1574)268
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (1577)270
Moldvai Mihály deák
Éneke (1580 körül)274
Gergei Albert:
Árgírus históriája (1570-80)277
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett (1578)285
Bizonnyal esmérem... (1578)286
Egy török ének (1578-83)288
Losonczi Anna nevére (1578-83)289
Kit egy szép leány nevével szerzett (1583-84)290
Borivóknak való (1583-84)292
Széjjel tündökleni.... (1583-84)293
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtűl (1583)294
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott (1584)295
Méznél édesb szép szók... (1588)297
Egy kegyes képében.. (1588-89)298
Hogy Júliára talála, így köszöne neki (1588-89)300
Kupidónak való könyörgés (1588-89)300
Az fülemilének szól (1588-89)303
Darvaknak szól (1588-89)305
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (1588-89)307
Júliát hasonlítja a szerelemhez (1588-89)308
Én édes szerelmem... (1588-89)310
Ó, nagy kerek kék ég... (1588-89)313
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról (1589)317
Egy katonaének (1589)317
Hymnus secundus (1585-89)319
Egy könyörgés (1589)321
Margaretáról (1589)322
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének (1589)325
Búcsúja hazájától (1589)326
Két szemem világa.... (1590-91)328
Kegyelmes szerelem... (1590-91)328
Kiben az kesergő Coeliárul ír (1590-91)329
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett (1590)330
Latrikánus vers (1590)331
Könyörög istennek (1591)332
Más (1591)333
Fulviáról (1593)334
Harmadik rész
Sárközi Máté:
Ének a katonákról (1597)337
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás (1600 körül)339
Erdély veszedelméről (1602)340
Illésházy István:
Ferendum et sperandum (1604)342
Rimay János:
Örülhetne szívem... (1591 után)345
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit (1605 előtt)346
Ez világ, mint egy kert... (1601-06)347
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán (1601-06)349
Kerekdéd ez világ... (1628 előtt)350
Az idő ósága nevel magos fákot (1628-29)352
Debreceni S. János:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz (1604)352
Szenci Molnár Albert:
XLII. zsoltár (1606)360
LXV. zsoltár (1606)361
XC. zsoltár (1606)363
Miskolci Csulyak István:
Jocoserium (1608)365
Ismeretlen költők
Pöngést koboznak.... (XVII. század eleje)365
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (1607)366
Csordapásztorok...(XVII. század eleje)368
A gazdagról (1620 körül)369
Bethlen Gábor (1630 körül)371
Pécseli Király Imre:
Jaj tenéked, ki prédálsz (1631)373
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátom...374
Az erős mágneshez hasonlatos sólyom375
Kertemben nyílt piros rózsám....376
Az rigónak ő szólása...377
A szemeid két gyémántnál378
Jövel a táncban...378
Hajnal380
Nyéki Vörös Mátyás:
A pokolról (1629)380
Siralm az halandóságról (1630 körül)381
Zrínyi Miklós:
Fantasia poetica (1645)385
Arianna sírása (1645)387
Szigeti veszedelem (1645-46)388
Attila (1650-51)406
Szigeti Zrínyi Miklós (1650-51)407
Az idő és hírnév (1651-53)407
Elegia (1659)408
Benczky Péter:
Hogy az isten egyedül maga veri a hadakat (1652)410
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről (1664)412
"Példa-beszéd"-eiből (1664)415
Balassa Bálint:
Bujkálsz s nyilván van szépséged... (1649)416
Listi László:
Magyar Márs (1653)417
Eszterházy Pál:
Pallas s Eszter kedves tánca (1680 körül)421
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen... (1648)423
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala (1657 körül)424
Kádár István éneke (1662)426
Rákóczi László éneke (1662)427
Fegyvert s bátor szívet... (1663)428
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében.. (1664)430
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (1663-64)432
Kemény János emlékezete (1665-70)435
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (1670 után)439
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar...(1668-70)440
Magyarország romlásáról (1670)442
Bónis Ferenc éneke (1671)445
Nimród ágyékábul... (1671 körül)449
Papvilág Magyarországon (1671)453
Rab prédikátorok éneke (1674)455
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám... (1678)457
Thököly hadi-tanácsa (1681)459
Ó, szegény magyarság!... (1697)461
Szentpáli Ferenc:
Imago veritatis (1672)464
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének (1670-79)467
Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
Reménység az embert...468
Katonadal469
Oláh Gerő471
Buga Jakab éneke473
Bujdosik, bujdosik a szegény árva legény...474
Egy bujdosó szegénylegény475
Szegénylegény dala477
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékodban...481
Látom az időnek..481
Édes Júliám gyenge violám...482
Ifjúság, mint sólyommadár..483
Menj el madár, menj el...484
Hová készülsz, szívem... (1666)486
Áll elöttem egy virágszál... (1670)487
Ám úgy legyen, mint akarod...488
Áldott pünkösdnek...489
Ó gyönyörűséges... (1672)490
Gonddal teljes idő...492
Hallod-e ifjú...495
Mint az útonjáró... (1670)497
Isten áldjon meg, édes barátom...500
Jaj, nékem szegénnek...501
Megmondám, tűzégette... (1692)502
Hallod-e? Pendítsd az lantot...505
Éljetek vígan...506
Bolondság, volt nádhoz bíznyi... (1690)507
Kedves rajom, szép leányom...508
Rigócskám, rigócskám... (1676-1700)510
Megkötözött engem....510
Ki urát nem szereti...511
Koháry István:
A vadkert (1683-86)511
Kőszeghy Pál:
Bercsényi házassága (1695)513
Petrőczi Kata Szidónia:
Jaj, szivem gyötrelmi... (1690 körül)516
Sebes árvizeknek517
Mi lelkünk világossága519
Radvánszky János:
Levél (1693 körül)521
Válasz (1693 körül)521
Negyedik rész
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról (1704)525
A kolozsvári veszedelemről való história (1704)528
Siralmas ének a szömörei harcrul (1704)530
Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (1705)534
Csinom Palkó (1705 körül)535
Erdélyi hajdútánc (1705 körül)540
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése (1706)543
A szegénylegény éneke (1706-07)547
Ráday Pál:
Búcsú (1703 körül)550
Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet (1707)551
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom....551
Sírva írt levelem...552
Rákóczi Ferenc bús éneke553
Rákóczi kesergője (1711 körül)554
Rákóczi-nóta (1730 körül)556
Én is hajdon magyar voltam...558
Megjártam a hadak útját...559
A boldog Szűz Máriához560
Szent István királyhoz561
Zöld erdő harmatát.. (1708 előtt)563
Amade Antal:
Firhez menisit megbánó, újabb ifjakot kívánó (1730 körül)564
Paraszténekek a XVIII.századból
Porció-ének (1730 körül)566
A diák és a paraszt vetélkedése567
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...571
Generális insurrectio (1740)572
Parasztének576
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így...578
Arany ideim folyása...579
Mint gerlice-madár580
Boldogtalan vagyok... (1704 körül)582
Ej, haj, gyöngyvirág...584
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete... (1740 körül)585
Szüntelen bánkódnom... (1750 körül)589
Áldott vagyok, én reményem... (1750 körül)590
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak búsnak jó kedvet (1750 körül)591
Édes dudi, duduskám (1750 körül)593
Faludi Ferenc:
Tündérkert (1775 előtt)594
Útravaló (1775 előtt)596
Forgandó szerencse (1775 előtt)597
Tavasz (1775 előtt)598
Tarka madár (1775 előtt)599
Nincsen neve (1775 előtt)600
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg (1760 körül)601
Dieneshez (1760 körül)602
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére (1772-82)603
Panasz (1772-82)604
Megint panasz (1772-82)605
Ötödik rész
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége (kb. 1772)609
Az írigy elmérűl (kb 1777.)611
Bessenyei György magához (kb. 1777)613
Részlet a "Természet világá"-ból (1797-1801)614
Barcsay Ádám:
A télnek közelgetése (1774)615
Ányos Pálnak (1781)616
A kávéra (posztumusz)617
A poétákhoz (posztumusz)617
Ányos Pál:
Barcsay Kapitánynak (1780)617
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál (1780)619
A szép tudományoknak áldozott versek (1780)621
Barcsaynak (1782)623
Gróf Zrínyi Miklósról (1782)623
Kalapos király (1782-83)623
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz (1777)627
A magáéval élni nem tudóról (1768)627
Egy ledőlt diófához (1790)627
A holdhoz (1791)628
Soros jámbus (1798)629
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor (1782)630
A kikeletről (1783)632
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez (1773)633
A vargafiakhoz (kb. 1790)634
Egy jeles képíróhoz (1790)634
Virág Benedek:
Vitézeinkhez (1789)636
A kalitkába zárt madárról (kb. 1799)636
Lantomhoz (kb. 1799)637
Békesség-óhajtás (1081)638
Előszózat (1822)639
Péczeli József:
Szarkák és szajkók (kb. 1788)640
Jobbágy halál (kb. 1788)641
Farkas, kutya (kb. 1788)642
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (1787)643
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (1787-88)644
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után (kb. 1796)648
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan (kb. 1786)650
Bor mellett (1788-90)651
Széphalom (1793)651
Híven szeretni (1795)652
Az ő képe (1811)652
A szonett múzsája (1809)652
A nagy titok (1808)652
A nyelvrontók (1810)653
A kész írók (kb. 1810)653
Írói érdem (kb. 1810)653
Szokott és szokatlan (kb. 1810)653
Az iskola törvényei (kb. 1810)654
A mi nyelvünk (kb. 1810)654
Hőseink a Kenyérmezején (1811-18)654
Férfilélek (1811-18)654
A pataki vár erkélyén (1818)654
A lengéshez (kb. 1830)655
Gróf Széchenyi Istvánhoz (1832)657
Batsányi János:
Biztatás (1783)659
A franciaroszági változásokra (1789)659
A látó (1791)660
Bartsaihoz (1792)661
Az európai hadakozásokra (1792)662
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz (1792)667
Levél egy régi várból(1792-80)669
Gyötrődés (1795)670
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál (1795)670
Tünődés (1795)672
A rab és a madár (1795)676
A római ősök szelleméhez (1795-96)676
Gabriellám emlékkönyvébe (1799)676
Viaskodás (1799-1809)677
Magyar író (kb. 1820)677
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája678
A sírhalom679
A reménységhez680
A gyermekkori idők emlékezete681
A nagy szüret Telegden682
A holdhoz683
Verseghy Ferenc:
Koppi Károlynak684
A marsziliai ének686
Szentjóbi Szabó László halálára688
A válogató689
Az igaz bölcs690
A tejáruló menyecske690
Az igazsághoz692
Dayka Gábor:
Esdeklés693
A bosszús szerelem694
Kesergés695
Titkos bú696
A rettenetes éj696
Esdeklés697
Kazinczyhoz698
A tavasz698
Vitéz Imréhez699
Földi János:
Enyim Juliska699
Idegen szépség700
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet701
A gyanúba esett szerelmes702
Magyar tánc703
Stájer tánc703
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!704
Ajánló vers704
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok704
Mint mikor a nap....705
A tavaszhoz706
Az új bor706
Csokonai nevenapjára707
A tavaszhoz estendén707
Csokonai Vitéz Mihály halálára708
Hortobágyi dal709
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt709
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe710
Nyári esti dal711
A kelletekorán jött csendes esőhöz712
Ki a boldog?713
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok714
Az én poézisom716
Lúdas Matyi (részletek)718
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag (1785-87)723
A szabadság (1789)724
A patyolat (1792)725
Az estve (Sander) (1792)725
A Fársáng búcsúzó szavai (1793)726
Egy rózsához (1793)728
(Laura, még ingó kegyelmed) (1793)729
Az estve (1794)730
Zsugori uram (1794)732
Konstancinápoly (1794)733
A tél (1794)735
Az ősz (1794)738
Magyar! Hajnal hasad! (1795)741
Búcsú a magyar Múzsáktól (1795)742
Bakhushoz (1795)743
Az emberiség s a szeretet (1795)747
A boldogság (1797)748
Az esküvés (1797)750
A fekete pecsét (1797)751
A békekötésre (1797)752
(Újévi ajándék) (1797)754
Újesztendei gondolatok (1798)757
Keserédes (1798)758
A tavasz (1798)758
Még egyszer Lillához (1798)759
Siralom (1798)760
A Magánossághoz (1798)763
Kifakadás (1798)764
Dorottya, vagyis dámák diadalma a Fársángon (1798)768
Egy háládatlanhoz (1799)772
Egy fiatal házosúlandónak habozása (1799)773
Parasztdal (1799)774
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban (1799)776
Visszajövetel az Alföldről (1800)777
Az estvéhez (1800)780
A csendes élet (1801)781
A békétlenkedő (1801)783
Tavasz783
Nyár784
Ősz785
Tél785
Az ember, a poézis első tárgya (1801)786
(Ízenget már..) (1801)787
A Hafíz sírhalma (1801)788
Dr. Főldi sírhalma felett (1801)793
Szerelemdal (1802)794
Szegény Zsuzsi táborozáskor (1802)797
Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet) (1802)798
A szeplő (1803)802
Az én poézisom természete (1803)802
Az éjnek istenihez (1803)804
A rózsabimbóhoz (1803)806
Az éj és a csillagok (1803)806
Tartózkodó kérelem (1803)807
A tihanyi ekhóhoz (1803)807
A reményhez (1803)809
Halotti versek (1804)811
Tüdőgyúladásomról (1804)813
Főhadnagy Fazekas úrhoz (1804)815
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem (1796-98)817
7.dal817
57.dal817
71.dal817
75.dal818
90.dal818
107.dal818
126.dal819
182.dal819
A boldog szerelem (1800-04)819
35.dal819
72.dal820
Részlet az ötödik énekből822
165.dal822
Csobánc (1802-03)822
Édes Gergely:
A perti gulyás (1823)823
Kis János:
Sopron tájékához (1815)824
Az idő eljár (1819)825
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem (kb. 1799)826
Horác (1799-1804)827
Magányosság (1799-1804)827
A melancholia (1802-08)828
Az ulmai ütközet (1805)829
A magyarokhoz (1807)830
Barátimhoz (1804-08)830
Búcsúzás Kemenesaljától (1804-08)831
Búcsúzás (18040-08)832
Levéltöredék barátnémhoz (1804-08)833
A közelítő tél (1804-08)834
Fohászkodás (1802-10)834
A jámborság és a középszer (1804-09)835
Kazinczy Ferenchez (1809)836
A magyarokhoz (1796-1810)840
Életfilozófia (1811)842
A táncok (1811)843
Napoleonhoz (1814)844
Vandal bölcsesség (1813-15)844
Dukai Takács Judithoz (1815)845
Vitkovics Mihályhoz (1815)848
A pesti magyar társasághoz (1815)851
Himnusz Keszthely isteneihez (1817)853
Új Görögország (kb. 1827)855
Gróf Mailáth Jánoshoz (1830)856
A poézis hajdan és most (kb. 1830)857
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem (1823)858
Ungvárnémeti Tóth László:
Tisztválasztás (kb. 1816)859
Laura keserve (kb. 1816)860
Berzsenyihez (kb. 1816)861
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez (1805)861
Bécs és Moszkva (kb. 1817)862
A költő (kb. 1817)862
Pirongatol... (1821-27)862
Bácskai regedal (1827)864
Katona József:
Vágy (1816-20)865
Az andal (1816-20)865
Hatodik rész
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll... (1812)869
Rákosi nimfájához (1814)870
Elfojtódás (1814)871
Rákóczi hajh... (1817)871
Képzelethez (1818)873
Rákos (1822)873
Bordal (1822)874
Csolnakon (1822)876
Himnusz (1823)877
Zsarnok (1823)878
Vanitatim vanitas (1823)879
Igazság (1824)881
Esti dal (1824)883
Áldozat (1825)884
Drégel (1825)884
A Szabadsághoz (1825)884
Balassa (1825)885
Hervadsz.. (1825)886
Zrínyi dala (1830)886
Szondi (1830)887
Kölcsey (1831)888
Búsan csörög... (1831)888
Huszt (1831)889
Kazinczy (1832)889
Emléklapra (1833)890
Paulina emlékkönyvébe (1837)890
Rebellis vers (1838)890
Zrínyi második éneke (1838)890
Pázmándi Horvát Endre:
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (1815)892
Kisfaludy Károly:
A hazafi (1820)893
Honvágy (1822)893
Mohács (1824)895
"Tatárok Magyarországban" (1826)897
"Ilka" (1826)897
Alkonyi dal (1827)897
Rákosi szántó a török alatt (1828-29)898
Vedd sarlódat... (1828-29)899
Szülőföldem, szép határa (1828-29)900
Aki szeretőjét... (1828-29)901
Sárga levél...(1828-29)901
Az álmatlan király (1829)902
A bánkódó férj (1830)904
Vörösmarty Mihály:
A három egyesült fejedelmekre (1823)905
Szebb az asszony, ha hamis (1823)905
A templomba záratásomkor (1823)906
A bűnös sírverse (1823)907
Kisgyermek halálára (1824)907
Csaba szerelme (1824)908
Zalán futása (1825)909
Utóhang Cserhalomhoz (1825)916
Délsziget (1829)917
Helvila halálán (1826)919
Mikes búja (1826)920
A magyar költő (1827)921
Zrínyi (1828)922
K. Matild dala (1828)924
A gyászkendő (1828)924
Haj, száj, szem (1829)925
A búvár Kund (1829)926
Puszta csárda (1829)928
A szeretők (1830)929
Pázmán (1830)929
A két szomszédvár (1831)929
A kérő (1831)930
Becskereki (1831)931
Magyarország címere (1832)934
Szép Ilonka (1833)934
A hontalan (1835)938
Szózat (1836)939
Késő vágy (1839)941
Piros száj (1839)941
Csalogány (1839)942
A Guttenberg-albumba (1839)943
Vashámor (1839)943
Liszt Ferenchez (1840)943
Éj és csillag (1841)946
Az unalomhoz (1841)947
Petike (1841)949
Az élő szobor (1841)950
Emléksorok Fáy Andrásnak (1841)952
Virág és pillangó (1841)952
Egy politikus költőhöz (1841)953
Az úri hölgyhöz (1841)953
A szomju (1842)956
Laurához (1842)956
Fóti dal (1842)957
Az ifjú költő (1842)960
Haragszom rád (1842)962
Keserű pohár (1843)962
Honszeretet (1843)964
Ábránd (1843)966
A merengőhöz (1843)967
Laurához (1843)968
Megyeri (1844)968
Kölcsey (1844)968
Gondolatok a könyvtárban (1844)968
A Sors és a magyar ember (1846)971
Az emberek (1846)976
Országháza (1846)978
A szegény asszony könyve (1847)979
Vásárhelyi Pál sírkövére (1847)982
Mi baj? (1847)982
Jóslat (1847)984
Szabad sajtó (1848)986
Harci dal (1849)987
Átok (1849)988
Emlékkönyvbe (1849)989
Előszó (1850)990
Mint földmívelő (1853)991
Az ember élete (1854)991
A vén cigány (1584)993
Fogytán van a napod... (1854)995
Czuczor Gergely:
Hunyadi (kb. 1832)995
A falusi kisleány Pesten (1837)996
Fonóházi dal (1842)998
Mohács (1833-42)999
Korteskedés (1844)999
Alföldi legény (1845)1000
Riadó (1848)1001
Csárdás (1845-53)1001
Ítélőszék előtt (1849)1003
A bakonyi legény (1845-53)1004
Garay János:
Egy ismeretlen széphez (1837)1006
Menyasszonyomhoz (1837)1007
Kont (1838)1008
Mátyás király Gömörben (1840)1011
A hetyke huszárok (1840)1013
Örökválság (1842)1014
Az obsitos (18431014
A költő-katona (1848-49)1021
Bajza József:
Apotheosis (1834)1022
Isten hozzád (1834)1024
Sóhajtás (1834)1025
A rab költő (1835)1026
Az apáca (1835)1027
Emma (1835)1028
Kisleány dala (1835)1028
Ébresztő (1845)1028
Fohászkodás (1849)1030
Haynau-dal (1850)1033
Jóslat (1850)1034
Eötvös József:
A megfagyott gyermek (1833)1036
Búcsú (1836)1037
Szörnyen szép (1837)1039
Én is szeretném... (1846)1039
Mohács (1847)1040
Végrendelet (1848)1041
Szemere Miklós:
A lukai nap (1848)1042
A vadon költészete (1850-60)1043
Erdélyi János:
Egy gyermek születése (1839)1044
Egy bitóra (1839)1045
Népdalok (1839-40)1046
Semmiházi (1841)1048
Jó órában (1844-45)1050
A menekültek (1850)1050
Vörösmartyhoz (1854)1051
Vajda Péter:
Pórválasz (kb. 1844)1053
Utazó magyarok (kb. 1844)1054
Üdvözlet (kb. 1844)1057
Nagy Imre:
Sashoz (1837)1059
Gaál József:
Az ólmos botok (1842)1060
Tóth Lőrinc:
Epigrammák (1838-48)1062
Szentiványi Mihály:
A napszámos (1840)1062
A szolgalegény (1840)1063
A vértanú (1840)1064
A dévai váron (1841)1065
Kriza János:
A villám (1835-39)1066
Erdővidék az én hazám.... (1835-39)1067
Csipkebokor, galagonya.. (1835-39)1067
A hazatérő katona (1840-49)1068
Úrbér (1840-49)1069
Pap Endre:
A pór sírja (1847-50)1069
II. kötet
Hetedik rész
Petőfi Sándor:
Hazámban (1842)7
Befordúltam a konyhára... (1843)8
Síkos a hó, szalad a szán... (1843)8
A nemes (1844)9
Vándorélet (1844)9
Füstbement terv (1844)11
Egy estém otthon (1844)11
Fürdik a holdvilág az ég tengerében... (1844)13
István öcsémhez (1844)13
Megy a juhász szamáron... (1844)14
Az Alföld (1844)15
Egy telem Debrecenben (1844)16
A helység kalapácsa (1844)17
A tintás üveg (1844)22
Csokonai (1844)23
János vitéz (1844)24
A királyok ellen (1844)31
Játszik öreg földünk... (1845)32
Ha életében... (1845)32
Téli világ (1845)32
Magyarország (1845)34
A jó öreg kocsmáros (1845)34
Fa leszek, ha.. (1845)35
Piroslik már a fákon a levél... (1845)35
Alku (1485)36
A négyökrös szekér (1845)36
A magyar nemes (1845)37
A csárda romjai (1845)38
Változás (1845)40
A gyüledi ifjakhoz (1845)41
Az őrült (1846)42
Tündérálom (1846)44
Itt állok a rónaközépen.... (1846)50
A bánat? egy nagy oceán (1846)51
Nem sűlyed az emberiség (1486)51
Az álom... (1846)51
Világgyűlölet (1846)52
Sors, nyiss nekem tért... (1846)53
Dalaim (1846)53
Levél Várady Antalhoz (1846)54
A nép (1846)57
Csalogányok és pacsírták (1846)57
Nagykárolyban (1846)59
Erdélyben (1846)60
Véres napokról álmodom... (1846)61
Reszket a bokor, mert.. (1846)62
Halhatatlan a lélek... (1846)63
Egy gondolat bánt engemet... (1846)63
Szabadság, szerelem!... (1847)64
Ha férfi vagy, légy férfi... (1847)64
Kutyakaparó (1847)65
Palota és kunyhó (1847)68
A kutyák dala (1847)69
A farkasok dala (1847)70
A XIX.század költői (1847)70
Arany Jánoshoz (1847)72
Magyar vagyok (1847)73
A Tisza (1847)74
A magyar ifjakhoz (1847)76
A nép nevében (1847)77
Háború volt... (1847)78
Az ítélet (1847)79
Rongyos vitézek (1847)80
Arany Lacinak (1847)80
A gólya (1847)82
Levél Arany Jánoshoz (1847)85
Falu végén kurta kocsma.. (1847)87
Homér és Oszián (1847)88
A szájhősök (1847)90
Azokon a szép kék hegyeken túl... (1847)91
Beszél a fákkal a bús őszi szél... (1847)92
Szeptember végén (1847)93
Elértem, amit ember érhet el... (1847)93
Meddig alszol még hazám? (1847)94
A táblabíró (1847)95
Nézek, nézek kifelé... (1847)97
Szép napkeletnek (1847)98
Rózsabokor a domboldalon (1847)99
Pató Pál úr (1847)100
Okatootáia (1847)101
A magyar politikusokhoz (1847)103
Vasuton (1847)105
A téli esték (1848)106
Van-e egy marok föld... (1848)108
Minek nevezzelek? (1848)109
A puszta, télen (1848)110
Olaszország (1848)112
Anyám tyúkja (1848)113
A tél halála (1848)113
Kemény szél fúj (1848)114
Dicsőséges nagyurak... (1848. márc. 11.)115
Nemzeti dal (1848. márc. 13.)117
Föltámadott a tenger... (1848)118
A királyokhoz (1848)119
Megint beszélünk s csak beszélünk... (1848. ápr.)120
A gyáva fai, a törpe lelkek.. (1848. máj.)121
Ausztria (1848. jún.)122
Szülőföldemen (1848)123
Kiskunság (1848)124
A nemzetgyűléshez (1848. júl.)126
Respublika (1848. aug.)128
A nemzethez (1848. aug.)129
Forradalom (1848. aug.)131
Az apostol (1848)132
Itt benn vagyok a férfikor nyarában... (1848)138
Tudod, midőn először ültünk... (1848)139
A vén zászlótartó (1848. okt.)140
Bucsú (1848)141
Ti ákácfák e kertben... (1848)143
1848 (1848)144
Szeretlek, kedvesem (1848)145
Itt van az ősz, itt van újra.. (1848)147
Itt a nyilam, mibe lőjem? (1848)148
Akasszátok föl a királyokat! (1848. dec.)149
Veszett csaták, csufos futások (1848. dec.)150
Az év végén (1848)152
Európa csendes, ujra csendes... (1849. jan.)153
Csatában (1849)154
Bizony mondom, hogy győz most a magyar (1849)155
Pacsirtaszót hallok megint (1849)155
Az erdélyi hadsereg (1849. márc.)156
Jött a halál (1849. május 21.)157
A honvéd (1849)158
Szörnyű idő.. (1849. júl. 6-17.)160
Vachott Sándor:
Népdal (1842)161
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő (1844)162
A napipolitika költőihez (1845-48)163
Búcsú 1849-től (1849)163
Lauka Gusztáv:
XIX.század (kb. 1847)165
Butter Flórián (kb. 1847)167
Kerényi Frigyes:
Az erdei lak (1845)167
Zsarnok (1840-45)168
Pákh Alberthez (1851)168
Bozzai Pál:
Részlet a "Kelet könyvei"-ből (1848)169
Pákh Albert:
Csont (1857)171
Greguss Ágost:
A tudós (1878-81)175
Úri parancs a hajdúhoz (kb. 1847)176
Samarjay Károly:
Szegény deák (1845)176
Harc lesz talán... (1848)177
Halászleány dala (1845)177
Hogyan haljunk? (1848)178
Berecz Károly:
Fővárosi románc (1848-60)178
Népéletből (kb. 1848)179
Anno domini.... (kb. 1848)180
Ne húzd cigány... (1849)181
Mentovich Ferenc:
A Szajna partján (1848)181
A fölkelt nép.. (1848)182
Tavaszhoz (1845)183
Tompa Mihály:
Népdalok (1846)184
A hangyákhoz (1847)185
Némuljatok meg... (1848)186
Egy valóságos magyar gróf (1848)187
Pusztán (1850)187
Az én lakásom (1850)189
A gólyához (1850)191
Pünköst reggelén (1850)192
Levél egy kibujdosott barátom után (1851)194
Égő szerelem (kb. 1851)196
Tornácomon (1851)197
Őszi tájnak...(1852)199
A madár a fiaihoz (1852)200
Forr a világ (1861)200
Új Simeon (1862)202
Ikarus (1863)204
Sárosi Gyula:
Népdal (1837)206
A rákász lány (1844)206
Arany trombita (1849)207
Farsangi dal (1850)209
Ingeborg önszületés napján (1856)209
Medgyes Lajos:
Jósszózat (1849)211
Börtön-daal (1850)212
Megelégedés (1846)212
Békeszózat (1860)213
Nyolcadik rész
Arany János:
Az elveszett alkotmány (1845)211
Toldi (1846)212
Válasz Petőfinek (1847)213
A szegény jobbágy (1847)213
A rab gólya (1847)220
Eldorádó (1848)226
A tudós macskája (1848)228
Toldi estéje (1847-57)230
Nemzetőr dal (1848)231
Mit csináljunk? (1848)232
János pap országa (1848)233
A rablelkek (1848)238
Április 14-én (1849)238
Rásüt az esthajnal... (1849)239
Névnapi gondolatok (1849)240
Emléklapra (1850)241
Évek, ti még jövendő évek (1850)243
Koldus-ének (1850)245
Évnapra (1850)246
Letészem a lantot (1850)247
Fiamnak (1850)248
Írószobám (1850)251
A lacikonyha (1850)251
Ősszel (1850)254
Az ó torony (1850)256
Bolond Istók (1850-73)257
Szilveszter-éjen (1850)258
Családi kör (1851)262
Ketrecben (1851)266
Ráchel siralma (1851)267
A dalnok búja (1851)271
A nagyidai cigányok (1851-52)275
Oh, ne nézz rám... (1852)277
Enyhülés (1852)277
A világ (1852)279
Itthon (1852)279
Dante (1852)281
Visszatekintés (1852)281
Rozgonyiné (1852)283
Alkalmi vers (1853)286
Keveháza (1853)288
V.László (1853)289
Régi jó időből (1853)298
A vigasztaló (1853)301
Ágnes asszony (1853)302
Mátyás anyja (1854)305
A fülemile (1854)308
Csaba királyfi (1853-56)312
Hatvani (1855)314
A tetétleni halmon (1855)316
Szibinyák Jank (1855)318
A vén gulyás (1855)320
A vén gulyás temetése (1855)322
Emlények (1855)323
Zács Klára (1855)325
Néma bú (1856)328
Szondi két apródja (1856)328
Balzsamcsepp (1857)331
A walesi bárdok (1857)331
A lejtőn (1857)335
Juliskához (1859)336
Széchenyi emlékezete (1860)338
Rendületlenül (1860)341
Kies ősz (1860)342
Magányban (1861)344
Vojtina ars poétikája (1861)345
Szülőhelyem (kb. 60-as évek)346
Buda halála (1862-63)346
Ártatlan dac (1865)353
Szegény Miska sírkövére (1869)353
Emlékére (kb. 60-as évek)364
Búcsú a fürdőtől (1869)364
Aj-baj! (kb. 60-as, 70-es évek)365
A lepke (1877)365
Epilógus (1877)365
Naturam furca expellas... (1877)365
Vásárban (1877)366
Tamburás öreg úr (1877)368
Tengeri-hántás (1877)368
Mindvégig (1877)369
A régi panasz (1877)371
A tölgyek alatt (1877)373
Kozmopolita költészet (1877)374
Meddő órán (1877)374
Híd-avatás (1877)377
Népdal (1877)379
Ének a pesti ligetről (1877)379
Plevna (1877)382
Vörös Rébék (1877)382
Intés (1877)386
Tetemre hívás (1877)387
Dal fogytán (1877)390
Formai nyűg (1877)390
Civilizáció (1877 után)392
Még ez egyszer... (1877 után)393
A szájasok (1878)393
Ez az élet... (1878)394
Emlékre (1878-9)394
Toldi szerelme (1863-79)395
Évnapra (1881)396
Mi vagyok én? (1882)397
Sejtelem (1882)397
Lévay József:
Szüretünk (1848-52)397
Mikes (1848)399
Gyulai Pál:
Hadnagy uram (1849)400
Szüreten (1851)401
Szeretnélek még egyszer látni... (1854)402
Horatius olvasásakor (1859)403
A népszerűség (részlet) (1868)404
A budai rózsahegyen (1867)405
Szász Károly:
Iduna (1853)406
Hazámhoz (1857)407
Madách Imre:
Petőfi sírján (1850-51)408
Az aradi sírra (1850-63)408
Nép szava (?)408
Egy demagóghoz (?)409
Az ember tragédiája (1859-60)409
Tóth Kálmán:
Felleg borul az erdőre ... (1851)414
Befútta az utat a hó.. (1853)415
Előre! (1861)415
Zilahy Károly:
Reményi Edének (1860)417
Kilencedik rész
Vajda János:
Franciaországnak (1849)421
Sirámok (1853)422
A virrasztók (1857)423
Gina emléke (1856)424
Liszt Ferenchez (1856)431
Hajótöröttek (1858)432
Luzitán dal (1867)433
A kárhozat helyén (1872)436
A vaáli erdőben (1875)437
Húsz év mulva (1876)438
Őszi tájék (1878)438
Vége van (1880)439
Az üstökös (1882)440
Megnyugvás (1883)441
Magány (1883)445
Utolsó dal, Ginához (1884)446
Gyerekkorom tájéka (1885)447
Vasúton (1885)449
Jubilate (1885)450
A végrendelet (1886)453
Nyári les (1887)454
De profundis (1887)455
A legszebbnek (1887)457
Sodoma (1887)459
Az állatkertben (1888)460
Credo (1888)461
Nádas tavon (1888)462
Emléksorok (1891)463
Elmult idő (1892)463
Harminc év után (1892)466
Nyári éj (1893)467
Lenni vagy nem lenni (1887)468
Búcsú a naptól (1895)472
Tolnai Lajos:
Fehér Sándor (megjelent 1865)475
Kislányom emlékére (?)475
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről (m. 1872)476
A kölesdi harcrúl (1869)475
Ocskai Lászlórúl való ének (m. 1872)479
Bujdosó Rákóczi (?)481
Dömötör János:
Sötét éjben... (?)484
Arany László:
A Délibábok hőse (1872)486
Darmay Viktor:
A kommünnről (1871)492
Ó, hogyha tudnám.. (1877)492
Reviczky Gyula:
Első szerelem (1875-76)493
Imakönyvem (1875)495
Petőfi él! (1877)497
Ősz felé (1787)498
Arany Jánosnak (1878)498
Schopenhauer olvasása közben (1878)499
Emma (1877, 1882)502
Magamról (1883)503
Pálma a Hortobágyon (1884)504
Perdita (1884)505
A kenyér (1885)506
Magdolna (1886)507
Március tizenötödikén (1887)508
Útra készen (1887)509
A Volkov-temető (1883)510
Pán halála (1889)511
Számlálgatom... (1889)514
Rózsák (1889)515
Komjáthy Jenő:
Éloa! (1881)516
Álmodva (1890)516
Mind hasztalan! (1890)518
Csak tartsatok... (1891)519
A börtönből (1891)521
Viharének (1893)522
Diadalének (1893 után)524
A homályból (1894)526
Emléksorok (1895)527
Siralom (1895)527
Ábrányi Emil:
Ágyugolyók az Arenál udvarán (1876)530
Magyar nyelv (1885)531
Zsákhordó (1895)533
Nincs halál (1903)531
Szabó Endre:
Úr napján (1876)535
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása (m. 1898)536
Hideg esték (m. 1901)536
Gyönge violának... (m. 1897)537
A kölesdi harcon (m. 1897)537
Viharmadár (m. 1877)538
Rudnyánszky Gyula:
A csüggedés órájába (1886-1890)539
Ti milliók (1913)540
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig? (m. 1890)540
Lívia (m. 1924)541
Szentessy Gyula:
Gyári lányok (m. 1898)542
Az egyetlennek (m. 1898)542
Kozma Andor:
A kárthágói harangok (m. 1909)543
Erdőírtás (m. 1909)545
Bárd Miklós:
Írok a tengernek... (1907)546
Szabolcska Mihály:
Emlék (m. 1894)548
Salzburgi csapszékben (m. 1894)550
A Grand Caféban (m. 1894)550
Czóbel Minka:
Kubikus nóta (m. 1892)551
Egy hét (m. 1914)551
Három fehér hattyú (m. 1904)552
Zemplényi Árpád:
A bosszú (1907)552
A tűz-özön (1903-09)554
Vargha Gyula:
Rajnai bor mellett (1911)555
Kevés a vetés (1915)555
Szőlőhegyen (1916)557
Születésem napján (1923)557
Kiss József:
Egy sír (1876)557
Az ár ellen (1882)558
Ó, miért oly későn (1884)559
Madonna (1891)559
Tüzek (1896)560
Nagy fekete erdő... (1904)560
A Knyáz Potemkin (1906)562
Legendák a nagyapámról (1910)563
Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán (m. 1904)565
Szeptember (1903)566
Makai Emil:
A bolygó (m. 1895)566
Ignotus:
Tavaszi bor (1910)567
Epilogus (m. 1918)568
Szilágyi Géza:
Hátak (1913)569
Siketek között (1920)569
Heltai Jenő:
Csavargó (1894-1904)570
Loreley (m. 1892)571
Mert dalaimnak... (m. 1894)571
A kantinos kisasszony (m. 1894)572
Madrigál-féle (1894-1904)573
Diadal (1894-1904)574
Szabadság (1945. máj. 1.)574
Március (1953)575
Csizmadia Sándor:
Öreg cselédek (m. 1903)578
A lokomotív (m. 1905)578
Tizedik rész
Ady Endre:
Új vizeken járok (1905)583
Harc a Nagyúrral (1905)583
A Gare de I'Est-en (1905)585
Héja-nász az avaron (1905)586
A magyar ugaron (1905)587
A Hortobágy poétája (1905)587
Góg és Magóg fia vagyok én... (1905)588
A Léda arany-szobra (1906)588
Páris, az én Bakonyom (1906)589
Párisban járt az Ősz (1906)590
Jó Csönd-herceg előtt (1906)590
Elillant évek szőlőhegyén (1906)590
Sírni, sírni, sírni (1906)591
Dózsa György unokája (1907)592
Az ős Kaján (1907)592
Fölszállott a páva (1907)595
Az Értől az Óceánig (1907)595
A grófi szérűn (1907)596
A Duna vallomása (1907)597
Csák Máté földjén (1907)598
Emlékezés Táncsics Mihályra (1907)599
Vér és arany (1907)599
A fekete zongora (1907)600
Beszélgetés egy szekfűvel (1907)600
A csillagok csillaga (1907)601
A magyar Messiások (1907)602
Hazamegyek a falumba (1907)602
Közel a temetőhöz (1907)603
A téli Magyarország (1907)603
A Hadak Útja (1907-08)604
A Sion-hegy alatt (1908)605
Én fiatal maradok (1908)606
A Rotschildék palotája (1908)607
A muszáj Herkules (1908)608
A Halál lovai (1908)609
Nekünk Mohács kell (1908)609
Dózsa György lakomáján (1908)610
"Ádám, hogy vagy?" (1908)610
Májusi zápor után (1908)611
A te melegséged (1908)616
Az Illés szekerén (1908)617
A kürtösök szava (1908)617
Magyar jakobinus dala (1908)618
Néhai Vajda János (1908)618
Az asszony jussa (1908)619
Kis, falusi ház (1908)620
Az öreg Kúnné (1908)620
Proletár fiú verse (1908)621
Ond vezér unokája (1908)622
Küldöm a frigy-ládát (1909)622
A Tenger ákombákoma (1909)622
Zilahi ember nótája (1909)623
Esze Tamás komája (1909)623
Az Anti-Krisztus útja (1909)624
Szeretném, ha szeretnének (1909)625
A föl-földobott kő (1909)628
Séta bölcső-helyem körül (1909)628
Bujdosó kuruc rigmusa (1909)629
Négy-öt magyar összehajol (1909)630
Kisvárosok őszi vasárnapjai (1909)631
A tavalyi cselédekhez (1909)632
A kimérák Istenéhez (1910)630
A Márciusi Naphoz (1910)631
Gőzösről az Alföld (1910)632
Nagy sírkertet mérünk (1910)633
A föltámadás szomorúsága (1910)633
Az utolsó kuruc (1910)632
Az új Kísérte (1911)635
A Tűz márciusa (1911)637
Fajtáddal együtt átkozlak (1911)638
Kidalolataln magyar nyarak (1911)640
Kis, karácsonyi ének (1911)641
A nagyranőtt Krisztusok (1911)642
Történelmi lecke fiúknak (1911)642
Új, tavaszi seregszemle (1912)644
A Tűz csiholója (1912(645
Elbocsátó szép üzenet (1912)647
Rengj csak, Föld (1912)647
Rohanunk a forradalomban (1912)649
Ének aratás előtt (1912)651
Barangolás az országban (1912)652
A menekülő lovas (1913)653
A ló kérdez (1913)653
Sípja régi babonáknak (1913)654
Véres panorámák tavaszán (1913)655
A perc-emberkék után (1913)656
Ki látott engem? (1913)657
Hunn, új legenda (1913)657
A cigány vonójával (1913)659
Üzenet egykori iskolámba (1913)660
A hőkölés népe (1913)661
Ülj törvényt Werbőczi (1913)661
Kétféle velszi bárdok (1913)663
Őszülő erdők rettegése (1913)663
Becéző, simogató kezed (1913)664
Gyülölet és harc (1913)665
Most már megállhatok (1913)666
Az Idő rostájában (1913)666
A szétszóródás előtt (1914)667
A Mindegy átka (1914)668
A Kalota partján (1914)668
Elhanyagolt, véres szivünk (1914)669
Torony az éjszakában (1914)670
Vallomás a szerelemről (1914)671
Mag a hó alatt (1914)671
Új s új lovat (1914)672
Az eltévedt lovas (1914)674
A halottak élén (1914)675
A mesebeli János (1914)676
Intés az őrzőkhöz (1915)677
Ifjú szivekben élek (1915)678
Őrizem a szemed (1916)678
Megmaradok virágos mezőkön (1916)679
Nótázó vén bakák (1916)680
Ember az embertelenségben (1916)680
A Rémnek hangja (1917)681
Nézz, Drágám, kincseimre (1917)682
Emlékezés egy nyár-éjszakára (1917)683
Véresre zúzott homlokkal (1917)684
A fajtám sorsa (1917)685
E nagy tivornyán (1917)686
Beteg szivemet hallgatod (1917)687
Krónikás ének 1918-ból (1918)687
De ha mégis? (1918)689
Két kuruc beszélget (1918)689
Elégedetlen ifju panasza (1918)690
Üdvözlet a győzőnek (1918)691
Kaffka Margit:
Leánykérés (1902)691
Hajnali ritumsok (1912)692
Záporos folytonos levél (1914)693
Litánia (1916)696
Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez (1905)697
Haza... (1906)698
Shakespeare estéje (1906)699
Primitiva (1907)699
Kossuth-nóta (1907)700
Tiszai csönd (1910)700
Milyen volt... (1912)701
Profán litánia (1912)701
Ancsa szolgáló (1913)702
Isten háta mögött (1913)702
Magyar táj, magyar ecsettel (1912)703
Thonuzoba (1918)703
Vidék (1918)704
Magyar táj (1918)705
Szeged(1919)705
Testamentum (1919)706
A munkásotthon homlokára (1919)707
Dózsa feje (1919)707
A vén cigánynak... (1919)708
A munka (1920)709
Gulácsy Lajosnak (1922)709
Az Isten malmai (1923)711
Petőfi-centenárium (1922)712
A tápai Krisztus (1923)712
Új vallomás (1923)713
Tápai lagzi (1923)713
Magyar tél (1924)714
Fructidor (1926)714
Tápai nóta (1926)715
Este az Alföldön (1926)715
Május ünnepe (1928)716
Anna örök (1926)716
Egy hangszer voltam... (1934)717
Fák (1934)717
Ének Bukosza Tanács Ignácról (1934)717
Tóth Árpád:
Meddő órán (1908)718
Hófehérke (1911)718
Hajnali szerenád (1912)719
Őszi kérdés (1913)720
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz (1913)720
Rímes, furcsa játék (1916)723
A fa (1916)725
Elégia egy rekettyebokorhoz (1917)725
Egy régi ház előtt (1917)726
Őszi szántás (1917)728
Április (1918)729
Március (1919)732
Az új Isten (1919)733
Az öröm illan (1919)735
Aquincumi korcsmában (1919)736
Arany felhő (1919)737
Berzsenyi (1919)737
Láng (1921)738
Az órainga (1923)738
Körúti hajnal (1923)739
Esti sugárkoszorú (1923)740
Lélektől lélekig (1923)741
Az ősök ritmusa (1923)742
Hegyi beszédek felé (1923)743
Rozskenyér (1924)744
Hivogató (1924)745
Karthágó kövein (1924)746
Jó éjszakát (1924)747
Kaszáscsillag (1925)748
Elég volt a vágta (1925)750
Fénylő búzaföldek között (1925)751
Új tavaszig, vagy a halálig (1925)752
Bazsalikom (1926)753
A hídon (1926)755
Gyopár (1923)755
Álarcosan (1927)756
Áprilisi capriccio (1927)758
Erdőszél (1927)758
Dutka Ákos:
A vörös táltos (1906)759
Elereszt a puszta (1905)759
Szántanak (1907)760
Emőd Tamás:
Bólyai (m. 1911)761
Írás a palackban (1938)761
Oláh Gábor:
A Hortobágyon (1906)764
Egy magyar város (1930)766
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára... (1914)764
Sírvers (1916)766
Szép Ernő:
Tiszapart (m. 1907)766
Gyerekjáték (m. 1907)767
Mint magányos lovast... (1910)769
A Ritz előtt, ha zene szól (1922-28)769
Én így szerettelm volna élni (m. 1938)770
Lengyelország (m. 1917)770
Imádság (m. 1917)772
Lányoknak való (1916)773
Sötét lesz a Duna háta (1922-28)774
Babits Mihály:
A lírikus epilógia (1908)774
Édes otthon (1915)775
Névjegyemre (1909)776
Anyám nevére (1907)776
Fekete ország (1908)777
Az örök folyosó (1908)778
Hegeso sírja (1908)779
Messze...messze (1908)780
Új leoninusok (1909)781
Itália (1909)781
Zrínyi Velencében (1909)782
Sugár (1909)782
Esti kérdés (1911)783
Ne mondj le semmiről... (1910)784
Héphaisztos (1909)785
Arany Jánoshoz (1909)785
Szimbolumok (1910)786
Új könyvekre (1911)786
Szerenád (1911)786
Cigánydal (1911)788
Május huszonhárom, Rákospalotán (1912)790
Haza a telepre (1914)791
Szekszárd, 1915 nyarán (1917)792
Húsvét előtt (1916)793
Háborús anthológiák (1917)795
Fortissimo (1917)796
Régen elzengtek Sappho napjai (1924)798
Petőfi koszorúi (1923)799
A jobbak elmaradnak (1921-24)800
A gyémántszóró asszony (1924)801
A vén kötéltáncos (1924)802
Ádáz kutyám(1923)803
Utca, délelőtt (1925)804
Cigány a siralomházban (1927)805
A gazda bekeríti házát (1925)806
Halavány téli rajz (1929)807
Politika (1927)807
Magyar szonett az őszről (1927)808
Psychoanalysis christiana (1927)808
Isten gyertyája (1928)810
Mint a kutya silány házában... (1931)810
Mint különös hírmondó.. (1930)812
Vers a csirkeház mellől (1931)813
Verses napló (1932)815
Mint forró csontok a máglyán... (1933)816
Beteg-klapancia (1933)817
Botozgató (1933)818
A szökevény szerelem (1934)819
Az elbocsátott vad (1934)820
Esős nyár (1934)821
Emlékezés gyermeteg telekre (1394)822
A meglódult naptár (1935)823
Ősz és tavasz között (1934-37)824
Balázsolás (1937)826
Indulás az öregkorba (1940)828
Özönvízez, kőesőt, üstököst... (1937)829
Lelkem kiszikkadt mezején... (1937)830
Ezerkilencszáznegyven (1940)830
Jónás könyve (1938)831
Jónás imája (1939)841
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák (m. 1907)842
Alföld (m. 1907)843
A magyar paraszt (m. 1907)844
Mint aki sínek közé esett... (1910)844
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok (m. 1910)845
Mostan színes tintákról álmodom (m. 1910)845
Ó, hányszor látlak mégis benneteket (m. 1910)846
A húgomat a bánat eljegyezte (m. 1910)847
Szegény anyám (m. 1910)848
A napraforgó (m. 1910)848
Az első ősz (m.1910)849
Ének Virág Benedekről (1915)850
Akarsz-e játszani? (m. 1916)851
Boldog, szomorú dal (1917)852
Ha volna egy kevés remény (m. 1924)853
Beírtak engem (m. 1924)853
Diákkoromban (m. 1924)855
Ó én szeretem.... (m. 1924)856
Ó szép magyar fejek, ti drága-régik (m. 1924)856
A nagyvárosban éltem (1924)857
A kalauz (m. 1924)858
Itt fekszenek (m. 1924)859
Apám (1924-25)859
Tanár az én apám (m. 1928)860
Zászló (m. 1928)860
Halotti beszéd (1928-35)861
Marcus Aurelius (1929)861
Számadás (1933)861
Szeptember elején (m. 1935)863
Litánia (1932)865
Ilona (m. 1935)868
Ha negyvenéves... (m. 1935)869
Hajnali részegség (1933)870
Esti Kornél éneke (m. 1935)872
Életre-halálra (m. 1935)873
Mézes kenyér (m. 1935)876
Késő ősz a ludas pusztán (m. 1935)881
Őszi reggel (m. 1935)882
A vad kovács (m. 1935)882
Februári óda (m. 1935)884
Már megtanultam (m. 1935)884
Ének a fiatalokról (m. 1935)885
Ének a semmiről (m. 1935)886
Gellért Oszkár:
A harmadik emeletről (1909)888
A Föld szonettje (1921)889
A Petőfi-centenáriumra (1923)889
Valami a végtelen sugarakból (1928)890
Vén erdőben (1931)891
Jézus, a szavad (1932)891
Zizegő, zümmögő (1932)892
Bölcső, vagy koporsó (1946)893
József Attila emlékezetére (1948)894
Egy tollpihe (1957)894
Lesznai Anna:
Dédanyám (1908)896
Ők (1908)897
Hívás (m. 1922)897
Karinthy Frigyes:
Martinovics (1906)898
"Struggle for life" (1927)898
Pitypang (1927)899
Előszó (1926)900
Méné teke!... (1926)902
Somlyó Zoltán:
A szűk Könyök-uccán... (1910)903
Az őszi síp (m. 1911)904
Szeptember (1917)905
Bölcsődal (1919)905
Külváros 1926 (1926)906
Az ember összehúzza jól magát..! (1928)908
Nem az én életem ez... (1930)908
Este (1935)909
Kukoricahaj (1935)909
Füst Milán:
Tavaszi dal, vándordal (1910)910
A szőlőműves (1910)910
A részeg kalmár (1911)911
Nyilas-hava (1911)911
Tél (1930)912
"Ha csontjaimat meg kelletik adni" (1933)913
Szellemek utcája (1934)914
Levél a rémületről (1934)915
Öregség (1940)915
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton (1909)917
Európa elrablása (m. 1934)918
Nagy Zoltán:
A ketrec (1924-44)919
Páva a lépcsőn (m. 1913)920
Zenét.... (m. 1923)920
Zsidócsillag (1944)921
Kassák Lajos:
A végtelen határban... (m. 1915)922
Mesteremberek (1917)922
Örömhöz (1917)923
Népgyűlés (m. 1919)924
Márciusok (1919)925
Szólok halottainkról (1932)926
Különös virágszál (m. 1935)927
Szegények az alkonyatban (m. 1937)928
Ezüstszürke (m. 1940)929
Érthetetlen kép (m. 1940)929
Vágyakozók és gyászolók helyett (m. 1945)929
Partizánok (m. 1945)930
Halk kis ballada (m. 1945)931
Emléktábla (1947)931
Megadom magam (m. 1958)933
Elhagyott tárgyak V. (m. 1964)933
Költészetem I. (m. 1963)934
Szép ősz (m. 1964)935
Vietnam ege alatt (m. 1968)935
A szerelem vonzásában (m. 1968)936
Veled vagyok (m. 1968)936
III. kötet
Tizenegyedik rész
Gábor Andor:
Kürtszó az éjben (1905)7
Kályha mellett (1919)7
Az én hazám (1920)9
Orgovány (1920)11
Tiszt urak (1920)12
Proletárnak, rossz napokra (1920)14
Esik a hó (1920)16
Évfordulón (1925)18
Magyar ifjak hősi temetője (1944)20
Ének a naphoz 1945 májusában (1945)21
Balázs Béla:
Énekszövegek22
Erdő mélyén.. (1909)23
A közönségnek (1909)23
Útilapu a talpamon (1909)24
Édes útitársam (1916)24
Dallá halnotok így kell (1924)25
Szüret (1923)26
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben (1939)26
Emlékezés (1940)28
Tábortűz mellett, vörös örségen (1940)28
Bartók Béla (1940)29
Honfoglalás (1945)30
Madarász Emil:
Perekopnál (1925 körül)32
Csihajda (1937)32
Áprily Lajos:
Antigone (1921)35
Március (1923)36
Esti dal (1926)37
Tavasz a házsongárdi temetőben (1926)38
A kor falára (1934)39
Túl ötven erdőn (1937)40
Éjjeli zene (1923)41
Intés kutyámnak (1965)41
Sík Sándor:
Nyári zsongás (1922)42
Ó, milyen szabaddá.. (1941)43
Éjszaka 1943-ban (1943)44
Kérdések felelet nélkül (1950 körül)45
Nadányi Zoltán:
Egy úr (kb. 1923)46
A testőr (1925)47
Hosszú eső (1925)48
A két szemed szeretett legtovább (1937)50
Te már sehol se vagy (1937)50
Mariann a kádban (1937)51
Nők a tetőkön (1947)54
Körmenet (kb. 1954)56
Komját Aladár:
Gyár (1917)57
Szabadulás (1918)58
Új Internacionále (1918)59
"A forradalom meghalt! - éljen a forradalom!" (1923)60
Meghalt Lenin (1924)61
November 7. (1926)62
Proletár-Magyarország marsol (kb. 1931)63
Nemzetközi-brigád indulója (1936)66
Gyerekkor (1931 körül)66
Lengyel József:
Huszadik születésnapomra (1916)67
Ember hova tartozol? (1917)68
Várnai Zseni:
Katonafiamnak! (1912)69
Úgy megnőttél, szinte félek (1934)70
Kopogtatok! (1944)71
Lányi Sarolta:
Verdun (1915)72
Az ifjúsághoz (1930)73
Pipa (1937)75
Gyászfátyolban (1953)75
Duna-néző (1954)76
Késő esti sétán (1956-1960 között)77
Nyomon veszett... (1956-1960 között)77
Barta Sándor:
Primitív szentháromság (1918)78
Akasztott ember (1920)80
A zöldfejű ember (1922)83
Jaj (1922)88
Idő kristálya: Moszkva (1923)89
Tamás Aladár:
Reményeim (1922)93
Felemelt... (1928)94
Németh Andor:
Lovacska (1925 körül)94
A költő (1927)96
Sóhajtás Karinthy Frigyes után (1938)96
Déry Tibor:
Mama Oroszország (1925)97
Az úszó szigetek (1927)98
Ősz, Feldafing (1928)99
Utolsó szó (1928)100
Hidas Antal:
Az első évfordulón (1920)100
Az ellenforradalom földjén (1921-1925)101
Jázmin utca (1925)102
Lenin (1925103
Vörös Csepeli induló (1931)105
A nehéz idők verseiből (1938-1952)106
Vannak halottak (1938-1952)109
Egy erős topolya... (1949)110
Néznek a fák (1950)110
Míg szeretlek - élek (1950)111
Veresbegy (1951)111
Teljesüljön (1950)113
Kezdenéd elölről? (1958)113
Régi sorok - egy fakult füzetből (1938-1953)114
Most, amikor ötven esztendő után... (1970)122
Török Sophie:
Asszony a karosszékben (1926)123
November (1933)124
Erdélyi József:
Ibolyalevél (1921)124
Magányos csillag (1923)125
Dal a Bakony alján (1924)126
Olvadás (1923)127
Farkasverem (1929)128
Fűz Kata (1928)129
Kökényvirág (1928)130
Tavaszi ország (1925)132
Őszvégi éj (1925)132
Anyám (1929)133
A szarvasokká vált fiúk (1930)135
Fekete-Körös (1930)136
Cölöpverők (1930)139
Lovaspóló a Vérmezőn (1930)141
Bevonúlás (1930)143
Meggyfa (1945)144
Visszatérés (1954)146
Apám sírja (1954)147
Nagy Imre:
Az álmok fakírja a Nap előtt (1940)148
A mezőn (1940)149
Darvak a falum egén (1940)150
Ősanyám a pusztn (1941)151
Éj a pusztán (1940)151
Sinka István:
Pásztorének (1933)152
Anyám balladát táncol (1939)156
Szállnak a vadlibák (1939)157
Ballada a Körözs mentén (1942)158
A Göncöl útasa (1941)159
Zab Mihály varnyudi szélben (1942)159
Boldog patak (1947)160
Ezer legény idő nélkül (1946)161
Kórótűz kegyetlen csillagok alatt (1967)161
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim (1925)163
Vadember (1931)164
Tanyák (1931)165
Gulyás Pál:
A viharzó diófa (1931)166
Rímkovács (1935)167
Itáliához (1936-1938)168
Csokonai gúlája előtt (1936)173
Debrecen, ó-kikötő (1937)174
Hajnali séta az országúton (1938)175
Az elemek ellen (1943)176
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc:
József Attila halálára (1938)178
Meg kéne nézni! (1960 körül)179
Sárközi György:
A szeretet himnusza (1919)180
Virágok beszélgetése (1925)181
Jaj annak, aki egyedül marad (1926)182
Reggeli dal (1919)182
Kilátó (1941)183
Közeledő léptek (1930)184
Higgy a csodában! (1939)185
Kesergő (1939)185
Esőcseppek (1944)186
Fodor József:
Verseim (1922)187
A paradicsomok és a kert (1927)188
Szelídlábú napjaim (1925)189
Falevelek siartója (1932)190
Kiáltás az emberért (1941)191
Esős nyár (1941)192
Piros fejfák (1945)192
Átkozott fa (1945)194
Továbbnézve (1957)195
Plánták altatója (1957)196
Őszi almafák (1960)197
Semmi se késő! (1967)199
A tordai diák (1967)200
Szabó Lőrinc:
Rutilius levele (1922)201
Jelenések (1922)202
Kalibán (1923)202
Szénásszekér (1923)203
Pillanatok (1923)204
És mikor újra megcsókoltalak (1922)205
Fény (1925)205
Szegénynek lenni s fiatalnak206
Operába indul az autó (1926)207
Grand Hotel Miramonti (1926)208
A bazilikában zúg a harang (1926)209
Körúti éjszaka (1927)212
Materializmus (1928)214
Ujjaink (1928)215
Hajnali rigók (1931)216
Az Egy álmai (1931)217
Semmiért egészen (1931)218
A homlokodtól fölfelé (1931)220
Szamártövis (1931)221
Belül a koponyádon (1932)222
Az üdvözült lány (1933)222
Nagyságos úr (1933)224
Lóci óriás lesz (1933)225
Nyitnikék (1933)226
Szivárvány Pest fölött (1933)229
Különbéke (1933)231
Dsuang Dszi álma (1935)233
Szun Vu Kung lázadása (1935)234
Éjszaka a vonaton (1937)237
Dalmácia tücskeihez (1937)239
Egy téli bodzabokorhoz (1938)241
Az óriás intelme (1938)242
Ima (1942)243
Tücsökzene (1947)244
Májusi orgonaszag (1953)253
Ficseri-füsti (1953)254
A huszonhatodik év (1950-1951)256
Mozart hallgatása közben (1956)262
Berda József:
Egy politikus arcképéhez (1933)264
Húsleves dicsérete (kb. 1935)264
Piaci éjszaka (1935)265
Vizafogó (kb. 1936)265
Óda (kb. 1939)266
Bátyám halálára (kb. 1943)267
Képzelődés (kb. 1955)268
Szentgyörgypereszke (kb. 1957)268
Magamra maradtam? (kb. 1962)269
Fenyő László:
Hová lettek a költők? (1930)269
Márciusi álom (1936)270
Emigránsok (1937)272
Előszoba (1934)273
Őszi kávéház (1934)275
Hűség (1938)276
Ha kérdik... (1943)277
József Attila:
Éhség (1922)278
Fiatal életek indulója (1922)278
Rög a röghöz (1923)279
A legutolsó harcos (1923)279
Megfáradt ember (1923)280
Aki szegény, az a legszegényebb (1924)280
Tiszta szívvel (1925)281
Szép csöndesen aludj (1925)282
MIkor az uccán átment a kedves (1925)282
Fiatal asszonyok éneke (1926)283
Végül (1926)283
Bevezető (1927)284
József Attila (1927)285
Áldalak búval, vigalommal (1927)285
Pöttyös (1928)285
Tedd a kezed (1928)286
Dúdoló (1928)286
Ringató (1928)287
Hosszú az Úristen (1928)287
Biztató (1928)288
Medáliák (1928)288
Esik (1929)290
Harmatocska (1929)291
Tiszazug (1929)291
Ákáscokhoz (1929)292
Favágó (1929)292
Betlehem (1929)293
Betlehemi királyok (1929)294
Nyár (1930)295
Regös ének (1930)295
Ady emlékezete (1930)296
Egy költőre (1930)297
Bánat (1930)298
Tömeg (1930)298
Lebukott (1930)300
Anyám (1931)301
Áradat (1931)301
Szocialisták (1931)303
Munkások (1931)304
Holt vidék (1932)305
Fagy (1932)306
Eső (1932)307
Külvárosi éj (1932)307
Mondd, mit érlel... (1932)310
Határ (1932)311
Medvetánc (1932)312
A kanász (1932)313
Bánat (1932)313
Reménytelenül (1933)314
Lassan tűnődve314
Vaj-színű égboltban...314
Téli éjszaka (1933)315
Búza (1933)317
A város peremén (1933)318
Elégia (1933)320
Óda (1933)322
A tőkések hasznáról (1933)325
Vigasz (1933)326
Nyári délután (1934)327
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotiusnak (1934)328
Eszmélet (1934)330
Mama (1934)333
Számvetés (1934)333
Falu (1934)334
Iszonyat (1934)336
Magad emésztő... (1934)338
Altató (1935)340
A bűn (1935)341
Levegőt! (1935)342
Kései sirató (1935)344
Ha a hold süt... (1936)345
A Dunánál (1936)346
Az a szép, régi asszony (1936)348
Jaj, majdnem... (1936)348
Egy spanyol földmíves sírverse (1936)349
Judit (1936)349
Nagyon fáj (1936)350
Kiáltozás (1936)352
Ki-be ugrál... (1936)353
Azt mondják (1936)353
Kész a leltár (1936)354
Elmaradt ölelés miatt (1936)354
Kirakják a fát (1936)355
Thomas Mann üdvözlése (1937)356
Flóra (1937)357
Hexaméterek357
Rejtelmek357
Már kétmilliárd357
Bugóság358
Megméressél!358
Flórának (1937)359
Március (1937)361
Ars poetica (1937)362
Születésnapomra (1937)363
Ős patkány terjeszt kórt... (1937)364
Már régesrég... (1937)365
Bukj föl az árból (1937)366
Jön a vihar... (1937)367
Hazám (1937)367
(Csak az olvassa...) (1937)370
Ne légy szeles... (1937)371
Száradok, törődöm... (1937)371
Sas (1937)371
Az árnyékok... (1937)372
Könnyű, fehér ruhában (1937)372
Ha nem leszel... (1937)373
Tudod, nincs bocsánat (1937)373
Gyönyörűt láttam (1937)374
Miben hisztek... (1937)375
"Költőnk és kora" (1937)376
Karóval jöttél... (1937)377
Talán eltűnök hirtelen... (1937)378
Íme, hát megleltem hazámat... (1937)379
Illyés Gyula:
Szomorú béres (1928)380
Szegénylegény (1928)380
Egy ősz (1928)381
A ház végén ülök... (1929)382
Esti zápor (1930)384
Három öreg (1931)386
Ifjúság (1932)395
Ujoncok (1932)397
Testvérek (1933)398
Délben (1936)399
Fölkel a szél (1935)399
Egy barackfára (1935)400
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon (1931)402
Ozorai példa (1937)403
Nem menekülhetsz (1934)405
9, Rue Budé (1932)406
A kacsalábon forgó vár (1937)407
Avar (1935)413
Haza, a magasban (1938)417
Dűlő-út (1940)419
Külön világban... (1939)421
Elmaradt háború (1939)421
Óda egy krumpliföldhöz (1940)422
Újszülött (1948)423
Csak ne kelljen halálba menni (1942)425
Rangrejtve (1944)426
Nyáj (1944)428
Nem volt elég (1945)429
Megy az eke (1945)431
Zsivaj (1945)432
Cserepező (1945)433
Szétlőtt temető (1945)434
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték435
Könnyek közt remény (kb. 1947)436
Jegyzőfüzet (1951-1952)437
Télvégi szél (1947)438
Árvíz (1949)440
Doleo, ergo sum (1955)440
Menedék (1954)441
A szil s a szél (1956)443
Cser-erdő (kb. 1954)443
A tihanyi templom-hegyen (1953)445
Látogató (1954)445
A reformáció genfi emlékműve előtt (1954)446
Árpád (1954)450
Zrínyi, a költő (1952)452
Bartók (1955)453
Szekszárd felé (1956)456
Örök berek (1956)459
Csillaghullás (1959)460
Üvegvilág (1959)461
Hálóm s halam (1960)462
Kháron ladikja (1960)463
Fénykép (1959)464
Munka a munkával (1960)464
Levél (1958)467
Csitító (1963)468
A korosztály behajózása (1964)469
Örök művek viága (1963)470
Hirszerzőim (1964)471
E földön (1964)472
Húgaid (1964)472
Dőlt vitorla (1964)473
Az őszi méhek arany kerete (1963)474
Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez (1962)474
Óda a törvényhozóhoz (1962)476
Borsos Miklós: Sz. L. szobra (1964)479
Vadrécés ég alatt (1962)481
Hiába (1964)482
Kaszál, kaszál... (1963)482
Jégzajlás (1963)482
Rajtakapva (1963)483
Mozgó világ (1962)483
Az orsók ürügyén (1963)495
Alkonyi út (1967)500
Fekete-fehér (1967)500
A Szörny (1962)501
Mégegyszer, ugyanonnan (1963)502
Gyász-ének (1966)503
Hatalmas, nagy korszak... s a költők (1968)504
Sötét (1967)506
Ditirambus a nőhöz (1967)507
Mert szemben ülsz velem... (1967)513
Teremteni (1967)514
Hosszú tél (1970)520
A művészet rémuralma (1970)520
Koszorú (1970)521
Ablakok (1971)523
Falusi fölvonulás (1973)525
Csatavesztés (1973)525
Párbeszéd új házasok közt (1973)526
Fémjelző idő (1968)531
Félelmetes és varázslatos (1969)532
Omlás előtt (1972)532
A nagy nemzetek büszke fiai (1975)533
Gereblyés László:
Egy a sok közül (1937)536
Tank-lesben (1940)536
Sirattam én a várost... (1950 körül)537
Tamkó Sirató Károly:
Anitra meghalunk (1925)538
Papírember (1928;1940)539
Hollós Korvin Lajos:
Óda (kb. 1935)540
Évforduló (1940)542
Hazám vagy végre... (1945)544
Keresztury Dezső:
Halk lépéssel (1929)544
Egy neogentry ifjúnak (1942)545
Dunántúli hexameterek (1946-1956)546
Sziklavájók (1973)552
Lukács László:
Visszafojtott lélek (1939)553
Favágó (1941)554
Erdő (1942)555
Tigris (1942)557
Horror, furor! (1942)557
Csillagcsók (1943)559
Pásztor Béla:
Kosaras asszonyok (1938)560
Méregkóstolók (1939)562
Rőzsehordók (1939)563
A kötéltáncosnő ernyője (1938)563
Láz (1938)564
Jelenés (1941)565
Vihar Béla:
Egy katona megy a hóban (1963)566
Horváth Béla:
Ti boldog költők... (1937)575
A kút (1960)575
Jankovich Ferenc:
Száz kőműves összedalolt (1929)576
Öreg magyar a városban (1934)576
Egy cselédház udvarán (1937)578
Áldj meg minket, Jézus! (1938)579
Szántód partjainál (1938)580
Idegen város (1938)582
Sej, a mi lobogónkat... (1945)583
A kőmíves (1952)583
Háromszáz éves terveim (kb. 1952)584
Egy fenyő álma (kb. 1952)586
Radnóti Miklós:
Férfinapló (1931-1932)587
Ének a négerről, aki a városba ment (1932)588
Pontos vers az alkonyról (1934)591
Kortárs útlevelére (1934)592
Istenhegyi kert (1936)593
Hajnal (1935)593
Járkálj csak, halálraítélt! (1936)594
Federico García Lorca (1937)594
Huszonnyolc év (1937)595
Hispánia, Hispánia (1937)596
Első ecloga (1938)597
Csütörtök (1939)598
A "Meredek út" egyik példányára (1939)599
Csodálkozol barátném... (1941)599
Harmadik ecloga (1941)600
Bájoló (1942)601
Száll a tavasz... (1942)601
A mécsvirág kinyílik (1943)602
Tétova óda (1943)603
Mint észrevétlenül (1943)603
Páris (1943)604
Ötödik ecloga (1943)606
Nem tudhatom... (1944)606
Nem bírta hát... (1944)607
Ó, régi börtönök (1944)608
Sem emlék, sem varázslat (1944)609
Majális (1944)609
Töredék (1944)610
Hetedik ecloga (1944)611
Levél a hitveshez (1944)612
Á la recherche... (1944)613
Nyolcadik ecloga (1944)614
Erőltetett menet (1944)616
Razglednicák (1944)617
Forgács Antal:
Barátomhoz (1936)618
A háború kétszázkilencvenharmadik napján (1940)618
Éjfél (1941)619
Mint az állat... (1941)619
Korvin Sándor:
Gépvilág (kb. 1935)621
Hajnal Anna:
Tavaszi himnusz (1936)622
Megtanít engem újra majd (1939)624
Valahol már nő a gyermek (1951)625
Szerelem, vihar (1953)626
Kis Annához (1954)628
Fiainknak (1954)629
Vonuló évszakok (1958)630
Parti város (1968)631
Tiszta tiszta tiszta (1969)633
Concerto (1972)639
Két világvégi lányról (1975)640
Április a régi parkban (1975)641
Télforduló (1975)642
Képes Géza:
Levél egy népi kollégistához (1947)643
Gyertyafénynél (1953)645
Epigrammák (1954)645
Vallomás (1954)657
Tavaszi betegség (1961)658
Szauna (1966)659
Félelem (1966)650
A világ végén (1966)651
Kő és festék (1966)651
Cseréphalom (1966)652
Évszakok (1967)654
Károlyi Amy:
Variációk Ted Hughes egy sorára (1970)655
Óda és elégia Hlebnyikovhoz (1972)656
Nedves és száraz (1971)657
Aki idegen ágyban ébred (1971)657
Vas István:
Húsvéti ének a testről (1940)658
Gyertyaszentelői elégia (1941)660
Tizenöt év (1944)661
Ancien régime (1944)663
Budapest balladája (1944)664
Októberi jegyzetek (1944)665
A békekötés elé (1946)666
Óda az észhez (1947)669
Három császárszobor (1947)670
Nicolaus Cusanus sírja (1947)671
Római pillanat (1947)672
Nyarak (1948)674
Csikók (1948)675
Rapszódia a bátorságról (1952)676
Rapszódia a hűségről (1952)680
A süketnéma kislány (1952)683
Pesti elégia (1957)684
Ötven felé (1958)686
Mikor a rózsák nyílni kezdtek (1958)690
Rapszódia egy őszi kertben (1959)694
Etruszk szarkofág (1961)693
Via Appia (1961)694
Folytatás (1961)696
Óda a tengerparti asszonyokhoz (1960)698
A város télen (1962)700
Az idő metszeteiben (1963)704
Branyiszkó (1964)704
Határozók és kötőszavak (1964)705
Nem számít (1967)706
Az Internacionálé a Signoria téren (1968)708
Mimnermos témájára (1968)709
Ljubomira (1969)711
A harmincas évek mítoszai (1974)714
Bartók (1974)714
Önarckép (1973715
Nagyszombat, 1704 (1973)716
Allende (1973)718
Avilai Teréz intelmeiből (1974)719
Takáts Gyula:
Fakutyán, fényben (1946)721
1867 a pusztán (kb. 1950)722
Átsugárzik és ragyogva (1959723
Két oszlop (1959)726
Most is a játszma (1962)730
Akkor lesz (1962)731
Ki ötezerben élsz (1963)731
Preobranzsenszki tábla (1969)732
Korunk hírnöke (1971733
Új Thremopülé? (1974)734
Tündöklő forrás (1976)736
Bóka László:
Cellák és kazamaták (kb. 1940)737
A Gyáli-úton (1944)738
A tél hagyott rád (1953)738
Hallgató (1955)739
Csacsacsa (1961)740
Kálnoky László:
Szanatóriumi elégia (1942)745
Kövérek a fürdőben (1939)751
Pusztuló arc (1958)752
Időszerűtlen vallomás (1946)753
De profundis (1969)756
Hamlet elkallódott monológja (1969)757
A kegyelet oltárán (1960)759
A labirintus (1970)760
Weöres Sándor:
Szán megy el az ablakod alatt (1931)761
Valse triste (1933)762
Grófkisasszony (1937)762
A tündér (1937)763
Anyámnak (1937)764
Fű, fa, füst (1937)766
Dalok Na Contxy Pan-ból (1939-1940)767
Az éjszaka csodái (1940)771
A "Rongyszőnyeg" sorozatból (1938-1947)774
Harmadik szinfónia (1943)776
Meghalni (1944)781
XX. századi freskó (1946)781
Canzone (1947)783
Az állandó a változóban (1948)784
Nem élni könnyebb (1950)786
A tánc (1951)786
Le Journal (1953)788
Fughetta (1955)793
Ars poetica (1956)793
Animus (1959)794
In aeternum (1962)794
Grádicsok éneke (1958-1962)795
Kilencedik szimfónia (1955-1960)803
Internus (1963)809
Merülő Saturnus (1967)812
Óda a kispolgárhoz (1964)813
Az élet végén (1969)815
Toccata (1969)816
Psyché (1967)818
Antik szonáta (1973)819
Áthallások 1-7 (1973)821
A lassan kész I-III (1974)822
Rónay György:
Kígyó (1940)823
Nyári zenekar (1941)825
Ozeás könyvéből (1944)826
A Kisduna Harasztinál (1955)827
A Szent Anna templom tornyai (1958)828
Látogatóvasárnap (1962)831
Babits a betegágyon (1961)832
A hajós hazatérése (1973)835
Jékely Zoltán:
Enyeden ősz van (1935)836
Vasvári Pál nyomában (1936)837
Apotheozis (1936)838
A Szépjuhászné elégiája (kb. 1936)839
Csillagtoronyban (1936)840
Futballisták (1946)843
Madár-apokalipszis (1947)844
Lidérc-űző (1951)846
Homo faber (kb. 1964)846
Sárkányölés (1964)847
Kalap-korona (1967)847
Óda a gyászlovak emlékezetére (1969)848
Évtizedek hatalma (1970)849
A budai szobrok köszöntése (1975-1976)850
A 272. tárgy leírása851
A megszolgált Örökkévalóság (1977)853
Csorba Győző:
Nosztalgia (1948)854
Március (1955)854
A nyugtalanság dicsérete (1958)856
Már nem odázhatom (1960)856
Ars poetica (1962)857
Nyárelő (1963)857
Őriznek (1974)858
Zsigmond Ede:
A diktátor dala (kb. 1937)859
Hazajött az apám (kb. 1937)859
Csoportosulj a tieiddel! (kb. 1937)861
Berkó Sándor:
Mielőtt kartács zúzna szét (1939)862
Vigyázz, anyám (1940)863
Vető Miklós:
Hideg mezőkön (1936 körül)864
Egy külvárosi gyérvilágú gyárban (1942)864
IV. kötet
Tizenkettedik rész
Kis Ferenc:
Fogházban7
Szonett8
József Attila halálkor9
Szelíd húrokon10
Zeng a dal12
Csendes diadallal13
Az obsitos költő13
Számadás14
Munka után16
Zelk Zoltán:
Békabánat16
Szilveszter a Fóti úton18
Ágyrajárók20
Úgy tudlak téged22
A pártos éneke23
Szégyen25
Este egy munkásvonaton26
Nagy Lajos a kávéházban27
Tűzből mentett hegedű29
Kolombusz utca 54/B30
Sirály30
Dorisici alkony, 194340
Gyertyaláng41
Teveháton42
Tizennégy sor44
Vers a lehetről és a nem lehetről44
És és45
Visszhangtalan46
7046
Szüdi György:
Felszabadulás48
Tiszta hittel51
Nincs pihenés53
Keszthelyi Zoltán:
Megérte?54
Szeretsz még?56
A történelem kígyója57
"Nel mezzo del cammin di nostra vita"57
Az ősz gyertyái62
Földeák János:
Védőbeszéd63
Epreserdő64
Külvárosi kiáltás66
Mátyás Ferenc:
Tojástánc68
Nézem a tanyát69
Sárból vert ének71
Falusi piac73
Benjámin László:
Óda a fiatal költőkhöz76
Szegedi-út78
Krisztus a piacon80
Magyarország82
Három kétely kapujában83
Mindig másutt jobb88
Tavasz Magyarországon89
Örökké élni91
Lenin93
Számadás93
Hajnali karének95
Ott leszel akkor is99
Tűzzel, késsel99
Önéletrajzi jegyzetek102
Köznapi dolgok igézete106
Két évtized107
Ne szégyenkezz, ne legénykedj109
Egyetlen élet110
Emberi csönd111
Arany Jánoshoz113
Középkor114
Vérző zászló alatt116
A Vadaskerti úttól a Kálvin térig119
Ismeretlen költő verse a XX. század középső évtizedeiből121
Nem adhatsz többet122
Vanitanum vanitas123
A farkasok-nevelte fiú127
Búcsúbeszéd128
Tengerek fogságában130
Kapások134
Magasból135
Nyílt szó, födetlen arc136
Kép és szobor139
A halhatatlanok142
Szocialisták144
Emléknél többek145
Nap nap után146
Biztató146
Kónya Lajos:
Foggal-körömmel is147
Kék világ149
Zárszámadás150
Reggel152
Dunántúli nyár152
Vészi Endre:
Inas létemre alkotó154
Ó nyelv, örök hazám156
A világ beteg most, nem én157
Nemzedékem történetéből158
Őr és fogoly159
Arckép ezer tükröben160
Idegen kirakatok161
A teljesség igézetében162
Farsangi király165
Devecseri Gábor:
Budai hegyek utcáin167
József Attila halálára169
Kinek haját a nap fakítja170
Ankhíszész170
Az Aszklépiosz-szentélynél171
Hajnali futam172
Csak annyi meleget173
Réten szaldoztunk174
Bikasirató174
Szabó Magda:
Ha édesedik az ecet180
Elégia181
Január182
Jánosy István:
Memling fürdőbe lépő aktja mondja183
Zrínyi halála184
Festmény186
Somlyó György:
A semmitévőhöz186
Barackfa189
Vallomás a békéről187
Bartók búcsúestje191
Csak a béke191
Halálhír193
Psalmus eroticus195
Részlet egy x-edik ars poeticából197
Mese a világról198
Mese a másik szobáról199
Mese a költőről és a kritikusról199
Mese a kettős spirálról200
Csanádi Imre:
Szobasarok201
A megszállás után202
Berdicsevi nyírfák203
Másodvirágzó204
Erdei vadak, égi madarad205
Hajnali káprázat206
Bornemissza Péter207
Halottvivők éneke207
Kalendárium209
Vásárcsarnok211
Hitvalló211
Egy hajdani templomra212
Csillagforgó213
Észtek217
Dániel218
Lovas vezér, arany korsón220
Bábtáncoltató223
Gyámkő fejecske224
Mohácsi exhumálók227
Zuglói búbospacsirták228
Simonyi Imre:
Annyi van hátra233
Zokogás mélyhegedűre és dobokra234
Zárka236
A tű foka236
Virágvasárna236
Jobbágy Károly:
Háló nélkül237
Sipos Gyula:
Estebéd238
Elégia egy somogyi vadkörtefához239
Varjak télen239
Rákos Sándor:
Sirató240
Ras Shamra torzói242
Szegények vonulása244
Bretagne sziklái246
Kilátásnyi csönd248
Vadállat248
Ars poetica249
Hiába249
Metaforák249
Anyasirató250
A tűz kérlelése251
Pilinszky János:
Te győzz le255
Halak a hálóban256
Könyörgés257
Trapéz és korlát257
Miféle földalatti harc258
Két szeretőre260
Harbach, 1944260
Francia fogoly261
Aranykori töredék263
A szerelem sivataga263
Négysoros264
Apokrif264
Utószó267
Nagyvárosi ikonok268
Akár a föld269
Szent lator269
Betűk, sorok269
Fölriadva269
Végkifejlet270
Intelem272
Nemes Nagy Ágnes:
Hadijelvény270
A szabadsághoz271
Nem akarok272
Trisztán és Izolda273
A gejzír276
Lázár277
Fák277
Vihar278
Szobrok279
Szobrokat vittem280
Az alvóhoz280
A formátlan281
Madár281
Ekhnáton jegyzeteiből281
Kuczka Péter:
Messze volt a föld282
Tamási Áron:
Nyárvégi viharok283
Az ötödik alabárdos285
Mert az úton a lomb között285
Születésnapomra286
Kormos István:
Katlan287
Kerszttel hátuk szőrén289
Fehér virág289
Atlantisz289
Óda a kukoricához290
Vonszolnak piros delfinek293
Orpheus panasza294
Szegény Yorick294
Nakonxipánban hull a hó295
Egész évben Lucázás299
Divinyi Mehmed irigye krákog300
Lator László:
Emlékezz hát301
Delelőn302
Fehér-izzáson szén-sötét302
Fa a sziklafalon303
Az udvar304
Váci Mihály:
Mindenütt otthon305
Ily messziről jövök306
Azokhoz tartozom307
Kelet felől308
Százhuszat verő szív310
Te bolond311
Búcsú és üdvözlet313
Szelíden, mint a szél314
Szabadság! tégy gazdaggá minket!315
Szegények hatalma317
Miránk hasonlíts, kommunizmus!318
Méltó hatalmat321
Válasz egy kritikára323
Te vagy324
Adott világ326
Ma sem könnyebb326
Köszönts rám vers328
Azóta330
Tanyán331
Valami nincs sehol332
Darázs Endre:
Hajnali fák333
Simon István:
Petőfi Aranyéknál337
Szélső házak339
Zeng a fűrész340
Virágzó cseresznyefa342
Ballagó ácsok343
Az a nehéz344
Buchenwaldi rapszódia345
Lánynézőben öcsémmel346
Nem elég348
Krumplivirágok350
Húsvéti körmenet351
Levelek352
A munka azért készül353
Száll a rosta354
Örök körben356
Beszél a fiam358
Szőlőszem358
Eladó ház elégiája359
Képek az őserdőből361
Ballada a szekeresről363
Segédmunkás a körúton364
Takács Imre:
Születésnapi ének365
Nyári rapszódia368
A férfi tánca372
Beszéd a fejfákhoz376
Nagy László:
Májusfák378
Katonalovak379
Tavaszi dal379
Bordal380
Kovács381
Bolgár-tánc381
Rapszódia383
Anyakép384
A fekete fiúk386
Gyöngyszoknya386
Jártam én koromban, hóban389
Farsangi ének390
Havon delelő szivárvány391
Deres majális395
A város címere395
Ki viszi át a szerelmet?397
Himnusz minden időben397
Szárnyak zenéje399
Rokonaink arca400
Mennyegző401
A Zöld Angyal407
Szerelmem, csönttörő élet412
Ajándék413
Bartók414
A föltámadás szomorúsága414
Az Országház kapujában, 1946416
Arcomró minden csillagot416
A bomlás üzenete417
Medvezsoltár417
Művem a tavasz419
Föltámadt piros csizma420
Versben bujdosó421
Juhász Ferenc:
Fecske423
A Sántha család424
Apám429
Koraesti ének438
Nagymama439
Templom Bulgáriában440
Óda a repüléshez443
Rezi bordal447
A tékozló ország449
Látomásokkal áldott életem455
Évszakok458
Tűzliliom az éjszakában459
Ady Endre utolsó fényképe461
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából461
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb471
Az éjszaka képei476
Gyermekdalok485
Anyám495
A halottak királya499
Himnusz-töredék505
A gyászban meztelenűl505
Kiáltozás az idő ellen506
Akinek szívére fújt az Isten509
A megváltó kések509
Égő kő-dermedés512
Latinovits Zoltán koporsója kívül-belül teleírva, mint az egyiptomi múmia-bábok513
Szécsi Margit:
Fekete gallyon521
A betemetett nádas522
Álom a cigányvárosról525
Virrasztok527
Levél a kórházba531
Fodor András:
Bartók532
A vízrenéző534
Villámlik536
Aréna537
A tenger bitófái540
Az ifjúsághoz542
Vita545
A romlás évada547
Berzsenyi Dánielhez548
Szerelmünk földi tája550
Az ezredik este551
Tested kenyerén554
Csoóri Sándor:
Anyám fekete rózsa555
Emlékezés egy régi utcára556
Játék a tengeren557
Szabálytalan vers egy földrajztanár halálára558
Búcsú Kubától559
Fűre, madárra560
Idegszálaival a szél561
Második születésem561
Ekkora szerelem előtt562
Egyszer majd ez is elmúlik563
Hogy ne legyen sötét564
Felező564
Párbeszéd, sötétben565
A harmadik nap esni kezdett a hó566
Che Guevara búcsúztatója567
Garai Gábor:
Tűz-tánc568
Parainézis572
Evés573
Ha a szerelem elhagyott...574
Rózsa575
Tiszta szigorúság576
Levél Rómába577
Nyárvég578
Artisták581
Boldogtalanok582
Közeleg583
Töredékek a szerelemről584
Bizalom586
Vernek egy embert587
Kedd588
Végül...594
Orfeusz halála595
Roncsol a fagy, perzsel a nap...596
Hazám597
Június598
Koránkelők599
Valami elveszett600
Magányos fa601
Tornai József:
Zene, margaréta602
Szent István szarkofágja603
Most nem gondolok a halálra604
Semmiből semmibe606
Csanády János:
Égő kocsikon607
Az atomkor küszöbén608
Kalász Márton:
Telelők609
Rendet!610
Korán, észak felé611
Western611
Györe Imre:
Zuhogj csak, ár612
Vers a szocializmusról613
Lóra-szállt harcos nótája617
Páskándi Géza:
Kakas voltam...618
Idegenség618
Teljes megbocsátás619
A restaurátorhoz619
Végtelen képzavarom620
Ladányi Mihály:
Himnusz621
E korban623
Előszó624
Utánad kószálok625
Szép húgaim626
Viharkabátban627
Lenin628
Azt hiszem, semmi kétség628
A kölyökkor álmai630
Múlnak az órák631
Úgy érzem631
Mese632
Adj a kéménynek...632
Most, hogy elmentél633
Epilógus633
Nézzed634
Zene634
Marsall László:
Kút és galamb634
Zene a dobhártya mögött635
Buda Ferenc:
Füvek példája636
Ne rejtőzz el...638
Erdő, falu638
Ébresszen aranysíp640
Csillag les rám641
Csukás István:
A felidézett toronyszoba641
Töredék a gyermekkorból643
És mi történt a többiekkel, akik lent maradtak?643
Levél a nyárról644
Orbán Ottó:
Szegénynek lenni645
Derű és vidámság645
Canto646
Nagy László648
Ratkó József:
Apám649
Szégyentelenül650
Harmadik652
Egy ágyon, egy kenyéren652
Tandori Dezső:
A szobák653
Megritkulsz...654
Hommage654
A puszta létige szomorúsága654
Tekercs655
Indianapolisi versenypálya657
Ágh István:
Virágok659
Lamentáció a kutyáért659
A böjti szél fekete lovával661
Széljelző alkonyat662
Krumplinyomó-huszár663
Bella István:
Szaggatott világ663
A vers születése664
Szeretők665
Úgy írtam én666
Kiss Anna:
Möggypej ló666
Átváltozások667
Rókák erdeje669
Utassy József:
Csillagra zárt egek alatt670
Tengerlátó670
Magyarország!672
Veress Miklós:
Történelem674
Szerelmesének675
Aeternitas676
Kiss Benedek:
Bolyongások678
Távolódóban679
Zuzmócsánkos paripák679
Sárándi József:
Benned bújdosom680
Hozsánna nélkül680
Kitekintés
Romániai magyar költők
Tompa László:
Ne félj!685
Erdélyi télben685
Őszi hajtásban686
Lófürösztés687
Új iszonyúságok előestéjén688
Szentimrei Jenő:
Elesettek kara a tarlón689
Másokból költő lett690
Körvadászat691
Bartalis János:
Hajh, rózsafa693
Kosály693
Aranygyümölcsös kosály694
No, idill világ695
Idő, idő697
Horváth Imre:
Modern szerelmes vers697
Halálfélelem698
Láz698
Fűért, fáért698
A sárga ház699
Erazmus701
Galilei701
Szabédi László:
Az alkotó szegénység701
A szabédi nagyréte702
Árva csillag708
Külön kerék708
Álmoddal mértél709
Szemlér Ferenc:
Mozdonyvezető710
Apokalipszis711
Panasz711
Tengerfenék712
Állani, élni713
Értelem713
Minden vagyok714
Kiss Jenő:
Kormos üvegen715
Csontos, vén paraszt volt715
Vessél fejszét...717
Ismernem kéne hangjait...717
Verset elmetsző fájdalom718
Méliusz József:
Hősök temetője718
Őrségen, álmok szállodája719
Sziszifusz-úton721
Brincusi: A csók721
Hajnal722
Horváth István:
Töretlen hóban722
Tornyot raktam723
Ez vagyok én724
Ne fagyjon vér az oltókésre725
S látom a csúcsról726
Létay Lajos:
Emlék727
Otthoni ősz728
Elégia729
Kányádi Sándor:
Fától fáig731
Kikapcsolódás734
A kökösi hídon735
T. Á. sírjára735
Függőleges lovak736
Székely János:
Szamospart736
Part és tenger737
Sztriptíz737
Ígéretekkel, kényszerekkel738
Dózsa739
Lászlóffy Aladár:
Rotterdami bírák740
Magam korától741
Kant mester sétál Königsbergben742
Szilágyi Domonkos:
Mestrovic: Jób742
Garabonciás744
Szegénylegények745
Napszakok746
Sorok egy tébolyda falára747
Király László:
Virradat747
Aszály749
Emlékmű750
Magyari Lajos:
Ecce homo751
Csoma Sándor naplója752
Farkas Árpád:
Apáink arcán753
Dózsa-arc754
Avaron754
Jugoszláviai magyar költők
Sinkó Ervin:
A gazdátlan világ757
Sok szó után757
Vándorbotom meg-megtorpan758
Gál László:
Vers rozsdás estékről759
Hegy és költő759
Számadás760
Csuka Zoltán:
Petőfinek761
Énekeljétek a műhelyek sós verejtékét762
Keserűségek és megalázások kohójában égünk762
Tűzharang763
Ha már megértem764
Ács Károly:
Költő inkognitóban765
Közhelyek a halálról766
Gyökér és szárny767
Fehér Ferenc:
Az én falum768
Lakodalmi fénykép769
Esővárók769
Anyag770
Domonkos István:
Tisza772
Bartók Béla772
Vers773
Újvidéki elégia774
Der spring noch auf!775
Fehér Kálmán:
Ministránsok778
Tanyai monológ778
Első panasz779
Tolnai Ottó:
Doreen2780
Nemsokára előszedik korcsolyáikat782
Vers7782
Vers50783
Vers51784
Brasnyó István:
A mélykút hava785
Eljegyzés786
A magasból hangzó kiáltozásra787
Kárpátukrajnai magyar költő
Kovács Vilmos:
Elmondom neked789
Piszkov790
Hozsanna néked790
Ma kiáltsatok791
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV. Hét évszázad magyar versei I-IV.

A védőborítók elszíneződtek, szakadozottak. A IV. kötet néhány lapja elszíneződött.

Állapot:
2.890 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba